ZOSPOL a.s. Rasošky IČO: 27463443

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZOSPOL a.s., která sídlí v obci Rasošky a bylo jí přiděleno IČO 27463443.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ZOSPOL a.s. se sídlem v obci Rasošky byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob.

Základní údaje o ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2004
Spisová značka: B 2410
IČO: 27463443
Obchodní firma: ZOSPOL a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.11.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.11.2004
Valná hromada společnosti přijala dne 24.3.2005 toto usnesení: Základní kapitál společnosti ZOSPOL a.s. se zvyšuje takto: 1 Rozsah zvýšení 1.1 Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,054.000,-- Kč (slovy dva miliony padesát čtyři tisíc korun českých) o částku 5,505.000,-- Kč (slovy pět milionů pět set pět tisíc korun českých) na částku 7,559.000,-- Kč (sedm milionů pět set padesát devět tisíc korun českých). 1.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2 Upisované akcie 2.1 Upisovány budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: 2.1.1 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojen 1 hlas 2.1.2 181 kus kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 10 hlasů 2.1.3 30 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 50 hlasů 2.1.4 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 100 hlasů. 3 Vklady 3.1 Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedenými nepeněžitými vklady. 3.2 Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitými vklady, jejichž předmětem budou: 3.2.1 nemovitosti v katastrálním území Rasošky, a to 3.2.1.1 vodovod, stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.1.2 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 344/1, 344/2, 344/3 (seník), 3.2.1.3 zemědělská stavba bez č.p. na stavební parcele st. číslo parcelní 335 (náhradní zdroj), 3.2.1.4 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 319/1 a 319/2 (ocelokolna), které jsou (není-li uvedeno jinak) zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na listu vlastnictví číslo 468 pro katastrální území a obec Rasošky 3.2.2. nemovitosti v katastrálním území Vlkov u Jarměře, a to 3.2.2.1 studna, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.2 požární nádrž, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.3 elektropřípojka od trafa, nezapsaná v katastru nemovitostí, 3.2.2.4 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, (porodna prasnic s přístavbou), 3.2.2.5 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 132/1, 132/2, 132/3, (jalové prasnice s příslušenstvím), 3.2.2.6 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 139/1 a 139/2, (odchovna selat), 3.2.2.7 zemědělská stavba bez č.p. na stavební parcele st. číslo parcelní 154 (mostní váha), 3.2.2.8 zemědělská stavba bez č.p. na stavebních parcelách st. čísla parcelní 134/1 a 134/2, (silážní žlab č. 1 a č. 2), které jsou (není-li uvedeno jinak) zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na listu vlastnictví číslo 275 pro katastrální území Vlkov u Jaroměře a obec Vlkov 3.2.3 movité věci, které tvoří technologii vkládaných nemovitostí, a to 3.2.3.1 mostní váha inventární číslo 700505, 3.2.3.2 kovaná konstrukce fóliovníku inventární číslo 1360505 (dříve 3039505), 3.2.3.3 odchovna prasat - technologie ustájení, bez inventárního čísla, 3.2.3.4 zásobník sypkých hmot inventární číslo 17335051, 3.2.3.5 tlaková nádrž na vodu - zásobník, odchovna prasat, bez inventárního čísla, 3.2.3.6 technologie odchovny prasat, bez inventárního čísla, 3.2.3.7 technologie odchovny selat, bez inventárního čísla, 3.2.3.8 venkovní zábrany pro manipulaci s prasaty při naskladnění a vyskladnění, bez inventárního čísla. 3.3 Předmět vkladů uvedený v bodu 3.2.1 a 3.2.2 byl oceněn soudním znalcem dipl. techn. Stanislavem Spoustou, bytem Hradec Králové, Kydlinovská 232 jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 245/2004-3 ze dne 27.12.2004 (dále jen "Zna lec č. 1") ve znaleckém posudku č. 1756/128/2004 a dodatku k němu č. 1 ze dne 30.12.2004, a to tak, že cena vkládaných nemovitostí byla stanovena částkou 5,185.000,-- Kč (slovy pět milionů jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých). 3.4 Předmět vkladů uvedený v bodu 3.2.3 byl oceněn soudním znalcem Ing. Ondřejem Štajglem, bytem Jaroměř, nám. ČSA 5 jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 245/2004-3 ze dne 27.12.2004 (dále jen "Znalec č. 2") ve znaleckém posudku č. 1128 ze dne 31.12.2004, a to tak, že cena vkládaných movitých věcí byla stanovena částkou 320.000,-- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých). 3.5 Za tyto nepeněžité vklady bude příslušnému upisovateli vydáno: 3.5.1 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojen 1 hlas 3.5.2 181 kus kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 10 hlasů 3.5.3 30 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 50 hlasů 3.5.4 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), z nichž s každou bude spojeno 100 hlasů. 3.6 Shora uvedené nepeněžité vklady uvedené v bodech 3.2.1 a 3.2.2 musí být splaceny formou předání písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti, a to v místě sídla společnosti do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora určeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a předáním vkládaných nemovitostí společnosti. 3.7 Nepeněžité vklady uvedené v bodu 3.2.3 musí být splaceny předáním vkládaných movitých věcí společnosti, a to v místě jejich současného umístění - tj. v nemovitostech uvedených v bodech 3.2.1 s 3.2.2 do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora určeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4 Upisování akcií 4.1 Všechny nově vydávané kmenové akcie na jméno v listinné podobě o celkové jmenovité hodnotě rovnající se částce zvýšení základního kapitálu uvedené v bodu 3.5.1 až 3.5.4, budou nabídnuty k upsání Zemědělskému a obchodnímu družstvu Rasošky, IČ: 47468114 , se sídlem Rasošky čp. 83, PSČ 552 21, Česká republika. 4.2 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.3 Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený zájemce uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku , jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu j ej předat uvedenému zájemci. 4.4 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná okamžikem podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle n a adresu jeho sídla nebo předá osobně písemné oznámení, ve kterém mu počátek běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo zájemci oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 5 Rozvazovací podmínka upisování 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.5.2005 - 26.5.2005

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27463443
Firma: ZOSPOL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Rasošky
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.11.2004

Kontakty na ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 83 , Rasošky 552 21 12.6.2015
Sídlo: 83 , Rasošky 552 21 4.11.2004 - 12.6.2015

Obory činností ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.6.2015
Zemědělská výroba 4.11.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství

Vedení firmy ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 12.6.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 4.11.2004 - 12.6.2015
Jméno: Ing. Josef Joneš 12.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Ve funkci: od 16.5.2014
Adresa: 164, Rasošky 552 21
Jméno: Martina Kovářová 12.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Adresa: Rudé armády 428, Jaroměř 551 02
Jméno: Pavel Joneš 1.9.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2017
Ve funkci: od 19.5.2017
Adresa: 164, Rasošky 552 21
Jméno: Ing. Josef Joneš 4.11.2004 - 12.6.2015
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 4.11.2004 do 16.5.2014
Ve funkci: od 4.11.2004 do 16.5.2014
Adresa: 164, Rasošky 552 21
Jméno: Josef Pouznar 4.11.2004 - 12.6.2015
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 4.11.2004 do 16.5.2014
Ve funkci: od 4.11.2004 do 16.5.2014
Adresa: 11, Rasošky 552 21
Jméno: Martina Kovářová 4.11.2004 - 12.6.2015
Funkce: Člen
Trvání členství: od 4.11.2004 do 16.5.2014
Adresa: Rudé armády 428, Jaroměř 551 02
Jméno: Josef Pouznar 12.6.2015 - 19.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014 do 6.1.2017
Ve funkci: od 16.5.2014 do 6.1.2017
Adresa: 11, Rasošky 552 21
Jméno: Pavel Joneš 15.7.2017 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2017
Adresa: 164, Rasošky 552 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiří Dušek 15.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2016
Ve funkci: od 13.5.2016
Adresa: 13, Vlkov 551 01
Jméno: Dana Lukášková 15.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2016
Adresa: 64, Velká Jesenice 552 24
Jméno: Karel Jandík 15.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2016
Adresa: 127, Rasošky 552 21
Jméno: Jiří Dušek 4.11.2004 - 27.7.2011
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 4.11.2004 do 13.5.2011
Ve funkci: od 4.11.2004 do 13.5.2011
Adresa: 13, Vlkov 551 01
Jméno: Josef Koďousek 4.11.2004 - 27.7.2011
Funkce: Člen
Trvání členství: od 4.11.2004 do 13.5.2011
Adresa: 9, Vlkov 551 01
Jméno: Dana Lukášková 4.11.2004 - 27.7.2011
Funkce: Člen
Trvání členství: od 4.11.2004 do 13.5.2011
Adresa: 64, Velká Jesenice 552 24
Jméno: Jiří Dušek 27.7.2011 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011
Ve funkci: od 13.5.2011
Adresa: 13, Vlkov 551 01
Jméno: Dana Lukášková 27.7.2011 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011
Adresa: 64, Velká Jesenice 552 24
Jméno: Karel Jandík 27.7.2011 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011
Adresa: 36, Rasošky 552 21
Jméno: Karel Jandík 12.6.2015 - 7.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011
Adresa: 36, Rasošky 552 21
Jméno: Jiří Dušek 12.6.2015 - 15.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011 do 13.5.2016
Ve funkci: od 13.5.2011 do 13.5.2016
Adresa: 13, Vlkov 551 01
Jméno: Dana Lukášková 12.6.2015 - 15.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011 do 13.5.2016
Adresa: 64, Velká Jesenice 552 24
Jméno: Karel Jandík 7.10.2016 - 15.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011 do 13.5.2016
Adresa: 127, Rasošky 552 21

Vlastníci firmy ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 7 559 000 Kč 100% 26.5.2005
zakladni 2 054 000 Kč 100% 4.11.2004 - 26.5.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 449 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 211 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 40 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 449 26.5.2005 - 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 211 26.5.2005 - 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 40 26.5.2005 - 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 26.5.2005 - 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 254 4.11.2004 - 26.5.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 30 4.11.2004 - 26.5.2005
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 10 4.11.2004 - 26.5.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 4.11.2004 - 26.5.2005

Sbírka Listin ZOSPOL a.s. IČO: 27463443

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2410/SL 19 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2015 14.7.2015 4
B 2410/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2015 12.6.2015 15.6.2015 11
B 2410/SL 17 notářský zápis [NZ 188/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2015 10.6.2015 15.6.2015 13
B 2410/SL 16 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2014 10.6.2015 15.6.2015 1
B 2410/SL 15 ostatní Zpráva představenstva, Zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2014 10.6.2015 15.6.2015 4
B 2410/SL 13 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2013 12.7.2013 8
B 2410/SL 12 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2012 8.8.2012 9
B 2410/SL 11 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 30.8.2011 9
B 2410/SL 9 ostatní zápis z VH a DR Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 1.8.2011 4
B 2410/SL 8 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2010 5.11.2010 11
B 2410/SL 7 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2009 18.9.2009 9
B 2410/SL 6 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2008 14.10.2008 10
B 2410/SL 5 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2007 20.8.2007 7
B 2410/SL 4 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2006 6.6.2006 6.6.2006 6
B 2410/SL 3 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2005 14.6.2005 14.6.2005 5
B 2410/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, posudek znalce, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.9.2004 12.10.2004 12.10.2004 111

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ZOSPOL a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ZOSPOL a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.