ZVVZ a. s. Milevsko IČO: 00009041

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZVVZ a. s., která sídlí v obci Milevsko a bylo jí přiděleno IČO 00009041.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ZVVZ a. s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ZVVZ a. s. se sídlem v obci Milevsko byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1990
Spisová značka: B 30
IČO: 00009041
Obchodní firma: ZVVZ a. s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 4 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZVVZ a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 000 09 041 ze dne 30.8.2010 došlo krozdělení této společnosti odštěpením. Zodštěpené části jmění rozdělované společnosti byla vrozsahu schváleného projektu rozdělení odštěpením založena nová společnost ZVVZ MACHINERY a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 281 27 625. Rozhodným dnem přeměny je 1.6.2010. 1.9.2010
Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti vkombinaci sodštěpením sloučením došlo kodštěpení částí jmění společnosti ZVVZ a.s. akpřechodu jedné odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25 akpřechodu další odštěpené části jmění na společnost GES INVEST, a.s., IČ: 250 51 008, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00. 30.8.2010
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, Milevsko, PSČ 399 25, IČ 000 09 041, konané dne 27. 3. 2009: Určení hlavního akcionáře: GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti ZVVZ a.s. ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Ostatní akcie, tj. 2.299 ks kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč s pořadovými čísly: od 669.298 do 669.800, od 669.802 do 670.101, od 671.001 do 671.200, od 672.735 do 672.780, od 672.785 do 672.792, od 672.797 do 672.886, od 672.896 do 672.903, od 672.906 do 672.910, od 672.913 do 672.917, od 672.920 do 972.942, od 672.953 do 673.244, od 673.253 do 673.258, od 673.269 do 674.081 přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513.1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, která je hlavní akcionářem společnosti ZVVZ a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejich akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s., protiplnění ve výši 1.134,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností ZVVZ a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1259-3/2009 zpracovaným dne 15. února 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ 442 66 154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES INVEST, a.s., předloží společnosti ZVVZ a.s., a to a/ buď přímo, v sídle společnosti (kancelář SŘSÚ, č. 120) b/ a/nebo prostřednictvím poboček společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno nacházejících se na adrese Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno a Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES INVEST, a.s. podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s. protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosavadní 14.4.2009 - 26.5.2009
Okresní soud v Písku rozhodl usnesením ze dne 8.1.2002 č.j. 6 Nc1015/2001-6 podle § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekučníhořádu) o nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezuRozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky aAgrární komoře České republiky v Praze ze dne 16.7.2001 sp.zn.Rsp 38/01 proti povinnému k uspokojení pohledávky oprávněného vevýši 36,474.746,21 Kč s 15 % úrokem z prodlení ročně, a to:z částky Kč 14,672.091,17 od 26.3.1999 do 31.1.2000,z částky Kč 13,371.008,53 od 11.6.1999 do 28.2.2000,z částky Kč 7,873.690,57 od 29.2.2000 do 13.3.2000,z částky Kč 7,514.004,57 od 14.3.2000 do 23.1.2001,z částky Kč 2,068.696,62 od 10.9.1999 do zaplacení,z částky Kč 787.291,80 od 5.12.1999 do zaplacení,z částky Kč 2,214.984,12 od 7.2.2000 do zaplacení,z částky Kč 8,170.793,43 od 15.6.2000 do zaplacení,z částky Kč 11,400.767,06 od 21.9.2000 do zaplacení,z částky Kč 798.878,14 od 12.11.2000 do zaplacení,z částky Kč 3,546.852,18 od 26.11.2000 do zaplacení, 30.4.2002 - 3.9.2002
a spolu s 10 % úroky z prodlení ročně, a toz částky Kč 6,043.099,70 od 24.1.2001 do zaplacenía z částky Kč 1,443.383,16 od 15.2.2001 do zaplacení,a nákladů předchozího rozhodčího řízení v částce Kč 1,147.800,-a nákladů oprávněného za právní zastoupení v exekučním řízení vevýši Kč 92,590,- dle vyhl.č.484/2000 Sb.a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenémuk provedení exekuce náklady exekuce.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. JosefPotoček Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3. 30.4.2002 - 3.9.2002
Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno podáním příkazu Středisku cenných papírůke zrušení 5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii. 11.6.2001 - 12.9.2001
Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovypětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kčna 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnotydo rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.lpísm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálubudou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l vejmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního jmění budeprovedeno podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii. 11.6.2001 - 11.6.2001
Řádná valná hromada, která se konala 12. 5. 2000 přijala totousnesení:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výšezákladního jmění, která činí 588,600.000,- Kč (slovypětsetosmdesátosmmilionůšestsettisíc korun) o 92,000.000,- Kč(slovy devadesátdvamilionů korun) na celkovou výši 680,600.000,-Kč (slovy šestsetosmdesátmilionůšestsettisíc korun) s tím, že sepřipouští upisování nad navrhovanou částku až do částky96,000.000,- Kč (slovy devadesátšestmilionů korun) na celkovouvýši 684,600.000,- Kč (slovyšestsetosmdesátčtyřimilionůšestsettisíc korun). Na toto zvýšeníbude upsáno 92.000 ks (slovy devadesátdvatisíc kusů) až 96.000ks (slovy devadesátšesttisíc kusů) kmenových, veřejněobchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Emisní kurz nově upisovanýchakcií se rovná jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednuakcii. Nové akce se tedy upisují bez emisního ážia.2. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitýmivklady,formou vložení pohledávky. Předmětem nepeněžitého vkladuje pohledávka předem určeného zájemce, jímž je Konsolidačníbanka Praha, s.p.ú. se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 4811 86 72, která vznikla ze smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou,a.s. a ZVVZ a.s., která byla cedována na Konsolidační bankuPraha, s.p.ú. a oběma stranami potvrzena v dohodě o narovnání zedne 27. 4. 1995 ve znění dodatku č.1 ze dne 22. 9. 1999.Nominální hodnota vkládané pohledávky činí 92,056.794,73 Kč.Spolu s pohleádvkou bude vloženo na základní jmění ipříslušenství této pohledávky, tzn. úroky do dne konání valnéhromady, které se vypočtou takto:jistina x (úroková sazba/100) x počet dnů-----------------------------------------počet dnů v roceO konečné výši základního jmění rozhodne představenstvo přizaokrouhlení výše základního jmění na celé tisícikoruny směremdolů.3. Akcie budou upsány v sídle společnosti, tj. na adrese ZVVZa.s., Sažinova 888, Milevsko na základě písemné výzvypředstavenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií začíná prvnípracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu trvá 15kalendářních dní. Nepeněžité vklady budou splaceny v celémrozsahu nejpozději do 3 dnů po dni úpisu v místě sídleupisovatele, tj. u Konsolidační banky Praha, s.p.ú. se sídlemJanovského 438/2, Praha 7, a to podpisem smlouvy o postoupenípohledávky. 17.5.2000 - 31.5.2000
Odštěpný závod:označení: ZVVZ a.s. - organizační složkaSídlo: Kutlíkova č. 17, 852 32 BratislavaPředmět podnikání: - Nákup a prodej zboží (na zboží, nakteré se vyžaduje zvláštní povolení,je možné nákup a prodej zboží vykonávatjen se zvláštním povolením)-Zprostředkování obchoduStatutární orgán: vedoucí organizační složky Ing. PeterHačunda, Rovniankova 11, Bratislava 31.5.1995 - 31.5.1995
Způsob jednání jménem společnosti:Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedaa jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodní- 10.1.1994 - 31.5.1995
mu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojísvůj podpis. 10.1.1994 - 31.5.1995
Při podpisu za a. s. musí prokuristé pod názvem společnostipřipojit pod svůj podpis dodatek naznačující prokuru /perprokura/. 15.7.1991 - 10.1.1994
Akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu rozhodnutím ministra strojírenství aelektrotechniky ČR č. 106/1990 č.j. 1030/634/90 ze dne17.12.1990, jímž byla dnem 31.12.1990 zrušena bez likvidaceorganizace Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, státnípodnik a vložen její hmotný majetek do akciové společnosti Závodyna výrobu vzduchotechnických zařízení a.s.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy. 28.12.1990
Základní kapitál společnosti činí 588,600.000,-Kčs, slovypětsetosmdesátosmimilónůšestesetisíc korun čsl. ve forměnepeněžitého vkladu znalecky ohodnoceného.Počet, forma a hodnota akcií: Na základní kapitál společnosti vevýši 588,600.000,-Kčs bude vydána jedna hromadná akcie znějícína jméno. 28.12.1990 - 10.1.1994
Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupujepředstavenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisováníza společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvuspolečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejménějeden člen představenstva. 28.12.1990 - 8.1.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00009041
Obchodní firma: ZVVZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Milevsko
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00009041
Firma: ZVVZ a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Milevsko
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 00009041
Jméno subjektu: ZVVZ a. s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: uiacist

Základní údaje DPH

IČO: 00009041
DIČ: CZ00009041
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ZVVZ a.s.
Sídlo: Sažinova 888 MILEVSKO 399 01 MILEVSKO 1
Zapsal Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Milevsku, Za Radnicí 12, MILEVSKO, tel.: 382 566 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
207271/0100 2.4.2013
31282012/2700 2.4.2013
31282004/2700 2.4.2013
412700433/0300 1.4.2013
43-176280237/0100 1.4.2013
2020660101/2600 1.4.2013
2020660902/2600 1.4.2013
7682060247/0100 1.4.2013
CZ7527000000000031282012 11.2.2014
CZ45 0100 0000 0076 8206 0247 1.4.2013
CZ06 2600 0000 0020 2066 0902 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sažinova 888 , 399 01 Milevsko Česká republika
Sažinova 888, 399 01 Milevsko
15.3.2013
Sídlo: Sažinova 888 , 399 25 Milevsko Česká republika
Milevsko, Sažinova 888, PSČ 39925
8.1.1993 - 15.3.2013
Sídlo: Milevsko Česká republika
Milevsko
28.12.1990 - 8.1.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sažinova 888/11, Milevsko 399 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Sažinova 888, 39901 Milevsko

Obory činností ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava 8.2.2011
mezinárodní příležitostná osobní silniční doprava 8.2.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.1.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 12.1.2009
Obráběčství 12.1.2009
Klempířství a oprava karoserií 12.1.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.1.2009
Opravy silničních vozidel 12.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 12.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory volné živnosti:Zprostředkování obchodu a služebPoradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkůVydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práceVýroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobkůPovrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálůVýroba strojů a zařízeníVýroba motorových a přípojných vozidel a karoseriíPřípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnostiPotrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práceVýzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských vědTestování, měření, analýzy a kontrolySlužby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahyMimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnostiRealitní činnost, správa a údržba nemovitostíZasilatelství a zastupování v celním řízeníPoskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portályPronájem a půjčování věcí movitých 12.1.2009 - 6.10.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.7.2007 - 12.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2007 - 12.1.2009
pronájem apůjčování věcí movitých 30.7.2007 - 12.1.2009
výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuhýcha plynných škodlivin a odpadů a pro čištění a úpravu vod, včetněrekonstrukcí a modernizací 11.9.2003 - 12.1.2009
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravuvčetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladníchcisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerůnádržkových ISO a tlakových nádob 28.2.2003 - 12.1.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2003 - 12.1.2009
zastupování v celním řízení 30.7.2002 - 12.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrickýchzařízení 11.6.2001 - 12.1.2009
klempířství 11.6.2001 - 12.1.2009
zprostředkování obchodu 11.6.2001 - 12.1.2009
zprostředkování služeb 11.6.2001 - 12.1.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví aenergetiky 11.6.2001 - 12.1.2009
realitní činnost 11.6.2001 - 12.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti 11.6.2001 - 12.1.2009
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pročištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání aklimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuhýcha plynných škodlivin a odpadů a pro čištění a úpravu vod, včetněrekonstrukcí a modernizací 11.6.2001 - 11.9.2003
Opravy silničních vozidel 31.5.2000 - 11.6.2001
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bezpohonu 17.5.2000 - 12.1.2009
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologoii, zejména pročištění a úpravu vody, vzduchu a jiných plynných médií, prolikvidaci tuhých a plynných škodlivin a pro větrání aklimatizaci průmyslových a jiných provozů, včetně rekonstrukcí amodernizací 17.5.2000 - 11.6.2001
Provozování dráhy - vlečky 15.8.1996 - 6.10.2010
Provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 15.8.1996 - 6.10.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 15.8.1996 - 12.1.2009
Zámečnictví 15.8.1996 - 12.1.2009
Kovoobráběčství 15.8.1996 - 12.1.2009
Výroba tepla. 15.8.1996 - 12.1.2009
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravuvčetně přepravníků sypkých hmot, kontejnerů a tlakových nádob. 15.8.1996 - 28.2.2003
Silniční motorová doprava nákladní. 15.8.1996 - 11.6.2001
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 15.8.1996 - 11.6.2001
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel. 15.8.1996 - 11.6.2001
Stavba strojů s mechanickým pohonem 15.8.1996 - 11.6.2001
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej. 15.8.1996 - 11.6.2001
Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné. 15.8.1996 - 11.6.2001
Poradenská činnost v oblasti strojírenství v rámci živnostivolné. 15.8.1996 - 11.6.2001
Mimoškolní vzdělávání. 15.8.1996 - 11.6.2001
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 15.8.1996 - 11.6.2001
Praktické vyučování žáků ve středisku praktického vyučování. 15.8.1996 - 11.6.2001
Opravy motorových vozidel 15.8.1996 - 31.5.2000
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pročištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií a pro likvidaciplynných škodlivin. 15.8.1996 - 17.5.2000
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy vzduchotechnických výrobků a zařízení provětrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů. 15.8.1996 - 17.5.2000
19.Poradenská činnost v oblasti strojírenství v rámciživnosti volné 31.5.1995 - 15.8.1996
20.Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné 31.5.1995 - 15.8.1996
12. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění avětrání 10.1.1994 - 15.8.1996
18. Provozování drah s vyjímkou celostátních (§ 3 odst.2živn.zák.) v rámci podmínek stanovených v koncesní listiněč.j. 00/92/02451 okresního živnost.úřadu v Písku 10.1.1994 - 15.8.1996
3. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodickézkoušky vyhrazených tlakových zařízení 8.1.1993 - 15.8.1996
4. Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostřed-ků 8.1.1993 - 15.8.1996
5. Opravy kontejnerů ISO řady - dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT vydaného Československým lodním registremdne 2. 3. 1989 8.1.1993 - 15.8.1996
6. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří-strojů 8.1.1993 - 15.8.1996
7. Kovoobrábění 8.1.1993 - 15.8.1996
8. Zámečnictví 8.1.1993 - 15.8.1996
9. Projektová činnost 8.1.1993 - 15.8.1996
10. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej 8.1.1993 - 15.8.1996
11. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovenýchv koncesní listině čj. 00/92/01923 Ok. úř. v Písku 8.1.1993 - 15.8.1996
13. Opravy motorových vozidel 8.1.1993 - 15.8.1996
14. Výroba a prodej tepla 8.1.1993 - 15.8.1996
15. Pronájem nemovitostí, nebytových prostor a bytů 8.1.1993 - 15.8.1996
16. Provoz rekreačních zařízení, školicího zařízenízdravotnického střediska 8.1.1993 - 15.8.1996
17. Provoz odstavných ploch 8.1.1993 - 15.8.1996
1. Stavba strojů s mechanickým pohonem 8.1.1993 - 15.8.1996
2. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění III Prahapobočka Č. Budějovice ev. č. 151/12.5/92 - EZ -M,O 8.1.1993 - 15.8.1996
12. Vnitrostátní zasilatelství v rámci podmínek stanove-ných v koncesní listině čju. 00/92/01924 Okresníhoúřadu v Písku 8.1.1993 - 10.1.1994
- prodej spotřebního a potravinářského zboží 22.11.1991 - 8.1.1993
Předmět činnosti zapsaný v bodě 1/ se doplňuje takto:- dřevěného podkladového materiálu /palet a pod./. 24.10.1991 - 8.1.1993
Předmět činnosti:Vývoj, výroba a prodej:- ventilátorů- odlučovačů tuhých částic ze vzduchu a směsí plynů- filtrů tuhých částic ze vzduchu a směsí plynů- výrobu pro pneumatickou dopravu / sypkých materiálů/- součástí rozvodu vzduchu- částí vzduchotechnického potrubí- dílů /sestav/ k vzduchotechnickým výrobkům- přepravníků sypkých hmot silničních /včetně kontejnerů/ 28.12.1990 - 8.1.1993
- zařízení na odstraňování plynných škodlivin z kouřových plynnů/včetně odsiřování/ provozních souborů vzduchotechnickýchzařízeníMontáže a servis vzduchotechnických zařízení včetně objektů CO.Výkon vyšších dodavatelských funkcí.Montáž a servis pálících a svařovacích strojů a zařízení,svařovacích robotů a jejich příslušenství.Projektová činnost v rozsahu oprávnění. 28.12.1990 - 8.1.1993
Zahraničně obchodní činnost na základě rozhodnutí FMZO ze dne3.9.1990 č.j. 13/09205/90, reg. č. 108001317 v rozsahu:- vývoz věcá z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichžnomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohotorozhodnutí- dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace- poskytování služeb v zahraničí:a/ formou projekčních prací v oblasti vzduchotechnikyb/ formou montážních prací vzduchotechnických zařízení- přijímání služeb od zahraničních osob:v souvislosti s rozsahem bodu 3 registrace. 28.12.1990 - 8.1.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 10.4.1995

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.1996

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.1996

Živnost č. 8 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2001

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.2.2003

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.2007

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2011

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 21.3.2001

Živnost č. 13 Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT vydaného Československým lodním registrem dne 2.3.1989

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 14 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 22.5.1996

Živnost č. 15 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 16 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 4.3.1997

Živnost č. 18 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 12.5.2001

Živnost č. 19 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 17.5.2001

Živnost č. 21 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1992
Zánik oprávnění: 21.3.2001

Živnost č. 22 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 17.5.2001

Živnost č. 23 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ev.č. 151/12. 5/92-EZ-M,O

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 24.2.1997

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 22.5.1996
Konec oprávnění: 30.11.1998

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 12.5.2001
Konec oprávnění: 31.8.2005

Živnost č. 26 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1993
Zánik oprávnění: 3.1.1994
Konec oprávnění: 31.5.1994

Živnost č. 27 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 28 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1993
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 29 Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 14.3.2001

Živnost č. 30 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez pohonu.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 12.5.2001

Živnost č. 36 Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii-zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuh

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerů nádržkových

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Krejčí 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Harantova 1826 , 390 02 Tábor Česká republika
Harantova 1826/11, 390 02 Tábor
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 8.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2015
Ve funkci: od 22.6.2015
Adresa: 33 , 398 43 Okrouhlá Česká republika
č.p. 33, 398 43 Okrouhlá
Jméno: Ing. Libor Španvirt 24.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: U Stříbrného 1501 , 399 01 Milevsko Česká republika
U Stříbrného 1501, 399 01 Milevsko
Jméno: Ing. Rudolf Novák 28.12.1990 - 6.8.1991
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Kotova 1833 , Praha 5 - Lužiny Česká republika
Praha 5 - Lužiny, Kotova 1833/20
Jméno: Ing. Jaroslav Matějka 28.12.1990 - 6.8.1991
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Čsl.armády 759 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Čsl.armády 759
Jméno: Václav Mrázek 15.7.1991 - 19.6.1992
Funkce: 3. zást. řed. , prokurista
Adresa: okr. Písek , Bernartice Česká republika
Bernartice, okr. Písek, Milevská 193
Jméno: Ing. Radomil Štěpánek 28.12.1990 - 8.1.1993
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Skaláků 1406 , Praha 4 - Bráník Česká republika
Praha 4 - Bráník, Skaláků 1406/4
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 28.12.1990 - 8.1.1993
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: R. Svobodové 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, R. Svobodové 746
Jméno: Ing. Rudolf Novák 6.8.1991 - 8.1.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kotova 1833 , Praha 5 - Lužiny Česká republika
Praha 5 - Lužiny, Kotova 1833/20
Jméno: Ing. Jiří Lesák 15.7.1991 - 10.1.1994
Funkce: 1. zást. řed., prokurista
Adresa: Komenského 934 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Komenského 934
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 15.7.1991 - 10.1.1994
Funkce: 2. zást. řed., prokurista
Adresa: Česká republika
Okrouhlá 33, okr. Písek
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746
Jméno: Ing. Jiří Chroustovský 8.1.1993 - 10.1.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Chaplinova 654 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chaplinova 654
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.1.1994 - 10.1.1994
Funkce: místopředs.předst.a gen.řed.
Adresa: Erbenova 746 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
Jméno: Ing. Zdeněk Hádek 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: U Háječku 224 , Písek Hradiště Česká republika
Písek Hradiště, U Háječku 224
Jméno: Ing. Antonín Mestek 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Vlašská 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vlašská 28
Jméno: Ing. Milan Sedmík 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Dr. Martínka 34 , Ostrava Hrabůvka Česká republika
Ostrava Hrabůvka, Dr. Martínka 34/1383
Jméno: Ing. Jaroslav Matějka 6.8.1991 - 31.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čsl. armády 759 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Čsl. armády 759
Jméno: Ing. Radomil Štěpánek 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Perlitová 1082 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Perlitová 1082
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746
Jméno: Ing. Miroslav Knot 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Písecké předměstí 1302 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1302
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Erbenova 746 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
Jméno: Ing. Jiří Chroustovský 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Chaplinovo nám. 654 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chaplinovo nám. 654, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jiří Lesák 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Komenského 934 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Komenského 934
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Okrouhlá 33 , okr.Písek Česká republika
okr.Písek, Okrouhlá 33
Jméno: Ing. Jiří Lesák 31.5.1995 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 934 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Komenského 934
Jméno: Ing. Jiří Kadlec 31.5.1995 - 5.11.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54 , Podboří Česká republika
Podboří 54, okres Tábor
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 31.5.1995 - 6.8.2003
Funkce: předseda předst. a gen.ředitel
Adresa: Erbenova 746 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miroslav Knot 31.5.1995 - 6.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2000
Adresa: Písecké předměstí 1302 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1302
Jméno: Ing. Libor Španvirt 23.1.2003 - 8.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Písecké předměstí 1346 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1346, okres Písek, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 31.5.1995 - 18.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Okrouhlá 33 , okr. Písek Česká republika
okr. Písek, Okrouhlá 33
Jméno: Ing. Jiří Lesák 17.11.1998 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blechova 509 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Blechova 509, okres Písek
Jméno: Ing. Miroslav Knot 6.8.2003 - 18.7.2005
Funkce: předseda představenstva a gen. ředitel
Trvání členství: od 12.5.2000
Ve funkci: od 1.9.2003
Adresa: Písecké předměstí 1302 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1302, PSČ 39901
Jméno: Ing. Jiří Lesák 18.7.2005 - 7.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 18.1.2006
Adresa: Blechova 509 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Blechova 509, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miroslav Knot 18.7.2005 - 6.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Ve funkci: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Adresa: Písecké předměstí 1302 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1302, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 18.7.2005 - 6.4.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Adresa: Okrouhlá 33 , 398 43 okr. Písek Česká republika
okr. Písek, Okrouhlá 33, PSČ 398 43
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 17.7.2006 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
Jméno: Ing. Libor Španvirt 8.6.2004 - 11.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2002 do 22.10.2007
Adresa: U Stříbrného 1501 , Milevsko Česká republika
Milevsko, U Stříbrného 1501, okres Písek, PSČ 39901
Jméno: Ing. Dr. Petr Koška 6.4.2006 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006 do 16.4.2008
Adresa: Jordánská 827 , 390 01 Tábor Česká republika
Tábor, Jordánská 827, PSČ 39001
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2006 do 29.8.2008
Adresa: Primáře Kareše 608 , 264 01 Sedlčany Česká republika
Sedlčany, Primáře Kareše 608, PSČ 26401
Jméno: Lukáš Vlašaný 7.3.2007 - 15.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007 do 29.8.2008
Ve funkci: od 18.2.2007 do 29.8.2008
Adresa: 262 15 Borotice 60 Česká republika
Borotice 60, PSČ 26215
Jméno: Ing. Libor Španvirt 11.12.2007 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 29.8.2008
Adresa: U Stříbrného 1501 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, U Stříbrného 1501, PSČ 39901
Jméno: Ing. Radek Kozák 29.4.2008 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.4.2008 do 29.8.2008
Adresa: 377 01 Jindřichův Hradec - Horní Žďár 78 Česká republika
Jindřichův Hradec - Horní Žďár 78, PSČ 37701
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 6.4.2006 - 14.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 31.7.2009
Ve funkci: od 28.3.2006 do 31.7.2009
Adresa: 398 43 Okrouhlá 33 Česká republika
Okrouhlá 33, PSČ 39843
Jméno: Ing. Petr Babulík 15.9.2008 - 14.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 31.7.2009
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
Jméno: Ing. Miroslav Kuliha 15.9.2008 - 14.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008
Adresa: Nové Dvory 78 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Nové Dvory 78, PSČ 41301
Jméno: Lukáš Vlašaný 15.9.2008 - 26.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Adresa: 262 15 Borotice 60 Česká republika
Borotice 60, PSČ 26215
Jméno: Ing. Petr Babulík 14.8.2009 - 26.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 8.2.2010
Ve funkci: od 1.8.2009 do 8.2.2010
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
Jméno: Ing. Miroslav Kuliha 14.8.2009 - 26.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 8.2.2010
Ve funkci: od 1.8.2009 do 8.2.2010
Adresa: Nové Dvory 78 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Nové Dvory 78, PSČ 41301
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 26.3.2010 - 26.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Adresa: Malé Paseky 1902 , 263 01 Dobříš Česká republika
Dobříš, Malé Paseky 1902, PSČ 26301
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 15.9.2008 - 9.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 18.3.2010
Adresa: Vysočanská 238 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 238, PSČ 19000
Jméno: JUDr. Hvězdoslav Stefan 26.3.2010 - 9.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2010 do 18.3.2010
Adresa: Hrusická 2516 , 141 00 Praha 4 - Záběhlice Česká republika
Praha 4 - Záběhlice, Hrusická 2516/24, PSČ 14100
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 14.8.2009 - 13.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 21.6.2010
Adresa: 398 43 Okrouhlá 33 Česká republika
Okrouhlá 33, PSČ 39843
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 26.3.2010 - 6.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2010 do 31.8.2010
Ve funkci: od 8.2.2010 do 31.8.2010
Adresa: Erbenova 746 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746, PSČ 39901
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 26.3.2010 - 6.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Ve funkci: od 8.2.2010 do 30.9.2010
Adresa: Malé Paseky 1902 , 263 01 Dobříš Česká republika
Dobříš, Malé Paseky 1902, PSČ 26301
Jméno: Ing. Jaroslav Pekarovič 9.4.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2010 do 30.9.2010
Adresa: Soukenická 767 , 391 11 Planá nad Lužnicí Česká republika
Planá nad Lužnicí, Soukenická 767, PSČ 39111
Jméno: Ing. Pavel Žák 9.4.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2010 do 31.8.2010
Adresa: K.H.Máchy 1006 , 289 11 Pečky Česká republika
Pečky, K.H.Máchy 1006, PSČ 28911
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 13.7.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: 398 43 Okrouhlá 33 Česká republika
Okrouhlá 33, PSČ 39843
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 6.10.2010 - 10.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007 do 29.5.2012
Adresa: Malé Paseky 1902 , 263 01 Dobříš Česká republika
Dobříš, Malé Paseky 1902, PSČ 26301
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 6.10.2010 - 26.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Ve funkci: od 30.9.2010
Adresa: 398 43 Okrouhlá 33 Česká republika
Okrouhlá 33, PSČ 39843
Jméno: Ing. Libor Španvirt 6.10.2010 - 21.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010
Ve funkci: od 30.9.2010
Adresa: U Stříbrného 1501 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, U Stříbrného 1501, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miloslav Šváb 6.10.2010 - 21.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010
Adresa: U Stříbrného 1408 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, U Stříbrného 1408, PSČ 39901
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 26.10.2013 - 8.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010 do 21.6.2015
Ve funkci: od 30.9.2010 do 21.6.2015
Adresa: 33 , 398 43 Okrouhlá Česká republika
č.p. 33, 398 43 Okrouhlá
Jméno: Ing. Libor Španvirt 21.8.2014 - 24.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Ve funkci: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: U Stříbrného 1501 , 399 01 Milevsko Česká republika
U Stříbrného 1501, 399 01 Milevsko
Jméno: Ing. Miloslav Šváb 21.8.2014 - 24.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: U Stříbrného 1408 , 399 01 Milevsko Česká republika
U Stříbrného 1408, 399 01 Milevsko

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Emil Buřič 20.8.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.7.2014
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: Sadová 563 , 270 61 Lány Česká republika
Sadová 563, 270 61 Lány
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Primáře Kareše 608 , 264 01 Sedlčany Česká republika
Primáře Kareše 608, 264 01 Sedlčany
Jméno: Emil Beck 8.1.1993 - 4.8.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: E. Destinové 1031 , Milevsko Česká republika
Milevsko, E. Destinové 1031
Jméno: Václav Nouza 4.8.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: E.Destinové 1031 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, E.Destinové 1031, PSČ 39901
Jméno: Ing. Jiří Cenek 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Travná 1201 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Travná 1201
Jméno: Ing. Miloš Zajíček 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 127 , Hvězdonice Česká republika
Hvězdonice 127
Jméno: Ing. Jiří Franc 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Klapálkova 2245 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klapálkova 2245
Jméno: Ing. Vladimír Strejček 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: M.Horákové 8 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, M.Horákové 8
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Cyprichova 707 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Cyprichova 707/2
Jméno: RNDr. Pavel Sobíšek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nedašovská 352 , Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Nedašovská 352
Jméno: Ing. Ladislav Dušek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pražského 632 , Praha 5 -Hlubočepy Česká republika
Praha 5 -Hlubočepy, Pražského 632
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: členka dozorčí rady
Adresa: Českolipská 381 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381
Jméno: Václav Nouza 10.1.1994 - 28.7.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 5.května 1202 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, 5.května 1202, PSČ 39901
Jméno: Ing. Pavel Tykač 15.8.1996 - 28.7.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jungmannova 432 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Jungmannova 432, okres Praha-východ
Jméno: Ing. František Vlach 28.7.1997 - 29.9.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad vodovodem 3062 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodovodem 3062/1
Jméno: Ing. Ladislav Dušek 15.8.1996 - 4.8.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pražského 632 , Praha 5 -Hlubočepy Česká republika
Praha 5 -Hlubočepy, Pražského 632
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 15.8.1996 - 4.8.1998
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Adresa: Českolipská 381 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381
Jméno: Ing. Ivan Zach 29.9.1997 - 4.8.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Slaný, Švermova 579, okres Kladno
Jméno: Mgr. Ivan Šmejc 4.8.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 4 , Lužany Česká republika
Lužany 4
Jméno: František Kašpar 31.5.1995 - 17.5.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Komenského 976 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Komenského 976
Jméno: Ing. Ivan Zach 4.8.1998 - 20.2.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Slaný, Švermova 579, okres Kladno
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 17.11.1998 - 20.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Svobodova 701 , 360 17 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Svobodova 701/1B, PSČ 36017
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 20.2.2002 - 20.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jílovišťská 550 , 155 31 Praha 5 - Lipenec Česká republika
Praha 5 - Lipenec, Jílovišťská 550, PSČ 15531
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 31.5.1995 - 30.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nádražní 1220 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Nádražní 1220
Jméno: Ing. Radovan Putna 17.5.2000 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.9.2002
Adresa: Milady Horákové 513 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 513/17, PSČ 17000
Jméno: Ing. Libor Španvirt 17.5.2000 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.10.2002
Adresa: Písecké předměstí 1346 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1346, okres Písek, PSČ 39901
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 20.2.2002 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 18.10.2002
Adresa: Jílovišťská 550 , 155 31 Praha 5 - Lipence Česká republika
Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, PSČ 15531
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 4.8.1998 - 6.8.2003
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2003
Ve funkci: do 24.6.2003
Adresa: Kubišova 2186 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubišova 2186
Jméno: RNDr. Jiří Koudelka 17.5.2000 - 14.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rezlerova 279 , 109 00 Praha 10 - Petrovice Česká republika
Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 279, PSČ 10900
Jméno: Ing. Milan Krch 6.5.2003 - 8.6.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2003 do 7.4.2004
Adresa: Kamzíková 557 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Kamzíková 557/10, PSČ 11000
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 23.1.2003 - 11.8.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
Jméno: RNDr. Jiří Koudelka 14.10.2003 - 11.8.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2000 do 23.6.2004
Ve funkci: od 3.9.2003 do 23.6.2004
Adresa: Rezlerova 279 , 109 00 Praha 10 - Petrovice Česká republika
Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 279, PSČ 10900
Jméno: Ing. Václav Valeš 15.8.1996 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šrobárova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21
Jméno: Ing. Václav Pavlečka 17.5.2000 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2005
Adresa: M. Majerové 1328 , Milevsko Česká republika
Milevsko, M. Majerové 1328, okres Písek, PSČ 39901
Jméno: Ing. Ivan Zach 20.2.2002 - 18.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Wilsonova 579 , Slaný Česká republika
Slaný, Wilsonova 579, okres Kladno, PSČ 27401
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 30.7.2002 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2005
Ve funkci: od 16.7.2005
Adresa: U Stříbrného 1409 , Milevsko Česká republika
Milevsko, U Stříbrného 1409, okres Písek, PSČ 39901
Jméno: Lukáš Vlašaný 11.8.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: Olbramovická 704 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Olbramovická 704/7, PSČ 14200
Jméno: Ing. Petr Babulík 11.8.2004 - 7.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
Jméno: Ing. Ivan Zach 18.7.2005 - 7.2.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 22.6.2005 do 22.12.2005
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
Jméno: Jan Novák 6.8.2003 - 17.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2003 do 27.6.2006
Adresa: 398 51 Sepekov 321 Česká republika
Sepekov 321, PSČ 39851
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 11.8.2004 - 17.7.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2002 do 27.6.2006
Ve funkci: od 23.6.2004 do 27.6.2006
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
Jméno: Lukáš Vlašaný 18.7.2005 - 17.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: 262 15 Borotice 60 Česká republika
Borotice 60, PSČ 26215
Jméno: Lukáš Vlašaný 17.7.2006 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004 do 12.2.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Adresa: 262 15 Borotice 60 Česká republika
Borotice 60, PSČ 26215
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 7.3.2007 - 30.7.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 26.6.2007
Ve funkci: od 13.2.2007 do 26.6.2007
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
Jméno: Ing. Petr Babulík 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004 do 29.8.2008
Ve funkci: od 22.12.2005 do 29.8.2008
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
Jméno: Ing. Ivan Zach 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 15.9.2008 - 15.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2008 do 30.6.2009
Adresa: Primáře Kareše 608 , 264 01 Sedlčany Česká republika
Sedlčany, Primáře Kareše 608, PSČ 26401
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 30.7.2007 - 7.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 9.9.2009
Ve funkci: od 27.6.2007 do 9.9.2009
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Letovská 545, PSČ 19900
Jméno: Ing. Václav Valeš 18.7.2005 - 28.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 19.3.2010
Adresa: Šrobárova 21 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ivan Zach 15.9.2008 - 28.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 19.3.2010
Ve funkci: od 29.8.2008 do 19.3.2010
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
Jméno: Leopold Roušal 18.7.2005 - 13.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: E. Destinové 1071 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, E. Destinové 1071, PSČ 39901
Jméno: Miloslav Skalický 18.7.2005 - 13.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: Suchanova 1442 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Suchanova 1442, PSČ 39901
Jméno: Ing. Pavel Smrček 15.7.2009 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009
Adresa: Petýrkova 1996 , 148 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1996, PSČ 14800
Jméno: Ing. Ivan Zach 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 7.4.2010 do 31.12.2010
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 7.4.2010 do 31.12.2010
Adresa: Vysočanská 238 , 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká republika
Praha 9 - Střížkov, Vysočanská 238/103, PSČ 19000
Jméno: Ing. Václav Valeš 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Adresa: Šrobárova 21 , 130 00 Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Šrobárova 21, PSČ 13000
Jméno: Miloslav Skalický 13.7.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 31.12.2010
Adresa: Suchanova 1442 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Suchanova 1442, PSČ 39901
Jméno: Jaroslav Peták 13.7.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 31.12.2010
Adresa: Písecké předměstí 1348 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1348, PSČ 39901
Jméno: Ing. Daniel Duda 19.1.2011 - 10.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 29.5.2012
Adresa: Čechova 547 , 370 01 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Čechova 547/39, PSČ 37001
Jméno: Ing. Pavel Smrček 19.1.2011 - 25.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 2.7.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 2.7.2014
Adresa: Petýrkova 1996 , 148 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1996, PSČ 14800
Jméno: Ing. Pavel Smrček 25.9.2013 - 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 2.7.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 2.7.2014
Adresa: Petýrkova 1996 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Petýrkova 1996/36, Chodov, 148 00 Praha 4
Jméno: Ing. Jan Losos 19.1.2011 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Táborská 1340 , 397 01 Písek Česká republika
Písek, Táborská 1340, PSČ 39701
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 10.7.2012 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Primáře Kareše 608 , 264 01 Sedlčany Česká republika
Sedlčany, Primáře Kareše 608, PSČ 26401
Jméno: Ing. Jan Losos 21.8.2014 - 8.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.7.2015
Adresa: Burketova 135 , 397 01 Písek Česká republika
Burketova 135, Václavské Předměstí, 397 01 Písek

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 10.1.1994
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Erbenova 746
Jméno: Ing. Miroslav Knot 8.1.1993 - 10.1.1994
Adresa: Písecké předměstí 1302 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1302

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Libor Španvirt
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Mácha
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Krejčí

Vlastníci firmy ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 25 000 000 Kč 100% 1.9.2010
zakladni 60 000 000 Kč 100% 30.8.2010 - 1.9.2010
zakladni 700 000 000 Kč - 13.5.2010 - 30.8.2010
zakladni 677 011 000 Kč - 12.9.2001 - 13.5.2010
zakladni 682 837 000 Kč - 31.5.2000 - 12.9.2001
zakladni 588 600 000 Kč - 10.1.1994 - 31.5.2000

Sbírka Listin ZVVZ a. s. IČO: 00009041

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 30/SL 159 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 4.11.2015 25.11.2015 1
B 30/SL 158 ostatní Zápis z 29. mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2015 4.11.2015 25.11.2015 2
B 30/SL 157 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 156 ostatní Výpis ze zápisu z 28. zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 155 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 154 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2015 19.8.2015 48
B 30/SL 153 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2015 20.5.2015 34
B 30/SL 152 ostatní Prohlášení člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 7.1.2015 7.1.2015 1
B 30/SL 151 stanovy společnosti červen 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2014 20.8.2014 17
B 30/SL 150 ostatní Zápis 160. mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2014 12.8.2014 20.8.2014 1
B 30/SL 149 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 12.8.2014 20.8.2014 1
B 30/SL 148 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 1
B 30/SL 147 notářský zápis 65/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 19
B 30/SL 146 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2014 24.4.2014 34
B 30/SL 145 notářský zápis 79/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2013 10.12.2013 17.12.2013 4
B 30/SL 144 stanovy společnosti úplné znění ze dne 13.3.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2013 4.10.2013 16
B 30/SL 142 výroční zpráva r.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2013 3.5.2013 32
B 30/SL 141 notářský zápis 15/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2013 14.3.2013 18.3.2013 3
B 30/SL 140 ostatní Rozh. jed. akcionáře VH Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2012 12.7.2012 2
B 30/SL 139 ostatní Rozh. jed. akcionáře VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2012 12.7.2012 2
B 30/SL 138 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2012 31
B 30/SL 137 výroční zpráva k 31.12.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 31
B 30/SL 136 výroční zpráva k 31.5.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 33
B 30/SL 135 stanovy společnosti - leden 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2011 16
B 30/SL 134 notářský zápis 3/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2011 8.2.2011 5
B 30/SL 133 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 2
B 30/SL 132 ostatní - zápis ze 144. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 2
B 30/SL 131 ostatní - zápis ze 145. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 1
B 30/SL 130 ostatní - 142.zased. dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2010 7.10.2010 1
B 30/SL 129 ostatní -Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 2
B 30/SL 128 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 3
B 30/SL 127 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2010 15
B 30/SL 126 ostatní - Smlouva o splacení vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 5
B 30/SL 125 ostatní - Prohláš.správce vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 2
B 30/SL 124 notářský zápis 164/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 8
B 30/SL 123 notářský zápis 669/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 31
B 30/SL 122 posudek znalce č. 1449-49/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 157
B 30/SL 121 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 15
B 30/SL 120 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 119 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 118 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 117 posudek znalce č. 1448-48/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 45
B 30/SL 116 posudek znalce č. 1447-47/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 37
B 30/SL 115 posudek znalce č. 1446-47/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 42
B 30/SL 114 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 15
B 30/SL 113 zpráva auditora k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 12
B 30/SL 112 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 23
B 30/SL 111 notářský zápis 539/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 83
B 30/SL 110 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 108 notářský zápis NZ 538/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2010 16.9.2010 133
B 30/SL 107 účetní závěrka - zahajovací Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 15
B 30/SL 106 účetní závěrka - konečná Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 19
B 30/SL 105 posudek znalce č- 1455-55/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 50
B 30/SL 104 notářský zápis 608/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 456
B 30/SL 103 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 1
B 30/SL 102 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2010 438
B 30/SL 101 stanovy společnosti - červenec 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2010 18
B 30/SL 99 ostatní - Výpis ze záp.ze 139.zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2010 13.7.2010 1
B 30/SL 98 notářský zápis 385/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2010 13.7.2010 3
B 30/SL 100 ostatní - Protokol o volbách členů DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2010 13.7.2010 1
B 30/SL 97 účetní závěrka -r.2009 - Zpráva o činnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 2
B 30/SL 96 zpráva o vztazích -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 2
B 30/SL 95 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 68
B 30/SL 94 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2010 30.6.2010 1
B 30/SL 93 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2010 30.6.2010 35
B 30/SL 92 notářský zápis 294/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 4
B 30/SL 91 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 17
B 30/SL 90 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 2
B 30/SL 89 ostatní - Zápis ze 138.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2010 30.4.2010 1
B 30/SL 88 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2010 30.4.2010 2
B 30/SL 87 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2010 17
B 30/SL 86 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2010 1
B 30/SL 85 notářský zápis 226/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2010 3
B 30/SL 84 ostatní - zápis ze 210. mim. zased. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2010 2
B 30/SL 83 ostatní - zápis ze 136. jednání Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2010 2
B 30/SL 82 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 30/SL 81 notářský zápis NZ 438/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2009 2
B 30/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2009 18
B 30/SL 79 ostatní - 202.zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2009 14.8.2009 2
B 30/SL 78 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2009 16.7.2009 1
B 30/SL 77 výroční zpráva -r.2008 - Čitelná Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2009 68
B 30/SL 76 účetní závěrka -r.2008 - Zpráva představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 2
B 30/SL 75 účetní závěrka -r.2008- Zpr.o podnik.činnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 4
B 30/SL 74 zpráva o vztazích -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 2
B 30/SL 73 výroční zpráva -r.2008 - nečitelná Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 66
B 30/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2009 4.6.2009 18
B 30/SL 71 notářský zápis 72/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2009 254
B 30/SL 70 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2009 11.3.2009 6
B 30/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2009 17
B 30/SL 68 ostatní zápis ze 188. mim. zas. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 2
B 30/SL 67 ostatní výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 2
B 30/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 3
B 30/SL 65 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2008 57
B 30/SL 64 podpisové vzory + Zápis ze 125.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2008 30.4.2008 3
B 30/SL 63 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2007 49
B 30/SL 62 stanovy společnosti -červen 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2007 9
B 30/SL 61 ostatní - Zápis o ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 1.8.2007 6
B 30/SL 60 notářský zápis 81/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 1.8.2007 3
B 30/SL 59 podpisové vzory + Zápis ze 113.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2007 27.3.2007 5
B 30/SL 58 ovládací smlouva + Výroč.zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2006 39
B 30/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2006 15.8.2006 9
B 30/SL 56 ostatní -Záp.z 106.a 107.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2006 2
B 30/SL 55 podpisové vzory + Záp. ze 149.mimoř.zas.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 15.8.2006 2
B 30/SL 54 ostatní -143.mimoř.zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 10.4.2006 1
B 30/SL 53 ostatní -103.a 104.zased.DR+Podp.vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 10.3.2006 10.4.2006 4
B 30/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2006 8.2.2006 1
B 30/SL 51 ostatní -Výp.ze záp.ze 102.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2006 8.2.2006 1
B 30/SL 50 ostatní -Výpis ze záp.ze 100.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2005 8.2.2006 1
B 30/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 17
B 30/SL 48 ostatní - výpis ze zápisu představen. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2005 22.7.2005 1
B 30/SL 47 ostatní - výpis ze zápisu DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 2
B 30/SL 46 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 5
B 30/SL 45 ostatní - protokol o volbách členů DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2005 22.7.2005 1
B 30/SL 44 notářský zápis NZ 71/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 5
B 30/SL 43 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2005 22.7.2005 40
B 30/SL 42 usn. o nařízení výk.rozh. - usnesení 1Nc 1546/2004-5 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2004 17.1.2005 1
B 30/SL 41 ostatní výp. ze záp. 117. zas. před. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 40 ostatní výp. z záp. z 84. zas. doz. r Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 39 ostatní - výp. ze záp. o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 17
B 30/SL 37 notářský zápis NZ 111/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 4
B 30/SL 36 účetní závěrka - zpráva audit., r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2004 23.7.2004 16
B 30/SL 35 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2004 33
B 30/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zpráva statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2004 23.7.2004 3
B 30/SL 33 ostatní -Výpis ze záp.z 82.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2004 3.5.2004 2
B 30/SL 32 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2003 22
B 30/SL 31 ovládací smlouva -Zpr.statutár.orgánu -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2003 3
B 30/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2003 7.8.2003 1
B 30/SL 29 ostatní -Výp.ze záp. z 105.zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2003 7.8.2003 1
B 30/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 7.8.2003 10
B 30/SL 27 ostatní -Výp.ze záp.o ŘVH+77.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 7.8.2003 7
B 30/SL 26 ostatní -Výpis ze záp.ze 75.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2003 16.4.2003 1
B 30/SL 25 ostatní -Zápis z 71.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2002 3.1.2003 10
B 30/SL 24 usn. o nařízení výk.rozh. Vyrozumění o vymož.dluž.částky Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2002 4.9.2002 1
B 30/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 1.8.2002 10
B 30/SL 22 notářský zápis 179/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 1.8.2002 2
B 30/SL 21 výroční zpráva +Ovládací sml.-r. 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2002 41
B 30/SL 20 stanovy společnosti - ÚZ - ÚNOR 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2002 10
B 30/SL 18 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 19
B 30/SL 17 účetní závěrka -r.2000 + Tabulk.část Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 7
B 30/SL 16 výroční zpráva - Dodatek-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2001 29.11.2001 7
B 30/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 25.10.2001 10
B 30/SL 14 účetní závěrka k 31.5.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 24
B 30/SL 13 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2001 26.6.2001 9
B 30/SL 12 notářský zápis 50/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2001 26.6.2001 3
B 30/SL 11 stanovy společnosti - Úplné znění - únor 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.2001 12
B 30/SL 10 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2000 24
B 30/SL 9 stanovy společnosti -návrh úpl.znění po VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 22
B 30/SL 8 ostatní -Zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 46
B 30/SL 7 notářský zápis 51/2000 osvědč.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 7
B 30/SL 6 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.1999 21
B 30/SL 5 stanovy společnosti - Úplné znění - červenec 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.1999 23
B 30/SL 4 notářský zápis 102/99 Osvědčení VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.1999 23.8.1999 5
B 30/SL 3 účetní závěrka za r. 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 25
B 30/SL 2 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 30
B 30/SL 1 ostatní zápis z řád. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.1997 18.11.1998 50
B 30/SL 19 účetní závěrka - Auditorská zpráva-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZVVZ a. s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZVVZ a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.