AEROMEDIA a.s. Praha IČO: 25133322

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AEROMEDIA a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25133322.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AEROMEDIA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/ , Nakladatelská činnost a další.

Základní údaje o AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.5.1997
Spisová značka: B 4752
IČO: 25133322
Obchodní firma: AEROMEDIA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.5.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.5.1997
Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 11.9.2003, které bylo ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Opletalova 55, Praha 1, č.j. N 448/2003, NZ 399/2003 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2,400.000,- Kč o částku 680.000,- Kč (šestsetosmdesáttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3,080.000,- Kč (třimiliony osmdesáttisíc korun českých) formou peněžitých vkladů akcionář ů s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 68 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie nebudou veřejně obchodovate lné. Na základě zprávy představenstva schválila valná hromada s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou J ihostroj a.s., se sídlem Velešín, Budějovická 184, IČ 46678212, v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč, Slovakia Press s.r.o., se sídlem Říčany u Brna, V Dědině 881/34, IČ 26262134, v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., se sídlem Slovensk o, Bratislava, nám. SNP 12, IČ 31356958, v rozsahu 192.000,- Kč, tj. věřitelé společnosti, tak, aby tito věřitelé mohli splacení emisního kursu jimi upsaných akcií započíst své pohledávky za společností, které vznikly z titulu bezdůvodného obohacení v sou vislosti se splacením emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné a které vzniklo z rozhodnutí valné hromady ze dne 3.7.2002 sepsané notářem pod č.j. NZ 417/2002, o zvýšení základního kapitálu o kterém rozhodl Městský soud v P raze svým usnesením č.j. F 134208/2002, F 142669/2002 ze dne 7.1.2003, které nabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři nevyužili svého přednostního práva na úpis akcií a splacení akcií, byl předmětný úpis neúčinný. Nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s .r.o., v rozsahu 192.000,- Kč a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů. Upisovate li bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 680.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 10.0 00,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii ve výši 2.000,- Kč, tj. celkem ve výši 136.000,- Kč, ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. Předem určení zájemci splatí 100% emisního kursu jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně připustila možnost a vyslovila souhlas se započtením pohledávky předem určených zájemců a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magn et Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč, za společností v celkové výši 680.000,- Kč vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné, proti pohledávce společnosti na spl acení emisního kurzu akcií upsaných předem určenými zájemci. Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli splolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií. Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií. Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku posledním dnem lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. 27.8.2004 - 24.1.2005
Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.9.2002, které bylo přijato ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Oplatelova 55, Praha 1, čj. N 478/2002, NZ 417/2002 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředů ke krytí ztráty z hospodaření společnosti a krytí výrobních potřeb společnosti. Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 2 400 000,- Kč se zvyšuje o částku 1 200 000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 3 600 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu přesahující částku 1 200 000,- Kč je nepřípustné. Společnost bude emitovat 120 kusů kmenových listinných akcií, každou o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znejících na jméno, majících charakter neregistrovaných cenných papírů, každý akcionář se může na zvýšení základního kapitálu podílem pouize v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Podrobnější údaje budou zveřejněny způsobem stanoveným v obchodním zákoníku a ve stanovách. Místem úpisu akcií je Baranova 38/113, Praha 3-Žižkov, PSČ 13000. Lhůta pro úpis je stanovena do jednoho týdne ode dne zápisu usnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstva společnosti zaslanou akcionářům. Emisní kurs nových akcií činí 120 % jejich jmenovité hodnoty, tj. emisní ážio činí 20 % jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři splatí 100 % emisního kursu akcií upsaných jimi ve lhůtě do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, na účet společnosti číslo 51-1454970217/0100 vedený u Komerční banky a.s. 29.1.2003 - 27.8.2004
Základní jmění se zvýší o 1.200.000,-Kč na částku 2.400.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 120 kusů kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie bude 12.000,-Kč. Ke zvýšení dojde o peněžité vklady stávajících akcionářů tak, že akcionáři využijí svého přednostního práva na úpis a upíší nabízené akcie, za akcionáře, kteří nevyužijí přednostního práva v I. kole upisování upíší akcie v II. kole stávající akcionáři bez omezení počtu akcií. Upisování nad částku 1.200.000,-Kč se nepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou kmenové, v listinné podobě. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií v plné výši je stanovena do 10 dnů od upsání akcií zájemcům. Upisovatelé splatí akcie na účet společnosti č. 6350119207/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 4. 21.7.1998 - 29.1.2003
Základní jmění ke dni zápisu splacen v rozsahu 30%. 30.5.1997 - 28.3.2000
Společnost byla založena prohlášením zakladatelů se zakladatelskou smlouvou ze dne 29.4.1997 ve formě notářského zápisu, čj. NZ 147/97, N 186/97, v zakladatelské smlouvě bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů dozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání osvědčeném notářským zápisem ze dne 29.4.1997, čj. NZ 149/97, N 188/97 zvolila předsedu dozorčí rady a členy představenstva. 30.5.1997 - 29.1.2003
Akcie v listinné podobě. 30.5.1997 - 24.1.2005

Aktuální kontaktní údaje AEROMEDIA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25133322
Obchodní firma: AEROMEDIA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 30.5.1997
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25133322
Firma: AEROMEDIA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.5.1997

Kontakty na AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Baranova 113/38 , Praha 130 00 29.1.2003
Sídlo: Radlická 170 , Praha 5 Česká republika
30.5.1997 - 29.1.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Baranova 113/38, Praha 130 00

Obory činností AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona) 30.5.1997
nakladatelská činnost 30.5.1997
vydavatelská činnost 30.5.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelská činnost

  • Nakladatelská činnost

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.5.1997

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

Vedení firmy AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 30.5.1997
Jméno: Dr. Zdeněk Úšela CSc. 9.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.1.2009
Ve funkci: od 15.1.2009
Adresa: Krásnohorská 3118 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jan Čadil 9.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.1.2009
Ve funkci: od 15.1.2009
Adresa: Mejstříkova 627/20, Praha 149 00
Jméno: Dr. Štefan Horňák 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2009
Adresa: Leskauerova 2845/32, Brno 628 00
Jméno: Ing. Vlastimil Motyčka 30.5.1997 - 28.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarníkova 1869/26, Praha 148 00
Jméno: Josef Frýba 30.5.1997 - 28.3.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bulharská 716/37, Praha 101 00
Jméno: Jan Brskovský 30.5.1997 - 28.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sobotkova 250 , 150 00 Praha 5-Zbraslav Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Plšek 28.3.2000 - 17.8.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: U Svépomoci 883/2, Praha 140 00
Jméno: Vlastimil Rolfík 28.3.2000 - 17.8.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Kralupská 1489, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Martin Salajka 28.3.2000 - 17.8.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nušlova 2283/31, Praha 158 00
Jméno: Jozef Frýba 17.8.2000 - 28.2.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bulharská 716/37, Praha 101 00
Jméno: Dr. Zdeněk Úšela CSc. 17.8.2000 - 9.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.1999 do 18.5.2004
Ve funkci: od 30.6.1999 do 18.5.2004
Adresa: V Dědině 34, Říčany 664 82
Jméno: Martin Salajka 17.8.2000 - 9.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.1999 do 18.5.2004
Ve funkci: od 30.9.1999 do 18.5.2004
Adresa: Nušlova 2283/31, Praha 158 00
Jméno: Dr. Štefan Horňák 29.1.2003 - 9.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2002 do 18.5.2004
Ve funkci: od 3.7.2002 do 18.5.2004
Adresa: Valtická 4107/17, Brno 628 00
Jméno: Dr. Zdeněk Úšela CSc. 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 14.1.2009
Ve funkci: od 19.5.2004 do 14.1.2009
Adresa: V Dědině 34, Říčany 664 82
Jméno: Martin Salajka 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 14.1.2009
Ve funkci: od 19.5.2004 do 14.1.2009
Adresa: Nušlova 2283/31, Praha 158 00
Jméno: Dr. Štefan Horňák 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 14.1.2009
Adresa: Valtická 4107/17, Brno 628 00
Jméno: Dr. Štefan Horňák 9.4.2009 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2009
Adresa: Valtická 4107/17, Brno 628 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Gerle 9.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009
Ve funkci: od 14.1.2009
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Milan Holl CSc. 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009
Adresa: Chorušická 463/13, Praha 181 00
Jméno: PharmDr. Renáta Úšelová 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009
Adresa: Krásnohorská 3118 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Zdeněk Pernica 30.5.1997 - 9.3.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Michnova 16 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Vaněk CSc. 30.5.1997 - 29.1.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Nad Santoškou 8/3, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vlastimil Motyčka 17.8.2000 - 29.1.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 3.7.2002
Adresa: Jarníkova 1869/26, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Gerle 17.8.2000 - 29.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Milan Holl CSc. 30.5.1997 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Ve funkci: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Adresa: Chorušická 463/13, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Dvořák 9.3.2001 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Ve funkci: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Adresa: Olbrachtova 4346/5, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Václav Vaněk CSc. 29.1.2003 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Ve funkci: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Adresa: Nad Santoškou 8/3, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Gerle 29.1.2003 - 9.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Ve funkci: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: Doc. Ing. Miloš Titz CSc. 29.1.2003 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Ve funkci: od 3.7.2002 do 13.1.2007
Adresa: Brožíkova 438, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jiří Gerle 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2007 do 13.1.2009
Ve funkci: od 14.1.2007 do 13.1.2009
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Milan Holl CSc. 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2007 do 13.1.2009
Adresa: Chorušická 463/13, Praha 181 00
Jméno: Ing. Václav Vaněk CSc. 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2007 do 13.1.2009
Adresa: Nad Santoškou 8/3, Praha 150 00
Jméno: Doc. Ing. Miloš Titz CSc. 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2007 do 13.1.2009
Adresa: Brožíkova 438, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jan Dvořák 9.4.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2007 do 13.1.2009
Adresa: Olbrachtova 4346/5, Jihlava 586 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Dr. Zdeněk Úšela CSc.
Člen statutárního orgánu: Dr. Štefan Horňák
Člen statutárního orgánu: Jan Čadil

Vlastníci firmy AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 080 000 Kč 100% 24.1.2005
zakladni 2 400 000 Kč 100% 28.3.2000 - 24.1.2005
zakladni 1 200 000 Kč - 30.5.1997 - 28.3.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 308 24.1.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 240 28.3.2000 - 24.1.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 120 30.5.1997 - 28.3.2000

Sbírka Listin AEROMEDIA a.s. IČO: 25133322

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4752/SL 22 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 21 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 20 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 19 účetní závěrka [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 3.6.2014 25.6.2014 7
B 4752/SL 18 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 17 účetní závěrka [2008] Městský soud v Praze 31.12.2008 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 16 účetní závěrka [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 15 účetní závěrka [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 3.6.2014 25.6.2014 8
B 4752/SL 14 účetní závěrka [2004] Městský soud v Praze 31.12.2004 3.6.2014 25.6.2014 11
B 4752/SL 13 zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.6.2014 25.6.2014 3
B 4752/SL 12 účetní závěrka [2002] Městský soud v Praze 31.12.2002 3.6.2014 25.6.2014 12
B 4752/SL 9 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 13.1.2009 2.6.2009 9
B 4752/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ10/09 Městský soud v Praze 13.1.2009 2.6.2009 12
B 4752/SL 11 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.5.2004 2.6.2009 1
B 4752/SL 10 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.1.2009 2.6.2009 1
B 4752/SL 6 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 31.8.2004 5.10.2004 0
B 4752/SL 5 účetní závěrka r.98/99/2000/2001/ Městský soud v Praze 31.8.2004 5.10.2004 0
B 4752/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ417/2002 Městský soud v Praze 17.9.2002 9.1.2003 0
B 4752/SL 7 notářský zápis Nz 399/2003 Městský soud v Praze 11.9.2003 0
B 4752/SL 3 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 0
B 4752/SL 2 rozhod. o statut. orgánu NZ 149/97 Městský soud v Praze 29.4.1997 0
B 4752/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 29.4.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AEROMEDIA a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AEROMEDIA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.