AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Pelhřimov IČO: 00009971

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., která sídlí v obci Pelhřimov a bylo jí přiděleno IČO 00009971.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. se sídlem v obci Pelhřimov byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství a další.

Základní údaje o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.1990
Spisová značka: B 42
IČO: 00009971
Obchodní firma: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.11.2016 - 16.10.2018
Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 31.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 24.7.2014 - 18.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2014 - 28.11.2016
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: hromadné akcie série od čísla do čísla počet ks H 1 419 419 000 nahrazuje série A 000001-419000 jednotlivé akcie série od čísla do čísla počet ks A 419 001 422 428 3 428 A 423 129 423 136 8 A 423 353 423 386 34 A 423 423 423 432 10 A 424 154 424 168 15 A 424 379 424 393 15 A 424 395 424 415 21 A 424 679 424 699 21 A 424 712 424 761 50 A 425 106 425 399 294 A 425 597 425 609 13 A 425 764 425 771 8 A 425 817 425 849 33 A 425 961 425 966 6 A 426 709 426 771 63 A 426 861 445 644 18 784 A 445 657 446 167 511 A 446 838 447 580 743 A 449 327 449 347 21 A 450 256 450 452 197 A 450 474 450 701 228 24 503 Celkem 443 503 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 25.4.2007 - 8.7.2014
2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úsc hově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks s číselným označením uvedeným dále: série čísla od do počet ks A 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jedno ho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 324-05/07 ze dne 29. ledna 2007 zhotoveným soudní znalkyn í Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k poslední dosažené ceně na regulovaném trhu s cennými papíry (RM-SYSTÉM). Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 788,-Kč, - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Podle § 1831 odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 1831 odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 25.4.2007 - 8.7.2014
4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinno u akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 6 3907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, 6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 25.4.2007 - 8.7.2014
Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár- ním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.6.1993 - 12.10.1993
Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 byly zvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti. 22.2.1991 - 8.7.2014
Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti byly přiloženy. Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovy čtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl. 29.12.1990 - 18.6.1993
Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem. Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát, zastoupený Ministerstvem strojírenství a elektoniky České republiky. 29.12.1990 - 18.6.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j. 1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 a ve smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimov a vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ- nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 29.12.1990 - 8.7.2014

Aktuální kontaktní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00009971
Obchodní firma: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00009971
Firma: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pelhřimov
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1991

Kontakty na AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 21.1.2016
Sídlo: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 21.1.2016 - 21.1.2016
Sídlo: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 13.7.1995 - 21.1.2016
Sídlo: U nádraží , 393 12 Pelhřimov Česká republika
18.6.1993 - 13.7.1995
Sídlo: Pelhřimov Česká republika
29.12.1990 - 18.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01

Obory činností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 20.9.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 6.5.2009
Obráběčství 21.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 21.1.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Silniční motorová doprava osobní 21.1.2009 - 6.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 21.1.2009 - 6.5.2009
zpracování dat a služby databank 24.11.2001 - 21.1.2009
přípravné práce pro stavby 24.11.2001 - 21.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.9.2001 - 24.11.2001
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.9.2001 - 21.1.2009
opravy pracovních strojů 20.9.2001 - 21.1.2009
nástrojařství 20.9.2001 - 21.1.2009
kovoobráběčství 20.9.2001 - 21.1.2009
velkoobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava osobní 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.9.2001 - 21.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.9.2001 - 21.1.2009
ubytovací služby 20.9.2001 - 21.1.2009
podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 20.9.2001 - 21.1.2009
manipulace s nákladem 20.9.2001 - 21.1.2009
1. nástrojařství 18.3.1998 - 20.9.2001
4. gavanizérství 18.3.1998 - 20.9.2001
5. kovoobráběčství 18.3.1998 - 20.9.2001
7. revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 18.3.1998 - 20.9.2001
8. silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
14. silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
17. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.3.1998 - 20.9.2001
18. zprostředkovatelská činnost 18.3.1998 - 20.9.2001
19. výroba rozvaděčů nízkého napětí 18.3.1998 - 20.9.2001
17. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 30.8.1993 - 18.3.1998
15. Kataforézní ochrana kovů 30.8.1993 - 20.9.2001
16. Provoz ubytovacího zařízení 30.8.1993 - 20.9.2001
11. výuka svařování plamenem a elektrickým obloukem 18.6.1993 - 13.7.1995
1. výroba nástrojů 18.6.1993 - 18.3.1998
4. galvanizace kovů 18.6.1993 - 18.3.1998
5. kovoobrábění 18.6.1993 - 18.3.1998
7. revize elektrických zařízení 18.6.1993 - 18.3.1998
8. revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 18.6.1993 - 18.3.1998
14. silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesná listině č.j. ŽÚ-2401/261/PK/92-Sl okresního úřadu Pelhřimov 18.6.1993 - 18.3.1998
2. výroba a opravy zemědělských strojů 18.6.1993 - 20.9.2001
3. stavba strojů s mechanickým pohonem 18.6.1993 - 20.9.2001
6. Automatizované zpracování dat 18.6.1993 - 20.9.2001
9. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístro- jů 18.6.1993 - 20.9.2001
10. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.6.1993 - 20.9.2001
12. výroba výrobků z plastikých hmot 18.6.1993 - 20.9.2001
13. stavební práce zemními stroji 18.6.1993 - 20.9.2001
5./ Přeprava osob a věcí. 24.4.1991 - 18.6.1993
Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů pro zemědělství, potravinářský průmysl, včetně komponentů, účelových adaptérů a dílů strojů. 2./ Výroba a odbyt odlitků a nářadí. 3./ Nákup a prodej zařízení pro zemědělskou výrobu a potravinářský průmysl včetně obchodních a inženýrskotechnických skužeb. 4./ Maloobchodní činnost. 29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lázeňská 683 , Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny: 1000619095
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 1.10.2005
Provozovna č. 2
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Lázeňská 683 , Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny: 1000619095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2005

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1992

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.8.1993

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000619087
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.5.2015

Živnost č. 8 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 24.1.1997

Živnost č. 9 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 9.11.2000

Živnost č. 10 Zpracování dat a služby databank

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.7.2001

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 24.1.1997

Živnost č. 13 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.5.2000

Živnost č. 15 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 16 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.7.2001

Živnost č. 17 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 20 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výuka svařování plamenem a el. obloukem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.9.1994

Živnost č. 22 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Stavební práce zemními stroji

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Kataforézní ochrana kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 28 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1997
Zánik oprávnění: 9.11.2000

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1997
Zánik oprávnění: 10.7.2001

Živnost č. 32 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1997
Zánik oprávnění: 3.8.2000

Živnost č. 33 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1997
Zánik oprávnění: 17.7.2001

Živnost č. 34 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.1997
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Vedení firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva jedná za společnost jen na základě pověření předsedy představenstva. 8.7.2014
Za společnost jedná předseda představenstva, jiný člen představenstva pouze na základě písemného pověření předsedy představenstva. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpi s. 18.6.2009 - 8.7.2014
Za společnost jednají vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis. 10.7.1998 - 18.6.2009
Za společnost jednají vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis. 16.9.1997 - 10.7.1998
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem nebo samostatně člen představenstvem písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.7.1996 - 16.9.1997
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem nebo samostatně člen představenstva písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.7.1996 - 17.7.1996
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva, nebo předseda /místopředseda/ představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstvem písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem Všichni tak, činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 12.10.1993 - 10.7.1996
Jméno: Ing. Josef Křen 18.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2015
Adresa: Žleb 249, Neslovice 664 91
Jméno: Lubomír Stoklásek 29.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2017
Ve funkci: od 28.2.2017
Adresa: Horní 798/5, Brno 639 00
Jméno: JUDr. Petra Štěpánková 29.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2017
Adresa: Jasanová 657/22, Brno 637 00
Jméno: František Bílek 29.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2017
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Zdeněk Vencl 29.12.1990 - 22.2.1991
Funkce: nemá
Adresa: Sopotská 627/34, Praha 181 00
Jméno: ing. Zdeněk Beránek 29.12.1990 - 27.5.1992
Funkce: nemá
Adresa: Táborská 1791, Pelhřimov 393 01
Jméno: Pavel Holeček 29.12.1990 - 27.5.1992
Funkce: nemá
Adresa: V domově 2377/46, Praha 130 00
Jméno: ing. Martin Plachý 29.12.1990 - 27.5.1992
Funkce: nemá
Adresa: Rosolova 1241, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Funkce: místopředseda
Adresa: Táborská 1791, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Funkce: ředitel akciové společnosti
Adresa: Táborská 1791, Pelhřimov 393 01
Jméno: Josef Mareš 29.12.1990 - 18.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Chmelnici 628, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Jméno: Ing. Vítězslav Manda 29.12.1990 - 18.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mikulova 1574/9, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladislav Vágenknecht 29.12.1990 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čiklova 1238/19, Praha 140 00
Jméno: Ing. Zdeněk Vencl 22.2.1991 - 30.8.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sopotská 627/34, Praha 181 00
Jméno: Ing. Martin Plachý 27.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: místopředseda předst. a řed..
Adresa: Rosolova 1241, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jiří Vohralík 27.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Vítězslav Manda 18.6.1993 - 30.8.1993
Funkce: místopředseda předst.
Adresa: Mikulova 1574/9, Praha 149 00
Jméno: Ing. Martin Lutr 18.6.1993 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 624, Počátky 394 64
Jméno: ing. Václav Halík 30.8.1993 - 11.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lovosická 654/15, Praha 190 00
Jméno: ing. Ladislav Podhorský 30.8.1993 - 29.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Borského 664/6, Praha 152 00
Jméno: František Bílek 27.5.1992 - 10.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Josef Veverka 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osvobození 1687, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Karel Dvořáček 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sukova 432 , 259 01 Votice Česká republika
Jméno: ing. František Směták 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Josefská 493/4, Brno 602 00
Jméno: ing. Václav Halík 11.2.1994 - 10.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lovosická 654/15, Praha 190 00
Jméno: ing. Milan Kotáb 29.2.1996 - 10.7.1996
Funkce: místopředseda a náhradní člen
Adresa: Platanová 161, Sulice 251 68
Jméno: ing. Ladislav Vašků 10.7.1996 - 16.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Máchova 20, Humpolec 396 01
Jméno: ing. Milan Kotáb 10.7.1996 - 16.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Platanová 161, Sulice 251 68
Jméno: ing. Martin Plachý 30.8.1993 - 16.1.1998
Funkce: místopředseda a gen.ředitel
Adresa: Rosolova 1241, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Petr Schwanzer 16.9.1997 - 31.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: ing. Martin Plachý 16.1.1998 - 31.3.1998
Funkce: místopředseda a gen.ředitel
Adresa: Rosolova 1241, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. František Směták 10.7.1996 - 10.7.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefská 493/4, Brno 602 00
Jméno: ing. Martin Plachý 31.3.1998 - 10.7.1998
Funkce: člen představestva
Adresa: Rosolova 1241, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Petr Schwanzer 31.3.1998 - 10.7.1998
Funkce: místopředseda představestva
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: Ing. Josef Veverka 10.7.1998 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osvobození 1687, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Miroslav Okrouhlý 10.7.1998 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 1819 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Jméno: Lubomír Stoklásek 16.9.1997 - 20.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Zemědělská 1711/60, Brno 613 00
Jméno: ing. Bořivoj Němeček 16.9.1997 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Úvoz 437/94, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Petra Štěpánková 16.9.1997 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vlkova 2364/7, Brno 628 00
Jméno: ing. Peter Schwanzer 10.7.1998 - 20.9.2002
Funkce: místopředseda představestva
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: Ing. Miroslav Okrouhlý 27.4.1999 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krasíkovická 1819, Pelhřimov 393 01
Jméno: František Bílek 27.4.1999 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: Lubomír Stoklásek 20.9.2002 - 1.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002
Ve funkci: od 28.5.2002
Adresa: Zemědělská 1711/60, Brno 613 00
Jméno: Zdeněk Novák 20.9.2002 - 8.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002
Adresa: Sídliště 570, Počátky 394 64
Jméno: Lubomír Stoklásek 1.6.2005 - 7.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002 do 18.4.2006
Ve funkci: od 28.5.2002 do 18.4.2006
Adresa: Horní 798/5, Brno 639 00
Jméno: JUDr. Petra Štěpánková 20.9.2002 - 25.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002
Adresa: Vlkova 2364/7, Brno 628 00
Jméno: Ing. Peter Schwanzer 20.9.2002 - 27.3.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002 do 27.2.2012
Ve funkci: od 28.5.2002 do 27.2.2012
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: Ing. Bořivoj Němeček 20.9.2002 - 27.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002 do 27.2.2012
Adresa: Úvoz 437/94, Brno 602 00
Jméno: František Bílek 20.9.2002 - 27.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2004 do 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: Zdeněk Novák 8.12.2005 - 27.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002 do 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516, Počátky 394 64
Jméno: Lubomír Stoklásek 7.6.2006 - 27.3.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.4.2006 do 27.2.2012
Ve funkci: od 21.4.2006 do 27.2.2012
Adresa: Horní 798/5, Brno 639 00
Jméno: JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 27.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2002 do 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657/22, Brno 637 00
Jméno: Lubomír Stoklásek 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Ve funkci: od 27.2.2012
Adresa: Horní 798/5, Brno 639 00
Jméno: Ing. Peter Schwanzer 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 25.6.2014
Ve funkci: od 27.2.2012 do 25.6.2014
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: JUDr. Petra Štěpánková 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657/22, Brno 637 00
Jméno: Ing. Bořivoj Němeček 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Adresa: Úvoz 437/94, Brno 602 00
Jméno: Zdeněk Novák 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516, Počátky 394 64
Jméno: František Bílek 27.3.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Peter Schwanzer 11.11.2013 - 8.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 25.6.2014
Ve funkci: od 27.2.2012 do 25.6.2014
Adresa: Slovinská 863/54, Brno 612 00
Jméno: Ing. Bořivoj Němeček 11.11.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 31.3.2015
Adresa: Úvoz 437/94, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M. 8.7.2014 - 14.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Lidická 1208, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M. 14.11.2015 - 28.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014 do 31.10.2016
Adresa: Krkoškova 502/27, Brno 613 00
Jméno: Lubomír Stoklásek 11.11.2013 - 29.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Ve funkci: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Horní 798/5, Brno 639 00
Jméno: JUDr. Petra Štěpánková 11.11.2013 - 29.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Jasanová 657/22, Brno 637 00
Jméno: Zdeněk Novák 11.11.2013 - 29.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Sládkova 516, Počátky 394 64
Jméno: František Bílek 11.11.2013 - 29.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Čapkova 1126, Pelhřimov 393 01
Jméno: Zdeněk Novák 29.5.2017 - 16.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2017 do 14.9.2018
Adresa: Sládkova 516, Počátky 394 64

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Křenek 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2015
Adresa: 224, Jinačovice 664 34
Jméno: Ing. Jaroslav Habáň 29.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2016
Ve funkci: od 5.9.2016
Adresa: Táborská 1874, Pelhřimov 393 01
Jméno: Hana Ratajová 29.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2016
Adresa: 28, Zajíčkov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hamalčík 18.6.1993 - 30.8.1993
Funkce: předseda
Adresa: Vnitřní 971, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Eva Kislingerová CSc. 18.6.1993 - 30.8.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jagellonská 1609/1, Praha 130 00
Jméno: Jan Bláha 18.6.1993 - 30.8.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Palackého 77, Pelhřimov 393 01
Jméno: ing. Přemysl Píza 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Březinova 3687/58, Jihlava 586 01
Jméno: ing. Vladislav Vágenknecht 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Čiklova 1238/19, Praha 140 00
Jméno: ing. Zdeněk Smejkal 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Táborská 1812, Pelhřimov 393 01
Jméno: Jiří Raiterman 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hodická 1210/23, Třešť 589 01
Jméno: ing. Antonín Jelínek 30.8.1993 - 10.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mickievičova ll , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Helena Zabloudilová 10.7.1996 - 16.9.1997
Funkce: členka
Adresa: Polní 4148/6, Jihlava 586 01
Jméno: Blanka Kolská 10.7.1996 - 16.9.1997
Funkce: členka
Adresa: Nerudova 218 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Jméno: Ing. Helena Zabloudilová 16.9.1997 - 10.7.1998
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Polní 4148/6, Jihlava 586 01
Jméno: Miloš Kodys 10.7.1996 - 21.7.1999
Funkce: člen
Adresa: 201, Hodice 589 01
Jméno: Ing. Jan Jašek 16.9.1997 - 18.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pod nemocnicí 591/21, Brno 625 00
Jméno: František Jiřík 10.7.1998 - 18.9.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Rubešova 1177, Pelhřimov 393 01
Jméno: František Jiřík 18.9.2000 - 16.7.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 23.4.2003
Ve funkci: do 23.4.2003
Adresa: Rubešova 1177, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jiří Suchánek 18.9.2000 - 16.7.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 23.4.2003
Adresa: Slívova 212/7, Brno 615 00
Jméno: Ing. Jiří Suchánek 16.7.2003 - 24.12.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2000
Ve funkci: od 23.4.2003
Adresa: Slívova 212/7, Brno 615 00
Jméno: Ing. Martin Ryšánek 16.7.2003 - 7.6.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2003 do 21.4.2006
Ve funkci: od 23.4.2003 do 21.4.2006
Adresa: 11, Kaliště 394 51
Jméno: Ing. Jiří Suchánek 24.12.2004 - 7.6.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2000 do 18.4.2006
Ve funkci: od 23.4.2003 do 18.4.2006
Adresa: Lidická 1208, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jiří Suchánek 7.6.2006 - 20.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2006 do 21.4.2011
Ve funkci: od 24.4.2006 do 21.4.2011
Adresa: Lidická 1208, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Habáň 7.6.2006 - 20.9.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2006 do 21.4.2011
Ve funkci: od 24.4.2006 do 21.4.2011
Adresa: Táborská 1874, Pelhřimov 393 01
Jméno: Petr Žižka 21.7.1999 - 11.11.2013
Funkce: člen rozorčí rady
Trvání členství: do 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Habáň 20.9.2011 - 11.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011
Ve funkci: od 29.8.2011
Adresa: Táborská 1874, Pelhřimov 393 01
Jméno: Hana Ratajová 20.9.2011 - 11.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011
Ve funkci: od 29.8.2011 do 25.6.2014
Adresa: 28, Zajíčkov 393 01
Jméno: Hana Ratajová 11.11.2013 - 8.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011
Ve funkci: od 29.8.2011 do 25.6.2014
Adresa: 28, Zajíčkov 393 01
Jméno: Petr Žižka 11.11.2013 - 8.7.2014
Funkce: člen rozorčí rady
Trvání členství: do 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Habáň 11.11.2013 - 29.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011 do 29.8.2016
Ve funkci: od 29.8.2011 do 29.8.2016
Adresa: Osvobození 2001, Pelhřimov 393 01
Jméno: Hana Ratajová 8.7.2014 - 29.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2011 do 29.8.2016
Adresa: 28, Zajíčkov 393 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu: Josef Křen
Člen statutárního orgánu: František Bílek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Petra Štěpánková

Vlastníci firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 461 473 000 Kč - 18.6.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 461 473 29.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 5.1.2006 - 29.10.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 18.6.1993 - 5.1.2006

Sbírka Listin AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 42/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2015 8.12.2015 63
B 42/SL 68 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 16
B 42/SL 67 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 37
B 42/SL 66 notářský zápis [168/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 64 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2015 10.8.2015 19.8.2015 1
B 42/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 24.7.2014 11
B 42/SL 62 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 18
B 42/SL 61 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 40
B 42/SL 60 výroční zpráva [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 16
B 42/SL 59 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 41
B 42/SL 58 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 1
B 42/SL 57 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 3
B 42/SL 56 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 18
B 42/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 39
B 42/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2011 23.9.2011 2
B 42/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 26
B 42/SL 52 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 1
B 42/SL 51 notářský zápis 385/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 6
B 42/SL 50 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 57
B 42/SL 49 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 13
B 42/SL 48 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 15
B 42/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 26
B 42/SL 46 notářský zápis 593/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 5
B 42/SL 45 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 44 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 27
B 42/SL 42 notářský zápis 337/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 3
B 42/SL 40 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 123
B 42/SL 39 posudek znalce č.324-05/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2007 180
B 42/SL 38 notářský zápis 189/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2007 25.4.2007 30
B 42/SL 37 výroční zpráva -r.2005 - 2.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 57
B 42/SL 36 výroční zpráva -r.2005 - 1.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 65
B 42/SL 35 ostatní -Mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 153
B 42/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2006 12
B 42/SL 33 notářský zápis 230/2006+ Mimoř.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2006 8.6.2006 12
B 42/SL 32 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 1
B 42/SL 31 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 28
B 42/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 27
B 42/SL 29 notářský zápis 673/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 6.1.2006 13
B 42/SL 28 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 126
B 42/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 26
B 42/SL 26 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 150
B 42/SL 25 notářský zápis NZ 148/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 8
B 42/SL 24 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 181
B 42/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2004 28.7.2004 1
B 42/SL 22 účetní závěrka r.2003 + výr. zpr., zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2004 203
B 42/SL 21 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 123
B 42/SL 20 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2003 25.6.2003 1
B 42/SL 19 ostatní Záp.z ŘVH+Účet.uzávěrky-r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 134
B 42/SL 18 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2002 6
B 42/SL 17 ostatní -Zápis č.2/2002 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 1
B 42/SL 16 ostatní Záp.z VH+Výroč.zpr.r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 155
B 42/SL 15 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 32
B 42/SL 14 výroční zpráva 2000 -2x Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 100
B 42/SL 13 notářský zápis 113/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2001 25.9.2001 17
B 42/SL 12 ostatní -Zápis z ř.VH + Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2000 20.9.2000 51
B 42/SL 9 ostatní - Zápis z řádné VH akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1999 17.8.1999 52
B 42/SL 11 účetní závěrka - rozvaha r. 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 1
B 42/SL 10 účetní závěrka - výroční zpráva 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 15
B 42/SL 8 ostatní zápis z jednání dozor. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1998 18.11.1998 1
B 42/SL 7 notářský zápis NZ 88/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.1998 18.11.1998 56
B 42/SL 6 ostatní - výroční zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 15
B 42/SL 5 účetní závěrka za r. 1997 + příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 23
B 42/SL 4 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.1997 18.11.1998 4
B 42/SL 3 ostatní -oznámení o VH Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 2
B 42/SL 2 ostatní zápis č. 3/97 ze zased. předs. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 6
B 42/SL 1 notářský zápis NZ 83/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 51
B 42/SL 41 výroční zpráva -r.2001 (knižní podoba) Krajský soud v Českých Budějovicích 123

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.