Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ostrava IČO: 25816039

Vítkovice holding resp. Vítkovice Machinery Group (VMG) je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem.

V prosinci 2013 oslavila značka VÍTKOVICE své 185 narozeniny.

Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology – CNG a bioplyn a Informačními technologiemi.

Vítkovice jsou v současnosti evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností.

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku.

V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouží v Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí.

Základní údaje o VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 25.6.1998
Spisová značka: B 1934
IČO: 25816039
Obchodní firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.6.1998
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 25.6.1998
Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 20.10.2016 a jeho doplnění ze dne 28.11.2016 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako Rozdělované společnosti, a k přechodu části jmění této společnosti, které je specifikováno v projektu, na nově vzniklou Nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 01782924. 28.11.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.9.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.8.2014 - 23.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.8.2014 - 23.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014 - 23.9.2015
Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 456/2008-87 zedne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele Davida Berana nanařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřujícíke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesenívalné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh nanařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 457/2008-57 zedne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. nanařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřujícíke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesenívalné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh nanařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 458/2008-90 zedne 27.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele MELODY LIMITED nanařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřujícíke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesenívalné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh nanařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Okresního soudu Praha-východ č. j. 25 Sd 2/2008-283 zedne 5.8.2009, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze č. j.24 Co 490/2009-315, bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V.na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkonysměřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základěusnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrhna nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1153/2009-31 ze dne10.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. nanařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřujícíke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesenívalné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh nanařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 44/2010-98 ze dne1.4.2010 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. nanařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřujícíke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesenívalné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že řízení sezastavuje.Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cmo 237/2009-648 ze dne30.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele ATLANTIK finanční trhy,a.s., na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkonysměřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základěusnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrhna nařízení předběžného opatření se zamítá. 7.6.2010
Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 456/2008-87 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele Davida Berana na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 457/2008-57 ze dne 13.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 458/2008-90 ze dne 27.11.2008 bylo o návrhu navrhovatele MELODY LIMITED na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Okresního soudu Praha-východ č. j. 25 Sd 2/2008-283 ze dne 5.8.2009, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 490/2009-315, bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1153/2009-31 ze dne 10.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 44/2010-98 ze dne 1.4.2010 bylo o návrhu navrhovatele KKCG Industry B.V. na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje.Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cmo 237/2009-648 ze dne 30.6.2009 bylo o návrhu navrhovatele ATLANTIK finanční trhy, a.s., na nařízení předběžného opatření zakazujícího činit úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení valné hromady ze dne 5.8.2008 rozhodnuto tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. 11.5.2010 - 4.6.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 63.000.000,--Kč, slovy: šedesát-tři-milionů korun českých, upsáním nových akcií o částku 94.500.000,- Kč, slovy: devadesát-čtyři-miliony-pět-set-tisíc korun českých, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to nejvýše do částky zvýšení 189.000.000,- Kč, slovy: sto-osmdesát-devět-milionů korun českých.-O konečné výši částky, o niž se zvýší základní kapitál společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu podle § 203 odst. 2 písm i) obchodního zákoníku představenstvo společnosti.-Upisování proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo, jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku, o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-Akcionáři společnosti budou moci v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne uvedeného v oznámení o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva a o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií, zveřejněném v Obchodním věstníku a rovněž zaslaném akcionářům společnosti na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.Nové akcie mohou akcionáři společnosti upisovat v uvedené lhůtě v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 (devíti) do 14.00 (čtrnácti) hodin.Na jednu dosavadní akcii společnosti je akcionář společnosti oprávněn v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 3 kusy nových akcií stejné jmenovité hodnoty, jako má dosavadní akcie, na základě níž akcionář přednostní právo využívá.-Navrhovaná výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Důvodem takto stanoveného emisního kursu nových akcií je skutečnost, že upisování nových akcií je určeno pouze akcionářům společnosti. Emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady.- Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání ve druhém kole akcionářům společnosti, kteří se zúčastnili úpisu akcií s využitím přednostního práva k úpisu v prvním kole, a to ve stejném poměru, v jakém své přednostní právo k úpisu v prvním kole využili. K upsání akcií bude podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs se i v tomto případě bude rovnat jmenovité hodnotě nových akcií a bude splácen výhradně peněžitými vklady.-V případě, že v prvním kole byly upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 94.500.000, Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-pět-set-tisíc korun českých, j 3.9.2008 - 7.6.2010
Valná hromada společnosti, která se konala dne 24. března 2000přijala usnesení o zvýšení základního jmění v tomto znění: 5.6.2000 - 20.11.2001
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 60 000 000,-Kč (slovy:šedesátmiliónůkorunčeských) s tím, že valná hromada pověřujepředstavenstvo k tomu, aby v případě zájmu akcionářů zajistiloúpis ve druhém kole až o 50% vyšší než v kole prvním. Navýšenízákladního jmění bude provedeno novým úpisem akcií. Úpisu semohou zúčastnit pouze stávající akcionáři.Ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí právní mocizápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění doObchodního rejstříku má každý akcionář právo v souladu s § 204aobch. zák. přednostně upsat v 1. (prvém) kole akcie v rozsahujeho podílu na základním jmění. Tento úpis bude prováděn zaemisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie a bude prováděndo dosažení celkové výše úpisů 60 000 000,-Kč (šedesátmiliónůkorun českých).Od 16. (šestnáctého) kalendářního dne od nabytí právní mocizápisu usnesení valné hromady o navýšení základního jmění doObchodního rejstříku má každý akcionář právo upisovat ve 2. koledalší doposud neupsané akcie a to až do výše schválenéhonavýšení základního jmění. Upisování akcií končí upsáním všechakcií nejpozději však 30. (třicátý) kalendářní den od nabytíprávní moci zápisu usnesení valné hromady o navýšení základníhojmění do Obchodního rejstříku. Tento další úpis bude prováděn zaemisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcie.Úpis mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti v termínechuvedených výše každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin.Upisovat se budou kmenové akcie 3. emise v listinné podoběznějící na jméno o jmenovité hodnotě:10 000 000,-Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, znějící najméno v listinné podobě, 3 ks1 000 000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, znějící na jménov listinné podobě, 28 ks100 000,-Kč, slovy: stotisíckorunčeských, znějící na jméno vlistinné podobě, 16 ks10 000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských, znějící na jméno vlistinné podobě, 37 ks1 000,-Kč, slovy: jedentisíckorunčeských, znějící na jméno vlistinné podobě, 30 ksEmisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě.Upisovat se mohou pouze celé akcie. 5.6.2000 - 20.11.2001
V případě, že ani po druhém kole nebude upsáno celé navrhovanézvýšení základního jmění, budou zbylé akcie nabídnuty k upsáníobchodním partnerům jejichž výběr provede představenstvo. Tentodalší úpis bude prováděn za emisní kurz rovnající se jmenovitéhodnotě akcie. Při tomto úpisu se však nepřipouští zvýšení úpisůnad navrženou částku.V souladu s § 203 odst. 2 písm. i) valná hromada pověřujepředstavenstvo společnosti, aby v případě, že připustí ve druhémkole upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základníhojmění v souladu s tímto usnesením, rozhodlo o konečné částcezvýšení. 5.6.2000 - 20.11.2001
Splacení emisního kurzu bude provedeno akcionáři na účetspolečnosti č. 187 445 40 24/0400 vedeného u Živnostenské bankya.s. pobočka Brno, a to: 30% ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů odúpisu akcií a 70% ve lhůtě do 1 roku od úpisu akcií. 5.6.2000 - 20.11.2001
Usnesení valné hromady: Základní jmění společnosti bude navýšenoo 1 000 000,-Kč, slovy: Jedenmilionkorunčeských, přičemž senepřipouští zvýšení o vyšší částku. Zvýšení základního jměníbude provedeno vydáním druhé emise akcií v počtu 100 ks ojmenovité hodnotě 10 000,-Kč, slovy:Desettisíckorunčeských,znějících na jméno v listinné podobě. Valná hromada vylučujepodle ustanovení § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku přednostníprávo úpisu pro všechny akcionáře a stanovuje, že celé navýšenízákladního jmění bude provedeno úpisem akcií podle dohodyakcionářů takto:Ing. Milan Juřík...280 000,-Kč, slovy:DvěstěosmdesáttisíckorunčeskýchIng. Jan Světlík...440 000,-Kč, slovy:ČtyřistačtyřicettisíckorunčeskýchIng. Jaromír Šiler...280 000,-Kč, slovy:DvěstěosmdesáttisíckorunčeskýchEmisní kurz 1 ks akcie činí 10 000,-Kč, slovy:Desettisíckorunčeských, splacení emisního kurzu bude provedenoakcionáři na účet společnosti č. 40612-001/2700 vedeného u BankAustria Creditanstalt a.s. pobočka Ostrava, a to: 30 % ve lhůtědo 15 dnů od úpisu akcií a 70 % ve lhůtě do 1 roku od úpisu.Úpis bude proveden do 15 dnů od nabytí právní moci usneseníobchodního soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. 13.1.1999 - 8.9.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25816039
Obchodní firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 25.6.1998
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje datové schránky

IČO: 25816039
Jméno subjektu: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: pavcigi

Základní údaje DPH

IČO: 25816039
DIČ: CZ25816039
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Sídlo: Ruská 2887/101 VÍTKOVICE 706 02 OSTRAVA
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, OSTRAVA-JIH, tel.: 596 705 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
27-2503270247/0100 1.4.2013
27-2503280277/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 15.4.1999

Kontakty na VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ruská 2887 , 703 00 Ostrava Česká republika
Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
14.11.2016
Sídlo: Ruská 2887 , 706 02 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
8.11.2004 - 14.11.2016
Sídlo: Lihovarská 1199 , 716 00 Ostrava-Radvanice Česká republika
Ostrava-Radvanice, Lihovarská 1199/10, PSČ 71600
5.6.2000 - 8.11.2004
Sídlo: Lihovarská 10 , 716 00 Ostrava-Radvanice Česká republika
Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10, PSČ 71600
8.9.1999 - 5.6.2000
Sídlo: Ruská 83 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Ostrava-Vítkovice, Ruská 83
25.6.1998 - 8.9.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava

Obory činností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.3.2010
pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor 24.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.5.2006 - 24.3.2010
velkoobchod 3.7.2002 - 24.3.2010
specializovaný maloobchod 3.7.2002 - 24.3.2010
realitní činnost 3.7.2002 - 24.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 3.7.2002 - 24.3.2010
zprostředkování obchodu 3.7.2002 - 24.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.6.1998 - 3.7.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874463
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.6.1998

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.2005

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 12.2.2002

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2000
Zánik oprávnění: 12.2.2002

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jerzy Kościelniak 2.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: 42-500 Bedzyn , Stycznia Polská republika
42-500 Bedzyn, 27 Stycznia
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015
Ve funkci: od 4.12.2015
Adresa: Poděbradova 3057 , 702 00 Ostrava Česká republika
Poděbradova 3057/63, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 16.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2016
Adresa: 206 , 739 36 Sedliště Česká republika
č.p. 206, 739 36 Sedliště
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 149 , Ostrava-Výškovice Česká republika
Ostrava-Výškovice, Výškovická 149
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.1998 - 3.7.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 30.1.2002
Adresa: Jugoslávská 14 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 14
Jméno: Jerzy Koscielniak 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.11.2001
Adresa: Gospodarcza 22 , Sosnowiec Polsko
ul. Gospodarcza 22/54, 41-200 Sosnowiec
Jméno: Ing. David Chour 28.9.2002 - 2.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 22.4.2004
Adresa: Břetislavova 71 , 537 01 Chrudim 1 Česká republika
Chrudim 1, Břetislavova 71, PSČ 53701
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.1998 - 8.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Ve funkci: od 25.6.1998
Adresa: Pavlouskova 4431 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Pavlouskova 4431
Jméno: Ing. Marian Rašík 2.6.2004 - 27.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2004 do 13.6.2005
Adresa: Nedbalova 2411 , Karviná - Nové Město Česká republika
Karviná - Nové Město, Nedbalova 2411/11
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 3.7.2002 - 2.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Adresa: Jugoslávská 14 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 14
Jméno: Ing. Petr Novotný 3.7.2002 - 2.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001
Ve funkci: od 30.1.2002 do 26.10.2005
Adresa: Česká republika
Staré Hradiště, U hřiště 242, Srch, PSČ 53352
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 2.11.2005 - 21.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998
Ve funkci: od 26.10.2005
Adresa: Jugoslávská 2806 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 2806/14, PSČ 70030
Jméno: Jerzy Kościelniak 24.8.2005 - 18.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2005 do 25.1.2006
Adresa: 27.Stycznia 37 , Bedzin Polská republika
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Jan Světlík 8.11.2004 - 21.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Ve funkci: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766 , Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
Jméno: Ing. Petr Novotný 2.11.2005 - 21.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: U Hřiště 242 , 533 52 Srch - Staré Hradiště Česká republika
Srch - Staré Hradiště, U Hřiště 242, PSČ 53352
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 21.12.2005 - 21.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 18.9.2006
Ve funkci: od 26.10.2005 do 18.9.2006
Adresa: 739 36 Sedliště 206 Česká republika
Sedliště 206, PSČ 73936
Jméno: Ing. Jan Světlík 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: 739 36 Sedliště 206 Česká republika
Sedliště 206, PSČ 73936
Jméno: Jerzy Koscielniak 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa: 27.Stycznia 37 , Bedzin Polsko
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Ve funkci: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1998 do 2.5.2008
Ve funkci: od 26.10.2005 do 2.5.2008
Adresa: 739 36 Sedliště 206 Česká republika
Sedliště 206, PSČ 73936
Jméno: Ing. Petr Novotný 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: U Hřiště 242 , 533 52 Srch - Staré Hradiště Česká republika
Srch - Staré Hradiště, U Hřiště 242, PSČ 53352
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Ve funkci: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Adresa: 739 36 Sedliště 206 Česká republika
Sedliště 206, PSČ 73936
Jméno: Jerzy Koscielniak 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: 27.Stycznia 37 , Bedzyn Polská republika
42-500 Bedzyn, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Jan Světlík 25.6.2008 - 29.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Jerzy Koscielniak 3.9.2008 - 29.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 11.8.2008 do 28.6.2013
Adresa: 27.Stycznia 37 , Bedzyn Polská republika
42-500 Bedzyn, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Jiří Michálek 3.9.2008 - 16.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.8.2008 do 16.8.2013
Ve funkci: do 16.8.2013
Adresa: Muglinovská 80 , Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Muglinovská 80
Jméno: Jerzy Koscelniak 29.7.2013 - 2.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: 42-500 Bedzyn , Stycznia Polská republika
42-500 Bedzyn, 27 Stycznia
Jméno: Jiří Michálek 16.9.2013 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013
Adresa: Muglinovská 205 , 712 00 Ostrava Česká republika
Muglinovská 205/80, Muglinov, 712 00 Ostrava
Jméno: Jan Světlík 29.7.2013 - 4.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 4.12.2015
Ve funkci: od 28.6.2013 do 4.12.2015
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Jiří Michálek 25.2.2015 - 4.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013 do 4.12.2015
Adresa: Mariánskohorská 2746 , 702 00 Ostrava Česká republika
Mariánskohorská 2746/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 4.12.2015 - 24.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015
Adresa: Bubenečská 282 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Bubenečská 282/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 24.2.2016 - 16.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2015 do 22.12.2016
Adresa: Matějkova 2443 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Matějkova 2443/13, Libeň, 190 00 Praha 9

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Liběna Světlíková 4.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2013
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2015
Ve funkci: od 4.12.2015
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Tomáš Hladký 24.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Důlňáku 18 , Havířov-Město Česká republika
Havířov-Město, Na Důlňáku 18
Jméno: Ing. František Ptáček 25.6.1998 - 8.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Hausmannova 3010 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hausmannova 3010/6
Jméno: Ing. Karel Menšík 25.6.1998 - 3.7.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.11.2001
Ve funkci: do 29.11.2001
Adresa: Veveří 12 , Havířov-Suchá Česká republika
Havířov-Suchá, Veveří 12
Jméno: Andrzej Kwasny 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.11.2001
Adresa: Bialostocka 24 , Sosnowiec Polsko
ul. Bialostocka 24/66, 41-219 Sosnowiec
Jméno: Ing. Milan Juřík 8.9.1999 - 3.7.2002
Funkce: člen
Adresa: Výškovická 149 , Ostrava-Výškovice Česká republika
Ostrava-Výškovice, Výškovická 149
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 3.7.2002 - 27.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001
Adresa: Na Důlňáku 18 , 736 01 Havířov - Město Česká republika
Havířov - Město, Na Důlňáku 18/1387, PSČ 73601
Jméno: Ing. Milan Juřík 3.7.2002 - 21.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 18.9.2006
Ve funkci: od 30.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Výškovická 149 , Ostrava-Výškovice Česká republika
Ostrava-Výškovice, Výškovická 149
Jméno: Ing. Ivo Toušek 3.7.2002 - 21.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2608, PSČ 53002
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 27.7.2005 - 21.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001 do 18.9.2006
Adresa: Na Potoku 409 , Ostrava - Hrabová Česká republika
Ostrava - Hrabová, Na Potoku 409/23
Jméno: Ing. Milan Juřík 21.9.2006 - 1.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Výškovická 149 , 700 30 Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Výškovická 149, PSČ 70030
Jméno: Ing. Václav Dostál 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa: Smetanova 772 , 742 13 Studénka Česká republika
Studénka, Smetanova 772, PSČ 74213
Jméno: Liběna Hladká 21.9.2006 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Ing. Milan Juřík 1.8.2007 - 25.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2006
Ve funkci: od 18.9.2006
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Na Výsluní 2801, PSČ 73801
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 28.2.2007
Ve funkci: od 30.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Na Výsluní 2801 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Na Výsluní 2801, PSČ 73801
Jméno: Ing. Pavel Pawlas 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Na Potoku 409 , Ostrava - Hrabová Česká republika
Ostrava - Hrabová, Na Potoku 409/23
Jméno: Ing. Ivo Toušek 25.6.2008 - 25.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2608 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2608, PSČ 53002
Jméno: Ing. Milan Juřík 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Ve funkci: od 2.5.2008 do 5.8.2008
Adresa: Výškovická 149 , Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Výškovická 149
Jméno: Ing. Václav Dostál 25.6.2008 - 3.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Smetanova 772 , 742 13 Studénka Česká republika
Studénka, Smetanova 772, PSČ 74213
Jméno: Liběna Hladká 25.6.2008 - 20.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Ing. Václav Dostál 3.9.2008 - 5.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 24.6.2011
Ve funkci: od 11.8.2008 do 24.6.2011
Adresa: Smetanova 772 , 742 13 Studénka Česká republika
Studénka, Smetanova 772, PSČ 74213
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 3.9.2008 - 5.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2008 do 24.6.2011
Adresa: Slovenská republika
97701 Brezno 86
Jméno: Liběna Světlíková 20.2.2009 - 5.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Liběna Světlíková 5.9.2011 - 16.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2008 do 2.8.2013
Ve funkci: od 24.6.2011 do 2.8.2013
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 70200
Jméno: Tomáš Hladký 5.9.2011 - 23.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Resslova 1058 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Resslova 1058/5, PSČ 70800
Jméno: Ing. Jan Světlík 5.9.2011 - 23.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Poděbradova 3057 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 3057/63, PSČ 70200
Jméno: Liběna Světlíková 16.9.2013 - 4.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2013
Ve funkci: od 16.8.2013
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Ing. Jan Světlík 23.9.2015 - 4.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 4.12.2015
Adresa: Poděbradova 3057 , 702 00 Ostrava Česká republika
Poděbradova 3057/63, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Tomáš Hladký 23.9.2015 - 24.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 27.6.2016
Adresa: Veleslavínova 1766 , 702 00 Ostrava Česká republika
Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jerzy Kościelniak
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Světlík
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Šiler

Vlastníci firmy VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 252 000 000 Kč - 4.6.2010
zakladni 63 000 000 Kč - 20.11.2001 - 4.6.2010
zakladni 63 000 000 Kč - 10.11.2000 - 20.11.2001
zakladni 3 000 000 Kč - 22.9.1999 - 10.11.2000
zakladni 2 000 000 Kč - 13.1.1999 - 22.9.1999
zakladni 2 000 000 Kč - 25.6.1998 - 13.1.1999

Sbírka Listin VÍTKOVICE HOLDING, a.s. IČO: 25816039

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1934/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná VZ Krajský soud v Ostravě 8.3.2016 17.3.2016 98
B 1934/SL 68 notářský zápis [NZ 698/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 7
B 1934/SL 67 notářský zápis [NZ 697/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 7
B 1934/SL 66 notářský zápis [NZ 696/2015, N 708/2015] Krajský soud v Ostravě 4.12.2015 4.12.2015 4
B 1934/SL 64 výroční zpráva [2013] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.3.2015 12.3.2015 100
B 1934/SL 63 výroční zpráva [2012] zpráva o vztazích, úč. závěrka vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.3.2015 5.3.2015 93
B 1934/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.9.2014 7.10.2014 56
B 1934/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 13.11.2013 15.11.2013 59
B 1934/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 19.9.2006 27.9.2006 21
B 1934/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 19.9.2006 27.9.2006 6
B 1934/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.8.2005 10.10.2005 2
B 1934/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 10.8.2005 24.8.2005 23
B 1934/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.5.2004 3.6.2004 2
B 1934/SL 9 notářský zápis NZ 65/99 Krajský soud v Ostravě 7.4.1999 15.5.2002 16.5.2002 7
B 1934/SL 8 notářský zápis NZ 255/98 Krajský soud v Ostravě 10.12.1998 15.5.2002 16.5.2002 5
B 1934/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 30.1.2002 15.5.2002 16.5.2002 2
B 1934/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.5.2002 16.5.2002 6

Hodnocení VÍTKOVICE HOLDING, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE HOLDING, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...