ŽPSV a.s. Uherský Ostroh IČO: 46346741

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŽPSV a.s., která sídlí v obci Uherský Ostroh a bylo jí přiděleno IČO 46346741.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ŽPSV a.s. se sídlem v obci Uherský Ostroh byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 29.4.1992
Spisová značka: B 744
IČO: 46346741
Obchodní firma: ŽPSV a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 29.4.1992
Datum zániku: 31.12.2018
Valná hromada společnosti přijala dne 5. října 2018 toto usnesení: Vzhledem k tomu, že výpisem z obchodního rejstříku a kopií výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže), jehož celé originální znění je uloženo u Společnosti, bylo osvědčeno, že společnost Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, PSČ 687 24, Česká republika, IČO 062 98 362, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 279748 (dále jen Hlavní akcionář), vlastní 577.503 (slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc pět set tři) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (ISIN CZ0008202959) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 96,8461 % základního kapitálu Spo lečnosti, s nimiž je spojen 96,8461 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŽPSV a.s., se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh, PSČ 687 24, Česká republika, IČO: 463 46 741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 744 (dále a výše jen Společnost), a že Hlavní akcionář je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále je n zákon o obchodních korporacích), rozhoduje valná hromada ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavn ího akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 2.242 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě čtyřicet dva korun českých) za jednu kmenovo u akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 227-08/2018 vypracovaným znaleckým ústavem společnosti Pr icewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 610 63 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43246, ze dne 31. srpna 2018, který ocenil hodnotu jedné kmen ové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované Společností na částku 2.242 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě čtyřicet dva korun českých). Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dnů, přičemž Agent, jak je definován níže, bude za Hlavního ak cionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dní) ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papír ů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil banku Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 117 1 (dále jen Agent), která provede výplatu protiplnění akcionáři (zástavnímu věřiteli) způsobem, který bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti (http://www.zpsv.cz) ke dni konání valné hromady. 11.10.2018 - 31.12.2018
Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 13.2.2015 byla převedena část závodu - organizační složky a pobočky Závod Litice nad Orlicí - provoz Lom - na společnost BISA s.r.o. se sídlem Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25863258. 27.11.2017 - 31.12.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 21.1.2014 - 31.12.2018
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 26.6.1997. 17.9.1997 - 14.1.2004
Základní jmění: 596 310 000,-Kč, splaceno. 5.2.1997 - 17.3.2010
Změna stanov § 4, § 5, § 8, § 10, § 15, § 23, § 31, § 33 přijatá valnou hromadou 21.6.1996. 22.10.1996 - 14.1.2004
zkrácené obchodní jméno: ŽPSV Uh. Ostroh a.s. 24.8.1995 - 23.6.2005
Ke dni 2.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění. 23.6.1994 - 14.1.2004
Rozdělení základního jmění: 596.310 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč, na jméno. 22.4.1993 - 6.8.1993
Podle usnesení valné hromady ze dne 24.3.1993 schvaluje se změna stanov společnosti v § 9. 22.4.1993 - 14.1.2004
Právní forma společnosti: akciová společnost 29.4.1992 - 22.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 578.421 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty a 17.889 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 29.4.1992 - 22.4.1993
Dozorčí rada společnosti: - Ing. Miloš K o ř í z e k, Kostelec n. Orlicí, Chaloupková 995 - předseda - Ing. František S t u d n i č k a, Uherský Ostroh, Sídliště 815 - Zdeněk V l á š e k, Uherské Hradiště, Průmyslová 911 29.4.1992 - 6.8.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 29.4.1992 - 6.8.1993
Výše základního jmění společnosti činí 596,310.000,-- Kčs Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedných v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh s.p. 29.4.1992 - 17.3.2010
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 16. dubna 1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti. Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000 29.4.1992 - 17.3.2010

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46346741
Obchodní firma: ŽPSV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 29.10.1992
Celkový počet živností: 25

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46346741
Firma: ŽPSV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Ostroh
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 26.5.1992

Kontakty na ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Třebízského 207 , Uherský Ostroh 687 24 30.8.2013 - 31.12.2018
Sídlo: Třebízského 207 , Uherský Ostroh 687 24 28.12.2001 - 30.8.2013
Sídlo: Třebízského 207 , Uherský Ostroh 687 24 29.4.1992 - 28.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Třebízského 207, Uherský Ostroh 687 24

Obory činností ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 6.8.2009 - 31.12.2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.8.2009 - 31.12.2018
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 6.8.2009 - 31.12.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2009 - 31.12.2018
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 29.9.2008 - 6.8.2009
provádění trhacích a ohňostrojných prací 29.9.2008 - 25.7.2015
distribuce elektřiny 23.6.2005 - 4.4.2015
obchod s elektřinou 23.6.2005 - 29.1.2018
provozování dráhy a drážní dopravy 23.6.2005 - 31.12.2018
montáž a opravy vyhrazených technických zařízení 23.6.2005 - 31.12.2018
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 2.4.2003 - 6.8.2009
zámečnictví 2.4.2003 - 6.8.2009
obchodní činnost 2.4.2003 - 6.8.2009
testování, měření a analýzy 2.4.2003 - 6.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 2.4.2003 - 6.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 2.4.2003 - 6.8.2009
realitní činnost 2.4.2003 - 6.8.2009
ubytovací služby 2.4.2003 - 6.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.4.2003 - 6.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 2.4.2003 - 6.8.2009
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 2.4.2003 - 25.7.2015
projektová činnost ve výstavbě 2.4.2003 - 31.12.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.4.2003 - 31.12.2018
daňové poradenství 9.8.2000 - 28.12.2001
vedení účetnictví 9.8.2000 - 2.4.2003
pronájem bytů a nebytových prostor (nemovitosti) 9.8.2000 - 2.4.2003
ubytovací služby 9.8.2000 - 2.4.2003
organizační a ekonomické poradenství 9.8.2000 - 2.4.2003
silniční motorová doprava nákladní 9.8.2000 - 2.4.2003
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.8.2000 - 2.4.2003
pronájem strojů a zařízení (movitých věcí) 9.8.2000 - 2.4.2003
provozování středisek kalibrační služby 22.10.1996 - 2.4.2003
zpracování kamene 4.11.1993 - 22.10.1996
stavitel 4.11.1993 - 9.8.2000
obchodní činnost 4.11.1993 - 2.4.2003
revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob 6.8.1993 - 22.10.1996
provádění trhacích prací 6.8.1993 - 22.10.1996
provádění průmyslových staveb 6.8.1993 - 9.8.2000
výroba cementového zboží a umělého kamene 6.8.1993 - 2.4.2003
projektová činnost v investiční výstavbě 6.8.1993 - 2.4.2003
zámečnictví 6.8.1993 - 2.4.2003
- výroba betonových a železobetonových výrobků, prefabrikátů a konstrukcí pro stavební účely - výroba těženého a drceného kameniva a kamenická výroba - stavební práce, betonáže a montáže prefabrikátů - výroba hmoždinek a ostatních plastových součístí pro pružné bezpokladnicové upevnění pražců - výroba betonových a omítkových směsí - výroba formovací techniky, zejména pro betonářskou výrobu a zpracování stavebních materiálů - obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti 29.4.1992 - 6.8.1993
- trhací a destrukční práce - geologická a geodetická činnost - projekční práce - vnitrostátní i mezistátní automobilová doprava - strojírenská výroba náhradních dílů, agregátů a zařízení - výpočetní a reprografické služby - poradenské a konzultační služby - sanace betonových konstrukcí - kontrolní a zkušební činnost - provozování rekvalifikačního střediska 29.4.1992 - 6.8.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1992
Zánik oprávnění: 26.7.1996

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1992
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1992
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1992
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 6 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 18.6.1996

Živnost č. 8 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1996

Živnost č. 9 Obchodní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 24.5.1996

Živnost č. 11 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1996
Zánik oprávnění: 6.12.2000

Živnost č. 12 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2002

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 29.11.2000

Živnost č. 16 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Daňové poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 24.4.2001

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava nákladní: - provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1999
Zánik oprávnění: 12.4.2006
Konec oprávnění: 27.9.2014

Živnost č. 22 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2008
Zánik oprávnění: 26.2.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Obchod s elektřinou
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

Vedení firmy ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje buďto předseda představenstva samostatně, nebo vždy dva členové představenstva společně. 21.1.2014 - 31.12.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. Místopředseda představenstva podepisuje společně s členem představenstva. 14.1.2004 - 21.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva / v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/. Jménem společnosti může jednat také člen představenstva, prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva / v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/ a nejméně jeden další člen představenstva společnosti nebo prokurista. 22.10.1996 - 14.1.2004
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti) Jménem společnosti může jednat také člen představenstva, prokurista, generální ředitel a osoby pověřené předsta- venstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti) a nejméně jeden další člen představenstva společnosti nebo prokurista, nebo generální ředitel. Představenstvo společnosti může k jednání a k podepisování za společnost písemně zmocnit generálního ředitele, případně jiné pracovníky akciové společnosti. 6.8.1993 - 22.10.1996
Jméno: Ing. František Sekanina 29.4.1992 - 27.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svobody 1136 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Jan Beránek 29.4.1992 - 27.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boženy Hrejsové 1643, Strážnice 696 62
Jméno: ing. Jan Baránek 27.10.1992 - 4.6.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Boženy Hrejsové 1643, Strážnice 696 62
Jméno: Ing. Jozef Gardošík 29.4.1992 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 14 , Košice - Nové Město Česká republika
Jméno: ing. František Sekanina 27.10.1992 - 6.8.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Svobody 1136 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Michal Štefl 4.6.1993 - 6.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: Ing. Ivan Pjevič 6.8.1993 - 23.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 401, Babice 687 03
Jméno: Ing. Danuše Marusičová 6.8.1993 - 23.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hanzlíkova 551/6, Praha 181 00
Jméno: RNDr. Josef Hladiš CSc. 6.8.1993 - 23.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Míru 638, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: JUDr. Ivan Janíček 6.8.1993 - 24.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Obeciny 3013, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Vojtěch K N O P - K O S T K A 23.6.1994 - 24.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hraniční 19 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: ing. Jan Květoň 24.8.1995 - 4.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mračnická 1054/2, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Sekanina 6.8.1993 - 5.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: sídliště Svobody 1136 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Michal Štefl 6.8.1993 - 5.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: RNDr. Ivan Křivánek 6.8.1993 - 5.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 124, Jinačovice 664 34
Jméno: Rndr. František W A L D H A U S Er 23.6.1994 - 5.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1599/31, Praha 160 00
Jméno: ing. Ladislav Dimun 20.3.1995 - 5.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 207, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: ing. Jan Komárek 24.8.1995 - 5.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polská 341/37, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Weber 4.3.1996 - 5.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Srbská 2501/36, Brno 612 00
Jméno: ing. Ladislav Dimun 5.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 207, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. František Sekanina 5.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: sídl. Svobody 3535/36, Prostějov 796 01
Jméno: RNDr. Ivan Křivánek 5.2.1997 - 18.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 124, Jinačovice 664 34
Jméno: RNDr. František Waldhauser 5.2.1997 - 18.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1599/31, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Hubacz 17.9.1997 - 18.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Ing. František Maruška 18.9.1998 - 13.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Moravská 840/1, Praha 120 00
Jméno: ing. Jan Komárek 5.2.1997 - 16.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polská 341/37, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Weber 5.2.1997 - 24.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Srbská 2501/36, Brno 612 00
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 16.8.1999 - 31.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hutník 1439, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Michal Štefl 5.2.1997 - 2.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 27.6.2002
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: Ing. František Sekanina 17.9.1997 - 2.4.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 27.6.2002
Adresa: Jasanová 345/1, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Petr Hubacz 18.9.1998 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 27.6.2002
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Doc.Ing. Ladislav Štěpánek 18.9.1998 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blažkova 18/6, Brno 638 00
Jméno: Ing. Karel Mora 13.1.1999 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malešovská 1651, Praha 190 16
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 31.5.2001 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polní 879, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Petr Hubacz 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.8.2002 do 20.6.2003
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Doc.Ing. Ladislav Štěpánek 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 26.6.1998 do 20.6.2003
Adresa: Strážnická 961/2, Brno 627 00
Jméno: Ing. Karel Mora 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.6.1999 do 20.6.2003
Adresa: Malešovská 1651, Praha 190 16
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.6.1999 do 20.6.2003
Adresa: Polní 879, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Jan Spevák 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.6.2002 do 20.6.2003
Adresa: K vodárně 454, Čerčany 257 22
Jméno: Ing. František Sekanina 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.8.2002 do 20.6.2003
Adresa: Jasanová 345/1, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Michal Štefl 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 30.8.2002 do 20.6.2003
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: Ing. Petr Hubacz 14.1.2004 - 26.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 20.6.2003 do 31.12.2004
Adresa: Joukalova 1141/11, Brno 635 00
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 14.1.2004 - 26.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 20.6.2003 do 16.2.2005
Adresa: Španělské království
Madrid, Ricardo Ortiz 96, byt 1C, PSČ: 28017
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 14.1.2004 - 26.5.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.6.2003 do 16.2.2005
Adresa: Polní 879, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 26.5.2005 - 24.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 16.2.2005 do 30.4.2007
Adresa: Španělské království
Madrid, Ricardo Ortiz 96, byt 1C, PSČ 280 17
Jméno: Antonio Jané Rodríguez 24.5.2007 - 6.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2007 do 2.12.2009
Ve funkci: od 11.5.2007 do 2.12.2009
Adresa: Španělské království
Barcelona, Rd/del General Mitre 95, 08022
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 26.5.2005 - 17.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 16.2.2005 do 16.2.2010
Adresa: Polní 879, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Paolo Bee 26.5.2005 - 17.3.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 9.2.2005 do 9.2.2010
Adresa: Schodová 22 , 602 00 Brno - Černá Pole Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 17.3.2010 - 30.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2010 do 25.11.2010
Ve funkci: od 25.2.2010 do 25.11.2010
Adresa: Polní 879, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Paolo Bee 17.3.2010 - 7.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.2.2010
Adresa: Schodová 243/22, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jan Komárek 7.12.2011 - 7.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2011
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb 30.12.2010 - 18.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.2010 do 31.7.2013
Ve funkci: od 26.11.2010 do 31.7.2013
Adresa: Rebešovická 120/35, Brno 643 00
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 6.1.2010 - 28.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2009
Ve funkci: od 3.12.2009
Adresa: Španělské království
Alicante, C. Churruca 12 P02 C, 03003
Jméno: Paolo Bee MBA 7.12.2011 - 28.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.2.2010
Adresa: Schodová 243/22, Brno 602 00
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 28.1.2014 - 4.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2009 do 3.12.2014
Ve funkci: od 3.12.2009 do 3.12.2014
Adresa: Španělské království
Alicante, Calle Churruca 12 PO2 C, 03003
Jméno: Paolo Bee MBA 28.1.2014 - 4.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.2.2010 do 11.2.2015
Adresa: Schodová 243/22, Brno 602 00
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 4.2.2015 - 25.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014 do 29.5.2015
Ve funkci: od 10.12.2014 do 29.5.2015
Adresa: Calle Churruca 12 PO2 C , 3003 Alicante Španělské království
Jméno: MBA Paolo Bee 4.4.2015 - 28.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.2.2015 do 31.8.2016
Adresa: Schodová 243/22, Brno 602 00
Jméno: José Emilio Pont Pérez 25.7.2015 - 10.2.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2015
Ve funkci: od 11.6.2015
Adresa: c/Baleares , 460 23 Valencia Španělské království
Jméno: Jose Emilio Pont Perez 10.2.2017 - 25.8.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2015 do 11.7.2017
Ve funkci: od 11.6.2015 do 11.7.2017
Adresa: Na břehu 260/1, Praha 190 00
Jméno: Tomáš Ženatý 28.9.2016 - 30.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2016 do 4.5.2018
Adresa: 121, Svinošice 679 22
Jméno: Jan Spevák 18.9.2013 - 13.8.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013
Ve funkci: od 1.8.2013 do 29.6.2018
Adresa: Tylova 573, Čerčany 257 22
Jméno: Juan Antonio Felices Romo 25.8.2017 - 13.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2017 do 27.6.2018
Ve funkci: od 26.7.2017 do 27.6.2018
Adresa: Paseo de las Delicias 74 , 280 45 Madrid Španělské království
Jméno: Paolo Bee MBA 30.5.2018 - 13.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2018 do 27.6.2018
Adresa: Schodová 243/22, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jan Spevák 13.8.2018 - 8.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 31.7.2018
Ve funkci: od 29.6.2018 do 31.7.2018
Adresa: Tylova 573, Čerčany 257 22
Jméno: Christian Kilger 13.8.2018 - 31.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: Am Ried 26 , 856 58 Egmating Spolková republika Německo
Jméno: Richard Arzberger 13.8.2018 - 31.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2018
Adresa: Schwabenstrasse 38 , 864 38 Kissing Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Jan Spevák 8.10.2018 - 31.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2018
Ve funkci: od 1.8.2018
Adresa: Tylova 573, Čerčany 257 22

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vojtěch Knop-Kostka 17.9.1993 - 23.6.1994
Funkce: předseda
Adresa: Hraniční 19 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: ing. Miloslav Černý 17.9.1993 - 23.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Jozef Gardošík 17.9.1993 - 23.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Nová 25 , SR, Olcnava Česká republika
Jméno: ing. Miloš Kořízek 17.9.1993 - 20.3.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Chaloupkova 995, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: ing. Pavel Stráský 17.9.1993 - 20.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Slovenská 3657, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Žiška 23.6.1994 - 20.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Kvítková 3770, Zlín 760 01
Jméno: ing. Miroslav Žiška 20.3.1995 - 24.8.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Kvítková 3770, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Petr Hubacz 23.6.1994 - 5.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: ing. Miloš Kořízek 20.3.1995 - 5.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: Chaloupkova 995, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: ing. Vlastimil Juřík 24.8.1995 - 5.2.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Strnisku 1306, Kunovice 686 04
Jméno: Ing. Petr Hubacz 5.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: ing. Vlastimil Juřík 5.2.1997 - 18.9.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Strnisku 1306, Kunovice 686 04
Jméno: ing. Miloš Kořízek 5.2.1997 - 18.9.1998
Funkce: předseda
Adresa: Chaloupkova 995, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Ing. František Ledabyl 17.9.1997 - 18.9.1998
Funkce: člen
Adresa: Turgeněvova 1132/22, Brno 618 00
Jméno: Ing. Stanislav Vrba 18.9.1998 - 16.8.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Hutník 1439, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Ivan Křivánek 18.9.1998 - 31.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 124, Jinačovice 664 34
Jméno: Mgr. Antonín Juráň 16.8.1999 - 31.5.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Velehradská třída 799, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: RNDr. Ivan Křivánek 31.5.2001 - 14.5.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 31.12.2001
Adresa: 124, Jinačovice 664 34
Jméno: Ing. František Ledabyl 18.9.1998 - 2.4.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Turgeněvova 1132/22, Brno 618 00
Jméno: Mgr. Antonín Juráň 31.5.2001 - 2.4.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Mojmírova 927, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Jan Spevák 14.5.2002 - 2.4.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.1.2002 do 18.6.2002
Adresa: K vodárně 454, Čerčany 257 22
Jméno: Mgr. Antonín Juráň 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 17.6.1999 do 20.6.2003
Adresa: Mojmírova 927, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. František Ledabyl 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 26.6.1998 do 20.6.2003
Adresa: Turgeněvova 1132/22, Brno 618 00
Jméno: Ing. Miroslav Žiška 2.4.2003 - 14.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 19.6.2002 do 20.6.2003
Adresa: Kvítková 3770, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Antonín Juráň 14.1.2004 - 27.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.6.1999 do 17.6.2004
Adresa: Mojmírova 927, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Gonzalo Vizcaíno Monti 14.1.2004 - 28.4.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.7.2003 do 16.2.2006
Adresa: Španělské království
Madrid, Majadahonda, Urbanizacion Las Norias 2, byt 3D, PSČ: 280220
Jméno: Lauro Bravar 14.1.2004 - 30.10.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2003 do 25.10.2006
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Peňa Del Aguila 30, PSČ: 28035
Jméno: Francisco Marín Andrés 14.1.2004 - 29.9.2008
Funkce: předseda
Ve funkci: od 22.7.2003 do 22.7.2008
Adresa: Španělské království
Madrid, La Florida, Avda, Provincias Vascongadas 5, PSČ: 28023
Jméno: Ing. František Sekanina 14.1.2004 - 29.9.2008
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 22.7.2003 do 22.7.2008
Adresa: Jasanová 345/1, Prostějov 796 04
Jméno: Václav Procházka 14.1.2004 - 29.9.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2003 do 20.6.2008
Adresa: Nádražní 303, Nezamyslice 798 26
Jméno: Ing. Jan Spevák 27.10.2004 - 26.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 18.6.2004 do 18.6.2009
Adresa: K vodárně 454, Čerčany 257 22
Jméno: Václav Procházka 29.9.2008 - 17.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2008 do 21.6.2008
Adresa: Nádražní 303, Nezamyslice 798 26
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 28.4.2006 - 14.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2006 do 17.6.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Pensaimento 27, 28020
Jméno: Ing. František Sekanina 29.9.2008 - 11.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2008 do 27.7.2011
Ve funkci: od 23.7.2008 do 27.7.2011
Adresa: Jasanová 345/1, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Jan Spevák 26.6.2009 - 11.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2009 do 27.7.2011
Adresa: Tylova 573, Čerčany 257 22
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 30.10.2006 - 31.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2006 do 26.10.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Nuria, 3°B 1, 91, byt 3 B 1, 28034
Jméno: Ing. Jindřich Vlč 17.3.2010 - 31.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2010
Adresa: 124, Vrchoslavice 798 27
Jméno: Ing. Jan Komárek 7.12.2011 - 7.12.2011
Trvání členství: od 23.11.2011
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Francisco Marín Andrés 29.9.2008 - 18.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2008 do 23.7.2013
Ve funkci: od 23.7.2008 do 23.7.2013
Adresa: Španělské království
Madrid, La Florida, Avda, Provincias Vascongadas 5, 28023
Jméno: Ing. Jan Spevák 11.8.2011 - 18.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2009 do 30.7.2013
Ve funkci: od 28.7.2011 do 30.7.2013
Adresa: Tylova 573, Čerčany 257 22
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 14.7.2011 - 28.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, Padre Damián 5, 28036
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 31.10.2011 - 28.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, c/Nuria, 91, 3 B1, 28034
Jméno: Ing. Jindřich Vlč 31.10.2011 - 28.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2010
Adresa: 124, Vrchoslavice 798 27
Jméno: Ing. Jan Komárek 7.12.2011 - 28.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2011
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Francisco Marín Andrés 18.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2013 do 10.12.2014
Ve funkci: od 31.7.2013 do 10.12.2014
Adresa: Provincias Vascongadas 5 , 280 23 Madrid, La Florida, Avda Španělské království
Jméno: Ing. Jan Komárek 28.1.2014 - 18.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2011
Adresa: Stoupající 785/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jindřich Vlč 28.1.2014 - 4.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2010 do 11.3.2015
Adresa: 124, Vrchoslavice 798 27
Jméno: Vlastimil Štefánek 18.9.2013 - 26.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2013
Adresa: Sídliště 815, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Jan Komárek 18.2.2015 - 15.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2011
Adresa: Na Výšině 298 , 686 04 Kunovice Česká republika
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 28.1.2014 - 20.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011 do 17.6.2016
Ve funkci: do 17.6.2016
Adresa: C/ Pensamiento 27 , 280 20 Madrid Španělské království
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 28.1.2014 - 20.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2011 do 24.6.2016
Ve funkci: do 24.6.2016
Adresa: c/Nuria 91, 3 B1 , 280 34 Madrid Španělské království
Jméno: Ing. Jan Komárek 15.11.2015 - 20.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2011 do 24.6.2016
Ve funkci: do 24.6.2016
Adresa: Bedřicha Buchlovana 903, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Jan Komárek 20.8.2016 - 26.10.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2016 do 20.10.2016
Ve funkci: od 24.6.2016 do 20.10.2016
Adresa: Bedřicha Buchlovana 903, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ignacio Botella Rodríguez 4.2.2015 - 25.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2014 do 11.7.2017
Ve funkci: od 10.12.2014 do 11.7.2017
Adresa: Paseo de la Casstellana 259-D , 280 46 Madrid, Torre Espacio Španělské království
Jméno: Jose Emilio Pont Perez 25.8.2017 - 16.11.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2017
Ve funkci: od 12.7.2017
Adresa: Na břehu 260/1, Praha 190 00
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 20.8.2016 - 13.8.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2016 do 27.6.2018
Ve funkci: od 24.6.2016 do 27.6.2018
Adresa: C. Padre Damian 5 008 IZ , Madrid Španělské království
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 20.8.2016 - 13.8.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2016 do 27.6.2018
Ve funkci: od 24.6.2016 do 27.6.2018
Adresa: C De Portillo Pesadilla 4 , San Sebastian de los Reyes Španělské království
Jméno: Jose Emilio Pont Perez 16.11.2017 - 13.8.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2017 do 27.6.2018
Ve funkci: od 12.7.2017 do 27.6.2018
Adresa: c/Baleares 4 , 460 23 Valencia Španělské království
Jméno: Vlastimil Štefánek 26.8.2015 - 8.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2013 do 19.8.2018
Ve funkci: do 19.8.2018
Adresa: Jezerní 1605, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Jindřich Vlč 4.4.2015 - 31.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.3.2015
Adresa: 124, Vrchoslavice 798 27
Jméno: Alexander Oliver Beer 13.8.2018 - 31.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2018
Ve funkci: od 17.7.2018
Adresa: Leitenweg 8 , 869 38 Schondorf Spolková republika Německo
Jméno: Richard Dieter Ziegler 13.8.2018 - 31.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2018
Ve funkci: od 17.7.2018
Adresa: Triftstrasse 1 , 923 18 Holzheim Neumarkt in der Oberpfalz Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Vlastimil Štefánek 8.10.2018 - 31.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2018
Adresa: Jezerní 1605, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Rudigert Lugert 8.10.2018 - 31.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2018
Adresa: Blumenstra e 13 , 868 50 Fischach Spolková republika Německo

Vlastníci firmy ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 596 310 000 Kč - 4.3.1996 - 31.12.2018

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 596 310 13.9.2010 - 31.12.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 596 310 6.8.1993 - 13.9.2010

Sbírka Listin ŽPSV a.s. IČO: 46346741

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 744/SL 99 ostatní zápis o rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.5.2015 30.6.2015 29.7.2015 1
B 744/SL 101 notářský zápis [NZ 150/2015] rozhodnutí VH o změně stanov Krajský soud v Brně 17.6.2015 30.6.2015 29.7.2015 4
B 744/SL 100 ostatní zápis č. 184/2015 z řádného jednání představenstva Krajský soud v Brně 11.6.2015 30.6.2015 29.7.2015 1
B 744/SL 97 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 17.6.2015 2.7.2015 7.7.2015 150
B 744/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.2.2015 17.3.2015 10.4.2015 17
B 744/SL 95 ostatní výpis ze zápisu č. 3/2014 z řádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.12.2014 9.1.2015 6.2.2015 3
B 744/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2014 21.7.2014 15.9.2014 17
B 744/SL 93 notářský zápis rozhod. VH, NZ 527/14 Krajský soud v Brně 20.6.2014 21.7.2014 15.9.2014 6
B 744/SL 92 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 18.4.2014 21.7.2014 15.9.2014 142
B 744/SL 91 notářský zápis stanovy, NZ 105/13 Krajský soud v Brně 20.6.2013 28.1.2014 29.1.2014 18
B 744/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.2012 28.6.2012 11.7.2012 23
B 744/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.8.2010 14.9.2010 23
B 744/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2010 16.7.2010 23
B 744/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2008 1.10.2008 24
B 744/SL 33 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 1.3.2007 10.7.2007 5
B 744/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.5.2007 5.6.2007 3
B 744/SL 28 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.5.2007 5.6.2007 2
B 744/SL 27 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.4.2007 5.6.2007 2
B 744/SL 26 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 1.3.2006 4.10.2006 185
B 744/SL 25 účetní závěrka 2004- konsolidovaná Krajský soud v Brně 20.4.2005 5.1.2006 42
B 744/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 2.3.2005 5.1.2006 72
B 744/SL 23 výroční zpráva -2004-úč.záv.-konsolidov. úč. Krajský soud v Brně 2.3.2005 29.9.2005 216
B 744/SL 22 notářský zápis -NZ 85/2005-rozh.řádné VH Krajský soud v Brně 2.6.2005 27.6.2005 4
B 744/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.6.2005 27.6.2005 24
B 744/SL 20 výroční zpráva -2003,přílohy č.1-3 Krajský soud v Brně 13.2.2004 16.11.2004 158
B 744/SL 19 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 31.12.2003 11.8.2004 257
B 744/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.4.2003 16.1.2004 123
B 744/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2003 16.1.2004 25
B 744/SL 16 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 20.6.2003 16.1.2004 10
B 744/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 17.4.2003 22.7.2003 229
B 744/SL 14 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 18.6.2002 9.7.2003 4
B 744/SL 13 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.6.2001 8.8.2002 173
B 744/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 23.4.2001 11.3.2002 32
B 744/SL 11 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 11.3.2002 5
B 744/SL 10 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 12.5.1999 11.2.2002 7
B 744/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2000 24.8.2000 20
B 744/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1998 5.10.1998 20
B 744/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.7.1998 5.10.1998 25
B 744/SL 1 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 12.5.1998 5.10.1998 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ŽPSV a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ŽPSV a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.