AD PARTNER CZ & SK, a.s. Praha IČO: 26320533

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AD PARTNER CZ & SK, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26320533.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AD PARTNER CZ & SK, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Zprostředkování obchodu a další.

Základní údaje o AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.11.2014
Spisová značka: B 20200
IČO: 26320533
Obchodní firma: AD PARTNER CZ & SK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.1.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.1.2001
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014 - 27.7.2016
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) ze stávající částky 43.270.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na částku 93.270.000,- Kč ( slovy: devadesát tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 5 000 (slovy: pěti tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní ážio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204 a odst. 7 obchodního zákon íku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ADI ESSET MANAGEMENT LTD., se sídlem Kimonos 43A, P.C. 3095 Limassol, Republika Kypr (dále jen ADI ESSET MANAGEMENT LTD. nebo předem určený zájemc e), d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájem ci do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně. Upisování akcií j e vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhod nutí valné hromady do obchodního rejstříku, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude zasedací místnost společnosti Barták s.r.o. na adrese Praha 10, Moskevská 63, po dohodě též kancelář sídla společnosti AD PARTNER CZ & SK, a.s. n a adrese Plzeň, Sousedská 856/9, PSČ 312 00, g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30 %, což odpovídá částce 15.000.000,- Kč, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Zbývající část e misního kursu takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 4113272/0800. 15.1.2013 - 25.2.2013
Valná hromada ruší v celém rozsahu své rozhodnutí ze dne 15.12.2010 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 6.800.000,- Kč peněžitými vklady akcionářů, o čemž byl pořízen notářský zápis Mgr. Olgou Spoustovou, notářem se sídlem v Praze, pod bě žným číslem NZ 1579/2010, sp.zn. N 1694/2010. Valná hromada rozhodla 10.8.2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 28.870.000 ,- Kč (slovy: dvacet osm milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých) ze stávající částky 14.400.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 4 3.270.000,- Kč ( slovy: čtyřicet tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcel a splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 2 887 (Slovy: dva tisíce osm set osmdesát sedm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinn é podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun č eských), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní ážio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoní ku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost PRINS SOFTWARE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlážděná 4, IČ: 257 72 287 (dále jen "PRINS SOFTWARE, s.r.o.") - společnost AUTO DONTH, s.r.o., se sídlem Otovice, Hroznětínská 233, PSČ 362 32, IČ: 006 71 096 (dále jen "AUTO DONTH, s.r.o.") - společnost Barták, s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 960/27c, PSČ 198 00, IČ: 630 77 540 (dále jen "Barták, s.r.o.") - společnost Autodíly - Bělohlávek s.r.o., se sídlem České Budějovice, U pily 557, PSČ 370 01, IČ: 260 68 770 (dále jen "Autodíly - Bělohlávek s.r.o.") - Viktor Aloshyn, nar. 7.4.1967, bydliště Kyjev, Gerojev Stalingrada 22, Ukrajina, (dále jen "Viktor Aloshyn") - Volodymyr Strashenko, nar. 12.8.1967, bydliště Kyjev, Gradynska 1, Ukrajina (dále jen "Volodymyr Strashenko") - společnost ADI ESSET MANAGEMENT LTD., se sídlem Kimonos 43A, P.C. 3095 Limassol, Republika Kypr (dále jen "ADI ESSET MANAGEMENT LTD.") (nebo dále jako "předem určení zájemci") d) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. U rčení zájemci upíší nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě takto: - PRINS SOFTWARE, s.r.o. upíše 130 (slovy: jedno sto třicet) kusů akcií - AUTO DONTH, s.r.o. upíše 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů akcií - Barták, s.r.o. upíše 150 (slovy: jedno sto padesát) kusů akcií - Autodíly - Bělohlávek s.r.o. upíše 150 (slovy: jedno sto padesát) kusů akcií - Viktor Aloshyn upíše 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií - Volodymyr Strashenko upíše 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií - ADI ESSET MANAGEMENT LTD. upíše 1 807 (slovy: jeden tisíc osm set sedm) kusů akcií, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemc ům do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo sídla nebo lze doručit i osobně. Up isování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. na adrese Plzeň, Sousedská 856/9, PSČ 312 00, g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zařízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 2177862/0800. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, i) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku v platném znění se připouští možnost započtení celých peněžitých pohledávek, a to pohledávek některých předem určených zájemců vůči společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. v celko vé výši 6.800.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých) proti pohledávkám společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. vůči těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kursu všech jimi upisovaných akcií. - PRINS SOFTWARE, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje informačního systému a poskytování souvisejících služeb ze dne 1.9.2007 uzavřené mezi PRINS SOFTWARE, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlu žníkem, ve znění pozdějších dodatků, a z ní vyplývajících nesplacených měsíčních poplatků v celkové výši 1.300.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - AUTO DONTH, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi AUTO DONTH, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývající nesplacené kupní ceny v celkové výši 2. 500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - Barták, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi Barták, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývající nesplacené kupní ceny v celkové výši 1.500.000,- - Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - Autodíly - Bělohlávek s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi Autodíly - Bělohlávek s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývajících nesplacené kupní c eny v celkové výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. Smlouvy o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek s určením, že pohledávky zanikají ke dni uzavření smlouvy o započtení. Akcionáři berou na vědomí, že pohledávky jsou splatné a budou započteny podle níže uvedených pravidel. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej předem určeným zájemcům společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) a f) tohoto usnesení), b) pohledávky předem určených zájemců určené k započtení budou v rozsahu uvedeném v písm. i) tohoto usnesení, c) uzavřením smluv o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti, d) smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na nich musí být úředně ověřeny, e) smlouvy o započtení budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.8.2011 - 14.11.2011
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 6,800.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých) z částky ve výši 14,400.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 21,200.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 680 (slovy: šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: - společnost PRINS SOFTWARE, s.r.o., se sídlem Dlážděná 4, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 257 72 287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68846 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 130 kusů akcií. - společnost AUTO DONTH, s.r.o., se sídlem Hroznětínská 233, Otovice, PSČ: 360 32, IČ: 006 71 096 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4880 (dále jen "Zájemce 2"), která upíše 250 kusů akcií. - společnost Barták, s.r.o., se sídlem Kolbenova 960/27c, Praha 9, Hloubětín, PSČ: 198 00, IČ: 630 77 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36513 (dále jen "Zájemce 3"), která upíše 150 kusů akcií. - společnost Autodíly - Bělohlávek s.r.o., se sídlem U pily 557, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČ: 260 68 770, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11943 (dále jen "Zájemce 4"), která upíše 150 kus ů akcií. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti, a to ve lhůtě tří měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zástupci, jsou přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti předem určeným zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 20. 12. 2010, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 17. 12. 2010 Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen osobně (nebo doporučenou poštou), a to nejpozději pátý den ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počát ku běhu této lhůty, bude předem určeným zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo doporučenou poštou na adresy uvedené v obchodním rejstříku. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za předem určenými zájemci, byly započteny pohledávky, které mají zájemci za Společností, a to takto: - pohledávka Zájemce 1: Pohledávka Zájemce 1 vznikla na základě Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje informačního systému a poskytování souvisejících služeb, uzavřené dne 1. 9. 2007 mezi Zájemcem 1 a Společností ve znění pozdějších dodatků, a z ní vyplývajících nesplacených měs íčních poplatků o celkové výši 1.307.600,- Kč. Pohledávka v této výši byla splatná ke dni 18. 11. 2010, a z této pohledávky je předmětem započtení pouze její část ve výši 1.300.000,- Kč. - pohledávka Zájemce 2: Pohledávka Zájemce 2 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 2.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hrom ada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 2,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. - pohledávka Zájemce 3: Pohledávka Zájemce 3 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 1.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hrom ada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. - pohledávka Zájemce 4: Pohledávka Zájemce 4 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 1.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hrom ada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 2,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora - auditorská společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., se sídlem Plzeň, Luční 4, PSČ 30100, IČ 64358801 (osvědčení KAČR č. 172), jednající prostřednictvím auditora Ing. Pavla Holuba (auditorské oprávnění č. 1397) ze dne 14.12.2010 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a zájemci ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření vždy příslušné smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací pod mínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za příslušným zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má vždy příslušný zájemce za Společností, bude splacen a zcela, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora. 22.12.2010 - 14.11.2011
Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 14. 12. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 8.400.000,-- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), úpis nad tuto částku se nepřipouští b) bude upsáno 840 ks (slovy: osm set čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/ 1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých /jedna akcie) c) na jednu dosavadní akcii lze upsat 1,4 (slovy: jedna celá čtyři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/ 1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých/jedna akcie) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,-- Kč/1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých/jedna akcie) - druh upisovaných akcií: kmenové - forma upisovaných akcií: na jméno - podoba upisovaných akcií: listinná - emisní kurs upisovaných akcií: emisní kurs akcie je totožný s nominální hodnotou, a to jak v případě upsání s využitím přednostního práva, tak v případě upsání akcií bez využití přednostního práva. d) místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. Lhůta k výkonu přednostního práva pro upsání akcie s využitím přednostního práva činí dva týdny a její počátek bude o známen akcionářům představenstvem společnosti doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla nebo místa bydliště akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů, který představenstvo vede. e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet vedený Raiffeisenbank a.s., č.ú.:1033046480/5500, a to ve lhůtě 90-ti dnů (slovy: devadesáti dnů) od posledního dne lhůty pro úpis akcií. h) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy upisování akcií může začít po podání návrhu na z ápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak dříve, než usnesení mimořádné valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 13.1.2006 - 3.4.2006
Rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.12.2003. - Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 15.12.2003 v sídle společnosti, tedy v Plzni, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09 rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií za násl edujících podmínek: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.000.000,- Kč, úpis nad tuto částku se nepřipouští b) bude upsáno 400 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie lze upsat 2 ks nových akcií. - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,- Kč/1 akcie. - druh upisovaných akcií: kmenové. - forma upisovaných akcií: na jméno. - podoba upisovaných akcií: listinná. - emisní kurs upisovaných akcií: emisní kurs akcie je totožný s nominální hodnotou, a to jak v případě upsání s využitím přednostního práva, tak v případě upsání akcií bez využití přednostního práva. d) místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. Lhůta k výkonu přednostního práva pro upsání akcie s využitím přednostního práva činí 2 týdny a její počátek bude ozn ámen akcionářům představenstvem společnosti doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla nebo místa bydliště akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů, který představenstvo vede. e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1023048829/5500, a to ve lhůtě 90-ti dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. h) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do OR. 7.4.2004 - 17.5.2004
Rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 4.12.2001 Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 4.12.2001 v notářské kanceláři JUDr. Jana Kubečka v Plzni, Sady 5. Května 34 rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií za následujících podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 1.000.000,--Kč, úpis nad tuto částku s nepřipouští. b) Bude upsáno 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě neregistrovaných ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1 akcie. c) Úpis se uskuteční v sídle společnosti, lhůta k vykonání přednostního práva činí 2 týdny. Každému akcionáři bude počátek běhu této lhůty oznámen společností písemným přípisem zaslaným do bydliště akcionáře. d) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcie lze upsat jednu novou akcii. Jmenovitá hodnota upisovaných akcií 10.000,--Kč/1 akcie. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno Podoba upisovaných akcií: listinná. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s nominální hodnotou. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) Místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta k úpisu bude činit 2 týdny a její počátek bude upisovatelům oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem. g) Upisovatel je povinen splatit alespoň 30% svého vkladu a případné emisní ážio upsaných akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1023006485/5500, a to ve lhůtě 30ti dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. - Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 23.1.2002 - 6.5.2002

Aktuální kontaktní údaje AD PARTNER CZ & SK, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26320533
Obchodní firma: AD PARTNER CZ & SK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 14
Vznik první živnosti: 15.1.2001
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26320533
Firma: AD PARTNER CZ & SK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 14
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.1.2001

Kontakty na AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kolbenova 1080 , Praha 198 00 19.8.2014
Sídlo: Sousedská 856/9 , Plzeň 312 00 1.10.2010 - 19.8.2014
Sídlo: Sousedská 856/9 , Plzeň 312 00 6.5.2002 - 1.10.2010
Sídlo: Sousedská 856/9 , Plzeň 312 00 15.1.2001 - 6.5.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kolbenova 1080, Praha 198 00

Obory činností AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 2.5.2005 - 19.8.2014
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 2.5.2005 - 19.8.2014
Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 2.5.2005 - 19.8.2014
Reklamní činnost a marketing 2.5.2005 - 19.8.2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.5.2005 - 19.8.2014
Velkoobchod 15.1.2001 - 19.8.2014
Zprostředkování obchodu 15.1.2001 - 19.8.2014
Zprostředkování služeb 15.1.2001 - 19.8.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedené daňové evidence 19.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 600/55 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1011883414
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Fáblovka 553 , Pardubice 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1011883406
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 250 01 Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1009915398
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Na bělidle 900 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009915355
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 29.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Kladenská 287/4 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1012802175
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 6
Provozovna: Kolbenova 960/27 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1012802167
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 7
Provozovna: Moskevská 1569 65 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012802191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 4.6.2018
Provozovna č. 8
Provozovna: Moskevská 1569 65 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012802183
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 4.6.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: Benešovská 583/23 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1012802159
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.6.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladenská 287/4 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1012802175
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 2
Provozovna: Kolbenova 960/27 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1012802167
Zahájení provozování: 1.6.2019
Provozovna č. 3
Provozovna: Moskevská 1569 65 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012802191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: Moskevská 1569 65 101 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012802183
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: Benešovská 583/23 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1012802159
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2019

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: jménem společnosti jednají alespoň dva členové představenstva společně a podepisují za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí společně své podpisy. 2.5.2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva 12.8.2002 - 2.5.2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány vždy dva členové představenstva společně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně s uvedením svého jména a funkce 15.1.2001 - 12.8.2002
Jméno: Volodymyr Rudakov 30.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2018
Ve funkci: od 20.3.2018
Adresa: U michelského mlýna 1492/35, Praha 140 00
Jméno: Kostiantyn Kazymirenko 30.5.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.3.2018
Adresa: Schuseva 8a , 4060 Kyjev Ukrajina
Jméno: Pavel Stárek 22.8.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2018
Ve funkci: od 18.7.2018
Adresa: Hřebíčková 580 17, 621 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Petr Machek CSc. 15.1.2001 - 6.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 14.2.2002
Adresa: Na Výsluní 247/12, Dalovice 362 63
Jméno: JUDr. Václav Zeman 15.1.2001 - 6.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 14.2.2002
Adresa: Schwarzova 1884/46, Plzeň 301 00
Jméno: Pavel Brejcha 15.1.2001 - 12.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 6.6.2002
Adresa: 5. května 688, Blovice 336 01
Jméno: Radek Prinz 6.5.2002 - 12.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: od 14.2.2002
Adresa: 1.máje 186 , 338 42 Rokycany Česká republika
Jméno: Petr Pejsar 6.5.2002 - 12.8.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 14.2.2002
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Radek Princ 12.8.2002 - 13.10.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 14.2.2002 do 18.5.2004
Adresa: Pod Ohradou 6, Rokycany 337 01
Jméno: Petr Pejsar 12.8.2002 - 13.10.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 14.2.2002 do 18.5.2004
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Martin Hroš 12.8.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 6.6.2002
Adresa: Lesní 708, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Radek Princ 13.10.2004 - 2.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Ve funkci: od 26.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Pod Ohradou 6, Rokycany 337 01
Jméno: Ivo Polášek 13.10.2004 - 2.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Ve funkci: od 26.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Ivana Sekaniny 1801/9, Ostrava 708 00
Jméno: Petr Pejsar 13.10.2004 - 2.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Zdeněk Barták 2.5.2005 - 13.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2004
Adresa: Slévačská 906 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Radek Princ 2.5.2005 - 20.5.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2004 do 29.2.2008
Ve funkci: od 12.10.2004 do 29.2.2008
Adresa: Pod Ohradou 6, Rokycany 337 01
Jméno: Jiří Brzobohatý 2.5.2005 - 3.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Ve funkci: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: 15, Boseň 295 01
Jméno: Zdeněk Barták 13.6.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Smetanova 838, Šestajovice 250 92
Jméno: Dušan Rodr 20.5.2008 - 3.6.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.2.2008 do 3.2.2009
Ve funkci: od 29.2.2008 do 3.2.2009
Adresa: Salavcova 175, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Josef Hruška 3.6.2009 - 1.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2009 do 1.2.2010
Adresa: 73, Stráž 344 01
Jméno: Ladislav Láska 3.6.2009 - 16.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2009 do 19.3.2013
Ve funkci: od 3.2.2009 do 19.3.2013
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: Ing. Michal Stiebal 5.8.2009 - 16.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2009 do 19.3.2013
Ve funkci: od 29.6.2009 do 19.3.2013
Adresa: Michelská 721/31, Praha 141 00
Jméno: Zdeněk Barták 1.10.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010 do 19.3.2013
Adresa: Smetanova 838, Šestajovice 250 92
Jméno: Zdeněk Barták 16.4.2013 - 30.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Ve funkci: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Adresa: Smetanova 838, Šestajovice 250 92
Jméno: Volodymyr Rudakov 16.4.2013 - 30.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Ve funkci: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Adresa: Dragomanova 8A , 2068 Kyjev Ukrajina
Jméno: Kostiantyn Kazymirenko 16.4.2013 - 30.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Adresa: Schuseva 8a , 4060 Kyjev Ukrajina
Jméno: Zdeněk Barták 30.5.2018 - 22.8.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2018 do 18.7.2018
Ve funkci: od 20.3.2018 do 18.7.2018
Adresa: Smetanova 838, Šestajovice 250 92

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Rostyslav Martynenko 27.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2016
Adresa: Volodymyra Mayakovskogo 65 , 2222 Kyjev Ukrajina
Jméno: Ondřej Jerhot 27.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2016
Adresa: Pod Kesnerkou 2325/3, Praha 150 00
Jméno: Ladislav Láska 30.5.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.3.2018
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: Josef Bělohlávek 30.5.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2018
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: PaeDr. Ladislav Láska 15.1.2001 - 6.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: Jan Holoubek 6.5.2002 - 12.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.12.2001 do 6.6.2002
Adresa: Gagarinova 941, Stříbro 349 01
Jméno: Roman Kříž 12.8.2002 - 14.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.6.2002
Adresa: Podlesí 410 , 725 28 Ostrava, Hošťálkovice Česká republika
Jméno: Arnošt Donth 15.1.2001 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 18.5.2004
Adresa: Gagarinova 515/32, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Jiří Brzobohatý 15.1.2001 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 18.5.2004
Adresa: 15, Boseň 295 01
Jméno: Josef Bělohlávek 15.1.2001 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.1.2001 do 18.5.2004
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: PaeDr. Ladislav Láska 6.5.2002 - 13.10.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 15.1.2001 do 18.5.2004
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: JUDr. Václav Zeman 6.5.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.12.2001 do 18.5.2004
Adresa: Schwarzova 1884/46, Plzeň 301 00
Jméno: Roman Valenta 6.5.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.12.2001 do 18.5.2004
Adresa: Tržní 873 , 405 02 Děčín IV Česká republika
Jméno: Zdeněk Barták 6.5.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.12.2001 do 18.5.2004
Adresa: Slévačská 906 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Petr Šotola 6.5.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.12.2001 do 18.5.2004
Adresa: Spojilská 234, Pardubice 530 03
Jméno: Roman Kříž 14.4.2003 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.6.2002 do 18.5.2004
Adresa: Podevsí 410 , 725 28 Ostrava, Hošťálkovice Česká republika
Jméno: Zdeněk Barták 13.10.2004 - 2.5.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Ve funkci: od 26.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Slévačská 906 , 190 00 Praha Česká republika
Jméno: Josef Bělohlávek 13.10.2004 - 2.5.2005
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: Roman Valenta 13.10.2004 - 2.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2004 do 12.10.2004
Adresa: Tržní 873 , 405 02 Děčín Česká republika
Jméno: Arnošt Donth 2.5.2005 - 27.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004
Adresa: Gagarinova 515/32, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Roman Kříž 2.5.2005 - 20.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 5.2.2008
Adresa: Podevsí 410/8, Ostrava 725 28
Jméno: Roman Valenta 2.5.2005 - 3.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Ve funkci: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Tržní 1873/2, Děčín 405 02
Jméno: Josef Bělohlávek 2.5.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: Petr Pejsar 2.5.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Waltrova 1006/59, Plzeň 318 00
Jméno: Petr Šotola 2.5.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Husitská 766, Pardubice 530 06
Jméno: Arnošt Donth 27.7.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2004 do 3.2.2009
Adresa: Národní 527/34, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ladislav Láska 20.5.2008 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2008 do 3.2.2009
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: Zdeněk Barták 3.6.2009 - 1.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 25.6.2010
Ve funkci: od 3.2.2009 do 25.6.2010
Adresa: Smetanova 838, Šestajovice 250 92
Jméno: Jiří Brzobohatý 3.6.2009 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 10.8.2011
Adresa: 15, Boseň 295 01
Jméno: Arnošt Donth 3.6.2009 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 10.8.2011
Adresa: Národní 527/34, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Josef Bělohlávek 3.6.2009 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 10.8.2011
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: Roman Valenta 3.6.2009 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 10.8.2011
Adresa: Tržní 1873/2, Děčín 405 02
Jméno: Dušan Rodr 3.6.2009 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2009 do 10.8.2011
Adresa: Salavcova 175, Pardubice 533 51
Jméno: Sergeii Perekhozhykh 6.12.2011 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 19.3.2013
Adresa: Budyshanska 9 40, Kyjev Ukrajina
Jméno: Arnošt Donth 6.12.2011 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 19.3.2013
Adresa: Národní 527/34, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Konstiantin Kazymirenko 6.12.2011 - 16.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 19.3.2013
Adresa: Schuseva 8, Kyjev Ukrajina
Jméno: Josef Bělohlávek 6.12.2011 - 8.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01
Jméno: Serhiy Baskov 16.4.2013 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.8.2014
Adresa: Yeleny Pchilcky 4 , 2081 Kyjev Ukrajina
Jméno: Sergii Kryzhanivskyi 16.4.2013 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.8.2014
Adresa: Mariny Zvetayevoy 9 9 , 2232 Kyjev Ukrajina
Jméno: Michal Krbec 6.12.2011 - 24.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011
Adresa: Jankovská 526/6, Praha 140 00
Jméno: Roman Valenta 6.12.2011 - 15.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011
Adresa: Tržní 1873/2, Děčín 405 02
Jméno: Michal Krbec 24.2.2015 - 19.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 6.2.2016
Adresa: Jankovská 526/6, Praha 140 00
Jméno: Roman Valenta 15.11.2015 - 27.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 14.6.2016
Adresa: Tržní 1873/2, Děčín 405 02
Jméno: Ladislav Láska 16.4.2013 - 30.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2013 do 19.3.2018
Adresa: Kolmá 572, Blovice 336 01
Jméno: Josef Bělohlávek 8.8.2014 - 30.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2011 do 10.8.2016
Adresa: Šumavská 802, Vodňany 389 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Volodymyr Rudakov
Člen statutárního orgánu: Kostiantyn Kazymirenko
Člen statutárního orgánu: Pavel Stárek

Vlastníci firmy AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 93 270 000 Kč - 13.11.2013
zakladni 93 270 000 Kč - 9.10.2013 - 13.11.2013
zakladni 93 270 000 Kč - 29.5.2013 - 9.10.2013
zakladni 93 270 000 Kč - 25.2.2013 - 29.5.2013
zakladni 43 270 000 Kč - 14.11.2011 - 25.2.2013
zakladni 14 400 000 Kč - 3.4.2006 - 14.11.2011
zakladni 6 000 000 Kč - 17.5.2004 - 3.4.2006
zakladni 2 000 000 Kč - 6.5.2002 - 17.5.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 23.1.2002 - 6.5.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 15.1.2001 - 23.1.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 327 19.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 327 25.2.2013 - 19.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 327 14.11.2011 - 25.2.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 440 3.4.2006 - 14.11.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 600 17.5.2004 - 3.4.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 6.5.2002 - 17.5.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 15.1.2001 - 6.5.2002

Sbírka Listin AD PARTNER CZ & SK, a.s. IČO: 26320533

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 20200/SL 86 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 30.7.2015 4
B 20200/SL 85 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 30.7.2015 2
B 20200/SL 84 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 30.7.2015 8
B 20200/SL 83 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 10.12.2014 22
B 20200/SL 82 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 10.12.2014 11
B 20200/SL 81 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 10.12.2014 2
B 20200/SL 80 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 10.12.2014 4
B 914/SL 79 notářský zápis Nz 666/2014 - Městský soud v Praze 24.6.2014 28.7.2014 18.9.2014 18
B 914/SL 78 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 17.6.2013 25.9.2013 25.9.2013 4
B 914/SL 77 výroční zpráva [2011] Městský soud v Praze 4.6.2012 25.9.2013 25.9.2013 4
B 914/SL 76 výroční zpráva [2010] Městský soud v Praze 27.6.2011 25.9.2013 25.9.2013 4
B 914/SL 75 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 17.6.2013 25.9.2013 25.9.2013 20
B 914/SL 74 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 1.6.2012 25.9.2013 25.9.2013 19
B 914/SL 73 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Městský soud v Praze 14.6.2011 25.9.2013 25.9.2013 20
B 914/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.3.2013 11.4.2013 16.4.2013 1
B 914/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 11.4.2013 11.4.2013 16.4.2013 6
B 914/SL 70 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 25.2.2013 25.2.2013 27.2.2013 13
B 914/SL 69 notářský zápis Nz 6/2013 - rozhodnutí Městský soud v Praze 9.1.2013 9.1.2013 15.1.2013 10
B 914/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.1.2013 9.1.2013 15.1.2013 13
B 914/SL 67 notářský zápis Nz 7/2013 - rozhodnutí Městský soud v Praze 9.1.2013 9.1.2013 15.1.2013 13
B 914/SL 66 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 18.10.2011 6.12.2011 12
B 914/SL 65 stanovy společnosti ú.z. Městský soud v Praze 22.11.2011 29.11.2011 29.11.2011 13
B 914/SL 64 notářský zápis Nz 441/2011-rozhodnutí Městský soud v Praze 10.8.2011 11.8.2011 31.8.2011 32
B 914/SL 63 notářský zápis Nz 1579/2010-rozhodnutí Městský soud v Praze 15.12.2010 20.12.2010 22.12.2010 14
B 914/SL 62 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 18.6.2010 12.11.2010 12.11.2010 3
B 914/SL 61 účetní závěrka 2009 - příloha Městský soud v Praze 18.6.2010 12.11.2010 12.11.2010 8
B 914/SL 60 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 18.6.2010 12.11.2010 12.11.2010 6
B 914/SL 59 podpisové vzory - člena představenstva Městský soud v Praze 27.9.2010 29.9.2010 1.10.2010 1
B 914/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.6.2010 29.9.2010 1.10.2010 5
B 914/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fci člena DR Městský soud v Praze 25.6.2010 29.9.2010 1.10.2010 1
B 914/SL 56 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.2.2010 7.5.2010 12.5.2010 2
B 914/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 29.1.2010 7.5.2010 12.5.2010 1
B 914/SL 54 podpisové vzory - Ing. Michal Stiebal Městský soud v Praze 7.7.2009 29.7.2009 5.8.2009 1
B 914/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 29.6.2009 29.7.2009 5.8.2009 1
B 914/SL 52 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2009 29.7.2009 5.8.2009 5
B 914/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 15.6.2009 29.7.2009 29.7.2009 18
B 914/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Městský soud v Praze 3.2.2009 9.4.2009 3.6.2009 4
B 914/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Městský soud v Praze 3.2.2009 9.4.2009 3.6.2009 2
B 914/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 3.2.2009 9.4.2009 3.6.2009 1
B 914/SL 47 podpisové vzory členů představenstva Městský soud v Praze 18.3.2009 9.4.2009 3.6.2009 2
B 914/SL 46 zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 25.9.2008 29.9.2008 4
B 914/SL 45 účetní závěrka 2007 - příloha Městský soud v Praze 19.6.2008 25.9.2008 29.9.2008 5
B 914/SL 44 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 12.6.2008 25.9.2008 29.9.2008 7
B 914/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.3.2008 29.4.2008 23.5.2008 2
B 914/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 29.2.2008 29.4.2008 23.5.2008 1
B 914/SL 41 ostatní - zápis z MVH Městský soud v Praze 5.2.2008 29.4.2008 23.5.2008 2
B 914/SL 40 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2007 10.10.2007 11.10.2007 3
B 914/SL 39 zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 25.6.2007 10.10.2007 11.10.2007 4
B 914/SL 38 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 18.6.2007 10.10.2007 11.10.2007 6
B 914/SL 37 účetní závěrka 2006 - příloha Městský soud v Praze 15.6.2007 10.10.2007 11.10.2007 5
B 914/SL 36 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 15.6.2007 10.10.2007 11.10.2007 6
B 914/SL 35 účetní závěrka 2005+audit Městský soud v Praze 29.6.2006 8.8.2006 10.8.2006 26
B 914/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 27.7.2006 28.7.2006 13
B 914/SL 33 notářský zápis NZ 71/2006 - rozh. VH Městský soud v Praze 18.7.2006 27.7.2006 28.7.2006 7
B 914/SL 32 notářský zápis 1/2006-rozh. MVH Městský soud v Praze 5.1.2006 12.1.2006 16.1.2006 24
B 914/SL 31 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 19.5.2005 9.8.2005 1.9.2005 18
B 914/SL 30 ostatní - zápis MVH Městský soud v Praze 12.10.2004 14.12.2004 29.4.2005 5
B 914/SL 29 podpisové vzory 9x Městský soud v Praze 12.10.2004 8.11.2004 29.4.2005 18
B 914/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Městský soud v Praze 12.10.2004 8.11.2004 29.4.2005 2
B 914/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.2004 8.11.2004 29.4.2005 13
B 914/SL 26 notářský zápis 89/04- rozh. MVH Městský soud v Praze 21.10.2004 8.11.2004 29.4.2005 16
B 914/SL 25 podpisové vzory členů představ.+DR Městský soud v Praze 21.9.2004 5.10.2004 7
B 914/SL 24 notářský zápis -NZ 44/2004 rozh.VH Městský soud v Praze 26.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 24
B 914/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ.+DR Městský soud v Praze 26.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 2
B 914/SL 22 stanovy společnosti -ÚZ Městský soud v Praze 19.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 14
B 914/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 18.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 2
B 914/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Městský soud v Praze 18.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 7
B 914/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Městský soud v Praze 14.5.2004 21.9.2004 5.10.2004 27
B 914/SL 18 stanovy společnosti -ÚZ Městský soud v Praze 17.5.2004 18.6.2004 1.7.2004 13
B 914/SL 17 notářský zápis -NZ 126/2003 rozh.MVH Městský soud v Praze 22.12.2003 13.1.2004 2.4.2004 26
B 914/SL 16 usnesení VH - §210 -zápis z MVH Městský soud v Praze 15.12.2003 13.1.2004 2.4.2004 5
B 914/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Městský soud v Praze 2.5.2003 31.7.2003 4.8.2003 31
B 914/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -resignace člena představ. Městský soud v Praze 16.11.2001 1.8.2002 8.8.2002 1
B 914/SL 14 notářský zápis -NZ 63/2002 rozh.VH Městský soud v Praze 17.7.2002 1.8.2002 8.8.2002 10
B 914/SL 13 podpisové vzory člena představenstva a DR Městský soud v Praze 6.6.2002 1.8.2002 8.8.2002 2
B 914/SL 12 stanovy společnosti -ÚZ Městský soud v Praze 6.6.2002 1.8.2002 8.8.2002 14
B 914/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jed.předst.a VH Městský soud v Praze 6.6.2002 1.8.2002 8.8.2002 5
B 914/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Městský soud v Praze 20.5.2002 1.8.2002 8.8.2002 20
B 914/SL 8 stanovy společnosti -ÚZ Městský soud v Praze 29.3.2002 8.4.2002 6.5.2002 14
B 914/SL 7 ostatní -listina upisovatelů Městský soud v Praze 8.4.2002 6.5.2002 2
B 914/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.2.2002 8.4.2002 6.5.2002 1
B 914/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 14.2.2002 8.4.2002 6.5.2002 2
B 914/SL 4 podpisové vzory členů představenstva a DR Městský soud v Praze 14.1.2002 8.4.2002 6.5.2002 12
B 914/SL 3 usnesení VH - §210 -zápis z MVH Městský soud v Praze 15.11.2001 17.4.2002 6.5.2002 14
B 914/SL 2 notářský zápis -NZ 170/2001 o změně+stanovy Městský soud v Praze 27.12.2001 4.1.2002 16.1.2002 27
B 914/SL 1 notářský zápis -NZ 150/2000 zakl.l.+ stanovy Městský soud v Praze 1.12.2000 21.12.2000 17.1.2001 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AD PARTNER CZ & SK, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AD PARTNER CZ & SK, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.