VÍNO SLOVÁCKO a.s. Uherské Hradiště IČO: 29258936

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍNO SLOVÁCKO a.s., která sídlí v obci Uherské Hradiště a bylo jí přiděleno IČO 29258936.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VÍNO SLOVÁCKO a.s. se sídlem v obci Uherské Hradiště byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené .

Základní údaje o VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 18.12.2018
Spisová značka: B 6272
IČO: 29258936
Obchodní firma: VÍNO SLOVÁCKO a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.12.2010
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 31.1.2019: (i)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. z částky 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů českých). Upisov ání akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun česk ých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii)Přednostní právo na upisování Nových akcií se neuplatní, když se navrhuje, aby všechny Nové akcie upsal Jediný akcionář, jak předpokládá ust. § 485 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále též jen ZOK). (iv)Všechny Nové akcie tak budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář, tj. pan Radek Moric, narozený 22.3.1981, bydlištěm Elišky Krásnohorské 13/3, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upisová ny na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 ZOK. (v)Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi)Nové akcie budou upsány v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13 a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh sm louvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při vý konu valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto roz hodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nových akcií Určenému zájemci nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Určeného zájemce, a že k uzavření Smlouvy o upsání Nových akcií může dojít též zmocněncem jednajícím za Určeného zájemce. (vii)Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitým v kladem. (viii)Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Určeného zájemce vůči Společnosti do souhrnné výše 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) vyplývající: i) ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.1.2017 (slovy: dvacátého šestého ledna roku dva tisíce sedmnáct) mezi Určeným zájemcem jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a to pro částku ve výši 14.144.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých); ii) z dohody o nahrazení závazků uzavřené dne 25.1.2019 (slovy: dvacátého pátého ledna roku dva tisíce devatenáct) mezi Určeným zájemcem jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a to pro částku ve výši 5.856.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set pad esát šest tisíc korun českých); oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem upisovaných akcií. Vlastníkem započítávaných pohledávek (resp. jejich částí) je Určený zájemce; b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu všech Nových akcií; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Určeným zájemcem; (ix)Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu toh oto notářského zápisu). (x)Emisní kurs všech Nových akcií upsaných Určeným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen, tj. musí být uzavřena smlouva o započtení, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií Společnosti. 31.1.2019 - 1.2.2019
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.4.2016 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ALKO-NE a.s. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, identifikační číslo: 292 58 936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vl ožka 17848 (dále téže jen jako Společnost) takto: (i)Základní kapitál Společnosti ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z částky 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) nov ě na 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů českých). Upisování akcií nad nebo pod navrho-vanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii)Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Jediný akcionář Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpis em. (iv)Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Radek Moric, narozený 22.3.1981, bytem Elišky Krásnohorské 13/3, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních spol ečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v)Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi)Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od do-ručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povi nen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšen í základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nových akcií Určenému zájemci nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Určeného zájemce, a že k uzavření Smlouvy o upsání No vých akcií může dojít též zmocněncem jednajícím za Určeného zájemce. (vii)Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitými vklady. (viii)Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti, která ke dni rozhodnutí Valné hromady činí celkem 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.1.2015 (slovy: dvacát é-ho šestého ledna roku dva tisíce patnáct) mezi Určeným zájemcem jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem upisovaných akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky (resp. její čá sti) je Určený zájemce. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o za-počtení, -Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu všech Nových akcií; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Určeným zájemcem; (ix)Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem. (x)Emisní kurs všech Nových akcií upsaných Určeným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen, tj. uzavřena smlouva o započtení, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií Společnosti. 28.4.2016 - 1.11.2018
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 43,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. 2. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 43 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000, Kč, (dále jen "Nově upisované akcie"). 3. Určuje se, že všechny Nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 43,000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti Radek Moric, nar. 22.03.1981, bytem Polešovice 711, PSČ 687 37 (dále jen "Jed iný akcionář"). Nejedná se tedy o upisování akcií na základě veřejné nabídky. 4. V souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK není v tomto rozhodnutí nutné uvádět údaje dle ust. § 475 písm. c) ZOK, tedy údaje pro využití přednostního práva. 5. Všechny Nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 43,000.000,- Kč musí Jediný akcionář upsat v sídle Společnosti na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 ZOK, kterou Jediný akcionář uzavře se Společností ve lhůtě do 3 dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Návrh Smlouvy o upsání akcií byl Jedinému akcionáři předložen dnešního dne. Připouští se, aby pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií ve výši 43,000.000,- Kč byla z důvodu snížení vnějších zdrojů v majetku Společnosti započtena proti jistinám níže uvedených peněžitých pohledávek Jediného akcionáře (dále jen "Pohledávky Jediného akcionáře"), které má vůči Společnosti z titulu poskytnutých půjček, a to: ze dne 27.01.2012 ve výši 1,600.000,- Kč; ze dne 26.04.2012 ve výši 2,000.000,- Kč; ze dne11.05.2012 ve výši 280.000,- Kč; ze dne 04.06.2012 ve výši 700.000,- Kč; ze dne 20.06.2012 ve výši 7,950.000,- Kč; ze dne 16.01.2013 ve výši 20,970.000,- Kč; ze dne 27.12.2013 ve výši 9,500.000,- Kč. 6. S ohledem na to, že pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií ve výši 43,000.000,- Kč bude splacena započtením peněžitých Pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 43,000.000,- Kč, stanoví se pro uzavř ení smlouvy o započtení (dále jen "Smlouva o započtení") tato pravidla: - Návrh Smlouvy o započtení, připravený Společností byl dnešního dne za účelem seznámení se s jejím obsahem předložen Jedinému akcionáři. - Smlouva o započtení bude mezi Společností a Jediným akcionářem uzavřena v den, kdy bude mezi Společností a Jediným akcionářem uzavřena Smlouva o upsání akcií. - Vklad ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude Jediným akcionářem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení, tímto dnem zcela zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. - Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií proti Pohledávkám Jediného akcionáře specifikovaných pod bodem 5. tohoto rozhodnutí. 23.7.2014 - 23.7.2014

Aktuální kontaktní údaje VÍNO SLOVÁCKO a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29258936
Obchodní firma: VÍNO SLOVÁCKO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 21.12.2010
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29258936
Firma: ALKONE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.2010

Kontakty na VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masarykovo náměstí 34 , Uherské Hradiště 686 01 1.11.2018
Sídlo: Senovážné náměstí 992/8 , Praha 110 00 10.1.2012 - 1.11.2018
Sídlo: 446 , Polešovice 687 37 31.12.2010 - 10.1.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00

Obory činností VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.2.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Čejkovská 772 , Velké Bílovice 691 02
Identifikační číslo provozovny: 1009727893
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 11.6.2014

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.5.2016

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.2.2019
Společnost zastupuje navenek samostatně jediný člen představenstva, který má postavení předsedy představenstva. 10.2.2015 - 1.2.2019
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 31.12.2010 - 10.2.2015
Jméno: Dalibor Němec 1.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Ve funkci: od 1.2.2019
Adresa: Janáčkova 1680, Staré Město 686 03
Jméno: Petr Kadlček 1.2.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: U školy 237, Strání 687 65
Jméno: Vladan Salvét 1.2.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: 582, Březolupy 687 13
Jméno: Mgr. Martin Zvoníček 31.12.2010 - 7.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2010 do 31.5.2011
Adresa: Janáčkova 1461, Otrokovice 765 02
Jméno: Pavel Hřebačka 31.12.2010 - 7.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2010 do 31.5.2011
Adresa: Erbenova 3477/37, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Petr Ondruch 31.12.2010 - 4.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.12.2010
Ve funkci: od 31.12.2010
Adresa: 424, Traplice 687 04
Jméno: Ing. Petr Ondruch 4.6.2014 - 10.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Ve funkci: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Adresa: 424, Traplice 687 04
Jméno: Ing. Petr Ondruch 10.2.2015 - 26.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.1.2015 do 13.4.2016
Adresa: 424, Traplice 687 04
Jméno: Radek Moric 26.4.2016 - 1.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2016 do 31.1.2019
Adresa: Elišky Krásnohorské 13/3, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Mráz 26.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2016
Adresa: Štěpnická 1081, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Radek Moric 31.12.2010 - 1.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2010
Ve funkci: od 31.12.2010
Adresa: 711, Polešovice 687 37
Jméno: František Moric 31.12.2010 - 10.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Adresa: 711, Polešovice 687 37
Jméno: Zdenka Moricová 31.12.2010 - 10.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Adresa: 711, Polešovice 687 37
Jméno: Radek Moric 1.8.2013 - 10.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Ve funkci: od 31.12.2010 do 29.1.2015
Adresa: 711, Polešovice 687 37
Jméno: Radek Moric 10.2.2015 - 17.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2015
Adresa: 711, Polešovice 687 37
Jméno: Radek Moric 17.1.2016 - 26.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2015 do 13.4.2016
Adresa: Elišky Krásnohorské 13/3, Praha 110 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Radek Moric

Vlastníci firmy VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 70 000 000 Kč 100% 31.1.2019
zakladni 50 000 000 Kč 100% 28.4.2016 - 31.1.2019
zakladni 45 000 000 Kč 100% 23.7.2014 - 28.4.2016
zakladni 2 000 000 Kč 100% 31.12.2010 - 23.7.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 31.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 28.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 45 10.2.2015 - 28.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 45 23.7.2014 - 10.2.2015
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 3 31.12.2010 - 23.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 31.12.2010 - 23.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 31.12.2010 - 23.7.2014

Sbírka Listin VÍNO SLOVÁCKO a.s. IČO: 29258936

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17848/SL 18 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.10.2014 18.11.2014 6
B 17848/SL 17 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 7.10.2014 18.11.2014 6
B 17848/SL 16 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 7.10.2014 18.11.2014 6
B 17848/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.5.2014 30.5.2014 19.8.2014 7
B 17848/SL 14 notářský zápis NZ 353/2014 Městský soud v Praze 20.5.2014 30.5.2014 19.8.2014 6
B 17848/SL 13 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 368/11 Městský soud v Praze 20.12.2011 16.1.2012 2
B 17848/SL 12 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2011 14.6.2011 1
B 17848/SL 11 ostatní - zápis o průběhu VH Městský soud v Praze 31.5.2011 14.6.2011 1
B 17848/SL 10 ostatní - sml. o úplatném převodu CP Městský soud v Praze 31.5.2011 14.6.2011 2
B 17848/SL 9 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 8 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 2
B 17848/SL 7 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 6 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 5 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 4 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 3 ostatní - zápis z 1. zased. představ. Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 2 ostatní - zápis z 1. zased. dozorčí r. Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 1
B 17848/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, NZ 343/2010 Městský soud v Praze 26.11.2010 27.12.2010 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍNO SLOVÁCKO a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍNO SLOVÁCKO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.