Advantage Group, a.s. Praha IČO: 24123927

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Advantage Group, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24123927.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Advantage Group, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 3.6.2011
Spisová značka: B 17232
IČO: 24123927
Obchodní firma: Advantage Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 3.6.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 3.6.2011
Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 30.9.2015 ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 370/2015, N 407/2015, takto: 1. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti formou upsání nových akcií: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč na jeho novou výši 5.300.000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 13 (slovy: třináct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Mgr. Zdeněk Dvořák (dále též jen Určený zájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.300.000,- Kč, e) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, f) všechny Nově upisované akcie musí být Určeným zájemcem upsány nejpozději do 1.10.2015 a splaceny nejpozději do 31.10.2015 a budou upsány v písemné smlouvě uzavřené mezi Určeným zájemcem a Společností, g) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, tj. Určeného zájemce, vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o zápůjčce č. AG 2014/014, uzavřenou dne 1.9.2014 mezi Určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, jejímž předmětem je povinnost Společnosti splatit Určenému zájemci zápůjčku ve výši 1.200.000,- Kč s příslušenstvím, tj. s úroky ve výši 8% p.a. (slovy: osm procent ročně), tj. představující k dnešnímu dni pohledávku nejméně ve výši 1.300.000,- Kč; existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je společnost BDO Audit, s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, č. osv. 018, zastoupená partnery pány Ing. Ondřejem Šnejdarem, č. osv. 1987 a Ing. Vlastimilem Hokrem, č. osv. 0071, ve zprávě ze dne 16.9.2015; h) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, neb o její části, současně připouští možnost splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Určeným záje mcem, zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost a doručí ji Určenému zájemci bez zbytečného odkladu, dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu mu sí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kursu všech upsaných akcií, má-li Určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nevyužije-li Určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisovaných akc ií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs všech Nově upsaných akcií, na účet založený pro Společnost dle § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích, číslo 118404/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., v e lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, tj. nejpozději do 31.10.2015 (slovy: třicátého prvního října roku dva tisíce patnáct), ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; i) schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zástupcem. 30.9.2015 - 18.12.2015
1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) vydáním 20 (dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (jedno sto tisíc kor un českých) 2. upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč upsat 1 (jednu) novou akcii o stejné jmenovité hodnotě, tj. celkem 20 (dvacet) kusů nových akcií na stávajících 20 (dvacet) již vydaných akcií o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých); emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) 4. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Advantage Group, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patn ácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 5. emisní kurs nových akcií upsaných je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na bankovní účet společnosti číslo 114104/5500 zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu 6. v případě, že jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upsání nových akcií, upsání bez využití přednostního práva se vylučuje, akcie neupsané s využitím přednostního práva nebudou upsány žádným ze způsobů určených zákonem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se dnem marného uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva zrušuje. 2.10.2014 - 2.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.5.2014 - 2.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 2.5.2014 - 2.10.2014

Aktuální kontaktní údaje Advantage Group, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24123927
Obchodní firma: Advantage Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 9.4.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24123927
Firma: Advantage Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.6.2011

Kontakty na Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00 3.5.2018
Sídlo: Bořivojova 1252/4 , Praha 130 00 23.1.2017 - 3.5.2018
Sídlo: V jámě 699/1 , Praha 110 00 2.5.2014 - 23.1.2017
Sídlo: Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 3.6.2011 - 2.5.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bořivojova 1252/4, Praha 130 00

Obory činností Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.5.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.6.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. 23.3.2017
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 28.10.2015 - 23.3.2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2.5.2014 - 28.10.2015
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. 3.6.2011 - 2.5.2014
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák 7.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Ve funkci: od 17.4.2014
Adresa: Nad sadem 462/8, Praha 109 00
Jméno: Ing. Vilém Dostál 3.6.2011 - 12.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 17.4.2014
Adresa: Josefa Štemberky 98, Lidice 273 54
Jméno: Ing. Vilém Dostál 12.6.2013 - 2.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 17.4.2014
Adresa: Josefa Štemberky 98, Lidice 273 54
Jméno: Ing. Miloš Dubovský 2.5.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: do 30.9.2015
Adresa: Drkolnovská 256, Příbram 261 01
Jméno: Ľubomír Červeňák 2.5.2014 - 18.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014 do 3.12.2015
Adresa: Bašteckého 2545/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jaroslav Sopuch 20.10.2015 - 18.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Jílovišťská 703, Praha 155 31
Jméno: Ing. Marián Fabian MBA 20.10.2015 - 18.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Vrchárska 12 , 971 01 Prievidza Slovenská republika
Jméno: Ing. Radim Vaško 20.10.2015 - 23.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: od 30.9.2015 do 23.3.2017
Adresa: Moskevská 1107/24, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Miloš Dubovský 18.12.2015 - 23.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: do 23.3.2017
Adresa: 278, Láz 262 41
Jméno: Ing. Ilja Moravec 18.12.2015 - 23.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: do 23.3.2017
Adresa: Kojetická 976, Neratovice 277 11
Jméno: Mgr. Petra Maloňová 18.12.2015 - 23.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: do 23.3.2017
Adresa: Sportovní 153, Hradčany 666 03
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák 2.5.2014 - 7.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Ve funkci: od 17.4.2014
Adresa: Nad sadem 462/8, Praha 109 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mieczysław Molenda 20.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Na Zámostí 758, Albrechtice 735 43
Jméno: Jana Babůrková 3.6.2011 - 2.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2011 do 17.4.2014
Ve funkci: od 3.6.2011 do 17.4.2014
Adresa: Slévačská 905/32, Praha 198 00
Jméno: Petra Janáková 3.6.2011 - 2.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2011 do 3.6.2012
Adresa: sídl. Hůrka 1044, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Mirka Vogeltanzová 3.6.2011 - 2.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2011 do 3.6.2012
Adresa: 319, Postřekov 345 35
Jméno: Jana Babůrková 2.5.2014 - 2.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2012 do 17.4.2014
Ve funkci: od 3.6.2012 do 17.4.2014
Adresa: Slévačská 905/32, Praha 198 00
Jméno: Michael Zwiener 2.5.2014 - 2.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2012 do 17.4.2014
Adresa: Klicperova 952/5, Jeseník 790 01
Jméno: Kateřina Dufková 2.5.2014 - 2.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2012 do 17.4.2014
Adresa: Jižní 1420/5, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Bc. Tomáš Dvořák 2.5.2014 - 2.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2014 do 10.9.2014
Adresa: Tolstého 1063/21, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavlína Vančurová Ph.D. 2.10.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: do 30.9.2015
Adresa: Vratislavská 385/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Ilja Moravec 20.10.2015 - 18.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Kojetická 976, Neratovice 277 11
Jméno: Bc. Jiří Folwarczný 20.10.2015 - 23.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: od 30.9.2015 do 23.3.2017
Adresa: Na Zámostí 758, Albrechtice 735 43
Jméno: Pavel Šimsa 18.12.2015 - 23.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2015 do 23.3.2017
Ve funkci: do 23.3.2017
Adresa: Lacinova 645/3, Slaný 274 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Zdeněk Dvořák

Vlastníci firmy Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 300 000 Kč 100% 20.10.2015
zakladni 4 000 000 Kč 100% 2.10.2014 - 20.10.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 3.6.2011 - 2.10.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 53 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 53 20.10.2015 - 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 40 2.10.2014 - 20.10.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 2.5.2014 - 2.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 3.6.2011 - 2.5.2014

Sbírka Listin Advantage Group, a.s. IČO: 24123927

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17232/SL 18 notářský zápis [NZ 1862/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2015 11.12.2015 23.12.2015 24
B 17232/SL 17 notářský zápis [NZ 404/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.2015 20.10.2015 17
B 17232/SL 16 notářský zápis [NZ 370/2015] rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Městský soud v Praze 30.9.2015 30.9.2015 17
B 17232/SL 15 zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 23.6.2015 25.6.2015 3
B 17232/SL 13 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 23.6.2015 25.6.2015 14
B 17232/SL 12 notářský zápis NZ 1610/2014 Městský soud v Praze 10.9.2014 24.9.2014 21.10.2014 5
B 17232/SL 11 zpráva o vztazích za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 11.6.2014 4.7.2014 1
B 17232/SL 10 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.6.2014 4.7.2014 8
B 17232/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2014 29.4.2014 7.5.2014 13
B 17232/SL 7 zpráva o vztazích 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 29.4.2014 7.5.2014 1
B 17232/SL 6 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 29.4.2014 7.5.2014 8
B 17232/SL 5 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 2.5.2013 27.5.2013 9
B 17232/SL 4 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.6.2012 18.6.2012 1
B 17232/SL 3 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.6.2012 18.6.2012 8
B 17232/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2011 7.6.2011 2
B 17232/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 486/2011 Městský soud v Praze 16.5.2011 7.6.2011 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Advantage Group, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Advantage Group, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.