Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Ústí nad Labem IČO: 62243136

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 62243136.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1995
Spisová značka: B 664
IČO: 62243136
Obchodní firma: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb . ve znění pozdějších předpisů. 15.9.2014
V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. 15.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 15.9.2014 - 14.11.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 19.1.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Upisované akcie: počet: 4.000 kusů jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná Převoditelnost akcií bude čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. - Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kt erou uzavře zájemce se společností. - Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 400 01. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na z ápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatel e, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rej stříku. - Emisní kurs jedné akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých). - Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, tj. 4,000.000,- Kč na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 172 72133/0300, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně zájemci písemně. 16.3.2004 - 1.7.2004
Jediný akcionář rozhodl dne 18.11.2002 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,985.000,- Kč slovy pět milionů devětsetosmdesátpět tisíc korun českých. b) Upisované akcie: počet : 5 985 kusů jmenovitá hodnota: 1000,- Kč druh : kmenové forma : na jméno podoba : listinná Převoditelnost akcií bude dle čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady. c) Přednostní právo stávajícího akcionáře k upisování akcií se vylučuje. Důvodem je urychlení procesu zvýšení základního kapitálu, snížení jeho administrativní a finanční náročnosti a zájem na zachování jednotné jmenovité hodnoty všech akcí společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebudou vyloučením přednostního práva dotčena práva jiných osob. d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je akcionář UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21, IČ 61672190, zapsaná v obchod- ním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře zájemce se společností. e) Místem pro úpis nových akcií se stanoví Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předsta- venstvo společnosti začátek běhu lhůty pro upisování sdělí zájemci písemně. Emisní kurs jedné akcie je 1000,- Kč a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 5,985.000,- Kč. f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti jako eminenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 17117563/0300 a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společ- nosti začátek běhu lhůty pro splácení emisního kursu upsaných akcií sdělí zájemci písemně. 8.3.2003 - 30.4.2003
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.10.1998, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku, byly přijaty nové stanovy společnosti. 5.2.1999 - 7.11.2001
Valná hromada společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. dne 27.1.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: a) základní jmění společnosti se zvyšuje z Kč 30 015 000,-, slovy třicetmilionůpatnácttisíc korun českých, o částku Kč 20 000 000,-, slovy dvacetmilionů korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 1 000,-, slovy jedentisíc korun českých, každé z nich, v počtu 20 000 ks, slovy dvacettisíc kusů, v zaknihované podobě, c) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění se rovná jejich jmenovité hodnotě, d) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění bude splácen peněžitými vklady, upisovatel je povinen zaplatit 50 %, slovy padesát procent, emisního kursu jím upsaných akcií třicet dnů po upsání, a to ve prospěch účtu společnosti (emitenta) č. 68398/5400 vedeného u ABN-AMRO Bank, pobočky v Praze 1, Lazarská 3, e) upsání nových akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídle emitenta během upisovací lhůty, která činí čtyři týdny a počíná běžet desátým dnem po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu společnosti UNIPETROL, a.s., identifikační číslo 61672190, Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk, a.s., PSČ 278 52, jako určitému zájemci. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního jmění rozhodla o vyloučení přednostního práva upsat nové akcie pro všechny akcionáře v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové akcie je urychlit zajištění provozního kapitálu společnosti. 20.3.1998 - 24.11.1998
Valná hromada schválila dne 25.6.1997 nové znění stanov společnosti. 27.10.1997 - 7.11.2001
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 27.10.1997 - 30.4.2003
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 1.1.1995 - 15.9.2014
V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. 1.1.1995 - 15.9.2014

Aktuální kontaktní údaje Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 62243136
Obchodní firma: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 6.3.1995
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 62243136
Firma: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1995

Kontakty na Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Revoluční 1521/84 , Ústí nad Labem 400 01 29.9.2016
Sídlo: Revoluční 1521/84 , Ústí nad Labem 400 01 7.11.2001 - 29.9.2016
Sídlo: Revoluční 1521/84 , Ústí nad Labem 400 01 29.1.1997 - 7.11.2001
Sídlo: Revoluční 1930/86 , Ústí nad Labem 400 01 1.1.1995 - 29.1.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem 400 01

Obory činností Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných 7.11.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.11.2001
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 7.11.2001
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 7.11.2001
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 7.11.2001
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 7.11.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 4.1.2000 - 7.11.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 4.1.2000 - 7.11.2001
technická, organizační a poradenská činnost v oblasti chemie 27.10.1997
zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky 27.10.1997
sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky 27.10.1997
organizování odborných seminářů 27.10.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.10.1997
poskytování ubytovacích služeb 27.10.1997 - 7.11.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 29.1.1997 - 7.11.2001
chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek vč. navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných 24.7.1996
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 24.7.1996
posuzování vlivů na životní prostředí 24.7.1996
výroba strojního technologického zařízení v režimu živností volných 1.1.1995
inženýrská, projekční a konstruktérská činnost ve strojírenství 1.1.1995
výroba a prodej chemických látek a směsí (kromě prodeje a výrob uvedených v § 3 a přílohách č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb.) 1.1.1995 - 4.1.2000
výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii, ochraně životního prostředí a využívání surovin (kromě speciálních činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb.) 1.1.1995 - 7.11.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 1 , Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny: 1010778587
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 29.2.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Revoluční 1521/84 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1005315795
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 15.12.1995

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 1 , Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny: 1010778587
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.2.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Revoluční 1521/84 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1005315795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.1996

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 20.3.1995
Přerušení oprávnění: 2.11.2011

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti ochrany ŽP

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.3.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.1995
Zánik oprávnění: 10.9.2004

Živnost č. 6 inženýrská, projekční a konstruktérská činnost ve strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 8 výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 10.9.2004

Živnost č. 11 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 12 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 10.9.2004

Živnost č. 14 Výroba strojního technologického zařízení v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a prodej chemických látek v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 16 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 31.5.2002

Živnost č. 18 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 31.8.2012

Živnost č. 19 Chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek vč. navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Technická, organizační a poradenská činnost v oblasti chemie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Organizování odborných seminářů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společnost společně alespoň tři členové představenstva. Podepi sování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti. 27.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 27.10.1997 - 27.8.2014
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1995 - 27.10.1997
Jméno: Konrad Marek Szykula 17.11.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Tigridova 1496/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. František Svoboda 28.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2018
Ve funkci: od 8.10.2018
Adresa: Mládežnická 842, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Jiří Hájek MBA 28.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 8.10.2018
Adresa: Mírová 155, Meziboří 435 13
Jméno: Ing. Josef Šimek Ph.D. 28.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2018
Adresa: Luční 230/40, Teplice 415 03
Jméno: Ing. Jan Zatloukal 1.1.1995 - 12.10.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stará 2491/63, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Petr Koreň 1.1.1995 - 29.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bratří Čapků 495/42, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Milan Petrák 1.1.1995 - 27.10.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spartakiádní 279/16, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Ing. Jan Zatloukal 12.10.1995 - 27.10.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stará 2494/69, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Petr Koreň 29.1.1997 - 27.10.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Oblouku 578/1, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Vladimír Novotný 27.10.1997 - 5.2.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Emil Volhejn 5.2.1999 - 1.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Milan Petrák 27.10.1997 - 14.3.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Spartakiádní 279/16, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: RNDr. Petr Nachtigall PhD 27.10.1997 - 14.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Písecké brány 255/22, Praha 160 00
Jméno: Ing. Emil Volhejn 1.11.1999 - 14.3.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Milan Petrák 14.3.2000 - 7.11.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Spartakiádní 279/16, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Ing. Ivan Souček 14.3.2000 - 7.11.2001
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 18.4.2001
Ve funkci: do 18.4.2001
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Emil Volhejn 14.3.2000 - 13.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.1998 do 22.4.2002
Adresa: Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Stanislav Bruna 7.11.2001 - 28.4.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2001 do 20.1.2003
Ve funkci: od 25.5.2001 do 20.1.2003
Adresa: Česká 296/79, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Zatloukal 28.4.2003 - 1.1.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.2003
Ve funkci: od 13.2.2003
Adresa: Podkrušnohorská 1719, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Jan Zatloukal 27.10.1997 - 21.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2001 do 21.9.2005
Adresa: Stará 2494/69, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Milan Petrák 7.11.2001 - 21.11.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2001 do 21.9.2005
Ve funkci: od 14.9.2001 do 21.9.2005
Adresa: Sládkova 847/7, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Emil Volhejn 13.12.2002 - 11.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2002 do 11.7.2006
Adresa: Puškinova 1081/6, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Petr Zatloukal 1.1.2004 - 11.6.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.2003 do 20.3.2007
Ve funkci: od 13.2.2003 do 20.3.2007
Adresa: Luční 945, Lom 435 11
Jméno: Ing. Milan Petrák 21.11.2005 - 28.12.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2005 do 4.11.2009
Ve funkci: od 5.10.2005 do 4.11.2009
Adresa: Sládkova 847/7, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Jan Zatloukal 21.11.2005 - 28.12.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2005 do 4.11.2009
Adresa: Stará 2494/69, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Petr Zatloukal 11.6.2007 - 8.2.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2007 do 14.1.2010
Ve funkci: od 25.4.2007 do 14.1.2010
Adresa: Luční 945, Lom 435 11
Jméno: Ing. Petr Svoboda 11.8.2006 - 5.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.7.2006
Adresa: Kpt. Jaroše 35/20, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Svoboda CSc. 5.5.2010 - 15.10.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.7.2006 do 24.9.2010
Ve funkci: od 22.3.2010 do 24.9.2010
Adresa: Kpt. Jaroše 35/20, Most 434 01
Jméno: Krzysztof Ościlowicz 5.5.2010 - 19.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.3.2010 do 27.4.2011
Adresa: Polská republika
16-100 Sokólka, ul. Kolejowa 31
Jméno: Ing. Petr Svoboda CSc. 15.10.2010 - 19.8.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2010 do 28.7.2011
Ve funkci: od 7.10.2010 do 28.7.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 35/20, Most 434 01
Jméno: Ing. Jan Zatloukal 28.12.2009 - 12.1.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2009 do 5.12.2011
Adresa: Stará 2494/69, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Anna Wydrzyńska 19.8.2011 - 1.2.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 5.12.2012
Adresa: Polská republika
05-480 Karcev, ul. Armii Krajowej 16
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 24.10.2011 - 21.11.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2011
Ve funkci: od 23.9.2011
Adresa: Kollárova 364, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Ing. Milan Petrák 28.12.2009 - 13.3.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.11.2009 do 29.1.2014
Ve funkci: od 6.11.2009 do 29.1.2014
Adresa: Sládkova 847/7, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Ilja Stařík 12.1.2012 - 15.9.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2011
Adresa: Hnězdenská 584/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 21.11.2013 - 14.11.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2011 do 30.9.2014
Ve funkci: od 23.9.2011 do 30.9.2014
Adresa: Kollárova 364, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Ing. Milan Petrák 13.3.2014 - 14.11.2014
Funkce: Místospředseda představenstva
Trvání členství: od 29.1.2014 do 30.9.2014
Ve funkci: od 3.2.2014 do 30.9.2014
Adresa: Sládkova 847/7, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Ilja Stařík 15.9.2014 - 14.11.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2011 do 30.9.2014
Adresa: Hnězdenská 584/12, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Martin Letko 14.11.2014 - 7.6.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2014 do 12.4.2016
Adresa: Tigridova 1496/5, Praha 140 00
Jméno: Piotr Wareluk 1.2.2013 - 4.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2012 do 19.4.2017
Adresa: Werandowa 2 , Varšava Polská republika
Jméno: Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D. 7.6.2016 - 4.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2016 do 19.4.2017
Adresa: Partyzánská 107, Litvínov 436 03
Jméno: Konrad Marek Szykula 4.10.2017 - 17.11.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Wolczańska 235 m. 2/3 , Łodź Polská republika
Jméno: Ing. František Svoboda 14.11.2014 - 28.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2014 do 30.9.2018
Ve funkci: od 1.10.2014 do 30.9.2018
Adresa: Mládežnická 842, Kladno 272 04
Jméno: Doc. Ing. Jaromír Lederer CSc. 14.11.2014 - 28.12.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2014 do 30.9.2018
Ve funkci: od 1.10.2014 do 30.9.2018
Adresa: Na šindelce 581/2, Proboštov 417 12
Jméno: Ing. Jiří Hájek MBA 4.10.2017 - 28.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Mírová 155, Meziboří 435 13

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D. 12.1.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 13.10.2017
Adresa: Partyzánská 107, Litvínov 436 03
Jméno: Łukasz Piotr Malinowski 2.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.2018
Adresa: ul. Macierzy Szkolnej 7/1 , Gdańsk Polská republika
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc. 28.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2018
Adresa: Platónova 3283/18, Praha 143 00
Jméno: Dr.ing. Günter Wawer 1.1.1995 - 24.7.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa:
Berlin 41-Steglitz, SRN, Vionvillerstr. 8
Jméno: Dipl.kfm. Ekkehard Franzen 1.1.1995 - 24.7.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa:
Berlin 41-Steglitz, SRN, Feuerbachstr. 20
Jméno: Jan Brož 1.1.1995 - 24.7.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Žukovova 90/54, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Václav Verner 1.1.1995 - 27.10.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Slunná 123/8, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Prof.Ing. Ota Leman 24.7.1996 - 27.10.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nerudova 107, Čeperka 533 45
Jméno: Ing. Lenka Čábelková 24.7.1996 - 27.10.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jiránkova 2205, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Gerhard Müller 27.10.1997 - 5.2.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nádražní 395, Třebenice 411 13
Jméno: Ing. Václav Verner 27.10.1997 - 5.2.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Slunná 123/8, Ústí nad Labem 400 10
Jméno: Ing. Petr Bezucha 1.1.1995 - 1.11.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Návětrná 597/8, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Martina Hamalová 24.7.1996 - 1.11.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Sociální péče 2768/4, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Roman Lenský 27.10.1997 - 1.11.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Bělčická 2842/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vladimír Novotný 5.2.1999 - 1.11.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Gerhard Heller 5.2.1999 - 1.11.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: K Loučkám 1683, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Josef Sváta 27.10.1997 - 7.11.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Českomalínská 206/17, Praha 160 00
Jméno: doc. Ing. Josef Koubek CSc. 1.11.1999 - 1.1.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.1999 do 30.6.2003
Ve funkci: od 28.8.1999 do 30.6.2003
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: Ing. Petr Bezucha 1.11.1999 - 1.1.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.1999 do 4.11.2003
Adresa: Návětrná 597/8, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Milan Kuncíř 7.11.2001 - 21.11.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2001 do 21.9.2005
Adresa: U Mlejnku 110, Zdiby 250 66
Jméno: Adam Życzkowski 21.11.2005 - 8.2.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2005 do 13.12.2006
Adresa: Polská republika
Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510
Jméno: doc. Ing. Josef Koubek CSc. 1.1.2004 - 20.12.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2003 do 30.6.2007
Ve funkci: od 12.9.2003 do 30.6.2007
Adresa: Škábova 3057/1, Praha 106 00
Jméno: Ing. Petr Bezucha 1.1.2004 - 27.3.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.11.2003 do 3.11.2007
Adresa: Návětrná 597/8, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Dagmara Gorzelana 11.8.2006 - 27.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2006
Adresa: Polská republika
Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 20.12.2007 - 27.3.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2007
Adresa: Kollárova 364, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Dagmara Gorzelana 27.3.2008 - 5.5.2010
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2006 do 3.3.2010
Ve funkci: od 14.3.2008 do 3.3.2010
Adresa: Polská republika
Warszawa, ul. Gorna Droga 14m.302, 02495
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 27.3.2008 - 5.5.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2007 do 31.3.2010
Ve funkci: od 14.3.2008 do 31.3.2010
Adresa: Kollárova 364, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Dagmara Gorzelana-Królikowska 5.5.2010 - 5.1.2011
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.3.2010 do 10.12.2010
Ve funkci: od 31.3.2010 do 10.12.2010
Adresa: Polská republika
02-495 Warszawa, ul. Górna Droga 14m 302
Jméno: Marek Świtajewski M.S.c. 5.1.2011 - 19.8.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2010 do 27.4.2011
Adresa: Polská republika
18-400 Łomża, Konarzyce, ul. Łomźińska 208A
Jméno: Ing. David Kubička Ph.D 27.3.2008 - 11.5.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2008 do 12.4.2012
Adresa: Podkrušnohorská 1033, Litvínov 436 01
Jméno: Artur Paździor 5.5.2010 - 6.6.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.3.2010 do 29.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2010 do 29.1.2014
Adresa: Polská republika
Poznań, Katowicka 63B/24
Jméno: Czesław Adam Bugaj 19.8.2011 - 6.6.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 29.1.2014
Adresa: Polská republika
09-402 Plock, Źródlana 17
Jméno: Artur Paździor 6.6.2014 - 13.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2014 do 30.4.2014
Ve funkci: od 7.3.2014 do 30.4.2014
Adresa: Katowicka 63/B/24 , 611 31 Poznaň Polská republika
Jméno: Dr. Ing. Věnceslava Tokarová 11.5.2012 - 15.9.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2012
Adresa: Anežky České 657 13, 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Lukasz Piotrowski 27.8.2014 - 13.12.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014 do 30.9.2014
Ve funkci: od 11.8.2014 do 30.9.2014
Adresa: Gasiorowskich 9/19 , 607 03 Poznaň Polská republika
Jméno: Dr. Ing. Věnceslava Tokarová 15.9.2014 - 13.12.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2012 do 30.9.2014
Adresa: Anežky České 657/33, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Wojciech Gardzinski 6.6.2014 - 17.6.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2014 do 16.12.2014
Ve funkci: od 7.3.2014 do 16.12.2014
Adresa: Grabina 1/17 , Lack Polská republika
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc. 13.12.2014 - 3.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2014
Adresa: Platónova 3283/18, Praha 143 00
Jméno: Małgorzata Joanna Stefańska-Jońca 17.6.2015 - 3.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2014 do 30.6.2015
Adresa: Mickiewicza 36 , 550 95 Mirków Polská republika
Jméno: Małgorzata Królak 3.10.2015 - 5.11.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015 do 19.7.2016
Adresa: Boruty 16 , Belsk Dužy, Mazowietské vojvodství Polská republika
Jméno: Ing. Martin Durčák 13.12.2014 - 6.9.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2014 do 31.12.2016
Ve funkci: od 7.10.2014 do 31.12.2016
Adresa: V Lukách 1166, Jesenice 252 42
Jméno: Łukasz Piotrowski 6.9.2017 - 4.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 19.4.2017
Adresa: Os. B. Śmiałego 10/60 , Poznań Polská republika
Jméno: Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D. 4.10.2017 - 12.1.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Partyzánská 107, Litvínov 436 03
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav CSc. 3.10.2015 - 28.12.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2014 do 30.9.2018
Ve funkci: od 28.1.2015 do 30.9.2018
Adresa: Platónova 3283/18, Praha 143 00
Jméno: Marcelina Wojciechowska 5.11.2016 - 17.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2016 do 11.6.2019
Adresa: Zadumana 3/5 m. 113 , Varšava Polská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Konrad Marek Szykula
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Hájek
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Šimek

Vlastníci firmy Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 60 000 000 Kč 100% 1.7.2004
zakladni 56 000 000 Kč 100% 21.5.2003 - 1.7.2004
zakladni 60 000 000 Kč 100% 30.4.2003 - 21.5.2003
zakladni 50 015 000 Kč 100% 5.2.1999 - 30.4.2003
zakladni 50 015 000 Kč - 24.11.1998 - 5.2.1999
zakladni 30 015 000 Kč - 29.1.1997 - 24.11.1998
zakladni 30 015 000 Kč - 1.1.1995 - 29.1.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 1.7.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 56 000 21.5.2003 - 1.7.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 30.4.2003 - 21.5.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 015 24.11.1998 - 30.4.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 015 27.10.1997 - 24.11.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 30 015 1.1.1995 - 27.10.1997

Sbírka Listin Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. IČO: 62243136

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 664/SL 151 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2015 21.1.2016 28.1.2016 18
B 664/SL 150 notářský zápis [NZ 852/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2015 29.12.2015 11
B 664/SL 148 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2015 14.9.2015 5.10.2015 2
B 664/SL 147 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2015 17.6.2015 18
B 664/SL 146 notářský zápis [NZ 1227/2014], ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2014 29.5.2015 17.6.2015 4
B 664/SL 145 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2015 29.5.2015 17.6.2015 54
B 664/SL 144 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2014 26.11.2014 19.12.2014 2
B 664/SL 143 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2014 24.10.2014 21.11.2014 2
B 664/SL 140 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, ostatní NZ 435/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2014 15.9.2014 16.9.2014 20
B 664/SL 137 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2014 13.5.2014 10.6.2014 2
B 664/SL 136 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2014 15.5.2014 16.5.2014 54
B 664/SL 135 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2014 7.2.2014 17.3.2014 2
B 664/SL 134 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011, 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2013 26.3.2013 29.3.2013 73
B 664/SL 133 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2012 21.1.2013 7.2.2013 2
B 664/SL 132 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2012 10.5.2012 14.5.2012 1
B 664/SL 131 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2012 11.4.2012 16.4.2012 76
B 664/SL 130 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2011 16.1.2012 19.1.2012 22
B 664/SL 129 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2012 9.1.2012 16.1.2012 1
B 664/SL 128 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2011 9.1.2012 16.1.2012 1
B 664/SL 127 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2011 1.12.2011 6.12.2011 51
B 664/SL 126 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2011 19.10.2011 31.10.2011 2
B 664/SL 125 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 19.10.2011 31.10.2011 1
B 664/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - jediného spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2011 19.10.2011 31.10.2011 1
B 664/SL 123 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2011 12.8.2011 30.9.2011 3
B 664/SL 122 podpisové vzory - člen DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2011 12.8.2011 30.9.2011 5
B 664/SL 121 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2011 12.8.2011 30.9.2011 5
B 664/SL 120 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení předs.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2011 12.8.2011 30.9.2011 1
B 664/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 12.8.2011 30.9.2011 1
B 664/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 12.8.2011 30.9.2011 19
B 664/SL 117 notářský zápis - NZ 341/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 12.8.2011 30.9.2011 8
B 664/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2011 12.8.2011 30.9.2011 1
B 664/SL 115 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2010 12.8.2011 30.9.2011 1
B 664/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2010 12.8.2011 30.9.2011 1
B 664/SL 113 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 3.5.2011 3.5.2011 8
B 664/SL 111 podpisové vzory - Marek Świtajewski Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2010 28.12.2010 6.1.2011 4
B 664/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2010 28.12.2010 6.1.2011 5
B 664/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2010 28.12.2010 6.1.2011 1
B 664/SL 108 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2010 28.12.2010 6.1.2011 1
B 664/SL 107 podpisové vzory - Ing.Petr Svoboda Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2010 15.10.2010 19.10.2010 1
B 664/SL 106 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2010 15.10.2010 19.10.2010 1
B 664/SL 105 podpisové vzory - Krzysztof Oscilowicz Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2010 30.4.2010 10.5.2010 1
B 664/SL 104 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 30.4.2010 10.5.2010 3
B 664/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2010 30.4.2010 10.5.2010 1
B 664/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 30.4.2010 10.5.2010 1
B 664/SL 99 ostatní - zpráva o vztazích 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2010 6.4.2010 6.4.2010 8
B 664/SL 101 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2010 6.4.2010 6.4.2010 39
B 664/SL 100 zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2010 6.4.2010 6.4.2010 4
B 664/SL 98 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2009 5.2.2010 12.2.2010 1
B 664/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2010 5.2.2010 12.2.2010 1
B 664/SL 96 podpisové vzory - Ing.Milan Petrák Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 1
B 664/SL 95 podpisové vzory - Ing.Jan Zatloukal Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 1
B 664/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 19
B 664/SL 93 notářský zápis - NZ 526/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 6
B 664/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 2
B 664/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2009 23.11.2009 4.1.2010 1
B 664/SL 90 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2009 14.4.2009 50
B 664/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 19.6.2008 22
B 664/SL 88 notářský zápis - NZ 223/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 19.6.2008 12
B 664/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 14.4.2008 3
B 664/SL 86 podpisové vzory - Ing.David Kubička Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2008 14.4.2008 1
B 664/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2008 14.4.2008 1
B 664/SL 84 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2008 31.3.2008 17
B 664/SL 83 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2008 20.3.2008 7
B 664/SL 82 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2008 20.3.2008 78
B 664/SL 81 podpisové vzory - Ing.Lubomír Lukáč Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 7.1.2008 1
B 664/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2007 7.1.2008 2
B 664/SL 79 podpisové vzory - Ing.Petr Zaloukal Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2007 31.7.2007 2
B 664/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představenst. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2007 31.7.2007 3
B 664/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2007 31.7.2007 1
B 664/SL 76 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 30.4.2007 3
B 664/SL 75 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2007 30.4.2007 5
B 664/SL 74 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2007 30.4.2007 44
B 664/SL 73 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2007 30.4.2007 8
B 664/SL 72 účetní závěrka rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2007 30.4.2007 15
B 664/SL 71 podpisové vzory - Dagmar Gorzelana Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2006 2.11.2006 1
B 664/SL 70 podpisové vzory - Ing. Petr Svoboda Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2006 2.11.2006 1
B 664/SL 69 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2006 2.11.2006 1
B 664/SL 68 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2006 2.11.2006 1
B 664/SL 67 ostatní - zpráva o vztazích r. 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2006 21.4.2006 8
B 664/SL 66 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2006 21.4.2006 36
B 664/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2005 28.2.2006 1
B 664/SL 64 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2005 15.2.2006 20
B 664/SL 63 notářský zápis NZ 432/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2005 15.2.2006 2
B 664/SL 62 podpisové vzory - Adam Zyczkowski Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2005 27.12.2005 1
B 664/SL 61 podpisové vzory - Ing. Milan Petrák Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2005 27.12.2005 1
B 664/SL 60 podpisové vzory - Ing. Jan Zatloukal Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2005 27.12.2005 1
B 664/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 27.12.2005 2
B 664/SL 58 ostatní - rozhodnutí jediného akcionář Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2005 27.12.2005 1
B 664/SL 57 ovládací smlouva - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2005 3.5.2005 9
B 664/SL 56 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2005 3.5.2005 37
B 664/SL 55 notářský zápis NZ 130/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2004 22.7.2004 11
B 664/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2004 4.5.2004 14
B 664/SL 53 podpisové vzory - Ing. Petr Bezucha Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 16.2.2004 1
B 664/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z volby člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 16.2.2004 1
B 664/SL 51 podpisové vzory - Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2003 16.2.2004 1
B 664/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 16.2.2004 1
B 664/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2003 7.10.2003 46
B 664/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2003 15.9.2003 1
B 664/SL 47 podpisové vzory - Ing. Petr Zatloukal Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2003 15.9.2003 1
B 664/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2003 15.9.2003 4
B 664/SL 45 notářský zápis NZ 92/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2003 11.9.2003 11
B 664/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.2002 6.6.2003 1
B 664/SL 43 podpisové vzory Ing. EmilVolhejn Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2002 6.6.2003 1
B 664/SL 42 ostatní zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 6.6.2003 1
B 664/SL 41 ostatní zpráva představenstva r. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 5
B 664/SL 40 ovládací smlouva zpráva o vztazích za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2002 6.6.2003 14
B 664/SL 39 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2002 6.6.2003 20
B 664/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 6.6.2003 19
B 664/SL 37 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 19
B 664/SL 36 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2002 7.6.2002 20
B 664/SL 35 ovládací smlouva zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2002 7.6.2002 14
B 664/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2001 10.12.2001 3
B 664/SL 33 notářský zápis NZ 218/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2001 10.12.2001 21
B 664/SL 32 podpisové vzory - Ing. M. Petrák Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 31 podpisové vzory - Ing. Milan Kuncíř Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 30 podpisové vzory - Ing. Jan Zatloukal Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 29 podpisové vzory - Ing. S. Bruna Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 28 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 27 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 26 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2001 10.12.2001 1
B 664/SL 25 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 24.7.2001 19
B 664/SL 24 podpisové vzory Ing. Bezucha Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 23 podpisové vzory Ing. Sváta Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 22 podpisové vzory Ing. Volhejna Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 21 podpisové vzory Ing. Petráka Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 20 podpisové vzory Ing. Součka Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 19 podpisové vzory Ing. Zatloukala Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2001 24.7.2001 1
B 664/SL 18 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2000 24.7.2001 18
B 664/SL 17 výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.1999 24.7.2001 19
B 664/SL 16 výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1998 24.7.2001 18
B 664/SL 15 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.1997 24.7.2001 18
B 664/SL 14 výroční zpráva rok 1995 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1996 24.7.2001 16
B 664/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2000 12.4.2000 18
B 664/SL 12 notářský zápis NZ 31/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2000 12.4.2000 2
B 664/SL 9 notářský zápis NZ 199/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.1999 1.12.1999 2
B 664/SL 8 ostatní -zápis z konání volby čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.1999 1.12.1999 1
B 664/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.1999 1.12.1999 18
B 664/SL 10 ostatní -rozhodnutí o odvolání a volb. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.1999 1.12.1999 1
B 664/SL 7 notářský zápis NZ 614/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.1998 24.2.1999 23
B 664/SL 6 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.1998 24.2.1999 3
B 664/SL 5 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1997 24.2.1999 5
B 664/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.1998 24.2.1999 19
B 664/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.1997 24.2.1999 18
B 664/SL 2 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.1997 24.2.1999 20
B 664/SL 1 účetní závěrka - rozvaha r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.1997 24.2.1999 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.