AGRO Jevišovice, a.s. Jevišovice IČO: 49455958

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGRO Jevišovice, a.s., která sídlí v obci Jevišovice a bylo jí přiděleno IČO 49455958.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem v obci Jevišovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 34 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zednictví , Vodoinstalatérství, topenářství a další.

Základní údaje o AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.6.2010
Spisová značka: B 6130
IČO: 49455958
Obchodní firma: AGRO Jevišovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.2010
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 3.12.1993
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25. 10. 2017 při výkonu působnosti valné hromady takto: z v y š u j e základní kapitál společnosti o částku 50.000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 84.936.762,-- Kč (osmdesát čtyři milióny devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dvě koruny české) na novou výši 134.936.762,-- Kč (jedno sto třicet čtyři milióny devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dvě koruny české), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; - Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na upsání nových akcií společnosti vzdal; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky, postupem dle ustanovení § 479 ZOK, když Nová akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři; lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) jedinému akcionáři; statutární orgán společnosti je povinen odeslat Návrh jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na účet společnosti číslo 12217741/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1. 25.10.2017 - 23.11.2017
Společnost NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01, IČO 47674857, jako jediný akcionář společnosti AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČO 49455958, rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 22.10.2014 takto: Jediný akcionář společnosti zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 48,000.000,-- Kč ze stávající zapsané výše 36,936.762,-- Kč na novou výši 84,936.762,-- Kč, a to upsáním 1 kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 48,000.000 ,-- Kč, vydané jako cenný papír, představující peněžitý vklad, přičemž se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; není možné upisovat novou akcii nepeněžitými vklady; nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trh u a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh jedinému akcionáři do 1 měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšen í základního kapitálu. Upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2,142.965,-- Kč (dva miliony jedno sto čtyřicet dva tisíc devět set šedesát pět korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 2142965/36936762, na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.500,-- Kč (jeden tisíc pět set korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 1500/36936762, na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 42.597,-- Kč (čtyřicet dva tisíc pět set devadesát sedm korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 42597/36936762 a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 34,736.200,-- Kč (třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě sta korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 34736200/36936762. S využitím přednostního práva se upisuje nová akcie, emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. No vá akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí 1 měsíc ode dne jejich upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na zvláštní účet číslo 12217741/0100, vedený u Komer ční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. 24.11.2014 - 24.11.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 23.8.2014 - 24.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 23.8.2014 - 24.11.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 20.12.2013. 24.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.2.2014
Na společnost AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem v Jevišovicích 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 49455958, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6130, jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitros tátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti CITONICE AGRO a.s., se sídlem v Jevišovicích 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 25308866, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2076, a to podle projektu fúze sloučením ze dne 03.04.2013. 1.6.2013
Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 23.11.2012 27.12.2012 - 24.2.2014
Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. rozhodla takto: I. zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u jednoho z akcionářů, a to společnosti s obchodní firmou NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 76716, IČO 47674857, zejména k zemědělskému využití pěstování zemědělských komodit a pastvě hospodářských zvířat; - základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.200.562,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc pět set šedesát dva korun českých, o částku 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých, na celkovou výši zák ladního kapitálu 36.936.762, Kč, slovy třicet šest milionů devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dva korun českých, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitý m vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - - zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 34.736.200, Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých znějící na jméno (dále jen Akcie); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - nově emitovaná Akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jeden z akcionářů - společnost NAVOS, a.s., nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti: Pozemky: Parcela Druh pozemku 31/1 orná půda, 55 orná půda, 96/3 orná půda, 96/4 orná půda, 106 orná půda, 107 orná půda, 126/3 orná půda, 138/1 orná půda, 152 orná půda, 189 orná půda, 195 orná půda, 199/38 orná půda, 199/39 orná půda, 199/40 orná půda, 199/68 orná půda, 287/23 orná půda, 335/2 orná půda, 335/5 orná půda, 382 orná půda, 396 orná půda, 401 orná půda, 430/30 orná půda, 533 orná půda, 579/6 orná půda, 579/10 orná půda, 590 orná půda, 597 orná půda, 599 orná půda, 632/3 orná půda, 666/46 orná půda, 666/50 orná půda, 677/1 orná půda, 734 orná půda, 743/5 orná půda, 785/5 orná půda, 785/12 orná půda, 785/13 orná půda, 785/20 orná půda, 786 orná půda, 882/1 orná půda, 893 orná půda, 896 orná půda, 902 orná půda, 907/7 orná půda, 911/1 orná půda, 916 orná půda, 926 orná půda, 960/24 orná půda, 960/25 orná půda, 960/30 orná půda, 979 orná půda, 997 orná půda, 1028/11 orná půda, 1045/23 orná půda, 1045/46 orná půda, 1045/47 orná půda, 1045/62 orná půda, 1045/68 orná půda, 1054 orná půda, 1102/12 orná půda, 1102/13 orná půda, 1102/14 orná půda, 1102/37 orná půda, 1102/38 orná půda, 1102/39 orná půda, 1102/53 orná půda, 1102/72 orná půda, 1104/23 orná půda, 1104/24 orná půda, 1104/37 orná půda, 1104/47 orná půda, 1180/2 orná půda, 1189 orná půda, 1190 orná půda, 1193/12 orná půda, 1197 orná půda, 1198/3 orná půda, 1198/14 orná půda, 1198/15 orná půda, 1198/16 orná půda, 1198/17 orná půda, 1198/19 orná půda, 1218/1 orná půda, 1260/6 orná půda, 1325/39 orná půda, 1325/41 orná půda, 1358/7 orná půda, 1367/2 orná půda, 1368 orná půda, 1369 orná půda, 1370 orná půda, 1373 orná půda, 1374 orná půda, 1412 orná půda, 1415 orná půda, 1416 orná půda, 1419 orná půda, 1427/8 orná půda, 1428/2 orná půda, 1443/21 orná půda, 1451/1 orná půda, 1464/36 orná půda, 1464/48 orná půda, 1464/49 orná půda, 1464/50 orná půda, 1464/62 orná půda, 1474/3 orná půda, 1482 orná půda, 1483/7 orná půda, 1483/19 orná půda, 1483/20 orná půda, 1483/21 orná půda, 1511 orná půda, 1581 orná půda, 1587 orná půda, 1595 orná půda, 1596 orná půda, 1600 orná půda, 1623/6 orná půda, 1653/19 orná půda, 1665/15 orná půda, 1695 orná půda, 1701/10 orná půda, 1710/6 orná půda, 1710/11 orná půda, 1738/14 orná půda, 1768 orná půda, 1783 orná půda, 1800 orná půda, 1837 orná půda, 1847 orná půda, 1878 orná půda, 1909/17 orná půda, 1978 orná půda, 1991 orná půda, 1994 orná půda, 1998/25 orná půda, 1998/32 orná půda, 1998/45 orná půda, 1998/52 orná půda, 1998/55 orná půda, 1998/61 orná půda, 2003 orná půda, 2033 orná půda, 2047 orná půda, 2050 orná půda, 2122 orná půda, 2126 orná půda, 2142 orná půda, 2159/14 orná půda, 2159/16 orná půda, 2160 orná půda, 2195 orná půda, 2197 orná půda, 2219/3 orná půda, 2225/12 orná půda, 2307/8 orná půda, 2307/9 orná půda, 2317/12 orná půda, 2317/13 orná půda, 2317/26 orná půda, 2317/38 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 289 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Újezd nad Rokytnou: Pozemky: Parcela Druh pozemku 137/67 orná půda, 137/68 orná půda, 137/108 orná půda, 137/109 orná půda, 195/33 orná půda, 195/36 orná půda, 195/68 orná půda, 220/31 orná půda, 351/15 orná půda, 351/16 orná půda, 391/15 orná půda, 413/4 orná půda, 413/5 orná půda, 440/79 orná půda, 440/80 orná půda, 440/81 orná půda, 440/138 orná půda, 440/139 orná půda, 440/140 orná půda, 440/169 orná půda, 450/34 orná půda, 485/11 orná půda, 485/15 orná půda, 485/68 orná půda, 485/69 orná půda, 485/76 orná půda, 485/77 orná půda, 485/79 orná půda, 485/80 orná půda, 547/9 orná půda, 547/26 orná půda, 547/27 orná půda, 547/28 orná půda, 547/32 orná půda, 547/33 orná půda, 547/79 orná půda, 559/38 orná půda, 559/55 orná půda, 559/67 orná půda, 563/2 orná půda, 563/5 orná půda, 670/11 orná půda, 670/20 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 465 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Mramotice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 256/12 orná půda, 257/29 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 790 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Mikulovice u Znojma: Pozemky: Parcela Druh pozemku 758/3 orná půda, 418/17 orná půda, 452/7 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 155 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Prokopov: Pozemky: Parcela Druh pozemku 174/64 orná půda, 174/65 orná půda, 229/7 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 1045 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Rouchovany: Pozemky: Parcela Druh pozemku 979 orná půda, 990 orná půda, 995/1 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 696 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Pavlice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 1524/18 orná půda, 1524/20 orná půda, 1533/43 orná půda, 1533/70 orná půda, 1533/82 orná půda, 1537/8 orná půda, 1560/2 orná půda, 1599 orná půda, 1660/23 orná půda, 1660/24 orná půda, 1660/54 orná půda, 1660/70 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 167 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Rudlice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 296/1 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 248 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Němčičky nad Jevišovkou: Pozemky: Parcela Druh pozemku 238/1 orná půda, 247 orná půda, 708 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 529 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Plaveč: Pozemky: Parcela Druh pozemku 1899/12 orná půda, 2108/5 orná půda, 2192/15 orná půda, 85/3 pozemek zjednodušené evidence, 85/14 pozemek zjednodušené evidence, 385/11 pozemek zjednodušené evidence, 385/13 pozemek zjednodušené evidence, 385/14 pozemek zjednodušené evidence, 5020 pozemek zjednodušené evidence, 5047 pozemek zjednodušené evidence, 5048 pozemek zjednodušené evidence, 5049 pozemek zjednodušené evidence, 5205 pozemek zjednodušené evidence, 5236 pozemek zjednodušené evidence, 5259 pozemek zjednodušené evidence, 5324 pozemek zjednodušené evidence, 5338 pozemek zjednodušené evidence, 5387 pozemek zjednodušené evidence, 5388 pozemek zjednodušené evidence, 5389 pozemek zjednodušené evidence, 5390 pozemek zjednodušené evidence, 5404 pozemek zjednodušené evidence, 5427 pozemek zjednodušené evidence, 5492 pozemek zjednodušené evidence; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 340 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Slatina u Jevišovic: Pozemky: Parcela Druh pozemku 106/5 orná půda, 109/3 orná půda, 109/9 orná půda, 110/93 orná půda, 110/94 orná půda, 110/98 orná půda, 110/101 orná půda, 110/103 orná půda, 110/104 orná půda, 110/105 orná půda, 110/108 orná půda, 110/110 orná půda, 110/111 orná půda, 110/112 orná půda, 110/164 orná půda, 120/17 orná půda, 120/54 orná půda, 120/67 orná půda, 120/68 orná půda, 120/71 orná půda, 130/27 orná půda, 131/7 orná půda, 153/15 orná půda, 153/26 orná půda, 153/27 orná půda, 167/57 orná půda, 167/58 orná půda, 167/89 orná půda, 167/102 orná půda, 167/113 orná půda, 179/7 orná půda, 200/1 orná půda, 200/15 orná půda, 200/26 orná půda, 269/5 orná půda, 280/9 orná půda, 280/10 orná půda, 284/6 orná půda, 288/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 171 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Vevčice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 54 orná půda, 58 orná půda, 61 orná půda, 91 orná půda, 96 orná půda, 118 orná půda, 121 orná půda, 122 orná půda, 137 orná půda, 141 orná půda, 154/4 orná půda, 158 orná půda, 159 orná půda, 182 orná půda, 194 orná půda, 232/2 orná půda, 240/6 orná půda, 240/7 orná půda, 240/8 orná půda, 240/18 orná půda, 240/19 orná půda, 271 orná půda, 289/3 orná půda, 289/5 orná půda, 296/2 orná půda, 296/5 orná půda, 296/6 orná půda, 298 orná půda, 313/1 orná půda, 313/6 orná půda, 333/6 orná půda, 333/11 orná půda, 353 orná půda, 365/10 orná půda, 365/11 orná půda, 365/12 orná půda, 365/13 orná půda, 365/30 orná půda, 365/31 orná půda, 365/32 orná půda, 365/33 orná půda, 365/66 orná půda, 365/71 orná půda, 365/75 orná půda, 365/81 orná půda, 380/11 orná půda, 380/12 orná půda, 380/13 orná půda, 380/18 orná půda, 380/19 orná půda, 380/59 orná půda, 380/60 orná půda, 380/66 orná půda, 380/67 orná půda, 380/68 orná půda, 385/7 orná půda, 385/11 orná půda, 386/1 orná půda, 386/2 orná půda, 386/3 orná půda, 386/4 orná půda, 386/5 orná půda, 386/6 orná půda, 386/7 orná půda, 386/8 orná půda, 386/9 orná půda, 386/10 orná půda, 405/11 orná půda, 405/12 orná půda, 405/13 orná půda, 405/14 orná půda, 439/17 orná půda, 439/18 orná půda, 439/19 orná půda, 439/24 orná půda, 463 orná půda, 472 orná půda, 474 orná půda, 485 orná půda, 486/1 orná půda, 488/1 orná půda, 497/1 orná půda, 504 orná půda, 507 orná půda, 517/3 orná půda, 572/1 orná půda, 623 orná půda, 656 orná půda, 658 orná půda, 664 orná půda, 667/2 orná půda, 706 orná půda, 756 orná půda, 774 orná půda, 788 orná půda, 796 orná půda, 798 orná půda, 804 orná půda, 828 orná půda, 846 orná půda, 878 orná půda, 891 orná půda, 896/4 orná půda, 907 orná půda, 912 orná půda, 923 orná půda, 958 orná půda, 962 orná půda, 973 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 288 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Jiřice u Moravských Budějovic: Pozemky: Parcela Druh pozemku 91/9 orná půda, 130/11 orná půda, 143/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 355 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Boskovštejn: Pozemky: Parcela Druh pozemku 10 orná půda, 42/12 orná půda, 64/9 orná půda, 68 orná půda, 105/6 orná půda, 125/48 orná půda, 196/12 orná půda, 196/13 orná půda, 196/14 orná půda, 215 orná půda, 225 orná půda, 244 orná půda, 248 orná půda, 264 orná půda, 385/10 orná půda, 399/2 orná půda, 399/6 orná půda, 399/7 orná půda, 400/11 orná půda, 400/12 orná půda, 400/13 orná půda, 400/15 orná půda, 400/16 orná půda, 400/25 orná půda, 400/26 orná půda, 400/31 orná půda, 400/32 orná půda, 400/38 orná půda, 411 orná půda, 435 orná půda, 461/3 orná půda, 481/15 orná půda, 481/20 orná půda, 526 orná půda, 570/1 orná půda, 605/9 orná půda, 605/10 orná půda, 605/24 orná půda, 605/33 orná půda, 605/34 orná půda, 605/42 orná půda, 631 orná půda, 665/15 orná půda, 691/3 orná půda, 691/6 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Ratišovice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 30 orná půda, 77/1 orná půda, 77/2 orná půda, 95/1 orná půda, 95/2 orná půda, 95/4 orná půda, 95/9 orná půda, 95/10 orná půda, 102 orná půda, 105 orná půda, 109 orná půda, 110 orná půda, 120/12 orná půda, 138 orná půda, 155/1 orná půda, 160 orná půda, 168 orná půda, 170 orná půda, 174 orná půda, 175 orná půda, 176 orná půda, 185 orná půda, 186/1 orná půda, 187 orná půda, 201 orná půda, 202 orná půda, 218 orná půda, 222 orná půda, 224 orná půda, 229/3 orná půda, 251 orná půda, 252 orná půda, 265 orná půda, 267 orná půda, 275 orná půda, 276 orná půda, 279 orná půda, 286 orná půda, 290/1 orná půda, 293 orná půda, 295 orná půda, 302 orná půda, 305 orná půda, 308 orná půda, 309 orná půda, 321/2 orná půda, 321/5 orná půda, 321/9 orná půda, 339 orná půda, 341 orná půda, 344 orná půda, 345/1 orná půda, 345/4 orná půda, 345/5 orná půda, 345/8 orná půda, 345/9 orná půda, 345/13 orná půda, 345/15 orná půda, 345/16 orná půda, 348 orná půda, 353 orná půda, 355 orná půda, 391 orná půda, 399/1 orná půda, 435 orná půda, 440 orná půda, 441 orná půda, 445 orná půda, 455 orná půda, 458/1 orná půda, 458/2 orná půda, 474 orná půda, 475 orná půda, 488/1 orná půda, 494 orná půda, 502 orná půda, 505 orná půda, 507 orná půda, 509 orná půda, 518/1 orná půda, 521 orná půda, 522 orná půda, 526/2 orná půda, 526/3 orná půda, 547 orná půda, 552 orná půda, 561 orná půda, 564 orná půda, 567 orná půda, 569 orná půda, 578 orná půda, 583 orná půda, 585 orná půda, 588 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 461 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Stupešice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 173/11 orná půda, 173/12 orná půda, 194/3 orná půda, 369/18 orná půda, 411/13 orná půda, 416/13 orná půda, 486/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 520 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Střelice u Jevišovic: Pozemky: nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 335 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Velký Karlov: Pozemky: Parcela Druh pozemku Způsob využití 1392 orná půda, - 1394 orná půda, - 329/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 329/7 ostatní plocha, manipulační plocha, 330/1 lesní pozemek; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 177 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Strachotice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 465/40 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 338 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Křídlůvky: Pozemky: Parcela Druh pozemku 7126 orná půda, 7132 orná půda, 7335 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 811 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Hrádek u Znojma: Pozemky: Parcela Druh pozemku - 2098 orná půda, 2100 orná půda, 2422 orná půda, 2424 orná půda, 2430 orná půda, 2443 orná půda; - Akcie bude upsána jedním z akcionářů, a to společností NAVOS, a.s., jako předem vybraným zájemcem (dále jen Předem vybraný zájemce); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictv í Předem vybraného zájemce, které slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen Nepeněžitý vklad); - Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, identifikační číslo 44119097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.8.2012 znalecký posudek č. 2021-111/12 ve výši 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých (dále též jen Znal ecký posudek), - emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 34.736.200, Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 34.736.200, Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti,- - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, - upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - - akcie bude upsána smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- - navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že jeden z akcionářů, a to společnost NAVOS, a.s., není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost n aopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti AGRO Jevišov ice, a.s., zejména k zemědělskému využití pěstování zemědělských komodit a pastvě hospodářských zvířat. - schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; - místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti; - Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen Smlouva); - lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen Rozhodnutí) (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; - Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem spla cen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy. 4.12.2012 - 27.12.2012
Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. rozhodla dne 05.11.2012 takto: - valná hromada snižuje základní kapitál společnosti o částku 85.821.948,-Kč, tj. ze současných 88.022.510,-Kč na částku 2.200.562,-Kč, - důvodem snížení základního kapitálu je podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku úhrada neuhrazené ztráty minulých let v celkové výši 198.901.638,-Kč vykázané v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.08.2012 na účtech „Neuhra zená ztráta minulých let“. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 05.11.2012 o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2011 byl výsledek hospodaření za rok 2011, tj. zisk ve výši 53.521.874,-Kč, vypořádán převedením n a účet neuhrazené ztráty minulých let, tj. celková výše ztráty činí 145.379.764,-Kč - zbylá ztráta odpovídající rozdílu mezi celkovou výší ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu zůstane neuhrazena na účtu neuhrazené ztráty minulých let. Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu společnosti nebude částka odpovídající s nížení základního kapitálu vyplacena akcionářům a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze změnou v účetnictví společnosti - snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: (a) jmenovitá hodnota jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 85.718.599,-Kč se sníží o 83.575.634,-Kč na 2.142.965,-Kč (b) jmenovitá hodnota jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.703.871,-Kč se sníží o 1.661.274,-Kč na 42.597,-Kč (c) jmenovité hodnota každé z 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 60.004,-Kč se sníží o 58.504,-Kč na 1.500,-Kč - snížení jmenovité hodnoty akcií se v souladu s § 213a obchodního zákoníku provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Lhůta k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích činí 60 (šedesát) dnů ode dne doručení výzvy představenstva příslušným akcionářům. Představenstvo společnosti zašle tuto výzvu do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude prove dena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 hod do 15:00 hod.. 22.11.2012 - 22.11.2012
Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. přijala na svém zasedání dne 03.04.2012 tato rozhodnutí: I. zvyšuje z důvodu posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání závazků společnosti vůči věřiteli základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.303.911,-Kč o částku 85.718.599,-Kč na výslednou částku 88.022. 510,-Kč a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 85.718.599,-Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótována k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcie nebude omezen. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie bude upisována bez využití přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, stávajícím akcionářem společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, s tím, že s e všichni akcionáři se v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdali. - Akcie bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku - smlouvou o upsání akcií. - Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti s obchodní firmou NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do s edmi (7)dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkovému soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. Doba v pracovní dny od 08.00 hod. do 15.00 hod. - Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o za počtení pohledávky, činí čtrnáct(14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude sp lacen výhradně započtením, není v souladu s ust.§ 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. II. schvaluje 1. Možnost započtení celku peněžitých pohledávek konkrétního zájemce společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 85.718.599,-Kč na splacení emisního kursu ve výši 85.718.599,-Kč vzhledem k tomu, že společnost není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů, a započtením tedy dojde ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli, kterým je konkrét ní zájemce. Pohledávka, která bude započtena na emisní kurz nové akcie, vznikla: a) ve výši 4.714.440,-Kč neuhrazením kupní ceny za kolový traktor dodaný na základě Kupní smlouvy č. 22/2011/JP ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11, IČO 27839834, při čemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.09.2011, b) ve výši 4.625.640,-Kč neuhrazením kupní smlouvy za kolový traktor dodaný na základě Kupní smlouvy č. 23/2011/JP ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11, IČO 27839834, přičemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.09.2011, c) ve výši 2.223.000,-Kč neuhrazením kupní ceny za teleskopický manipulátor dodaný na základě ústní kupní smlouvy ze dne 31.08.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PČS 772 11, IČO 27839834, přičemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.10.2011, d) ve výši 10.177.517,-Kč neuhrazením kupní ceny za zemědělské stroje dodané na základě Kupní smlouvy ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, e) ve výši 8.978.002,-Kč neuhrazením kupní ceny za extruzní linku na sóju a obiloviny dodané na základě Kupní smlouvy ze dne 28.02.2011 uzavřené se společností NAVOS,a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, re sp. jejím právním předchůdcem , zaniklou společností ZZN POMORAVÍ a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 693 01, f) ve výši 40.000.000,-Kč na základě smlouvy o půjčce č. AGRO-01/11 ze dne 25.01.2011 g) ve výši 15.000.000,-Kč na základě smlouvy o půjčce č. AGRO-02/11 ze dne 01.04.2011. 2. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 85.718.599,-Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření s mlouvy o započtení pohledávky, činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. 16.4.2012 - 10.5.2012
Valná hromada společnost přijala dne 20.1.2012 následující usnesení: - Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 329,130.158,- Kč o částku 326,826.247,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2,303.911,- Kč snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1000:0,007 tj. akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmeno vitou hodnotu 7,- Kč a akcie o jmenovité hodnotě 79,850.158,- Kč na jmenovitou hodnotu 558.951,- Kč. - Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části dosažené ztráty za účetní období od 1.1.2010 do 31.8.2011 ve výši 519,921.000,- Kč (celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 326,826.247,- Kč). - Snížení základního kapitálu bude provedeno účetní operací, a to: snížením základního kapitálu o částku 326,826.247,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií vypořádáním části dosažené ztráty za účetní období od 1.1.2010 do 31.8.2011 ve výše 326,826.247,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. - Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 Obch.zák. pro případ prodlení s předložením akcií p ro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti. 25.1.2012 - 16.2.2012
Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 20.1.2012 25.1.2012 - 27.12.2012
Jediný akcionář společnosti AGRO Jevišovice, a.s., společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČC 47674857, učinil dne 16.11.2011 v působnosti vlané hromady společnosti AGRO Jevišovice, a.s. toto rozhodnutí: I. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti zvyšuje z důvodu posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání závazků společnosti vůči věřiteli základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2 49.280.000,-Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) o částku 79.850.158,-Kč (slovy: sedmdesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých) na výslednou částku 329.130.158,-Kč (slovy: tři sta dvacet devět milionů jedno sto třicet tisíc jedno sto padesát osm korun českých) a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisovaní nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmen ovité hodnotě 79.850.158,-Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótována k obchodování na oficiáních trzích. Převod akcie nebude omezen. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdal. - Akcie bude upsána bez veřejné nabídky a postoupen dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti s obchodní firmou LIPRA PORK, a.s., se sídlem Rovensko pro Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 51263, identifikační číslo 46356118, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2942. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do s edmi (7) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. - Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o za počtení pohledávky, činí čtrnáct (14) ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splac en výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. II. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje: 1. Možnost započtení celku peněžitých pohledávek konkrétního zájemce společnosti LIPRA PORK, a.s., se sídlem Rovensko pro Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63, identifikační číslo 46356118, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2942 (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 79.850.158,-Kč na splacení emisního kursu ve výši 79.850.158,-Kč vzhledem k tomu, že společnost není schopna daný závazek vyrovnat z vl astních zdrojů a započtením tedy dojde ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli, kterým je konkrétní zájemce. Pohledávku, která bude započtena na emisní kurz nové akcie, nabyl konkrétní zájemce smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 22.08.2011 , přičemž tato pohledávka vznikla nesplacením částí úvěrů v souhrnné výši jistiny 214.850.158,26 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých dvacet šest haléřů) s příslušenstvím, poskytnutých na základě sml ouvy o syndikovaných úvěrech až do výše 520.000.000,-Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) uzavřené mezi společností AGRO Jevišovice, a.s. jako dlužníkem, společnostmi Citibank Europe plc., registrovanou v rejstříku společností v Irské republic e, pod číslem 132781, se sídlem Dublin, North Wall Quay, Irsko, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím organizační složky Citibank Europe plc., organizační složka se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, iden tifikační číslo 28198131, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782,Reiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo 49240901 a Volksbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, identifikační číslo 25083325, jako aranžéry a původními věřiteli a společností Citibank jako agentem dne 27.ledna 2008, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.února 2009. Z původní dlužné částky ve výši 214.850.158,26 Kč(slovy: dvě stě čtrnáct milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých dvacet šest haléřů) společnost uhradila část ve výši 135.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů korun česk ých), tj. aktuální výše pohledávky činí 79.850.158,-Kč (sedmsesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých). 2. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 79.850.158,-Kč (slovy: sedmdesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých). Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do semi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí čtrnáct(14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zá jemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. 29.11.2011 - 28.12.2011
Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČO 494 55 958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6130 (dále také jen "Společnost"), konaná d ne 27.9.2011, přijala v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: - Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČ 64508056 (dále jen "společnost") ke dni konání valné hromady vlastní společnost NAVOS, a.s. se sídlem Krom ěříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857 ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 232.446 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,2 % základního kapitálu společnosti a s nimi spoj ena hhlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno a počet hlasů spojených s těmito akciemi se stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotu akcií, je s uvede nými akciemi ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,2 %. - Valná hromada určuje, že společnost NAVOS a.s. (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. Obc hodního zákoníku. - Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PS Č 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník"), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. - Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházející na hlavního akcionáře. Vla stnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. - Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak že protipln ění náleží ve výši -1,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1802-102-11 ze dne 12.srpna 2011, vypravovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brn o, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost. - Valná hromada určuje způsob předložení akcií a uzpůsob a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastnici akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 138l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Val ná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 3.10.2011 - 25.1.2012
Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 15.3.2011. 5.4.2011 - 25.1.2012
Družstvo AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 494 55 958 změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůze konané dne 26.3.2010. 1.6.2010
10.6.2005 členská schůze schválila změnu stanov. 21.9.2005 - 1.6.2010
Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha oznámil že dne 2.7.2003 byla pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce dle usnesení Okresního soudu ve Znojmě č.j. Nc 4281/2003, ze dne 7.5.2003 zcela vymoženy. 26.8.2003 - 26.8.2003
Okresní soud Znojmo dne 7.5.2003 usnesením Nc 4281/2003, které nabylo právní moc 18.7.2003 rozhodl takto: I. Okresní soud ve Znojmě nařizuje podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Znojmě č.j. 14 Ro 68/2003-15 ze dne 6.3.2003 k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč 5.574,- exekuci proti povinnému. II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, exekutorský úřad Ostrava, ul. 28. října 121, který provede exekuci podle odstavce I. a II. jmenovaného usnesení. 28.7.2003 - 26.8.2003
29.3.1996 schválila výroční členská schůze dodatek stanov, 26.3.1999 členská schůze sválila dodatek ke stanovám. 3.8.1999 - 1.6.2010
29.3.1996 schválila výroční členská schůze dodatek stanov. 24.2.1997 - 3.8.1999
Způsob zřízení: Usnesením ustavující schůze družstva konané dne 17. 11. 1993 sepsaného notářským zápisem JUDr. Jarmily Žídkové ve Znojmě ze dne 17. listopadu 1993 pod č.j. NZ 425/93, N 416/93 3.12.1993 - 1.6.2010
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 17. listopadu 1993. 3.12.1993 - 1.6.2010

Aktuální kontaktní údaje AGRO Jevišovice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49455958
Obchodní firma: AGRO Jevišovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 11.5.1994
Celkový počet živností: 37
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49455958
Firma: AGRO Jevišovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Jevišovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.12.1993

Kontakty na AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 102 , Jevišovice 671 53 26.5.2014
Sídlo: 102 , 671 53 Jevišovice Česká republika
27.1.2010 - 26.5.2014
Sídlo: 671 53 Jevišovice Česká republika
3.12.1993 - 27.1.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 4.9.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.2.2014
Zednictví 24.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.2.2014
Zámečnictví, nástrojářství 27.1.2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 27.1.2010
Vodoinstalatérství, topenářství 27.1.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.1.2010
Klempířství a oprava karoserií 27.1.2010 - 1.6.2010
Truhlářství, podlahářství 27.1.2010 - 1.6.2010
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 27.1.2010 - 24.2.2014
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 27.1.2010 - 24.2.2014
Kovářství, podkovářství 27.1.2010 - 4.9.2015
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 21.9.2005 - 27.1.2010
opravy pracovních strojů 21.9.2005 - 27.1.2010
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 21.9.2005 - 27.1.2010
poskytování technických služeb 21.9.2005 - 27.1.2010
poskytování telekomunikačních služeb 21.9.2005 - 27.1.2010
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 21.9.2005 - 27.1.2010
ubytovací služby 21.9.2005 - 27.1.2010
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 21.9.2005 - 27.1.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 20.7.2000 - 27.1.2010
silniční motorová doprava osobní 20.7.2000 - 27.1.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 20.7.2000 - 27.1.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.8.1999 - 20.7.2000
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení 3.8.1999 - 21.9.2005
silniční motorová doprava nákladní 3.8.1999 - 27.1.2010
výroba krmných směsí 3.8.1999 - 27.1.2010
topenářství 3.8.1999 - 27.1.2010
hostinská činnost 17.12.1997
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 17.12.1997 - 20.7.2000
silniční motorová doprava 17.12.1997 - 20.7.2000
obkladačské práce 17.12.1997 - 21.9.2005
truhlářství 17.12.1997 - 27.1.2010
kovářství 17.12.1997 - 27.1.2010
zámečnictví 17.12.1997 - 27.1.2010
klempířství 17.12.1997 - 27.1.2010
vodoinstalatérství 17.12.1997 - 27.1.2010
pronájem motorových vozidel 17.12.1997 - 27.1.2010
výroba a opravy zemědělských strojů 17.12.1997 - 27.1.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.12.1997 - 27.1.2010
práce zemními mechanismy 17.12.1997 - 27.1.2010
zednictví 17.12.1997 - 1.6.2010
zemědělská výroba 3.12.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 102 , Jevišovice 671 53
Identifikační číslo provozovny: 1006394389
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 11.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 103 , Jevišovice 671 53
Identifikační číslo provozovny: 1007736666
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 11.2.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 671 32 Plaveč
Identifikační číslo provozovny: 1011931290
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.11.2017

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: mechanizační středisko 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1007736658
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1994

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: mechanizační středisko 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1007736658
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2001

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1006394371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: mechanizační středisko 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1007736658
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1994

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: mechanizační středisko 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1007736658
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.1994

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: mechanizační středisko 671 53 Jevišovice
Identifikační číslo provozovny: 1007736658
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.5.1994

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 102 , Jevišovice 671 53
Identifikační číslo provozovny: 1006394389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 103 , Jevišovice 671 53
Identifikační číslo provozovny: 1007736666
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.7.2011

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Práce zemními mechanismy.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Obkladačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 30.12.2000

Živnost č. 14 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 5.6.2013

Živnost č. 15 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 5.6.1997

Živnost č. 16 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 26.1.2001

Živnost č. 17 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 5.6.2013

Živnost č. 18 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 26.1.2001

Živnost č. 19 Výroba a opravy zemědělských strojů.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 18.1.2001

Živnost č. 20 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1994
Zánik oprávnění: 24.5.1996

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní,nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti,nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly nad 3,5 t největší povolené hmotnosti,nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly do 3,5 t největš

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava osobní;- vnitrostátní příležitostná - provozovaná autobusem,- mezinárodní příležitostná - provozovaná autobusem

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Zánik oprávnění: 30.12.1999

Živnost č. 25 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Zánik oprávnění: 30.12.1999

Živnost č. 26 Výroba krmných směsí.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1999
Zánik oprávnění: 30.11.2002

Živnost č. 29 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 31 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2004
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 35 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2004
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 36 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Chov zvířat pro zájmový chov
Chov ostatních zvířat j. n.
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba průmyslových krmiv
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Provozování sportovních zařízení

Vedení firmy AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 27.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 24.2.2014 - 27.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 5.4.2011 - 24.2.2014
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisoují nejméně dva členové představenstva společně. 1.6.2010 - 5.4.2011
Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva a to i v případech, kdy pro právní úkon není předepsána písemná forma. 27.1.2010 - 1.6.2010
Zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představen- stva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z toho 1 podpis musí vždy učinit předseda a v době nepřítomnosti místopředseda. 3.12.1993 - 27.1.2010
Jméno: Milan Škvor 23.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: Ing. Pavel Novotný 4.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2015
Ve funkci: od 3.8.2015
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Antonín Kyjovský 7.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.3.2016
Ve funkci: od 16.3.2016
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Ing. František Koch 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: předseda
Adresa: 379, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Dohnal 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: 125, Jevišovice 671 53
Jméno: Karel Koch 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 9, Vevčice 671 53
Jméno: Josef Pavelka 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 41, Černín 671 53
Jméno: František Plechatý 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 30, Bojanovice 671 53
Jméno: Miloslav Vyklický 3.12.1993 - 7.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5, Rudlice 671 53
Jméno: Josef Rapáč 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 22, Střelice 333 01
Jméno: Marie Ondroušková 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 360, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Pelán 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 60, Černín 671 53
Jméno: Josef Svoboda 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 355, Jevišovice 671 53
Jméno: Karel Fučík 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 21, Černín 671 53
Jméno: Josef Ludvík 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2, Vevčice 671 53
Jméno: Milan Hamza 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 276, Jevišovice 671 53
Jméno: Karel Vránek 7.3.1994 - 5.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 133, Jevišovice 671 53
Jméno: Ing. Rudolf Pelán 5.1.1999 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brněnská 83/6, Miroslav 671 72
Jméno: Přemysl Hudec 5.1.1999 - 20.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Padělek 101, Plaveč 671 32
Jméno: ing. František Koch 7.3.1994 - 9.3.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 16.3.2001
Adresa: 379, Jevišovice 671 53
Jméno: ing. Bohumír Rada 7.3.1994 - 9.7.2002
Funkce: předseda
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: Josef Dohnal 7.3.1994 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 125, Jevišovice 671 53
Jméno: Milan Kudlán 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 107, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Pelán 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 60, Černín 671 53
Jméno: František Fiala 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamínka 147, Plaveč 671 32
Jméno: Milan Hamza 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 373, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Svoboda 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 355, Jevišovice 671 53
Jméno: Cyril Stehlík 5.1.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 32, Bojanovice 671 53
Jméno: Marie Ondroušková 3.8.1999 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 360, Jevišovice 671 53
Jméno: Libor Nevrkla 20.7.2000 - 9.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2 , 671 54 Boskovštejn Česká republika
Jméno: ing. Bohumír Rada 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 27.2.1998
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: Josef Dohnal 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 125, Jevišovice 671 53
Jméno: Milan Kudlán 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 107, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Pelán 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 60, Černín 671 53
Jméno: František Fiala 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: Kamínka 147, Plaveč 671 32
Jméno: Marie Ondroušková 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 26.3.1999 do 21.6.2002
Adresa: 360, Jevišovice 671 53
Jméno: Milan Hamza 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 373, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Svoboda 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 355, Jevišovice 671 53
Jméno: Cyril Stehlík 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.1998 do 21.6.2002
Adresa: 32, Bojanovice 671 53
Jméno: Libor Nevrkla 9.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.3.2000 do 21.6.2002
Adresa: 2 , 671 53 Boskovštejn Česká republika
Jméno: ing. Bohumír Rada 5.2.2003 - 3.11.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 21.6.2002 do 26.8.2004
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: Libor Nevrkla 5.2.2003 - 21.9.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 21.6.2002 do 10.6.2005
Adresa: 2 , 671 54 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Marie Ondroušková 5.2.2003 - 21.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.6.2002 do 10.6.2005
Adresa: 360, Jevišovice 671 53
Jméno: Josef Pelán 5.2.2003 - 21.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.6.2002 do 10.6.2005
Adresa: 60, Černín 671 53
Jméno: Rostislav Čech 5.8.2003 - 21.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.4.2003 do 10.6.2005
Adresa: 69, Boskovštejn 671 54
Jméno: Libor Nevrkla 21.9.2005 - 27.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005
Ve funkci: od 10.6.2005 do 4.1.2010
Adresa: 2 , 671 54 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Marie Klempová 21.9.2005 - 27.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 30.9.2009
Ve funkci: od 10.6.2005 do 30.9.2009
Adresa: Prostřední 649/9, Znojmo 669 04
Jméno: Libor Nevrkla 27.1.2010 - 27.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005
Adresa: 2 , 671 54 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Ing. Bohumír Rada 21.9.2005 - 1.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Ve funkci: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: Josef Pelán 21.9.2005 - 1.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Ve funkci: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Adresa: 60, Černín 671 53
Jméno: Zdeněk Brandl 21.9.2005 - 1.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Ve funkci: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Adresa: 56, Křepice 671 40
Jméno: Ing. Pavel Matoušek MBA. 27.1.2010 - 1.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.1.2010 do 1.6.2010
Ve funkci: od 4.1.2010 do 1.6.2010
Adresa: 98, Vidov 370 07
Jméno: Libor Nevrkla 27.1.2010 - 1.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 1.6.2010
Adresa: 2 , 671 54 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Mark Sanders MBA 1.6.2010 - 2.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 28.6.2010
Adresa: Nosticova 496 6, 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Matoušek MBA 1.6.2010 - 2.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 28.6.2010
Adresa: 98, Vidov 370 07
Jméno: Ing. Bohumír Rada 1.6.2010 - 4.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 11.1.2011
Adresa: 6, 671 53 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Ing. Ivo Hilšer 3.8.2010 - 4.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 10.1.2011
Adresa: 37, Jevišovice 671 53
Jméno: Ing. Jiří Heimlich 3.8.2010 - 5.4.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2010 do 15.3.2011
Adresa: 66, Střelice 671 53
Jméno: Antonín Kyjovský 4.2.2011 - 5.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.1.2011 do 15.3.2011
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Antonín Kyjovský 5.4.2011 - 12.7.2011
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011
Adresa: 66, Střelice 671 53
Jméno: Mgr. Milan Feranec 5.4.2011 - 18.11.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.3.2011
Adresa: Masarykova třída 939/56, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Milan Feranec 18.11.2011 - 15.1.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.3.2011 do 31.12.2012
Adresa: Masarykova třída 939/56, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 5.4.2011 - 12.6.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011 do 24.1.2014
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Antonín Kyjovský 12.7.2011 - 12.6.2013
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011 do 24.1.2014
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 12.6.2013 - 24.2.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011 do 24.1.2014
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Antonín Kyjovský 12.6.2013 - 24.2.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011 do 24.1.2014
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Jindřich Macháček 15.1.2013 - 23.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Bc. Antonín Kyjovský 24.2.2014 - 23.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 24.1.2014
Adresa: 124, Osíčko 768 61
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 24.2.2014 - 4.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011 do 31.7.2015
Ve funkci: od 24.1.2014 do 31.7.2015
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Ing. Antonín Kyjovský 23.8.2014 - 7.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2011 do 15.3.2016
Ve funkci: od 24.1.2014 do 15.3.2016
Adresa: 124, Osíčko 768 61

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Gračka 20.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: 464, Únanov 671 31
Jméno: Ing. Dagmar Kochová 20.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2018
Adresa: 302, Jevišovice 671 53
Jméno: Ing. Michal Kellner 20.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2018
Ve funkci: od 1.3.2018
Adresa: 336, Višňové 671 38
Jméno: Vojtěch Rada 1.6.2010 - 5.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2010 do 15.3.2011
Adresa: 6, 671 53 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Libor Nevrkla 1.6.2010 - 5.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2010 do 15.3.2011
Adresa: 2, 671 53 Boskovštejn Česká republika
Jméno: Tomáš Gračka 12.7.2011 - 18.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011
Adresa: Větrná 545/11, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Pavel Novotný 5.4.2011 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2011
Ve funkci: od 15.3.2011
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Jiří Heimlich 5.4.2011 - 31.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2011 do 6.2.2014
Adresa: 66, Střelice 671 53
Jméno: Ing. Jiří Heimlich 31.1.2014 - 24.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2011 do 6.2.2014
Adresa: 66, Střelice 671 53
Jméno: Tomáš Gračka 18.11.2011 - 26.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011
Adresa: Větrná 545/11, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Pavel Novotný 8.8.2013 - 4.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2011 do 31.7.2015
Ve funkci: od 15.3.2011 do 31.7.2015
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Marie Klempová 24.2.2014 - 4.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2014
Adresa: Prostřední 649/9, Znojmo 669 04
Jméno: Tomáš Gračka 26.5.2014 - 20.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2011 do 29.6.2016
Adresa: 464, Únanov 671 31
Jméno: Marie Klempová 4.9.2015 - 2.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2014
Ve funkci: od 3.8.2015
Adresa: Prostřední 649/9, Znojmo 669 04
Jméno: Ing. Pavel Koch 4.9.2015 - 20.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2015 do 28.2.2018
Adresa: 57, Černín 671 53
Jméno: Marie Klempová 2.6.2017 - 20.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2014 do 28.2.2018
Ve funkci: od 3.8.2015 do 28.2.2018
Adresa: 215, Citonice 671 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Bohumír Rada 21.9.2005 - 27.1.2010
Adresa: 6, Boskovštejn 671 54
Jméno: Marie Klempová 21.9.2005 - 27.1.2010
Adresa: Prostřední 649/9, Znojmo 669 04

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Antonín Kyjovský
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Novotný

Vlastníci firmy AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 134 937 000 Kč 100% 23.11.2017
zakladni 84 936 800 Kč 100% 24.11.2014 - 23.11.2017
zakladni 36 936 800 Kč 100% 27.12.2012 - 24.11.2014
zakladni 2 200 560 Kč 100% 22.11.2012 - 27.12.2012
zakladni 88 022 500 Kč 100% 10.5.2012 - 22.11.2012
zakladni 2 303 910 Kč 100% 16.2.2012 - 10.5.2012
zakladni 329 130 000 Kč 100% 28.12.2011 - 16.2.2012
zakladni 249 280 000 Kč 100% 1.6.2010 - 28.12.2011
zakladni 107 000 000 Kč - 24.2.1997 - 1.6.2010
zakladni 90 000 Kč - 3.12.1993 - 24.2.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 23.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 500 Kč 10 27.1.2017
Kmenové akcie na jméno 84 921 800 Kč 1 27.1.2017
Akcie na jméno 48 000 000 Kč 1 24.11.2014 - 27.1.2017
Akcie na jméno 2 142 960 Kč 1 24.2.2014 - 27.1.2017
Akcie na jméno 1 500 Kč 10 24.2.2014 - 27.1.2017
Akcie na jméno 42 597 Kč 1 24.2.2014 - 27.1.2017
Akcie na jméno 34 736 200 Kč 1 24.2.2014 - 27.1.2017
Akcie na jméno 34 736 200 Kč 1 27.12.2012 - 24.2.2014
Akcie na jméno 2 142 960 Kč 1 22.11.2012 - 24.2.2014
Akcie na jméno 1 500 Kč 10 22.11.2012 - 24.2.2014
Akcie na jméno 42 597 Kč 1 22.11.2012 - 24.2.2014
Akcie na jméno 60 004 Kč 10 5.9.2012 - 22.11.2012
Akcie na jméno 1 703 870 Kč 1 5.9.2012 - 22.11.2012
Kmenové akcie na jméno 85 718 600 Kč 1 10.5.2012 - 22.11.2012
Kmenové akcie na jméno 7 Kč 249 280 16.2.2012 - 5.9.2012
Kmenové akcie na jméno 558 951 Kč 1 16.2.2012 - 5.9.2012
Kmenové akcie na jméno 79 850 200 Kč 1 28.12.2011 - 16.2.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 249 280 1.6.2010 - 16.2.2012

Sbírka Listin AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 49455958

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6130/SL 111 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 3.8.2015 1.9.2015 9.9.2015 1
B 6130/SL 110 ostatní zápis o rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.8.2015 1.9.2015 9.9.2015 1
B 6130/SL 109 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 16.7.2015 1.9.2015 9.9.2015 1
B 6130/SL 108 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 15.7.2015 1.9.2015 9.9.2015 1
B 6130/SL 107 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 16.3.2015 4.5.2015 7.5.2015 46
B 6130/SL 106 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 575/2014 Krajský soud v Brně 22.10.2014 24.11.2014 26.11.2014 8
B 6130/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 17.6.2014 4.8.2014 16.10.2014 1
B 6130/SL 104 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 29.5.2014 24.6.2014 25.6.2014 40
B 6130/SL 103 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.2.2014 21.2.2014 26.2.2014 1
B 6130/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 21.2.2014 26.2.2014 14
B 6130/SL 101 notářský zápis stanovy, NZ 173/2013 Krajský soud v Brně 20.12.2013 21.2.2014 26.2.2014 25
B 6130/SL 99 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 146/2013 Krajský soud v Brně 6.5.2013 9.5.2013 17.5.2013 13
B 6130/SL 98 posudek znalce č. 2184-54/13 Krajský soud v Brně 2.4.2013 9.5.2013 17.5.2013 49
B 6130/SL 97 zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2013 Krajský soud v Brně 2.4.2013 9.5.2013 17.5.2013 13
B 6130/SL 96 zpráva auditora ověření účetní závěrky a výroční zprávy 2012 CITONICE AGRO, a.s. Krajský soud v Brně 26.4.2013 9.5.2013 17.5.2013 32
B 6130/SL 95 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 25.2.2013 9.5.2013 17.5.2013 20
B 6130/SL 100 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 147/2013 Krajský soud v Brně 6.5.2013 9.5.2013 17.5.2013 13
B 6130/SL 94 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 29.4.2013 7.5.2013 9.5.2013 34
B 6130/SL 93 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 3.4.2013 3.4.2013 4.4.2013 3
B 6130/SL 92 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 21.12.2012 11.12.2012 23.1.2013 2
B 6130/SL 91 zpráva auditora k 31.8.2012 Krajský soud v Brně 31.10.2012 10.1.2013 22.1.2013 43
B 6130/SL 90 posudek znalce č. 2021-111/12 Krajský soud v Brně 3.8.2012 10.1.2013 22.1.2013 187
B 6130/SL 89 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 5.11.2012 10.1.2013 22.1.2013 26
B 6130/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.11.2012 10.1.2013 22.1.2013 24
B 6130/SL 87 notářský zápis rozhod. VH, NZ 369/2012 Krajský soud v Brně 5.11.2012 10.1.2013 22.1.2013 28
B 6130/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.11.2012 10.12.2012 22.1.2013 24
B 6130/SL 85 výroční zpráva k 31.8.2012 Krajský soud v Brně 31.8.2012 19.12.2012 3.1.2013 43
B 6130/SL 84 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 394/2012 Krajský soud v Brně 23.11.2012 4.12.2012 5.12.2012 26
B 6130/SL 83 posudek znalce č. 2021-111/12 Krajský soud v Brně 3.8.2012 4.12.2012 5.12.2012 187
B 6130/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.8.2012 10.9.2012 24
B 6130/SL 81 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 291/2012 Krajský soud v Brně 30.8.2012 10.9.2012 6
B 6130/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.4.2012 29.5.2012 23
B 6130/SL 79 zpráva auditora o věcných poznatcích Krajský soud v Brně 4.4.2012 3.5.2012 3
B 6130/SL 78 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 98/2012 Krajský soud v Brně 3.4.2012 3.5.2012 7
B 6130/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.1.2012 20.2.2012 23
B 6130/SL 76 notářský zápis -stanovy, NZ 15/12 Krajský soud v Brně 20.1.2012 20.2.2012 33
B 6130/SL 75 výroční zpráva -k 31.8.2011 Krajský soud v Brně 1.12.2011 20.2.2012 63
B 6130/SL 74 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 30.6.2004 4.1.2012 30
B 6130/SL 73 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Brně 14.6.2002 4.1.2012 17
B 6130/SL 72 zpráva auditora 2000 Krajský soud v Brně 27.9.2001 4.1.2012 19
B 6130/SL 71 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 14.7.2000 4.1.2012 24
B 6130/SL 70 zpráva auditora 1998 Krajský soud v Brně 21.1.2000 4.1.2012 17
B 6130/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.12.2011 7
B 6130/SL 68 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 466/11 Krajský soud v Brně 16.11.2011 6.12.2011 6
B 6130/SL 67 notářský zápis -znalec. posudek, NZ 394/11 Krajský soud v Brně 27.9.2011 6.10.2011 81
B 6130/SL 66 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 23.5.2011 3.8.2011 23
B 6130/SL 65 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.7.2011 21.7.2011 1
B 6130/SL 64 ostatní -zápis z průběhu příprav Krajský soud v Brně 29.6.2011 21.7.2011 1
B 6130/SL 63 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.3.2011 21.7.2011 5
B 6130/SL 62 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 45/11 Krajský soud v Brně 18.3.2011 21.7.2011 8
B 6130/SL 61 ostatní -zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 15.3.2011 21.7.2011 5
B 6130/SL 60 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 15.3.2011 21.7.2011 1
B 6130/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 15.3.2011 21.7.2011 1
B 6130/SL 58 insolvenční rozhodnutí - insolv. řízení se zastavuje Krajský soud v Brně 24.1.2011 15.2.2011 2
B 6130/SL 57 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 11.1.2011 9.2.2011 2
B 6130/SL 56 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 10.1.2011 9.2.2011 2
B 6130/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.1.2011 9.2.2011 1
B 6130/SL 54 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 18.1.2011 21.1.2011 2
B 6130/SL 53 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 14.2.2010 6.9.2010 20
B 6130/SL 52 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 183/2010 Krajský soud v Brně 30.6.2010 16.8.2010 11
B 6130/SL 51 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 25.6.2010 16.7.2010 1
B 6130/SL 50 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 25.6.2010 16.7.2010 1
B 6130/SL 49 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2010 16.7.2010 10
B 6130/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 4.5.2010 8.6.2010 2
B 6130/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.4.2010 8.6.2010 3
B 6130/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 4.5.2010 8.6.2010 2
B 6130/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.5.2010 8.6.2010 2
B 6130/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 4.5.2010 8.6.2010 2
B 6130/SL 43 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 15.2.2010 8.6.2010 24
B 6130/SL 42 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 15.2.2010 8.6.2010 3
B 6130/SL 41 posudek znalce - oddíl A - č. 13/10 Krajský soud v Brně 8.6.2010 240
B 6130/SL 40 posudek znalce - č. 13/10 Krajský soud v Brně 8.6.2010 88
B 6130/SL 39 notářský zápis - zápis čl. sch. NZ 88/10 Krajský soud v Brně 29.3.2010 8.6.2010 33
B 6130/SL 38 insolvenční rozhodnutí -zastavuje se Krajský soud v Brně 29.4.2010 21.5.2010 1
B 6130/SL 37 insolvenční rozhodnutí -zahájení Krajský soud v Brně 28.4.2010 4.5.2010 1
B 6130/SL 36 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 29.6.2009 26.4.2010 19
B 6130/SL 34 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.1.2010 2.2.2010 2
B 6130/SL 33 ostatní -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 4.1.2010 2.2.2010 1
B 6130/SL 31 notářský zápis -rozhod. schůze, NZ 3/2010 Krajský soud v Brně 5.1.2010 2.2.2010 7
B 6130/SL 30 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 30.6.2008 9.9.2008 3
B 6130/SL 29 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 27.6.2008 9.9.2008 6
B 6130/SL 28 zpráva auditora - ověř. úč. uzáv. 2006 Krajský soud v Brně 30.6.2007 4.10.2007 35
B 6130/SL 27 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 26.6.2006 7.9.2006 45
B 6130/SL 26 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 30.8.2006 6
B 6130/SL 25 ostatní -zápis z náhr. čl. schůze Krajský soud v Brně 10.6.2005 26.9.2005 5
B 6130/SL 24 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.9.2005 26.9.2005 8
B 6130/SL 22 notářský zápis -NZ 98/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 17.6.2005 26.9.2005 4
B 6130/SL 21 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 7.6.2005 2.8.2005 41
B 6130/SL 20 ostatní -zápis členské schůze Krajský soud v Brně 26.8.2004 9.11.2004 2
B 6130/SL 19 ostatní -zápis náhradní členské schůze Krajský soud v Brně 26.8.2004 9.11.2004 3
B 6130/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.5.2003 11.8.2003 1
B 6130/SL 17 ostatní -zápis členské schůze Krajský soud v Brně 11.4.2003 11.8.2003 26
B 6130/SL 16 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 4.4.2003 17.7.2003 7
B 6130/SL 15 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.6.2002 20.6.2003 4
B 6130/SL 14 ostatní -zápis členské schůze Krajský soud v Brně 21.6.2002 20.6.2003 3
B 6130/SL 12 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 24.6.2002 20.6.2003 17
B 6130/SL 9 ostatní - zápis čl. schůze Krajský soud v Brně 27.2.1998 16.9.2002 3
B 6130/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.3.2000 16.9.2002 9
B 6130/SL 11 ostatní - usnesení čl. schůze Krajský soud v Brně 17.3.2000 16.9.2002 2
B 6130/SL 10 ostatní - usnesení schůze Krajský soud v Brně 26.3.1999 16.9.2002 2
B 6130/SL 7 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 16.3.2001 13.3.2002 1
B 6130/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.3.2000 24.7.2000 10
B 6130/SL 5 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Brně 17.3.2000 24.7.2000 2
B 6130/SL 3 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 25.6.1998 8.1.1999 16
B 6130/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 20.5.1998 14
B 6130/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.3.1996 20.5.1998 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGRO Jevišovice, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGRO Jevišovice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.