Agropodnik Dvorce, a.s. Křišťanovice IČO: 45192545

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agropodnik Dvorce, a.s., která sídlí v obci Křišťanovice a bylo jí přiděleno IČO 45192545.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Agropodnik Dvorce, a.s. se sídlem v obci Křišťanovice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 5.5.1992
Spisová značka: B 417
IČO: 45192545
Obchodní firma: Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.5.1992
Na společnost s firmou Agropodnik Dvorce, a.s., identifikační číslo 451 92 545, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice jako společnost nástupnickou přešlo na základě projektu o rozdělení ve formě odštěpení sloučením a o fúzi sloučením ze dne 04. 11. 2016 schváleného dne 16. 12. 2016 jmění zanikající společnosti Soil finance s.r.o., se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, identifikační číslo 015 56 835, a odštěpené části jmění rozdělovaných společností AB AGRO s.r.o., identifikační číslo 268 53 566, se s ídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, AGRO DVORCE s.r.o., identifikační číslo 268 53 558, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice a YELLOW ROSE s.r.o., identifikační číslo 271 37 937, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice. 21.12.2016
I. Řádná valná hromada konaná dne 30.10.2015 určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, PSČ 793 68, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložk a 56061, když vlastní 314 141 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 283,-Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 90 214 174,-Kč a je rozdělen na 318 778 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 283,-Kč, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 88 890 017,- Kč, což činí 98,545 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,545 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kter ými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, které poskytne Hlavní akcionář Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, činí částku 279,- Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité ho dnotě 283,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 353-16/2015 ze dne 11.9.2015 vypracovaného ke dni 31.12.2014, Ing. Liborem Bučkem, soudním znalcem jmenovaným rozhodnu tím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 a ze dne 26.4.2013 č.j. Spr 4469/2012 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na cenné papíry a podniky, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 279,-Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 283,-Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty. Substanční hodnota na akcii představuje alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. Hodnota čistého obchodního majetku Spol ečnosti byla stanovena jako součet jednotlivých položek majetku snížený o souhrn závazků. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích a to společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 07 5, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vla stníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akci onářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na příslušný účet peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Křišťanovice č.p. 171 v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie v rámci řádné lhůty, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratš í než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese Křišťanovice v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. 2.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.9.2014 - 17.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 10.9.2014 - 17.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.9.2014 - 17.4.2015
Společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti Agrator a.s., se sídlem Praha 8, Pakoměřická 5, s rozhodným dnem 1.1.2007. V rámci rozhodnutí o rozdělení společnosti bylo valnou hromadou konanou dne 18.9.2007 rozhodnuto o snížení základ ního kapitálu o částku 212.624.926,-Kč vzhledem k povinnosti stanovené § 220 zb odst. 6 obch. zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou stávajících akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 950,-Kč za akcie o jmenovité hodnotě 283,-Kč. A kcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně pověřenému obchodníku s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s, se sídlem T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 60732075, do jednoho měsíce od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.10.2007
Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti na zvýšení jejího základního kapitálu ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost YELLOW ROSE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, (dříve Dvorce, Olomoucká 373, PSČ 793 68), IČ 29137937 část pod niku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 501 - "provozovna Ekofarma", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AB AGRO s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 502 - "provozovna Velko kapacitní kravín", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AGRO DVORCE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 503 - " provozovna R ostlinná výroba s kompostárnou", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. 5.4.2005
Valná hromada společnosti konaná dne 29.7.2004 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 15.938.900,-Kč z důvodu zreálnění poměru vlastního jmění a základního kapitálu doborovolnou úhradou ztrát. Částka, o kterou se základní ka pitál snižuje, bude použita zcela k úhradě ztrát minulých obodobí. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50,-Kč vyznačením nové jmenovité hodnoty 950,-Kč na předložené akcie. Akcionáři jsou povinni předložit společnosti své akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.9.2004
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 5.5.1992
Dozorčí rada: Vlastimil O t á h a l , bytem Moravský Beroun, Tkalcovká 333 JUDr. Roanald K o v á ř , bytem Bruntál, Nezvalova 24 Ing. Ladislav T o m e š , bytem Olomouc, Karafiátová 21 5.5.1992 - 20.10.1994
J e d n á n í : Za společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 5.5.1992 - 20.10.1994
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 318.778.000,- kčs (slovy: třistaosmnáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisíc korunčeskoslovenských). Základní jmění společnosti je rozděleno na 318 778 akcií na majitele po 1000,- kčs jmenovité hodnoty. 5.5.1992 - 13.12.2004

Aktuální kontaktní údaje Agropodnik Dvorce, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45192545
Obchodní firma: Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Bruntál
Vznik první živnosti: 2.2.1993
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45192545
Firma: Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Bruntál
Základní územní jednotka: Křišťanovice
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Kontakty na Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 171 , Křišťanovice 793 68 17.4.2015
Sídlo: 171 , Křišťanovice 793 68 16.11.2004 - 17.4.2015
Sídlo: 171 , Křišťanovice 793 68 27.9.2004 - 16.11.2004
Sídlo: Olomoucká 373 , Dvorce 793 68 23.7.1999 - 27.9.2004
Sídlo: Olomoucká 369 , Dvorce 793 68 5.5.1992 - 23.7.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.9.2014
zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostli, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní c) produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b) d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 10.9.2014
správa a údržba nemovitostí 6.12.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.12.2005
velkoobchod 6.12.2005 - 10.9.2014
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 6.12.2005 - 10.9.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 6.12.2005 - 10.9.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 6.12.2005 - 10.9.2014
balicí činnosti 6.12.2005 - 10.9.2014
opravy silničních vozidel 27.10.2000
hostinská činnost 27.10.2000
balící činnost 27.10.2000 - 6.12.2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27.10.2000 - 10.9.2014
ostatní služby spojené s živočišnou výrobou-výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata 27.10.2000 - 10.9.2014
ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 27.10.2000 - 10.9.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných 27.10.2000 - 10.9.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 27.10.2000 - 10.9.2014
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem 27.10.2000 - 10.9.2014
výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů 27.10.2000 - 10.9.2014
zpracování roseného lnu 17.11.1998 - 10.9.2014
3. obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.10.1994 - 6.12.2005
1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě 20.10.1994 - 10.9.2014
2. silniční motorová doprava 20.10.1994 - 10.9.2014
1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě 2. činnost a výroba výrobků k potřebám zemědělské výroby 3. úprava a zpracování vlastních výrobků a jejich maloobchodní prodej 4. stavební činnost a zemní práce 5. neveřejná silniční dorpava, nakládka materiálů a práce zvedacími mechanizmy 6. práce a služby 7. dřevovýroba 8. kovovýroba 9. montáž, opravy a údržba technických zařízení 5.5.1992 - 20.10.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 171 , Křišťanovice 793 68
Identifikační číslo provozovny: 1009370651
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny: 1009369466
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.1.2014

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny: 1009369466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2014

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: 171 , Křišťanovice 793 68
Identifikační číslo provozovny: 1009370651
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2014

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny: 1009369466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2014

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.10.1995
Přerušení oprávnění: 14.1.2014

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.1993
Zánik oprávnění: 27.1.1995
Konec oprávnění: 27.1.1995

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1993
Zánik oprávnění: 26.10.2005

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1995
Zánik oprávnění: 1.8.2006

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1995
Zánik oprávnění: 22.3.1996

Živnost č. 12 Rekreační jízda na koni

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1996
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 13 Tělovýchovné zařízení - posilovna

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1996
Zánik oprávnění: 20.7.2000

Živnost č. 14 Zpracování roseného lnu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 27.1.2005

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1996
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Balicí činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2000
Zánik oprávnění: 27.1.2005

Živnost č. 21 Ostatní služby spojené s živočišnou výrobou - výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2000
Zánik oprávnění: 27.1.2005

Živnost č. 22 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Zpracování osiva pro účely množení
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Manipulace s nákladem
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti

Vedení firmy Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva. 11.10.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstv a. 10.9.2014 - 11.10.2017
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 27.9.2004 - 10.9.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to společně vždy nejméně dva členové představenstva. 23.7.1999 - 27.9.2004
Jednání: Za společnost jedná představenstvo jako celek nebo předseda představenstva nebo místopředseda představentva. 20.10.1994 - 23.7.1999
Jméno: Ing. Marta Hrušková 22.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2017
Adresa: Beskydská 1030/1, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Petr David 3.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: Horní 30/27, Štěpánov 783 13
Jméno: Martina Železná 11.7.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2019
Ve funkci: od 16.5.2019
Adresa: 7, Nová Pláň 792 01
Jméno: Ing. František Andreovský 5.5.1992 - 20.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Aleji 202, Dvorce 793 68
Jméno: Ing. Josef Krajkovič 5.5.1992 - 20.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Olomoucká 39, Dvorce 793 68
Jméno: Antonín Kunčar 5.5.1992 - 20.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Aleji 313, Dvorce 793 68
Jméno: Ing. Vladimír Blesk 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Zárybská 671/8, Praha 190 00
Jméno: Ing. František Andreovský 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Aleji 202, Dvorce 793 68
Jméno: Ing. Drahoslav Čítek 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmická 751/29, Praha 149 00
Jméno: Prof.Ing. Josef Tyleček Dr.Sc. 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 208, Habrovany 683 01
Jméno: JUDr. Eduard Huth 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sajfertova 25 , Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Michal Silon 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Poštovní 179, Pustá Polom 747 69
Jméno: Ing. Miroslav Jelen 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 16, Nová Pláň 792 01
Jméno: Ing. Ivan Cap 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gregorova 2434/10, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Malina 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Lipami 1753/52, Bruntál 792 01
Jméno: Daneš Zátorský 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Parcelní 330/20, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Jaroslav Bečka 23.4.1998 - 17.11.1998
Funkce: předseda představentva
Adresa: Nerudova 253/11, Praha 118 00
Jméno: Ing. Karel Krejza 23.4.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Marie Pomocné 47/11, Litoměřice 412 01
Jméno: Věra Urbanová 23.4.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: okr. Ústí nad Orlicí , 561 68 Lichkov 5 Česká republika
Jméno: Jan Srnec 17.11.1998 - 16.1.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 36, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Oldřich Ridl 17.11.1998 - 10.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.3.2003
Adresa: Partyzánská 193, Dvorce 793 68
Jméno: Věra Urbanová 17.11.1998 - 7.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2013
Ve funkci: do 30.5.2013
Adresa: 5 , 561 68 Lichkov Česká republika
Jméno: Jan Srnec 16.1.2001 - 7.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2013
Ve funkci: do 30.5.2013
Adresa: Slupenec 1 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Vondrouš 10.3.2004 - 30.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2003 do 30.5.2013
Adresa: Potoční 21, Český Krumlov 381 01
Jméno: Jan Srnec 7.6.2013 - 30.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2013
Ve funkci: do 30.5.2013
Adresa: 1, Český Krumlov 381 01
Jméno: Věra Urbanová 7.6.2013 - 30.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2013
Ve funkci: do 30.5.2013
Adresa: 5, Lichkov 561 68
Jméno: David Škoda 30.7.2013 - 11.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2013 do 10.10.2013
Adresa: Nešporova 376/4, Olomouc 779 00
Jméno: Radmila Pasovská 30.7.2013 - 24.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2013
Ve funkci: od 31.5.2013
Adresa: Mozartova 281/24, Olomouc 779 00
Jméno: Martin Dedek 30.7.2013 - 16.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2013 do 15.7.2015
Ve funkci: od 31.5.2013 do 15.7.2015
Adresa: 104, Těšetice 783 46
Jméno: Martina Železná 11.11.2013 - 16.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2013
Adresa: 7, Nová Pláň 792 01
Jméno: Radmila Pasovská 24.7.2014 - 11.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2013 do 15.5.2016
Ve funkci: od 31.5.2013 do 15.5.2016
Adresa: 152, Jívová 783 16
Jméno: Martina Železná 16.9.2015 - 11.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.10.2013 do 15.5.2016
Ve funkci: od 15.7.2015 do 15.5.2016
Adresa: 7, Nová Pláň 792 01
Jméno: Andrea Mecová 16.9.2015 - 22.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2015 do 22.12.2017
Ve funkci: do 22.12.2017
Adresa: 335, Leskovec nad Moravicí 793 68
Jméno: Radmila Pasovská 11.10.2017 - 3.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2016 do 30.9.2018
Ve funkci: od 15.5.2016 do 30.9.2018
Adresa: 152, Jívová 783 16
Jméno: Martina Železná 11.10.2017 - 11.7.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2016 do 15.5.2019
Ve funkci: od 15.5.2016 do 15.5.2019
Adresa: 7, Nová Pláň 792 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Soběslav Sedláček 11.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017
Ve funkci: od 29.5.2017
Adresa: 331, Leskovec nad Moravicí 793 68
Jméno: Mgr. Martin David 22.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2017
Adresa: 262, Ženklava 742 67
Jméno: Mgr. Roman Krakovka 22.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2017
Adresa: Markvartovická 1342/10, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Vlastimil Otáhal 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Tkalcovská 333, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Věra Voksová 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Pionýrská 740/4, Bruntál 792 01
Jméno: Marta Chudá 20.10.1994 - 3.2.1998
Funkce: člen
Adresa: 1, Roudno 792 01
Jméno: Ing. Zbyšek Martynek 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: předseda
Adresa: Žižkova 996/72, Karviná 733 01
Jméno: Ing. Zdeněk Petr 3.2.1998 - 23.4.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Nezvalova 1314/15, Bruntál 792 01
Jméno: MUDr. Bronislav Bečka 23.4.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Žíšovská 1627, Praha 190 16
Jméno: Jaroslav Vlach 23.4.1998 - 23.7.1999
Funkce: předseda
Adresa: Šeříková 189, Český Krumlov 381 01
Jméno: MUDr. Bronislav Bečka 17.11.1998 - 23.7.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Žíšovská 1627, Praha 190 16
Jméno: Ing. Josef Krajkovič 3.2.1998 - 10.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 21.7.2002
Adresa: Olomoucká 39, Dvorce 793 68
Jméno: Jaroslav Vlach 23.7.1999 - 30.7.2013
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.5.2013
Adresa: Šeříková 189, Český Krumlov 381 01
Jméno: MUDr. Bronislav Bečka 23.7.1999 - 30.7.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.5.2013
Ve funkci: do 29.5.2013
Adresa: Žíšovská 1627, Praha 190 16
Jméno: Filip Véle 10.3.2004 - 30.7.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.12.2003 do 29.5.2013
Adresa: 36, Český Krumlov 381 01
Jméno: Richard Homolka 30.7.2013 - 31.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013 do 4.5.2016
Ve funkci: od 30.5.2013 do 4.5.2016
Adresa: Nová 306/16, Křelov-Břuchotín 783 36
Jméno: Ingrid Štěpánová 30.7.2013 - 11.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013
Adresa: 27, Libhošť 742 57
Jméno: Soběslav Sedláček 30.7.2013 - 11.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013 do 29.5.2017
Adresa: 331, Leskovec nad Moravicí 793 68
Jméno: Ingrid Štěpánová 11.6.2016 - 11.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013 do 29.5.2017
Adresa: 21, Bouzov 783 25
Jméno: Ingrid Štěpánová 11.10.2017 - 22.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017 do 22.12.2017
Ve funkci: do 22.12.2017
Adresa: 21, Bouzov 783 25
Jméno: JUDr. Alena Sikorová 11.10.2017 - 22.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017 do 22.12.2017
Ve funkci: do 22.12.2017
Adresa: Topolová 421/4, Olomouc 783 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martina Železná
Člen statutárního orgánu: Ing. Marta Hrušková
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr David

Vlastníci firmy Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 91 000 000 Kč 100% 21.12.2016
zakladni 90 214 200 Kč 100% 10.10.2007 - 21.12.2016
zakladni 302 839 000 Kč 100% 13.12.2004 - 10.10.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 9 100 000 Kč 10 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 283 Kč 318 778 30.9.2014 - 21.12.2016
Kmenové akcie na majitele 283 Kč 318 778 10.10.2007 - 30.9.2014
Kmenové akcie na majitele 950 Kč 318 778 13.12.2004 - 10.10.2007

Sbírka Listin Agropodnik Dvorce, a.s. IČO: 45192545

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 417/SL 60 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 17.12.2015 28.12.2015 34
B 417/SL 59 notářský zápis [NZ 955/2015,N 989/2015] Krajský soud v Ostravě 30.10.2015 1.12.2015 7.12.2015 144
B 417/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 12.8.2015 16.9.2015 6
B 417/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 12.8.2015 16.9.2015 1
B 417/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.8.2014 6.8.2014 29
B 417/SL 55 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 10
B 417/SL 54 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 2
B 417/SL 53 účetní závěrka [2012]  Rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 4
B 417/SL 52 výroční zpráva [2012]  + zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 8
B 417/SL 51 ostatní cashflow r.2012 Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 1
B 417/SL 50 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 10
B 417/SL 49 ostatní přehled o změnách vl.kapitálu r.2012 Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 1
B 417/SL 48 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv. s příl., aud. Krajský soud v Ostravě 25.9.2012 15.11.2012 26
B 417/SL 47 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl., aud. Krajský soud v Ostravě 25.9.2012 15.11.2012 27
B 417/SL 46 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 11
B 417/SL 45 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 5
B 417/SL 44 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 3
B 417/SL 43 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 1.8.2011 16
B 417/SL 42 účetní závěrka r. 2009 s příl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 19.5.2011 9
B 417/SL 41 ostatní zápis z VH-vypoř.hosp.výsl.08 Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 5.1.2011 4
B 417/SL 40 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,př.,kapit.,aud. Krajský soud v Ostravě 26.10.2010 2.11.2010 27
B 417/SL 39 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,p.toky,aud. Krajský soud v Ostravě 29.9.2009 12.10.2009 27
B 417/SL 38 účetní závěrka r.2007,2008 s příl. Krajský soud v Ostravě 12.6.2009 23.6.2009 28
B 417/SL 37 účetní závěrka -zahajovací rozvaha k 1.1.2007 Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 27.9.2007 16.10.2007 4
B 417/SL 36 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.9.2007 16.10.2007 16
B 417/SL 35 posudek znalce na ocenění části podniku Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 27.9.2007 16.10.2007 17
B 417/SL 34 zpráva auditora - výrok r.2006 Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 1
B 417/SL 33 účetní závěrka r.2006 příl.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 10
B 417/SL 32 účetní závěrka r.2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 2
B 417/SL 31 účetní závěrka r.2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 4
B 417/SL 30 ostatní Projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 14.8.2007 14.8.2007 27
B 417/SL 29 výroční zpráva r.04 vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 22
B 417/SL 28 výroční zpráva r.02 vč.úč.záv., zp.aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 23
B 417/SL 27 výroční zpráva r.01vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 20
B 417/SL 26 výroční zpráva r.2000úč.záv.a zp.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 28
B 417/SL 25 výroční zpráva r.99 vč.úč.záv.a zp.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 16
B 417/SL 24 výroční zpráva r.98 vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 17
B 417/SL 23 výroční zpráva r.97 vč.úč. záv.a výr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 15
B 417/SL 22 výroční zpráva r.96 vč.úč.záv. a výr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 16
B 417/SL 21 ostatní §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 2
B 417/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 19.12.2003 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 19 ostatní zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 18 ostatní zpráva DR Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 5
B 417/SL 15 výroční zpráva r.2005vč. účet. záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 12.10.2006 16.10.2006 23
B 417/SL 14 notářský zápis NZ 104/2005 VH změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 18.1.2006 11
B 417/SL 13 ostatní sml. o vlož. části podniku Krajský soud v Ostravě 29.12.2004 5.4.2005 22
B 417/SL 12 notářský zápis Nz 106/2004 vč.sml. o vlož.č.p Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 5.4.2005 32
B 417/SL 11 ostatní -návrh sml.o vlož.části podnik Krajský soud v Ostravě 24.11.2004 26.11.2004 19
B 417/SL 10 notářský zápis NZ 500/2004 Krajský soud v Ostravě 29.7.2004 4.10.2004 18
B 417/SL 9 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 8.7.2004 12.7.2004 16
B 417/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 11.3.2004 2
B 417/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2003 11.3.2004 2
B 417/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.12.2003 11.3.2004 6
B 417/SL 4 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2002 22.8.2002 8

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Agropodnik Dvorce, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Agropodnik Dvorce, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.