Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava IČO: 60793201

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vítkovická nemocnice a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 60793201.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vítkovická nemocnice a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Masérské, rekondiční a regenerační služby a další.

Základní údaje o Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 5.6.1995
Spisová značka: B 1050
IČO: 60793201
Obchodní firma: Vítkovická nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.6.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.6.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.3.2014 - 18.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 4.3.2014 - 18.1.2017
Základní kapitál společnosti Vítkovická nemocnice a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 101,000.000,-Kč, o částku ve výši 10,000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých, na novou výši 111,000.000,Kč slovy stojedenáctmilionů korun českých, a to upsáním novýc h akcií. Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 12.12.2005 - 19.12.2005
Zvýšení základního kapitálu o částku 10,000.000,-Kč se provede upsáním 1 (jednoho ) kusu nové kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě a nebude kótovaná, o jmenovité hodnotě této akcie 10,000.000,-Kč, slovy desetmilionů korun českých. Emisní kurz takto upisované akcie je totožný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 10,000.000,-Kč, slovy desetmilionů korun českých, na každou a jednu akcii. 12.12.2005 - 19.12.2005
Akcie bude upsána peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upsání akcie v plném rozsahu, bez veřejné nabídky k upisování akcií. 12.12.2005 - 19.12.2005
Jeden (1) kus akcie bude nabídnut k úpisu předem určenému zájemci , a to jedinému akcionáři - Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem Třinec, Konská, 453, PSČ 739 61, identifikační číslo 484 01 129. Jediný akcionář, jako jediný předem určený zájemce, upisuje vš ech jednu (1) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,-Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 10,000.000,-Kč. 12.12.2005 - 19.12.2005
Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, identifikační číslo: 607 93 201. 12.12.2005 - 19.12.2005
Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jediného akcionáře s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři doručen do 7 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 12.12.2005 - 19.12.2005
Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc r ozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.12.2005 - 19.12.2005
Emisní kurs upisované akcie se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splaceno 100 % emisního kurzu upsané akcie v penězích na účet , a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, u peněžního ústavu - Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 35-6336970227/0100. 12.12.2005 - 19.12.2005
Na společnost Vítkovická nemocnice a.s. přešlo jmění společnosti Nemocnice Ostrava-Jih, s.r.o. , se sídlem Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 2626/31, PSČ 700 30, identifikační číslo: 640 87 891, která byla zrušena bez likvidace, s rozhodným dnem sloučení 1.7.2005 . 1.12.2005
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. 15.6.2005 - 21.7.2008
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 19.2.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: 14.3.2001 - 4.4.2001
Mimořádná valná hromada společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost se sídlem Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 15, identifikační číslo 60 79 32 01, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1050, ze dne 19.2.2001 rozhodla takto: 14.3.2001 - 4.4.2001
1. Základní kapitál společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost se sídlem Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 15, identifikační číslo 60 79 32 01, se zvyšuje o 100.000.000,- Kč, (slovy: jednostomiliónůkorunčeských), ze stávající výše základního kapitálu společnosti 1.000.000,- Kč, (slovy: jedenmiliónkorunčeských), na novou výši základního kapitálu 101.000.000,- Kč, (slovy: jednostojedenmiliónkorunčeských). 14.3.2001 - 4.4.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 14.3.2001 - 4.4.2001
3. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 100 ks (slovy: jednosto kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských), které nebudou veřejně obchodovatelné. 14.3.2001 - 4.4.2001
4. Všech 100 ks (slovy: jednosto kusů) nově upisovaných akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies. 14.3.2001 - 4.4.2001
5. Důvodem navrhovaného zvýšení kapitálu je posílení kapitálových zdrojů, posílení ekonomické a hospodářské stability společnosti, a tím zajištění zvýšení ochrany věřitelů. Úpisem nových akcií předem určenému akcionáři dojde k oddlužení společnosti, a to prostřednictvím pohledávek tohoto akcionáře vůči společnosti a následnému posílení postavení firmy na trhu zdravotnických služeb. 14.3.2001 - 4.4.2001
6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost v Ostravě - Vítkovicích, Zalužanského 15, v sekretariátu předsedy představenstva, přičemž lhůta pro upisování akcií se stanovuje v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to po dobu 10 (slovy: deset) dní od zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.3.2001 - 4.4.2001
7. Mimořádná valné hromada ukládá představenstvu společnosti informovat neprodleně předem určeného zájemce tj. společnost MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies o dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.3.2001 - 4.4.2001
8. Emisní kurs jedné upisované akcie je 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských). 14.3.2001 - 4.4.2001
9. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky s polečnosti MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies v celkové výši 104.009.535,97 Kč (slovy: stočtyřimilionydevěttisícpětsettřicetpětkorun českých a devadesátsedm haléřů) na splacení emisního kursu s tím, že smlouva o započtení pohledávek bude sepsána a schválena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tato smlouva o započtení vzájemných pohledávek emitenta a společnosti MILLENNIUM SECURITIES INC. musí být současně podepsána se smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 14.3.2001 - 4.4.2001
10. Schvaluje započtení pohledávek MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies, vůči společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost. Pohledávky MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies, v celkové výši 104.009.535,97 Kč (slovy: stočtyřimiliónydevěttisícpětsettřicetpětkorunčeských a devadesátsedm haléřů), z toho pohledávky z obchodního styku činí 50.060.248,81 Kč, pohledávky z nájemního vztahu činí 53.298.743, 43 Kč a pohledávky za služby spojené s nájmem činí 650.543,73 Kč. Tyto pohledávky vznikly v letech 1993-1999, a to vůči právnímu předchůdci Závodní nemocnici Vítkovice, Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 15, IČ: 00635171. Přesná specifikace pohledávek, včetně dokladů prokazujících jejich oprávněnost, bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 13.00 hodin, po celou dobu upisování akcií. Tyto pohledávky jsou určeny k započtení pohledávky VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, vůči MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies, z titulu smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, vůči MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies, a tím posílení ekonomického postavení a hospodářské stability společnosti VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, což je v souladu se zájmy a cíly společnosti. Pohledávky MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies, jsou specifikovány v příloze 4 tohoto notářského zápisu. 14.3.2001 - 4.4.2001
Jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 5.6.1995 - 14.2.2000

Aktuální kontaktní údaje Vítkovická nemocnice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60793201
Obchodní firma: Vítkovická nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 5.6.1995
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60793201
Firma: Vítkovická nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.6.1995

Kontakty na Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zalužanského 1192/15 , Ostrava 703 00 15.6.2005
Sídlo: Zalužanského 1192/15 , Ostrava 703 00 30.9.2003 - 15.6.2005
Sídlo: Zalužanského 15 , 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika
14.2.2000 - 30.9.2003
Sídlo: Provozní 5491/1 , Ostrava 722 00 23.6.1997 - 14.2.2000
Sídlo: Slavíkova 1744/22 , Ostrava 708 00 5.6.1995 - 23.6.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zalužanského 1192/15, Ostrava 703 00

Obory činností Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.10.2016
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezio logie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imun ologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, -zdravotnická dopravní služba. 7.8.2013 - 4.3.2014
Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnost iky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinick é onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, -gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, -otorinolaryngologická ambulance, -urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, -oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, -ambulance všeobecného praktického lékařství, -oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, -psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, -dermatovenerologická ambulance, -pracoviště klinického logopeda, -pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, -pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, -pracoviště dopravní zdravotnické služby, -pracoviště centrální sterilizace, -revmatologická ambulance, -pracoviště nutričního terapeuta, -oddělení následné lůžkové péče. 7.8.2013 - 4.3.2014
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 - kardiologická ambulance. 7.8.2013 - 4.3.2014
3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81 - neurologická ambulance. 7.8.2013 - 4.3.2014
Druh a rozsah poskytované péče: -ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, dopravní zdravotnická služba, -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie (jen výkony diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gyneko logie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie (jen výkony diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, a lergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revm atologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, -komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, -dopravní zdravotnická služba, 3.2.2012 - 7.8.2013
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů : 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah, -interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení , angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinick é onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, -gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, -otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, -urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, -oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, -ambulance všeobecného praktického lékaře, -oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, -psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, -dermatovenerologická ambulance, -pracoviště klinického logopeda, -pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, -pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, -pracoviště dopravní zdravotnické služby, -pracoviště centrální sterilizace, -revmatologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah, - kardiologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, nájemní vztah - neurologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání - lékařská služba první pomoci pro dospělé. 3.1.2012 - 3.2.2012
4. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, nájemní vztah - neurologická ambulance. 3.1.2012 - 3.2.2012
péče o dítě do tří let věku v denním režimu 13.6.2011 - 12.5.2015
Druh a rozsah poskytované péče: - ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a inteznzivní medicín a, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurolog ie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psychol og, fyzioterapeut, ergoterapeut, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, - doprava nemocných a raněných, - lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 10.2.2011
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah: - interní oddělení, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, amulance klinick é onkologie, - oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumulogie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum, - dětské oddělení, jednotka intenzivné péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická amgulance, - urologické odělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, - oddělení anestezilogie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, - ambulance všeobecného praktického lékaře, - oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, - dermatovenerologická ambulance, - praacoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, - pracoviště radiologie a zobrazovacíh metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných, - pracoviště centrální sterilizace, - revmatologická ambulance. 10.2.2011 - 10.2.2011
2. Ostrava, Zábř, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah, - kardiologická ambulance. 10.2.2011 - 10.2.2011
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání - lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 3.1.2012
Druh a rozsah poskytované péče: - ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, ane steziologie a inteznzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurolog ie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psychol og, fyzioterapeut, ergoterapeut, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, - doprava nemocných a raněných, - lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 3.2.2012
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah, - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělen í, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, amulance klinick é onkologie, - oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumulogie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum, - dětské oddělení, jednotka intenzivné péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická amgulance, - urologické odělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, - oddělení anestezilogie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, - ambulance všeobecného praktického lékaře, - oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, - dermatovenerologická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, - pracoviště radiologie a zobrazovacíh metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných, - pracoviště centrální sterilizace, - revmatologická ambulance. 10.2.2011 - 3.2.2012
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah, - kardiologická ambulance. 10.2.2011 - 3.2.2012
Druh a rozsah poskytované péče: ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - Lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anes teziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurolog ie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycho log, revmatologie, ergoterapeut, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, 20.4.2010 - 10.2.2011
Druh a rozsah poskytované péče: ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - Lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anes teziologie a intenzivní medicína, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurolog ie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycho log, revmatologie, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, 18.2.2010 - 20.4.2010
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah, - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obezitologická a poruch metabolismu, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, - oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intezivní péče, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, - urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál, - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, - ambulance všeobecného praktického lékaře, - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa - dermatovenerologická ambulance, - ortopedická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická a poruch metabolismu, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, - mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných, - pracoviště centrální sterilizace, - ambulance revmatologická, 18.2.2010 - 10.2.2011
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah, - kardiologická ambulance, 18.2.2010 - 10.2.2011
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání - lékařská služba první pomoci pro dospělé. 18.2.2010 - 10.2.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2009
Hostinská činnost 20.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.8.2009
Masérské, rekondiční a regenerační služby 20.8.2009
Druh a rozsah poskytované péče: ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - Lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngol ogie, urologie, anesteziologie a resuscitace, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurolog ie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, kli nický psycholog, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, 20.8.2009 - 18.2.2010
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah, - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obezitologická a poruch metabolismu, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, - oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intezivní péče, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, - urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál, - anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance, - ambulance všeobecného praktického lékaře, - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa - dermatovenerologická ambulance, - ortopedická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická a poruch metabolismu, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, - mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných. 20.8.2009 - 18.2.2010
pravoviště centrální sterilizace 20.8.2009 - 18.2.2010
doprava nemocných a raněných, lékařská služba první pomoci pro dospělé. 20.8.2009 - 10.2.2011
Ostraha majetku a osob 20.8.2009 - 1.4.2019
Druh a rozsah poskytované péče: ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, - lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinola ryngologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, - ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klin ická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, klinický lo goped, fyzioterapeut, klinický psycholog, - komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: - hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, 18.12.2008 - 20.8.2009
doprava nemocných a raněných, lékařská služba prní pomoci pro dospělé. 18.12.2008 - 20.8.2009
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah, - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělen í, angiologická ambulance, angiologický sál, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, - oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, - urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál, - anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance, - ambulance praktického lékaře pro dospělé, - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa - dermatovenerologická ambulance, - ortopedická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická a poruch metabolismu, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, - mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných. 18.12.2008 - 20.8.2009
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30,(podnájemní vztah, - kardiologická ambulance, 18.12.2008 - 18.2.2010
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání - lékařská služba první pomoci pro dospělé. 18.12.2008 - 18.2.2010
ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolary ngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinic ká imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycholog komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody 28.11.2007 - 18.12.2008
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 (vlastnický vztah) - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, - oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, - oftalmologické oddělení, oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál, - urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál, - anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance, - ambulance praktického lékaře pro dospělé, - ambulance zubního lékaře, - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, - psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa - dermatovenerologická ambulance, - ortopedická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická a poruch metabolismu, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných. 28.11.2007 - 18.12.2008
technické činnosti v dopravě 14.9.2006 - 20.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 8.2.2006 - 20.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 8.2.2006 - 20.8.2009
poskytování služeb pro rodinu a domácnost 8.2.2006 - 20.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.2.2006 - 20.8.2009
4. Havířov - Šumbark, Kochova 1227/2, PSČ 736 01 (podnájemní vztah) - ambulance chirurgická, ambulance úrazové chirurgie, zákrokový sálek, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod. 11.1.2006 - 6.11.2006
ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava nemocných a raněných, lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolary ngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinic ká imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, zubní technik komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody 11.1.2006 - 28.11.2007
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 (vlastnický vztah) - interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, - gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, - oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, - neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, - dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, - chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály, - gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, cytologická laboratoř, operační sál, porodní sál, - otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance, - oftalmologické oddělení, oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál, - urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál, - anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance, - ambulance praktického lékaře pro dospělé, - ambulance zubního lékaře, zubní laboratoř, - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, - psychiatrická ambulance, - dermatovenerologická ambulance, - ortopedická ambulance, - pracoviště klinického logopeda, - pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická a poruch metabolismu, - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, - pracoviště dopravy nemocných a raněných. 11.1.2006 - 28.11.2007
doprava nemocných a raněných 11.1.2006 - 18.12.2008
lékařská služba první pomoci pro dospělé 11.1.2006 - 18.12.2008
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 (podnájemní vztah) - kardiologická ambulance. 11.1.2006 - 18.12.2008
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02 (bezúplatné užívání) - lékařská služba první pomoci pro dospělé. 11.1.2006 - 18.12.2008
ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, doprava raněných, nemocných a rodiček lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci, dětské lékařství, neonatologie,chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, neurologie, anesteziologie a resuscitace a intenzivní péče, ambulantní péče v oborech a odbornostech: vnitřní lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, neurologie, dermatovenerologie, psychiatrie, praktické lékařstv í pro dospělé, rehabilitační a fyzikální medicína, ortopedie, zubní lékařství, funkční laboratoř, klinický logoped, komplementární péče v oborech: radiologie a zobrazovací metody, klinická biochemie, 15.6.2005 - 11.1.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.6.2005 - 20.8.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.9.2003 - 20.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.4.2001 - 20.8.2009
zdravotní péče ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, poskytovaná v lůžkové a ambulantní části v rozsahu, který odpovídá věcnému i personálnímu vybavení v těchto oborech: interní lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, pediatrie, neonatologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ARO a intenzivní péče, otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatovenerologie, urologie, ortopedie, praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, praktické lékařství - stomatologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, klinická biochemie, radiodiagnostika, hygiena práce a nemocí z povolání, funkční laboratoř, psychiatrie. Zdravotní péče dle vyhlášky č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě v platném znění, doprava nemocných, raněných a rodiček 9.11.2000 - 15.6.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.11.2000 - 15.6.2005
provozování solárií 9.11.2000 - 15.6.2005
masérské, rekondiční a regenerační služby 9.11.2000 - 20.8.2009
hostinská činnost 9.11.2000 - 20.8.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 9.11.2000 - 20.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - vedení ekonomické agendy 29.8.2000 - 15.6.2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí - zpracování dat 29.8.2000 - 15.6.2005
poskytování služeb pro rodinu a děti - péče o děti, péče o osoby vyžadující zvýšenou péči 29.8.2000 - 15.6.2005
výroba oděvů a oděvních doplňků - pracovní ošacení, ošacení pro sport a volný čas 29.8.2000 - 15.6.2005
výroba textilního zboží 29.8.2000 - 15.6.2005
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.8.2000 - 20.8.2009
ubytovací služby 29.8.2000 - 20.8.2009
reklamní činnost a marketing 29.8.2000 - 20.8.2009
zdravotní péče ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, poskytovaná v lůžkové a ambulantní části v oborech: interní lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, pediatrie, neonatologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ARO a intenzivní péče, otorinolaryngologie, oftamologie, dermatovenerologie, urologie, ortopedie, praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost, praktické lékařství - stomatologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, klinická biochemie, radiodiagnostika, hygiena práce a nemocí z povolání, funkční laboratoř, psychiatrie. Zdravotní péče dle vyhlášky č. 434/1992 Sb. o zdravotní záchranné službě, v platném znění: doprava nemocných, raněných a rodiček 17.5.2000 - 9.11.2000
vedení hospodářské a účetní agendy 23.6.1997 - 29.8.2000
ekonomické a organizační poradenství 23.6.1997 - 15.6.2005
Poradenství /kromě účetního, ekonom., organiz./ a konzultace 5.6.1995 - 20.8.2009
Zprostředkování obchodu 5.6.1995 - 20.8.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.6.1995 - 20.8.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování zdravotních služeb 12.5.2015
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezio logie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imun ologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, urologie, anesteziol ogie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, -zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinick é onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, -gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, -otorinolaryngologická ambulance, -urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, -oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, -ambulance všeobecného praktického lékařství, -oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, -psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, -dermatovenerologická ambulance, -pracoviště klinického logopeda, -pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, -pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, -pracoviště zdravotnické dopravní služby, -pracoviště centrální sterilizace, -revmatologická ambulance, -pracoviště nutričního terapeuta, -oddělení následné lůžkové péče. 2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 - kardiologická ambulance. 3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81 - neurologická ambulance. 4. Olomouc, Jeremenkova 40, PSČ 779 00 - cévní chirurgie 12.9.2014 - 12.5.2015
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anestezio logie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imun ologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, -zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnost iky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinick é onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, -gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, -otorinolaryngologická ambulance, -urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, -oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, -ambulance všeobecného praktického lékařství, -oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, -psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, -dermatovenerologická ambulance, -pracoviště klinického logopeda, -pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, -pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, -pracoviště dopravní zdravotnické služby, -pracoviště centrální sterilizace, -revmatologická ambulance, -pracoviště nutričního terapeuta, -oddělení následné lůžkové péče. 2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 - kardiologická ambulance. 3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81 - neurologická ambulance. 4.3.2014 - 12.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.6.1995

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.1997

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Zalužanského 1192/15 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882598
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2000

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Zalužanského 1192/15 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882598
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2000

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1996
Zánik oprávnění: 14.4.2005

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Vedení hospodářské a účetní agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 26.6.2000

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba textilního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.2000
Zánik oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 15 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba oděvů a oděvních doplňků - pracovní ošacení, ošacení pro sport a volný čas

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.2000
Zánik oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.2000
Zánik oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 20 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2000
Zánik oprávnění: 31.3.2019
Provozovna č. 1
Provozovna: Zalužanského 1192/15 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001882598
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.10.2000

Živnost č. 21 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.2011
Zánik oprávnění: 2.11.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
Ostatní pobytové služby sociální péče
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 4.3.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 28.5.2008 - 4.3.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva, každý samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo s místopředsedou předsta venstva. 15.6.2005 - 28.5.2008
Jednání: Za společnost jednají vždy 2 členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 14.2.2000 - 15.6.2005
Jméno: MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA 6.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2017
Adresa: Nad Mlýnkem 748, Ostrava 725 26
Jméno: MUDr. Stanislav Jackanin MBA 11.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Nad kapličkou 220 , 742 83 Olbramice Česká republika
Jméno: Ing. Martin Haničinec 11.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2019
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Staroveská 1167, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Sylva Mlčochová 5.6.1995 - 23.6.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 811/13, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Radmila Sosnová 5.6.1995 - 23.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Olomoucká 423, Slavkov 747 57
Jméno: Ing. Martin Jiřík 5.6.1995 - 23.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horymírova 2972/30, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Sylva Mlčochová 23.6.1997 - 14.2.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 811/13, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Radmila Sosnová 23.6.1997 - 14.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Olomoucká 423, Slavkov 747 57
Jméno: Ing. Martin Jiřík 23.6.1997 - 14.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horymírova 2972/30, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. René Janosch 14.2.2000 - 17.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 1647/13, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Jaroslav Lux 14.2.2000 - 8.8.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 14.5.2001
Ve funkci: do 14.5.2001
Adresa: Kubalova 381/33, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. arch. Josef Ullmann 14.2.2000 - 8.8.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.5.2001
Adresa: Josefa Skupy 1640/19, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. René Janosch 17.5.2000 - 8.8.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 14.5.2001
Ve funkci: do 14.5.2001
Adresa: Dělnická 1647/13, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Ludmila Maluchová 17.5.2000 - 8.8.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.5.2001
Adresa: Husova 541, Klimkovice 742 83
Jméno: Prof. RNDr. Jiří Močkoř DrSc. 8.8.2001 - 12.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001
Ve funkci: od 14.5.2001
Adresa: Okružní 1851/55, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. René Janosch 8.8.2001 - 12.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001
Ve funkci: od 14.5.2001
Adresa: Dělnická 1647/13, Hlučín 748 01
Jméno: Prof. RNDr. Jiří Močkoř DrSc. 12.11.2004 - 22.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001
Ve funkci: od 14.5.2001
Adresa: Dělnická 1647/13, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. arch. Josef Ullmann 8.8.2001 - 15.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Adresa: Josefa Skupy 1640/19, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Václav Barbořák 8.8.2001 - 15.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Adresa: Jaroslava Seiferta 1328/11, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. René Janosch 12.11.2004 - 15.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Ve funkci: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Adresa: 715 , 739 12 Čeladná Česká republika
Jméno: Prof. RNDr. Jiří Močkoř DrSc. 22.11.2004 - 15.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Ve funkci: od 14.5.2001 do 21.4.2005
Adresa: Mládežnická 1912/32, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Miroslav Homza 15.6.2005 - 27.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2005 do 23.4.2007
Adresa: Hrabek 284/28, Ostrava 725 27
Jméno: MUDr. Radomír Maráček 15.6.2005 - 2.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.4.2005 do 30.6.2007
Ve funkci: od 21.4.2005 do 30.6.2007
Adresa: Bohuslava Martinů 2039, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Aleš Kotásek dipl. ek. 15.6.2005 - 2.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.4.2005 do 21.6.2007
Ve funkci: od 21.4.2005 do 21.6.2007
Adresa: 17. listopadu 1001/25, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Karel Kantor 30.8.2007 - 20.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2007 do 14.8.2009
Ve funkci: od 1.9.2007 do 14.8.2009
Adresa: U Stružníku 515/19, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petr Liškář 20.8.2009 - 10.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.8.2009 do 31.1.2011
Ve funkci: od 14.8.2009 do 31.1.2011
Adresa: Okružní 1825/21, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Petr Uhlig 2.7.2007 - 3.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.7.2007 do 31.12.2011
Adresa: Okružní 1824/22, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Petr Hýža 27.4.2007 - 25.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2007 do 23.4.2012
Adresa: Třebízského 833/13, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: MUDr. Marie Marsová MBA 3.1.2012 - 7.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 28.2.2014
Ve funkci: od 1.1.2012 do 28.2.2014
Adresa: Sportovní 3242/9, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Pavel Bědajanek 10.2.2011 - 4.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 28.2.2014
Ve funkci: od 1.2.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Peřeji 730/5, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Petr Hýža 25.6.2012 - 4.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2012 do 28.2.2014
Adresa: Třebízského 833/13, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: MUDr. Marie Marsová MBA 7.6.2013 - 4.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 28.2.2014
Ve funkci: od 1.1.2012 do 28.2.2014
Adresa: Sportovní 3242/9, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Pavel Bědajanek 4.3.2014 - 8.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014 do 30.6.2014
Ve funkci: od 1.3.2014 do 30.6.2014
Adresa: Na Peřeji 730/5, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Petr Liškář 13.8.2014 - 7.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014 do 31.12.2015
Ve funkci: od 1.8.2014 do 31.12.2015
Adresa: Okružní 1825/21, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Marie Marsová MBA 4.3.2014 - 1.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014 do 31.7.2016
Ve funkci: od 1.3.2014 do 31.7.2016
Adresa: Sportovní 3242/9, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Petr Hýža 4.3.2014 - 1.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014 do 31.7.2016
Adresa: Třebízského 833/13, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Mgr. Petr Žižka 7.1.2016 - 1.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016 do 31.7.2016
Adresa: Karvinská 1274/39, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petr Kovařík 1.8.2016 - 18.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: Poštovní 503, Studénka 742 13
Jméno: MUDr. Miloslav Mazur Ph.D. 1.8.2016 - 18.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: Nad Mlýnkem 748, Ostrava 725 26
Jméno: Mgr. Petr Žižka 1.8.2016 - 10.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Adresa: Karvinská 1274/39, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petr Kovařík MBAce 18.1.2017 - 10.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016 do 2.4.2017
Ve funkci: od 1.8.2016 do 2.4.2017
Adresa: Poštovní 503, Studénka 742 13
Jméno: MUDr. Miloslav Mazur Ph.D., MBA 18.1.2017 - 10.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2016 do 2.4.2017
Ve funkci: od 1.8.2016 do 2.4.2017
Adresa: Nad Mlýnkem 748, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Petr Liškář 10.4.2017 - 6.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2017 do 31.10.2017
Adresa: Okružní 1825/21, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Karel Lukeš MBA 10.4.2017 - 5.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2017 do 1.1.2018
Ve funkci: od 3.4.2017 do 1.1.2018
Adresa: 47, Soběšovice 739 38
Jméno: MUDr. Stanislav Jackanin 5.1.2018 - 21.3.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Bedřicha Nikodema 4481/9, Ostrava 708 00
Jméno: MUDr. Stanislav Jackanin 21.3.2018 - 24.3.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Klimkovická 55/28, Ostrava 708 00
Jméno: MUDr. Stanislav Jackanin 24.3.2018 - 22.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Bedřicha Nikodema 4481/9, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Petr Žižka 10.4.2017 - 6.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 31.10.2018
Ve funkci: od 3.4.2017 do 31.10.2018
Adresa: Karvinská 1274/39, Havířov 736 01
Jméno: MUDr. Stanislav Jackanin 22.7.2018 - 11.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Nad kapličkou 220 , 742 83 Olbramice Česká republika
Jméno: Ing. Norbert Muczka MBA 6.11.2018 - 11.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2018 do 28.2.2019
Ve funkci: od 1.11.2018 do 28.2.2019
Adresa: Rohová 1120/8, Havířov 736 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Zuzana Wojewodová 13.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Adresa: Březinova 1039/5, Ostrava 700 30
Jméno: MUDr. Michal Lišaník 8.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2018
Adresa: Na Výsluní 170/5, Dobroslavice 747 94
Jméno: Bc. Radek Mikšík 8.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2018
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1785/5, Ostrava 708 00
Jméno: Radomíra Vlčková 14.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2018
Adresa: Holubova 1204/27, Ostrava 703 00
Jméno: MUDr. Pavel Frňka 11.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2018
Ve funkci: od 13.2.2019
Adresa: Přemyslovská 2018/27, Praha 130 00
Jméno: Ing. René Janosch 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2019
Adresa: 752, Čeladná 739 12
Jméno: Ing. Eva Smolková 5.6.1995 - 23.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 791/4, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Ivan Dobeš 5.6.1995 - 23.6.1997
Funkce: člen
Adresa: Hlavní třída 592/115, Ostrava 708 00
Jméno: Alena Němcová 5.6.1995 - 14.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Ivana Sekaniny 1805/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Eva Smolková 23.6.1997 - 14.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 791/4, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Ivan Dobeš 23.6.1997 - 14.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Hlavní třída 592/115, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Ivo Ostrožný 14.2.2000 - 17.5.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Makytůvkách 313/8, Ostrava 708 00
Jméno: Prof. RNDr. Jiří Močkoř DrSc. 14.2.2000 - 8.8.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 14.5.2001
Ve funkci: do 14.5.2001
Adresa: Okružní 1851/55, Hlučín 748 01
Jméno: Miloš Holaň 14.2.2000 - 6.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Nad Plesénkou 101 , 725 27 Ostrava - Plesná Česká republika
Jméno: Mgr. Petr Kutěj 14.2.2000 - 6.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Prokopa Velikého 849/40, Ostrava 703 00
Jméno: Prof. MUDr. Miloslav Duda DrSc. 14.2.2000 - 6.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Ovesná 349/6, Olomouc 779 00
Jméno: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc. 14.2.2000 - 6.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Na Švihance 1549/8, Praha 120 00
Jméno: Msgr. František Lobkowicz 14.2.2000 - 6.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Puchmajerova 980/10, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Petr Kutěj 6.4.2002 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.9.2001
Adresa: Prokopa Velikého 849/40, Ostrava 703 00
Jméno: Ing. Jiří Černota 6.4.2002 - 30.9.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.9.2001 do 25.4.2003
Ve funkci: od 26.10.2001 do 25.4.2003
Adresa: Příkrá 165/26, Ostrava 725 28
Jméno: Prof.MUDr. Miloslav Duda DrSc. 6.4.2002 - 15.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.9.2001 do 21.4.2005
Adresa: Ovesná 349/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Němeček 6.4.2002 - 15.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.9.2001 do 21.4.2005
Adresa: Havlíčkovo náměstí 730/17, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Petr Kutěj 30.9.2003 - 15.6.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.9.2001
Ve funkci: od 5.8.2003 do 21.4.2005
Adresa: Prokopa Velikého 849/40, Ostrava 703 00
Jméno: Ing. Petr Lachnit 30.9.2003 - 15.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 21.4.2005
Adresa: Lumírova 489/11, Ostrava 700 30
Jméno: MUDr. Marek Potysz 15.6.2005 - 11.10.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2005 do 1.10.2006
Ve funkci: od 21.4.2005 do 1.10.2006
Adresa: Rybářská 1302, Třinec 739 61
Jméno: MUDr. Michal Lišaník 15.6.2005 - 30.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2005 do 13.10.2006
Adresa: Na Výsluní 170/5, Dobroslavice 747 94
Jméno: MUDr. Oldřich Šubrt 11.10.2006 - 2.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2006 do 21.6.2007
Ve funkci: od 1.10.2006 do 21.6.2007
Adresa: U první baterie 796/2, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Petr Kutěj 15.6.2005 - 18.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2001 do 16.12.2008
Adresa: Prokopa Velikého 849/40, Ostrava 703 00
Jméno: JUDr. Petr Vaněk Ph.D. 2.7.2007 - 25.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2007 do 15.11.2010
Ve funkci: od 21.6.2007 do 15.11.2010
Adresa: K Rybníku 1191, Orlová 735 14
Jméno: MUDr. Filip Horák 25.11.2010 - 15.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 16.11.2010
Adresa: Bobrovnická 247 , 725 28 Ostrava Česká republika
Jméno: Mgr. Petr Kutěj 18.12.2008 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2008 do 25.5.2011
Adresa: Prokopa Velikého 849/40, Ostrava 703 00
Jméno: MUDr. Michal Lišaník 30.10.2006 - 3.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.10.2006 do 11.10.2011
Adresa: Na Výsluní 170/5, Dobroslavice 747 94
Jméno: MUDr. Filip Horák 15.12.2010 - 13.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 28.2.2014
Ve funkci: od 10.12.2010 do 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60, Ostrava 725 28
Jméno: Petr Dlabal 13.6.2011 - 4.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 28.2.2014
Adresa: Sovova 1339/10, Ostrava 703 00
Jméno: MUDr. Michal Lišaník 3.1.2012 - 4.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2011 do 28.2.2014
Adresa: Na Výsluní 170/5, Dobroslavice 747 94
Jméno: MUDr. Filip Horák 13.11.2013 - 4.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 28.2.2014
Ve funkci: od 10.12.2010 do 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60, Ostrava 725 28
Jméno: MUDr. Filip Horák MBA 4.3.2014 - 5.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014 do 12.4.2014
Ve funkci: od 1.3.2014 do 12.4.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60, Ostrava 725 28
Jméno: MUDr. Ján Dudra Ph.D. 5.5.2014 - 12.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2014
Ve funkci: od 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10, Praha 148 00
Jméno: MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 12.5.2015 - 18.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2014
Ve funkci: od 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Pavel Šléška 18.1.2017 - 9.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2017 do 28.2.2018
Adresa: 69, Nespeky 257 22
Jméno: MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 18.1.2017 - 3.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10, Praha 148 00
Jméno: MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 3.8.2018 - 10.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2014
Adresa: Ocelíkova 672/1, Praha 149 00
Jméno: MUDr. Milan Leckéši 18.1.2017 - 13.9.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2017 do 31.8.2018
Ve funkci: od 10.1.2017 do 31.8.2018
Adresa: Třanovského 1331, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 10.8.2018 - 13.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2014 do 31.8.2018
Adresa: Hrabákova 1976/10, Praha 148 00
Jméno: MUDr. Michal Lišaník 4.3.2014 - 8.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014 do 20.9.2018
Adresa: Na Výsluní 170/5, Dobroslavice 747 94
Jméno: Ing. Tomáš Brabenec Ph.D., LL.M. 18.1.2017 - 8.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2017 do 20.9.2018
Adresa: 658, Klecany 250 67
Jméno: Petr Dlabal 4.3.2014 - 14.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2014 do 3.12.2018
Adresa: Sovova 1339/10, Ostrava 703 00
Jméno: MUDr. Pavel Frňka 9.3.2018 - 11.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2018
Adresa: Přemyslovská 2018/27, Praha 130 00
Jméno: MUDr. Ján Slávik MBA 13.9.2018 - 11.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018 do 13.2.2019
Ve funkci: od 1.9.2018 do 13.2.2019
Adresa: Košická 359/214 , Kostoľany nad Hornádom Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA
Člen statutárního orgánu: MUDr. Stanislav Jackanin
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Haničinec

Vlastníci firmy Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 111 000 000 Kč 100% 19.12.2005
zakladni 101 000 000 Kč 100% 4.4.2001 - 19.12.2005
zakladni 1 000 000 Kč - 5.6.1995 - 4.4.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 11 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 11 19.12.2005 - 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 15.6.2005 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 15.6.2005 - 30.5.2018
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 4.4.2001 - 15.6.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 94 9.11.2000 - 15.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 9.11.2000 - 15.6.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 20 14.2.2000 - 9.11.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 80 14.2.2000 - 9.11.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 5.6.1995 - 14.2.2000

Sbírka Listin Vítkovická nemocnice a.s. IČO: 60793201

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1050/SL 134 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 7.12.2015 5.1.2016 8.1.2016 2
B 1050/SL 133 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 1.1.2016 5.1.2016 8.1.2016 1
B 1050/SL 131 notářský zápis [Nz 166/2015,N 214/2015] Krajský soud v Ostravě 28.4.2015 6.5.2015 12.5.2015 3
B 1050/SL 130 ostatní Návrh na rozd. zisku Krajský soud v Ostravě 2.4.2015 30.4.2015 7.5.2015 1
B 1050/SL 129 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 7.5.2015 58
B 1050/SL 128 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.9.2014 29.9.2014 9
B 1050/SL 127 notářský zápis NZ 627/2014 Krajský soud v Ostravě 22.9.2014 29.9.2014 6
B 1050/SL 126 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 14.8.2014 10.9.2014 1
B 1050/SL 125 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.8.2014 10.9.2014 1
B 1050/SL 124 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 18.6.2014 58
B 1050/SL 123 ostatní návrh na rozděl. zisku r. 2013 Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 18.6.2014 1
B 1050/SL 122 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 12.4.2014 5.5.2014 15.5.2014 1
B 1050/SL 121 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 14.4.2014 5.5.2014 15.5.2014 1
B 1050/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 1
B 1050/SL 119 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 1
B 1050/SL 118 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 65/2014, N 79/2014 Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 13
B 1050/SL 117 notářský zápis NZ 275/2013, N 307/2013 Krajský soud v Ostravě 29.7.2013 13.8.2013 14.8.2013 7
B 1050/SL 116 stanovy společnosti platné k 29.7.2013 Krajský soud v Ostravě 13.8.2013 14.8.2013 18
B 1050/SL 115 ostatní návrh na rozdělení HV r.2012 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 11.7.2013 1
B 1050/SL 114 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 11.7.2013 69
B 1050/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 12.7.2012 20.9.2012 2
B 1050/SL 112 ostatní -návrh na vypořádání HV 2011 Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 15.8.2012 1
B 1050/SL 111 výroční zpráva r.2011 s úč.z.,§ 66a/9,zpr.au. Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 15.8.2012 82
B 1050/SL 110 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 17
B 1050/SL 109 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 2
B 1050/SL 108 notářský zápis NZ 32/2012-rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 30.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 5
B 1050/SL 107 stanovy společnosti platné k 12.12.2011 Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 24.1.2012 17
B 1050/SL 106 notářský zápis NZ 458/2011 - rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 12.12.2011 11.1.2012 24.1.2012 6
B 1050/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předs. Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 24.1.2012 1
B 1050/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - záp. o vol. čl. DR Krajský soud v Ostravě 11.10.2011 11.1.2012 24.1.2012 2
B 1050/SL 103 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.10.2011 11.1.2012 24.1.2012 2
B 1050/SL 102 podpisové vzory - Dlabal Krajský soud v Ostravě 20.6.2011 22.6.2011 1
B 1050/SL 99 notářský zápis NZ 200/2011 Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 16.6.2011 21.6.2011 2
B 1050/SL 101 stanovy společnosti k 6.6.2011 Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 21.6.2011 17
B 1050/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.5.2011 16.6.2011 21.6.2011 2
B 1050/SL 98 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 24.5.2011 42
B 1050/SL 97 ostatní návrh na rozděl. hosp.výsl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 24.5.2011 1
B 1050/SL 96 stanovy společnosti - ÚZ k 7.2.2011 Krajský soud v Ostravě 14.2.2011 15.2.2011 17
B 1050/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 1.2.2011 10.2.2011 11.2.2011 1
B 1050/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akc. Krajský soud v Ostravě 31.1.2011 10.2.2011 11.2.2011 2
B 1050/SL 93 notářský zápis NZ 48/2011 Krajský soud v Ostravě 7.2.2011 10.2.2011 11.2.2011 5
B 1050/SL 92 podpisové vzory - Bědajanek Krajský soud v Ostravě 10.2.2011 11.2.2011 1
B 1050/SL 91 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 10.12.2010 4.1.2011 5.1.2011 1
B 1050/SL 90 podpisové vzory MUDr. Horák Krajský soud v Ostravě 4.1.2011 5.1.2011 1
B 1050/SL 89 rozhod. o statut. orgánu rozh.akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.11.2010 6.12.2010 9.12.2010 3
B 1050/SL 88 podpisové vzory MUDr. Horák Krajský soud v Ostravě 6.12.2010 9.12.2010 1
B 1050/SL 87 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.6.2010 22.6.2010 77
B 1050/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 17
B 1050/SL 85 ostatní - hospodářský výsledek 2009 Krajský soud v Ostravě 9.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 1
B 1050/SL 84 notářský zápis NZ 144/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 14.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 5
B 1050/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.12.2009 16.3.2010 17.3.2010 1
B 1050/SL 82 notářský zápis NZ 64/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.2.2010 4.3.2010 5.3.2010 6
B 1050/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.2.2010 1.3.2010 2.3.2010 19
B 1050/SL 80 rozhod. o statut. orgánu -záp.z představ.-volba Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 1
B 1050/SL 79 stanovy společnosti platné k 14.8.2009 Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 17
B 1050/SL 78 notářský zápis NZ 319/2009 RJA-změny Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 6
B 1050/SL 77 podpisové vzory +č.pr.-Ing.Petr Liškář Krajský soud v Ostravě 16.9.2009 6.10.2009 1
B 1050/SL 76 ostatní - Vypořádání hosp.výsl.r.2008 Krajský soud v Ostravě 15.4.2009 22.7.2009 22.7.2009 1
B 1050/SL 75 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 22.7.2009 82
B 1050/SL 74 podpisové vzory - Mgr. Petr Kutěj Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 9.1.2009 26.1.2009 1
B 1050/SL 73 notářský zápis NZ647/08 Rozh.j.akc.-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 8.1.2009 23.1.2009 9
B 1050/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 6.1.2009 20.1.2009 18
B 1050/SL 71 stanovy společnosti k 13.8.2008 Krajský soud v Ostravě 13.8.2008 21.8.2008 11.9.2008 17
B 1050/SL 70 stanovy společnosti k 14.7.2008 Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 4.8.2008 4.9.2008 17
B 1050/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 9.7.2008 18
B 1050/SL 68 ostatní -Návrh na vypoř.hosp.výsl.2007 Krajský soud v Ostravě 2.6.2007 11.6.2008 1
B 1050/SL 67 výroční zpráva r.2007 úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 11.6.2008 84
B 1050/SL 66 notářský zápis NZ 248/2008 RJA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2008 27.5.2008 5.6.2008 7
B 1050/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 7.12.2007 12.12.2007 18
B 1050/SL 64 notářský zápis NZ 591/2007 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 26.11.2007 6.12.2007 2
B 1050/SL 63 podpisové vzory - Ing. Karel Kantor Krajský soud v Ostravě 24.8.2007 29.8.2007 3.9.2007 1
B 1050/SL 62 notářský zápis NZ 455/2007 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 21.8.2007 29.8.2007 3.9.2007 3
B 1050/SL 61 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 29.6.2007 17.7.2007 2
B 1050/SL 60 notářský zápis NZ 316/2007 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 29.6.2007 17.7.2007 2
B 1050/SL 59 ostatní - návrh na rozděl. zisku Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 18.5.2007 1.6.2007 1
B 1050/SL 58 výroční zpráva r.2006vč.úč.záv.,§66a +zp.aud. Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 1.6.2007 84
B 1050/SL 57 notářský zápis NZ 202/2007 - Rozh.jed.akc.-VH Krajský soud v Ostravě 23.4.2007 22.5.2007 24.5.2007 2
B 1050/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 3.11.2006 13.11.2006 18
B 1050/SL 55 notářský zápis NZ 482/2006-RJA VH-zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 3.11.2006 13.11.2006 2
B 1050/SL 54 rozhod. o statut. orgánu -zápis volební komise Krajský soud v Ostravě 13.10.2006 30.10.2006 3.11.2006 3
B 1050/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 30.10.2006 3.11.2006 1
B 1050/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 1.10.2006 23.10.2006 30.10.2006 1
B 1050/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 11.10.2006 16.10.2006 5
B 1050/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 11.10.2006 16.10.2006 2
B 1050/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.9.2006 11.9.2006 20.9.2006 18
B 1050/SL 48 notářský zápis NZ 378/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 5.9.2006 11.9.2006 20.9.2006 2
B 1050/SL 47 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.6.2006 15.6.2006 78
B 1050/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.1.2006 30.1.2006 1.2.2006 18
B 1050/SL 45 notářský zápis NZ 6/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 5.1.2006 11.1.2006 23.1.2006 4
B 1050/SL 44 notářský zápis NZ 555/2005 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 9.12.2005 4.1.2006 3
B 1050/SL 43 účetní závěrka k 30.6.2005 - nem. Ostrava-Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 25
B 1050/SL 42 účetní závěrka r. 2004 - nem. Ostrava.Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 26
B 1050/SL 41 účetní závěrka r. 2002 - nem. Ostrava-Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 23
B 1050/SL 40 notářský zápis Nz 476/2005 vč.sml. o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 6
B 1050/SL 39 notářský zápis Nz 475/2005vč.n.sml. o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 12
B 1050/SL 38 notářský zápis Nz 474/2005vč.n.sml.o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 12
B 1050/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 20.10.2005 5
B 1050/SL 36 notářský zápis NZ 139/2005 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 20.10.2005 19
B 1050/SL 35 účetní závěrka zahaj.rozv. k 1.7.2005 Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 13
B 1050/SL 34 účetní závěrka mezitímní k 30.6.2005 Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 29
B 1050/SL 33 účetní závěrka r. 2003 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 17
B 1050/SL 32 účetní závěrka r. 2002 - vítk. nem. Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 27.9.2005 21
B 1050/SL 31 změna právní formy, fúze návrh Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 27.9.2005 6
B 1050/SL 30 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 29.7.2005 9.8.2005 35
B 1050/SL 29 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 29.7.2005 9.8.2005 38
B 1050/SL 28 ostatní návrh předst. Krajský soud v Ostravě 13.7.2005 27.7.2005 2
B 1050/SL 27 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 17.6.2005 30
B 1050/SL 26 notářský zápis NZ 1206/2004 Krajský soud v Ostravě 4.1.2005 6.1.2005 4
B 1050/SL 25 notářský zápis Nz 651/2004 Krajský soud v Ostravě 21.6.2004 25.8.2004 5
B 1050/SL 24 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 17.10.2003 21.10.2003 48
B 1050/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 9.10.2003 1
B 1050/SL 18 notářský zápis NZ 630/2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 9.10.2003 14
B 1050/SL 14 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 15.10.2002 16.10.2002 1
B 1050/SL 22 výroční zpráva r. 2001 vč.účetní závěrky Krajský soud v Ostravě 7.8.2002 8.8.2002 43
B 1050/SL 21 notářský zápis NZ 327/2002 Krajský soud v Ostravě 27.6.2002 1.8.2002 6.8.2002 10
B 1050/SL 20 notářský zápis NZ 438/01-stanovy Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 21.5.2002 35
B 1050/SL 19 notářský zápis NZ 437/01 Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 21.5.2002 18
B 1050/SL 17 notářský zápis NZ 189/2001 Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 16.5.2001 21.8.2001 11
B 1050/SL 9 ostatní zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Ostravě 23.12.1999 4.6.2001 6.6.2001 3
B 1050/SL 8 notářský zápis NZ 106/2000 Krajský soud v Ostravě 8.2.2000 4.6.2001 6.6.2001 14
B 1050/SL 7 notářský zápis NZ 955/99 Krajský soud v Ostravě 24.11.1999 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 6 notářský zápis NZ 925/99 Krajský soud v Ostravě 16.11.1999 4.6.2001 6.6.2001 4
B 1050/SL 5 notářský zápis NZ 388/2000 Krajský soud v Ostravě 3.10.2000 4.6.2001 6.6.2001 21
B 1050/SL 4 notářský zápis NZ 262/2000 Krajský soud v Ostravě 11.7.2000 4.6.2001 6.6.2001 7
B 1050/SL 3 notářský zápis NZ 27/95 Krajský soud v Ostravě 18.5.1995 4.6.2001 6.6.2001 14
B 1050/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 15 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 12
B 1050/SL 13 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 10
B 1050/SL 12 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 8
B 1050/SL 11 účetní závěrka r. 1995 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 4
B 1050/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 8.3.2000 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 2 notářský zápis NZ 55/2001 Krajský soud v Ostravě 19.2.2001 20.2.2001 26.3.2001 26
B 1050/SL 1 notářský zápis NZ 21/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 8.4.1997 26.3.2001 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Vítkovická nemocnice a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Vítkovická nemocnice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.