AGC Automotive Czech a.s. Bílina IČO: 25012240

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGC Automotive Czech a.s., která sídlí v obci Bílina a bylo jí přiděleno IČO 25012240.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma AGC Automotive Czech a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem AGC Automotive Czech a.s. se sídlem v obci Bílina byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Zpracování plochého skla a výrobků z něho, zejména pro automobilový průmysl a další.

Základní údaje o AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.1996
Spisová značka: B 937
IČO: 25012240
Obchodní firma: AGC Automotive Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.11.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.11.1996
Počet členů statutárního orgánu: 5 - 10 10.6.2016
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Teplice, Sklářská 450, identifikační číslo 148 64 576, jako jediný akcionář AGC Automotive Czech a.s., se sídlem Sklárna čp. 33, Chudeřice, PSČ 418 25, Bílina, identifikační číslo 250 12 240, rozhodla d ne 10.8.2012 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AGC Automotive Czech a.s. takto: 1) V souladu s ustanovením § 211 a násl. obchodního zákoníku se snižuje základní kapitál obchodní společnosti AGC Automotive Czech a.s., se sídlem Sklár na čp. 33, Chudeřice, PSČ 418 25 Bílina, identifikační číslo 250 12 240, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 937 ("Společnost"), a to o částku 499.239.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět milion ů dvě stě třicet devět tisíc korun českých) z původní výše 2.133.500.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých) na novou výši 1.634.261.000,-- Kč (slovy jednu miliardu šest set třicet čtyři miliony dvě stě šed esát jeden tisíc korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je využití nadbytečných zdrojů držených Společností. 3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 499.239.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých), bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti. 4) Základní kapitál se sníží o částku 499.239.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět milionů dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu po jeho sn ížení bude 1.634.261.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set třicet čtyři miliony dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých). 5) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií o částku 234,-- Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři k orun českých) za 1 akcii. Nová jmenovitá hodnota listinné kmenové akcie bude 766,- Kč (slovy: sedm set šedesát šest korun českých). Dosavadní akcie budou vyměněny za akcie téhož druhu a formy s uvedením nové (tzn. nižší) jmenovité hodnoty. 6) Lhůta akcion áři pro předložení akcií k výměně je 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Výzva nemůže předcházet zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.9.2012 - 15.3.2013
Fúzí sloučením přešlo na obchodní společnost AGC Automotive Czech a.s., se sídlem Sklárna čp. 33, Chudeřice, PSČ 418 25 Bílina, identifikační číslo 250 12 240, jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti AGC Automotive Bilina s.r.o., člen A GC Group, se sídlem Bílina, Chudeřice-Osada 144, PSČ 418 25, identifikační číslo 499 01 249. 1.10.2010
Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 17.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti vytvoření potřebných finančních zdrojů pro splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 226/2006 z 30.8.2006 o příslibu investičních pobídek, a t o o částku 50 000 000,- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, z původní výše 2 083 500 000,- Kč, slovy: dvě miliardy osmdesát tři milionů pět set tisíc korun českých, na novou výši 2 133 500 000 Kč, slovy: dvě miliardy sto třicet tři milionů pět set t isíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Předmětem úpisu bude 50 000, slovy: padesát tisíc, kusů nově vydávaných kmenových, akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář Společnosti tj. obchodní společnost Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 1 000,- Kč, slovy: jednom tisíci korun českých, přičemž na emisní kurz 50 000,- Kč, slovy: padesáti tisíc, kusů akcií, p řipadne peněžitý vklad v částce 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři ve termínu do 15 d nů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu na zvláštní blokační účet v Citibank a.s., číslo účtu: 2016399908/2600, který je otevřen pouze pro tento účel. 20.10.2006 - 15.11.2006
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 4.6.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti posílení finanční situace Společnosti a to o částku 520.000.000,-Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých), z původní výše 1.563.500.000,-Kč ( slovy: jedna miliarda p ět set šedesát tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 2.083.500.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy osmdesát tři milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Předmětem úpisu bude 520.000 ( slovy: pět set dvacet tisíc ) kusů nově vydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( slovy jeden tisíc korun českých ). 3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 1.000,-Kč ( slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž na emisní kurz 520.000 (slovy: pět set dvaceti tisíc) kusů akcií , připadne peněžitý vklad v částce 520.000.000,-Kč ( slovy: pět set dvacet milionů korun českých). 5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návr smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu do 15 dn ů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 ( slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu. 7. Proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek jediného akcionáře Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel vůči Společnosti. a) pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 13.1.2003, splatné dne 15.1.2005, v částce 90.000.000,-Kč ( slovy: devadesát milionů korun českých). b) pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.6.2003, splatné dne 30.6.2004, v částce 27.000.000,-Kč, (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). c) pohledávka z titulu smlouvy o půjčce ze dne 26.5.2004, splatné dne 29.4.2005, v částce 403.000.000,-Kč ( slovy: čtyři sta tři miliony korun českých). Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena ve lhůtě stanovené pro splacení peněžitého vkladu, uvedené ad 6). 25.8.2004 - 22.10.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.11.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti posílení finanční situace Společnosti a to o částku 87.500.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých), z původní výše 1.476.000.000,- Kč (slovy: jed na miliarda čtyři sta sedmdesát šest milionů korun českých) na novou výši 1.563.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set šedesát tři milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Předmětem úpisu bude 87.500 (slovy: osmdesát sedm tisíc pět set) kusů nově vydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž na emisní kurz 87.500 (slovy: osmdesáti sedmi tisíc pěti set) k usů akcií, připadně peněžitý vklad v částce 87.500.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých). 5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu 14 dnů o de dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu. 7. Proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel vůči Společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10.11.2003, splat né dne 11.11.2003, v částce 87.500.000,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena ve lhůtě stanovené pro splacení peněžitého vkladu, uvedené ad 6). 10.3.2004 - 11.5.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.11. 2001 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 24.4.2002 - 9.10.2002
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií z důvodu nutnosti posílení finanční situace společnosti a to o částku 771.000.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jeden milion korun českých), z původních 705.000.000,- Kč (slovy: sedm set pět milionů korun českých) na novou výši 1.476.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát šest milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 24.4.2002 - 9.10.2002
2. Předmětem úpisu bude 771 000 (slovy: sedm set sedmdesát jeden tisíc) kusů nově vydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 24.4.2002 - 9.10.2002
3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář Glaverbel Czech a.s. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. 24.4.2002 - 9.10.2002
4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž na emisní kurz 771 000 (slovy: sedm set sedmdesát jeden tisíc) kusů akcií připadne částka 771.000.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jeden milion korun českých). 24.4.2002 - 9.10.2002
5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 14 dnů. 24.4.2002 - 9.10.2002
6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu. 24.4.2002 - 9.10.2002
7. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se připouští možnost započtení těchto peněžitých pohledávek jediného společníka Glaverbel Czech a.s. vůči společnosti: a) pohledávky z titulu smlouvy o půjčce ze dne 7.12. 1998, splatné dne 2.6. 2002, v částce 337.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet sedm milionů korun českých) b) část pohledávky z titulu smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2001, splatné dne 28.6. 2002, v částce 434.545.419,40,- Kč (slovy čtyři sta třicet čtyři milionů pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a čtyřicet haléřů). Smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena ve lhůtě stanovené pro splacení peněžitého vkladu, uvedené ad 6). 24.4.2002 - 9.10.2002
Dne 28.12. 2000 uzavřela společnost Splintex Czech a.s. (jako řízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou - Glaverbel S.A., se sídlem 166 Chaussée de la Hulpe, 1170 Brusel, Belgie. 28.11.2001
Dne 28.12.2000 uzavřela společnost Splintex Czech a.s. (jako řídící osoba) ovládací smlouvu se společností Splintex Distribution s.r.o., se sídlem Teplice 3, Sklářská 450, PSČ 416 74, IČ 18385494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 522 (jako řízenou osobou). 28.11.2001
Rozhodnutí o zvýšení základního jmění dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve znění: "GLAVUNION a.s. - jediný akcionář společnosti Splintex Czech a.s. rozhodl dne 30.10.1997 o zvýšení základního jmění takto: Základní jmění společnosti se zvyšuje v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to o částku 5.000.000,- Kč z původních 700.000.000,- Kč na novou výši 705.000.000,- Kč. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. 6.11.1997 - 24.2.1998
Předmětem úpisu je 5 000 kusů nově vydávaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. K úpisu nových akcií bude oprávněna toliko GLAVUNION, a.s. 6.11.1997 - 24.2.1998
Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat v emisním kursu po 5.577,- Kč takto: 6.11.1997 - 24.2.1998
4.999 ks nových akcií lze upsat nepeněžitým vkladem, u nějž GLAVUNION, a.s. v souladu s níže uvedenými znaleckými posudky schvaluje úhrnnou hodnotu 27.883.220,- Kč; tento vklad sestává z pozemků a staveb uvedených ve znaleckém posudku znalců Františka Rubáše a Ing. Marcely Odstrčilové ze dne 30.9.1997, čj. 33/2017/97 (zn. Rubáš) a 793/86/97 (zn. Odstrčilová), o ceně nemovitostí provozních, administrativních a sociálních staveb závodu SPLINTEX CZECH v oploceném areálu k.ú. Chudeřice, obec Bílina a k.ú. Chotějovice, obec Světec, okres Teplice, oceněných tímto znaleckým posudkem na 27.883.220,- Kč; GLAVUNION, a.s. v souladu se závěrem zmíněného znaleckého posudku schvaluje, že tento vkládaný majetek má hodnotu 27.883.220,- Kč; přičemž na jmenovitou hodnotu 4999 ks nových akcií připadne částka v úhrnné výši 4.999.000,- Kč (tedy 1.000,- Kč na jednu akcii) a na emisní ážio částka v úhrnné výši 22.880.423,- Kč (tedy 4.577,- Kč na jednu akcii). 6.11.1997 - 24.2.1998
Zbývající část hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 3.797,- Kč uhradí společnost akcionáři na účet u Komerční banky, a.s., pobočka Teplice č.ú. 15305 - 501/0100 do třiceti dnů od splacení vkladů. 6.11.1997 - 24.2.1998
1 ks nových akcií lze upsat peněžitým vkladem, přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou 1.000,- a emisním kursem akcie představuje emisní ážio ve výši 4.577,- Kč. 6.11.1997 - 24.2.1998
Upisovatel je povinen nové akcie upsat do 14 dnů ode dne stanoveného ve vyrozumění představenstva společnosti. Vyrozumění je představenstvo povinno odeslat upisovateli do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno společnosti pravomocné rozhodnutí o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 6.11.1997 - 24.2.1998
Upisovatel je povinen upsané nové akcie splatit takto: 6.11.1997 - 24.2.1998
Celý emisní kurs nové akcie upsané peněžitým vkladem je nutno splatit do 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti u Komerční banky, pobočka Teplice, číslo účtu: 753900257/0100. 6.11.1997 - 24.2.1998
Pokud se týká nepeněžitého vkladu, je upisovatel povinen do 30 dnů ode dne úpisu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu předmětných nemovitostí a předat je podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Společnost nabyde vlastnické právo k předmětu vkladu vkladem vlastnického práva k nemovitostem, které jsou předmětem vkladu, do katastru nemovitostí. 6.11.1997 - 24.2.1998
splaceno: 100 % 19.6.1997
Jediný akcionář: GLAVUNION, a.s., IČ 14864576 Teplice, Sklářská 450 19.6.1997 - 19.1.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění akciové společnosti Splintex Czech a.s. ze dne 25.2.1997 se doplňuje takto: 28.4.1997 - 19.6.1997
Za odstavec začínající zněním: "901 ks nových akcií..." se zapisuje další odstavec ve znění: 28.4.1997 - 19.6.1997
Částku 2.715,- Kč, o kterou hodnota vkladů převyšuje emisní ážio, uhradí společnost akcionáři na účet u Komerční banky a.s. pobočka Teplice č. účtu 15305-501/0100 do třiceti dnů od splacení vkladů. 28.4.1997 - 19.6.1997
V odstavci začínajícím zněním: " Upisovatel je povinen upsané nové akcie splatit takto se namísto čísla účtu " 15305-501/0100" zapisuje čísla účtu " 753900257/0100". 28.4.1997 - 19.6.1997
Rozhodnutí o zvýšení základního jmění akciové společnosti ve znění: 4.4.1997 - 19.6.1997
"GLAVUNION, a.s. - jediný akcionář společnosti Splintex Czech a.s. rozhodl dne 25.2.1997 o zvýšení základního jmění jmění takto: 4.4.1997 - 19.6.1997
Základní jmění společnosti se zvyšuje v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to o částku 699.000.000,- Kč z původních 1.000.000,- Kč na novou výši 700.000.000,- Kč. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. 4.4.1997 - 19.6.1997
Předmětem úpisu je 699 000 kusů nově vydávaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ("nové akcie"). K úpisu nových akcií bude ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku per analog. oprávněna toliko a.s. Glavunion. 4.4.1997 - 19.6.1997
Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč lze upsat v emisním kursu po 1.265,- Kč takto: 4.4.1997 - 19.6.1997
698.099 ks nových akcií lze upsat nepeněžitým vkladem, u nějž a.s. Glavunion v souladu s níže uvedenými znaleckými posudky schvaluje úhrnnou hodnotu 883.097.950,- Kč, tento vklad sestává z: 4.4.1997 - 19.6.1997
a) pozemků a staveb uvedených ve znaleckém posudku znalců Františka Rubáše a Marcely Odstrčilové ze dne 29.1.1997, čj. 15/2000/97 (zn. Rubáš) a 724/19/97 (zn. Odstrčilová), o ceně nemovitostí, odloučených provozních a inženýrských staveb závodu Splintex Czech a.s. v Teplicích s venkovními úpravami v oploceném areálu závodu Glavunion a.s., Teplice, k.ú. Řetenice, obec Teplice, okres Teplice, oceněných tímto znaleckým posudkem na 85.078.200,- Kč: a.s. Glavunion v souladu se závěrem zmíněného znaleckého posudku schvaluje, že tento vkládaný majetek má hodnotu 85.078.200,- Kč, 4.4.1997 - 19.6.1997
b) pozemků a staveb uvedených ve znaleckém posudku znalců Františka Rubáše a Marcely Odstrčilové ze dne 31.1.1997, čj. 17/2002/97 - a (zn. Rubáš) a 722/17/97 - a (zn. Odstrčilová) o ceně nemovitostí, provozních, administrativních, sociálních a inženýrských staveb závodu Splintex Czech a.s. s venkovními úpravami v oploceném areálu k.ú. Chudeřice, obec Bílina a k.ú. Chotějovice, obec Světec, okres Teplice, oceněných tímto znaleckým posudkem na 246.082.290,- Kč: a.s. Glavunion v souladu se závěrem zmíněného znaleckého posudku schvaluje, že tento vkládaný majetek má hodnotu 246.082.290,- Kč: 4.4.1997 - 19.6.1997
c) pozemků a staveb uvedených ve znaleckém posudku znalců Františka Rubáše a Marcely Odstrčilové ze dne 31.1.1997, čj. 17/2002/97 - b (zn. Rubáš) a 722/17/97 - b (zn. Odstrčilová) o ceně nemovitostí, provozních, sociálních, administrativních a inženýrských staveb závodu Splintex Czech a.s. s venkovními úpravami v oploceném areálu k.ú. Chotějovice, obec Světec a k.ú. Chudeřice, obec Bílina, okres Teplice, oceněných tímto znaleckým posudkem na 44.330.680,- Kč: a.s. Glavunion v souladu se závěrem zmíněného znaleckého posudku schvaluje, že tento vkládaný majetek má hodnotu 44.330.680,- Kč: 4.4.1997 - 19.6.1997
d) strojů, výrobního zařízení a dalších movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku znalců Jindřicha Kašpara a Miroslava Tvrdého ze dne 28.12.1996, čj. 1908/242/96 s názvem "Stanovení odhadních cen hmotného investičního majetku ve vlastnictví Glavunion a.s. - závod Thorax Chudeřice, 418 25 Bílina, okr. Teplice", oceněných tímto znaleckým posudkem na 507.606.780,- Kč: a.s. Glavunion v souladu se závěrem zmíněného znaleckého posudku schvaluje, že tento vkládaný majetek má hodnotu 507.606.780,- Kč: přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou příslušných nových akcií a schválenou úhrnnou hodnotou nepeněžitého vkladu představuje emisní ážio. 4.4.1997 - 19.6.1997
901 ks nových akcií lze upsat peněžitým vkladem, přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisním kursem akcie představuje emisní ážio. 4.4.1997 - 19.6.1997
Upisovatel je povinen nové akcie upsat do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 4.4.1997 - 19.6.1997
Upisovatel je povinen upsané nové akcie splatit takto: 4.4.1997 - 19.6.1997
Celý emisní kurs nových akcií upsaných peněžitými vklady je nutno splatit do 30 dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti u Komerční banky, pobočka Teplice, číslo účtu: 15305-501/0100 4.4.1997 - 19.6.1997
Pokud se týká nepeněžitých vkladů, je upisovatel povinen: 4.4.1997 - 19.6.1997
a) v rozsahu, v jakém jsou předmětem vkladu věci nemovité, do 30 dnů ode dne úpisu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu a předat předmětné nemovitosti podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Společnost nabyde vlastnické právo k předmětu vkladu vkladem vlastnického práva k nemovitostem, které jsou předmětem vkladu, do katastru nemovitostí. 4.4.1997 - 19.6.1997
b) v rozsahu, v jakém jsou předmětem vkladu věci movité, do 30 dnů ode dne úpisu předat příslušné věci společnosti k rukám Ing. Pavla Šedlbauera. Společnost nabyde vlastnické právo k předmětu vkladu okamžikem předání: o předání je povinna upisovateli vystavit písemné potvrzení. 4.4.1997 - 19.6.1997
Splaceno: 100 % 27.11.1996 - 19.6.1997
Obchodní jméno: GLAVUNION, a.s. 27.11.1996 - 19.6.1997
Sídlo: Sklářská 450, Teplice, PSČ 416 74 27.11.1996 - 19.6.1997
Identifikační číslo: 14864576 27.11.1996 - 19.6.1997

Aktuální kontaktní údaje AGC Automotive Czech a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25012240
Obchodní firma: AGC Automotive Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Bílina
Vznik první živnosti: 27.11.1996
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25012240
Firma: AGC Automotive Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Bílina
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.11.1996

Základní údaje datové schránky

IČO: 25012240
Jméno subjektu: AGC Automotive Czech a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: ycxvkhu

Základní údaje DPH

IČO: 25012240
DIČ: CZ25012240
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: AGC Automotive Czech a.s.
Sídlo: Osada 33 CHUDEŘICE 418 01 BÍLINA 1
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
753900257/0100 1.4.2013
415050683/0300 1.4.2013
1000210600/3500 1.4.2013
CZ1403001729100415050683 13.6.2013
CZ7135000000001330210603 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1997

Kontakty na AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Osada 33 , Bílina 418 01 30.10.2015
Sídlo: Česká republika
Sklárna čp. 33, Chudeřice, PSČ 418 25 Bílina
27.11.1996 - 30.10.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Osada 33, Bílina 418 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Osada 33, Chudeřice, 41801 Bílina

Obory činností AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.3.2010
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.3.2010
a) výroba a zpracování skla 9.2.2002 - 5.3.2010
b) činnost technických poradců v oblasti zpracování plochého skla a výrobků z něho 9.2.2002 - 5.3.2010
c) velkoobchod 9.2.2002 - 5.3.2010
d) specializovaný maloobchod 9.2.2002 - 5.3.2010
e) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.2.2002 - 5.3.2010
f) maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 9.2.2002 - 5.3.2010
g)nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.2.2002 - 5.3.2010
a) Zpracování plochého skla a výrobků z něho, zejména pro automobilový průmysl b) Technologické a poradenské služby v oblasti zpracování plochého skla a výrobků z něho c) Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej d) Nakládání s odpady, zejména sklářskými střepy 27.11.1996 - 9.2.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Osada 33 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001533488
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a zpracování skla

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 27.11.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 149 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1011043246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 27.7.2016

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2009

Živnost č. 3 Zpracování plochého skla a výrobků z něho, zejména pro automobilový průmysl

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 16.10.2001

Živnost č. 4 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti zpracování plochého skla a výrobků z něho

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Nakládání s odpady, zejména sklářskými střepy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 16.10.2001

Živnost č. 7 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 9.1.2004

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Technologické a poradenské služby v oblasti zpracování plochého skla a výrobků z něho

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Zánik oprávnění: 16.10.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tvarování a zpracování plochého skla
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti (či za společnost) jedná představenstvo, a to samostatně kterýkoliv člen představenstva, pokud hodnota plnění na základě příslušného právního úkonu či několika souvisejících úkonů, nepřesahuje celkovou částku 5 000 000,- Kč, nebo její e kvivalent v jiné měně, nejde-li o úkon, jímž se zcizují či zatěžují nemovitosti společnosti (toto omezení neplatí, je-li příslušný člen představenstva k úkonu písemně zmocněn). Společně alespoň 2 (dva) členové představenstva jednají jménem společnosti (či za společnost) bez omezení. 31.10.2014
Každý člen představenstva je oprávněn samostatně společnost zavazovat, jednat za ni a za ní se podepisovat, jestliže daný úkon sám, nebo ve spojení s dalšími nepředstavuje hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč, nebo její ekvivalent v jiné měně. Toto omezení neplatí, jestliže je rozhodnutím představenstva jeho člen k danému úkonu zmocněn. V případě, že úkon nebo série úkonů přesahují hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jiné měně nebo se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek společnosti, musí učinit úkon nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému znění obchodního jména (názvu) společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. 1.6.2002 - 31.10.2014
Každý člen představenstva je oprávněn samostatně společnost zavazovat, jednat za ni a za ní se podepisovat, jestliže daný úkon sám, nebo ve spojení s dalšími nepředstavuje hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč, nebo její ekvivalent v jiné měně. Toto omezení neplatí, jestliže je rozhodnutím představenstva jeho člen k danému úkonu zmocněn. V případě, že úkon nebo série úkonů přesahují hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jiné měně nebo se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek společnosti, musí učinit úkon nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému znění obchodního jména (názvu) společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. Prokurista je oprávněn jednat za společnost v rozsahu udělené prokury. Za společnost podepisuje tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 9.7.1997 - 1.6.2002
Každý člen představenstva je oprávněn samostatně společnost zavazovat, jednat za ni a za ní se podepisovat, jestliže daný úkon sám, nebo ve spojení s dalšími nepředstavuje hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč, nebo její ekvivalent v jiné měně. Toto omezení neplatí, jestliže je rozhodnutím představenstva jeho člen k danému úkonu zmocněn. V případě, že úkon nebo série úkonů přesahují hodnotou plnění částku vyšší než 5,000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jiné měně nebo se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek společnosti, musí učinit úkon nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému znění obchodního jména (názvu) společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. 27.11.1996 - 9.7.1997
Jméno: Guy André Michel Lecocq 30.8.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2012
Adresa: Francouzská republika
Marly, Gustave Flourens 18, 59770
Jméno: Jean Marc Daniel Ghislain Meunier 31.10.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: Chaussée de Chastre 21 , Sombreffe Belgické království
Jméno: Ing. Luděk Steklý MBA 3.10.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Na Výrovce 666, Krupka 417 41
Jméno: Mgr. Zbyněk Slivoň 3.10.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2016
Adresa: 5, Perštejn 431 51
Jméno: Emmanuelle Grandin 3.10.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2016
Adresa: Bas-Tige 3 , 5310 Taviers Belgické království
Jméno: Ing. Daniel Horák 26.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.9.2017
Adresa: Tovární 512/46, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 27.11.1996 - 19.6.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Trnovanská 1323/53, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 27.11.1996 - 9.7.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Střelná 0 , 417 23 Košťany Česká republika
Jméno: Fernand Albert Henri Willems, Nar. 15.6.1933 19.6.1997 - 9.7.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 27.11.1996 - 12.4.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Luční 230/40, Teplice 415 03
Jméno: Adriano Taverna 19.6.1997 - 24.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 1.6.1999
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Jacques Dumont 9.7.1997 - 24.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Svatoplukova 1705/13, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 19.6.1997 - 18.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 31.5.2003
Ve funkci: od 5.5.2000
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 9.7.1997 - 18.12.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 31.5.2003
Ve funkci: od 13.10.2000 do 31.5.2003
Adresa: Střelná 0 , 417 23 Košťany Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 12.4.2001 - 18.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 31.5.2003
Ve funkci: od 5.5.2000
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Jacques Dumont 24.4.2002 - 18.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2000 do 31.5.2003
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Pierre Montavont 7.1.2003 - 18.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2002 do 30.11.2002
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Jacgues Dumont 18.12.2003 - 4.2.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2003 do 1.8.2003
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Pavel Šedlbauer 18.12.2003 - 21.7.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2003 do 31.3.2005
Adresa: Zámecké náměstí 69/3, Teplice 415 01
Jméno: Christian Bart 18.12.2003 - 21.7.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2002 do 31.5.2005
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Štěpán Popovič CSc. 18.12.2003 - 6.10.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2003 do 30.6.2006
Ve funkci: od 2.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Střelná 225 , 417 23 Košťany Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 18.12.2003 - 6.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Michele Marie Lardot 4.2.2004 - 6.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2003 do 30.6.2006
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Christian Bart 21.7.2005 - 6.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2005
Adresa: Zámecké náměstí 136/8, Teplice 415 01
Jméno: Michele Marie Lardot 6.10.2006 - 28.6.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 20.2.2007
Adresa:
1420 Braine Ĺ Alleud, Rue Longchamp 111, Belgie
Jméno: Christian Bart 6.10.2006 - 11.4.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2005 do 18.3.2008
Ve funkci: od 20.7.2006 do 18.3.2008
Adresa:
29 Avenue André Malraux, 92300 Levallois Perret, Francie
Jméno: Masashi Kudo 21.7.2005 - 16.10.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2005 do 3.6.2008
Adresa: Yahiro 4 , 131 Tokyo Japonsko
Jméno: Jean Marc Daniel Ghislain Meunier 11.4.2008 - 16.10.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2008
Adresa:
Sombreffe, Chaussée de Chastre 21, 5140, Belgické království
Jméno: Mgr. Martin Kubát 6.10.2006 - 2.4.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Masashi Kudo 16.10.2008 - 2.4.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2008 do 31.12.2008
Adresa: Japonsko
131 Tokyo, Sumida-ku, Yahiro 4-65
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 6.10.2006 - 19.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 19.5.2009
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: PhDr. Martin Kubát 2.4.2009 - 19.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 19.5.2009
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Thierry Devliegher 28.6.2007 - 10.1.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2007 do 22.6.2010
Adresa: Belgické království
Gent, Pleispark 41, 9052
Jméno: Jean Marc Daniel Ghislain Meunier 16.10.2008 - 7.11.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.3.2008 do 18.6.2011
Ve funkci: od 3.6.2008 do 18.6.2011
Adresa:
Sombreffe, Chaussée de Chastre 21, 5140, Belgické království
Jméno: PhDr. Martin Kubát 19.8.2009 - 7.11.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 31.10.2011
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jaroslav Přerost 19.8.2009 - 7.11.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 30.6.2011
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01
Jméno: Guy André Michel Lecocq 2.4.2009 - 30.8.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.1.2009 do 10.1.2012
Adresa: Francouzská republika
Marly, Gustave Flourens 18, 59770
Jméno: Thierry Yvan Lucien Devliegher 10.1.2011 - 2.10.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010 do 1.7.2013
Adresa: Belgické království
Gent, Pleispark 41, 9052
Jméno: Ing. Jiří Markuci 7.11.2011 - 29.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2011
Adresa: 143, Bořislav 415 01
Jméno: Jean Marc Daniel Ghislain Meunier 7.11.2011 - 31.10.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: od 21.10.2011 do 30.6.2014
Adresa: Belgické království
Sombreffe, Chaussée de Chastre 21, 5140
Jméno: Ing. Luděk Steklý 7.11.2011 - 31.10.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011 do 30.6.2014
Adresa: Na Výrovce 666, Krupka 417 41
Jméno: Thierry Yvan Lucien Devliegher 2.10.2013 - 31.10.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 31.3.2014
Adresa: Loofblommestraat 22 , 9051 Gent Belgické království
Jméno: Ing. Jiří Markuci 29.8.2014 - 31.10.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2011 do 30.6.2014
Adresa: 143, Bořislav 415 01
Jméno: Ing. Jiří Markuci 31.10.2014 - 26.7.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 14.7.2016
Adresa: 143, Bořislav 415 01
Jméno: Luděk Steklý 31.10.2014 - 3.10.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: Na Výrovce 666, Krupka 417 41
Jméno: Pierre Yves Bemelmans 31.10.2014 - 20.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 31.12.2017
Adresa: Rue Jean Doinet 48-B-4140 , Dolembreux Belgické království

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Iša 13.2.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Ve funkci: od 2.7.2012
Adresa: Šrámkova 3414/64, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Veronika Svítková 13.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Josefa Suka 2591, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Mudra 24.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: 138, Raná 439 24
Jméno: JUDr. Jindřich Konšel 27.11.1996 - 19.6.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Trnovanská 1334/39, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Mašek 27.11.1996 - 19.6.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Sochorova 1314 , Teplice Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Iša 27.11.1996 - 18.12.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.5.2003
Ve funkci: od 5.5.2000
Adresa: Kmochova 3155/31, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Nikos Pagunadis 19.6.1997 - 18.12.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.3.2003
Ve funkci: od 28.1.2000
Adresa: Na Výsluní 538/16, Dubí 417 01
Jméno: JUDr. Pavel Čada 19.6.1997 - 18.12.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.5.2003
Ve funkci: od 5.5.2000
Adresa: Kollárova 1560/15, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Iša 18.12.2003 - 11.5.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2003
Ve funkci: od 2.6.2003
Adresa: Kmochova 3155/31, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: JUDr. Pavel Čada 18.12.2003 - 6.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2003 do 6.6.2006
Adresa: Kollárova 1560/15, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Vais 18.12.2003 - 6.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2003 do 27.4.2006
Adresa: Pařížská 1512/6, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Iša 11.5.2004 - 6.10.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2003 do 6.6.2006
Ve funkci: od 2.6.2003 do 6.6.2006
Adresa: Šrámkova 3414/64, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: JUDr. Pavel Čada 6.10.2006 - 28.6.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006
Adresa: Kollárova 1560/15, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Iša 6.10.2006 - 19.8.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006 do 19.5.2009
Ve funkci: od 7.6.2006 do 19.5.2009
Adresa: Šrámkova 3414/64, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Mgr. Miroslava Očková 6.10.2006 - 19.8.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2006 do 14.5.2009
Adresa: Duchcovská 389/90, Teplice 415 03
Jméno: JUDr. Pavel Čada 28.6.2007 - 19.8.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006 do 19.5.2009
Adresa: Angreštový sad 339, Krupka 417 42
Jméno: JUDr. Pavel Čada 19.8.2009 - 30.8.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 30.6.2012
Adresa: Angreštový sad 339, Krupka 417 42
Jméno: Ing. Jiří Iša 19.8.2009 - 30.8.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 30.6.2012
Ve funkci: od 20.5.2009 do 30.6.2012
Adresa: Šrámkova 3414/64, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Mgr. Miroslava Očková 19.8.2009 - 30.8.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2009 do 4.5.2012
Adresa: Duchcovská 389/90, Teplice 415 03
Jméno: Ing. Jiří Iša 30.8.2012 - 13.2.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Ve funkci: od 2.7.2012
Adresa: Šrámkova 3414 64, 400 11 Ústí nad Labem, Severní Terasa Česká republika
Jméno: Veronika Svítková 30.8.2012 - 13.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Josefa Suka 2591, Teplice 415 01
Jméno: Mgr. Miroslava Očková 30.8.2012 - 13.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2012
Adresa: Duchcovská 389 90, 415 03 Teplice, Řetenice Česká republika
Jméno: Mgr. Miroslava Očková 13.2.2015 - 24.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2012 do 4.5.2015
Adresa: Duchcovská 389/90, Teplice 415 03

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Brokeš MBA 17.6.2015
Adresa: Skalická 228, Žitenice 411 41
Jméno: Ing. Přemysl Jarolímek 17.6.2015
Adresa: Sládkova 434/2, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Jacques Dumont, Nar. 30.12.1947 9.7.1997 - 14.6.1999
Adresa: Svatoplukova 1705/13, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Pavel Šlambora 14.6.1999 - 28.11.2001
Adresa: 146, Okrouhlá 473 01
Jméno: Ing. Petr Gruncl 1.6.2002 - 22.6.2004
Adresa: Bořivojova 3130, Teplice 415 01
Jméno: Mgr. Martin Kubát 22.6.2004 - 6.10.2006
Adresa: Bořivojova 3129, Teplice 415 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Horák
Člen statutárního orgánu: Jean Marc Daniel Ghislain Meunier
Člen statutárního orgánu: Guy André Michel Lecocq
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Steklý MBA
Člen statutárního orgánu: Emmanuelle Grandin
Člen statutárního orgánu: Mgr. Zbyněk Slivoň

Vlastníci firmy AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 634 260 000 Kč - 15.3.2013
zakladni 2 133 500 000 Kč 100% 15.11.2006 - 15.3.2013
zakladni 2 083 500 000 Kč 100% 22.10.2004 - 15.11.2006
zakladni 1 563 500 000 Kč 100% 11.5.2004 - 22.10.2004
zakladni 1 476 000 000 Kč 100% 9.10.2002 - 11.5.2004
zakladni 705 000 000 Kč 100% 24.2.1998 - 9.10.2002
zakladni 700 000 000 Kč - 19.6.1997 - 24.2.1998
zakladni 1 000 000 Kč - 27.11.1996 - 19.6.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 766 Kč 2 133 500 15.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 133 500 15.11.2006 - 15.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 083 500 22.10.2004 - 15.11.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 563 500 11.5.2004 - 22.10.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 476 000 9.10.2002 - 11.5.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 705 000 24.4.2002 - 9.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 705 000 24.2.1998 - 24.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 700 000 19.6.1997 - 24.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 27.11.1996 - 19.6.1997

Sbírka Listin AGC Automotive Czech a.s. IČO: 25012240

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 937/SL 136 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2015 10.7.2015 14.7.2015 38
B 937/SL 135 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 128/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 7.10.2014 5.11.2014 25
B 937/SL 134 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 7.10.2014 5.11.2014 2
B 937/SL 133 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.2014 7.10.2014 5.11.2014 2
B 937/SL 132 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2014 7.10.2014 5.11.2014 1
B 937/SL 131 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 11.9.2014 14.10.2014 21
B 937/SL 130 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2014 16.6.2014 16.6.2014 39
B 937/SL 129 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2013 2.10.2013 4.10.2013 1
B 937/SL 128 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 2.7.2013 3.7.2013 42
B 937/SL 127 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2013 19.4.2013 23.4.2013 26
B 937/SL 126 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 9.8.2012 18.9.2012 1
B 937/SL 125 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2012 9.8.2012 18.9.2012 2
B 937/SL 124 ostatní volba čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2012 9.8.2012 18.9.2012 2
B 937/SL 123 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2012 9.8.2012 18.9.2012 1
B 937/SL 122 notářský zápis NZ 64/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2012 31.8.2012 11.9.2012 6
B 937/SL 121 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2012 29.6.2012 9.7.2012 43
B 937/SL 120 podpisové vzory - členů představ.3x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2011 4.11.2011 8.11.2011 4
B 937/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.2011 4.11.2011 8.11.2011 2
B 937/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2011 4.11.2011 8.11.2011 2
B 937/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2011 4.11.2011 8.11.2011 2
B 937/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2011 4.11.2011 8.11.2011 2
B 937/SL 115 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 4.11.2011 8.11.2011 3
B 937/SL 114 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2011 13.7.2011 13.7.2011 44
B 937/SL 113 účetní závěrka, zpráva auditora - k 1.1.2010-R Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2010 29.4.2010 14.10.2010 11
B 937/SL 112 účetní závěrka - 2009- Czech Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2010 29.4.2010 14.10.2010 28
B 937/SL 111 účetní závěrka - 2009- Bilina Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2010 29.4.2010 14.10.2010 26
B 937/SL 110 notářský zápis NZ 131/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2006 6.10.2010 6
B 937/SL 109 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2010 13.7.2010 13.7.2010 40
B 937/SL 108 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2010 5.3.2010 3.5.2010 7
B 937/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2010 5.3.2010 8.3.2010 25
B 937/SL 106 notářský zápis - NZ 19/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 5.3.2010 8.3.2010 6
B 937/SL 105 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 31.8.2009 3
B 937/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 31.8.2009 2
B 937/SL 103 ostatní - rozhodnutí společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2009 22.6.2009 1
B 937/SL 102 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2009 21.5.2009 41
B 937/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 6.4.2009 1
B 937/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 6.4.2009 1
B 937/SL 101 podpisové vzory čl. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2009 6.4.2009 2
B 937/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. jedn. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2008 6.4.2009 1
B 937/SL 97 podpisové vzory Masashi Kudo Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2008 24.2.2009 2
B 937/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2008 17.10.2008 1
B 937/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2008 17.10.2008 1
B 937/SL 94 ostatní - rozh. jed. akcionáře - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2008 8.7.2008 1
B 937/SL 93 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 9.6.2008 43
B 937/SL 92 podpisové vzory - J.M.D.G.Meunier Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2008 14.4.2008 1
B 937/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - jediného společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 14.4.2008 1
B 937/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 14.4.2008 1
B 937/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 14.4.2008 1
B 937/SL 88 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2007 20.2.2008 40
B 937/SL 87 ostatní - dohoda Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2007 2.1.2008 2
B 937/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2007 20.8.2007 1
B 937/SL 85 podpisové vzory - Thierry Devliegher Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2007 20.8.2007 4
B 937/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2007 20.8.2007 1
B 937/SL 83 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2006 18.12.2006 25
B 937/SL 82 notářský zápis NZ 131/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2006 21.11.2006 6
B 937/SL 81 podpisové vzory - Christian Bart Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2006 6.11.2006 0
B 937/SL 80 rozhod. o statut. orgánu , zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2006 6.11.2006 2
B 937/SL 79 podpisové vzory - Mgr. Martin Kubát Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2006 6.11.2006 0
B 937/SL 78 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2006 6.11.2006 2
B 937/SL 77 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2006 6.11.2006 1
B 937/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2006 6.11.2006 1
B 937/SL 75 podpisové vzory - Mgr. Miroslava Očková Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2006 6.11.2006 1
B 937/SL 74 ostatní - záznam o volbách člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2006 6.11.2006 2
B 937/SL 73 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2006 30.8.2006 49
B 937/SL 72 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2006 30.8.2006 34
B 937/SL 71 podpisové vzory - Masashi Kudo Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2005 12.8.2005 0
B 937/SL 70 podpisové vzory - CHristian Bart Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2005 12.8.2005 0
B 937/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2005 12.8.2005 1
B 937/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 12.8.2005 2
B 937/SL 67 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2005 27.5.2005 35
B 937/SL 66 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2005 27.5.2005 49
B 937/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2004 1.11.2004 25
B 937/SL 64 notářský zápis NZ 82/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2004 30.8.2004 5
B 937/SL 63 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2004 20.7.2004 38
B 937/SL 62 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2004 20.7.2004 54
B 937/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2004 28.6.2004 1
B 937/SL 60 podpisové vzory - Mgr. Martin Kubát Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 28.6.2004 0
B 937/SL 59 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2004 25.5.2004 25
B 937/SL 58 notářský zápis NZ 141/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2003 22.3.2004 6
B 937/SL 57 podpisové vzory - Michéle Marie Lardot Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2003 12.3.2004 0
B 937/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2003 12.3.2004 1
B 937/SL 55 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2003 9.2.2004 25
B 937/SL 54 notářský zápis NZ 120/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2003 9.2.2004 5
B 937/SL 53 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2003 9.2.2004 25
B 937/SL 52 notářský zápis NZ 113/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2003 9.2.2004 6
B 937/SL 51 podpisové vzory - Christian Bart Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 9.2.2004 0
B 937/SL 50 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 9.2.2004 1
B 937/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 9.2.2004 1
B 937/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2003 9.2.2004 2
B 937/SL 47 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2003 9.2.2004 0
B 937/SL 46 podpisové vzory - Ing. Jiří Vais Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2003 9.2.2004 0
B 937/SL 45 ostatní -záznam o výsl. voleb člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2003 9.2.2004 0
B 937/SL 44 účetní závěrka k 31.12.2002, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 9.2.2004 0
B 937/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 9.2.2004 0
B 937/SL 42 podpisové vzory - Pierre Montavont Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 7.7.2003 0
B 937/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 7.7.2003 0
B 937/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 26.5.2003 0
B 937/SL 39 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2002 26.5.2003 0
B 937/SL 38 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2002 26.5.2003 0
B 937/SL 37 podpisové vzory Ing. Petr Gruncl Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2002 22.10.2002 0
B 937/SL 36 ostatní -rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 22.10.2002 0
B 937/SL 35 notářský zápis NZ 233/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 34 notářský zápis NZ 167/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 33 notářský zápis NZ 166/20001 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 32 notářský zápis NZ 195/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 31 notářský zápis NZ 165/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 30 podpisové vzory - Jacques Dumont Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 0
B 937/SL 29 podpisové vzory - Ing. N. Pagunadis Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 28 podpisové vzory - JUDr. P. Čada Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 27 podpisové vzory - Ing. J. Iša Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 26 podpisové vzory - Ing. P. Šedlbauer Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 25 podpisové vzory - Ing. Š. Popovič, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 24 podpisové vzory - Ing. J. Přerost Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 23 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 22 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2001 31.5.2002 0
B 937/SL 21 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2000 31.5.2002 0
B 937/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2000 31.5.2002 0
B 937/SL 19 ostatní - volby člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2000 31.5.2002 0
B 937/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.1999 31.5.2002 0
B 937/SL 17 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2001 5.4.2002 0
B 937/SL 16 převod,náj.podn.,ovládání -smlouva s Splintex Distribut. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 16.1.2002 0
B 937/SL 15 převod,náj.podn.,ovládání - smlouva s Glaverbel S.A. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2000 16.1.2002 0
B 937/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2000 30.5.2000 0
B 937/SL 13 účetní závěrka -zpráva auditora k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.1999 9.8.1999 0
B 937/SL 9 posudek znalce č. 33/2017/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 8 notářský zápis NZ 267/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 7 notářský zápis NZ 43/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 6 notářský zápis NZ 289/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.1996 2.12.1998 0
B 937/SL 5 notářský zápis NZ 288/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.1996 2.12.1998 0
B 937/SL 4 posudek znalce č. 17/2002/97-b Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 3 posudek znalce č. 17/2002/97-a Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 2 posudek znalce č. 15/2000/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 12 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1998 2.12.1998 0
B 937/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 10 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1997 2.12.1998 0
B 937/SL 1 posudek znalce č.1908/242/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.1996 2.12.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGC Automotive Czech a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGC Automotive Czech a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.