ZVVZ a.s. Milevsko IČO: 00009041

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZVVZ a.s., která sídlí v obci Milevsko a bylo jí přiděleno IČO 00009041.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZVVZ a.s. se sídlem v obci Milevsko byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 28 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1990
Spisová značka: B 30
IČO: 00009041
Obchodní firma: ZVVZ a. s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 4 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZVVZ a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 000 09 041 ze dne 30.8.2010 došlo k rozdělení této společnosti odštěpením. Z odštěpené části jmění rozdělované společnosti byla v rozsahu schváleného proje ktu rozdělení odštěpením založena nová společnost ZVVZ MACHINERY a.s. se sídlem Milevsko, Sažinova 888, IČ 281 27 625. Rozhodným dnem přeměny je 1.6.2010. 1.9.2010
Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti v kombinaci s odštěpením sloučením došlo k odštěpení částí jmění společnosti ZVVZ a.s. a k přechodu jedné odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ZVVZ NEMOVITOSTI , s.r.o., se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25 a k přechodu další odštěpené části jmění na společnost GES INVEST, a.s., IČ: 250 51 008, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00. 30.8.2010
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, Milevsko, PSČ 399 25, IČ 000 09 041, konané dne 27. 3. 2009: Určení hlavního akcionáře: GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti ZVVZ a.s. ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Ostatní akcie, tj. 2.299 ks kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč s pořadovými čísly: od 669.298 do 669.800, od 669.802 do 670.101, od 671.001 do 671.200, od 672.735 do 672.780, od 672.785 do 672.792, od 672.797 do 672.886, od 672.896 do 672.903, od 672.906 do 672.910, od 672.913 do 672.917, od 672.920 do 972.942, od 672.953 do 673.244, o d 673.253 do 673.258, od 673.269 do 674.081 přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513.1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 250 51 008, která je hlavní akcionářem společnosti ZVVZ a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejich akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s., protiplnění ve výši 1.134,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společnost í ZVVZ a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1259-3/2009 zpracovaným dne 15. února 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ 442 66 154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností ZVVZ a.s., se sídlem Sažinova 888, 399 25 Milevsko, IČ 000 09 041, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES INVEST, a.s., předloží společnosti ZVVZ a.s., a to a/ buď přímo, v sídle společnosti (kancelář SŘSÚ, č. 120) b/ a/nebo prostřednictvím poboček společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno nacházejících se na adrese Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno a Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES INVEST, a.s. podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Obchodní společnost GES INVEST, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti ZVVZ a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES INVEST, a.s. protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosav adní akcionář předloží společnosti ZVVZ a.s. způsobem stanoveným v tomto rozhodnutí akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES INVEST, a.s. obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. 14.4.2009 - 26.5.2009
Okresní soud v Písku rozhodl usnesením ze dne 8.1.2002 č.j. 6 Nc 1015/2001-6 podle § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) o nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze ze dne 16.7.2001 sp.zn. Rsp 38/01 proti povinnému k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36,474.746,21 Kč s 15 % úrokem z prodlení ročně, a to:   z částky Kč 14,672.091,17 od 26.3.1999 do 31.1.2000, z částky Kč 13,371.008,53 od 11.6.1999 do 28.2.2000, z částky Kč 7,873.690,57 od 29.2.2000 do 13.3.2000, z částky Kč 7,514.004,57 od 14.3.2000 do 23.1.2001, z částky Kč 2,068.696,62 od 10.9.1999 do zaplacení, z částky Kč 787.291,80 od 5.12.1999 do zaplacení, z částky Kč 2,214.984,12 od 7.2.2000 do zaplacení, z částky Kč 8,170.793,43 od 15.6.2000 do zaplacení, z částky Kč 11,400.767,06 od 21.9.2000 do zaplacení, z částky Kč 798.878,14 od 12.11.2000 do zaplacení, z částky Kč 3,546.852,18 od 26.11.2000 do zaplacení, 30.4.2002 - 3.9.2002
a spolu s 10 % úroky z prodlení ročně, a to z částky Kč 6,043.099,70 od 24.1.2001 do zaplacení a z částky Kč 1,443.383,16 od 15.2.2001 do zaplacení, a nákladů předchozího rozhodčího řízení v částce Kč 1,147.800,- a nákladů oprávněného za právní zastoupení v exekučním řízení ve výši Kč 92,590,- dle vyhl.č.484/2000 Sb. a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému k provedení exekuce náklady exekuce.   Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Josef Potoček Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3. 30.4.2002 - 3.9.2002
Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovy pětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kč na 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnoty do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.l písm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l ve jmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení 5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetku společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii. 11.6.2001 - 11.6.2001
Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o 5,826.000,-Kč (slovy pětmilionů osmsetdvacetšesttisíc korun českých)z 682,837.000,-Kč na 677,011.000,-Kč. Důvodem snížení je převod snižované hodnoty do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst.l písm.b/obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie společnosti dle § 213 odst. l ve jmenovité hodnotě 5,826.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno podáním příkazu Středisku cenných papírů ke zrušení 5.826 kusů vlatních akcií ISIN CZ 0005081653 v majetku společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii. 11.6.2001 - 12.9.2001
Řádná valná hromada, která se konala 12. 5. 2000 přijala toto usnesení: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše základního jmění, která činí 588,600.000,- Kč (slovy pětsetosmdesátosmmilionůšestsettisíc korun) o 92,000.000,- Kč (slovy devadesátdvamilionů korun) na celkovou výši 680,600.000,- Kč (slovy šestsetosmdesátmilionůšestsettisíc korun) s tím, že se připouští upisování nad navrhovanou částku až do částky 96,000.000,- Kč (slovy devadesátšestmilionů korun) na celkovou výši 684,600.000,- Kč (slovy šestsetosmdesátčtyřimilionůšestsettisíc korun). Na toto zvýšení bude upsáno 92.000 ks (slovy devadesátdvatisíc kusů) až 96.000 ks (slovy devadesátšesttisíc kusů) kmenových, veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. Nové akce se tedy upisují bez emisního ážia. 2. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady,formou vložení pohledávky. Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka předem určeného zájemce, jímž je Konsolidační banka Praha, s.p.ú. se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ 48 11 86 72, která vznikla ze smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a ZVVZ a.s., která byla cedována na Konsolidační banku Praha, s.p.ú. a oběma stranami potvrzena v dohodě o narovnání ze dne 27. 4. 1995 ve znění dodatku č.1 ze dne 22. 9. 1999. Nominální hodnota vkládané pohledávky činí 92,056.794,73 Kč. Spolu s pohleádvkou bude vloženo na základní jmění i příslušenství této pohledávky, tzn. úroky do dne konání valné hromady, které se vypočtou takto: jistina x (úroková sazba/100) x počet dnů ----------------------------------------- počet dnů v roce O konečné výši základního jmění rozhodne představenstvo při zaokrouhlení výše základního jmění na celé tisícikoruny směrem dolů. 3. Akcie budou upsány v sídle společnosti, tj. na adrese ZVVZ a.s., Sažinova 888, Milevsko na základě písemné výzvy představenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií začíná první pracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu trvá 15 kalendářních dní. Nepeněžité vklady budou splaceny v celém rozsahu nejpozději do 3 dnů po dni úpisu v místě sídle upisovatele, tj. u Konsolidační banky Praha, s.p.ú. se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, a to podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. 17.5.2000 - 31.5.2000
Odštěpný závod: označení: ZVVZ a.s. - organizační složka Sídlo: Kutlíkova č. 17, 852 32 Bratislava Předmět podnikání: - Nákup a prodej zboží (na zboží, na které se vyžaduje zvláštní povolení, je možné nákup a prodej zboží vykonávat jen se zvláštním povolením) -Zprostředkování obchodu Statutární orgán: vedoucí organizační složky Ing. Peter Hačunda, Rovniankova 11, Bratislava 31.5.1995 - 31.5.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodní- 10.1.1994 - 31.5.1995
mu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.1.1994 - 31.5.1995
Při podpisu za a. s. musí prokuristé pod názvem společnosti připojit pod svůj podpis dodatek naznačující prokuru /per prokura/. 15.7.1991 - 10.1.1994
Akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 106/1990 č.j. 1030/634/90 ze dne 17.12.1990, jímž byla dnem 31.12.1990 zrušena bez likvidace organizace Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, státní podnik a vložen její hmotný majetek do akciové společnosti Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení a.s. Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy. 28.12.1990
Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 28.12.1990 - 8.1.1993
Základní kapitál společnosti činí 588,600.000,- Kčs, slovy pětsetosmdesátosmimilónůšestesetisíc korun čsl. ve formě nepeněžitého vkladu znalecky ohodnoceného. Počet, forma a hodnota akcií: Na základní kapitál společnosti ve výši 588,600.000,- Kčs bude vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. 28.12.1990 - 10.1.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00009041
Obchodní firma: ZVVZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Milevsko
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00009041
Firma: ZVVZ a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Milevsko
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1991

Kontakty na ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sažinova 888 , Milevsko 399 01 15.3.2013
Sídlo: Sažinova 888 , Milevsko 399 01 8.1.1993 - 15.3.2013
Sídlo: Milevsko Česká republika
28.12.1990 - 8.1.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sažinova 888/11, Milevsko 399 01

Obory činností ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava 8.2.2011
mezinárodní příležitostná osobní silniční doprava 8.2.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.1.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 12.1.2009
Obráběčství 12.1.2009
Klempířství a oprava karoserií 12.1.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.1.2009
Opravy silničních vozidel 12.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 12.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory volné živnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba strojů a zařízení Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Zasilatelství a zastupování v celním řízení Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Pronájem a půjčování věcí movitých 12.1.2009 - 6.10.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.7.2007 - 12.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2007 - 12.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.7.2007 - 12.1.2009
montáž, kompletace, prodej, servis a opravy vzduchotechnických zařízení 6.9.2005 - 30.7.2010
instalace elektrických rozvodů a zařízení na běžné napětí 6.9.2005 - 30.7.2010
nákup a prodej zboží v rozsahu volné živnosti 24.11.2004 - 30.7.2010
zprostředkování obchodu, výroby a služeb v rozsahu volné živnosti 24.11.2004 - 30.7.2010
výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej,servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuhých a plynných škodlivin a odpadů a pro čištění a úpravu vod, včetně rekonstrukcí a modernizací 11.9.2003 - 12.1.2009
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerů nádržkových ISO a tlakových nádob 28.2.2003 - 12.1.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2003 - 12.1.2009
zastupování v celním řízení 30.7.2002 - 30.7.2002
zastupování v celním řízení 30.7.2002 - 12.1.2009
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuhých a plynných škodlivin a odpadů a pro čištění a úpravu vod, včetně rekonstrukcí a modernizací 11.6.2001 - 11.9.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.6.2001 - 12.1.2009
klempířství 11.6.2001 - 12.1.2009
zprostředkování obchodu 11.6.2001 - 12.1.2009
zprostředkování služeb 11.6.2001 - 12.1.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 11.6.2001 - 12.1.2009
realitní činnost 11.6.2001 - 12.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 11.6.2001 - 12.1.2009
Opravy silničních vozidel 31.5.2000 - 11.6.2001
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologoii, zejména pro čištění a úpravu vody, vzduchu a jiných plynných médií, pro likvidaci tuhých a plynných škodlivin a pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, včetně rekonstrukcí a modernizací 17.5.2000 - 11.6.2001
vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez pohonu 17.5.2000 - 12.1.2009
výroba, instalace a opravy ústředního topení a větrání 15.1.1998 - 24.11.2004
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií a pro likvidaci plynných škodlivin. 15.8.1996 - 17.5.2000
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy vzduchotechnických výrobků a zařízení pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů. 15.8.1996 - 17.5.2000
Opravy motorových vozidel 15.8.1996 - 31.5.2000
Silniční motorová doprava nákladní. 15.8.1996 - 11.6.2001
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 15.8.1996 - 11.6.2001
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel. 15.8.1996 - 11.6.2001
Stavba strojů s mechanickým pohonem 15.8.1996 - 11.6.2001
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 15.8.1996 - 11.6.2001
Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné. 15.8.1996 - 11.6.2001
Poradenská činnost v oblasti strojírenství v rámci živnosti volné. 15.8.1996 - 11.6.2001
Mimoškolní vzdělávání. 15.8.1996 - 11.6.2001
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 15.8.1996 - 11.6.2001
Praktické vyučování žáků ve středisku praktického vyučování. 15.8.1996 - 11.6.2001
Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, kontejnerů a tlakových nádob. 15.8.1996 - 28.2.2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 15.8.1996 - 12.1.2009
Zámečnictví 15.8.1996 - 12.1.2009
Kovoobráběčství 15.8.1996 - 12.1.2009
Výroba tepla. 15.8.1996 - 12.1.2009
Provozování dráhy - vlečky 15.8.1996 - 6.10.2010
Provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 15.8.1996 - 6.10.2010
19.Poradenská činnost v oblasti strojírenství v rámci živnosti volné 31.5.1995 - 15.8.1996
20.Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné 31.5.1995 - 15.8.1996
Nákup a prodej zboží /na zboží, na které se vyžaduje zvláštní povolení, je možné nákup a prodej zboží vykonávat jen se zvláštním povolením/ 31.5.1995 - 24.11.2004
zprostředkování obchodu 31.5.1995 - 24.11.2004
12. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 10.1.1994 - 15.8.1996
18. Provozování drah s vyjímkou celostátních (§ 3 odst.2 živn.zák.) v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 00/92/02451 okresního živnost.úřadu v Písku 10.1.1994 - 15.8.1996
12. Vnitrostátní zasilatelství v rámci podmínek stanove- ných v koncesní listině čju. 00/92/01924 Okresního úřadu v Písku 8.1.1993 - 10.1.1994
3. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 8.1.1993 - 15.8.1996
4. Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostřed- ků 8.1.1993 - 15.8.1996
5. Opravy kontejnerů ISO řady - dle Osvědčení čís. PZ-3- 89-VT vydaného Československým lodním registrem dne 2. 3. 1989 8.1.1993 - 15.8.1996
6. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří- strojů 8.1.1993 - 15.8.1996
7. Kovoobrábění 8.1.1993 - 15.8.1996
8. Zámečnictví 8.1.1993 - 15.8.1996
9. Projektová činnost 8.1.1993 - 15.8.1996
10. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.1.1993 - 15.8.1996
11. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině čj. 00/92/01923 Ok. úř. v Písku 8.1.1993 - 15.8.1996
13. Opravy motorových vozidel 8.1.1993 - 15.8.1996
14. Výroba a prodej tepla 8.1.1993 - 15.8.1996
15. Pronájem nemovitostí, nebytových prostor a bytů 8.1.1993 - 15.8.1996
16. Provoz rekreačních zařízení, školicího zařízení zdravotnického střediska 8.1.1993 - 15.8.1996
17. Provoz odstavných ploch 8.1.1993 - 15.8.1996
1. Stavba strojů s mechanickým pohonem 8.1.1993 - 15.8.1996
2. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění III Praha pobočka Č. Budějovice ev. č. 151/12.5/92 - EZ -M,O 8.1.1993 - 15.8.1996
- prodej spotřebního a potravinářského zboží 22.11.1991 - 8.1.1993
Předmět činnosti zapsaný v bodě 1/ se doplňuje takto: - dřevěného podkladového materiálu /palet a pod./. 24.10.1991 - 8.1.1993
Předmět činnosti: Vývoj, výroba a prodej: - ventilátorů - odlučovačů tuhých částic ze vzduchu a směsí plynů - filtrů tuhých částic ze vzduchu a směsí plynů - výrobu pro pneumatickou dopravu / sypkých materiálů/ - součástí rozvodu vzduchu - částí vzduchotechnického potrubí - dílů /sestav/ k vzduchotechnickým výrobkům - přepravníků sypkých hmot silničních /včetně kontejnerů/ 28.12.1990 - 8.1.1993
- zařízení na odstraňování plynných škodlivin z kouřových plynnů /včetně odsiřování/ provozních souborů vzduchotechnických zařízení Montáže a servis vzduchotechnických zařízení včetně objektů CO. Výkon vyšších dodavatelských funkcí. Montáž a servis pálících a svařovacích strojů a zařízení, svařovacích robotů a jejich příslušenství. Projektová činnost v rozsahu oprávnění. 28.12.1990 - 8.1.1993
Zahraničně obchodní činnost na základě rozhodnutí FMZO ze dne 3.9.1990 č.j. 13/09205/90, reg. č. 108 001317 v rozsahu: - vývoz věcá z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí - dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace - poskytování služeb v zahraničí: a/ formou projekčních prací v oblasti vzduchotechniky b/ formou montážních prací vzduchotechnických zařízení - přijímání služeb od zahraničních osob: v souvislosti s rozsahem bodu 3 registrace. 28.12.1990 - 8.1.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 10.4.1995

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.1996

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.1996

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.2.2003

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Sažinova 888 , Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny: 1007009799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.2007

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2011

Živnost č. 11 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.5.2001
Přerušení oprávnění: 29.4.2019

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 4.3.1997

Živnost č. 13 Opravy kontejnerů ISO řady 1 - Dle Osvědčení čís. PZ-3-89-VT vydaného Československým lodním registrem dne 2.3.1989

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 21.3.2001

Živnost č. 15 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 22.5.1996

Živnost č. 16 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 17 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 12.5.2001

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 17.5.2001

Živnost č. 19 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 20 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 21 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1992
Zánik oprávnění: 21.3.2001

Živnost č. 22 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 17.5.2001

Živnost č. 23 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dle Oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ev.č. 151/12. 5/92-EZ-M,O

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 24.2.1997

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 12.5.2001
Konec oprávnění: 31.8.2005

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 22.5.1996
Konec oprávnění: 30.11.1998

Živnost č. 26 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1993
Zánik oprávnění: 3.1.1994
Konec oprávnění: 31.5.1994

Živnost č. 27 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 28 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1993
Zánik oprávnění: 29.4.1996

Živnost č. 29 Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 14.3.2001

Živnost č. 30 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství hutnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 12.5.2001

Živnost č. 34 Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii-zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro likvidaci tuh

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem a bez pohonu.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Vývoj, projekce, výroba, montáž, kompletace, měření, prodej, servis a opravy výrobků a zařízení pro pneumatickou dopravu včetně přepravníků sypkých hmot, návěsů speciálních nákladních cisternových pro přepravu materiálu na silnici, kontejnerů nádržkových

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční nebo c ertifikované elektronické podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 24.7.2014
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva ,z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti činí písemné úkony osoby oprávněné jednat jménem společnosti, a to tak, že k natištěné nebo vypsané obchod ní firmě společnosti připojí své podpisy. 11.8.2004 - 24.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně jeden člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn nebo společně dva členové představenstva, pokud alespoň jeden z nich je předseda nebo místopředseda. 17.5.2000 - 11.8.2004
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn. 12.1.1994 - 17.5.2000
Zavazují-li členové představenstva společnost, jsou to vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo generální ředitel, je-li členm představenstva. 4.8.1993 - 12.1.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva . Za- vazují-li se členové představenstva společnost, jsou to vždy dva členové představenstva. Činí tak tím způsobem že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu a sídlu společnosti v závazném dokumentu připojí svoje podpisy s dovětkem "předseda (místopředseda nebo člen předsta- venstva"), nebo" generální ředitel". Představenstvo společnosti může udělit prokuru vedoucím pracovníkům společnosti ve funkci generálního ředitele a jeho zástupců. Prokuristé jsou oprávněni k zastupo- vání a podepisování každý samostatně. Podepisují tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru ("per prokura" nebo "pp") a svůj podpis. Prokura je vždy právně účinná od zá- pisu do obchodního rejstříku. 8.1.1993 - 4.8.1993
Jméno: Ing. Emil Buřič 9.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2018
Ve funkci: od 26.9.2018
Adresa: Sadová 563, Lány 270 61
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 9.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2018
Ve funkci: od 26.9.2018
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 9.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2018
Adresa: Vysočanská 238/103, Praha 190 00
Jméno: ing. Rudolf Novák 28.12.1990 - 6.8.1991
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Kotova 1833/20 , Praha 5 - Lužiny Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Matějka 28.12.1990 - 6.8.1991
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Čs. armády 759, Milevsko 399 01
Jméno: Václav Mrázek 15.7.1991 - 19.6.1992
Funkce: 3. zást. řed. , prokurista
Adresa: Milevská 193, Bernartice 398 43
Jméno: ing. Radomil Štěpánek 28.12.1990 - 8.1.1993
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Skaláků 1406/4, Praha 147 00
Jméno: ing. Stanislav Kázecký CSc. 28.12.1990 - 8.1.1993
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: R. Svobodové 746 , 399 01 Milevsko Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Novák 6.8.1991 - 8.1.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kotova 1833/20 , Praha 5 - Lužiny Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Lesák 15.7.1991 - 10.1.1994
Funkce: 1. zást. řed., prokurista
Adresa: J. A. Komenského 934, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 15.7.1991 - 10.1.1994
Funkce: 2. zást. řed., prokurista
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Jiří Chroustovský 8.1.1993 - 10.1.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Chaplinova 654 , Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.1.1994 - 10.1.1994
Funkce: místopředs.předst.a gen.řed.
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: ing. Zdeněk Hádek 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: K Háječku 224, Písek 397 01
Jméno: ing. Antonín Mestek 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Vlašská 332/28, Praha 118 00
Jméno: ing. Milan Sedmík 28.12.1990 - 31.5.1995
Funkce: člen předst. společnosti
Adresa: Dr. Martínka 1383/34, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Matějka 6.8.1991 - 31.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čs. armády 759, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Radomil Štěpánek 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Perlitová 1082/5, Praha 140 00
Jméno: ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: ing. Miroslav Knot 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: Písecké předměstí 1302, Milevsko 399 01
Jméno: ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: ing. Jiří Chroustovský 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7, Praha 152 00
Jméno: ing. Jiří Lesák 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: J. A. Komenského 934, Milevsko 399 01
Jméno: ing. Miloslav Mácha 10.1.1994 - 31.5.1995
Funkce: prokurista
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Jiří Lesák 31.5.1995 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. A. Komenského 934, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Jiří Kadlec 31.5.1995 - 5.11.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54, Opařany 391 61
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 31.5.1995 - 6.8.2003
Funkce: předseda předst. a gen.ředitel
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miroslav Knot 31.5.1995 - 6.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2000
Adresa: Písecké předměstí 1302, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Libor Španvirt 23.1.2003 - 8.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Písecké předměstí 1346, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 31.5.1995 - 18.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Jiří Lesák 17.11.1998 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blechova 509, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miroslav Knot 6.8.2003 - 18.7.2005
Funkce: předseda představenstva a gen. ředitel
Trvání členství: od 12.5.2000
Ve funkci: od 1.9.2003
Adresa: Písecké předměstí 1302, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Jiří Lesák 18.7.2005 - 7.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 18.1.2006
Adresa: Blechova 509, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miroslav Knot 18.7.2005 - 6.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Ve funkci: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Adresa: Písecké předměstí 1302, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 18.7.2005 - 6.4.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 22.6.2005 do 28.3.2006
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 17.7.2006 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Adresa: Letovská 545, Praha 199 00
Jméno: Ing. Libor Španvirt 8.6.2004 - 11.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2002 do 22.10.2007
Adresa: U Stříbrného 1501, Milevsko 399 01
Jméno: Dr. Ing. Petr Koška 6.4.2006 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006 do 16.4.2008
Adresa: Jordánská 827/20, Tábor 390 01
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2006 do 29.8.2008
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01
Jméno: Lukáš Vlašaný 7.3.2007 - 15.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007 do 29.8.2008
Ve funkci: od 18.2.2007 do 29.8.2008
Adresa: 60, Borotice 262 15
Jméno: Ing. Libor Španvirt 11.12.2007 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 29.8.2008
Adresa: U Stříbrného 1501, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Radek Kozák 29.4.2008 - 15.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.4.2008 do 29.8.2008
Adresa: 78, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 6.4.2006 - 14.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 31.7.2009
Ve funkci: od 28.3.2006 do 31.7.2009
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Petr Babulík 15.9.2008 - 14.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 31.7.2009
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha 165 00
Jméno: Ing. Miroslav Kuliha 15.9.2008 - 14.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008
Adresa: 78, Nové Dvory 413 01
Jméno: Lukáš Vlašaný 15.9.2008 - 26.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Adresa: 60, Borotice 262 15
Jméno: Ing. Petr Babulík 14.8.2009 - 26.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 8.2.2010
Ve funkci: od 1.8.2009 do 8.2.2010
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha 165 00
Jméno: Ing. Miroslav Kuliha 14.8.2009 - 26.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 8.2.2010
Ve funkci: od 1.8.2009 do 8.2.2010
Adresa: 78, Nové Dvory 413 01
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 26.3.2010 - 26.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Adresa: Malé paseky 1902, Dobříš 263 01
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 15.9.2008 - 9.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2008 do 18.3.2010
Adresa: Vysočanská 238/103, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Hvězdoslav Stefan 26.3.2010 - 9.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2010 do 18.3.2010
Adresa: Hrusická 2516/24, Praha 141 00
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 14.8.2009 - 13.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 21.6.2010
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký CSc. 26.3.2010 - 6.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2010 do 31.8.2010
Ve funkci: od 8.2.2010 do 31.8.2010
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 26.3.2010 - 6.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007
Ve funkci: od 8.2.2010 do 30.9.2010
Adresa: Malé paseky 1902, Dobříš 263 01
Jméno: Ing. Jaroslav Pekarovič 9.4.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2010 do 30.9.2010
Adresa: Soukenická 767, Planá nad Lužnicí 391 11
Jméno: Ing. Pavel Žák 9.4.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2010 do 31.8.2010
Adresa: K. Hynka Máchy 1006, Pečky 289 11
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 13.7.2010 - 6.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Bc. Lukáš Vlašaný 6.10.2010 - 10.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2007 do 29.5.2012
Adresa: Malé paseky 1902, Dobříš 263 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 6.10.2010 - 26.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Ve funkci: od 30.9.2010
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Libor Španvirt 6.10.2010 - 21.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010
Ve funkci: od 30.9.2010
Adresa: U Stříbrného 1501, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Šváb 6.10.2010 - 21.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010
Adresa: U Stříbrného 1408, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 26.10.2013 - 8.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010 do 21.6.2015
Ve funkci: od 30.9.2010 do 21.6.2015
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Libor Španvirt 21.8.2014 - 24.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Ve funkci: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: U Stříbrného 1501, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miloslav Šváb 21.8.2014 - 24.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: U Stříbrného 1408, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Vladimír Krejčí 24.7.2014 - 9.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014 do 25.9.2018
Adresa: Harantova 1826/11, Tábor 390 02
Jméno: Ing. Miloslav Mácha 8.9.2015 - 9.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2015 do 25.9.2018
Ve funkci: od 22.6.2015 do 25.9.2018
Adresa: 33, Okrouhlá 398 43
Jméno: Ing. Libor Španvirt 24.11.2015 - 9.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015 do 25.9.2018
Ve funkci: od 30.9.2015 do 25.9.2018
Adresa: U Stříbrného 1501, Milevsko 399 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivan Zach 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2018
Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01
Jméno: Mgr. Vladimír Faifr MBA., CSc. 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2018
Adresa: Bílinská 516/4, Praha 190 00
Jméno: Emil Beck 8.1.1993 - 4.8.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: E. Destinové 1031, Milevsko 399 01
Jméno: Václav Nouza 4.8.1993 - 10.1.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: E. Destinové 1031, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Jiří Cenek 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Travná 1201, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miloš Zajíček 8.1.1993 - 31.5.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 127, Hvězdonice 257 24
Jméno: Ing. Jiří Franc 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Klapálkova 2245/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladimír Strejček 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: M. Horákové 1375/8, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Cyprichova 707/2, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Pavel Sobíšek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nedašovská 352/13, Praha 155 21
Jméno: Ing. Ladislav Dušek 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pražského 632/35, Praha 152 00
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 31.5.1995 - 15.8.1996
Funkce: členka dozorčí rady
Adresa: Českolipská 381/25, Praha 190 00
Jméno: Václav Nouza 10.1.1994 - 28.7.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 5. května 1202, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Pavel Tykač 15.8.1996 - 28.7.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jungmannova 432/6, Čelákovice 250 88
Jméno: Ing. František Vlach 28.7.1997 - 29.9.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad vodovodem 3062, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ladislav Dušek 15.8.1996 - 4.8.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pražského 632/35, Praha 152 00
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 15.8.1996 - 4.8.1998
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Adresa: Českolipská 381/25, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 29.9.1997 - 4.8.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: Mgr. Ivan Šmejc 4.8.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Česká republika
Lužany 4
Jméno: František Kašpar 31.5.1995 - 17.5.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: J. A. Komenského 976, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Ivan Zach 4.8.1998 - 20.2.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 17.11.1998 - 20.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Svobodova 701/1, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 20.2.2002 - 20.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jílovišťská 550 , 155 31 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 31.5.1995 - 30.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nádražní 1220, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Radovan Putna 17.5.2000 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.9.2002
Adresa: Milady Horákové 513/17, Praha 170 00
Jméno: Ing. Libor Španvirt 17.5.2000 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.10.2002
Adresa: Písecké předměstí 1346, Milevsko 399 01
Jméno: Mgr. Jiří Šmejc 20.2.2002 - 23.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 18.10.2002
Adresa: Jílovišťská 550, Praha 155 31
Jméno: Ing. Lívia Klausová CSc. 4.8.1998 - 6.8.2003
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: do 24.6.2003
Ve funkci: do 24.6.2003
Adresa: Kubišova 2186/2, Praha 182 00
Jméno: RNDr. Jiří Koudelka 17.5.2000 - 14.10.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rezlerova 279, Praha 109 00
Jméno: Ing. Milan Krch 6.5.2003 - 8.6.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2003 do 7.4.2004
Adresa: Kamzíková 557/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 23.1.2003 - 11.8.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Letovská 545, Praha 199 00
Jméno: RNDR. Jiří Koudelka 14.10.2003 - 11.8.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2000 do 23.6.2004
Ve funkci: od 3.9.2003 do 23.6.2004
Adresa: Rezlerova 279, Praha 109 00
Jméno: Ing. Václav Valeš 15.8.1996 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Šrobárova 2460/21, Praha 130 00
Jméno: Ing. Václav Pavlečka 17.5.2000 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2005
Adresa: M. Majerové 1328, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Ivan Zach 20.2.2002 - 18.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Wilsonova 579/22, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 30.7.2002 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2005
Ve funkci: od 16.7.2005
Adresa: U Stříbrného 1409, Milevsko 399 01
Jméno: Lukáš Vlašaný 11.8.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: Olbramovická 704/7, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Babulík 11.8.2004 - 7.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha 165 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 18.7.2005 - 7.2.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005
Ve funkci: od 22.6.2005 do 22.12.2005
Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01
Jméno: Jan Novák 6.8.2003 - 17.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2003 do 27.6.2006
Adresa: 321, Sepekov 398 51
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 11.8.2004 - 17.7.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2002 do 27.6.2006
Ve funkci: od 23.6.2004 do 27.6.2006
Adresa: Letovská 545, Praha 199 00
Jméno: Lukáš Vlašaný 18.7.2005 - 17.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: 60, Borotice 262 15
Jméno: Lukáš Vlašaný 17.7.2006 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004 do 12.2.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 12.2.2007
Adresa: 60, Borotice 262 15
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 7.3.2007 - 30.7.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 26.6.2007
Ve funkci: od 13.2.2007 do 26.6.2007
Adresa: Letovská 545, Praha 199 00
Jméno: Ing. Petr Babulík 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2004 do 29.8.2008
Ve funkci: od 22.12.2005 do 29.8.2008
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha 165 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 7.2.2006 - 15.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005
Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 15.9.2008 - 15.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2008 do 30.6.2009
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 30.7.2007 - 7.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 9.9.2009
Ve funkci: od 27.6.2007 do 9.9.2009
Adresa: Letovská 545, Praha 199 00
Jméno: Ing. Václav Valeš 18.7.2005 - 28.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 19.3.2010
Adresa: Šrobárova 2460/21, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 15.9.2008 - 28.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 19.3.2010
Ve funkci: od 29.8.2008 do 19.3.2010
Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01
Jméno: Leopold Roušal 18.7.2005 - 13.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: E. Destinové 1071, Milevsko 399 01
Jméno: Miloslav Skalický 18.7.2005 - 13.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2005 do 24.6.2010
Adresa: Suchanova 1442, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Pavel Smrček 15.7.2009 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009
Adresa: Petýrkova 1996/36, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 7.4.2010 do 31.12.2010
Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 7.4.2010 do 31.12.2010
Adresa: Vysočanská 238/103, Praha 190 00
Jméno: Ing. Václav Valeš 28.4.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2010 do 31.12.2010
Adresa: Šrobárova 2460/21, Praha 130 00
Jméno: Miloslav Skalický 13.7.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 31.12.2010
Adresa: Suchanova 1442, Milevsko 399 01
Jméno: Jaroslav Peták 13.7.2010 - 19.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 31.12.2010
Adresa: Písecké předměstí 1348, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Daniel Duda 19.1.2011 - 10.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 29.5.2012
Adresa: Čechova 547/39, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Pavel Smrček 19.1.2011 - 25.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 2.7.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 2.7.2014
Adresa: Petýrkova 1996/36, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Smrček 25.9.2013 - 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 2.7.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 2.7.2014
Adresa: Petýrkova 1996/36, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Losos 19.1.2011 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Táborská 1340, Písek 397 01
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 10.7.2012 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Jan Losos 21.8.2014 - 8.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.7.2015
Adresa: Burketova 135, Písek 397 01
Jméno: Ing. Emil Buřič 20.8.2014 - 9.10.2018
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.7.2014 do 25.9.2018
Ve funkci: od 3.7.2014 do 25.9.2018
Adresa: Sadová 563, Lány 270 61
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 21.8.2014 - 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012 do 25.9.2018
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Stanislav Kázecký 8.1.1993 - 10.1.1994
Adresa: Erbenova 746, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. Miroslav Knot 8.1.1993 - 10.1.1994
Adresa: Písecké předměstí 1302, Milevsko 399 01

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Peter Hačunda 31.5.1995 - 17.11.1998
Adresa: Rovniankova 11 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Yvona Kováčová 17.11.1998 - 29.8.2000
Adresa: Tabaková 9 , Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Alojz Jánošík 29.8.2000 - 24.11.2004
Adresa: Slovenská republika
Svinná 341
Jméno: Mgr. Jozef Gajdoš 24.11.2004 - 11.12.2007
Adresa: Panelová 6 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: Mgr. Jozef Gajdoš 11.12.2007 - 30.7.2010
Adresa: Lesnícka 15 , 4001 Košice Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Maroušek
Člen statutárního orgánu: Ing. Ladislav Jelen
Člen statutárního orgánu: Ing. Emil Buřič

Vlastníci firmy ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 25 000 000 Kč 100% 1.9.2010
zakladni 60 000 000 Kč 100% 30.8.2010 - 1.9.2010
zakladni 700 000 000 Kč - 13.5.2010 - 30.8.2010
zakladni 677 011 000 Kč - 12.9.2001 - 13.5.2010
zakladni 682 837 000 Kč - 31.5.2000 - 12.9.2001
zakladni 588 600 000 Kč - 10.1.1994 - 31.5.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 1 000 12.12.2013
Kmenové akcie na majitele 25 000 Kč 1 000 1.9.2010 - 12.12.2013
Kmenové akcie na majitele 60 000 Kč 1 000 30.8.2010 - 1.9.2010
Kmenové akcie na majitele 700 000 Kč 1 000 13.7.2010 - 30.8.2010
Kmenové akcie na majitele 700 000 000 Kč 1 13.5.2010 - 13.7.2010
Kmenové akcie na majitele 677 011 000 Kč 1 6.4.2010 - 13.5.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 677 011 11.8.2004 - 6.4.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 677 011 12.9.2001 - 11.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 682 837 31.5.2000 - 12.9.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 588 600 2.9.1999 - 2.9.1999
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 588 600 2.9.1999 - 31.5.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 5 886 10.1.1994 - 2.9.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 582 714 10.1.1994 - 2.9.1999

Sbírka Listin ZVVZ a.s. IČO: 00009041

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 30/SL 159 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 4.11.2015 25.11.2015 1
B 30/SL 158 ostatní Zápis z 29. mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2015 4.11.2015 25.11.2015 2
B 30/SL 157 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 156 ostatní Výpis ze zápisu z 28. zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 155 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 18.8.2015 9.9.2015 1
B 30/SL 154 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2015 19.8.2015 48
B 30/SL 153 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2015 20.5.2015 34
B 30/SL 152 ostatní Prohlášení člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 7.1.2015 7.1.2015 1
B 30/SL 151 stanovy společnosti červen 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2014 20.8.2014 17
B 30/SL 150 ostatní Zápis 160. mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2014 12.8.2014 20.8.2014 1
B 30/SL 149 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 12.8.2014 20.8.2014 1
B 30/SL 148 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 1
B 30/SL 147 notářský zápis 65/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 19
B 30/SL 146 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2014 24.4.2014 34
B 30/SL 145 notářský zápis 79/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2013 10.12.2013 17.12.2013 4
B 30/SL 144 stanovy společnosti úplné znění ze dne 13.3.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2013 4.10.2013 16
B 30/SL 142 výroční zpráva r.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2013 3.5.2013 32
B 30/SL 141 notářský zápis 15/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2013 14.3.2013 18.3.2013 3
B 30/SL 140 ostatní Rozh. jed. akcionáře VH Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2012 12.7.2012 2
B 30/SL 139 ostatní Rozh. jed. akcionáře VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2012 12.7.2012 2
B 30/SL 138 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2012 31
B 30/SL 137 výroční zpráva k 31.12.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 31
B 30/SL 136 výroční zpráva k 31.5.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 33
B 30/SL 135 stanovy společnosti - leden 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2011 16
B 30/SL 134 notářský zápis 3/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2011 8.2.2011 5
B 30/SL 133 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 2
B 30/SL 132 ostatní - zápis ze 144. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 2
B 30/SL 131 ostatní - zápis ze 145. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2011 1
B 30/SL 130 ostatní - 142.zased. dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2010 7.10.2010 1
B 30/SL 129 ostatní -Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 2
B 30/SL 128 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 3
B 30/SL 127 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2010 15
B 30/SL 126 ostatní - Smlouva o splacení vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 5
B 30/SL 125 ostatní - Prohláš.správce vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 2
B 30/SL 124 notářský zápis 164/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 7.10.2010 8
B 30/SL 123 notářský zápis 669/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 7.10.2010 31
B 30/SL 122 posudek znalce č. 1449-49/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 157
B 30/SL 121 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 15
B 30/SL 120 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 119 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 118 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 117 posudek znalce č. 1448-48/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 45
B 30/SL 116 posudek znalce č. 1447-47/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 37
B 30/SL 115 posudek znalce č. 1446-47/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 42
B 30/SL 114 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 15
B 30/SL 113 zpráva auditora k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 12
B 30/SL 112 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 23
B 30/SL 111 notářský zápis 539/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 83
B 30/SL 110 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 2
B 30/SL 108 notářský zápis NZ 538/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2010 16.9.2010 133
B 30/SL 107 účetní závěrka - zahajovací Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 15
B 30/SL 106 účetní závěrka - konečná Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 19
B 30/SL 105 posudek znalce č- 1455-55/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 50
B 30/SL 104 notářský zápis 608/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2010 456
B 30/SL 103 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 1
B 30/SL 102 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2010 438
B 30/SL 101 stanovy společnosti - červenec 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2010 18
B 30/SL 99 ostatní - Výpis ze záp.ze 139.zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2010 13.7.2010 1
B 30/SL 98 notářský zápis 385/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2010 13.7.2010 3
B 30/SL 100 ostatní - Protokol o volbách členů DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2010 13.7.2010 1
B 30/SL 97 účetní závěrka -r.2009 - Zpráva o činnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 2
B 30/SL 96 zpráva o vztazích -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 2
B 30/SL 95 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 68
B 30/SL 94 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2010 30.6.2010 1
B 30/SL 93 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2010 30.6.2010 35
B 30/SL 92 notářský zápis 294/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 4
B 30/SL 91 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 17
B 30/SL 90 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 2
B 30/SL 89 ostatní - Zápis ze 138.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2010 30.4.2010 1
B 30/SL 88 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2010 30.4.2010 2
B 30/SL 87 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2010 17
B 30/SL 86 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2010 1
B 30/SL 85 notářský zápis 226/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2010 3
B 30/SL 84 ostatní - zápis ze 210. mim. zased. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2010 2
B 30/SL 83 ostatní - zápis ze 136. jednání Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2010 2
B 30/SL 82 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 30/SL 81 notářský zápis NZ 438/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2009 2
B 30/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2009 18
B 30/SL 79 ostatní - 202.zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2009 14.8.2009 2
B 30/SL 78 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2009 16.7.2009 1
B 30/SL 77 výroční zpráva -r.2008 - Čitelná Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2009 68
B 30/SL 76 účetní závěrka -r.2008 - Zpráva představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 2
B 30/SL 75 účetní závěrka -r.2008- Zpr.o podnik.činnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 4
B 30/SL 74 zpráva o vztazích -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 2
B 30/SL 73 výroční zpráva -r.2008 - nečitelná Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 66
B 30/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2009 4.6.2009 18
B 30/SL 71 notářský zápis 72/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2009 254
B 30/SL 70 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2009 11.3.2009 6
B 30/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2009 17
B 30/SL 68 ostatní zápis ze 188. mim. zas. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 2
B 30/SL 67 ostatní výpis ze zápisu Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 2
B 30/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2008 3
B 30/SL 65 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2008 57
B 30/SL 64 podpisové vzory + Zápis ze 125.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2008 30.4.2008 3
B 30/SL 63 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2007 49
B 30/SL 62 stanovy společnosti -červen 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2007 9
B 30/SL 61 ostatní - Zápis o ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 1.8.2007 6
B 30/SL 60 notářský zápis 81/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 1.8.2007 3
B 30/SL 59 podpisové vzory + Zápis ze 113.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2007 27.3.2007 5
B 30/SL 58 ovládací smlouva + Výroč.zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2006 39
B 30/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2006 15.8.2006 9
B 30/SL 56 ostatní -Záp.z 106.a 107.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2006 2
B 30/SL 55 podpisové vzory + Záp. ze 149.mimoř.zas.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 15.8.2006 2
B 30/SL 54 ostatní -143.mimoř.zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 10.4.2006 1
B 30/SL 53 ostatní -103.a 104.zased.DR+Podp.vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 10.3.2006 10.4.2006 4
B 30/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2006 8.2.2006 1
B 30/SL 51 ostatní -Výp.ze záp.ze 102.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2006 8.2.2006 1
B 30/SL 50 ostatní -Výpis ze záp.ze 100.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2005 8.2.2006 1
B 30/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 17
B 30/SL 48 ostatní - výpis ze zápisu představen. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2005 22.7.2005 1
B 30/SL 47 ostatní - výpis ze zápisu DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 2
B 30/SL 46 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 5
B 30/SL 45 ostatní - protokol o volbách členů DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2005 22.7.2005 1
B 30/SL 44 notářský zápis NZ 71/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 22.7.2005 5
B 30/SL 43 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2005 22.7.2005 40
B 30/SL 42 usn. o nařízení výk.rozh. - usnesení 1Nc 1546/2004-5 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2004 17.1.2005 1
B 30/SL 41 ostatní výp. ze záp. 117. zas. před. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 40 ostatní výp. z záp. z 84. zas. doz. r Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 39 ostatní - výp. ze záp. o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 2
B 30/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 17
B 30/SL 37 notářský zápis NZ 111/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 23.7.2004 4
B 30/SL 36 účetní závěrka - zpráva audit., r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2004 23.7.2004 16
B 30/SL 35 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2004 33
B 30/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zpráva statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2004 23.7.2004 3
B 30/SL 33 ostatní -Výpis ze záp.z 82.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2004 3.5.2004 2
B 30/SL 32 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2003 22
B 30/SL 31 ovládací smlouva -Zpr.statutár.orgánu -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2003 3
B 30/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2003 7.8.2003 1
B 30/SL 29 ostatní -Výp.ze záp. z 105.zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2003 7.8.2003 1
B 30/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 7.8.2003 10
B 30/SL 27 ostatní -Výp.ze záp.o ŘVH+77.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 7.8.2003 7
B 30/SL 26 ostatní -Výpis ze záp.ze 75.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2003 16.4.2003 1
B 30/SL 25 ostatní -Zápis z 71.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2002 3.1.2003 10
B 30/SL 24 usn. o nařízení výk.rozh. Vyrozumění o vymož.dluž.částky Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2002 4.9.2002 1
B 30/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 1.8.2002 10
B 30/SL 22 notářský zápis 179/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 1.8.2002 2
B 30/SL 21 výroční zpráva +Ovládací sml.-r. 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2002 41
B 30/SL 20 stanovy společnosti - ÚZ - ÚNOR 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2002 10
B 30/SL 18 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 19
B 30/SL 17 účetní závěrka -r.2000 + Tabulk.část Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 7
B 30/SL 16 výroční zpráva - Dodatek-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2001 29.11.2001 7
B 30/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 25.10.2001 10
B 30/SL 14 účetní závěrka k 31.5.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 24
B 30/SL 13 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2001 26.6.2001 9
B 30/SL 12 notářský zápis 50/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2001 26.6.2001 3
B 30/SL 11 stanovy společnosti - Úplné znění - únor 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.2001 12
B 30/SL 10 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2000 24
B 30/SL 9 stanovy společnosti -návrh úpl.znění po VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 22
B 30/SL 8 ostatní -Zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 46
B 30/SL 7 notářský zápis 51/2000 osvědč.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2000 24.5.2000 7
B 30/SL 6 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.1999 21
B 30/SL 5 stanovy společnosti - Úplné znění - červenec 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.1999 23
B 30/SL 4 notářský zápis 102/99 Osvědčení VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.1999 23.8.1999 5
B 30/SL 3 účetní závěrka za r. 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 25
B 30/SL 2 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 30
B 30/SL 1 ostatní zápis z řád. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.1997 18.11.1998 50
B 30/SL 19 účetní závěrka - Auditorská zpráva-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZVVZ a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZVVZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.