AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Znojmo IČO: 46902180

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., která sídlí v obci Znojmo a bylo jí přiděleno IČO 46902180.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. se sídlem v obci Znojmo byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.10.1992
Spisová značka: B 864
IČO: 46902180
Obchodní firma: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 20.8.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 20.8.2018
8. Výplatou protiplnění byla ze strany hlavního akcionáře pověřena společnost Merx a.s., která poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Společnost Merx a.s., bude provádět výplatu protiplění formou bezhotov ostních převodů nebo poštovní poukázkou na adresu; oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení sdělit při předložení akcií. Společnost Merx a.s., vyplatí protiplnění jen těm oprávněným osobám uvedeným na výpisu z knihy akcionářů společnosti, kteří předlož í společnosti Merx a.s., své akcie emitované společností. Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., ze dne 30.dubna 2009 a znalecký posudek č. 4979 ze dne 15.února 2009, vypracovaný znalcem Ing. Martinem Vetchým, znalcem pro oceňov ání podniků, jsou uloženy v sídle společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., k nahlédnutí, a to každé pondělí a středu od 10:00 hod do 13:00 hod. 20.1.2010 - 2.8.2011
Společnost Agropodnik Mašovice, a.s., jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla dne 11.12.2009 o změně stanov společnosti. 20.1.2010 - 9.7.2014
Usnesením ze dne 30.dubna 2009 řádná valná hromada společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře společnosti Agropodnik Mašovice, a.s. , se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo 2, IČ: 136 93 476. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jiřího Fryče, notáře se sídlem Znojmo, Jana Palacha 954/4, PSČ 669 02, ze dne 30.dubna 2009, NZ 94/2009, N 107/2009. Obsah rozhodnutí řá dné valné hromady je následující: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., (dále jen "společnost") je společnost Agropodnik Mašovice, a.s., se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo, společnost založená a existující podle Obchodního zákoníku, registr ovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4634 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 14.586 kusů (čtrnáct tisíc pětset osmdesát šest kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ve výši 145.860.000,- Kč (jedno sto čtyřicet pět milionů osm set šedesát tisíc korun českých) činí 97,22 % (devadesát sedm/dvacet dva setin procenta) základního kapit álu společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 97,22 % (devadesát sedm/dvacet dva setin procenta). Údaje, že společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., je hlavním akcionářem a že je oprávněna uplatnit právo výkupu akcií ve smyslu § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na řádné valné hromadě společnosti byly osvědčeny předložením (i) výpis em z knihy akcionářů, a (ii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odstavec 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Zveřejnění zápisu usnesení do obc hodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen "menšinoví akcionáři"). 3. Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby"), za akcie společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., protiplnění ve výši 3.407,- Kč (tři tisíce čtyři sta sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii znějící na jméno, vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 4979 ze dne 15.2.2009, vypracovaným znalcem Ing. Ma rtinem Vetchým, znalcem pro oceňování podniků, jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, č.j. 16/90, ze dne 10.1.1990 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a dne 3.2.1998, č.j. 3052/97 pro oceňování podniků, IČ: 124 31 991 se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, zapsaným v seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost (dále jen "znalec"). Znalec při stanovení hodnoty akcií společnosti dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena akcie uvedená v jeho posu dku a předpokládaná pro výkup účastnických cenných papírů společnosti ve výši 3.407,- Kč (tři tisíce čtyři sta sedm korun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je přiměřená k hodnotě účastnických cenných papír ů. 4. Hlavní akcionář společnosti v souladu s § 1831 odstavec 5 ve spojení s § 183m odstavec 2 Obchodního zákoníku poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti. Oprávněné osoby, které drží akcie emitované společn ostí, jsou povinny předložit společnosti akcie ve lhůtě do 30 (třicet) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnáct) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li oprávně né osoby tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odstavce 1 až 3 Obchodního zákoníku. 5. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. částku ve výši 1.471.824,- Kč (jeden milion čtyři sta sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet čtyři korun českých), předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226 (dále jen "společnost Merx a.s."), která na základě povolení Komise pro cenné papíry poskytuje služby jako obchodník s cennými papí ry a vykonává další činnosti povolené zákonem o cenných papírech. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na řádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s., ze dne 29.4.2009. 6. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z knihy akcionářů, obsahujícího i identifikaci případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti, a předá jej spolu s identifikací p řípadných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři a společnosti Merx a.s., za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 7. Oprávněné osoby předloží akcie emitované společností do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, a to v pracovních dnech od 8:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod v jejím sídle. 8. Výplatou protiplnění byla ze strany hlavního akcionáře pověřena společnost Merx a.s., která poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Společnost Merx a.s., bude provádět výplatu protiplění formou bezhotov ostních převodů nebo poštovní poukázkou na adresu; oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení sdělit při předložení akcií. Společnost Merx a.s., vyplatí protiplnění jen těm oprávněným osobám uvedeným na výpisu z knihy akcionářů společnosti, kteří předlož í společnosti Merx a.s., své akcie emitované společností. Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., ze dne 30.dubna 2009 a znalecký posudek č. 4979 ze dne 15.února 2009, vypracovaný znalcem Ing. Martinem Vetchým, znalcem pro oceňov ání podniků, jsou uloženy v sídle společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., k nahlédnutí, a to každé pondělí a středu od 10:00 hod do 13:00 hod. 12.5.2009 - 20.1.2010
Valná hromada konaná dne 27.6.2008 schválila nové znění stanov společnosti. 22.9.2008 - 20.1.2010
Valná hromada konaná dne 20.11.2001 schválila nové znění stanov společnosti. 3.6.2003 - 22.9.2008
Valná hromada konaná dne 11.8.1998 schválila nové znění stanov společnosti. 14.10.1998 - 3.6.2003
Dozorčí rada: Ing. Rudolf H o l í k , Znojmo, Coufalova 12 - předseda Zdeňka S o b o t k o v á , Hostěradice 412 Jan P a v e l k a , Znojmo, Sokolovská 4 1.10.1992 - 12.6.1995
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná a za ni podepisuje předseda představenstva nebo ředitel společno- sti nebo jeho statutární zástupce. 1.10.1992 - 12.6.1995

Aktuální kontaktní údaje AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46902180
Obchodní firma: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46902180
Firma: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Znojmo
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1992

Kontakty na AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 9.7.2014
Sídlo: Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 3.6.2003 - 9.7.2014
Sídlo: Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 1.10.1992 - 3.6.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dvořákova 2924/21, Znojmo 669 02

Obory činností AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009
správa vlastního majetku 25.8.2006 - 12.5.2009
zemědělská výroba 12.6.1995
řeznictví a uzenářství 16.4.1993
výroba selat a produkce jatečných prasat 16.4.1993 - 27.5.1997
výroba konzumních vajec a slepic 16.4.1993 - 27.5.1997
poradenská činnost 16.4.1993 - 12.5.2009
koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy 16.4.1993 - 12.5.2009
silniční motorová doprava 16.4.1993 - 12.5.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 16.4.1993 - 12.5.2009
- výroba selat a produkce jatečných prasat - výroba konzumních vajec a slepic - obchodní činnost včetně maloobchodní činnosti - přepravní služby v rámci předmětu činnosti - pradenská činnost - zahraničně-obchodní činnost 1.10.1992 - 16.4.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 12.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1005525021
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 2.11.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.1993

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.9.1997

Živnost č. 4 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 3.3.1993

Živnost č. 5 Poradenská činnost, mimo činnost ekonomického a organizačního poradce.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Chov prasat
Chov drůbeže
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 9.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo jako celek, nebo předseda, nebo místopředseda představenstva, případně ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k razítku společnosti nebo strojem napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva - ředitel společnosti v mezích zmocnění představenstvem - další osoby na základě plné moci. 27.5.1997 - 9.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda představenstva, případně ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k razítku společnosti nebo strojem napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: předseda představenstva, nebo ředitel společnosti v mezích zmocnění představenstvem, nebo další osoby na základě plné moci. 12.6.1995 - 27.5.1997
Jméno: Ing. František Klika 10.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: 104, Bezkov 669 02
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 3.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 15.11.2018
Adresa: Masarykovo náměstí 447/20, Znojmo 669 02
Jméno: Mgr. Miloš Dvořák 3.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2018
Adresa: 1, Žerůtky 671 51
Jméno: Ing. Miloš Gryc 1.10.1992 - 23.12.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolovská 2858/3, Znojmo 671 81
Jméno: MVDr. Čestmír Smrček 1.10.1992 - 23.12.1993
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Růženy Svobodové 2464/23, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Josef Scherrer 1.10.1992 - 23.12.1993
Funkce: zástupce ředitele společnosti
Adresa: 376, Jevišovice 671 53
Jméno: Ing. Vladimír Nečesal 23.12.1993 - 12.6.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 23, Zvěrkovice 676 02
Jméno: MVDr. Čestmír Smrček 23.12.1993 - 12.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Růženy Svobodové 2464/23, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Jiří Pevný 23.12.1993 - 12.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 171 , Želetice Česká republika
Jméno: Bohumil Janda 23.12.1993 - 12.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 19 , Lesonice Česká republika
Jméno: Karel Zavřel 23.12.1993 - 12.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 260, Vedrovice 671 75
Jméno: Ing. Josef Hrabě 23.12.1993 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 99 , Znojmo Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 23.12.1993 - 27.5.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 1 , Žerůtky Česká republika
Jméno: ing. Vladimír Nečesal 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 23, Zvěrkovice 676 02
Jméno: ing. František Havelka 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brněnská 213, Suchohrdly 669 02
Jméno: ing. Jiří Doubrava 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 509/59, Miroslav 671 72
Jméno: ing. Jiří Pevný 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 171 , Želetice Česká republika
Jméno: ing. Bohumír Rada 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: ing. Jiří Pevný 27.5.1997 - 14.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 171 , Želetice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Adámek 27.5.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: 38, Višňové 671 38
Jméno: Antonín Rada 27.5.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2, Mašovice 669 02
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 27.5.1997 - 4.5.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 14.10.1993 do 24.6.2003
Adresa: 1 , Žerůtky Česká republika
Jméno: Antonín Rada 14.10.1998 - 4.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 21.8.1996 do 24.6.2003
Adresa: 2, Mašovice 669 02
Jméno: Ing. František Klika 14.10.1998 - 4.5.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.8.1998 do 24.6.2003
Adresa: 18, Bezkov 669 02
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 4.5.2004 - 22.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Ve funkci: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Adresa: 1 , 671 51 Kravsko Česká republika
Jméno: Antonín Rada 4.5.2004 - 22.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Ve funkci: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Adresa: 2, Mašovice 669 02
Jméno: Ing. František Klika 4.5.2004 - 22.9.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Adresa: 18, Bezkov 669 02
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 1 , 671 51 Žerůtky Česká republika
Jméno: Antonín Rada 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 2, Mašovice 669 02
Jméno: Ing. František Klika 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 18, Bezkov 669 02
Jméno: Pavel Vybíral 2.8.2011 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 1, Žerůtky 671 51
Jméno: Ing. František Klika 2.8.2011 - 10.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: 104, Bezkov 669 02
Jméno: Pavel Vybíral 29.5.2014 - 10.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 1, Žerůtky 671 51
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 2.8.2011 - 20.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 6.8.2018
Ve funkci: od 24.6.2011 do 6.8.2018
Adresa: 1, Žerůtky 671 51
Jméno: Pavel Vybíral 10.3.2017 - 3.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Masarykovo náměstí 447/20, Znojmo 669 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marian Jurka 8.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: 69, Mašovice 669 02
Jméno: Pavla Holcrová 21.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 207, Citonice 671 01
Jméno: Irena Wolingerová 3.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2018
Adresa: Pražská 1713/51, Znojmo 669 02
Jméno: JUDr. Pavla Baráková 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: předsedkyně
Adresa: Bolzanova 1951/7, Znojmo 669 02
Jméno: ing. Jan Krejčí 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen
Adresa: 83, Lesná 671 02
Jméno: Milan Fiala 12.6.1995 - 27.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Březí 46, Plaveč 671 32
Jméno: Zdena Adámková 27.5.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: 240, Višňové 671 38
Jméno: Ing. Oldřich Šoba 27.5.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: 29, Mašovice 669 02
Jméno: ing. Jiří Doubrava 27.5.1997 - 4.5.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 21.8.1996 do 24.6.2003
Adresa: Nádražní 509/59, Miroslav 671 72
Jméno: Božena Brabencová 14.10.1998 - 4.5.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.8.1998 do 24.6.2003
Adresa: 146, Mašovice 669 02
Jméno: Milan Fiala 27.5.1997 - 22.9.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.4.1994 do 27.6.2008
Adresa: Březí 46, Plaveč 671 32
Jméno: Ing. Jaroslava Vybíralová 4.5.2004 - 22.9.2008
Funkce: členka
Trvání členství: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Adresa: 1 , 671 51 Kravsko Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Popelka 4.5.2004 - 22.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2003 do 27.6.2008
Adresa: 65, Citonice 671 01
Jméno: Milan Fiala 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 30.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: Březí 46, Plaveč 671 32
Jméno: Ing. Jaroslava Vybíralová 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 1 , 671 51 Žerůtky Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Popelka 22.9.2008 - 2.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 24.6.2011
Adresa: 65, Citonice 671 01
Jméno: Mgr. Miloš Dvořák 2.8.2011 - 2.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 1, Žerůtky 671 51
Jméno: Marian Jurka 2.8.2011 - 8.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: 69, Mašovice 669 02
Jméno: Pavla Holcrová 2.8.2011 - 21.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 207, Citonice 671 01
Jméno: Mgr. Miloš Dvořák 2.8.2015 - 3.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 15.11.2018
Adresa: 1, Žerůtky 671 51

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Vybíral
Člen statutárního orgánu: Ing. František Klika
Člen statutárního orgánu: Mgr. Miloš Dvořák

Vlastníci firmy AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 000 000 Kč 100% 3.6.2003
zakladni 150 000 000 Kč - 1.10.1992 - 3.6.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 9.7.2014
Akcie na jméno 15 000 000 Kč 10 20.1.2010 - 9.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 3.6.2003 - 20.1.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 1.10.1992 - 3.6.2003

Sbírka Listin AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. IČO: 46902180

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 864/SL 75 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 14.5.2015 18.11.2015 23.11.2015 2
B 864/SL 74 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 14.5.2015 18.11.2015 23.11.2015 5
B 864/SL 73 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 14.5.2015 18.11.2015 23.11.2015 3
B 864/SL 72 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Brně 14.5.2015 18.11.2015 23.11.2015 4
B 864/SL 71 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 14.5.2015 18.11.2015 23.11.2015 4
B 864/SL 70 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Brně 17.6.2014 4.12.2014 9.12.2014 3
B 864/SL 69 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 17.6.2014 4.12.2014 9.12.2014 3
B 864/SL 68 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 17.6.2014 4.12.2014 9.12.2014 5
B 864/SL 67 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 11.6.2014 4.12.2014 9.12.2014 4
B 864/SL 66 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 11.6.2014 4.12.2014 9.12.2014 2
B 864/SL 65 notářský zápis stanovy, NZ 133/2014 Krajský soud v Brně 13.6.2014 4.7.2014 4.9.2014 10
B 864/SL 64 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.9.2013 11.9.2013 5
B 864/SL 63 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.9.2013 11.9.2013 4
B 864/SL 62 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.9.2013 11.9.2013 2
B 864/SL 61 zpráva auditora Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.9.2013 11.9.2013 3
B 864/SL 60 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.9.2013 11.9.2013 3
B 864/SL 59 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 19.9.2012 9.10.2012 3
B 864/SL 58 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 19.9.2012 9.10.2012 2
B 864/SL 57 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 19.9.2012 9.10.2012 3
B 864/SL 56 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 19.9.2012 9.10.2012 4
B 864/SL 55 účetní závěrka cash flow Krajský soud v Brně 19.9.2012 9.10.2012 1
B 864/SL 54 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 19.9.2012 9.10.2012 5
B 864/SL 53 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 47 ostatní - protokol o hlas. o odvolání Krajský soud v Brně 24.6.2011 9.8.2011 2
B 864/SL 46 ostatní -zápis z jednání předst.-11.00 Krajský soud v Brně 24.6.2011 9.8.2011 2
B 864/SL 45 ostatní -zápis z jednání předst.-10.00 Krajský soud v Brně 24.6.2011 9.8.2011 5
B 864/SL 44 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.6.2011 9.8.2011 2
B 864/SL 43 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2011 9.8.2011 1
B 864/SL 42 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 3
B 864/SL 41 účetní závěrka - cash flow 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 1
B 864/SL 40 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 7
B 864/SL 39 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 2
B 864/SL 38 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 4
B 864/SL 37 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 25.7.2011 3
B 864/SL 36 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 3.6.2010 19.7.2010 3
B 864/SL 35 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 3.6.2010 19.7.2010 8
B 864/SL 34 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 3.6.2010 19.7.2010 2
B 864/SL 33 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 3.6.2010 19.7.2010 4
B 864/SL 31 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 274/09 Krajský soud v Brně 11.12.2009 21.1.2010 7
B 864/SL 30 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 8.4.2009 20.7.2009 8
B 864/SL 29 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 20.7.2009 2
B 864/SL 28 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 20.7.2009 4
B 864/SL 27 notářský zápis -rozhod.VH,NZ 94/09 Krajský soud v Brně 30.4.2009 19.5.2009 145
B 864/SL 25 notářský zápis -NZ 156/2008 Krajský soud v Brně 27.6.2008 24.9.2008 15
B 864/SL 24 ostatní -protokol o hlas. odvol. čl.DR Krajský soud v Brně 27.6.2008 24.9.2008 2
B 864/SL 23 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 7.8.2008 24.9.2008 6
B 864/SL 22 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 27.6.2008 24.9.2008 2
B 864/SL 21 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 27.6.2008 24.9.2008 2
B 864/SL 20 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 4.6.2008 4.7.2008 7
B 864/SL 19 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 4.7.2008 2
B 864/SL 18 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 4.7.2008 4
B 864/SL 17 účetní závěrka -cash flow 2006 Krajský soud v Brně 30.5.2007 31.8.2007 4
B 864/SL 16 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 30.5.2007 31.8.2007 9
B 864/SL 15 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 31.8.2007 2
B 864/SL 14 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 31.8.2007 4
B 864/SL 12 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 134/06 Krajský soud v Brně 23.6.2006 29.8.2006 4
B 864/SL 11 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 15.5.2006 1.8.2006 33
B 864/SL 10 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 20.5.2005 15.7.2005 28
B 864/SL 9 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 21.5.2004 4.8.2004 26
B 864/SL 8 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.1.2004 10.5.2004 4
B 864/SL 7 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2003 10.5.2004 2
B 864/SL 5 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 11.6.2002 30.12.2002 29
B 864/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.11.2001 29.4.2002 14
B 864/SL 3 účetní závěrka - VH, stanovy Krajský soud v Brně 11.8.1998 27.10.1998 16
B 864/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 23.5.1997 5.10.1998 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.