AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice IČO: 14864576

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 14864576.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.1990
Spisová značka: B 59
IČO: 14864576
Obchodní firma: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 5 - 10 6.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 - 5 6.2.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 25.8.2014 - 6.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 25.8.2014 - 6.2.2015
Na základě "Smlouvy o prodeji části podniku", uzavřené dne 1.6.2007 a účinné ke dni 30.6.2007, byla část podniku společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, tj. samostatná organizační jednotka s označením "Závod Mirocar" se sídlem v Oloví, p rodána společnosti NFQ Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00, identifikační číslo 276 31 800. 10.7.2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 9.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti vytvoření potřebních finančních zdrojů pro splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 234/2006 z 10.10.2006 o příslibu investičních pobídek, a  to o částku 50 000 000,- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, z původní výše 3 510 700 000,- Kč slovy: tři miliardy pět set deset milionů sedm set tisíc korun českých, na novou výši 3 560 700 000,- Kč, slovy: tři miliardy pět set šedesát milionů sedm set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Předmětem úpisu bude 500 000, slovy: pět set tisíc, kusů nově vydávaných kmenových, akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy: sto korun českých. 3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář Společnosti tj. Glaverbel Nederland Holding B.V. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy: sto korun českých, lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 100,- Kč, slovy: sto korunách českých, přičemž na emisní kurz 500 000,- Kč, slovy: pěti set tisíc, kusů akcií, připadne peněžitý v klad v částce 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu do 15 dn ů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu na zvláštní blokační účet u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1071007810/5500, který je otevřen pouze pro tento účel. 15.11.2006 - 8.12.2006
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2.9.2005 rozhodla o přechodu vlastnického práva k akciím minoritních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře Glaverbel Nederland Holding B.V., dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku takto: 1. Určuje se, dle výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ke dni konání této mimořádné valné hromady a dle prohlášení představenstva společnosti ze dne 2.9.2005, že hlavním akcionářem společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel je společnost Glaverbel Nederland Holding B.V. se sídlem Panovenweg 21, 4004 JE Tiel, Netherlands, zapsaná v obchodním registru v Tielu pod registračním č. 11021815, vlastnící 35 103 150 (slovy: třicet pět milionů sto tři tisíc sto padesát) kusů kmenových akcií společn osti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 100,- Kč (slovy: sto korun českých), což v souhrnu představuje podíl 99,989 % na základním kapitálu společnosti. 2. Schvaluje se přechod vlastnického práva ke všem ostatním kmenovým, listinným, akciím minoritních akcionářů společnosti, v celkovém počtu 3 850 (slovy: tři tisíce osm set padesát) kusů, představujících podíl 0,011 % na základním kapitálu společnosti, na hlavního akcionáře společnosti Glaverbel Nederland Holding B.V., a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). 3.Schvaluje se výše protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout minoritním akcionářům, v částce 411,- Kč, slovy: čtyři sta jedenáct korun českých na 1 ks kmenové, listinné akcie společnosti, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v souladu se závěry z naleckého posudku č. 9/2005 ze dne 28.července 2005, zpracovaného Ing. Jitkou Čočkovou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvl. specializací na oceňování cenných papírů a podniků. 4. Ukládá se představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Ukládá se všem minoritním akcionářům společnosti, tj. všem vlastníkům akcií společnosti, odlišným od hlavního akcionáře, aby v termínu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, předložili akcie společnosti. Ke dni předání akcií spole čnosti vzniká minoritním akcionářům právo na poskytnutí protiplnění. Nepředloží-li minoritní akcionáři akcie do měsíce, případně ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, postupuje společnost podle ust. § 214 odst. 1 až 3 obch. zákoníku. 6. Ukládá se představenstvu společnosti, aby vrácené akcie předalo hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné, vydá představenstvo společnosti hlavnímu akcionáři nové akcie, stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnotě. 7. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 8. Určuje se lhůta a způsob poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem oprávněným osobám takto: a) v hotovosti v pokladně vedení společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel při předložení akcií, nebo b) na účet oprávněné osoby nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předložení akcií společnosti. 7.9.2005 - 16.11.2005
Dne 28.12.2000 uzavřela společnost Glaverbel Czech a.s. (jako řízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou - Glaverbel S.A. se sídlem 166 Chaussée de la Hulpe, 1170 Brusel, Belgie. Dne 28.12.2000 uzavřela společnost Glaverbel Czech a.s. (jako řídící osoba) ovládací smlouvy s níže uvedenými řízenými osobami: Glaverbel Batiglav s.r.o. se sídlem Klíčany, Baštěcká 85, okr. Praha východ, PSČ 250 69, IČ 48591700, zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 18522. Glaverbel Fenestra a.s., se sídlem Salaš, Bohuslavice u Zlína, PSČ 763 51, IČ 18811124, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce 491. Glaverbel Fesko s.r.o., se sídlem Salaš, Bohuslavice u Zlína, PSČ 736 51, IČ 49969803, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 13482. FOTBALOVÝ KLUB Teplice a.s., se sídlem Teplice, Na Stínadlech 2796, PSČ 415 01, IČ 25028715, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 1039. Glaverbel Glavcentrum s.r.o., se sídlem Moravské Budějovice, Dopravní 127, okres Třebíč, PSČ 676 02, IČ 60714778, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 15987. Glaverbel Glavec a.s., se sídlem Hradec Králové, Plotiště, Kotrčova ul. 579, PSČ 503 01, IČ 25266306, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 1614. Glaverbel Glavol s.r.o., se sídlem Olomouc, Příčná 1, PSČ 771 00, IČ 42869897, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 1877. Glaverbel Glavostav a.s., se sídlem Bílina, Chudeřice, Sklárna čp. 33, okr. Teplice, PSČ 418 25, IČ 25012266, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 936. Glavreal s.r.o., se sídlem Teplice, Sklářská 450, PSČ 416 74, IČ 25404563, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 15641. Glaverbel Chodoglav a.s., se sídlem Chodov, Hrnčířská čp. 1080, PSČ 357 35, IČ 49790536, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce 396. Glaverbel Liberglav s.r.o., se sídlem Liberec, České mládeže 1003, PSČ 460 06, IČ 47784512, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 4104. Glaverbel Sokoglav s.r.o., se sídlem Sokolov, Stará Březovská 2067, PSČ 356 01, IČ 18250904, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 1365. Glaverbel T-Glass Plus s.r.o., se sídlem Přeštice, Průmyslová 1136, okr. Plzeň - jih, IČ 6116882, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 5247. Hotel Prince de Ligne s.r.o., se sídlem Teplice, Zámecké nám. č. 136, PSČ 415 01, IČ 61326534, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 7048. Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště sklářské - Glaverbel Czech a.s., se sídlem Teplice, Rooseveltovo nám. č. 5, PSČ 415 03, IČ 18385877, zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 128. 9.11.2001 - 5.8.2003
Mimořádná valná hromada konaná dne 29.9.1998 schválila změnu čl. 1.2.1. stanov společnosti, t.j. změnu původního obchodního jména společnosti GLAVUNION, a.s. na Glaverbel Czech a.s.. Úplné znění stanov společnosti přijatých valnou hromadou dne 22.5.1997 a po změnách přijatých mimořádnou valnou hromadou dne 29.9.1998 je založeno ve spise obchodního rejstříku. 1.1.1999 - 5.8.2003
Mimořádná valná hromada, konaná dne 4.3.1996 schválila nové znění stanov společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 21.4.1998 - 5.8.2003
Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost GLAVUNION, a.s. byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII. zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 29.10.1997
Řádná valná hromada konaná dne 22.5.1997 schválila nové znění stanov společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 3.10.1997 - 5.8.2003
Údaje o založení se doplňují o: Mimořádná valná hromada, konaná dne 4.3.1996 schválila nové znění stanov společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 4.9.1996 - 21.4.1998
Valná hromada konaná dne 31.3.1995 schválila změnu stanov společnosti. 21.6.1995 - 5.8.2003
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 500 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,-- Kč 13 982 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč 335 578 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 9 300,-- Kč 2 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 600,-- Kč 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 400,-- Kč Všechny akcie jsou veřejně neobchodovatelné kmenové akcie. 19.9.1994 - 21.6.1995
Výše základního jmění společnosti: 3 510 700 000,-- Kč 19.9.1994 - 3.10.1997
Valná hromada konaná dne 26.5.1994 a 27.6.1994 schválila změnu stanov společnosti. 19.9.1994 - 5.8.2003
Valná hromada dne 22.12.1992 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 22.2.1993 - 5.8.2003
Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 24.6.1992 rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 3 495 600 tis.Kčs na částku 3 260 700 tis. Kčs, a to z důvodu vytvoření rezervního fondu akciové společnosti podle § 217 obchodního zákoníku. Základní jmění se snižuje tak, že u akcií s pořadovými čísly 13983 až 349560 se dosavadní jmenovitá hodnota 10 000,-Kčs snižuje na 9 300,-Kčs, přičemž počet akcií zůstává zachován. Výměma ze akcie se sníženou nominální hodnotou bude provedena akciovou společností do 30-dnů po registraci snížení základního jmění v obchodním rejstříku podle § 216 obchodního zákoníku. 27.7.1992 - 19.9.1994
Valná hromada akciové společnosti GLAVUNION, a.s. se sídlem v Teplicích, Sklářská č. 450, dne 17.7.1991 schválila změny stanov společnosti v čl. 12.2, 12.3 a 12.6.4.. 6.12.1991 - 5.8.2003
Předmět činnosti akciové společnosti se doplňuje o zahraničně obchodní činnost dle povolení FMZO ze dne 8.4.1991 č.j. 13/1362/Ku/91, Registr. číslo: 108007504. 10.5.1991 - 22.2.1993
Základní kapitál společnosti činí 3 495 600 tis. Kčs. Je rozdělen na 349 560 akcií znějících na jméno s nominální hodnotou 10 000,- Kčs. 10.5.1991 - 19.9.1994
Základní kapitál akciové společnosti činí 1 800 520 tis. Kčs a je stanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtena cena pozemků. Bude vydáno 180 052 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10.000,-Kčs. Akcie budou znít na jméno. 28.12.1990 - 10.5.1991
Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost GLAVUNION, a.s. je dceřinou akciovou společností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která je zapsána v podnikovém rejstříku zdejšího soudu v oddílu Sa vložce číslo 24. Akciová společnost GLAVUNION, a.s. byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII. zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 28.12.1990 - 29.10.1997
Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je 1.leden 1991. 28.12.1990 - 21.4.1998
Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov, Dělnická 377. 28.12.1990 - 21.4.1998
Název společnosti: GLAVUNION, a.s. GLAVUNION Ltd. GLAVUNION A.G. GLAVUNION s.a. GLAVUNION a.o. 28.12.1990 - 21.4.1998

Aktuální kontaktní údaje AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 14864576
Obchodní firma: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 21.9.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 14864576
Firma: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1991

Kontakty na AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sklářská 450 , Teplice 415 03 28.12.1990

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sklářská 450, Teplice 415 03

Obory činností AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 25.8.2014
opravy silničních vozidel 25.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.4.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.4.2008 - 25.8.2014
zprostředkování obchodu a služeb 2.4.2008 - 25.8.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 2.4.2008 - 25.8.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.4.2008 - 25.8.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 2.4.2008 - 25.8.2014
překladatelská a tlumočnická činnost 2.4.2008 - 25.8.2014
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 2.4.2008 - 25.8.2014
reklamní činnost a marketig 2.4.2008 - 25.8.2014
ekonomicko-organizační poradenství 17.5.2006 - 2.4.2008
výroba plochého skla a výrobků z něho 17.5.2006 - 25.8.2014
velkoobchod a maloobchod plochým sklem a výrobky z něho 17.5.2006 - 25.8.2014
technologické a poradenské služby v oblasti výroby, zpracování plochého skla a výrobků z něho 17.5.2006 - 25.8.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 17.5.2006 - 25.8.2014
zámečnictví 17.5.2006 - 25.8.2014
opravy motorových vozidel 17.5.2006 - 25.8.2014
mytí motorových vozidel 17.5.2006 - 25.8.2014
ubytovací služby 17.5.2006 - 25.8.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.5.2006 - 25.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.5.2006 - 25.8.2014
výroba plochého skla a výrobků z něho 3.10.1997 - 17.5.2006
velkoobchod a maloobchod plochým sklem a výrobky z něho 3.10.1997 - 17.5.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.10.1997 - 17.5.2006
polygrafická výroba 3.10.1997 - 17.5.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.10.1997 - 17.5.2006
ekonomicko-organizační poradenství 3.10.1997 - 17.5.2006
sítotisk 19.9.1994 - 3.10.1997
služby aranžérské, propagační 19.9.1994 - 17.5.2006
fotokopírování 19.9.1994 - 17.5.2006
technologické a poradenské služby v oblasti výroby, zpracování plochého skla a výrobků z něho 19.9.1994 - 17.5.2006
výroba a zpracování bezpečnostního skla pro automobilový průmysl a stavebnictví jakož i jeho nákup a prodej 10.1.1994 - 3.10.1997
výroba plochého skla a výrobků z něho a provádění velkoobchodní a maloobchodní činnosti v tomto oboru 22.2.1993 - 3.10.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 22.2.1993 - 3.10.1997
zámečnictví 22.2.1993 - 17.5.2006
kovoobrábění 22.2.1993 - 17.5.2006
opravy motorových vozidel 22.2.1993 - 17.5.2006
mytí motorových vozidel 22.2.1993 - 17.5.2006
ubytovací služby 22.2.1993 - 17.5.2006
vývoz a dovoz věcí - ploché sklo plavené, tažené a lité, číslo celního sazebníku 7003, 7004, 7005 10.5.1991 - 22.2.1993
dovoz věcí pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 10.5.1991 - 22.2.1993
koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR 10.5.1991 - 22.2.1993
Základním předmětem podnikání je: výroba a prodej: 28.12.1990 - 22.2.1993
plochého skla plaveného, taženého, litého a opakního 28.12.1990 - 22.2.1993
bezpečnostního skla pro automobilový průmysl 28.12.1990 - 22.2.1993
skla pro stavebnictví včetně bezpečnostního 28.12.1990 - 22.2.1993
izolačních skel 28.12.1990 - 22.2.1993
nábytkového skla a zrcadel 28.12.1990 - 22.2.1993
drobného technického skla a automobilových zpětných zrcátek, Maloobchodní prodej a poskytování služeb 28.12.1990 - 22.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba a zpracování skla

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mírová 249 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1004255993
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

Zahájení provozování: 24.8.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Sklářská 300 , Oloví 357 07
Identifikační číslo provozovny: 1004255985
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

Zahájení provozování: 24.8.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Sklářská 450 , Teplice 415 03
Identifikační číslo provozovny: 1001430646
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 11.1.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Závod Kryry 439 81 Kryry
Identifikační číslo provozovny: 1001430620
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

Zahájení provozování: 11.1.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: Stará Březovská 2067 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1013052421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2020

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sklářská 300 , Oloví 357 07
Identifikační číslo provozovny: 1004255985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírová 249 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1004255993
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2002
Provozovna č. 3
Provozovna: Sklářská 450 , Teplice 415 03
Identifikační číslo provozovny: 1001430646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2002
Provozovna č. 4
Provozovna: Tovární 439 81 Kryry
Identifikační číslo provozovny: 1001430654
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2002

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sklářská 300 , Oloví 357 07
Identifikační číslo provozovny: 1004255985
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírová 249 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1004255993
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Sklářská 450 , Teplice 415 03
Identifikační číslo provozovny: 1001430646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Tovární 439 81 Kryry
Identifikační číslo provozovny: 1001430654
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.1992

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sklářská 450 , Teplice 415 03
Identifikační číslo provozovny: 1001430646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Tolstého 416 74 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1001430689
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.1992

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Sklářská 450 , Teplice 415 03
Identifikační číslo provozovny: 1001430646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.2008

Živnost č. 6 Velko a maloobchod plochým sklem a výrobky z něho

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Mytí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba plochého skla a výrobků z něho

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby : ubytovna kateg.A a Rekreační středisko bez hostinské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 28.12.2001

Živnost č. 12 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2006

Živnost č. 13 Služby aranžérské, propagační

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2006

Živnost č. 14 Fotokopírování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2006

Živnost č. 15 Technologické a poradenské služby v oblasti výroby, zpracování plochého skla a výrobků z něho

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Sítotisk

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 17 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2006

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plochého skla
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za ni podepisuje každý člen představenstva samostatně. 25.8.2014
Jménem společnosti (či za společnost) jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 25.7.2012 - 25.8.2014
Jménem společnosti (či za společnost) jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Prokurista činí písemné právní úkony za společnost v rozsahu udělené prokury, a to tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. 11.7.2007 - 25.7.2012
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Činí-li písemné úkony za společnost představenstvo, provádí se podepisování tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Prokurista činí písemné právní úkony za společnost v rozsahu udělené prokury, a to tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. 3.10.1997 - 11.7.2007
Člen představenstva je oprávněn samostatně Společnost zavazovat či za ní podepisovat, jestliže daný úkon sám nebo ve spojení s dalšími nepředstavuje hodnotu plnění částku výšší než US$ 1,000.000 nebo její ekvivalent v jiné měně. V případě, že úkon nebo série úkonů přesahují hodnotu plnění částku vyšší než US$ 1,000.000 nebo její ekvivalent v jiné měně,jsou člen Představenstva nebo osoba pověřená dle stanov oprávněni sami Společnost zavázat jen na základě zvláštního zmocnění Představenstva, jinak musí učinit úkon všichni členové Představenstva společně. Člen Představenstva a osoby pověřené dle stanov podepisují jménem společnosti tak, že připojují své podpisy s uvedením funkcí k vytištěnému nebo jinak označenému názvu Společnosti. Prokurista se podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru. Každý z prokuristů je oprávněn jednat za společnost samostatně. 15.8.1997 - 3.10.1997
Člen představenstva je oprávněn samostatně Společnost zavazovat či za ní podepisovat, jestliže daný úkon sám nebo ve spojení s dalšími nepředstavuje hodnotu plnění částku výšší než US$ 1,000.000 nebo její ekvivalent v jiné měně. V případě, že úkon nebo série úkonů přesahují hodnotu plnění částku vyšší než US$ 1,000.000 nebo její ekvivalent v jiné měně,jsou člen Představenstva nebo osoba pověřená dle stanov oprávněni sami Společnost zavázat jen na základě zvláštního zmocnění Představenstva, jinak musí učinit úkon všichni členové Představenstva společně. Člen Představenstva a osoby pověřené dle stanov podepisují jménem společnosti tak, že připojují své podpisy s uvedením funkcí k vytištěnému nebo jinak označenému názvu Společnosti. Prokurista se podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru. 11.1.1996 - 15.8.1997
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předepsaný počet členů představenstva, nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. Všichni členové představenstva podepisují návrh na zápis společnosti do podnikového rejstříku. Dva členové představenstva podepisují text akcie a dále v případech uvedených ve stanovách společnosti. V ostatních případech se podepisují členové představenstva každý samostatně prokurista se podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru. 28.12.1990 - 11.1.1996
Jméno: Marc Denis André Foguenne 21.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Rue du Surtia 28 , 5081 Saint-Denis Belgické království
Jméno: Philippe Jean Paul Bastien 25.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Square Goldschmidt 55 , 1050 Brusel Belgické království
Jméno: Alain Madeleine André Jardinet 25.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Clos de Val de la Houssiére 3 , 1450 Chastre Belgické království
Jméno: Carlo Bertelegni 8.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2016
Adresa: Avenue Franklin Roosevelt, 26 , 1050 Brusel Belgické království
Jméno: Davide Cappellino 17.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2016
Adresa: Rua Dos Colibris , 320 Guaratingueta Brazilská federativní republika
Jméno: Jean Francois Heris 20.2.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 9.1.2018
Adresa: Avenue del Pirere 7 , 1325 Dion Valmont Belgické království
Jméno: Jiří Mašek 20.2.2018
Funkce: Člen představentva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Přeučilova 2736/5, Praha 155 00
Jméno: Emmanuel Bernard Ghislain Joseph Hazard 11.4.2018
Funkce: Člen představentva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Rue du Couvent 8 , 1390 Nethen, Grez-Doiceau, Valonský region Belgické království
Jméno: Gemma Fernandez Munoz 11.4.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Rue Lincoln 20 , 1180 Uccle, Brusel Belgické království
Jméno: Marc Willy Georges Van Den Neste 11.4.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Sentier du Chateau 1 , 1495 Villers-la-Ville, Valonský region Belgické království
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 28.12.1990 - 21.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Těšínská cesta 2765, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Martin Balázš CSc. 28.12.1990 - 21.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Těšínská cesta 2765, Teplice 415 01
Jméno: Luc Willame 10.5.1991 - 21.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Avenue Lambeau 102 Brusel, Belgie
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 28.12.1990 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 25. února 1323 , Teplice Česká republika
Jméno: René Wauman 10.5.1991 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Oude Leestsebaan 72 Mechelen, Belgie
Jméno: Fernand Willems 6.12.1991 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Moeskroensesteenweg 18, 8511 Aalebeke, Belgie
Jméno: Pierre Chenu 6.12.1991 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Rue du Stampia 33, 1390 Grez-Doiceau, Belgie
Jméno: Luc Willame 21.6.1995 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
1200 Bruxelles, Belgique, Avenue Grandchamp 282
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 7.3.1997 - 21.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bořivojova 3429 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 21.6.1995 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Hampuši 225, Košťany 417 23
Jméno: René Wauman, Dat.nar. 25.5.1933 7.3.1997 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Oude Leestsebaan 72 Mechelen, Belgie
Jméno: Fernand Willems, Dat.nar. 15.6.1933 7.3.1997 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
Moeskroensesteenweg 18, 8511 Aalebeke, Belgie
Jméno: Luc Willame, Dat.nar. 11.12.1940 7.3.1997 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
1200 Bruxelles, Belgique, Avenue Grandchamp 282
Jméno: Pierre Chenu, Dat.nar. 30.5.1938 7.3.1997 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa:
93. Avenue Winston Churchill B4, 1180 Bruxelles, Belgie
Jméno: Ing. Martin Balázš CSc. 21.6.1995 - 3.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 507, Krupka 417 42
Jméno: Pierre Chenu 24.3.1999 - 5.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.5.2002
Adresa: Česká republika
93. Avenue Winston Churchill B4, 1180 Bruxelles, Belgie dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Guy Henri Luis Rene Maugis, Nar. 1.9.1953 24.3.1999 - 16.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 8.9.2003
Adresa: Česká republika
115 Avenue Victor Hugo, Paris 16, Francouzská republika dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 21.4.1998 - 26.1.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Luc Willame 24.3.1999 - 26.1.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Adresa: Česká republika
1200 Bruxelles, Belgique, Avenue Grandchamp 282 dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 24.3.1999 - 26.1.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Ve funkci: od 14.9.2001 do 7.6.2004
Adresa: Na Hampuši 225, Košťany 417 23
Jméno: Arthur Karel Clement Ulens, Nar. 4.2.1946 24.3.1999 - 26.1.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Adresa: Česká republika
3210 Lubbeek, Drogenhofstraat 3, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Ing. Martin Balázš CSc. 3.12.1999 - 26.1.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Adresa: U Lípy 270, Krupka 417 42
Jméno: Jean Francois Heris 16.3.2004 - 21.7.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2002 do 25.4.2005
Adresa: 415 01
Avenue Del Pirere 7, 1325 Dion Valmont, Belgie, přechodně v ČR 415 01 Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Luc Willame 26.1.2005 - 21.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004 do 25.4.2005
Adresa: Česká republika
Avenue Grandchamp 282, 1150 Bruxelles, Belgické království, dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 26.1.2005 - 20.2.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004
Ve funkci: od 7.6.2004
Adresa: Na Hampuši 225, Košťany 417 23
Jméno: Ing. Martin Balázš CSc. 26.1.2005 - 20.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004
Adresa: U Lípy 270, Krupka 417 42
Jméno: Christian Bart 16.3.2004 - 22.9.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2003 do 29.6.2006
Adresa: 415 01
29 Avenue André Malraux, 923 00 Levallois Perret, Francie, přechodně v ČR 415 01 Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 26.1.2005 - 29.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004 do 29.6.2007
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Dr. Ing. Štěpán Popovič CSc. 20.2.2006 - 29.8.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004 do 29.6.2007
Ve funkci: od 7.6.2004 do 29.6.2007
Adresa: Na Hampuši 225, Košťany 417 23
Jméno: Ing. Martin Balázš CSc. 20.2.2006 - 29.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004 do 29.6.2007
Adresa: Angreštový sad 325, Krupka 417 42
Jméno: Arthur Karel Clement Ulens 26.1.2005 - 21.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2004 do 29.6.2007
Adresa: Česká republika
Kleine Drogenhof 3, 3210 Lubbeek, Belgické království, dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Christian Bart 22.9.2006 - 2.4.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2006 do 14.3.2008
Adresa:
29 Avenue André Malraux, 923 00 Levallois Perret, Francie
Jméno: Arthur Karel Clement Ulens 21.11.2007 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.6.2008
Adresa:
Lubbeek, Kleine Drogenhof 3, 3210, Belgické království
Jméno: Christian Dauby 21.7.2005 - 5.11.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2005 do 30.6.2008
Adresa: Rue ď Hanzinne 21 , 6280 Gerpinnes Belgické království
Jméno: Jean Francois Heris 21.7.2005 - 28.11.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2005 do 30.6.2008
Adresa: 415 01
Avenue Del Pirere 7, 1325 Dion Valmont, Belgie, přechodně v ČR 415 01 Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Dr. Ing. Štěpán Popovič CSc. 29.8.2007 - 28.7.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.6.2009
Ve funkci: od 29.6.2007 do 30.6.2009
Adresa: Na Hampuši 225, Košťany 417 23
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 29.8.2007 - 28.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 29.8.2007 - 21.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 31.5.2010
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Christian Dauby 5.11.2008 - 21.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2010
Adresa: Belgické království
Gerpinnes, Rue d´Hanzinne 21C, 6280
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 28.7.2009 - 21.7.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.6.2010
Ve funkci: od 1.7.2009 do 30.6.2010
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Jean-Luc Roger Albert Batkin 10.7.2008 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2011
Adresa:
Lille, Avenue de la République 639, 59000, Francie
Jméno: Alain Madeleine André Jardinet 10.7.2008 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2011
Adresa: Belgické království
Chastre, Clos de Val de la Houssiére 3,1450
Jméno: Jean Francois Heris 28.11.2008 - 2.12.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2011
Adresa: Belgické království
Dion Valmont, Avenue Del Pirere 7, 1325
Jméno: Jean - Luc Roger Albert Batkin 2.12.2011 - 28.2.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 19.12.2011
Adresa: Francouzská republika
Lille, Avenue dela République 639, 59000
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 21.7.2010 - 21.10.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 1.7.2013
Ve funkci: od 1.7.2010 do 1.7.2013
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jitka Janglová 21.7.2010 - 21.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 1.7.2013
Adresa: Novákova 3161/2, Teplice 415 01
Jméno: Roberto Pesce 4.10.2010 - 21.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 1.7.2013
Adresa: Italská republika
Genova, Via Rio Salto 6/7
Jméno: Jean Francois Heris 2.12.2011 - 25.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 30.6.2014
Adresa: Belgické království
Dion Valmont, Avenue del Pirere 7, 1325
Jméno: Alain Madeleine André Jardinet 2.12.2011 - 25.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2011 do 30.6.2014
Adresa: Belgické království
Chastre, Clos de Val de la Houssiére 3, 1450
Jméno: Philippe Jean Paul Bastien 28.2.2012 - 25.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2011 do 30.6.2014
Adresa: Belgické království
Brusel, Square Goldschmidt 55, 1050
Jméno: ING. Jitka Janglová 21.10.2013 - 8.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 30.9.2016
Adresa: Novákova 3161/2, Teplice 415 01
Jméno: ING. Pavel Šedlbauer 21.10.2013 - 20.2.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 31.12.2017
Ve funkci: od 1.7.2013 do 31.12.2017
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Roberto Pesce 21.10.2013 - 20.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 31.12.2017
Adresa: Via Rio Salto 6/7 , Genova Italská republika
Jméno: Jean Francois Heris 25.8.2014 - 20.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Avenue del Pirere 7 , 1325 Dion Valmont Belgické království

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michel Paul Joseph Vincent Maria Charles 21.10.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.2013
Ve funkci: od 17.7.2013
Adresa: Rue Piette 18 , 1325 Longueville Belgické království
Jméno: ING. Alice Sikytová 21.10.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2013
Adresa: Novoveská 1808/7, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jan Karpíšek 19.9.1994 - 4.9.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jaselská 444, Teplice 415 03
Jméno: Ing. John Dobrzensky 19.9.1994 - 4.9.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Ing. František Sýkora 19.9.1994 - 4.9.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Trnovanská 1296/40, Teplice 415 01
Jméno: JUDr. Jindřich Konšel 28.12.1990 - 21.4.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 25. února 1334 , Teplice Česká republika
Jméno: Ing. Jana Tóthová 28.12.1990 - 21.4.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: ČSLA 218 , Teplice Česká republika
Jméno: Jan Hanzlík 28.12.1990 - 21.4.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: U divadla 2992, Teplice 415 01
Jméno: Yves Schoonejans, Nar. 12.12.1953 4.9.1996 - 24.3.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Česká republika
dlouhodobý pobyt v ČR: Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Robert Toussaint, Nar. 30.3.1932 4.9.1996 - 24.3.1999
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Česká republika
dlouhodobý pobyt v ČR: Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Ing. Roman Weiss 4.9.1996 - 9.8.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pražská 3001/14, Teplice 415 01
Jméno: Yves Schoonejans 24.3.1999 - 5.8.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.5.2002
Ve funkci: do 7.5.2002
Adresa: Česká republika
bytem trvale Neerleest 23, 120 Bruxelles, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Mgr. Martin Kubát 9.8.2000 - 1.7.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2001 do 21.5.2003
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Michéle Marie Lardot, Nar. 2.11.1943 24.3.1999 - 26.1.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2001 do 7.6.2004
Adresa: Česká republika
bytem trvale B-1420 Braine-Ĺ-Alleud, Rue de Longchamps 111, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Michal Joseph Georges Grandjean 16.3.2004 - 26.1.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2002
Ve funkci: od 7.5.2002
Adresa: 415 01
Avenue du Soleil 28., 1640 Rhode-Saint-Genese, Belgie, přechodně v ČR 415 01 Teplice, Zámecké nám. 136
Jméno: Mgr. Martin Kubát 1.7.2004 - 26.1.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2003 do 31.5.2004
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Michel Joseph Georges Grandjean 26.1.2005 - 17.5.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.5.2002 do 25.4.2005
Ve funkci: od 7.5.2002 do 25.4.2005
Adresa: Česká republika
Avenue du Soleil 28, 1640 Rhode - Saint - Genese, Belgické království, dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Michéle Marie Lardot 26.1.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2004 do 14.3.2007
Adresa: Česká republika
Rue de Longchamps 111, 1420 Braine -Ĺ-Alleud, Belgické království, dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Teplice, Zámecké nám. 138
Jméno: Ing. Jan Hadraba 26.1.2005 - 29.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2004 do 1.6.2007
Adresa: Máchova 1347, Teplice 415 01
Jméno: Michel Joseph Georges Grandjean 17.5.2006 - 5.11.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2005 do 30.6.2008
Ve funkci: od 25.4.2005 do 30.6.2008
Adresa: Belgické království
Rhode - Saint - Genese, Avenue du Soleil 28, 1640
Jméno: Michel Joseph Georges Grandjean 5.11.2008 - 28.11.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008
Adresa: Belgické království
Rhode-Saint-Genese, Avenue du Soleil 28
Jméno: Ing. Jan Hadraba 29.8.2007 - 21.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Máchova 1347, Teplice 415 01
Jméno: Peter Frank Van Rhede Van Der Kloot 8.1.2008 - 7.1.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Nizozemské království
Tiel 2AS, Princes Margrietlaan 3
Jméno: Michel Joseph Georges Grandjean 28.11.2008 - 2.12.2011
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2011
Ve funkci: od 12.11.2008 do 30.6.2011
Adresa: Belgické království
Rhode-Saint-Genese, Avenue du Soleil 28
Jméno: Ing. Alice Sikytová 21.7.2010 - 21.10.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 25.6.2013
Adresa: Novoveská 1808/7, Teplice 415 01
Jméno: Peter Frank Van Rhede Van Der Kloot 7.1.2011 - 21.10.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 1.7.2013
Adresa: Belgické království
Tervuren, Henry Vande Valdelaan 1, 3080
Jméno: Michel Joseph Georges Grandjean 2.12.2011 - 21.10.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011 do 15.7.2013
Ve funkci: od 1.7.2011 do 15.7.2013
Adresa: Belgické království
Rhode-Saint-Genese, Avenue du Soleil 28, 1640
Jméno: Peter Frank Van Rhede Van Der Kloot 21.10.2013 - 25.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2013 do 30.6.2014
Adresa: Henry Vande Veldelaan 1 , 3080 Tervuren Belgické království
Jméno: Yves Joseph Pierre Deleye 6.2.2015 - 20.2.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 31.12.2017
Adresa: 239/31 , 8301 Knokke-Heist Belgické království

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista Ing. Jan Mík je zmocněn ke všem právním úkonům, knimž dochází při běžném provozu společností, včetně zcizování azatěžování nemovitostí audělování plných mocí kzastupování společnosti. 6.2.2015
Prokurista Ing. Jan Mík je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při běžném provozu společností, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí a udělování plných mocí k zastupování společnosti. 25.7.2012
Prokurista JUDr. Pavel Čada je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při běžném provozu společnosti, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí a udělování plných mocí k zastupování společnosti. 8.12.2006
Prokurista JUDr. Pavel Čada je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při běžném provozu společnosti, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí a udělování plných mocí k zastupování společnosti. 4.5.2005
Prokurista Ing. Pavel Šedlbauer je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. 19.4.2001
Prokurista Ing. Pavel Šedlbauer je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. 15.8.1997
Jméno: Ing. Roman Beran 9.3.2015
Adresa: U Lanovky 702, Krupka 417 42
Jméno: Ing. Jan Výbora 9.3.2015
Adresa: J. K. Tyla 2627, Teplice 415 01
Jméno: JUDr. Karel Vevera 28.2.1992 - 31.12.1997
Adresa: Libušina 2358/10, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 15.8.1997 - 19.4.2001
Adresa: Luční 230/40, Teplice 415 03
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 19.4.2001 - 4.5.2005
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: JUDr. Pavel Čada 4.5.2005 - 8.12.2006
Adresa: Kollárova 1560/15, Teplice 415 01
Jméno: JUDr. Pavel Čada 8.12.2006 - 25.7.2012
Adresa: Angreštový sad 339 , 417 43 Krupka - Maršov Česká republika
Jméno: Ing. Jan Mík 25.7.2012 - 6.2.2015
Adresa: 145, Bořislav 415 01
Jméno: Ing. Jan Mík 6.2.2015 - 9.3.2015
Adresa: 145, Bořislav 415 01

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Šlambora 10.1.1994 - 3.10.1997
Adresa: Sídliště U Nového nádraží 708, Bílina 418 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Carlo Bertelegni
Člen statutárního orgánu: Davide Cappellino
Člen statutárního orgánu: Philippe Jean Paul Bastien
Člen statutárního orgánu: Marc Denis André Foguenne
Člen statutárního orgánu: Alain Madeleine André Jardinet
Člen statutárního orgánu: Jean Francois Heris
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Mašek
Člen statutárního orgánu: Marc Willy Georges Van Den Neste
Člen statutárního orgánu: Gemma Fernandez Munoz
Člen statutárního orgánu: Emmanuel Bernard Ghislai Hazard

Vlastníci firmy AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 560 700 000 Kč 100% 8.12.2006
zakladni 3 510 700 000 Kč 100% 3.10.1997 - 8.12.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 35 607 000 25.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 35 607 000 8.12.2006 - 25.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 35 107 000 7.5.2002 - 8.12.2006
Akcie na jméno 100 Kč 35 107 000 21.6.1995 - 7.5.2002

Sbírka Listin AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group IČO: 14864576

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 59/SL 159 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 4.8.2015 18.8.2015 3
B 59/SL 157 notářský zápis [NZ 240/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2014 2.2.2015 9.2.2015 6
B 59/SL 156 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2014 28.1.2015 30.1.2015 21
B 59/SL 154 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2014 3.9.2014 42
B 59/SL 153 ostatní rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 8.8.2014 3.9.2014 3
B 59/SL 152 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2014 3.9.2014 76
B 59/SL 151 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 13.8.2014 27.8.2014 21
B 59/SL 150 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 12.8.2014 22.8.2014 21
B 59/SL 149 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2013 18.10.2013 24.10.2013 1
B 59/SL 148 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 18.10.2013 24.10.2013 26
B 59/SL 146 ostatní rozhodnutí jed. akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 4.7.2013 8.7.2013 2
B 59/SL 145 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2013 4.7.2013 8.7.2013 74
B 59/SL 144 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2012 7.8.2012 9.8.2012 2
B 59/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2012 7.8.2012 9.8.2012 79
B 59/SL 142 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2011 29.2.2012 8.3.2012 2
B 59/SL 141 rozhod. o statut. orgánu - jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2011 29.2.2012 8.3.2012 1
B 59/SL 128 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 25
B 59/SL 122 účetní závěrka, výroční zpráva - 2007- konsolid. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 6.10.2008 80
B 59/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2007 11.9.2007 25
B 59/SL 106 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2007 11.9.2007 9
B 59/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2006 14.7.2006 25
B 59/SL 98 notářský zápis NZ 48/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2006 14.7.2006 8
B 59/SL 97 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2005 14.7.2006 1
B 59/SL 96 notářský zápis NZ 128/2005, posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2005 19.9.2005 189
B 59/SL 95 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2005 19.9.2005 3
B 59/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2005 19.9.2005 5
B 59/SL 93 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 19.9.2005 111
B 59/SL 92 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2005 19.9.2005 49
B 59/SL 91 podpisové vzory - Christian Dauby Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2005 19.9.2005 1
B 59/SL 90 podpisové vzory - Jean Francois Heris Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2005 19.9.2005 1
B 59/SL 89 podpisové vzory - JUDr. Pavel Čada Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 5.5.2005 1
B 59/SL 88 ostatní - rozhodnutí představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2005 5.5.2005 1
B 59/SL 87 ostatní - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2005 5.5.2005 2
B 59/SL 86 podpisové vzory - Ing. Jan Hadraba Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2004 17.2.2005 1
B 59/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2004 17.2.2005 1
B 59/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2004 17.2.2005 5
B 59/SL 83 ostatní -záznam o výsledku voleb do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2004 17.2.2005 2
B 59/SL 82 ostatní - zpráva ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2004 17.2.2005 1
B 59/SL 81 ostatní - odstoupení z DR - Mgr.Kubát Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 17.2.2005 1
B 59/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 30.8.2004 119
B 59/SL 79 podpisové vzory - Mgr. Martin Kubát Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2004 14.7.2004 1
B 59/SL 78 ostatní - záznam o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2003 14.7.2004 2
B 59/SL 77 podpisové vzory - Christian Bart Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2003 24.3.2004 1
B 59/SL 76 podpisové vzory - M. J. G. Grandjean Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2003 24.3.2004 1
B 59/SL 75 podpisové vzory - Jean Francois Heris Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2003 24.3.2004 1
B 59/SL 74 ostatní - zpráva ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 24.3.2004 1
B 59/SL 73 účetní závěrka + zpráva auditora k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 30.10.2003 55
B 59/SL 72 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2003 30.10.2003 121
B 59/SL 71 notářský zápis NZ 152/2002 - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 30.10.2003 14
B 59/SL 70 notářský zápis NZ 151/2002 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 30.10.2003 3
B 59/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 30.10.2003 25
B 59/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - usnesení mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 30.10.2003 1
B 59/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 30.10.2003 2
B 59/SL 66 notářský zápis NZ 134/2002 - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2002 30.10.2003 14
B 59/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 30.10.2003 2
B 59/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2002 30.10.2003 3
B 59/SL 63 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 0
B 59/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 131
B 59/SL 61 ovládací smlouva - odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2002 21.2.2003 1
B 59/SL 60 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2002 26.7.2002 30
B 59/SL 59 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2002 0
B 59/SL 58 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2001 18.7.2002 32
B 59/SL 57 podpisové vzory Luc Willame Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 56 podpisové vzory Arthur Karel Clement Ulens Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 55 podpisové vzory Yves Schoonejans Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 54 podpisové vzory Pierre Chenu Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 53 podpisové vzory Guy Henri Luis Rene Maugis Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 52 podpisové vzory Michela Marie Lardot Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 1
B 59/SL 51 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 207/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 50 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 206/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 49 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 205/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 48 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 204/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 15
B 59/SL 47 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 203/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 15
B 59/SL 46 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 202/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 45 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 201/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 44 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 200/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 15
B 59/SL 43 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 199/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 17
B 59/SL 42 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 183/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 26
B 59/SL 41 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 182/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 40 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 181/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 39 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 180/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 38 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 179/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 37 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 178/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 36 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 177/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 14
B 59/SL 35 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 176/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2001 17.7.2002 15
B 59/SL 34 podpisové vzory Ing. Martin Balázš, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 17.7.2002 1
B 59/SL 33 podpisové vzory Ing. Jaroslav Přerost Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 17.7.2002 1
B 59/SL 32 podpisové vzory Ing. Pavel Šedlbauer Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 17.7.2002 1
B 59/SL 31 podpisové vzory Ing. Štěpán Popovič, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 17.7.2002 1
B 59/SL 30 podpisové vzory Mgr. Martin Kubát Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 17.7.2002 1
B 59/SL 29 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 13
B 59/SL 28 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 11
B 59/SL 27 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 26 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 25 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 11
B 59/SL 24 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 23 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 22 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 21 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 11
B 59/SL 20 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 11
B 59/SL 19 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 18 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 17 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 16 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 15 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 13.12.2001 10
B 59/SL 9 účetní závěrka a zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2000 12.10.2000 33
B 59/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2000 9.10.2000 1
B 59/SL 7 rozhod. o statut. orgánu člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2000 9.10.2000 4
B 59/SL 6 ostatní - rezignace na f. čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2000 9.10.2000 1
B 59/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora k 31.12.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.1999 3.8.1999 30
B 59/SL 4 účetní závěrka -zpráva auditora k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1998 10.6.1999 32
B 59/SL 3 notářský zápis NZ 183/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.1998 5.3.1999 45
B 59/SL 2 účetní závěrka -zpráva nezávislých audit.r.96 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.1997 5.3.1999 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.