ABNER a.s. Praha IČO: 25915207

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ABNER a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25915207.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ABNER a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny a další.

Základní údaje o ABNER a.s. IČO: 25915207

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.8.2003
Spisová značka: B 8572
IČO: 25915207
Obchodní firma: ABNER a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1999
Valná hromada rozhodla dne 12.4.2017 o zvýšení základního kapitálu (záměr zvýšení): Základní kapitál společnosti ABNER a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, IČO: 25915207, se zvyšuje z dosavadní výše 76,000.000,-- Kč, (slovy: sedmdesát šest miliónů Kč) o částku 8,000.000,-- Kč, (slovy: osm miliónů Kč) na základní kapitál ve výši 84,000.000,-- Kč, (slovy: osmdesát čtyři milióny Kč). Zvýšení základního kapitálu bude realizováno ve smyslu § 195 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. z vlastních zdrojů. Vlastními zdroji společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje včlenění podle struktury vlastního kapitálu vúčetní závěrce k31.12.2016 je výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) {aktiva/pasiva} položka A.V., 32.752.000,-- Kč (zisk po zdanění za rok 2016) s tím, že tato účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Pěvou Zemanovou bez výhrad, zprávou auditora ze dne 27.3.2017. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část shora uvedeného zisku ve výši 8,000.000,-- Kč (slovy: osm miliónů Kč). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií, a to vydáním 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc Kč) číslo 761 až 840. Nově vydané akcie nebudou kótované (r egistrované). Akcie budou cennými papíry na řad. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti, tzn. s každou akcií je na každých 100.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 840 (osm set čtyřicet) hlasů. Nové akcie budou bezplatně předány stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot akcií, které mají v držení. Lhůta pro vydání nových akcií činí 3 měsíce a začne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva, aby se akcionáři dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Výzvu lze předat i osobně. Výzva musí mít náležitosti dle § 503 zák.č. 90/212 Sb. a nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obcho dního rejstříku. 12.4.2017
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů Korun českých) o částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých) na částku 76.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů Korun českých). V souladu s ust. § 495 ZOK se ke zvýšení základního kapitálu použijí vlastní zdroje Společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti, která byla sestavena z údajů zjištěných k 31. 12. 20 15, byla ověřena auditorem bez výhrad a schválena valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 2. 2015. V uvedené účetní závěrce je nerozdělený zisk Společnosti vykázán ve vlastním kapitálu pod číslem řádku 084 Nerozdělený zisk minulých let, a to ve výši 13.808.463,75 Kč (slovy: třináct milionů osm set osm tisíc čtyři sta šedesát tři Korun českých, sedmdesát pět haléřů), přičemž po rozhodnutí valné hromady o použití zisku za rok 2015 je nerozdělený zisk Společnosti ve výši 22.207.839,08 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě sedm tisíc osm set třicet devět Korun českých, osm haléřů). Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část uvedeného nerozděleného zisku Společnosti, a to část ve výši 2.191.536,25,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto devadesát jedna tisíc pět set třicet šest Korun českých dvacet pět haléřů). Podmínky stanovené v ust. § 495 odst. 2 ZOK jsou splněny. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových akc ií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, a jejich bezplatným předáním stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Lhůta pro vydání nových akcií Společ nosti činí tři měsíce a počne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva akcionářům, aby se dostavili k převzetí nových akcií Společnosti. Výzvu lze př edat i osobně. Výzva nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 20.5.2016
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající částky 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů Korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů Korun českých) na částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů Korun českých). V souladu s ust. § 495 ZOK se ke zvýšení základního kapitálu použijí vlastní zdroje Společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti, která byla sestavena z údajů zjištěných k 31. 12. 2013, byla ověřena auditor em bez výhrad a schválena valnou hromadou Společnosti konanou dne 27. 6. 2014. V uvedené účetní závěrce je nerozdělený zisk Společnosti vykázán ve vlastním kapitálu pod číslem účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let, a to ve výši 23.057.489,76 Kč (slovy: dvacet tři milionů padesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát devět Korun českých, sedmdesát šest haléřů), přičemž po rozhodnutí valné hromady o použití zisku za rok 2013 je nerozdělený zisk Společnosti ve výši 25.281.175,61 Kč (slovy: dvacet pět milionů dvě s tě osmdesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát pět Korun českých, šedesát jedna haléřů). Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část uvedeného nerozděleného zisku Společnosti, a to část ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů Kor un českých). Podmínky stanovené v ust. § 495 odst. 2 ZOK jsou splněny. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, a jejich bezplatný m předáním stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Lhůta pro vydání nových akcií Společnosti činí tři měsíce a počne běžet ode dne, kdy bude způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady uveřejněna výzva představenstva akcionářům, aby se dostavili k převzetí no vých akcií Společnosti. Výzvu lze předat i osobně. Výzva nesmí předcházet zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 14.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.7.2014
Dne 30.1.2006 rozhodla valná hromada společnosti ABNER a.s. o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 3 000 000,- Kč, tedy z nynější výše 20 000 000,- Kč na 23 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení je posílení vlastního kapitálu společnosti a posílení kapitálové příměřenosti společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Takto bude upsáno 30 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě, které nejsou registrovány. Bylo rozhodnuto, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Ivo Travnickovi, nar. 17.3.1969, bytem Derby Lane, Sarasota, Florida, USA. Všichni akcionáři společnosti se na valné hromadě před rozhodováním o zvýšení základního kapt iálu vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií musí být jedinému zájemci předložen představenstvem společnosti do 15 dnů od konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kaptálu. Emisní kurs akcií činí 10 000 000,- Kč, emisní ážio je 7 000 000,- Kč. K upsání akcií se poskytuje lhůta dvou týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodn utí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií 10 000 000,- Kč je předem určený zájemce povinen zaplatit na bankovní účet u HVB Bank a.s., číslo účtu 72356030/2700 nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy. 25.4.2006 - 9.11.2010

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25915207
Obchodní firma: ABNER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.2.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25915207
Firma: ABNER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.2.1999

Kontakty na ABNER a.s. IČO: 25915207

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 5.8.2003
Sídlo: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01 1.10.2002 - 5.8.2003
Sídlo: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01 1.2.1999 - 1.10.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností ABNER a.s. IČO: 25915207

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 26.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 26.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 26.5.2009
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 26.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - výroba elektrických zařízení pro ohřev 1.10.2002 - 26.5.2009
Výroba, montáž a opravy vyhrazených tlakových nádob na plyny 1.10.2002 - 26.5.2009
Plnění nádob plyny 1.10.2002 - 26.5.2009
Silniční motorová doprava 1.2.1999 - 1.10.2002
Zámečnictví 1.2.1999 - 26.5.2009
Zprostředkovatelská činnost 1.2.1999 - 26.5.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.2.1999 - 26.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005499454
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 7.6.2000

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005499454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.1999

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005499454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2000

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005499454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.2000

Živnost č. 5 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 499/87 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005499454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.2005

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 27.10.2003

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - výroba elektrických zařízení pro ohřev

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod

Vedení firmy ABNER a.s. IČO: 25915207

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost každý samostatně. Členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k obchodní formě společnosti připojí svůj podpis. 6.7.2014
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. 20.11.2013 - 6.7.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva. V době jeho nepřítomnosti jedná za společnost první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva. 5.8.2003 - 20.11.2013
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost první místopředseda představenstva, v době nepřítomnosti prvního místopředsedy představenstva jedná za společnost druhý místopředseda představenstva. 1.10.2002 - 5.8.2003
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost první místopředseda představenstva, v době nepřítomnosti prvního místopředsedy představenstva jedná za společnost druhý místopředseda představenstva. Předseda nebo místopředseda nebo druhý místopředseda podepisují za společnost tak, že k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 6.3.2000 - 1.10.2002
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost první místopředseda představenstva, v době nepřítomnosti prvního místopředsedy představenstva jedná za společnost druhý místopředseda představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že předseda, první místopředseda, druhý místopředseda k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 1.2.1999 - 6.3.2000
Jméno: Mgr. Tomáš Burda 20.5.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 4.1.2016
Adresa: Panenská 797/5, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Lucie Hadrabová 20.5.2016
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2012
Ve funkci: od 4.1.2016
Adresa: 82, Hoštejn 789 01
Jméno: Josef Doležel 10.11.2017
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009
Ve funkci: od 4.1.2016
Adresa: Kasalická 545, Praha 190 17
Jméno: Ing. Zdeněk Ošťádal 1.2.1999 - 6.3.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Polní 970/8, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Josef Doležel 1.2.1999 - 6.3.2000
Funkce: První místopředseda představenstva
Adresa: Nerudova 1498/23, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Lubomír Rada 1.2.1999 - 6.3.2000
Funkce: Druhý místopředseda představenstva
Adresa: Nerudova 1165/44, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Lubomír Rada 6.3.2000 - 6.10.2000
Funkce: První místopředseda představenstva
Adresa: Nerudova 1165/44, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Josef Doležel 6.3.2000 - 1.10.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Nerudova 1498/23, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Antonín Bandouch 6.3.2000 - 5.8.2003
Funkce: Druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.11.1999 do 29.4.2003
Ve funkci: od 25.11.1999 do 29.4.2003
Adresa: Zahradní 792/23, Svitavy 568 02
Jméno: Jana Stehnová 5.8.2003 - 5.1.2006
Funkce: Druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2003 do 3.10.2005
Ve funkci: od 29.4.2003 do 3.10.2005
Adresa: Alšova 1371 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Jméno: RNDr. Jan Švub 5.1.2006 - 18.12.2006
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dobrovského 770, Lanškroun 563 01
Jméno: Ladislav Musil 6.10.2000 - 9.11.2010
Funkce: První místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2000 do 1.10.2009
Ve funkci: od 22.6.2000 do 1.10.2009
Adresa: Lanškrounská 253/57, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Josef Doležel 1.10.2002 - 9.11.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.1999 do 1.10.2009
Ve funkci: od 25.11.1999 do 1.10.2009
Adresa: Nerudova 1498/23, Moravská Třebová 571 01
Jméno: RNDr. Jan Švub 18.12.2006 - 1.8.2013
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 3.10.2005 do 27.9.2012
Ve funkci: od 14.10.2006 do 27.9.2012
Adresa: Dobrovského 770, Lanškroun 563 01
Jméno: Ladislav Musil 9.11.2010 - 1.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009
Ve funkci: od 1.10.2009
Adresa: Lanškrounská 253/57, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ladislav Musil 1.8.2013 - 15.5.2014
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009
Ve funkci: od 27.9.2012
Adresa: Lanškrounská 253/57, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ladislav Musil 15.5.2014 - 14.5.2015
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009 do 4.11.2014
Ve funkci: od 27.9.2012 do 4.11.2014
Adresa: 157, Třebařov 569 33
Jméno: Josef Doležel 9.11.2010 - 20.5.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009
Ve funkci: od 1.10.2009 do 4.1.2016
Adresa: Nerudova 1498/23, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Lucie Hadrabová 1.8.2013 - 20.5.2016
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2012
Ve funkci: od 27.9.2012 do 4.1.2016
Adresa: 82, Hoštejn 789 01
Jméno: Josef Doležel 20.5.2016 - 10.11.2017
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009
Ve funkci: od 4.1.2016
Adresa: Nerudova 1498/23, Moravská Třebová 571 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Pavel Hadraba 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2013
Adresa: 82, Hoštejn 789 01
Jméno: Mgr.Ing. Jan Šelder 24.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2010
Adresa: Thámova 402/4, Praha 186 00
Jméno: Markéta Hadrabová 6.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2013
Adresa: Žitenická 871 9, 190 00 Praha Česká republika
Jméno: JUDr. Pavel Kovač 1.2.1999 - 1.10.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pražská 880, Kolín 280 02
Jméno: Jan Vojta 1.2.1999 - 1.10.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Sportovní 1433/4, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Vlastimil Hadraba 1.2.1999 - 5.8.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.1999
Ve funkci: od 1.2.1999
Adresa: Voskovcova 882/5, Praha 152 00
Jméno: Jan Vojta 1.10.2002 - 5.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.1999
Adresa: Sportovní 1433/4, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Vladimír Borovička 1.10.2002 - 5.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2001 do 21.6.2005
Ve funkci: do 21.6.2005
Adresa: Letovská 557, Praha 199 00
Jméno: Jan Vojta 5.8.2003 - 5.1.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.1999 do 21.6.2005
Ve funkci: do 21.6.2005
Adresa: 107, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Vlastimil Hadraba 5.8.2003 - 5.1.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.1999 do 21.6.2005
Ve funkci: od 1.2.1999 do 21.6.2005
Adresa: Československé armády 861/13, Poděbrady 290 01
Jméno: JUDr. Pavel Tregl 5.1.2006 - 20.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 11.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005
Adresa: Laubova 1626/3, Praha 130 00
Jméno: Mgr.Ing. Jan Šelder 5.1.2006 - 9.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 15.6.2010
Ve funkci: od 21.6.2005 do 15.6.2010
Adresa: Pujmanové 886/17, Praha 140 00
Jméno: Oldřich Široký 5.1.2006 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2005 do 23.9.2010
Ve funkci: od 23.9.2005 do 23.9.2010
Adresa: Západní 1354/24, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Markéta Hadrabová Dvořáková 20.7.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2008 do 15.11.2013
Adresa: Kasalická 545, Praha 190 17
Jméno: Markéta Hadrabová 1.8.2013 - 20.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2008 do 15.11.2013
Adresa: Kasalická 545, Praha 190 17
Jméno: Mgr.Ing. Jan Šelder 9.11.2010 - 13.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2010
Adresa: Pujmanové 886/17, Praha 140 00
Jméno: Mgr.Ing. Jan Šelder 13.12.2013 - 24.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2010
Adresa: Pujmanové 886/17, Praha 140 00
Jméno: Markéta Hadrabová 20.11.2013 - 6.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2013
Adresa: Kasalická 545, Praha 190 17

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Lucie Hadrabová
Člen statutárního orgánu: Josef Doležel
Člen statutárního orgánu: Tomáš Burda

Vlastníci firmy ABNER a.s. IČO: 25915207

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 84 000 000 Kč 100% 12.4.2017
zakladni 76 000 000 Kč 100% 20.5.2016 - 12.4.2017
zakladni 60 000 000 Kč 100% 14.5.2015 - 20.5.2016
zakladni 40 000 000 Kč 100% 9.11.2010 - 14.5.2015
zakladni 20 000 000 Kč 100% 1.2.1999 - 9.11.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 840 12.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 760 20.5.2016 - 12.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 600 14.5.2015 - 20.5.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 400 20.11.2013 - 14.5.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 400 9.11.2010 - 20.11.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 200 17.10.2002 - 9.11.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 200 6.3.2000 - 17.10.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 000 1.2.1999 - 6.3.2000

Sbírka Listin ABNER a.s. IČO: 25915207

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8572/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2015 19.8.2015 20.8.2015 8
B 8572/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 7.7.2015 27
B 8572/SL 53 notářský zápis [NZ 465/2014] Městský soud v Praze 6.11.2014 23.4.2015 19.5.2015 15
B 8572/SL 52 ostatní zápis DR - odv. místopřed. předst. Městský soud v Praze 4.11.2014 23.4.2015 19.5.2015 1
B 8572/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.10.2014 15.10.2014 28
B 8572/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 214/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 25.7.2014 19
B 8572/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 28.8.2013 31
B 8572/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 26.11.2012 32
B 8572/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.11.2010 28
B 8572/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 28.7.2009 28
B 8572/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.8.2008 7.8.2008 29
B 8572/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 29
B 8572/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.9.2004 22.9.2004 0
B 8572/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva audit.,příl. Městský soud v Praze 20.5.2003 28.8.2003 10.9.2003 0
B 8572/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, ovládací smlouva Městský soud v Praze 13.5.2003 30.6.2003 30.6.2003 0
B 8572/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.4.2002 17.4.2002 17.4.2002 0
B 8572/SL 14 převod,náj.podn.,ovládání Městský soud v Praze 11.3.2002 29.3.2002 29.3.2002 0
B 8572/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ABNER a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ABNER a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.