AGROP NOVA a.s. Ptení IČO: 26243237

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGROP NOVA a.s., která sídlí v obci Ptení a bylo jí přiděleno IČO 26243237.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROP NOVA a.s. se sídlem v obci Ptení byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Truhlářství, podlahářství a další.

Základní údaje o AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 2.4.2003
Spisová značka: B 3590
IČO: 26243237
Obchodní firma: AGROP NOVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.3.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.3.2001
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.7.2014 - 9.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 4.7.2014 - 9.12.2014
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.3.2007 o záměru zvýšit základní kapitál: Základní kapitál bude zvýšen o 17.000.000,- Kč, tj. z 60.000.000,- Kč na 77.000.000,- Kč za následujících podmínek: 1. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 169 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč a 10 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 100.000,- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč a 10.000,- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč. 3. Akcie budou upsány na základě přednostního práva akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl ve výši 169/600 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a podíl ve výši 1/60 na jedné nové akcii o jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč. Akcie lze upsat v kanceláři předsedy představenstva ve Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 99. Lhůta pro upisování akcií se stanoví v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to po dobu 15 dní od zápisu usnesení mimořádné valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno neprodleně informovat stávající akcionáře o dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Pokud nebudou všechny akcie upsány na základě přednostního práva, budou zbývající akcie upsány dohodou akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro uzavření této dohody počíná ukončením přednostního upisování akcií a trvá 1 měsíc. O poč átku běhu této lhůty představenstvo společnosti AGROP NOVA a.s. zašle v den počátku lhůty všem akcionářům společnosti AGROP NOVA a.s. informace na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Akcionáři tuto dohodu mohou uzavřít i d říve, pokud tak učiní v souladu s podmínkami obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena v kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, na adrese Opava, Horní náměstí 2, 746 01. 5. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude v plné výši splacen peněžitými vklady upisovatelů na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu: 17786783/0300, IBAN verze: CZ 2703000000000017786783, a to ve lhůtě d o 30 dnů od ukončení upisování akcií. 22.3.2007 - 17.5.2007
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4.6.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: 10.8.2002 - 5.10.2002
Pan Jiří Oslizlo, r.č. 660517/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00, předseda představenstva a současně jediný akcionář společnosti AGROP NOVA a.s., se sídlem Opava, Olomoucká 2375/79, PSČ 746 01 identifikační číslo 26243237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 2529 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu firmy upsáním nových akcií takto: 10.8.2002 - 5.10.2002
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26.500.000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých z částky 33.500.000,-Kč, slovy: třicettřimilionůpětsettisíc korun českých na celkovou částku 60.000.000,-Kč, slovy: šedesátmilionů korun českých. 10.8.2002 - 5.10.2002
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 10.8.2002 - 5.10.2002
3. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 265 (slovy: dvěstěšedátpět) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, které nebudou veřejně obchodovatelné. 10.8.2002 - 5.10.2002
4. Všech 265 (slovy: dvěstěšedesátpět) kusů nově upisovaných akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Jiřímu Oslizlovi, narozenému 17.5.1966, rodné číslo 66.05.17/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00. 10.8.2002 - 5.10.2002
5. Důvodem navýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů a následné získání uvěrových prostředků na zvýšený objem zásob dřevní hmoty, které zajistí plynulost výroby ve vícesměnném provozu a následný zvýšený objem prodeje hotových výrobků, především na zahraničních trzích a dále posílení kapitálových zdrojů, posílení ekonomické a hospodářské stability společnosti a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů. Úpisem nových akcií předem určenému akcionáři dojde k oddlužení společnosti, a to prostřednictvím pohledávek tohoto akcionáře vůči společnosti a k následnému posílení postavení firmy na trhu. 10.8.2002 - 5.10.2002
6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti AGROP NOVA a.s. v Opavě, Olomoucká 2375/79, PSČ 746 01, přičemž lhůta pro upisování akcií se stanovuje v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to po dobu 10 (slovy: deseti) dní od zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.8.2002 - 5.10.2002
7. Představenstvu společnosti se ukládá informovat neprodleně předem určeného zájemce, tj. pana Jiřího Oslizla o dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.8.2002 - 5.10.2002
8. Emisní kurs jedné upisované akcie je 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 10.8.2002 - 5.10.2002
9. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Jiřího Oslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo 66.05.17/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00 v celkové výši 26.500.0000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých na splacení emisního kursu s tím, že smlouva o započtení pohledávek bude sepsána a schválena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tato smlouva o započtení vzájemných pohledávek emitenta a Jiřího Oslizla musí být současně podepsána se smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 10.8.2002 - 5.10.2002
10. Schvaluje se započtení pohledávky jediného akcionáře Jiřího Oslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo 66.05.17/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00 vůči společnosti AGROP NOVA a.s., se sídlem Opava , Olomoucká 2375/79, PSČ 746 01, identifikační číslo 26243237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 2529. Pohledávka Jiřího Oslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo 66.05.17/1936, bytem Praha 5,Na Březince 1160/12, PSČ 105 00 v celkové výši 26.500.000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých vzniklé z titulu úvěrové smlouvy ze dne 11.6.2001, kterou se Jiří Oslizlo zavázal poskytnout úvěr společnosti AGROP NOVA a.s. až do částky 35.000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých a následného zaplacení peněžních prostředků ve výši 26.500.000, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých. Přesná specifikace pohledávek včetně dokladů prokazujících jejich oprávněnost bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 13.00 hodin po celou dobu upisování akcií. Tato pohledávka je určena k započtení pohledávky společnosti AGROP NOVA a.s.vůči Jiřímu Oslizlovi z titulu smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti AGROP NOVA a.s. vůči Jiřímu Oslizlovi a tím posílení ekonomického postavení a hospodářské stability společnosti AGROP NOVA a.s., což je v souladu se zájmy a cíli společnosti. 10.8.2002 - 5.10.2002
zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11.000.000,-Kč------ (slovy: jedenáctmilionů Kč) z částky 22.500.000,-Kč----------- (slovy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) na celkovou částku 33.500.000,-Kč (slovy:třicettřimilionypětsettisíc Kč) a to upsáním nových akcií v počtu 110 ks (slovy: jednostodeset)kusů, znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechny nové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem Jiřím Oslizlem, nar 17.5.1966, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince 1160/12 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc Kč) připadá právo upsat na jedné nové akcii podíl ve výši 110/225 (slovy: jednostodesetdvěstědvacetipětin) s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích na účet společnosti u Komerční banky a.s., č. účtu 866834280237/0100 a to nejpozději do patnácti dnů po skončení upisování akcií jediným akcionářem. Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejně neobchodovatelné. 7.6.2001 - 19.6.2001
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 7.6.2001 - 19.6.2001
Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43. 7.6.2001 - 19.6.2001
Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do 15 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Počátek běhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíše smlouvu o upsání akcií. Tímto dnem je počátek běhu lhůty akcionáři oznámen. 7.6.2001 - 19.6.2001
Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci a to paní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529 Ostrava-Poruba, Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. 7.6.2001 - 19.6.2001
Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu na jeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.6.2001 - 19.6.2001
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: 2.5.2001 - 9.5.2001
Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů Kč) z částky 7.500.000,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsettisíc Kč) na celkovou částku 22.500.000,- Kč (slovy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) a to upsáním nových akcií v počtu 150 (slovy: jednostopadesát) kusů, znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechny nové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem Jiřím Oslizlem, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince, 1160/12, PSČ 105 00 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč) lze upsat 2 (slovy: dvě) nové akcie. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích na účet společnosti u Komerční banky a.s., č. účtu 866834280237/0100 a to nejpozději do patnácti dnů po skončení upisování akcií jediným akcionářem. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně neobchodovatelné. 2.5.2001 - 9.5.2001
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.5.2001 - 9.5.2001
Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43. 2.5.2001 - 9.5.2001
Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do 30 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Počátek běhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíše smlouvu o upsání akcií. Tímto je počátek běhu lhůty akcionáři oznámen. 2.5.2001 - 9.5.2001
Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem, budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci a to paní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529, Ostrava - Poruba, Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. 2.5.2001 - 9.5.2001
Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu na jeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.5.2001 - 9.5.2001
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: 4.4.2001 - 2.5.2001
Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů Kč) z částky 7.500.000,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsettisíc Kč) na celkovou částku 22.500.000,- Kč (slovy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) a to upsáním nových akcií v počtu 150 (slovy: jednostopadesát) kusů, znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechny nové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem Jiřím Oslizlem, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince, 1160/12, PSČ 105 00 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč) lze upsat 2 (slovy: dvě) nové akcie. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen v penězích na účet společnosti u Komerční banky a.s., č. účtu 916048-821/0100 a to nejpozději do patnácti dnů po skončení upisování akcií jediným akcionářem. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně neobchodovatelné. 4.4.2001 - 2.5.2001
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.4.2001 - 2.5.2001
Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43. 4.4.2001 - 2.5.2001
Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do 30 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Počátek běhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíše smlouvu o upsání akcií. Tímto je počátek běhu lhůty akcionáři oznámen. 4.4.2001 - 2.5.2001
Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem, budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci a to paní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529, Ostrava - Poruba, Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. 4.4.2001 - 2.5.2001
Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu na jeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4.2001 - 2.5.2001

Aktuální kontaktní údaje AGROP NOVA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26243237
Obchodní firma: AGROP NOVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 19.3.2001
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26243237
Firma: AGROP NOVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Ptení
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.3.2001

Kontakty na AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 99 , Ptení 798 43 4.7.2014
Sídlo: 99 , Ptení 798 43 28.3.2003 - 4.7.2014
Sídlo: Olomoucká 2375/79 , Opava 746 01 7.9.2001 - 28.3.2003
Sídlo: 99 , Ptení 798 43 19.3.2001 - 7.9.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 16.5.2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.12.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.8.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 10.8.2002 - 10.8.2011
velkoobchod 19.3.2001 - 10.8.2011
výroba pilařská a impregnace dřeva 19.3.2001 - 10.8.2011
výroba dřevěných výrobků 19.3.2001 - 10.8.2011
zprostředkování obchodu 19.3.2001 - 10.8.2011
zprostředkování služeb 19.3.2001 - 10.8.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 19.3.2001 - 10.8.2011
skladování zboží a manipulace s nákladem 19.3.2001 - 10.8.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 2375/79 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000843301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 28.6.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: 99 , Ptení 798 43
Identifikační číslo provozovny: 1000843289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 19.3.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Lesnická 49 , Plumlov 798 03
Identifikační číslo provozovny: 1000843297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.4.2001

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.10.2014

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.5.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: 99 , Ptení 798 43
Identifikační číslo provozovny: 1000843289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.5.2018

Živnost č. 4 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Skladování
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Vedení firmy AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva. 19.3.2001
Jméno: Albert Infanger 4.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Sonnahaldenstrasse 51 , 6052 Hergiswill NW Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Simona Oslizlová 20.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: U Soudu 6200/15, Ostrava 708 00
Jméno: Jiří Oslizlo 31.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Ve funkci: od 1.7.2011
Adresa: U Soudu 6200/15, Ostrava 708 00
Jméno: Jiří Oslizlo 19.3.2001 - 5.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 19.3.2001
Adresa: Na Březince 1160/12, Praha 150 00
Jméno: Monika Oslizlová 19.3.2001 - 14.7.2006
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: Raškova 1555/21, Opava 747 05
Jméno: Ing. Simona Lukovská 19.3.2001 - 14.7.2006
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: Hlavní třída 583/105, Ostrava 708 00
Jméno: Jiří Oslizlo 5.6.2004 - 14.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: 92, Ptení 798 43
Jméno: Jiří Oslizlo 14.7.2006 - 13.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2006 do 1.7.2011
Ve funkci: od 17.5.2006 do 1.7.2011
Adresa: 92, Ptení 798 43
Jméno: Ing. Simona Lukovská 14.7.2006 - 13.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2006 do 1.7.2011
Adresa: Hlavní třída 583/105, Ostrava 708 00
Jméno: Albert Infanger 14.7.2006 - 13.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2006 do 1.7.2011
Adresa: Švýcarská konfederace
6052 Hergiswil NW, Sonnhaldenstrasse 51
Jméno: Jiří Oslizlo 13.10.2011 - 4.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Ve funkci: od 1.7.2011
Adresa: Lesnická 49, Plumlov 798 03
Jméno: Albert Infanger 13.10.2011 - 4.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Sonnahaldenstrasse 51 , 6052 Hergiswill NW Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Simona Lukovská 13.10.2011 - 4.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Hlavní třída 583/105, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Simona Lukovská 4.7.2014 - 1.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: Hlavní třída 583/105, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Simona Lukovská 1.10.2016 - 20.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Adresa: U Soudu 6200/15, Ostrava 708 00
Jméno: Jiří Oslizlo 4.7.2014 - 31.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011
Ve funkci: od 1.7.2011
Adresa: Lesnická 49, Plumlov 798 03

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Ing. Vladimír Crhonek 16.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2018
Adresa: 65, Otinoves 798 61
Jméno: Albína Oslizlová 19.3.2001 - 14.7.2006
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: Ratibořská 33/132, Opava 747 05
Jméno: Šárka Moravcová 19.3.2001 - 14.7.2006
Funkce: členka
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: Ratibořská 33/132, Opava 747 05
Jméno: Blanka Rossmanithová 19.3.2001 - 14.7.2006
Funkce: členka
Ve funkci: od 19.3.2001 do 17.5.2006
Adresa: Junácká 14 , 747 05 Opava 5 Česká republika
Jméno: Pavel Stuchlík 14.7.2006 - 4.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2006 do 28.4.2014
Ve funkci: od 1.6.2006 do 28.4.2014
Adresa: Slatinická 265, Lutín 783 49
Jméno: RNDr. Alena Hraběová 14.7.2006 - 4.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2006 do 28.4.2014
Adresa: Selská 19, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Gabriela Thomasová 14.7.2006 - 4.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2006
Adresa: Polní 1090/37, Opava 746 01
Jméno: Gabriela Thomasová 4.7.2014 - 16.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2006 do 17.5.2016
Adresa: Polní 1090/37, Opava 746 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Albert Infanger
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Oslizlo
Člen statutárního orgánu: Ing. Simona Oslizlová

Vlastníci firmy AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 77 000 000 Kč 100% 17.5.2007
zakladni 60 000 000 Kč 100% 5.10.2002 - 17.5.2007
zakladni 33 500 000 Kč 100% 19.6.2001 - 5.10.2002
zakladni 22 500 000 Kč 100% 9.5.2001 - 19.6.2001
zakladni 7 500 000 Kč 100% 19.3.2001 - 9.5.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 169 17.5.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 17.5.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 600 5.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 335 19.6.2001 - 5.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 225 9.5.2001 - 19.6.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 75 19.3.2001 - 9.5.2001

Sbírka Listin AGROP NOVA a.s. IČO: 26243237

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3590/SL 78 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 17.6.2014 28.11.2015 22.12.2015 16
B 3590/SL 77 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 30.11.2015 2.12.2015 6
B 3590/SL 76 zpráva auditora za rok 2014 Krajský soud v Brně 29.6.2015 28.11.2015 30.11.2015 2
B 3590/SL 75 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 17.6.2015 28.11.2015 30.11.2015 8
B 3590/SL 74 zpráva o vztazích za rok 2014 Krajský soud v Brně 31.3.2015 28.11.2015 30.11.2015 3
B 3590/SL 73 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 17.6.2015 28.11.2015 30.11.2015 16
B 3590/SL 72 notářský zápis [NZ 768/2014] stanovy a.s. Krajský soud v Brně 28.11.2014 9.12.2014 11.12.2014 22
B 3590/SL 71 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 4.7.2014 11.9.2014 2
B 3590/SL 70 notářský zápis stanovy, NZ 151/2014 Krajský soud v Brně 28.4.2014 4.7.2014 11.9.2014 17
B 3590/SL 69 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 4.6.2014 20.6.2014 24.6.2014 9
B 3590/SL 68 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 4.6.2014 20.6.2014 24.6.2014 16
B 3590/SL 67 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 20.6.2014 24.6.2014 2
B 3590/SL 66 zpráva auditora Krajský soud v Brně 11.6.2014 20.6.2014 24.6.2014 2
B 3590/SL 65 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2014 20.6.2014 24.6.2014 3
B 3590/SL 64 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 20.6.2014 24.6.2014 4
B 3590/SL 62 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2013 10.7.2013 17.7.2013 3
B 3590/SL 61 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 16.5.2013 10.7.2013 17.7.2013 9
B 3590/SL 59 zpráva auditora Krajský soud v Brně 18.6.2013 10.7.2013 17.7.2013 2
B 3590/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.9.2011 20.10.2011 5
B 3590/SL 48 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2011 28.6.2011 3
B 3590/SL 42 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2010 6.4.2011 3
B 3590/SL 36 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 3.7.2009 3
B 3590/SL 32 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2008 2.7.2008 3
B 3590/SL 26 zpráva auditora Krajský soud v Brně 25.5.2007 3.7.2007 2
B 3590/SL 23 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 3.7.2007 14
B 3590/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 3.7.2007 7
B 3590/SL 21 notářský zápis -NZ 80/2007-stanovy Krajský soud v Brně 8.3.2007 27.3.2007 23
B 3590/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.8.2006 6
B 3590/SL 19 notářský zápis -NZ 128/2006 rozh. VH Krajský soud v Brně 17.5.2006 9.8.2006 8
B 3590/SL 18 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 19.5.2006 27.6.2006 37
B 3590/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 23.6.2005 17.8.2005 34
B 3590/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 23.4.2004 12.7.2004 28
B 3590/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.6.2003 30.7.2003 34
B 3590/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.3.2001 8.4.2003 3
B 3590/SL 2 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 10.4.2001 8.4.2003 1
B 3590/SL 12 notářský zápis -rozh. jed. akcion. NZ 153/02 Krajský soud v Brně 4.6.2002 8.4.2003 11
B 3590/SL 11 notářský zápis - rozhodn. Krajský soud v Brně 30.4.2002 8.4.2003 2
B 3590/SL 10 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 29.5.2002 8.4.2003 29
B 3590/SL 1 notářský zápis - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 27.3.2001 8.4.2003 6
B 3590/SL 14 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0
B 3590/SL 13 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGROP NOVA a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGROP NOVA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.