Albert Česká republika, s.r.o. Praha IČO: 44012373

Společnost Ahold Czech Republic, a.s. je součástí nadnárodní korporace Ahold sídlící v Nizozemsku. Společnost Ahold provozuje prodejny Albert po celé České republice, kterých má více než 330.

Historie

Společnost Ahold vstoupila  na český trh jako Euronova, a.s. v roce 1990 a o rok později otevřela svůj první supermarket v Jihlavě, čímž se stala prvním zahraničním řetězcem v ČR. Od roku 1999 provozuje hypermarkety Hypernova a supermarkety, které byly přejmenovány na Albert. O deset let později došlo ke spojení pod název Albert hypermarket a Albert supermarket.  Důvodem byla snaha o jednotnou prezentaci firmy na trhu. V roce 2014 byla uzavřena akvizice, při které Ahold získal prodejny SPAR a INTERSPAR.

V rámci prodejen Albert je zákazníkům nabízena řada výrobků pod vlastními značkami, v současnosti se jedná o tyto čtyři řady:

 • Albert Excellent: speciální sortiment nejlepší kvality
 • Albert Bio: sortiment produktů v bio kvalitě
 • Albert Quality: atraktivní a široká nabídka kvality srovnatelná se značkovými výrobky
 • BASIC: levné a přesto kvalitní výrobky do každé domácnosti 

Základní údaje o Albert Česká republika, s.r.o. IČO: 44012373

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.2019
Spisová značka: C 306379
IČO: 44012373
Obchodní firma: Albert Česká republika, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.1.2019
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 16.10.1991
Společnost Albert Česká republika, s.r.o., byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení a sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti Brno Styrice project s.r.o., IČO 07649525, se sídlem Radlická 520/117, Jinoni ce, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 304741; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2019. 1.4.2019
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze slouč ením přešlo jmění zanikající společnosti Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 075 64 252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 303176. Společnost v důsledku r ealizace fúze sloučením změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2019
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze slouč ením přešlo jmění zanikající společnosti Valome International s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 050 75 769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 257028. 1.6.2018
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze slouče ním přešlo jmění zanikající společnosti Imobilia Spa s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 264 80 395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84961. 1.1.2016
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešla část jmění společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Praha 10, Nákupní 389/1, PSČ 102 00, IČO: 272 07 048, zapsa né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 104459. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 8.4.2014
Valná hromada společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. rozhodla dne 10.07.2013 o snížení základního kapitálu takto: 1.Valná hromada snižuje základní kapitál společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devade sát dva tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých) ze stávající výše 2.895.770.000 (slovy: dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2.892.577.153,-Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát dva milion ů pět set devadesát dva milionů pět set sedmdesát sedm tisíc sto padesát tři korun českých) po snížení základního kapitálu. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc o sm set čryřicet sedm korun českých) je splnění zákonné povinnosti ke snížení základního kapitálu v souladu s ust. § 161b odst. 4 ObchZ, jelikož ve smyslu ust.§ 161b odst. 3 ObchZ společnost vlastní akcie, které nabyla dle ust. § 161b odst. 1 písm. b) Obch Z, a které do tří let ode dne jejich nabytí nezcizila. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti tj. ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) nemůže být vyplacena akcionář ům, jelikož akcie, které budou zničeny, jsou vlastními akciemi společnosti, a ani nemůže být převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude s ní naloženo pouze účetně, a to tak, že o tuto částku bude účetně snížen stav účtu základního kapitálu společ nosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smylu. 4. V souladu s ust. § 213 odst. 2 ObchZ bude provedeno snížení základního kapitálu tak, že společnost ke snížení základního kapitálu použije vlastní akcie tak, že je zničí, jelikož byly vydány v listinné podobě, jedná se o 3.192.847 ks (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií emitovaných společností znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodno tě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), s pořadovými čísly 1 996 807 154-2 000 000 000. 2.8.2013 - 20.12.2013
Valná hromada rozhodla dne 22.11.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 895.770.000,-- (tj. osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2 000 000 000,-- (tj. dvě miliardy korun českých), na celkovou částku Kč 2 895.770.000,-- (tj. dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc k orun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 895 770 000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 1,- (tj. jedna koruna česká). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, budou akcie upisovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, Nizozemské království, č. vložky 35019563, které bude nabídnuto k úpisu 895 77 0 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 1,-- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., na adrese Brno, Slavíčkova la, PSČ 638 00. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o z apočtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 18.11.2 010 v celkové výši jistiny Kč 750.000.000,- - pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 22.11.2 010 v celkové výši jistiny Kč 145.770.000,-. 14.12.2010 - 31.12.2010
Na společnost, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením ve smyslu § 61 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, obchodní jmění zanikajících společností ACRH, a.s., se sídlem Brno, Lesná, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 00516236, ŽIOS a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 46969799, Ahold Central Europe, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26913135, Centrolova s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, P SČ 638 00, IČ: 26175517, Logistic park Klecany, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 25581694. 1.11.2009
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "Společnost"), obchodní společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. (dále jen "Jediný akcionář") rozhodl dle notářského zápisu NZ NZ 667/2004, N 756/2004 sepsaného dne 2.9.2004 n otářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o snížení základního kapitálu Společnosti vzetím akcií z oběhu takto: 1. Důvodem snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je nadbytečné kapitálové vybavení a uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti (Jedinému akcionáři). Částka bude vyplacena na bankovní účet, který akcionář (akcionáři) písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti ( akcionářů) musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtů akcionáře (akcionářů) do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), tj. ze stávající výše 6.842.680.000,- Kč (slovy: šest miliard osm set čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 6.242.6 80.000,- Kč (slovy: šest miliard dvě stě čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). 3. Způsob jakým bude snížení základního kapitálu provedeno Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Z oběhu bude vzato 60.000 ks (slovy: šedesát tisíc kusů) akcií v celkové jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: A) Na základě rozhodnutí Jediného akcionáře (valné hromady), po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen "návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanova mi a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v Ob chodním věstníku. B) Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude Společnost přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené Jediným akcionářem (valnou hromadou) pro snížení ne bo ji přesáhne, bude představenstvo Společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanov ené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v p oměru, který odpovídá poměru celkového počtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. C) Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí Společnost všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uza vřena smlouva o koupi akcií v jakém rozsahu. 4. Údaj zda jde o úplatné či bezplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplaty Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 5. Lhůta pro předložení listinných akcií Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží Společnosti akcie v rozsahu uzavřené za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Tato lhůtě začne běžet ode dne stanoveného představenstvem Společnosti v e výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie Společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 20.12.2004 - 20.7.2005
Zvýšení základního jmění: Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 449/99, N 575/99 sepsaného 18.8.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto: 5.2.2001 - 10.7.2002
a)- částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 2.952.970.000,- Kč (slovy: dvěmiliardydevětsetpadesátdvamiliónůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 3.889.710.000,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korun českých) na 6.842.680.000,- Kč (slovy: šestmiliardosmsetčtyřicetdvamiliónyšestsetosmdesáttisíc korun českých), - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 5.2.2001 - 10.7.2002
b)- počet upisovaných akcií 295.297 kusů (slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč. (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 295.297 kusů (slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 5.2.2001 - 10.7.2002
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 5.2.2001 - 10.7.2002
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 5.2.2001 - 10.7.2002
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budova ředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145, 251 01 Říčany u Prahy, - lhůta pro upisování akcií je 31.7.2000 (slovy: třicátého prvého července roku dva tisíce), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 5.2.2001 - 10.7.2002
f)- upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií postoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce), 5.2.2001 - 10.7.2002
g) nový druh akcií se nevydává. 5.2.2001 - 10.7.2002
Zvýšení základního jmění: 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 337/99, N 448/99 sepsaného 23.6.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto: 27.7.2000 - 16.1.2001
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 1.604.710.000,- Kč (slovy: jednamiliardašestsetčtyřimiliónysedmsetdesettisíc korun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 2.285.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmiliónů korun českých) na 3.889.710.000,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korun českých), - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 27.7.2000 - 16.1.2001
b) - počet upisovaných akcií 160.471 kusů (slovy: jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč, (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 160.471 kusů (slovy: jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 27.7.2000 - 16.1.2001
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 228.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 160.471 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 0,7 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 27.7.2000 - 16.1.2001
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 27.7.2000 - 16.1.2001
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budova ředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145, 251 01 Říčany u Prahy, - lhůta pro upisování akcií je 31.12.1999 (slovy: třicátého prvého prosince roku tisíc devět set devadesát devět), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 27.7.2000 - 16.1.2001
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií postoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 31.01.2000 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce), 27.7.2000 - 16.1.2001
g) - nový druh akcií se nevydává. 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen ,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 235/98, N 289/98 sepsaného dne 29.4.1998 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Bno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií peněžitým vkladem takto: 25.5.1998 - 14.4.2000
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 1.070.680.000,--Kč (slovy: jednamiliardasedmdesátmilionůšestsetosmdesáttisíc korun českých), a to z dosavadních 1.214.320.000,--Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtrnáctmilionůtřistadvacettisíc korun českých) na 2.285.000.000,--Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmilionů korun českých), 25.5.1998 - 14.4.2000
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 25.5.1998 - 14.4.2000
b) - počet upisovaných akcií 107.068 kusů (slovy: stosedmtisícšedesátosm kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,--Kč, (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové - forma upisovaných akcií - 107.068 kusů (slovy: stosedmdesáttisícšedesátosm kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - litinná, 25.5.1998 - 14.4.2000
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií na 121.432 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 107.068 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 0,88 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, 25.5.1998 - 14.4.2000
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 25.5.1998 - 14.4.2000
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlo společnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to pro případ vykonání přednostního práva i pro případ upisování akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonu přednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvého prosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem na základě veřejné výzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 25.5.1998 - 14.4.2000
emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je pro všechny upisovatele stejný, 25.5.1998 - 14.4.2000
f) - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V., pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 20.04.1999 (slovy: dvacátého dubna roku tisíc devětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie byly upsány s využitím přednostního práva či nikoli. 25.5.1998 - 14.4.2000
g) - nový druh akcií se nevydává. 25.5.1998 - 14.4.2000
Jediný akcionář společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen ,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 28/98, N 45/98 sepsaného dne 19.1.1998 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií peněžitým vkladem takto: 10.2.1998 - 22.5.1998
a) - částka o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 333.460.000,-Kč, t.j. slovy třista třicet tři miliónů čtyřista šedesát tisíc korun českých, a to z dosavadních 880.860.000,-Kč, t.j. slovy osmset osmdesát miliónů osmset šedesát tisíc korun českých na 1.214.320.000,-Kč, t.j. slovy jedna miliarda dvěstě čtrnáct miliónů třista dvacet tisíc korun českých. - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 10.2.1998 - 22.5.1998
b) - počet upisovaných akcií 33.346 kusů (slovy: třicet tři tisíc třista četyřicet šest kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,-Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 33.346 ks (slovy: třicet tři tisíc třista čtyřicet šest kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 10.2.1998 - 22.5.1998
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 88.086 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 33.346 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 0,38 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 10.2.1998 - 22.5.1998
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 10.2.1998 - 22.5.1998
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlo společnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to pro případ vykonání přednostního práva i pro případ upisování akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií, - lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonu přednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvného prosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem na základě výzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,--Kč, tj.slovy deset tisíc korun českých a je pro všechny upisovatele stejný, 10.2.1998 - 22.5.1998
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V., pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 19.1.1999 (slovy: devatenáctého ledna roku tisíc devětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie byly upsány s využitím přednostního práva či nikoli. 10.2.1998 - 22.5.1998
g) nový druh akcií se nevydává. 10.2.1998 - 22.5.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 20.12.1996. 9.10.1997
Jediný akcionář: EURONOVA HOLDING,a.s. se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, IČO 00 51 62 36. 9.10.1997 - 1.11.2009
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 14.6.1996. 31.8.1996
Společnost se ke dni 30.6.1996 sloučila se společnostmi: - NEO, spol. s r.o., IČO 00 55 99 54, Rg C 258 KOS V Brně - ČESKÁ GENERAL FOOD-INVEST, s.r.o., IČO 49 19 26 80, Rg C 23597 KOS v Brně - PENNY, a.s., IČO 16 73 59 27, Rg B 1963 KOS v Brně - BONA, a.s., IČO 14 70 67 84, Rg B 1964 KOS v Brně - PLUTO, a.s., IČO 18 62 97 92, Rg B 1967 KOS v Brně - EURONOVA, k.s., IČO 44 01 31 59, Rg A XXXI 400 KOS v Brně - EURODOMUS, k.s., IČO 44 96 37 69, Rg A XXXI 451 KOS v Brně 31.8.1996
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 21.7.1995 uzavřenou mezi MORAVA FOOD, a.s. jako prodávající a EURONOVA, k.s. se sídlem Slavíčkova 1a, jako kupující, zapsaná pod Rg. A XXXI 400 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně došlo k prodeji prodejny č. 06 na Masarykově ul. 37 v Brně. 29.2.1996
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení společnosti ze dne 4.10.1991 podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. 16.10.1991
Základní kapitál: 300.000,-- Kčs 16.10.1991 - 27.3.1992
je rozdělen na: 30 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs na jméno 16.10.1991 - 27.3.1992
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu uděleného pověření 16.10.1991 - 15.6.1993

Aktuální kontaktní údaje Albert Česká republika, s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 44012373
Obchodní firma: Albert Česká republika, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 42
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44012373
Firma: AHOLD Czech Republic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 000 a více zam.
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.10.1991

Kontakty na Albert Česká republika, s.r.o. IČO: 44012373

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Radlická 520/117 , Praha 158 00 8.4.2014
Sídlo: Slavíčkova 827/1 , Brno 638 00 17.12.2013 - 8.4.2014
Sídlo: Slavíčkova 827/1 , Brno 638 00 12.1.2012 - 17.12.2013
Sídlo: Slavíčkova 827/1 , Brno 638 00 16.2.1996 - 12.1.2012
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1924/5 , Brno 602 00 16.10.1991 - 16.2.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Radlická 520/117, Praha 158 00

Obory činností Albert Česká republika, s.r.o. IČO: 44012373

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.4.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.7.2009
obchod s elektřinou 4.3.2005
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 4.3.2005 - 22.7.2009
zprostředkování obchodu a služeb 4.3.2005 - 22.7.2009
fotografické služby 10.7.2002 - 22.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé a dráždivé 10.7.2002 - 22.7.2009
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 10.7.2002 - 22.7.2009
balení a pražení kávy 4.7.2000 - 22.7.2009
kopírovací práce 4.7.2000 - 22.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.3.1999 - 22.7.2009
provozování hlídaných parkovišť 2.3.1999 - 22.7.2009
mlékárenství 10.2.1998
mlynářství 10.2.1998
pekařství 10.2.1998
výroba nealkoholických nápojů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba výrobků z brambor 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba těstovin 10.2.1998 - 22.7.2009
balení potravin 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba jedlých tuků a olejů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba škrobu a výrobků z něj 10.2.1998 - 22.7.2009
konzervárenství 10.2.1998 - 22.7.2009
mrazírenská výroba 10.2.1998 - 22.7.2009
řeznictví a uzenářství 16.10.1997
hostinská činnost 16.10.1997
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.10.1997 - 22.7.2009
prodej drogistického zboží 16.10.1997 - 22.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 16.10.1997 - 22.7.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 16.10.1997 - 22.7.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 16.10.1997 - 22.7.2009
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 16.10.1997 - 22.7.2009
marketing 16.10.1997 - 22.7.2009
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně franchise a leasingu, 9.10.1997 - 16.10.1997
prodej drogistického zboží 9.10.1997 - 16.10.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 9.10.1997 - 16.10.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.10.1997 - 16.10.1997
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 9.10.1997 - 16.10.1997
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 9.10.1997 - 16.10.1997
marketing 9.10.1997 - 16.10.1997
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně franchise a leasingu, - zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu činnosti nevyžadujícího zvláštní povolení - obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v rozsahu předmětu činnosti azprostředkování výuky učňů 16.10.1991 - 9.10.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Říčanská 1387/30 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010460391
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Želetická 2210/19 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1010843389
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Čs. armády 826/32 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904574
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Rožmitálova 1812/5 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904540
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Bayerova 646/3 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904515
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1010904485
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 7
Provozovna: Vídeňská 178 , Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1010904655
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: Školní 52 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904612
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 9
Provozovna: Ečerova 1148/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904469
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 10
Provozovna: Svazarmovská 2638 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1010904477
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 11
Provozovna: Dobiášova 1008/11 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1010904621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 12
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904591
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 13
Provozovna: Kamenická 232/89 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904558
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: Na Příkopě 814 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904523
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 15
Provozovna: Tuklatská 2104/5 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904639
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 16
Provozovna: V Honech 500 , Klecany 250 67
Identifikační číslo provozovny: 1010904493
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 17
Provozovna: Kpt. Jaroše 1136 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 18
Provozovna: Gerská 2004/2 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904566
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 19
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904647
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 20
Provozovna: Mariánská 1000/14 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904680
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 21
Provozovna: náměstí T. G. Masaryka 31 , Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904604
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 22
Provozovna: Masarykova třída 944 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1010904531
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 23
Provozovna: Kotojedská 546/17 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011012979
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.8.2003
Provozovna č. 24
Provozovna: Jičínská 1349 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1011036231
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 25
Provozovna: Aloise Gavlase 6/1 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1011067927
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.8.2016
Provozovna č. 26
Provozovna: Masarykovo nám. 1040 , Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny: 1011087570
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.8.2016
Provozovna č. 27
Provozovna: Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011562162
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.3.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Obchodní 128 686 04 Kunovice
Identifikační číslo provozovny: 1011690560
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 30.8.2016
Provozovna č. 29
Provozovna: Pod Harfou 938/60 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170870
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.6.2009
Provozovna č. 30
Provozovna: T. G. Masaryka 23 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170888
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.6.2009
Provozovna č. 31
Provozovna: Jáchymova 838 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170926
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.6.2000
Provozovna č. 32
Provozovna: Křižíkova 213/44 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170934
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.9.2008
Provozovna č. 33
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170942
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.5.2008
Provozovna č. 34
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170951
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.5.2008
Provozovna č. 35
Provozovna: Záhlinická 1059 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000170969
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.3.2008
Provozovna č. 36
Provozovna: náměstí Václava Vacka 6043/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170977
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 9.12.1998
Provozovna č. 37
Provozovna: Mukařovského 1986/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000484351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.6.2002
Provozovna č. 38
Provozovna: 17. listopadu 2262 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000650065
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 39
Provozovna: Kutnohorská 226 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000650073
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 40
Provozovna: Želetavská 1525/1 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000894568
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 41
Provozovna: Nad Řekou 618 , Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny: 1001466551
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 13.10.2010
Provozovna č. 42
Provozovna: Nádražní 1917 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1002027446
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.11.2010
Provozovna č. 43
Provozovna: Nádražní 42 , Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny: 1003359493
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.4.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Šluknovská 3080 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1003792928
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Krynická 488/31 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792936
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Prusíkova 2577/16 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792944
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Nádražní 1759 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004090277
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1004090269
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: M. Horákové 1498 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1004090251
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1005235236
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.3.2012
Provozovna č. 51
Provozovna: Osvobození 54 , Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny: 1005399930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.5.2012
Provozovna č. 52
Provozovna: Šluknovská 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1008543047
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 7.11.2012
Provozovna č. 53
Provozovna: Zámecká 2111 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1008764205
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 22.9.2004
Provozovna č. 54
Provozovna: 301 , Olomouc 783 01
Identifikační číslo provozovny: 1008807621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.4.1997
Provozovna č. 55
Provozovna: 28. října 919 , Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny: 1009091603
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.8.2013
Provozovna č. 56
Provozovna: Hodonínská 1642/20 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1009321102
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 57
Provozovna: Jugoslávská 2853 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1009415484
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 58
Provozovna: Brodská 496 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009453998
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 59
Provozovna: Rilská 3174/6 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1009994247
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 19.11.2014
Provozovna č. 60
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1010108336
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 61
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108212
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 62
Provozovna: Tkalcovská 869/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108093
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.1.2015
Provozovna č. 63
Provozovna: Frýdecká 440 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108239
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 64
Provozovna: Nádražní 681/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108255
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 65
Provozovna: Víta Nejedlého 1063/10 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1010108051
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 66
Provozovna: Rokycanská 2656/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108115
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 67
Provozovna: Českobrodská 733 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 68
Provozovna: Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 69
Provozovna: náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1010108280
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 70
Provozovna: Barákova 237/8 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 71
Provozovna: Budyšínská 1400 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 72
Provozovna: Hlavní třída 3274 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108069
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 73
Provozovna: náměstí Míru 1356/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108204
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 74
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108328
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 75
Provozovna: Brněnská 2937/21 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1010108077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 76
Provozovna: Bardějovská 3268 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1010108131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 77
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108085
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 78
Provozovna: Karlštejnská 1054 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1010109294
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 79
Provozovna: Dragounská 2529/6 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115138
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 80
Provozovna: Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny: 1010115111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 81
Provozovna: Přemyslovců 2252/1 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1010115146
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 82
Provozovna: Vikova 1302/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010115154
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 83
Provozovna: Chýnovská 3049 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115120
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 84
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134761
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 85
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134787
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 86
Provozovna: Nábřeží 463 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1010134779
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 87
Provozovna: Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1010134752
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 88
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1010140973
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 89
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010140965
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 90
Provozovna: Znojemská 1383 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010140957
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 91
Provozovna: Poděbradská 297 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1010140949
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 92
Provozovna: Nákupní 389/1 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010152823
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 93
Provozovna: Východní 1352 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1010152831
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 94
Provozovna: Velebudická 3270 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010152815
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 95
Provozovna: Želivského 5050/2 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1010170899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 96
Provozovna: Horní 283/87 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1010170902
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 97
Provozovna: Švehlova 1391/32 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010170881
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 98
Provozovna: Strakonická 1272 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1010170911
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 99
Provozovna: Borská 3215 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010181017
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 100
Provozovna: Nákladní 3201 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180983
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 101
Provozovna: Vídeňská 815/89 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1010181009
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 102
Provozovna: Plumlovská 456/32 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180975
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 103
Provozovna: Opavská 6201/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1010194461
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.3.2015
Provozovna č. 104
Provozovna: Petra Bezruče 3388 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1010203011
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.3.2015
Provozovna č. 105
Provozovna: Březinova 4248/62 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167755
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 106
Provozovna: Masarykovo náměstí 8 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167879
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 107
Provozovna: Kollárova 2762/17 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170250
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 108
Provozovna: Vinohradská 1200/50 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170331
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 109
Provozovna: Soběslavská 3045 , Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170594
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 13.7.2005
Provozovna č. 110
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170608
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 111
Provozovna: Jihomoravské náměstí 1098/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168875
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 112
Provozovna: Vondrákova 825/13 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168042
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 113
Provozovna: Předškolní 680/4 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168158
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 114
Provozovna: Záhumenní 351/3 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1000168310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.5.2000
Provozovna č. 115
Provozovna: Hraniční 1257 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.11.1998
Provozovna č. 116
Provozovna: Pražská 1764 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169308
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 117
Provozovna: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169219
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.11.1998
Provozovna č. 118
Provozovna: Slovenského národního povstání 1060 , Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny: 1000168638
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.11.2000
Provozovna č. 119
Provozovna: Janského 459/22 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168948
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 120
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168760
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 121
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169740
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.3.2003
Provozovna č. 122
Provozovna: Ondříčkova 580/39 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170683
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.9.2006
Provozovna č. 123
Provozovna: Arkalycká 757/6 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170390
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 124
Provozovna: Na Hraničkách 589 34 682 01 Vyškov
Identifikační číslo provozovny: 1000170551
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 125
Provozovna: Hlavní 2459/108 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167798
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 126
Provozovna: Zdeňka Fibicha 56 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167950
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 127
Provozovna: Stará cesta 91 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167968
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 128
Provozovna: Na Vršku 4202/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169103
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.11.1997
Provozovna č. 129
Provozovna: Nádražní 2318/4 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168549
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.12.1997
Provozovna č. 130
Provozovna: Goyova 2239/1 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 9.9.1998
Provozovna č. 131
Provozovna: Tovární 511 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168557
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.9.2000
Provozovna č. 132
Provozovna: 6. května 47 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny: 1000168808
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.12.2001
Provozovna č. 133
Provozovna: Jana Palacha 1299 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168972
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 134
Provozovna: Oskol 3711/26 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167852
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 135
Provozovna: Severovýchod 475/5 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169227
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.12.1998
Provozovna č. 136
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169626
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.11.2000
Provozovna č. 137
Provozovna: Obchodní 841 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1000169847
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 138
Provozovna: Olomoucká 90 , Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny: 1000011143
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.8.2004
Provozovna č. 139
Provozovna: Omlenická 853 , Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168484
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.1999
Provozovna č. 140
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170845
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.11.2007
Provozovna č. 141
Provozovna: Holasická 1154/2 , Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170276
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 142
Provozovna: Václavské náměstí 831/21 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170292
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 143
Provozovna: Novodvorská 434/149 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170357
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 144
Provozovna: Štúrova 1283/18 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170373
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 145
Provozovna: Molákova 614/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170454
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 146
Provozovna: náměstí Míru 192/95 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167925
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 147
Provozovna: Modřínová 694/5 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 148
Provozovna: plukovníka Mráze 1182/24 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169502
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 149
Provozovna: Temenická 2860/42 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169189
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.8.1998
Provozovna č. 150
Provozovna: Rožnovská 340 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168778
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 151
Provozovna: Evropská 175/32 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168794
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 152
Provozovna: Horní 2233/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169057
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.10.1997
Provozovna č. 153
Provozovna: Polská 105 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169197
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.8.1998
Provozovna č. 154
Provozovna: Gerská 1241/22 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169600
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.12.2000
Provozovna č. 155
Provozovna: Vídeňská třída 684/69 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1000170055
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 156
Provozovna: Okružní 4701 , Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170063
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 157
Provozovna: Plzeňská 396 , Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170080
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.11.2004
Provozovna č. 158
Provozovna: Tyršovo nám. 2218 , Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny: 1000170772
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.10.2006
Provozovna č. 159
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170811
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.2007
Provozovna č. 160
Provozovna: Lidická 854/35 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 161
Provozovna: Chodovická 2311/30 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170497
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 162
Provozovna: Mendlovo náměstí 686/15 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167666
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 163
Provozovna: Masarova 2428/9 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167682
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 164
Provozovna: Stará osada 3984/15 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167704
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 165
Provozovna: Hrádecká 31 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167992
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 166
Provozovna: Zdislavická 963/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169529
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 167
Provozovna: Romana Havelky 4857/3 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168336
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.6.2000
Provozovna č. 168
Provozovna: Velehradská třída 1206 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168417
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 169
Provozovna: Dr. E. Beneše 2871/5 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169405
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.10.1999
Provozovna č. 170
Provozovna: T. G. Masaryka 2001 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169341
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.6.1999
Provozovna č. 171
Provozovna: Bělidla 1059 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169278
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.1999
Provozovna č. 172
Provozovna: Zikova 736/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169383
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.8.1999
Provozovna č. 173
Provozovna: náměstí Republiky 656/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.10.2004
Provozovna č. 174
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170853
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.12.2007
Provozovna č. 175
Provozovna: Riegrovo náměstí 51 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168832
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.6.2002
Provozovna č. 176
Provozovna: Masarykova 200 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1000170128
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 2.3.2005
Provozovna č. 177
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170136
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 17.3.2005
Provozovna č. 178
Provozovna: náměstí 28. dubna 1069/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170187
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 179
Provozovna: Masarykovo náměstí 4333/68 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170241
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 180
Provozovna: Topolová 2915/16 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170322
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 181
Provozovna: Malešovská 1652 , Praha 190 16
Identifikační číslo provozovny: 1000170501
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 182
Provozovna: Střelničná 1660/31 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167780
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 183
Provozovna: Moravská 725 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1000167861
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 184
Provozovna: Dr. Martínka 1617/10 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168913
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 185
Provozovna: J. Palacha 3197/13 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168280
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 186
Provozovna: Nádražní 1215 , Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169294
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 187
Provozovna: Vítězná 173/1 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168573
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.9.2000
Provozovna č. 188
Provozovna: Schnirchova 1447/15 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168662
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 189
Provozovna: Tř. 1. máje 1729 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168859
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.10.2002
Provozovna č. 190
Provozovna: náměstí Míru 101 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168867
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.10.2002
Provozovna č. 191
Provozovna: Karla Steinera 910/7 , Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168921
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 192
Provozovna: Svatopluka Čecha 1913 , Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169391
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.9.1999
Provozovna č. 193
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169430
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.9.1999
Provozovna č. 194
Provozovna: Žižkova 515 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169472
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.12.1999
Provozovna č. 195
Provozovna: Denisova 2907/11 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011151
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 196
Provozovna: U Jandovky 127/2 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169766
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 197
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000011160
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.3.2004
Provozovna č. 198
Provozovna: Strojírenská 2244/34 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169898
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.8.1999
Provozovna č. 199
Provozovna: Svitavská 1814/2 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169987
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 200
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170012
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 201
Provozovna: tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 202
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011178
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 203
Provozovna: Veveří 287/40 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 204
Provozovna: Liberecká 642 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1000170225
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 205
Provozovna: U libeňského pivovaru 63/2 , Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170489
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 206
Provozovna: Klapkova 3/26 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170519
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 207
Provozovna: Boženy Němcové 960 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170527
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 208
Provozovna: Lidická 1269 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1000170624
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 15.12.2005
Provozovna č. 209
Provozovna: Kurská 625/9 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168883
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 210
Provozovna: Masarykovo nám. 257/16 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167844
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 211
Provozovna: Sídliště 362 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167887
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 212
Provozovna: Komenského 1580 , Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167984
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 213
Provozovna: Makovského 1349/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169120
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.4.1998
Provozovna č. 214
Provozovna: U Hřebčince 2510 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168221
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.9.1998
Provozovna č. 215
Provozovna: Strojírenská 3581 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011186
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 216
Provozovna: Koněvova 2502/250 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169511
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 217
Provozovna: Hradecká 2526/3 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169359
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.6.1999
Provozovna č. 218
Provozovna: Seifertova 570 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1000169073
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.11.1997
Provozovna č. 219
Provozovna: Plzeňská 2572 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169251
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.3.1999
Provozovna č. 220
Provozovna: nám. 1. května 18/7 , Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny: 1000168727
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.8.2001
Provozovna č. 221
Provozovna: Olomoucká 2844/115 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168603
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.10.2000
Provozovna č. 222
Provozovna: Krátká 4088/2 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170829
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 223
Provozovna: Leopoldova 1683/23 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168735
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 224
Provozovna: Kosmova 259/1 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170195
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 225
Provozovna: Vinohradská 89/90 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170349
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 226
Provozovna: Libušina třída 581/6 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167640
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 227
Provozovna: Husovo nám. 66 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168000
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 228
Provozovna: Halasovo náměstí 805/5 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168026
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.10.1996
Provozovna č. 229
Provozovna: Budějovická 1125/11 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 230
Provozovna: náměstí Osvoboditelů 1372 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169545
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 231
Provozovna: 9. května 2886 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169138
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.5.1998
Provozovna č. 232
Provozovna: Zhořelecká 514/2 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 233
Provozovna: Na Valech 54 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168239
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.1999
Provozovna č. 234
Provozovna: Písecké předměstí 1393 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169286
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 235
Provozovna: Nádražní 40 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1000169014
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 236
Provozovna: Bratří Venclíků 1139/3 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168689
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.2001
Provozovna č. 237
Provozovna: třída Edvarda Beneše 1797/1 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169243
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.1999
Provozovna č. 238
Provozovna: Revoluční 2312/27 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169596
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 239
Provozovna: Žižkova 894 , Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169758
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.12.2002
Provozovna č. 240
Provozovna: U Tří mostů 844/2 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169804
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 241
Provozovna: Horova 1223/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169936
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.8.2004
Provozovna č. 242
Provozovna: T. G. Masaryka 167 , Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169944
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 243
Provozovna: Dukelská 717/2 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168816
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.6.2002
Provozovna č. 244
Provozovna: Dukelská 1157 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1000170659
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.4.2005
Provozovna č. 245
Provozovna: U pošty 401/12 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 246
Provozovna: Milady Horákové 327/51 , Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny: 1000170217
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 247
Provozovna: Václavské náměstí 812/59 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170306
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 248
Provozovna: U Šalamounky 2664/2 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 249
Provozovna: Dlouhá 576/1 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167674
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 250
Provozovna: Brtnická 4030/7 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167763
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 251
Provozovna: K Ládví 344/4 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169553
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 252
Provozovna: Jesenická 575/1 , Vrbno pod Pradědem 793 26
Identifikační číslo provozovny: 1000169332
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 253
Provozovna: Jana Zajíce 717 , Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny: 1000168468
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 254
Provozovna: Topolová 1513 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169235
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.3.1999
Provozovna č. 255
Provozovna: Plzeňská 263 , Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169316
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 256
Provozovna: Poděbradská 1037 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011194
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.7.2002
Provozovna č. 257
Provozovna: Českobratrská 150/2 , Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny: 1000169324
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.5.1999
Provozovna č. 258
Provozovna: Karlovo náměstí 292/15 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169774
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.5.2003
Provozovna č. 259
Provozovna: Masarykova 187 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169839
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.12.2001
Provozovna č. 260
Provozovna: Koterovská 2390/47 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169871
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.12.2003
Provozovna č. 261
Provozovna: náměstí Karla IV. 1245 , Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny: 1000169928
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 28.7.2004
Provozovna č. 262
Provozovna: Uhelná 1896/2 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169979
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 263
Provozovna: Zborovská 2008 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170098
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.11.2004
Provozovna č. 264
Provozovna: Rytířská 406/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170632
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.8.2006
Provozovna č. 265
Provozovna: Olomoucká 1394 , Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170691
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 266
Provozovna: Štěpnická 1156 , Uherské Hradiště 686 06
Identifikační číslo provozovny: 1000167771
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 267
Provozovna: Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000168395
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.7.1998
Provozovna č. 268
Provozovna: Cornovova 1066/3 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170578
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 269
Provozovna: Libušina třída 918/17 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170586
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 270
Provozovna: 30. dubna 2976/3 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 271
Provozovna: Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1000167895
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 272
Provozovna: Generála Svobody 59/5 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167976
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 273
Provozovna: Boženy Němcové 411 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168115
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 274
Provozovna: U dálnice 744 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1000168131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.9.1998
Provozovna č. 275
Provozovna: tř. Kosmonautů 113/27 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167801
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 276
Provozovna: Hrnčířská 573/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168255
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.10.1999
Provozovna č. 277
Provozovna: Högerova 1098/11 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 278
Provozovna: Freiwaldova 627/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169537
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.5.2000
Provozovna č. 279
Provozovna: Breitcetlova 771/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169146
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.5.1998
Provozovna č. 280
Provozovna: Na Průtahu 1856 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168590
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.9.2000
Provozovna č. 281
Provozovna: Generála Klapálka 300 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168697
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 19.7.2001
Provozovna č. 282
Provozovna: Petra Křivky 525/1 , Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168841
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 283
Provozovna: Komenského 2302 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169855
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 25.6.2003
Provozovna č. 284
Provozovna: Pálavské náměstí 4102/1 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169901
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 285
Provozovna: Hlavní 1485 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny: 1000170209
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 286
Provozovna: Matějská 2352/76 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 287
Provozovna: Nebušická 491 , Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170616
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 13.12.2005
Provozovna č. 288
Provozovna: Masarykova třída 1333 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1000170837
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 15.9.1995
Provozovna č. 289
Provozovna: Obránců míru 2427 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167836
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 290
Provozovna: Merhautova 1065/214 , Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168034
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 291
Provozovna: Janáčkova 4266/13 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169456
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 24.11.1999
Provozovna č. 292
Provozovna: třída Tomáše Bati 4074 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168387
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 293
Provozovna: Lochmanova 1440 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168409
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.5.2000
Provozovna č. 294
Provozovna: Veronské nám. 403 , Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169154
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.5.1998
Provozovna č. 295
Provozovna: Nádražní 2356/21 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168565
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 296
Provozovna: Masarykovo náměstí 45 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1000167941
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 297
Provozovna: Sluneční náměstí 2567/8 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169367
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.7.1999
Provozovna č. 298
Provozovna: Palackého třída 2748 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169715
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.12.2002
Provozovna č. 299
Provozovna: Stankovského 1649 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000169863
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2002
Provozovna č. 300
Provozovna: Želatovská 325/2 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168361
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.5.1998
Provozovna č. 301
Provozovna: Zahradní 164 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169952
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 302
Provozovna: Fráni Šrámka 1512/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167828
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 303
Provozovna: Nádražní 1156/9 , Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny: 1000170756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 18.11.2006
Provozovna č. 304
Provozovna: Elišky Přemyslovny 1269 , Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169791
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 8.9.2003
Provozovna č. 305
Provozovna: náměstí Svobody 85/16 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170179
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 306
Provozovna: Budějovická 371 , Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1000170233
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 307
Provozovna: B. Němcové 438 , Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny: 1000170268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 308
Provozovna: V předpolí 279/21 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170314
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 309
Provozovna: Brandlova 1599/8 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170365
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 310
Provozovna: Obchodní náměstí 1590/4 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170381
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 311
Provozovna: Trousilova 1031/2 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 312
Provozovna: Nádražní 2855/147 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167712
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 313
Provozovna: 1. československého armádního sboru 6089/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167721
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 314
Provozovna: Dlouhá třída 1161/97 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169031
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.5.1996
Provozovna č. 315
Provozovna: Ludvíka Podéště 1969/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169201
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.11.1998
Provozovna č. 316
Provozovna: Krušnohorská 3371/2 , Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny: 1000168298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.12.1999
Provozovna č. 317
Provozovna: Vřesová 2908/11 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168352
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 318
Provozovna: náměstí F. X. Svobody 32 , Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny: 1000169022
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 319
Provozovna: Čs. armády 499 , Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny: 1000168522
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.12.1998
Provozovna č. 320
Provozovna: Suchovrbenské nám. 708/2 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000168743
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 321
Provozovna: Foerstrova 716/19 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 322
Provozovna: 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1000169821
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.12.2003
Provozovna č. 323
Provozovna: Revoluční 1206/6 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169880
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 13.8.2003
Provozovna č. 324
Provozovna: U průhonu 800/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170110
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 325
Provozovna: Novolíšeňská 2805/15 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170667
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.6.2006
Provozovna č. 326
Provozovna: Národní 3314 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1000170802
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.12.2006
Provozovna č. 327
Provozovna: ul. 5. května 689 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170713
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 328
Provozovna: Bratislavská 1517/2 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170861
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 6.11.2008
Provozovna č. 329
Provozovna: Březhradská 204 503 32 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1012045625
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.7.2017
Provozovna č. 330
Provozovna: Nádražní 733 01 Karviná
Identifikační číslo provozovny: 1012056775
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 21.12.2006
Provozovna č. 331
Provozovna: Hrnčířská 2700 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1012598403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.9.2000
Provozovna č. 332
Provozovna: Nákupní 424/4 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1012674690
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.4.2019
Provozovna č. 333
Provozovna: Trnkovo náměstí 1112/2 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1012800571
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 334
Provozovna: Bezručova 210 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1012968103
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.2019

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Říčanská 1387/30 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010460391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Želetická 2210/19 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1010843389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: náměstí T. G. Masaryka 31 , Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904604
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykova třída 944 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1010904531
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: Ečerova 1148/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 7
Provozovna: Rožmitálova 1812/5 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904540
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: Bayerova 646/3 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 9
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1010904485
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 10
Provozovna: Vídeňská 178 , Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1010904655
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 11
Provozovna: Školní 52 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 12
Provozovna: Svazarmovská 2638 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1010904477
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 13
Provozovna: Dobiášova 1008/11 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1010904621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904591
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 15
Provozovna: Kamenická 232/89 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 16
Provozovna: Na Příkopě 814 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 17
Provozovna: Tuklatská 2104/5 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904639
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 18
Provozovna: Kpt. Jaroše 1136 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 19
Provozovna: Gerská 2004/2 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904566
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 20
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904647
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 21
Provozovna: Mariánská 1000/14 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904680
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 22
Provozovna: Kotojedská 546/17 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011012979
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2003
Provozovna č. 23
Provozovna: Jičínská 1349 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1011036231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 24
Provozovna: Gerská 1241/22 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169600
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 25
Provozovna: Záhumenní 351/3 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1000168310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 26
Provozovna: Merhautova 1065/214 , Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168034
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 27
Provozovna: Seifertova 570 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1000169073
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 28
Provozovna: Zahradní 164 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169952
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 29
Provozovna: Čs. armády 826/32 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904574
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 30
Provozovna: Jana Palacha 1299 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168972
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 31
Provozovna: třída Edvarda Beneše 1797/1 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169243
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 32
Provozovna: Goyova 2239/1 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 33
Provozovna: Želetavská 1525/1 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000894568
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 34
Provozovna: Pod Harfou 938/60 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170870
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.6.2009
Provozovna č. 35
Provozovna: M. Horákové 1498 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1004090251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: T. G. Masaryka 23 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170888
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.2009
Provozovna č. 37
Provozovna: Hrnčířská 573/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 38
Provozovna: Vídeňská třída 684/69 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1000170055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 39
Provozovna: U Jandovky 127/2 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 40
Provozovna: Aloise Gavlase 6/1 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1011067927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.8.2016
Provozovna č. 41
Provozovna: Masarykovo nám. 1040 , Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny: 1011087570
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.2016
Provozovna č. 42
Provozovna: Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011562162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Jáchymova 838 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170926
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2000
Provozovna č. 44
Provozovna: Křižíkova 213/44 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170934
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2008
Provozovna č. 45
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170942
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2008
Provozovna č. 46
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2008
Provozovna č. 47
Provozovna: Záhlinická 1059 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000170969
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.3.2008
Provozovna č. 48
Provozovna: náměstí Václava Vacka 6043/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170977
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.1998
Provozovna č. 49
Provozovna: Mukařovského 1986/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000484351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.3.2002
Provozovna č. 50
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 51
Provozovna: Denisova 2907/11 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 52
Provozovna: Sluneční náměstí 2567/8 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 53
Provozovna: Okružní 4701 , Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170063
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 54
Provozovna: ul. 5. května 689 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 55
Provozovna: 17. listopadu 2262 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000650065
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 56
Provozovna: Kutnohorská 226 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000650073
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2010
Provozovna č. 57
Provozovna: Nad Řekou 618 , Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny: 1001466551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2010
Provozovna č. 58
Provozovna: Nádražní 1917 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1002027446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2010
Provozovna č. 59
Provozovna: Nádražní 42 , Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny: 1003359493
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.4.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Šluknovská 3080 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1003792928
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Krynická 488/31 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: Prusíkova 2577/16 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1004090269
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Nádražní 1759 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004090277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1005235236
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2012
Provozovna č. 66
Provozovna: Osvobození 54 , Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny: 1005399930
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.2012
Provozovna č. 67
Provozovna: Zámecká 2111 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1008764205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.9.2004
Provozovna č. 68
Provozovna: 28. října 919 , Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny: 1009091603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.8.2013
Provozovna č. 69
Provozovna: Hodonínská 1642/20 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1009321102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 70
Provozovna: Jugoslávská 2853 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1009415484
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 71
Provozovna: Brodská 496 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009453998
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.1998
Provozovna č. 72
Provozovna: Rilská 3174/6 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1009994247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2014
Provozovna č. 73
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108085
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 74
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1010108336
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 75
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108212
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 76
Provozovna: Tkalcovská 869/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108093
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2015
Provozovna č. 77
Provozovna: Frýdecká 440 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108239
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 78
Provozovna: Nádražní 681/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 79
Provozovna: Víta Nejedlého 1063/10 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1010108051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 80
Provozovna: Rokycanská 2656/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108115
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 81
Provozovna: Českobrodská 733 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 82
Provozovna: Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 83
Provozovna: náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1010108280
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 84
Provozovna: Barákova 237/8 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 85
Provozovna: Budyšínská 1400 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 86
Provozovna: Hlavní třída 3274 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108069
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 87
Provozovna: náměstí Míru 1356/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108204
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 88
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108328
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 89
Provozovna: Brněnská 2937/21 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1010108077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 90
Provozovna: Bardějovská 3268 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1010108131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 91
Provozovna: Karlštejnská 1054 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1010109294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 92
Provozovna: Dragounská 2529/6 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 93
Provozovna: Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny: 1010115111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 94
Provozovna: Přemyslovců 2252/1 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1010115146
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 95
Provozovna: Vikova 1302/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010115154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 96
Provozovna: Chýnovská 3049 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 97
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 98
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 99
Provozovna: Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1010134752
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 100
Provozovna: Nábřeží 463 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1010134779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 101
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1010140973
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 102
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010140965
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 103
Provozovna: Znojemská 1383 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010140957
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 104
Provozovna: Poděbradská 297 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1010140949
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 105
Provozovna: Nákupní 389/1 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010152823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 106
Provozovna: Východní 1352 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1010152831
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 107
Provozovna: Velebudická 3270 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010152815
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 108
Provozovna: Želivského 5050/2 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1010170899
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 109
Provozovna: Horní 283/87 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1010170902
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 110
Provozovna: Švehlova 1391/32 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010170881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 111
Provozovna: Strakonická 1272 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1010170911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 112
Provozovna: Plumlovská 456/32 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180975
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 113
Provozovna: Borská 3215 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010181017
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 114
Provozovna: Nákladní 3201 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180983
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 115
Provozovna: Vídeňská 815/89 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1010181009
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 116
Provozovna: Opavská 6201/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1010194461
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.3.2015
Provozovna č. 117
Provozovna: Petra Bezruče 3388 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1010203011
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.3.2015
Provozovna č. 118
Provozovna: Masarykova třída 1333 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1000170837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.1995
Provozovna č. 119
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.2007
Provozovna č. 120
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170853
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.2007
Provozovna č. 121
Provozovna: Bratislavská 1517/2 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170861
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.11.2008
Provozovna č. 122
Provozovna: Rytířská 406/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170632
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2006
Provozovna č. 123
Provozovna: Dukelská 1157 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1000170659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.2005
Provozovna č. 124
Provozovna: tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 125
Provozovna: Novolíšeňská 2805/15 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170667
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.6.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Uhelná 1896/2 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169979
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Ondříčkova 580/39 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170683
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Svitavská 1814/2 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169987
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 130
Provozovna: Olomoucká 1394 , Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Nádražní 1156/9 , Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny: 1000170756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: Tyršovo nám. 2218 , Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny: 1000170772
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Národní 3314 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1000170802
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.4.2007
Provozovna č. 135
Provozovna: Svatopluka Čecha 1913 , Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 136
Provozovna: Krátká 4088/2 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170829
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: Kurská 625/9 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168883
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.1995
Provozovna č. 138
Provozovna: Libušina třída 581/6 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167640
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.3.1994
Provozovna č. 139
Provozovna: Mendlovo náměstí 686/15 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167666
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.3.1994
Provozovna č. 140
Provozovna: Dlouhá 576/1 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 141
Provozovna: Masarova 2428/9 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167682
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 142
Provozovna: Stará osada 3984/15 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167704
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 143
Provozovna: Jihomoravské náměstí 1098/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168875
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 144
Provozovna: 30. dubna 2976/3 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 145
Provozovna: Nádražní 2855/147 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 146
Provozovna: 1. československého armádního sboru 6089/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167721
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 147
Provozovna: Karla Steinera 910/7 , Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 148
Provozovna: Březinova 4248/62 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167755
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 149
Provozovna: Brtnická 4030/7 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167763
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 150
Provozovna: Štěpnická 1156 , Uherské Hradiště 686 06
Identifikační číslo provozovny: 1000167771
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 151
Provozovna: Střelničná 1660/31 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167780
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 152
Provozovna: Hlavní 2459/108 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167798
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 153
Provozovna: tř. Kosmonautů 113/27 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167801
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 154
Provozovna: Fráni Šrámka 1512/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167828
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 155
Provozovna: Obránců míru 2427 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167836
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 156
Provozovna: Masarykovo nám. 257/16 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167844
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 157
Provozovna: Oskol 3711/26 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 158
Provozovna: Moravská 725 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1000167861
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 159
Provozovna: Masarykovo náměstí 8 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167879
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 160
Provozovna: Sídliště 362 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 161
Provozovna: Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1000167895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 162
Provozovna: náměstí Míru 192/95 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167925
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 163
Provozovna: Masarykovo náměstí 45 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1000167941
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 164
Provozovna: Zdeňka Fibicha 56 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167950
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 165
Provozovna: Stará cesta 91 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167968
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 166
Provozovna: Generála Svobody 59/5 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 167
Provozovna: Komenského 1580 , Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167984
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 168
Provozovna: Hrádecká 31 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167992
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 169
Provozovna: Husovo nám. 66 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168000
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 170
Provozovna: Halasovo náměstí 805/5 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1999
Provozovna č. 171
Provozovna: Vondrákova 825/13 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1999
Provozovna č. 172
Provozovna: Dr. Martínka 1617/10 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168913
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.1997
Provozovna č. 173
Provozovna: Janského 459/22 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168948
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.1994
Provozovna č. 174
Provozovna: Foerstrova 716/19 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1995
Provozovna č. 175
Provozovna: Dlouhá třída 1161/97 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169031
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.1997
Provozovna č. 176
Provozovna: Boženy Němcové 411 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168115
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.8.1998
Provozovna č. 177
Provozovna: U dálnice 744 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1000168131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1998
Provozovna č. 178
Provozovna: Předškolní 680/4 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168158
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.1999
Provozovna č. 179
Provozovna: Ludvíka Podéště 1969/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.1999
Provozovna č. 180
Provozovna: Budějovická 1125/11 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2000
Provozovna č. 181
Provozovna: Makovského 1349/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.1998
Provozovna č. 182
Provozovna: U Hřebčince 2510 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168221
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.9.1998
Provozovna č. 183
Provozovna: Strojírenská 3581 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011186
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.1999
Provozovna č. 184
Provozovna: Zikova 736/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169383
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.8.1999
Provozovna č. 185
Provozovna: Janáčkova 4266/13 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169456
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.1999
Provozovna č. 186
Provozovna: J. Palacha 3197/13 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168280
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.1999
Provozovna č. 187
Provozovna: Krušnohorská 3371/2 , Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny: 1000168298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1999
Provozovna č. 188
Provozovna: Žižkova 515 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.1999
Provozovna č. 189
Provozovna: Högerova 1098/11 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2000
Provozovna č. 190
Provozovna: plukovníka Mráze 1182/24 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169502
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.5.2000
Provozovna č. 191
Provozovna: Koněvova 2502/250 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.5.2000
Provozovna č. 192
Provozovna: Zdislavická 963/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169529
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.5.2000
Provozovna č. 193
Provozovna: Freiwaldova 627/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169537
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2000
Provozovna č. 194
Provozovna: náměstí Osvoboditelů 1372 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.5.2000
Provozovna č. 195
Provozovna: K Ládví 344/4 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2000
Provozovna č. 196
Provozovna: Romana Havelky 4857/3 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168336
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2000
Provozovna č. 197
Provozovna: Vřesová 2908/11 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168352
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.2.2000
Provozovna č. 198
Provozovna: Plzeňská 2572 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.11.1998
Provozovna č. 199
Provozovna: Polská 105 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.1998
Provozovna č. 200
Provozovna: Hraniční 1257 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.1998
Provozovna č. 201
Provozovna: třída Tomáše Bati 4074 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168387
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.1998
Provozovna č. 202
Provozovna: Horní 2233/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169057
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.1997
Provozovna č. 203
Provozovna: Severovýchod 475/5 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.1998
Provozovna č. 204
Provozovna: Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000168395
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.1998
Provozovna č. 205
Provozovna: Jesenická 575/1 , Vrbno pod Pradědem 793 26
Identifikační číslo provozovny: 1000169332
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.1999
Provozovna č. 206
Provozovna: Nádražní 1215 , Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.1999
Provozovna č. 207
Provozovna: Lochmanova 1440 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168409
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2000
Provozovna č. 208
Provozovna: Velehradská třída 1206 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168417
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.8.1999
Provozovna č. 209
Provozovna: Modřínová 694/5 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.1995
Provozovna č. 210
Provozovna: 9. května 2886 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.4.1998
Provozovna č. 211
Provozovna: Temenická 2860/42 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169189
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.1998
Provozovna č. 212
Provozovna: Dr. E. Beneše 2871/5 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169405
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.1998
Provozovna č. 213
Provozovna: Zhořelecká 514/2 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.1996
Provozovna č. 214
Provozovna: Hradecká 2526/3 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169359
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.1999
Provozovna č. 215
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169430
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.1999
Provozovna č. 216
Provozovna: Veronské nám. 403 , Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.4.1998
Provozovna č. 217
Provozovna: Breitcetlova 771/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169146
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.1998
Provozovna č. 218
Provozovna: Na Valech 54 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168239
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.4.1999
Provozovna č. 219
Provozovna: Jana Zajíce 717 , Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny: 1000168468
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2000
Provozovna č. 220
Provozovna: T. G. Masaryka 2001 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.1999
Provozovna č. 221
Provozovna: Pražská 1764 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169308
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.1999
Provozovna č. 222
Provozovna: Topolová 1513 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169235
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.2.1999
Provozovna č. 223
Provozovna: náměstí F. X. Svobody 32 , Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny: 1000169022
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.1996
Provozovna č. 224
Provozovna: Písecké předměstí 1393 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169286
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.1999
Provozovna č. 225
Provozovna: Bělidla 1059 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169278
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1999
Provozovna č. 226
Provozovna: Českobratrská 150/2 , Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny: 1000169324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.1999
Provozovna č. 227
Provozovna: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.1998
Provozovna č. 228
Provozovna: Omlenická 853 , Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168484
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.1999
Provozovna č. 229
Provozovna: Nádražní 40 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1000169014
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1996
Provozovna č. 230
Provozovna: Na Vršku 4202/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.1998
Provozovna č. 231
Provozovna: Plzeňská 263 , Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169316
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.1999
Provozovna č. 232
Provozovna: Čs. armády 499 , Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny: 1000168522
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.1998
Provozovna č. 233
Provozovna: Nádražní 2318/4 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.1997
Provozovna č. 234
Provozovna: Tovární 511 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168557
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2000
Provozovna č. 235
Provozovna: Nádražní 2356/21 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168565
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.2000
Provozovna č. 236
Provozovna: Vítězná 173/1 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.2000
Provozovna č. 237
Provozovna: Na Průtahu 1856 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168590
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2000
Provozovna č. 238
Provozovna: Olomoucká 2844/115 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.10.2000
Provozovna č. 239
Provozovna: Slovenského národního povstání 1060 , Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny: 1000168638
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.11.2000
Provozovna č. 240
Provozovna: Schnirchova 1447/15 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168662
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2000
Provozovna č. 241
Provozovna: Bratří Venclíků 1139/3 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168689
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2001
Provozovna č. 242
Provozovna: Generála Klapálka 300 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168697
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.2001
Provozovna č. 243
Provozovna: nám. 1. května 18/7 , Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny: 1000168727
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2001
Provozovna č. 244
Provozovna: Leopoldova 1683/23 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168735
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 245
Provozovna: Suchovrbenské nám. 708/2 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000168743
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.10.2001
Provozovna č. 246
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168760
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 247
Provozovna: Rožnovská 340 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168778
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2001
Provozovna č. 248
Provozovna: Evropská 175/32 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168794
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.10.2001
Provozovna č. 249
Provozovna: 6. května 47 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny: 1000168808
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.11.2001
Provozovna č. 250
Provozovna: Dukelská 717/2 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168816
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.6.2002
Provozovna č. 251
Provozovna: Riegrovo náměstí 51 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168832
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2002
Provozovna č. 252
Provozovna: Poděbradská 1037 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011194
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2002
Provozovna č. 253
Provozovna: Petra Křivky 525/1 , Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168841
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.9.2002
Provozovna č. 254
Provozovna: Tř. 1. máje 1729 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168859
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2002
Provozovna č. 255
Provozovna: náměstí Míru 101 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168867
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.7.2002
Provozovna č. 256
Provozovna: Palackého třída 2748 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169715
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.11.2002
Provozovna č. 257
Provozovna: Revoluční 2312/27 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169596
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2000
Provozovna č. 258
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169740
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.3.2003
Provozovna č. 259
Provozovna: Žižkova 894 , Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169758
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.2002
Provozovna č. 260
Provozovna: Karlovo náměstí 292/15 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169774
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.2003
Provozovna č. 261
Provozovna: Elišky Přemyslovny 1269 , Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169791
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.9.2003
Provozovna č. 262
Provozovna: U Tří mostů 844/2 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.9.2003
Provozovna č. 263
Provozovna: 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1000169821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2003
Provozovna č. 264
Provozovna: Masarykova 187 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169839
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.2001
Provozovna č. 265
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000011160
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2004
Provozovna č. 266
Provozovna: Obchodní 841 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1000169847
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 267
Provozovna: Komenského 2302 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169855
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2003
Provozovna č. 268
Provozovna: Stankovského 1649 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000169863
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2002
Provozovna č. 269
Provozovna: Želatovská 325/2 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.5.1998
Provozovna č. 270
Provozovna: Koterovská 2390/47 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169871
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2003
Provozovna č. 271
Provozovna: Revoluční 1206/6 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169880
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.8.2003
Provozovna č. 272
Provozovna: Strojírenská 2244/34 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169898
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.1999
Provozovna č. 273
Provozovna: Pálavské náměstí 4102/1 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169901
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 274
Provozovna: Olomoucká 90 , Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny: 1000011143
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.2004
Provozovna č. 275
Provozovna: náměstí Karla IV. 1245 , Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny: 1000169928
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.7.2004
Provozovna č. 276
Provozovna: Horova 1223/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.8.2004
Provozovna č. 277
Provozovna: T. G. Masaryka 167 , Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 278
Provozovna: náměstí Republiky 656/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2004
Provozovna č. 279
Provozovna: Plzeňská 396 , Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170080
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.2004
Provozovna č. 280
Provozovna: Zborovská 2008 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170098
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2004
Provozovna č. 281
Provozovna: U průhonu 800/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170110
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 282
Provozovna: Masarykova 200 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1000170128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.3.2005
Provozovna č. 283
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.3.2005
Provozovna č. 284
Provozovna: U pošty 401/12 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 285
Provozovna: Veveří 287/40 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 286
Provozovna: náměstí Svobody 85/16 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 287
Provozovna: náměstí 28. dubna 1069/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 288
Provozovna: Kosmova 259/1 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170195
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 289
Provozovna: Hlavní 1485 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny: 1000170209
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 290
Provozovna: Milady Horákové 327/51 , Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny: 1000170217
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 291
Provozovna: Liberecká 642 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1000170225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 292
Provozovna: Budějovická 371 , Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1000170233
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 293
Provozovna: Masarykovo náměstí 4333/68 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 294
Provozovna: Kollárova 2762/17 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 295
Provozovna: B. Němcové 438 , Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny: 1000170268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 296
Provozovna: Holasická 1154/2 , Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 297
Provozovna: Lidická 854/35 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170284
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 298
Provozovna: Václavské náměstí 831/21 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 299
Provozovna: Václavské náměstí 812/59 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 300
Provozovna: V předpolí 279/21 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 301
Provozovna: Topolová 2915/16 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170322
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 302
Provozovna: Vinohradská 1200/50 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 303
Provozovna: Vinohradská 89/90 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170349
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 304
Provozovna: Novodvorská 434/149 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 305
Provozovna: Brandlova 1599/8 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 306
Provozovna: Štúrova 1283/18 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170373
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 307
Provozovna: Obchodní náměstí 1590/4 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 308
Provozovna: Arkalycká 757/6 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 309
Provozovna: U Šalamounky 2664/2 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 310
Provozovna: Matějská 2352/76 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 311
Provozovna: Molákova 614/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 312
Provozovna: Trousilova 1031/2 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 313
Provozovna: U libeňského pivovaru 63/2 , Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170489
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 314
Provozovna: Chodovická 2311/30 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 315
Provozovna: Malešovská 1652 , Praha 190 16
Identifikační číslo provozovny: 1000170501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 316
Provozovna: Klapkova 3/26 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 317
Provozovna: Boženy Němcové 960 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170527
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 318
Provozovna: Na Hraničkách 589 34 682 01 Vyškov
Identifikační číslo provozovny: 1000170551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 319
Provozovna: Cornovova 1066/3 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 320
Provozovna: Libušina třída 918/17 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 321
Provozovna: Soběslavská 3045 , Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170594
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.7.2005
Provozovna č. 322
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 323
Provozovna: Nebušická 491 , Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2005
Provozovna č. 324
Provozovna: Lidická 1269 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1000170624
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2005
Provozovna č. 325
Provozovna: Hrnčířská 2700 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1012598403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.2000
Provozovna č. 326
Provozovna: Nákupní 424/4 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1012674690
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.4.2019
Provozovna č. 327
Provozovna: Trnkovo náměstí 1112/2 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1012800571
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 328
Provozovna: Bezručova 210 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1012968103
Zahájení provozování: 20.11.2019

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Říčanská 1387/30 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010460391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Želetická 2210/19 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1010843389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova třída 944 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1010904531
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169626
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Rožmitálova 1812/5 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904540
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: Bayerova 646/3 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 7
Provozovna: Vídeňská 178 , Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1010904655
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904591
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 9
Provozovna: Kpt. Jaroše 1136 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 10
Provozovna: Nádražní 1939/4 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904647
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 11
Provozovna: Mariánská 1000/14 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904680
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 12
Provozovna: Kotojedská 546/17 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1011012979
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.8.2003
Provozovna č. 13
Provozovna: Jičínská 1349 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1011036231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: Mendlovo náměstí 686/15 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167666
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 15
Provozovna: Gerská 1241/22 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169600
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 16
Provozovna: Stará osada 3984/15 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167704
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 17
Provozovna: Záhumenní 351/3 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1000168310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 18
Provozovna: Jihomoravské náměstí 1098/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168875
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 19
Provozovna: Merhautova 1065/214 , Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168034
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 20
Provozovna: Nádražní 2855/147 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 21
Provozovna: Jugoslávská 2853 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1009415484
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 22
Provozovna: Masarykovo náměstí 45 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1000167941
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 23
Provozovna: Seifertova 570 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1000169073
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 24
Provozovna: Fráni Šrámka 1512/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167828
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 25
Provozovna: Zahradní 164 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169952
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 26
Provozovna: Masarykovo nám. 257/16 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167844
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 27
Provozovna: Oskol 3711/26 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 28
Provozovna: Čs. armády 826/32 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904574
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 29
Provozovna: Stará cesta 91 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167968
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 30
Provozovna: Hrádecká 31 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167992
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 31
Provozovna: Moravská 725 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1000167861
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 32
Provozovna: Jana Palacha 1299 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168972
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 33
Provozovna: Zdeňka Fibicha 56 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167950
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 34
Provozovna: třída Edvarda Beneše 1797/1 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169243
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 35
Provozovna: Generála Svobody 59/5 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 36
Provozovna: Boženy Němcové 411 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168115
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 37
Provozovna: Goyova 2239/1 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 38
Provozovna: Temenická 2860/42 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169189
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.8.1998
Provozovna č. 39
Provozovna: Brtnická 4030/7 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167763
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 40
Provozovna: Dlouhá třída 1161/97 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169031
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.1996
Provozovna č. 41
Provozovna: Karla Steinera 910/7 , Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 42
Provozovna: Želetavská 1525/1 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000894568
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 43
Provozovna: Na Příkopě 814 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 44
Provozovna: Libušina třída 581/6 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167640
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 45
Provozovna: Pod Harfou 938/60 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170870
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.6.2009
Provozovna č. 46
Provozovna: Vondrákova 825/13 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 47
Provozovna: Sídliště 362 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 48
Provozovna: Obránců míru 2427 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167836
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 49
Provozovna: M. Horákové 1498 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1004090251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: T. G. Masaryka 23 , Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170888
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.2009
Provozovna č. 51
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169430
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.1999
Provozovna č. 52
Provozovna: Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1000167895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 53
Provozovna: Hrnčířská 573/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 54
Provozovna: Předškolní 680/4 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168158
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2004
Provozovna č. 55
Provozovna: Masarova 2428/9 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167682
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1996
Provozovna č. 56
Provozovna: Vídeňská třída 684/69 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1000170055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.2000
Provozovna č. 57
Provozovna: Ludvíka Podéště 1969/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.1998
Provozovna č. 58
Provozovna: Dlouhá 576/1 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.11.2000
Provozovna č. 59
Provozovna: Ečerova 1148/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 60
Provozovna: náměstí Míru 192/95 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000167925
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.1996
Provozovna č. 61
Provozovna: Aloise Gavlase 6/1 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1011067927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.8.2016
Provozovna č. 62
Provozovna: Masarykovo nám. 1040 , Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny: 1011087570
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.2016
Provozovna č. 63
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1010904485
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.9.2015
Provozovna č. 64
Provozovna: Vítězná 173/1 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 65
Provozovna: Schnirchova 1447/15 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168662
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 66
Provozovna: Nádražní 1156/9 , Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny: 1000170756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 67
Provozovna: Foerstrova 716/19 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 68
Provozovna: Janského 459/22 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168948
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 69
Provozovna: Na Průtahu 1856 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168590
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 70
Provozovna: Kurská 625/9 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168883
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 71
Provozovna: Písecké předměstí 1393 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169286
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 72
Provozovna: Střelničná 1660/31 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167780
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 73
Provozovna: Modřínová 694/5 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 74
Provozovna: Osvobození 54 , Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny: 1005399930
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 75
Provozovna: Zhořelecká 514/2 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 76
Provozovna: Horní 2233/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169057
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 77
Provozovna: Nádražní 1215 , Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 78
Provozovna: náměstí F. X. Svobody 32 , Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny: 1000169022
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 79
Provozovna: Dr. E. Beneše 2871/5 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169405
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 80
Provozovna: U dálnice 744 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1000168131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 81
Provozovna: Bratří Venclíků 1139/3 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168689
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 82
Provozovna: Nádražní 40 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1000169014
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 83
Provozovna: Nad Řekou 618 , Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny: 1001466551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 84
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170942
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 85
Provozovna: Hlavní 2459/108 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167798
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 86
Provozovna: Kamenická 232/89 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1010904558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 87
Provozovna: Svazarmovská 2638 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1010904477
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 88
Provozovna: Českobratrská 150/2 , Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny: 1000169324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 89
Provozovna: Husovo nám. 66 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168000
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 90
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168760
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 91
Provozovna: plukovníka Mráze 1182/24 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169502
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 92
Provozovna: Na Vršku 4202/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 93
Provozovna: Kutnohorská 226 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000650073
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 94
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011178
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 95
Provozovna: Plzeňská 263 , Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169316
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 96
Provozovna: Suchovrbenské nám. 708/2 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000168743
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 97
Provozovna: Pražská 1764 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169308
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 98
Provozovna: Školní 52 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 99
Provozovna: Záhlinická 1059 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000170969
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 100
Provozovna: Koněvova 2502/250 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 101
Provozovna: Dobiášova 1008/11 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1010904621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 102
Provozovna: Zikova 736/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169383
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 103
Provozovna: Sluneční náměstí 2567/8 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 104
Provozovna: Jesenická 575/1 , Vrbno pod Pradědem 793 26
Identifikační číslo provozovny: 1000169332
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 105
Provozovna: třída Tomáše Bati 4074 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168387
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 106
Provozovna: Nádražní 42 , Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny: 1003359493
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 107
Provozovna: Zdislavická 963/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169529
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 108
Provozovna: tř. Kosmonautů 113/27 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167801
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 109
Provozovna: Tuklatská 2104/5 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904639
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 110
Provozovna: Šluknovská 3080 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1003792928
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 111
Provozovna: Olomoucká 1394 , Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 112
Provozovna: Freiwaldova 627/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169537
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 113
Provozovna: Halasovo náměstí 805/5 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 114
Provozovna: J. Palacha 3197/13 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168280
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 115
Provozovna: tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 116
Provozovna: náměstí Osvoboditelů 1372 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 117
Provozovna: Makovského 1349/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 118
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169740
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 119
Provozovna: Topolová 1513 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169235
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 120
Provozovna: náměstí T. G. Masaryka 31 , Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny: 1010904604
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 121
Provozovna: Novolíšeňská 2805/15 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170667
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 122
Provozovna: K Ládví 344/4 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 123
Provozovna: Breitcetlova 771/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169146
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 124
Provozovna: 17. listopadu 2262 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1000650065
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 125
Provozovna: Radniční 3400 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 126
Provozovna: Tyršovo nám. 2218 , Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny: 1000170772
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 127
Provozovna: Okružní 4701 , Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170063
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 128
Provozovna: Dukelská 717/2 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168816
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 129
Provozovna: Rytířská 406/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170632
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 130
Provozovna: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 131
Provozovna: Veronské nám. 403 , Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 132
Provozovna: Budějovická 1125/11 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 133
Provozovna: Riegrovo náměstí 51 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168832
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 134
Provozovna: Ondříčkova 580/39 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170683
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 135
Provozovna: Komenského 1580 , Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167984
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 136
Provozovna: Lochmanova 1440 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168409
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 137
Provozovna: Severovýchod 475/5 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 138
Provozovna: Polská 105 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 139
Provozovna: Na Valech 54 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168239
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 140
Provozovna: Tř. 1. máje 1729 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168859
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 141
Provozovna: Leopoldova 1683/23 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168735
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 142
Provozovna: náměstí Václava Vacka 6043/23 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170977
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 143
Provozovna: náměstí Míru 101 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168867
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 144
Provozovna: Svitavská 1814/2 , Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny: 1000169987
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 145
Provozovna: Elišky Přemyslovny 1269 , Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169791
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 146
Provozovna: Jana Zajíce 717 , Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny: 1000168468
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 147
Provozovna: 6. května 47 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny: 1000168808
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 148
Provozovna: Dr. Martínka 1617/10 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000168913
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 149
Provozovna: Žižkova 894 , Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169758
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 150
Provozovna: Hradecká 2526/3 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169359
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 151
Provozovna: Plzeňská 2572 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 152
Provozovna: nám. 1. května 18/7 , Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny: 1000168727
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 153
Provozovna: T. G. Masaryka 2001 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 154
Provozovna: 30. dubna 2976/3 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 155
Provozovna: Tovární 511 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168557
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 156
Provozovna: ul. 5. května 689 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 157
Provozovna: Högerova 1098/11 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 158
Provozovna: 1. československého armádního sboru 6089/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1000167721
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 159
Provozovna: 9. května 2886 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 160
Provozovna: Masarykova 187 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169839
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 161
Provozovna: Svatopluka Čecha 1913 , Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 162
Provozovna: Petra Křivky 525/1 , Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny: 1000168841
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 163
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 164
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 165
Provozovna: Štěpnická 1156 , Uherské Hradiště 686 06
Identifikační číslo provozovny: 1000167771
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 166
Provozovna: Velehradská třída 1206 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168417
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 167
Provozovna: Gerská 2004/2 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1010904566
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 168
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170853
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 169
Provozovna: Dukelská 1157 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1000170659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 170
Provozovna: Nádražní 1917 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1002027446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 171
Provozovna: Mukařovského 1986/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000484351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 172
Provozovna: Křižíkova 213/44 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170934
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 173
Provozovna: Bělidla 1059 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169278
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 174
Provozovna: Nádražní 2356/21 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168565
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 175
Provozovna: Bratislavská 1517/2 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170861
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 176
Provozovna: Rožnovská 340 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168778
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2016
Provozovna č. 177
Provozovna: Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011562162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2017
Provozovna č. 178
Provozovna: Jáchymova 838 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170926
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2000
Provozovna č. 179
Provozovna: Krynická 488/31 , Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 180
Provozovna: Prusíkova 2577/16 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1003792944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 181
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1004090269
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 182
Provozovna: Nádražní 1759 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004090277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2011
Provozovna č. 183
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1005235236
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2012
Provozovna č. 184
Provozovna: Zámecká 2111 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1008764205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.9.2004
Provozovna č. 185
Provozovna: 28. října 919 , Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny: 1009091603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.8.2013
Provozovna č. 186
Provozovna: Hodonínská 1642/20 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1009321102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 187
Provozovna: Brodská 496 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009453998
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2000
Provozovna č. 188
Provozovna: Rilská 3174/6 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1009994247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2014
Provozovna č. 189
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108085
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 190
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1010108336
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 191
Provozovna: U Fortny 49/10 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108212
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 192
Provozovna: Tkalcovská 869/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108093
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2015
Provozovna č. 193
Provozovna: Frýdecká 440 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108239
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 194
Provozovna: Nádražní 681/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 195
Provozovna: Víta Nejedlého 1063/10 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1010108051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 196
Provozovna: Rokycanská 2656/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108115
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 197
Provozovna: Českobrodská 733 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 198
Provozovna: Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 199
Provozovna: náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1010108280
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 200
Provozovna: Barákova 237/8 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 201
Provozovna: Budyšínská 1400 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 202
Provozovna: Hlavní třída 3274 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108069
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 203
Provozovna: náměstí Míru 1356/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010108204
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 204
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1010108328
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 205
Provozovna: Brněnská 2937/21 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1010108077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.1.2015
Provozovna č. 206
Provozovna: Bardějovská 3268 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1010108131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 207
Provozovna: Karlštejnská 1054 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1010109294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.1.2015
Provozovna č. 208
Provozovna: Dragounská 2529/6 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 209
Provozovna: Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny: 1010115111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 210
Provozovna: Přemyslovců 2252/1 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1010115146
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 211
Provozovna: Vikova 1302/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010115154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 212
Provozovna: Chýnovská 3049 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1010115120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2015
Provozovna č. 213
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 214
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1010134787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 215
Provozovna: Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny: 1010134752
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 216
Provozovna: Nábřeží 463 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1010134779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2015
Provozovna č. 217
Provozovna: Kpt. Jaroše 375/31 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1010140973
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 218
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010140965
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 219
Provozovna: Znojemská 1383 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1010140957
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 220
Provozovna: Poděbradská 297 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1010140949
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 221
Provozovna: Nákupní 389/1 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010152823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 222
Provozovna: Východní 1352 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1010152831
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 223
Provozovna: Velebudická 3270 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010152815
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.2.2015
Provozovna č. 224
Provozovna: Želivského 5050/2 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1010170899
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 225
Provozovna: Horní 283/87 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1010170902
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 226
Provozovna: Švehlova 1391/32 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010170881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 227
Provozovna: Strakonická 1272 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1010170911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2015
Provozovna č. 228
Provozovna: Plumlovská 456/32 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180975
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 229
Provozovna: Nákladní 3201 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1010180983
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 230
Provozovna: Borská 3215 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010181017
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 231
Provozovna: Vídeňská 815/89 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1010181009
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.3.2015
Provozovna č. 232
Provozovna: Opavská 6201/1 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1010194461
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.3.2015
Provozovna č. 233
Provozovna: Petra Bezruče 3388 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1010203011
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.3.2015
Provozovna č. 234
Provozovna: Masarykova třída 1333 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1000170837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.1995
Provozovna č. 235
Provozovna: Strojírenská 3581 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000011186
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 236
Provozovna: Uhelná 1896/2 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169979
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 237
Provozovna: Národní 3314 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1000170802
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.2006
Provozovna č. 238
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.4.2007
Provozovna č. 239
Provozovna: Krátká 4088/2 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170829
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006
Provozovna č. 240
Provozovna: Březinova 4248/62 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167755
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 241
Provozovna: Masarykovo náměstí 8 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1000167879
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 242
Provozovna: U Hřebčince 2510 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168221
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2001
Provozovna č. 243
Provozovna: Janáčkova 4266/13 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169456
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.1999
Provozovna č. 244
Provozovna: Krušnohorská 3371/2 , Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny: 1000168298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2002
Provozovna č. 245
Provozovna: Žižkova 515 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.1999
Provozovna č. 246
Provozovna: Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000168395
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.1998
Provozovna č. 247
Provozovna: Omlenická 853 , Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168484
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.1999
Provozovna č. 248
Provozovna: Čs. armády 499 , Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny: 1000168522
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.1998
Provozovna č. 249
Provozovna: Nádražní 2318/4 , Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.1997
Provozovna č. 250
Provozovna: Generála Klapálka 300 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168697
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.1.2002
Provozovna č. 251
Provozovna: Evropská 175/32 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168794
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2003
Provozovna č. 252
Provozovna: Poděbradská 1037 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011194
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2002
Provozovna č. 253
Provozovna: Palackého třída 2748 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169715
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.11.2002
Provozovna č. 254
Provozovna: Revoluční 2312/27 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169596
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2002
Provozovna č. 255
Provozovna: Olomoucká 2844/115 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2002
Provozovna č. 256
Provozovna: Slovenského národního povstání 1060 , Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny: 1000168638
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2002
Provozovna č. 257
Provozovna: Romana Havelky 4857/3 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168336
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2002
Provozovna č. 258
Provozovna: Denisova 2907/11 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000011151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2002
Provozovna č. 259
Provozovna: Vřesová 2908/11 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1000168352
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2000
Provozovna č. 260
Provozovna: U Jandovky 127/2 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169766
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2001
Provozovna č. 261
Provozovna: Karlovo náměstí 292/15 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169774
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.2003
Provozovna č. 262
Provozovna: U Tří mostů 844/2 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000169804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.9.2003
Provozovna č. 263
Provozovna: 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1000169821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2003
Provozovna č. 264
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000011160
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2004
Provozovna č. 265
Provozovna: Obchodní 841 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1000169847
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2001
Provozovna č. 266
Provozovna: Hraniční 1257 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1000168379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.1998
Provozovna č. 267
Provozovna: Komenského 2302 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169855
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2003
Provozovna č. 268
Provozovna: Stankovského 1649 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000169863
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2002
Provozovna č. 269
Provozovna: Želatovská 325/2 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000168361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.5.1998
Provozovna č. 270
Provozovna: Koterovská 2390/47 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169871
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2003
Provozovna č. 271
Provozovna: Revoluční 1206/6 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169880
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.8.2003
Provozovna č. 272
Provozovna: Strojírenská 2244/34 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169898
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.1999
Provozovna č. 273
Provozovna: Pálavské náměstí 4102/1 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1000169901
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 274
Provozovna: Olomoucká 90 , Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny: 1000011143
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.2004
Provozovna č. 275
Provozovna: náměstí Karla IV. 1245 , Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny: 1000169928
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.7.2004
Provozovna č. 276
Provozovna: Horova 1223/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.8.2004
Provozovna č. 277
Provozovna: T. G. Masaryka 167 , Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny: 1000169944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2004
Provozovna č. 278
Provozovna: náměstí Republiky 656/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2004
Provozovna č. 279
Provozovna: Plzeňská 396 , Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170080
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.2004
Provozovna č. 280
Provozovna: Zborovská 2008 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170098
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2004
Provozovna č. 281
Provozovna: U průhonu 800/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170110
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 282
Provozovna: Masarykova 200 , Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny: 1000170128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.3.2005
Provozovna č. 283
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.3.2005
Provozovna č. 284
Provozovna: U pošty 401/12 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 285
Provozovna: Veveří 287/40 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 286
Provozovna: náměstí Svobody 85/16 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170179
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 287
Provozovna: náměstí 28. dubna 1069/2 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 288
Provozovna: Kosmova 259/1 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170195
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 289
Provozovna: Hlavní 1485 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny: 1000170209
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 290
Provozovna: Milady Horákové 327/51 , Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny: 1000170217
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 291
Provozovna: Liberecká 642 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1000170225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 292
Provozovna: Budějovická 371 , Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny: 1000170233
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 293
Provozovna: Masarykovo náměstí 4333/68 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 294
Provozovna: Kollárova 2762/17 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1000170250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 295
Provozovna: B. Němcové 438 , Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny: 1000170268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 296
Provozovna: Holasická 1154/2 , Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny: 1000170276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 297
Provozovna: Lidická 854/35 , Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170284
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 298
Provozovna: Václavské náměstí 831/21 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 299
Provozovna: Václavské náměstí 812/59 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 300
Provozovna: V předpolí 279/21 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 301
Provozovna: Topolová 2915/16 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170322
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 302
Provozovna: Vinohradská 1200/50 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 303
Provozovna: Vinohradská 89/90 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170349
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 304
Provozovna: Novodvorská 434/149 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 305
Provozovna: Brandlova 1599/8 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 306
Provozovna: Štúrova 1283/18 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170373
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 307
Provozovna: Obchodní náměstí 1590/4 , Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 308
Provozovna: Arkalycká 757/6 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 309
Provozovna: U Šalamounky 2664/2 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 310
Provozovna: Matějská 2352/76 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 311
Provozovna: Molákova 614/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 312
Provozovna: Trousilova 1031/2 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 313
Provozovna: U libeňského pivovaru 63/2 , Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny: 1000170489
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2005
Provozovna č. 314
Provozovna: