VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ostrava IČO: 25816039

Vítkovice holding resp. Vítkovice Machinery Group (VMG) je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem.

V prosinci 2013 oslavila značka VÍTKOVICE své 185 narozeniny.

Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology – CNG a bioplyn a Informačními technologiemi.

Vítkovice jsou v současnosti evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností.

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku.

V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouží v Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí.

Základní údaje o VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 25.6.1998
Spisová značka: B 1934
IČO: 25816039
Obchodní firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.6.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 25.6.1998
Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 7.8.2019 a jeho doplnění ze dne 9.9.2019 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a k přechodu části jmění této společnosti na nově vzni klou Nástupnickou společnost VTK NCA a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 084 97 770. 9.9.2019
Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 20.10.2016 a jeho doplnění ze dne 28.11.2016 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako Rozdělované společnosti, a k přechodu části jmění této společnosti, které je specifikováno v projektu, na nově vzniklou Nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 01782924. 28.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.8.2014 - 23.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.8.2014 - 23.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014 - 23.9.2015
Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 456/2008-87 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele Davida Berana na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 457/2008-57 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 458/2008-90 ze dne 27.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele MELODY LIMITED na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Okresního soudu Praha-východ č. j. 25 Sd 2/2008-283 ze dne 5.8.2009, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 490/2009-315, bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1153/2009-31 ze dne 10.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 44/2010-98 ze dne 1.4.2010 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje. Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cmo 237/2009-648 ze dne 30.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele ATLANTIK finanční trhy, a.s., na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. 7.6.2010
Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 456/2008-87 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele Davida Berana na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 457/2008-57 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 458/2008-90 ze dne 27.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele MELODY LIMITED na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valn é hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Okresního soudu Praha-východ č. j. 25 Sd 2/2008-283 ze dne 5.8.2009, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 490/2009-315, bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony s měřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1153/2009-31 ze dne 10.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení val né hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 44/2010-98 ze dne 1.4.2010 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje. Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cmo 237/2009-648 ze dne 30.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele ATLANTIK finanční trhy, a.s., na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě u snesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. 11.5.2010 - 4.6.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 63.000.000,--Kč, slovy: šedesát-tři-milionů korun českých, upsáním nových akcií o částku 94.500.000,- Kč, slovy: devadesát-čtyři-miliony-pět-set-tisíc korun českých, přičemž se připouští upisování akc ií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to nejvýše do částky zvýšení 189.000.000,- Kč, slovy: sto-osmdesát-devět-milionů korun českých. -O konečné výši částky, o niž se zvýší základní kapitál společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu podle § 203 odst. 2 písm i) obchodního zákoníku představenstvo společnosti. -Upisování proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo, jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku, o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -Akcionáři společnosti budou moci v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode d ne uvedeného v oznámení o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva a o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií, zveřejněném v Obchodním věstníku a rovněž zaslaném akcionářům společnosti na jejich adresu, uvedenou v s eznamu akcionářů společnosti. Nové akcie mohou akcionáři společnosti upisovat v uvedené lhůtě v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 (devíti) do 14.00 (čtrnácti) hodin. Na jednu dosavadní akcii společnosti je akcionář společnosti oprávněn v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 3 kusy nových akcií stejné jmenovité hodnoty, jako má dosavadní akcie, na základě níž akcionář přednostní právo využívá. -Navrhovaná výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Důvodem takto stanoveného emisního kursu nových akcií je skutečnost, že upisování nových akcií je určeno pouze akcionářům společnosti. Emisní kurs bude splácen výhradně p eněžitými vklady. - Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání ve druhém kole akcionářům společnosti, kteří se zúčastnili úpisu akcií s využitím přednostního práva k úpisu v prvním kole, a to ve stejném poměru, v jakém své přednostní právo k úpisu v prvním kole využili. K upsání akcií bude podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs se i v tomto případě bude rovn at jmenovité hodnotě nových akcií a bude splácen výhradně peněžitými vklady. -V případě, že v prvním kole byly upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 94.500.000, Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-pět-set-tisíc korun českých, je představenstvo jako orgán určený dle § 203 odst. 2 p ísm. i) obchodního zákoníku oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole s využitím přednostního práva, druhé kolo se nebude konat a další akcie nebudou k úpisu nabízeny. - Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno nejvíce: - 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč (deset-milionů korun českých), - 90 ks (devadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (jeden-milion korun českých), - 75 ks (sedmdesát-pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (sto-tisíc korun českých), - 141 ks (sto-čtyřicet-jedna kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset-tisíc korun českých), - 90 ks (devadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). - Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě a nebudou kótované. O konečném počtu kusů nových akcií, jež budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společ nosti, a to na základě úpisu provedeného akcionáři společnosti. - Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. - Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští. - Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 43-2755440257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a to ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií. 3.9.2008 - 7.6.2010
Valná hromada společnosti, která se konala dne 24. března 2000 přijala usnesení o zvýšení základního jmění v tomto znění: 5.6.2000 - 20.11.2001
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 60 000 000,-Kč (slovy: šedesátmiliónůkorunčeských) s tím, že valná hromada pověřuje představenstvo k tomu, aby v případě zájmu akcionářů zajistilo úpis ve druhém kole až o 50% vyšší než v kole prvním. Navýšení základního jmění bude provedeno novým úpisem akcií. Úpisu se mohou zúčastnit pouze stávající akcionáři. Ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění do Obchodního rejstříku má každý akcionář právo v souladu s § 204a obch. zák. přednostně upsat v 1. (prvém) kole akcie v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Tento úpis bude prováděn za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie a bude prováděn do dosažení celkové výše úpisů 60 000 000,-Kč (šedesátmiliónů korun českých). Od 16. (šestnáctého) kalendářního dne od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění do Obchodního rejstříku má každý akcionář právo upisovat ve 2. kole další doposud neupsané akcie a to až do výše schváleného navýšení základního jmění. Upisování akcií končí upsáním všech akcií nejpozději však 30. (třicátý) kalendářní den od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění do Obchodního rejstříku. Tento další úpis bude prováděn za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie. Úpis mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti v termínech uvedených výše každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin. Upisovat se budou kmenové akcie 3. emise v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě: 10 000 000,-Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, znějící na jméno v listinné podobě, 3 ks 1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, znějící na jméno v listinné podobě, 28 ks 100 000,-Kč, slovy: stotisíckorunčeských, znějící na jméno v listinné podobě, 16 ks 10 000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských, znějící na jméno v listinné podobě, 37 ks 1 000,-Kč, slovy: jedentisíckorunčeských, znějící na jméno v listinné podobě, 30 ks Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě. Upisovat se mohou pouze celé akcie. 5.6.2000 - 20.11.2001
V případě, že ani po druhém kole nebude upsáno celé navrhované zvýšení základního jmění, budou zbylé akcie nabídnuty k upsání obchodním partnerům jejichž výběr provede představenstvo. Tento další úpis bude prováděn za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie. Při tomto úpisu se však nepřipouští zvýšení úpisů nad navrženou částku. V souladu s § 203 odst. 2 písm. i) valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby v případě, že připustí ve druhém kole upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění v souladu s tímto usnesením, rozhodlo o konečné částce zvýšení. 5.6.2000 - 20.11.2001
Splacení emisního kurzu bude provedeno akcionáři na účet společnosti č. 187 445 40 24/0400 vedeného u Živnostenské banky a.s. pobočka Brno, a to: 30% ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií a 70% ve lhůtě do 1 roku od úpisu akcií. 5.6.2000 - 20.11.2001
Usnesení valné hromady: Základní jmění společnosti bude navýšeno o 1 000 000,-Kč, slovy: Jedenmilionkorunčeských, přičemž se nepřipouští zvýšení o vyšší částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním druhé emise akcií v počtu 100 ks o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, slovy:Desettisíckorunčeských, znějících na jméno v listinné podobě. Valná hromada vylučuje podle ustanovení § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku přednostní právo úpisu pro všechny akcionáře a stanovuje, že celé navýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií podle dohody akcionářů takto: Ing. Milan Juřík...280 000,-Kč, slovy: Dvěstěosmdesáttisíckorunčeských Ing. Jan Světlík...440 000,-Kč, slovy: Čtyřistačtyřicettisíckorunčeských Ing. Jaromír Šiler...280 000,-Kč, slovy: Dvěstěosmdesáttisíckorunčeských Emisní kurz 1 ks akcie činí 10 000,-Kč, slovy: Desettisíckorunčeských, splacení emisního kurzu bude provedeno akcionáři na účet společnosti č. 40612-001/2700 vedeného u Bank Austria Creditanstalt a.s. pobočka Ostrava, a to: 30 % ve lhůtě do 15 dnů od úpisu akcií a 70 % ve lhůtě do 1 roku od úpisu. Úpis bude proveden do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení obchodního soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 13.1.1999 - 8.9.1999

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25816039
Obchodní firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 25.6.1998
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25816039
Firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.6.1998

Kontakty na VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Výstavní 81/97 , Ostrava 703 00 1.9.2017
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 14.11.2016 - 1.9.2017
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 8.11.2004 - 14.11.2016
Sídlo: Lihovarská 1199/10 , Ostrava 716 00 5.6.2000 - 8.11.2004
Sídlo: Lihovarská 1199/10 , Ostrava 716 00 8.9.1999 - 5.6.2000
Sídlo: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00 25.6.1998 - 8.9.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava 703 00

Obory činností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.3.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.5.2006 - 24.3.2010
velkoobchod 3.7.2002 - 24.3.2010
specializovaný maloobchod 3.7.2002 - 24.3.2010
realitní činnost 3.7.2002 - 24.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 3.7.2002 - 24.3.2010
zprostředkování obchodu 3.7.2002 - 24.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.6.1998 - 3.7.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874463
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.6.1998

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.2005

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 12.2.2002

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2000
Zánik oprávnění: 12.2.2002

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva. 4.12.2015
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 5.8.2014 - 4.12.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva anebo společně předseda a dva členové představenstva anebo místopředseda a dva členové představenstva. 25.6.2008 - 25.6.2008
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 25.6.2008 - 5.8.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 21.9.2006 - 25.6.2008
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva anebo společně předseda a dva členové představenstva anebo místopředseda a dva členové představenstva. 3.7.2002 - 21.9.2006
J e d n á n í : Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně. 25.6.1998 - 3.7.2002
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015
Ve funkci: od 4.12.2015
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 16.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2016
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Jerzy Kościelniak 31.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: 27 Stycznia 37 , Bedzyn Polská republika
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.1998 - 3.7.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 30.1.2002
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Jerzy Koscielniak 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.11.2001
Adresa:
ul. Gospodarcza 22/54, 41-200 Sosnowiec, Polsko
Jméno: Ing. David Chour 28.9.2002 - 2.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 22.4.2004
Adresa: Břetislavova 71, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.1998 - 8.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Ve funkci: od 25.6.1998
Adresa: Pavlouskova 4431/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Marian Rašík 2.6.2004 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2004 do 13.6.2005
Adresa: Nedbalova 2411/11, Karviná 735 06
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 3.7.2002 - 2.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Petr Novotný 3.7.2002 - 2.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001
Ve funkci: od 30.1.2002 do 26.10.2005
Adresa: U hřiště 242, 0 , 533 52 Staré Hradiště Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 2.11.2005 - 21.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Ve funkci: od 26.10.2005
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Jerzy Kościelniak 24.8.2005 - 18.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2005 do 25.1.2006
Adresa: ul. 27 Stycznia 37 , 42-500 Bedzin Polská republika
Jméno: Ing. Jan Světlík 8.11.2004 - 21.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Ve funkci: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Novotný 2.11.2005 - 21.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: U Hřiště 242 , 533 52 Srch Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 21.12.2005 - 21.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Ve funkci: od 26.10.2005 do 18.9.2006
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Jan Světlík 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Jerzy Koscielniak 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa:
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37, Polsko
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Ve funkci: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Ve funkci: od 26.10.2005 do 2.5.2008
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Petr Novotný 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: U Hřiště 242 , 533 52 Srch Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Ve funkci: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Jerzy Koscielniak 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: ul. 27 Stycznia 37 , 42-500 Bedzyn Polská republika
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.2008 - 29.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Jerzy Koscielniak 3.9.2008 - 29.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 11.8.2008 do 28.6.2013
Adresa: ul. 27 Stycznia 37 , 42-500 Bedzyn Polská republika
Jméno: Ing. Jiří Michálek 3.9.2008 - 16.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.8.2008 do 16.8.2013
Ve funkci: do 16.8.2013
Adresa: Muglinovská 205/80, Ostrava 712 00
Jméno: Jerzy Koscelniak 29.7.2013 - 2.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: 27 Stycznia , Bedzyn Polská republika
Jméno: Jiří Michálek 16.9.2013 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013
Adresa: Muglinovská 205/80, Ostrava 712 00
Jméno: Jan Světlík 29.7.2013 - 4.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 4.12.2015
Ve funkci: od 28.6.2013 do 4.12.2015
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Jiří Michálek 25.2.2015 - 4.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013 do 4.12.2015
Adresa: Mariánskohorská 2746/17, Ostrava 702 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 4.12.2015 - 24.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015
Adresa: Bubenečská 282/8, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 24.2.2016 - 16.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015 do 22.12.2016
Adresa: Matějkova 2443/13, Praha 190 00
Jméno: Jerzy Kościelniak 2.12.2014 - 31.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 27 Stycznia , Bedzyn Polská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2015
Ve funkci: od 4.12.2015
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Tomáš Hladký 24.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 16.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2018
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Důlňáku 1387/18, Havířov 736 01
Jméno: Ing. František Ptáček 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Hausmannova 3010/6, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Menšík 25.6.1998 - 3.7.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.11.2001
Ve funkci: do 29.11.2001
Adresa: Veveří 12 , 735 64 Havířov-Suchá Česká republika
Jméno: Andrzej Kwasny 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.11.2001
Adresa:
ul. Bialostocka 24/66, 41-219 Sosnowiec, Polsko
Jméno: Ing. Milan Juřík 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 3.7.2002 - 27.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001
Adresa: Na Důlňáku 1387/18, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Milan Juřík 3.7.2002 - 21.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 18.9.2006
Ve funkci: od 30.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivo Toušek 3.7.2002 - 21.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 27.7.2005 - 21.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Na Potoku 409/23, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 21.9.2006 - 1.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Václav Dostál 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Liběna Hladká 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Milan Juřík 1.8.2007 - 25.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 28.2.2007
Ve funkci: od 30.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Na Potoku 409/23, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Ivo Toušek 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Ve funkci: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Adresa: Výškovická 445/149, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Václav Dostál 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Liběna Hladká 25.6.2008 - 20.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Václav Dostál 3.9.2008 - 5.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 11.8.2008 do 24.6.2011
Adresa: Smetanova 772, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 3.9.2008 - 5.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008 do 24.6.2011
Adresa: 86 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Liběna Světlíková 20.2.2009 - 5.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 5.9.2011 - 16.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 2.8.2013
Ve funkci: od 24.6.2011 do 2.8.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Tomáš Hladký 5.9.2011 - 23.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Resslova 1058/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jan Světlík 5.9.2011 - 23.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 16.9.2013 - 4.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2013
Ve funkci: od 16.8.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jan Světlík 23.9.2015 - 4.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 4.12.2015
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Tomáš Hladký 23.9.2015 - 24.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 27.6.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 4.12.2015 - 16.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2013 do 16.8.2018
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jerzy Kościelniak
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Světlík
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Šiler

Vlastníci firmy VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 252 000 000 Kč - 4.6.2010
zakladni 63 000 000 Kč - 20.11.2001 - 4.6.2010
zakladni 63 000 000 Kč - 10.11.2000 - 20.11.2001
zakladni 3 000 000 Kč - 22.9.1999 - 10.11.2000
zakladni 2 000 000 Kč - 13.1.1999 - 22.9.1999
zakladni 2 000 000 Kč - 25.6.1998 - 13.1.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 12 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 120 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 188 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 120 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 28.9.2002 - 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 25 28.9.2002 - 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 47 28.9.2002 - 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 28 10.11.2000 - 28.9.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 16 10.11.2000 - 28.9.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 337 10.11.2000 - 28.9.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 10.11.2000 - 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 30 10.11.2000 - 4.6.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 300 22.9.1999 - 10.11.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 25.6.1998 - 22.9.1999

Sbírka Listin VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1934/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná VZ Krajský soud v Ostravě 8.3.2016 17.3.2016 98
B 1934/SL 68 notářský zápis [NZ 698/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 7
B 1934/SL 67 notářský zápis [NZ 697/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 7
B 1934/SL 66 notářský zápis [NZ 696/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 4
B 1934/SL 64 výroční zpráva [2013] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.3.2015 12.3.2015 100
B 1934/SL 63 výroční zpráva [2012] zpráva o vztazích, úč. závěrka vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.3.2015 5.3.2015 93
B 1934/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.9.2014 7.10.2014 56
B 1934/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 13.11.2013 15.11.2013 59
B 1934/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 19.9.2006 27.9.2006 21
B 1934/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 19.9.2006 27.9.2006 6
B 1934/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.8.2005 10.10.2005 2
B 1934/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 10.8.2005 24.8.2005 23
B 1934/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.5.2004 3.6.2004 2
B 1934/SL 9 notářský zápis NZ 65/99 Krajský soud v Ostravě 7.4.1999 15.5.2002 16.5.2002 7
B 1934/SL 8 notářský zápis NZ 255/98 Krajský soud v Ostravě 10.12.1998 15.5.2002 16.5.2002 5
B 1934/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 30.1.2002 15.5.2002 16.5.2002 2
B 1934/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.5.2002 16.5.2002 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍTKOVICE HOLDING, a.s.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 14 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE HOLDING, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.