Wooky a.s. Praha IČO: 28460669

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Wooky a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28460669.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Wooky a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Wooky a.s. IČO: 28460669

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.9.2008
Spisová značka: B 14666
IČO: 28460669
Obchodní firma: Wooky a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.9.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.9.2008
K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 22.10.2012, v 9.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku toto rozhodnutí: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 185 793,- Kč (slovy: sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 2 1 85 793,- Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) a to upsáním: (i) 185 793 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Nové akcie). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet číslo 107-3688340217/0100 (dále jen Účet). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií. Úpis Nových akcií bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, panu Friedrichu Wilhelmovi Tillerovi, nar. 07.05.1949, bytem Wilhelmstrasse 3 0, 80801 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen Zájemce). Lhůta k upisování Nových akcií počne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Zájemci oznámen emailem. Lhůta k upisování Nových akcií končí dne 22. 11. 2012. Emisní kurz Nových akcií činí 67,28 Kč (slovy: šedesát sedm korun českých dvacet osm haléřů) za jednu Novou akcii. Zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání N ových akcií do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií ze strany společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nov ých akcií, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je adresa Augustenstraße 10, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo s tím, že akcie je možné upsat i na adrese Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. 29.10.2012 - 27.11.2012
K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 14.8.2012, v 8.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnutí: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 3 914 787,- Kč (slovy: tři miliony devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 5 914 787,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých)a to upsáním: (i) 526 316 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie I“); (ii) 3 388 471 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie II“) (Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 350 877,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých) s tím, že: (i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a (ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu té které podoby emitovaných akcií rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I počne b ěžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Lhůta k upisování Nových akcií I ko nčí dne 15. 10. 2012. Emisní kurz Nových akcií I činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 1,694) kusy Nových akcií II s tím, že je vždy nutné upsat pouze celé akcie. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá do 22. 10. 2012 a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (s lovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního pr áva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedojde ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Banky či jiného obchodníka s cennými papíry. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek bě hu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 14 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze str any Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. 10.9.2012 - 29.10.2012
Jediný akcionář rozhodle dne 14.05.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 6 590 909,- Kč slovy: šest milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých ) na 8 590 909,- Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), a to upsáním: i) 500 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie I“); ii) 6 090 909 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie II“; Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že: i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souh rnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 4 92 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I činí 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisn í kurz Nových akcií I činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 3 (slovy tři) kusy Nových akcií II. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 5 (slovy: pět) týdnů a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodn ího rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v p lné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota ) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedoje ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům osloveným a doporučeným Bankou. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od poslední ho dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o ups ání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. 11.6.2012 - 10.9.2012

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28460669
Obchodní firma: Wooky a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 17.9.2008
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28460669
Firma: Wooky a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.9.2008

Kontakty na Wooky a.s. IČO: 28460669

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hybernská 1007/20 , Praha 110 00 17.9.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hybernská 1007/20, Praha 110 00

Obory činností Wooky a.s. IČO: 28460669

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.2008

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Wooky a.s. IČO: 28460669

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 11.6.2012
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo celé představenstvo společně. 17.9.2008 - 11.6.2012
Jméno: Miloš Novák 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: Krajní 4000/8, Jihlava 586 01
Jméno: Lívia Palásthyová 10.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012
Adresa: Tupolevova 4 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Lukáš Novák 4.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: Úvoz 173/18, Jihlava 586 01
Jméno: Aleš Vítek 17.9.2008 - 3.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2008 do 28.2.2011
Ve funkci: od 17.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: Osadní 1318/13, Praha 170 00
Jméno: Pavel Beneš 17.9.2008 - 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: Solní 2024, Pelhřimov 393 01
Jméno: Radim Ohnsorg 17.9.2008 - 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: 32 , 588 61 Kostelec Česká republika
Jméno: Ing. Gabriela Belopotocká 3.5.2011 - 11.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011 do 14.5.2012
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Priehradna 24A, PSČ 82107
Jméno: Lukáš Novák 3.5.2011 - 4.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: Úvoz 173/18, Jihlava 586 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Hovorka 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: Děvínská 2421/13, Praha 150 00
Jméno: Aleš Vítek 5.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: Fügnerova 3555/6, Jihlava 586 01
Jméno: Martin Burian 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: 5348, Jihlava 586 01
Jméno: Marcel Děkanovský 17.9.2008 - 13.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2008 do 20.9.2008
Ve funkci: od 17.9.2008 do 20.9.2008
Adresa: Jesenského 1579 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Eva Děkanovská 17.9.2008 - 13.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2008 do 20.9.2008
Adresa: Pojarova 1161 , 4000 Košice Slovenská republika
Jméno: Martin Burian 17.9.2008 - 13.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2008 do 20.9.2008
Adresa: 265, Mrákotín 588 54
Jméno: Marcel Děkanovský 13.4.2011 - 3.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2008 do 28.2.2011
Ve funkci: od 20.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: Jesenského 1579 12, 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Eva Děkanovská 13.4.2011 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: Pojarova 1161 10, 4000 Košice Slovenská republika
Jméno: Martin Burian 13.4.2011 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2008 do 28.2.2011
Adresa: 265, Mrákotín 588 54
Jméno: Zdeněk Hovorka 3.5.2011 - 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: Děvínská 2421/13, Praha 150 00
Jméno: Aleš Vítek 3.5.2011 - 5.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: Fügnerova 3555/6, Jihlava 586 01
Jméno: Martin Burian 3.5.2011 - 11.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: 265, Mrákotín 588 54
Jméno: Martin Burian 11.3.2017 - 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: 5348, Jihlava 586 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miloš Novák
Člen statutárního orgánu: Lukáš Novák
Člen statutárního orgánu: Lívia Palásthyová

Vlastníci firmy Wooky a.s. IČO: 28460669

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 185 790 Kč 100% 27.11.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 17.9.2008 - 27.11.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 Kč 2 185 793 6.6.2014
Akcie na majitele 1 Kč 2 185 793 27.11.2012 - 6.6.2014
Akcie na majitele 1 Kč 2 000 000 11.6.2012 - 27.11.2012
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 17.9.2008 - 11.6.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 8 17.9.2008 - 11.6.2012
Akcie na majitele 20 000 Kč 10 17.9.2008 - 11.6.2012

Sbírka Listin Wooky a.s. IČO: 28460669

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 14666/SL 41 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 31.3.2015 9.4.2015 2
B 14666/SL 40 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 31.3.2015 9.4.2015 2
B 14666/SL 39 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 31.3.2015 9.4.2015 4
B 14666/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2014 3.6.2014 12.6.2014 13
B 14666/SL 37 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 30.3.2014 11.4.2014 2
B 14666/SL 36 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.3.2014 11.4.2014 2
B 14666/SL 35 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.3.2014 11.4.2014 4
B 14666/SL 34 účetní závěrka r. 2012 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 26.3.2013 28.3.2013 4
B 14666/SL 33 účetní závěrka r. 2012 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 26.3.2013 28.3.2013 2
B 14666/SL 32 účetní závěrka r. 2012 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 26.3.2013 28.3.2013 2
B 14666/SL 31 notářský zápis NZ 421/2012 Městský soud v Praze 22.10.2012 6.11.2012 7.11.2012 6
B 14666/SL 30 notářský zápis NZ 333/2012 Městský soud v Praze 17.8.2012 24.8.2012 17.10.2012 6
B 14666/SL 29 účetní závěrka -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.7.2012 15.8.2012 6
B 14666/SL 28 účetní závěrka -VZaZ za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 15.8.2012 2
B 14666/SL 27 účetní závěrka -příloha za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 15.8.2012 2
B 14666/SL 26 účetní závěrka -rozvaha za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 15.8.2012 4
B 14666/SL 25 účetní závěrka -příloha za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.7.2012 15.8.2012 1
B 14666/SL 24 účetní závěrka -VZaZ za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.7.2012 15.8.2012 2
B 14666/SL 23 účetní závěrka -rozvaha za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.7.2012 15.8.2012 4
B 14666/SL 22 účetní závěrka -rozvaha za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2012 15.8.2012 4
B 14666/SL 21 účetní závěrka -příloha za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2012 15.8.2012 2
B 14666/SL 20 účetní závěrka -VZaZ za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2012 15.8.2012 2
B 14666/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 200/2012 Městský soud v Praze 14.5.2012 30.5.2012 12.6.2012 20
B 14666/SL 18 účetní závěrka r.2011- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 30.3.2012 10.4.2012 2
B 14666/SL 17 účetní závěrka r.2011- příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 30.3.2012 10.4.2012 2
B 14666/SL 16 účetní závěrka r.2011- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 30.3.2012 10.4.2012 4
B 14666/SL 15 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 28.2.2011 5.5.2011 4
B 14666/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 82/2011 Městský soud v Praze 28.2.2011 5.5.2011 17
B 14666/SL 13 účetní závěrka -rozvaha r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 4
B 14666/SL 12 účetní závěrka -příloha r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 1
B 14666/SL 11 účetní závěrka -VZZ-2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 2
B 14666/SL 9 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.4.2010 8.4.2010 4
B 14666/SL 8 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.4.2010 8.4.2010 1
B 14666/SL 10 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 1.4.2010 8.4.2010 2
B 14666/SL 7 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 8.4.2009 14.4.2009 2
B 14666/SL 6 účetní závěrka r.2008-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 8.4.2009 14.4.2009 2
B 14666/SL 5 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 8.4.2009 14.4.2009 4
B 14666/SL 4 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 20.8.2008 16.9.2008 1
B 14666/SL 3 podpisové vzory + čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 19.8.2008 16.9.2008 2
B 14666/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 270/2008 Městský soud v Praze 19.8.2008 16.9.2008 20
B 14666/SL 2 ostatní - zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 19.8.2008 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Wooky a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Wooky a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.