ABATIS a.s. Praha IČO: 45274363

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ABATIS a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45274363.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ABATIS a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o ABATIS a.s. IČO: 45274363

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.5.1992
Spisová značka: B 1567
IČO: 45274363
Obchodní firma: ABATIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.5.1992
Mimořádná valná hromada společnosti ABATIS a. s. přijala dne 12. 12. 2016 následující rozhodnutí: 1) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o částku 15.434.300,- Kč, tj. patnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta korun českých, zrušením 22.049, tj. dvaceti dvou tisíc čtyřiceti devíti kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Z ákladní kapitál se snižuje z částky 60.627.000,- Kč, tj. šedesát milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých na částku 45.192.700,- Kč, tj. čtyřicet pět milionů jedno sto devadesát dva tisíc sedm set korun českých. 2) Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 21. 4. 2016, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu jednoho roku. 26.6.2017 - 14.12.2017
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ABATIS a.s. ze dne 22. listopadu 2012 došlok rozdělení odštěpením společnosti ABATIS a.s. se vznikem 2 novýc společností: (i) AG-HOME s.r.o., se sídlem Ohrobec, Akátová 283, PSČ 252 45, a (ii) K-GREEN s.r.o. , se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, na které přešly odštěpovované části jmění společnosti ABATIS a.s. uvedené v projektu rozdělení odštěpením. Rozhodným dnem pro odštěpení je 01.02.2012. 17.1.2013
Na nástupnickou společnost ABATIS a.s., IČ: 452 74 363, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1567, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti I NVEST HOLDING spol. s r.o., IČ: 411 89 876, se sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091. 19.7.2012
Jediný akcionář společnosti ABATIS a.s., společnosti INVEST HOLDING spol. s r.o., přijal dne 22.12.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti ABATIS a.s. toto usnesení o snížení základního kapitálu: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.983.000,- Kč z původní výše 86.610.000.- Kč na novou výši 60.627.000,- Kč. b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hl ediska nepřiměřeně vysoká a společnost nepředpokládá v budoucích obdobích investiční výdaje v rozsahu přesahujícím dosahovaný zisk z běžné činnosti. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 25.983.000,- Kč bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akc ionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V uvedené souvislosti se konstatuje, že v současné době má společnost pouze jediného akcionáře, přičemž změna akcionářské strukt ury se do doby výplaty nepředpokládá. Výplata akcionáři (akcionářům) bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcionáře bude poukázána bez hotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti ABATIS a.s. na výzvu představenstva oznámí. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jm enovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,- Kč bude snížena o částku 300,- Kč na částku 700,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 60.627.000,- Kč rozdělen na 86.610 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií z a účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle p očtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k pře dložení akcií je sídlo společnosti ABATIS a.s. na adrese Praha 5, Jinonická 80. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 31.12.2008
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 3.11.2008, přijala toto usnesení: 1. Valná hromada bere na vědomí, že na této valné hromadě společnosti ABATIS a.s., se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, IČ: 452 74 363 (dále jen "ABATIS a.s.") předložila společnost INVEST HOLDING spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jinonick á 80, PSČ 158 00, IČ: 411 89 876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091, společnosti ABATIS a.s.: opis ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. je majitelem 78 648 ku sů kmenových akcií společnosti ABATIS a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, čímž společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. doložila, že vlastní akcie společnosti ABATIS a.s., jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,807% základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a zároveň s nimiž je spojen 90,807% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ABATIS a.s.. Tím bylo osvědčeno, že společnost INV EST HOLDING spol. s r.o. (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje ke dni konání této valné hromady požadavky ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku a je tedy Hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ABATIS a.s. vlastněným akcionáři společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři", na Hlavníh o akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti ABATIS a.s. v majetku Minoritních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře podle § 183l odst.3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti ABATIS a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie společnosti ABATIS a.s. zastaveny zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie společnosti ABATIS a.s. protiplnění ve výši 800,- Kč za jednu akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 032/2008 zpracovaným dne 9.9.2008 znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., ústavem zapsaným ministerstvem spravedlnosti ČR pod čj. 63/97-OOD do sezna mu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen "Znalecký posudek). Dle Znaleckého posudku byla obvyklá hodnota akcie určena na částku 794,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Záv ěr Znaleckého posudku zní: "Stanovujeme obvyklou hodnotu akcie na 794,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč firmy ABATIS a.s., IČ 45274363, k datu 1.července 2008". 4. Hlavní akcionář prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, 639 07 020, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 1 83m odst.2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode D ne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené společností ABATIS a.s. podle § 183l odst.6 a § 214 odst.1 obchodního zákoníku předají listinné akcie společnosti ABATIS a.s. Podrobnosti postupu při převzetí akcií společnosti ABATIS a.s. a poskytnutí pro tiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a společnost ABATIS a.s. nejpozději 1 týden přede Dnem převodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo společnosti ABATIS a .s. za neplatné postupem podle § 214 odst.2 a 3 obchodního zákoníku. 11.11.2008
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5.3.2002 byly přijaty nové stanovy společnosti. 5.2.2003
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 9.6.1994 byly přijaty nové stanovy společnosti. 9.12.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VUSTE - EVZ a VUSTE - VVZ. 5.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274363
Obchodní firma: ABATIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 27.6.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274363
Firma: ABATIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Kontakty na ABATIS a.s. IČO: 45274363

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jinonická 804/80 , Praha 158 00 19.9.2016
Sídlo: Jinonická 804/80 , Praha 158 00 5.5.1992 - 19.9.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jinonická 804/80, Praha 158 00

Obory činností ABATIS a.s. IČO: 45274363

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava nákladní 7.12.2007
Výroba pilařská a impregnace dřeva 12.9.2006
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 12.9.2006
Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče. 10.3.2000
Pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 9.12.1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona). 9.12.1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem 9.12.1994 - 5.2.2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.12.1994 - 5.2.2003
1. Výzkum, vývoj a výroba zařízení pro aplikaci ve strojírenských výrobách v oblasti měření geometrických veličin, mezioperační, operační a dílenská manipulace, rekonstrukce a modernizace strojírenské výrobní základy organizace a řízení strojírenských výrobních procesů, 5.5.1992 - 9.12.1994
2. výzkum a vývoj progresivních technologií pro strojírenství, 5.5.1992 - 9.12.1994
3. vývoj a výroba nových výrobků, aplikace plastů pro strojírenské výrobky, 5.5.1992 - 9.12.1994
4. vývoj a výroba elektrických zařízení včetně aplikace výpočetní techniky ve strojírenství, 5.5.1992 - 9.12.1994
5. poradenská činnost ve strojírenství. 5.5.1992 - 9.12.1994
Vývoj, experimentální ověřování výroby a výroba součástí a dílů, mechanismů s elektronickým systémem řízení, elektronických řídících systémů včetně obchodně technických služeb a komplexního odbytově technického a obchodně finančního zabezpečení. 5.5.1992 - 9.12.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 8.11.2003
ubytovací služby 8.11.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1003584624
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 28.6.1994

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1003584624
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.8.1994

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 24.9.2003
Přerušení oprávnění: 1.9.2015

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy ABATIS a.s. IČO: 45274363

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 30.5.2017
Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně 21.4.2016 - 30.5.2017
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 8.11.2003 - 21.4.2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 5.2.2003 - 8.11.2003
Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k jednání jménem společnosti písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.12.1994 - 5.2.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 9.12.1994
Jméno: Alena Kotalová 30.5.2017
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 12.12.2016
Ve funkci: od 12.12.2016
Adresa: Akátová 283, Ohrobec 252 45
Jméno: Jiří Večeř 5.5.1992 - 2.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Havlínem 764, Praha 156 00
Jméno: Ing. Vladimír Soudný 5.5.1992 - 5.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Antonín Sedlář 5.5.1992 - 5.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vysočanská 238/103, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Jiří Marvan 2.11.1993 - 5.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 738/18, Praha 110 00
Jméno: Josef Novotný 5.11.1993 - 10.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jablonecká 419/64, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kvarda 5.5.1992 - 7.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Souběžná 1013, Hostivice 253 01
Jméno: ing. Zdeněk Kautcký 5.11.1993 - 7.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 623 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Vyskočil 5.11.1993 - 7.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na bělidle 999/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. František Blecha 5.5.1992 - 9.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Letovská 546, Praha 199 00
Jméno: ing. Milan Sobek 5.11.1993 - 9.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komunardů 1951 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: ing. Irena Boháčová 10.11.1993 - 9.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Modrá 1978/4, Praha 155 00
Jméno: ing. Zdeněk Kautcký 7.12.1994 - 9.12.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jungmannova 623 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Vyskočil 7.12.1994 - 9.12.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na bělidle 999/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Svoboda 9.12.1994 - 29.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Chaberská 488/47, Praha 182 00
Jméno: Lubomír Kotal 9.12.1994 - 29.5.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na pláni 2056/28, Praha 150 00
Jméno: Lubomír Kotala 29.5.1995 - 29.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na pláni 2056/28, Praha 150 00
Jméno: Ing. Dalibor Tlučhoř CSc. 9.12.1994 - 7.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na rovnosti 2695/20, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Svoboda 29.5.1995 - 7.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chaberská 488/47, Praha 182 00
Jméno: Ing. Petr Rob 7.3.1996 - 27.1.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jinonická 808/51, Praha 150 00
Jméno: Lubomír Kotal 29.5.1995 - 23.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na pláni 2056/28, Praha 150 00
Jméno: Alena Kotalová 27.1.1998 - 28.10.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Franz Dürr 7.3.1996 - 22.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2005
Adresa: Am Forst 1 , Painten Spolková republika Německo
Jméno: Lubomír Kotal 23.6.1999 - 22.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2005
Ve funkci: do 27.6.2005
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Alena Kotalová 28.10.2004 - 22.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2005
Ve funkci: od 6.8.2004
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Lubomír Kotal 22.8.2006 - 14.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Alena Kotalová 22.8.2006 - 14.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Tomáš Reichl 22.8.2006 - 14.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Adresa: Čerchovská 1981/6, Praha 120 00
Jméno: Mgr. David Dubský 14.9.2012 - 4.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2012 do 22.4.2013
Adresa: Vocelova 606/12, Praha 120 00
Jméno: Lubomír Kotal 14.9.2012 - 15.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2012 do 9.8.2013
Ve funkci: od 14.6.2012 do 9.8.2013
Adresa: Jinonická 804/80, Praha 158 00
Jméno: Alice Langová 4.6.2013 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2013 do 9.8.2013
Ve funkci: do 9.8.2013
Adresa: Lützow str. 96 , 461 47 Oberhausen Spolková republika Německo
Jméno: Zdeněk Navara 15.8.2013 - 17.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2013
Ve funkci: od 9.8.2013
Adresa: Hněvkovského 1376/10, Praha 149 00
Jméno: Christoph Rosenberger 15.8.2013 - 1.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2013
Ve funkci: od 9.8.2013
Adresa: Wollwirkergasse 7 , 930 47 Regensburg Spolková republika Německo
Jméno: Alena Kotalová 14.9.2012 - 19.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2012
Ve funkci: od 14.6.2012
Adresa: Akátová 283, Ohrobec 252 45
Jméno: Zdeněk Navara 17.8.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2013
Ve funkci: od 9.8.2013
Adresa: Hněvkovského 1376/10, Praha 149 00
Jméno: Christoph Rosenberger 1.3.2014 - 30.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.8.2013 do 12.12.2016
Ve funkci: od 9.8.2013 do 12.12.2016
Adresa: Wollwirkergasse 7 , 930 47 Regensburg Spolková republika Německo
Jméno: Alena Kotalová 19.9.2016 - 30.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2012 do 12.12.2016
Ve funkci: od 14.6.2012 do 12.12.2016
Adresa: Akátová 283, Ohrobec 252 45
Jméno: Zdeněk Navara 19.9.2016 - 30.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2013 do 12.12.2016
Ve funkci: od 9.8.2013 do 12.12.2016
Adresa: Hněvkovského 1376/10, Praha 149 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Václav Škoch 5.5.1992 - 5.11.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hošťálkova 1169/113, Praha 169 00
Jméno: Ing. Bohumil Stuchlík 5.5.1992 - 7.12.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V zálesí 462/8, Praha 154 00
Jméno: Ing. Vladimír Tesař 5.5.1992 - 7.12.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Štorkánova 2805/4, Praha 150 00
Jméno: ing. Jiří Melichar 5.11.1993 - 9.12.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jinonická 5 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vašek CSc. 7.12.1994 - 9.12.1994
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pelhřimovská 340/11, Praha 140 00
Jméno: ing. Petr Rob 5.11.1993 - 7.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Rajské zahrady 1912/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Čestmír Matějka 9.12.1994 - 7.3.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Zdíkovská 2920/18, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zdeněk Dolenský 9.12.1994 - 7.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V zápolí 1263/26, Praha 141 00
Jméno: František Starý 7.3.1996 - 27.1.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Farkáně III 259/35, Praha 150 00
Jméno: Jindra Komárková 7.3.1996 - 27.1.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Štěpánkova 1060/55, Praha 150 00
Jméno: Kateřina Stehlíková 27.1.1998 - 30.1.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Sloupecká 187, Měchenice 252 06
Jméno: Jaroslav Kotal 27.1.1998 - 30.1.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ličkovo nám. 9 , Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Urban 7.3.1996 - 23.4.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Nad vodovodem 1364/28, Praha 100 00
Jméno: Ing. Nataša Rodová 23.4.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2001 do 5.3.2002
Adresa: Senegalská 636/4, Praha 160 00
Jméno: Tomáš Reichl 5.2.2003 - 16.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2002 do 27.6.2005
Adresa: Čerchovská 1981/6, Praha 120 00
Jméno: Jaroslav Kotal 30.1.2001 - 14.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 5.3.2002 do 14.6.2012
Adresa: Lyčkovo náměstí 462/9, Praha 186 00
Jméno: Ludmila Hamplová 30.1.2001 - 14.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 14.6.2012
Adresa: Nedašovská 337/22, Praha 155 21
Jméno: Jaroslav Koblasa 16.8.2005 - 14.9.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2005 do 14.6.2012
Adresa: 18, Řehenice 251 67
Jméno: Drahomíra Boušová 14.9.2012 - 5.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2012 do 28.9.2012
Adresa: Plzeňská 34, Cerhovice 267 61
Jméno: Anna Velková 14.9.2012 - 5.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2012 do 28.9.2012
Adresa: Táboritská 16/24, Praha 130 00
Jméno: Hana Maláňová 5.2.2013 - 4.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.9.2012 do 22.4.2013
Adresa: Ovčí hájek 2165/28, Praha 158 00
Jméno: Alice Langová 5.2.2013 - 4.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.9.2012 do 22.4.2013
Adresa: Lützow str. 96 , 461 47 Oberhausen Spolková republika Německo
Jméno: Ludmila Hamplová 14.9.2012 - 19.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2012
Adresa: Nedašovská 337/22, Praha 155 21
Jméno: Pavlína Majtánová 4.6.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013
Adresa: 128, Přišimasy 282 01
Jméno: Michaela Štindlová 4.6.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013
Adresa: 575, Jablůnka 756 23
Jméno: Ludmila Hamplová 19.9.2016 - 30.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2012 do 12.12.2016
Adresa: Nedašovská 337/22, Praha 155 21
Jméno: Pavlína Majtánová 19.9.2016 - 30.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 12.12.2016
Adresa: 128, Přišimasy 282 01
Jméno: Michaela Štindlová 19.9.2016 - 30.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2013 do 12.12.2016
Adresa: 575, Jablůnka 756 23

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prokurista a ředitel společnosti 18.6.1992
Jméno: Ing. Milan Novák 18.6.1992 - 2.11.1993
Adresa: Plzeňská 129 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Josef Novotný 18.6.1992 - 10.11.1993
Adresa: Jablonecká 419/64, Praha 190 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Alena Kotalová

Vlastníci firmy ABATIS a.s. IČO: 45274363

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 45 192 700 Kč 100% 14.12.2017
zakladni 60 627 000 Kč 100% 3.6.2009 - 14.12.2017
zakladni 86 610 000 Kč - 5.5.1992 - 3.6.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 64 561 14.12.2017
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 86 610 3.6.2009 - 14.12.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 610 23.9.2005 - 3.6.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 86 610 5.5.1992 - 23.9.2005

Sbírka Listin ABATIS a.s. IČO: 45274363

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1567/SL 79 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 4
B 1567/SL 78 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.2.2015 12.3.2015 20.3.2015 4
B 1567/SL 77 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.10.2014 12.3.2015 20.3.2015 2
B 1567/SL 76 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 5
B 1567/SL 75 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 2
B 1567/SL 74 notářský zápis NZ 373/2013 Městský soud v Praze 9.8.2013 14.8.2013 21.8.2013 32
B 1567/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.4.2013 21.5.2013 10.6.2013 2
B 1567/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.9.2012 2.1.2013 5.2.2013 3
B 1567/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.2.2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 17.12.2012 24.1.2013 7
B 1567/SL 70 notářský zápis NZ 984/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 22.11.2012 17.12.2012 24.1.2013 92
B 1567/SL 69 posudek znalce č.87-425/2012 Městský soud v Praze 27.7.2012 17.12.2012 24.1.2013 160
B 1567/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31.1.2012 Městský soud v Praze 31.1.2012 17.12.2012 24.1.2013 20
B 1567/SL 67 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.8.2012 16.10.2012 18.10.2012 73
B 1567/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 16.10.2012 26
B 1567/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2012 zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 19.6.2012 16.10.2012 6
B 1567/SL 64 notářský zápis NZ 503/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 14.6.2012 19.6.2012 16.10.2012 26
B 1567/SL 63 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 14.6.2012 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2012 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 61 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 26.1.2009 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2009 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 1.3.2012 Městský soud v Praze 1.3.2012 2.5.2012 3.5.2012 27
B 1567/SL 58 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 27.4.2012 2.5.2012 3.5.2012 6
B 1567/SL 57 ostatní - plná moc k fúzi Městský soud v Praze 27.4.2012 2.5.2012 3.5.2012 2
B 1567/SL 56 účetní závěrka 2010 -přehl.o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 1
B 1567/SL 55 účetní závěrka r.2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 0
B 1567/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 1
B 1567/SL 53 účetní závěrka k 3.5.2011 Městský soud v Praze 3.5.2011 26.7.2011 3.8.2011 6
B 1567/SL 52 výroční zpráva [2009] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 7
B 1567/SL 51 účetní závěrka [2009]   příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 9
B 1567/SL 50 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 7
B 1567/SL 49 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 4
B 1567/SL 48 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 7.5.2009 Městský soud v Praze 7.5.2009 30.7.2009 3.8.2009 21
B 1567/SL 47 notářský zápis -NZ955/08 Městský soud v Praze 22.12.2008 13.1.2009 15
B 1567/SL 46 posudek znalce č.032/2008 Městský soud v Praze 9.9.2008 12.11.2008 177
B 1567/SL 45 notářský zápis -NZ799/08 Městský soud v Praze 3.11.2008 12.11.2008 15
B 1567/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 1
B 1567/SL 43 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 4
B 1567/SL 42 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 9
B 1567/SL 41 účetní závěrka r.2007-cash-flow Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 2
B 1567/SL 40 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 6
B 1567/SL 39 notářský zápis NZ 343/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 8.1.2008 12
B 1567/SL 38 notářský zápis NZ 343/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 26.7.2007 1.8.2007 12
B 1567/SL 37 zpráva auditora k r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 1.8.2007 4
B 1567/SL 36 účetní závěrka [2006]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 1.8.2007 4
B 1567/SL 35 účetní závěrka -přehl.o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 2
B 1567/SL 34 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 2
B 1567/SL 33 výroční zpráva [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 8
B 1567/SL 32 účetní závěrka [2006]  -příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 8
B 1567/SL 31 účetní závěrka [2006]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 3
B 1567/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 423/2006 Městský soud v Praze 14.8.2006 7.9.2006 6.10.2006 0
B 1567/SL 29 notářský zápis -NZ320/05 Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 28 účetní závěrka k 10.6.04 Městský soud v Praze 10.6.2004 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 27 výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + příloha UZ Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 25 ostatní -zápis č.1z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 24 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 1.8.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 23 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 29.7.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 22 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 27.7.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 20 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 19 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.6.2006 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 18 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 3.7.2006 0
B 1567/SL 17 účetní závěrka k 10.6.2004 Městský soud v Praze 10.6.2004 9.7.2005 7.2.2006 6
B 1567/SL 16 účetní závěrka k 2.6.2005 Městský soud v Praze 2.6.2005 9.7.2005 7.2.2006 6
B 1567/SL 15 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 7.2.2006 1
B 1567/SL 14 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva auditora + příloha Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 13.7.2005 23
B 1567/SL 10 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] + účetní závěrka k 27.5.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 14.7.2004 16
B 1567/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 163/2003,OR,PL,PM Městský soud v Praze 14.7.2003 1.12.2003 1.12.2003 0
B 1567/SL 8 výroční zpráva [2002] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 21.7.2003 0
B 1567/SL 7 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.3.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 155/2002 Městský soud v Praze 5.3.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 5 výroční zpráva [2001] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 3 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 15.7.2002 0
B 1567/SL 2 výroční zpráva [2000] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 7.12.2001 0
B 1567/SL 1 notářský zápis NZ 312/99 Městský soud v Praze 30.6.1999 20.10.2000 0
B 1567/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.2004 0
B 1567/SL 12 notářský zápis, podpisové vzory NZ 389/2004 Městský soud v Praze 6.8.2004 0
B 1567/SL 11 ostatní zápis č.6 z jedn.představ. Městský soud v Praze 6.8.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ABATIS a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ABATIS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.