A.K.F. Projekt, a.s. Praha IČO: 28145593

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu A.K.F. Projekt, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28145593.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma A.K.F. Projekt, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem A.K.F. Projekt, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.3.2013
Spisová značka: B 18999
IČO: 28145593
Obchodní firma: A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.2.2012
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.2.2012
Obchodní společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 25606409, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933 jako jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., se sídlem Korunní 1171 /79, Vinohrady, 13000 Praha, identifikační číslo 28145593, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18999, vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, jejím jménem za představenstvo předseda představenstva Ing. Ivan Bubeníček a člen představenstva Ján Šťastný, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., je získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank. Základní kapitál společnosti A.K.F. Projekt, a.s., který byl plně splacen, se zvyšuje o částku 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na celkovou novou výši zák ladního kapitálu 62,000.000,-- Kč (slovy šedesát dva miliony korun českých) a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (tři sta) kusů nových kmenových akcií společnosti A.K.F. Projekt, a.s., které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Akc ie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie společnosti A.K.F. Projekt, a.s., tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to společnost A.K.F., a.s., se sídlem Praha 3, Korunní 1171/79, identifikační číslo 2 5606409, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4933. Nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti v katastrálním území Vinohrady, zapsané na listu vlastnictví číslo 2463 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Vinohrady a obec Praha, a to: - budovu čp. 2521 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/1; - budovu č.p. 2541 - obč. vyb., část obce Vinohrady, na pozemku parcelní číslo 3261/2; - pozemek parcelní číslo 3261/1 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3261/2 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelní číslo 3262/1 - ostatní plocha, způsob využití zeleň; - pozemek parcelní číslo 3262/2 - ostatní plocha, způsob využití zeleň. Nově emitované akcie budou upsány společností A.K.F., a.s. jako předem vybraným zájemcem s tím, že společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je oprávněna nově emitované akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou výše uvedené ne movitosti ve vlastnictví společnosti A.K.F. a.s., v postavení předem vybraného zájemce. Předmět nepeněžitého vkladu (výše uvedené nemovitosti) byl oceněn společností NSN Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, identifikační číslo 24664651, znalcem pro obor ekonomika, odvětví oceňování nepeněžitých vkla dů do obchodních společností, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pravomocným usnesením číslo jednací 2Nc 4823/2013-13 ze dne 17.4.2013, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 21.6.2013 znalecký posudek č. 242-37/2013 ve výši 60,000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tedy činí 60,000.000,-- Kč za nově emitovaných tři sta kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,-- Kč (slovy dvě stě t isíc korun českých) a společnost A.K.F., a.s., v postavení předem vybraného zájemce je jako upisovatel povinna splatit celý emisní kurs ve výši 100% upsaných akcií. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti A.K.F. Projekt, a.s., proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných nově emitovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Upisování nově emitovaných akcií je vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, as.., shora specifikovaným nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že společnost A.K.F., a. s. není schopna jako jeho vlastník předmětný nemovitý majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který společnost A.K.F. Projekt, a.s, naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitál u společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti A.K.F. Projekt, a.s., protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá společnost A.K.F. Projekt, a.s., hospodářskou výhodu zlepšení pozi ce u financujících bank. Vkládaný nemovitý majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti A.K.F. Projekt, a.s., a to zejména k pronájmu bytů a nebytových prostor. Místem pro upisování nově emitovaných akcií je sídlo společnosti A.K.F. Projekt, a.s., s tím, že akcie budou upsány předem vybraným zájemcem tj. společností A.K.F., a.s., a to na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou jmenované právnické osoby ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, přičemž uzavíraná smlouva musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií činí 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcí společnosti A.K.F. a,s., jako předem vybranému zájemci. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude společnosti A.K.F., a.s, jako předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost A.K.F. Projekt, a.s., je povinna tento návrh odeslat společnosti A.K.F., a.s., jako předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu spo lečnosti A.K.F. Projekt, a.s., učiněné v působnosti valné hromady. Společnost A.K.F., a.s., jako předem vybraný zájemce je povinna splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve shora specifikovaném znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností A.K.F. Projekt a současně jeho předáním společnosti A.K.F. Proj ekt, a.s., s tím, že o tomto předání bude mezi společností A.K.F. Projekt, a.s., a společnosti A.K.F., a.s,. sepsán zápis. Společnost A.K.F., a.s, jako předem vybraný zájemce je současně povinna předat společnosti A.K.F. Projekt, a.s., písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti A.K.F. Projekt, a.s. Nepeněžitý vklad musí být společností A.K.F., a.s., jako předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpis u smlouvy o upsání akcií. 26.8.2013 - 23.11.2013

Aktuální kontaktní údaje A.K.F. Projekt, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28145593
Obchodní firma: A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 25.1.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28145593
Firma: A.K.F. Projekt, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.2.2012

Základní údaje datové schránky

IČO: 28145593
Jméno subjektu: A.K.F. Projekt, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: fmi9nzd

Základní údaje DPH

IČO: 28145593
DIČ: CZ28145593
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: A.K.F. Projekt, a.s.
Sídlo: Korunní 1171/79 PRAHA 3 - VINOHRADY 130 00 PRAHA 3
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
4200417212/6800 4.12.2013
Tato registrace byla zveřejněna dne: 31.10.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.10.2013

Kontakty na A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Korunní 1171/79 , Praha 130 00 5.2.2013
Sídlo: Široká 432/11 , České Budějovice 370 01 6.2.2012 - 5.2.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Korunní 1171/79, Praha 130 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Korunní 1171/79, Vinohrady, 13000 Praha 3

Obory činností A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.9.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.2.2013

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 6.2.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.1.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně 7.11.2016
Společnost zastupují předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 2.9.2015 - 7.11.2016
Jménem společnosti jednají předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 5.2.2013 - 2.9.2015
Člen představenstva jedná za společnost samostatně. 6.2.2012 - 5.2.2013
Jméno: Ing. Oldřich Vávra 15.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2016
Ve funkci: od 7.11.2016
Adresa: Kováků 3210/26, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Janoušek 6.2.2012 - 5.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2012 do 31.1.2013
Ve funkci: od 6.2.2012
Adresa: Boletická 2222/1, České Budějovice 370 01
Jméno: Ivan Bubeníček 5.2.2013 - 28.9.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013
Ve funkci: od 24.1.2013
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00
Jméno: David Grošup 5.2.2013 - 28.9.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013
Adresa: Jílovská 1165/65, Praha 142 00
Jméno: David Grošup 28.9.2013 - 1.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013
Adresa: Jílovská 1165/65, Praha 142 00
Jméno: Ján Šťastný 5.2.2013 - 2.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013 do 18.3.2015
Adresa: Sázavská 2032/30, Praha 120 00
Jméno: Ivan Bubeníček 28.9.2013 - 2.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013 do 8.7.2015
Ve funkci: od 24.1.2013 do 8.7.2015
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00
Jméno: David Grošup 1.8.2014 - 2.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2013 do 8.7.2015
Adresa: Jetelová 3255/9, Praha 106 00
Jméno: Ing. David Grošup 2.9.2015 - 4.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2015 do 15.10.2015
Adresa: Jetelová 3255/9, Praha 106 00
Jméno: David Kamarás 2.9.2015 - 25.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2015
Ve funkci: od 8.7.2015
Adresa: Sázavská 2032/30, Praha 120 00
Jméno: Ing. Ivan Bubeníček 2.9.2015 - 7.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2015 do 7.11.2016
Ve funkci: od 8.7.2015 do 7.11.2016
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00
Jméno: David Kamarás 25.4.2016 - 7.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2015 do 7.11.2016
Ve funkci: od 8.7.2015 do 7.11.2016
Adresa: Sázavská 2032/30, Praha 120 00
Jméno: Ing. Oldřich Vávra 7.11.2016 - 15.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2016
Ve funkci: od 7.11.2016
Adresa: Pěstitelská 127/5, Brno 619 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. 7.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2016
Ve funkci: od 7.11.2016
Adresa: Gotthardská 28/8, Praha 160 00
Jméno: Martina Kubíková 6.2.2012 - 5.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2012 do 30.11.2012
Ve funkci: od 6.2.2012 do 30.11.2012
Adresa: Jizerská 1076/2, České Budějovice 370 11
Jméno: Petra Janoušková 6.2.2012 - 5.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2012 do 30.11.2012
Ve funkci: od 6.2.2012
Adresa: Boletická 2222/1, České Budějovice 370 01
Jméno: Martina Brůžková 6.2.2012 - 5.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2012 do 30.11.2012
Ve funkci: od 6.2.2012
Adresa: U Trojice 799/33, České Budějovice 370 04
Jméno: Věra Bubeníčková 5.2.2013 - 28.9.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2013
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00
Jméno: Zdeněk Krejčí 5.2.2013 - 4.1.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2013 do 15.10.2015
Ve funkci: od 24.1.2013 do 15.10.2015
Adresa: Mratínská 437/26, Praha 190 00
Jméno: Anna Matoušková 5.2.2013 - 4.1.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2013 do 15.10.2015
Adresa: Koněvova 2360/203, Praha 130 00
Jméno: Věra Bubeníčková 28.9.2013 - 4.1.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2013 do 15.10.2015
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00
Jméno: Ing. David Grošup 4.1.2016 - 7.11.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2015 do 7.11.2016
Ve funkci: od 15.10.2015 do 7.11.2016
Adresa: Jetelová 3255/9, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Krejčí 4.1.2016 - 7.11.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2015 do 7.11.2016
Ve funkci: do 7.11.2016
Adresa: Mratínská 437/26, Praha 190 00
Jméno: PaedDr. Věra Bubeníčková 4.1.2016 - 7.11.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2015 do 7.11.2016
Ve funkci: do 7.11.2016
Adresa: Na zájezdu 2554/18, Praha 101 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Vávra

Vlastníci firmy A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 62 000 000 Kč - 23.11.2013
zakladni 2 000 000 Kč - 24.2.2012 - 23.11.2013
zakladni 2 000 000 Kč - 6.2.2012 - 24.2.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 310 23.11.2013
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 5.2.2013 - 23.11.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 6.2.2012 - 5.2.2013

Sbírka Listin A.K.F. Projekt, a.s. IČO: 28145593

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 18999/SL 23 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2015 15.12.2015 7.1.2016 1
B 18999/SL 22 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 4
B 18999/SL 21 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 3
B 18999/SL 20 účetní závěrka [2014] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 2
B 18999/SL 19 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 3
B 18999/SL 18 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 9
B 18999/SL 17 zpráva o vztazích r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 1
B 18999/SL 16 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 16.12.2015 9
B 18999/SL 15 notářský zápis [NZ 195/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.7.2015 10.8.2015 8.9.2015 17
B 18999/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2014 26.6.2014 22.7.2014 1
B 18999/SL 13 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 22.7.2014 4
B 18999/SL 12 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 8.4.2014 16.4.2014 4
B 18999/SL 11 posudek znalce č.242-37/2013 Městský soud v Praze 21.6.2013 31.10.2013 9.12.2013 22
B 18999/SL 10 notářský zápis NZ 281/2013 Městský soud v Praze 30.7.2013 21.8.2013 6.9.2013 6
B 2033/SL 6 ostatní - Zápis ze zasedání dozorčí rady a představenstva Městský soud v Praze 24.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 6
B 2033/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 5
B 2033/SL 4 notářský zápis 34/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 4.2.2013 4.2.2013 4
B 2033/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.2.2012 24.2.2012 6
B 2033/SL 2 ostatní - potvrzení o volbě př. DR Městský soud v Praze 8.11.2011 7.2.2012 2
B 2033/SL 1 notářský zápis 447/2011 Městský soud v Praze 7.2.2012 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení A.K.F. Projekt, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu A.K.F. Projekt, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.