TS Plzeň a.s. Plzeň IČO: 25240293

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TS Plzeň a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 25240293.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TS Plzeň a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení , Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a další.

Základní údaje o TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 31.12.1999
Spisová značka: B 833
IČO: 25240293
Obchodní firma: TS Plzeň a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.12.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Jediný akcionář obchodní společnosti TS Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00, IČ 252 40 293; tj. obchodní společnost ŽĎAS, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, PSČ 591 71, IČ 463 47 160, rozhodl při výkonu působnosti valné hr omady, která se konala dne 4.1.2012, takto: Základní kapitál společnosti TS Plzeň a.s. se zvyšuje ze současných 106,250.000,-- Kč o částku 1,250.000,-- Kč, na částku 107,500.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtu jmenovitých ho dnot 1,250.000,-- Kč (dále jen nové akcie). Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností: Druh akcie: kmenová, Podoba akcie: listinná, Forma akcie: na jméno, Jmenovitá hodnota akcie: 250.000,-- Kč, Počet akcií: 5 kusů. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti - společností ŽĎAS, a.s., a to níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Emisní kurs akcií se ro vná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen v plném rozsahu všech shora uvedených nově upisovaných akcií nepeněžitým vkladem - movitým majetkem, a to tímto strojem: vyvrtávačkou vodorovnou typ W200A NC, výr. číslo OB 18117. Upsání akcií nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, jak vyplývá z předložené zprávy představenstva, neboť se jedná o stroj hospodářsky využitelný k předmětu podnikání společnosti TS Plzeň a.s., jeho hodnota je zjistitelná a TS Plzeň a.s. st roj potřebuje k realizaci své podnikatelské činnosti. Hodnota nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byla stanovena znaleckým posudkem č. 2767/2011 ze dne 10.11.2011 znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. se s ídlem Praha 1, Václavské nám. 1, IČO 256 14 274, jmenovaného pro tento účel Krajským soudem v Plzni, a to částkou 1,250.000,-- Kč. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Lhůta pro úp is bude trvat 15 dní a upisovateli počíná běžet dnem doručení návrh smlouvy o upsání akcií. Tento návrh nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovate l bude povinen splatit emisní kurs nových akcií, respektive předat společnosti nepeněžitý vklad - uvedený stroj, čímž dojde k úplnému splacení emisního kursu nových akcií, nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Uvedený stroj bude jed iným akcionářem ve stanovené lhůtě předán společnosti TS Plzeň a.s. na adrese Plzeň, Tylova 1/57, kde se dosud nachází. 24.1.2012 - 2.3.2012
Jediný akcionář společnosti TS Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00, IČ 252 40 293, tj. obchodní společnosti ŽĎAS, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, PSČ 591 71, IČ 463 47 160, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady, kt erá se konala dne 5.11.2010, takto: Základní kapitál společnosti TS Plzeň a.s. se zvyšuje ze současných 101,750.000,-- Kč o částku 4,500.000,-- Kč, na částku 106,250.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtu jmenovitých hodnot 4,500.000,-- Kč (dále jen nové akcie). Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs dosud upsaných akcí je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností: Druh akcie: kmenová Podoba akcie: listinná Forma akcie: na jméno Jmenovitá hodnota akcie: 250.000,-- Kč Počet akcií: 18 kusů. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti - společností ŽĎAS, a.s., a to níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen v plném rozsahu všech shora uvedených nově upisovaných akcií nepeněžitým vkladem - movitým majetkem, a to těmito stroji: 1. vyvrtávačkou vodorovnou typ W200GNR, výr. číslo OB 21470, 2. vyvrtávačkou vodorovnou NIP, typ W200HC, výrobní číslo OB 23574, 3. vyvrtávačkou vodorovnou NIP typ WHN13.4A, výr. číslo 1311. Upsání akcií nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti TS Plzeň a.s., jak vyplývá z předložené zprávy představenstva společnosti TS Plzeň a.s., neboť se jedná o stroje hospodářsky využitelné k předmětu podnikání společnosti TS Plzeň a.s., jejic h hodnota je zjistitelná a TS Plzeň a.s. všechny tři stroje potřebuje k realizaci své podnikatelské činnosti. Hodnota nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti byla stanovena znaleckým posudkem č. 2677/2010 ze dne 14.10.2010 znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, IČO 256 14 274, jme novaného pro tento účel Krajskému soudu v Plzni, a to částkou 4,542.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 4,542.000,-- Kč a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upsány, tj. částkou 4,500.000,-- Kč ve výši 42.000,-- Kč bude použit na tvorbu rezervního fondu společnosti TS Plzeň a.s. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis bude trvat 15 dní a upisovateli počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Tento návrh nesmí být odeslán dříve, n ež bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs nových akcií, respektive předat společnosti nepeněžitý vklad - uvedené stroje, čímž dojde k úpl nému splacení emisního kursu nových akcií, nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Uvedené stroje budou jediným akcionářem ve stanovené lhůtě předány společnosti TS Plzeň a.s. na adrese Plzeň, Tylova 1/57, kde se dosud nacházejí. 8.12.2010 - 22.12.2010
Usnesení řádné valné hromady společnosti ŠKODA TS a.s. ze dne 18.5.2005: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s. z dosavadní výše základního kapitálu 407.000.000-- Kč (čtyři sta sedm milionů korun českých) o částku 402.930.000,-- Kč (čtyři sta dva miliony devět set třicet tisíc korun český ch) na částku 4.070.000,-- Kč (čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ŠKODA TS a.s. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s. je úhrada ztráty společnosti ŠKODA TS a.s. z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s. bude zcela použita k úhradě ztráty společnosti ŠKODA TS a.s. Způsob snížení základního kapitálu o částku 402.930.000,-- Kč (čtyři sta dva miliony devět set třicet korun českých) bude proveden poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti ŠKODA TS a.s. tak, že jmenovitá hodnota všech akcií, která vyní činí 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) na jednu akcii se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ŠKODA TS a.s. za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.6.2005 - 13.7.2005
Z důvodu potřeby posílit vnitřní zdroje financování společnosti ŠKODA TS a.s. a získání majetku, který společnost ŠKODA TS a.s. potřebuje pro své podnikání, konkrétně budovy - průmyslového objektu bez čp/če postaveného na pozemku parc. č. 8975 k.ú. Plzeň, obci Plzeň, ve kterém společnost ŠKODA TS a.s. provozuje svůj podnik včetně jeho výrobní, technické a administrativní části a z důvodu snížení objemu závazků společnosti ŠKODA TS a.s. bez nutnosti použít k jejich likvidaci disponibilních zdrojů společnos ti ŠKODA TS a.s. mimořádná valná hromada společnosti ŠKODA TS a.s. schvaluje: - Zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s. z částky 186.000.000,-- Kč (stoosmdesátšestmilionů korun českých) o částku 221.000.000,-- Kč (dvěstědvacetjednamilionů korun českých) na částku 407.000.000,- Kč (čtyřistasedmmilionů korun českých). U pisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Na zvýšení bude upsáno 221 (dvěstědvacetjedna) kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) na jednu akcii. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 Obch. zák. - Lhůta pro úpis akcií uzavřením dohody akcionářů podle § 205 Obch. zák. činí šest týdnů a začne běžet okamžikem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací po dmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům společnosti ŠKODA TS a.s. oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídl a nebo dopisem doručeným osobně do sídla akcionářů anebo dopisem doručeným osobně členům statutárního orgánu akcionáře, oprávněným jménem akcionáře jednat. Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s., tedy pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 Obch. zák., bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s. marným uplynutím této lhůty neúčinn é. Místo pro úpis akcií bude v sídle akcionáře společnosti ŠKODA TS a.s., a to v sídle obchodní společnosti ŽP Trade Bohemia, a.s. v Praze 6, Ztracená 272. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Akcionáři mohou splatit emisní kurs ji mi upsaných akcií na zvláštní účet společnosti ŠKODA TS a.s. č. 201 478 9902/2600 vedený u Citibank a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií bude činit šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. - Upisování akcií nepeněžitým vkladem akcionáře - ŽP Trade Bohemia, a.s., který je představován: budovou - průmyslovým objektem bez čp/če postaveným na pozemku parc. č. 8975 katastrální území Plzeň, obec Plzeň, která byla oceněna na částku 147.000.000,- K č (stočtyřicetsedmmilionů korun českých) znaleckým posudkem ze dne 18. 10. 2004 číslo 1605/2004 vypracovaným společností YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o., znaleckým ústavem, který byl pro účel ocenění předmětu nepeněžitého vkladu jmenován pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 117/2004-12. Budova postavená na pozemku parc. č. 8975 katastrální území Plzeň sestává dle shora uvedeného znaleckého posudku z výrobní haly, severního provozního přístavku a z třípodlažní kancelářské budovy pos tavené při východní straně haly, když všechny tyto tři budovy jsou provozně propojeny a tvoří jednotný funkční celek. Budova je situována uvnitř oploceného areálu ŠKODA v Plzni, je lemována podnikovými komunikacemi a je napojena na podnikovou železniční v lečku. Společnost ŠKODA TS a.s. již v současnosti provozuje ve shora uvedené budově svůj podnik, a to na základě nájemní smlouvy. Společnost ŠKODA TS a.s. proto může předmět nepeněžitého vkladu hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Ups ání akcií společnosti ŠKODA TS a.s. tímto nepeněžitým vkladem je proto také v důležitém zájmu společnosti ŠKODA TS a.s., když společnost ŠKODA TS a.s. předmětnou budovu nutně potřebuje pro provozování především výrobní části svého podniku. Za tento nepeně žitý vklad bude vydáno 147 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). Místo pro splacení výše uvedeného nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti ŠKODA TS a.s., v Plzni, Tylova č.p. 1/57, PSČ 316 00, kde dojde k předání nemovitosti akcionářem společnosti ŠKODA TS a.s. a k předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1, 2 Obch. zák. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře - ŽĎAS, a.s. vůči společnosti ŠKODA TS a.s. proti pohledávce společnosti ŠKODA TS a.s. za tímto akcionářem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Akcionář - obchodní společnosti ŽP Trade Bohemia , a.s. nemá vůči společnosti ŠKODA TS a.s. k dnešnímu dni žádnou peněžitou pohledávku, která by mohla být započtena. Důvodem navrhovaného započtení peněžitých pohledávek je posílení disponibilních zdrojů společnosti ŠKODA TS a.s. o nominální hodnotu předm ětných pohledávek. Pohledávky, které mohou být započteny, jsou: 1. pohledávka akcionáře ŽĎAS, a.s. jako věřitele za společností ŠKODA TS a.s. jako dlužníkem vzniklá na základě dohody o narovnání uzavřené mezi společnosti ŠKODA TS a.s. a ŽĎAS, a.s. dne 15. 10. 2004, kerá celkem činí 139.880.037,75 Kč (stotřicetdevětmil ionůosmsetosmdesáttisíctřicetsedm korun českých 75 hal.) a která bude započtena ve výši 72.070.525,-- Kč (sedmdesátdvamilionůsedmdesáttisícpětsetdvacetpět korun českých). 2. pohledávka akcionáře ŽĎAS, a.s. jako věřitele za společností ŠKODA TS a.s. jako dlužníkem vzniklá na základě dohody o narovnání uzavřené mezi společností ŠKODA TS a.s. a ŽĎAS, a.s. dne 12. 10. 2004, která činí celkem 1.929.475,-- Kč (jedenmiliondevěts etdvacetdevěttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých) a bude v této výši započtena. Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společnosti ŠKODA TS a.s. a akcionářem - obchodní společností ŽĎAS, a.s.: návrh dohody o započtení je společnost ŠKODA TS a.s. akcionáři oprávněna doručit bezprostředně po uzavření dohody akcionářů o upsání akcií uzavřené ve smyslu § 205 Obch. zák. k rukám členů statutárního orgánu akcionáře, oprávněným jménem akcionáře jednat, anebo na adresu sídla akcionáře. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do šesti týdnů ode dne úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.11.2004 - 22.12.2004
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, IČ 25 24 02 93, o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.8.2002: 19.8.2002 - 3.10.2002
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 181 000 000,- Kč (stoosmdesátjedenmilionkorunčeských), tedy ze současných 5 000 000,- Kč (pětmilionůkorunčeských) na 186 000 000,- Kč (stoosmdesátšestmilionůkorunčeských) upsáním nových akcií. 19.8.2002 - 3.10.2002
2. Úpis nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 19.8.2002 - 3.10.2002
3. Na zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 bude upsáno 181 (stoosmdesátjedna) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisované akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. 19.8.2002 - 3.10.2002
4. Společnost ŠKODA HOLDING a.s., jako jediný akcionář společnosti se ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 a 7 obch. zák. částečně vzdává svého přednostního práva k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu 118 (stoosmnáct) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských). Tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to České konsolidační agentuře, Janovského 438/2, Praha 7, IČ 70 10 99 66. 19.8.2002 - 3.10.2002
5. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je 30 (třicet) dnů od podání návrhu na zápis usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, přičemž upisovateli České konsolidační agentuře bude počátek běhu lhůty písemně oznámen. Místem úpisu je sídlo společnosti ŠKODA TS a.s. 19.8.2002 - 3.10.2002
6. Připouští se podle § 163 odst. 3 obch. zák. započtení peněžitých pohledávek ŠKODA HOLDING a.s., ve výši 63 000 000,- Kč (šedesáttřimilionykorunčeských) a České konsolidační agentury ve výši 118 000 000,- Kč (stoosmnáctmilionůkorunčeských) vůči společnosti, proti její pohledávce na splacení celého emisního kursu upisovaných akcií. Jedná se o pohledávky, které jsou dle potvrzení auditora, tj. společnosti Deloitte & Touche spol. s r.o., se sídlem Týn 641/4, Praha 1, IČ 49 62 05 92, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. č. 24349, ze dne 7.8.2002 v nejméně uvedené výši řádně u obou společností zaúčtovány s tím, že tyto pohledávky nebyly k dnešnímu dni uhrazeny. 19.8.2002 - 3.10.2002
7. Smlouva o započtení bude mezi společností a upisovateli uzavřena v písemné formě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upisování akcií. 19.8.2002 - 3.10.2002
8. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 19.8.2002 - 3.10.2002
ŠKODA TS a.s. je univerzálním právním nástupcem ŠKODA TS s.r.o. se sídlem Plzeň, Tylova 57, IČ 47 71 85 36, která byla zrušena bez likvidace její přeměnou na ŠKODA TS a.s. 11.1.2000 - 3.10.2002

Aktuální kontaktní údaje TS Plzeň a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25240293
Obchodní firma: TS Plzeň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 31.12.1999
Celkový počet živností: 30

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25240293
Firma: TS Plzeň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.12.1999

Kontakty na TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 15.5.2002
Sídlo: Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 31.12.1999 - 15.5.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň 301 00

Obory činností TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
obráběčství 26.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 26.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 26.8.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.8.2009
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 13.7.2005 - 26.8.2009
opravy silničních vozidel 15.5.2002 - 13.7.2005
velkoobchod 15.5.2002 - 26.8.2009
příprava a vypracování technických návrhů 15.5.2002 - 26.8.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 15.5.2002 - 26.8.2009
opravy pracovních strojů 15.5.2002 - 26.8.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 15.5.2002 - 26.8.2009
testování, měření a analýzy 15.5.2002 - 26.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.5.2002 - 26.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.5.2002 - 26.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 15.5.2002 - 26.8.2009
projektová činnost ve výstavbě 31.12.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.1999 - 15.5.2002
konstrukce strojů a zařízení 31.12.1999 - 15.5.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 31.12.1999 - 15.5.2002
měření elektrických a neelektrických veličin 31.12.1999 - 15.5.2002
automatizované zpracování dat 31.12.1999 - 15.5.2002
poskytování software 31.12.1999 - 15.5.2002
opravy motorových vozidel 31.12.1999 - 15.5.2002
vedení účetnictví 31.12.1999 - 15.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 31.12.1999 - 15.5.2002
výroba svařovaných vyhrazených kolejových zařízení v dopravě 31.12.1999 - 15.5.2002
montáže, opravy vyhrazených plynových zařízení 31.12.1999 - 13.7.2005
silniční motorová doprava nákladní 31.12.1999 - 13.7.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.12.1999 - 13.7.2005
projektování elektrických zařízení 31.12.1999 - 26.8.2009
zámečnictví 31.12.1999 - 26.8.2009
kovoobráběčství 31.12.1999 - 26.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.12.1999 - 26.8.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 31.12.1999 - 26.8.2009
nástrojařství 31.12.1999 - 26.8.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 25.7.2005

Živnost č. 2 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 12.2.2001

Živnost č. 3 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 3.1.2001

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.12.2004
Konec oprávnění: 27.11.2006

Živnost č. 9 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 11.5.2005

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 13.2.2002

Živnost č. 18 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 31.8.2000

Živnost č. 21 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 22 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 19.4.2000

Živnost č. 26 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2019

Živnost č. 29 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.2009
Zánik oprávnění: 1.10.2019
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. 16.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Písemné úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti, svým jménům a funkcím, připojí svůj podpis. 10.11.2004 - 16.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ŠKODA TS a.s. připojí své podpisy společně dva členové představenstva. 24.9.2004 - 10.11.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně. 15.5.2002 - 24.9.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech, týkajících se společnosti, představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn i každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. 31.12.1999 - 15.5.2002
Jméno: Mgr. Petr Štorek 29.6.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Luční 969, Nové Město na Moravě 592 31
Jméno: Ing. Pavel Cesnek 5.3.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2018
Adresa: Lesní 142, Vonoklasy 252 28
Jméno: Xia Ren 2.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.9.2018
Ve funkci: od 8.9.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
Jméno: Jianing Qiang 18.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
Jméno: Ing. Miroslav Doležal 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 31.12.1999 do 5.11.2002
Adresa: Smetanova 317, Vejprnice 330 27
Jméno: Ing. Aleš Bajer 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 31.12.1999 do 5.11.2002
Adresa: Na Dlouhých 1244/40, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Vladimír Čepelík 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 31.12.1999 do 5.11.2002
Adresa: Sokolovská 62 , 323 14 Plzen Česká republika
Jméno: Josef Bernard 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.12.1999 do 5.11.2002
Adresa: Máchova 1611/5, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Václav Smazal 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.12.1999 do 5.11.2002
Adresa: Stanko Vodičky 2278/19, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Miroslav Doležal 10.2.2003 - 24.9.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.11.2002
Ve funkci: od 6.11.2002 do 26.5.2004
Adresa: Smetanova 317, Vejprnice 330 27
Jméno: Ing. Aleš Bajer 10.2.2003 - 24.9.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 6.11.2002
Ve funkci: od 6.11.2002 do 26.5.2004
Adresa: Zvonková 250/21, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Vladimír Čepelík 10.2.2003 - 24.9.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 6.11.2002
Ve funkci: od 6.11.2002 do 26.5.2004
Adresa: Sokolovská 1045/62, Plzeň 323 00
Jméno: Josef Bernard 10.2.2003 - 10.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 3.8.2004
Adresa: Máchova 1611/5, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Miroslav Doležal 24.9.2004 - 2.2.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 6.11.2002 do 31.12.2004
Ve funkci: od 26.5.2004 do 31.12.2004
Adresa: Smetanova 317, Vejprnice 330 27
Jméno: Ing. Aleš Bajer 24.9.2004 - 2.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 31.12.2004
Adresa: Zvonková 250/21, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Vladimír Čepelík 24.9.2004 - 2.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 30.9.2004
Adresa: Sokolovská 1045/62, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Václav Smazal 10.2.2003 - 20.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002
Adresa: Staňka Vodičky 19 , 326 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Vít Zemánek 27.7.2006 - 28.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2006
Adresa: Francouzská třída 1873/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Vladimír Soták 24.9.2004 - 22.11.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.5.2004
Ve funkci: od 26.5.2004
Adresa: Kukučínova 24 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Július Kriváň 10.11.2004 - 22.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2004
Ve funkci: od 3.8.2004
Adresa: Štiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslava Vrzalová 2.2.2005 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2005 do 5.12.2007
Adresa: Brněnská 970/30, Plzeň 323 00
Jméno: Petruše Prokšová 2.2.2005 - 3.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2005 do 5.12.2007
Adresa: Anglické nábřeží 1697/12, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Václav Smazal 20.4.2005 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.11.2002 do 5.12.2007
Ve funkci: od 10.3.2005 do 5.12.2007
Adresa: Staňka Vodičky 19 , 326 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Vít Zemánek 28.8.2006 - 3.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2006 do 5.12.2007
Adresa: Francouzská třída 1873/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Vladimír Soták 22.11.2006 - 3.3.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.5.2004 do 5.12.2007
Ve funkci: od 26.5.2004 do 5.12.2007
Adresa: Kukučínova 464 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Július Kriváň 22.11.2006 - 3.3.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2004 do 5.12.2007
Ve funkci: od 3.8.2004 do 5.12.2007
Adresa: Štiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslava Vrzalová 3.3.2008 - 16.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 2.8.2008
Adresa: Brněnská 970/30, Plzeň 323 00
Jméno: Petruše Prokšová 3.3.2008 - 2.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 31.12.2010
Adresa: Anglické nábřeží 1697/12, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Vít Zemánek 3.3.2008 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 31.5.2012
Adresa: Francouzská třída 1873/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Daniela Monhartová 30.3.2010 - 18.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2009 do 1.9.2012
Adresa: Jiráskova 259, Švihov 340 12
Jméno: Ing. Július Kriváň 3.3.2008 - 31.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 5.12.2012
Ve funkci: od 21.12.2007 do 5.12.2012
Adresa: Štiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Václav Smazal 3.3.2008 - 31.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 5.12.2012
Ve funkci: od 21.12.2007 do 5.12.2012
Adresa: Stanko Vodičky 2278/19, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Milan Jirásko 2.2.2011 - 31.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Zábělská 877/73, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Vladimír Soták 18.3.2008 - 23.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2008 do 28.2.2013
Ve funkci: od 28.2.2008 do 28.2.2013
Adresa: Kukučínova 464 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Jůna 2.2.2011 - 23.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Železničářská 1001/62, Plzeň 312 00
Jméno: Július Kriváň 31.12.2012 - 7.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2012
Adresa: Štiavnička 211 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Vladimír Soták 23.1.2013 - 13.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2008 do 28.2.2013
Ve funkci: od 28.2.2008 do 28.2.2013
Adresa: Kukučínova 464 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Milan Jirásko 31.12.2012 - 13.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2015
Ve funkci: od 27.11.2012 do 31.12.2015
Adresa: Zábělská 877/73, Plzeň 312 00
Jméno: Josef Jůna 23.1.2013 - 13.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2015
Adresa: Železničářská 1001/62, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Milan Jirásko 13.2.2016 - 7.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Zábělská 877/73, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Josef Jůna 13.2.2016 - 7.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Adresa: Železničářská 1001/62, Plzeň 312 00
Jméno: Vlastimil Rous 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Zahradní 178, Chrást 330 03
Jméno: Pavel Silovský 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Žlutická 1686/15, Plzeň 323 00
Jméno: Radek Sýkora 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Vojanova 751/31, Plzeň 318 00
Jméno: Július Kriváň 7.2.2013 - 5.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2012 do 10.8.2016
Ve funkci: od 21.12.2012 do 10.8.2016
Adresa: Štiavnička 211 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Vladimír Soták 13.3.2013 - 5.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013 do 10.8.2016
Ve funkci: od 28.2.2013 do 10.8.2016
Adresa: Kukučínova 464 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Milan Jirásko 7.7.2016 - 5.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 10.8.2016
Ve funkci: od 1.1.2016 do 10.8.2016
Adresa: Zábělská 877/73, Plzeň 312 00
Jméno: Josef Jůna 7.7.2016 - 5.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 10.8.2016
Adresa: Železničářská 1001/62, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 5.9.2016 - 20.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2016
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Bc. Josef Hehejík 5.9.2016 - 29.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2016
Adresa: náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01
Jméno: Milan Jirásko 20.9.2016 - 29.6.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2016 do 30.6.2017
Adresa: Zábělská 877/73, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Miroslav Šabart 29.6.2017 - 5.3.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Květná 1157/10, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Radek Sýkora 29.6.2017 - 5.3.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017 do 4.1.2018
Adresa: Vojanova 751/31, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 20.9.2016 - 13.9.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.8.2016 do 5.9.2018
Ve funkci: od 10.8.2016 do 5.9.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Bc. Josef Hehejík 29.6.2017 - 2.10.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2016 do 10.9.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01
Jméno: Xia Ren 13.9.2018 - 2.10.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.9.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
Jméno: Ing. Miroslav Šabart 5.3.2018 - 18.10.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017 do 5.10.2018
Ve funkci: od 6.2.2018 do 5.10.2018
Adresa: Květná 1157/10, Žďár nad Sázavou 591 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Roman Náhončík 5.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2017
Ve funkci: od 6.2.2018
Adresa: Zlonínská 580, Líbeznice 250 65
Jméno: Ing. Bc. Marcel Mlčoch 5.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2018
Adresa: Vápenická 2324/15, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Marian Severa 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Vřesová 1000, Květnice 250 82
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 31.12.1999 - 12.1.2001
Funkce: předseda
Adresa: Chválenická 2132/6, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 31.12.1999 - 12.1.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: Mgr. Michal Kraus 31.12.1999 - 12.1.2001
Funkce: člen
Adresa: K Pecím 1828/6, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Jiří Straka 31.12.1999 - 12.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Stavbařů 1376/6, Cheb 350 02
Jméno: Ervín Eger 31.12.1999 - 12.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Sukova 1259/7, Plzeň 301 00
Jméno: Milan Brůža 31.12.1999 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.12.1999 do 17.10.2002
Adresa: Gerská 1248/36, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 12.1.2001 - 10.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 1.7.2000 do 5.11.2002
Adresa: Todická 357 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 12.1.2001 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.7.2000 do 5.11.2002
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 10.2.2003 - 28.5.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Ve funkci: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jiřina Vítová 10.2.2003 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Adresa: tř. 5. května 1242 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Plaček 10.2.2003 - 28.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Ve funkci: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Adresa: Luční 4587, Zlín 760 05
Jméno: Jan Šmelhaus 10.2.2003 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Adresa: Steinerova 735/1, Praha 149 00
Jméno: Ervín Eger 10.2.2003 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 20.3.2003
Adresa: Sukova 1259/7, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 28.5.2003 - 24.9.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.3.2003 do 26.5.2004
Ve funkci: od 4.4.2003 do 26.5.2004
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 28.5.2003 - 24.9.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.3.2003 do 26.5.2004
Ve funkci: od 4.4.2003 do 26.5.2004
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Marián Kurčík 24.9.2004 - 10.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2004
Adresa: Šťiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Július Kriváň 24.9.2004 - 10.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2004 do 3.8.2004
Adresa: Šťiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 10.11.2004 - 2.2.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2004
Adresa: Kiepka 2521 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Aleš Medvec 24.9.2004 - 8.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2004 do 9.6.2005
Adresa: Okrouhlá 374/5, Brno 625 00
Jméno: Ing. Miloslav Mach 8.11.2005 - 21.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2005 do 2.5.2006
Adresa: Ronovská 337, Přibyslav 582 22
Jméno: Ing. Vít Zemánek 21.7.2006 - 27.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006
Adresa: Francouzská třída 1873/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Marián Kurčík 10.11.2004 - 22.11.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2004
Ve funkci: od 4.8.2004
Adresa: Šťiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Milan Brůža 10.2.2003 - 17.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2002 do 6.2.2006
Adresa: Gerská 1248/36, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Miroslav Šabart 24.9.2004 - 17.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2004 do 26.8.2007
Adresa: Květná 1157/10, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ervín Eger 24.9.2004 - 17.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.2004 do 30.9.2007
Adresa: Sukova 1259/7, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 2.2.2005 - 17.1.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2004 do 3.11.2007
Ve funkci: od 1.1.2005 do 3.11.2007
Adresa: Kiepka 2521 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Marian Kurčík 22.11.2006 - 17.1.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2004 do 26.8.2007
Ve funkci: od 4.8.2004 do 26.8.2007
Adresa: Štiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Miloslav Mach 21.7.2006 - 7.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006
Adresa: Ronovská 337, Přibyslav 582 22
Jméno: Milan Brůža 17.1.2008 - 26.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2007 do 24.6.2009
Adresa: Gerská 1248/36, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Miloslav Mach 7.1.2009 - 30.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.1.2010
Adresa: Podrázského 749, Přibyslav 582 22
Jméno: Ing. Marian Kurčík 17.1.2008 - 31.12.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2007 do 23.11.2012
Ve funkci: od 5.12.2007 do 27.11.2012
Adresa: 194 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ing. Ľudovít Ihring 17.1.2008 - 31.12.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2007 do 23.11.2012
Ve funkci: od 5.12.2007 do 27.11.2012
Adresa: 2521 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Šabart 17.1.2008 - 31.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2007 do 22.11.2012
Adresa: Květná 1157/10, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Miloslav Lohr 17.1.2008 - 31.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2007 do 29.11.2012
Adresa: Rabštejnská 1574/27, Plzeň 323 00
Jméno: Ervín Eger 19.11.2009 - 23.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2009
Adresa: U Borského parku 433/36, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jaroslav Mačejovský 30.3.2010 - 23.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010
Adresa: Kukučínova 32 , 997 03 Brezno Slovenská republika
Jméno: Ervín Eger 23.1.2013 - 12.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2009 do 3.9.2014
Adresa: U Borského parku 433/36, Plzeň 301 00
Jméno: Jaroslav Mačejovský 23.1.2013 - 12.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 1.2.2015
Adresa: Kukučínova 32 , 997 03 Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Igor Kliment 12.2.2015 - 14.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Podbrezová 27/33 , 976 81 Kolkáreň Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Mačejovský 12.2.2015 - 14.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2015
Adresa: Kukučínova 32 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Marián Kurčík 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2012 do 10.8.2016
Ve funkci: od 27.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Šťiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
Jméno: Ľudovít Ihring 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2012 do 10.8.2016
Ve funkci: od 27.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Kiepka 2521 , Brezno Slovenská republika
Jméno: Miroslav Šabart 31.12.2012 - 5.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2012 do 10.8.2016
Adresa: Květná 1157/10, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Igor Kliment 14.7.2016 - 5.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 10.8.2016
Adresa: Podbrezová 27/33 , 976 81 Kolkáreň Slovenská republika
Jméno: Jaroslav Mačejovský 14.7.2016 - 5.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2015 do 10.8.2016
Adresa: Kukučínova 32 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Tvrdík 5.9.2016 - 29.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2016 do 31.7.2017
Adresa: Mrkvičkova 1373/14, Praha 163 00
Jméno: Stanislav Rom 31.12.2012 - 5.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2012 do 29.11.2017
Adresa: Bzenecká 1032/4, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Roman Náhončík 15.8.2017 - 5.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2017
Adresa: Zlonínská 580, Líbeznice 250 65
Jméno: Mgr. Daniela Jirásková LL.M. 29.8.2017 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2017 do 10.9.2018
Adresa: Exnárová 6627/24 , 8001 Prešov Slovenská republika
Jméno: Petr Hořínek 2.10.2018 - 11.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2018 do 28.2.2019
Adresa: Podolské nábřeží 817/30, Praha 147 00

Vlastníci firmy TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 107 500 000 Kč - 2.3.2012
zakladni 106 250 000 Kč - 22.12.2010 - 2.3.2012
zakladni 101 750 000 Kč - 26.4.2010 - 22.12.2010
zakladni 4 070 000 Kč - 13.7.2005 - 26.4.2010
zakladni 407 000 000 Kč - 22.12.2004 - 13.7.2005
zakladni 186 000 000 Kč - 3.10.2002 - 22.12.2004
zakladni 5 000 000 Kč - 31.12.1999 - 3.10.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 430 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 425 22.12.2010 - 2.3.2012
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 407 26.4.2010 - 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 407 13.7.2005 - 26.4.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 407 22.12.2004 - 13.7.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 186 3.10.2002 - 22.12.2004
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 5 31.12.1999 - 3.10.2002

Sbírka Listin TS Plzeň a.s. IČO: 25240293

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 833/SL 123 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.11.2015 15.1.2016 23.2.2016 1
B 833/SL 121 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.4.2015 22.6.2015 12.8.2015 48
B 833/SL 120 rozhod. o statut. orgánu rozhodntutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 18.12.2014 4.2.2015 18.2.2015 3
B 833/SL 118 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.5.2014 19.6.2014 48
B 833/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.5.2014 23.5.2014 19.6.2014 12
B 833/SL 116 ostatní schválení hospodaření Krajský soud v Plzni 7.5.2014 23.5.2014 19.6.2014 2
B 833/SL 115 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 2.5.2013 15.5.2013 16.5.2013 2
B 833/SL 114 ostatní - návrh na rozdělení zisku 2012 Krajský soud v Plzni 19.4.2013 15.5.2013 16.5.2013 3
B 833/SL 113 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 19.4.2013 15.5.2013 16.5.2013 47
B 833/SL 112 rozhod. o statut. orgánu záis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.2.2013 8.3.2013 13.3.2013 1
B 833/SL 111 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Plzni 1.2.2013 8.3.2013 13.3.2013 1
B 833/SL 110 rozhod. o statut. orgánu zápis z 11.zasedání Krajský soud v Plzni 21.12.2012 16.1.2013 7.2.2013 2
B 833/SL 109 rozhod. o statut. orgánu potvrzení o volbě člena DR Krajský soud v Plzni 29.11.2012 19.12.2012 31.12.2012 1
B 833/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis ze 4.zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.12.2012 19.12.2012 31.12.2012 3
B 833/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis z 10.zasedání Krajský soud v Plzni 27.11.2012 19.12.2012 31.12.2012 1
B 833/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 20.11.2012 19.12.2012 31.12.2012 3
B 833/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 3.zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.7.2012 14.9.2012 18.9.2012 1
B 833/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 2.zasedání DR Krajský soud v Plzni 29.6.2012 17.7.2012 20.7.2012 1
B 833/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - rozh.DR Krajský soud v Plzni 31.5.2012 17.7.2012 20.7.2012 1
B 833/SL 99 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 4.4.2012 28.5.2012 28.5.2012 20
B 833/SL 102 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 2.5.2012 28.5.2012 28.5.2012 2
B 833/SL 101 ostatní - návrh rozdělení HV Krajský soud v Plzni 24.4.2012 28.5.2012 28.5.2012 3
B 833/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 26.4.2012 28.5.2012 28.5.2012 50
B 833/SL 98 notářský zápis Nz 1/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.1.2012 23.1.2012 24.1.2012 5
B 833/SL 97 posudek znalce č. 2767/2011 Krajský soud v Plzni 10.11.2011 23.1.2012 24.1.2012 18
B 833/SL 96 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 1.6.2011 30.6.2011 30.6.2011 2
B 833/SL 95 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 18.5.2011 30.6.2011 30.6.2011 3
B 833/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 12.5.2011 30.6.2011 30.6.2011 52
B 833/SL 93 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 31.1.2011 11.2.2011 14.2.2011 20
B 833/SL 92 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 5.1.2011 7.1.2011 2.2.2011 2
B 833/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 17.12.2010 7.1.2011 2.2.2011 2
B 833/SL 90 notářský zápis Nz 159/2010 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 14.12.2010 7.1.2011 2.2.2011 24
B 833/SL 89 notářský zápis Nz 136/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.11.2010 7.12.2010 8.12.2010 5
B 833/SL 88 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Plzni 7.6.2010 24.6.2010 24.6.2010 2
B 833/SL 87 účetní závěrka 2009 - návrh na rozděl.zisku Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 3
B 833/SL 86 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 24.6.2010 53
B 833/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 29.1.2010 23.3.2010 30.3.2010 4
B 833/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 3. zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.11.2009 23.3.2010 30.3.2010 2
B 833/SL 82 podpisové vzory - člena DR - Ervín Eger Krajský soud v Plzni 12.10.2009 5.11.2009 19.11.2009 1
B 833/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb členů do DR Krajský soud v Plzni 4.9.2009 5.11.2009 19.11.2009 2
B 833/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 24.6.2009 31.7.2009 6.8.2009 1
B 833/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 15.6.2009 31.7.2009 6.8.2009 1
B 833/SL 78 notářský zápis Nz 94/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 3.6.2009 31.7.2009 6.8.2009 14
B 833/SL 77 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.5.2009 21.7.2009 21.7.2009 4
B 833/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 26.2.2009 21.7.2009 21.7.2009 35
B 833/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 6.4.2009 21.7.2009 21.7.2009 50
B 833/SL 74 ostatní -zápis z VH +návrh rozd. zisku Krajský soud v Plzni 30.4.2008 16.6.2008 17.6.2008 8
B 833/SL 73 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.5.2007 14.5.2008 15.5.2008 11
B 833/SL 72 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 11.3.2008 14.5.2008 15.5.2008 52
B 833/SL 71 podpisové vzory - Petruše Prokšová Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 70 podpisové vzory - Miloslav Lohr Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 69 podpisové vzory - Milan Brůža Krajský soud v Plzni 3.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 68 podpisové vzory - Ing. Vladimír Soták Krajský soud v Plzni 29.2.2008 31.3.2008 1.4.2008 2
B 833/SL 67 podpisové vzory - Ing. Vít Zemánek Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 66 podpisové vzory - Ing. Václav Smazal Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 65 podpisové vzory - Ing. Miroslav Šabart Krajský soud v Plzni 3.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 64 podpisové vzory - Ing. Marian Kurčík Krajský soud v Plzni 3.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 2
B 833/SL 63 podpisové vzory - Ing. L´udovít Ihring Krajský soud v Plzni 3.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 2
B 833/SL 62 podpisové vzory - Ing. Július Kriváň Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 2
B 833/SL 61 podpisové vzory - Ing. Jaroslava Vrzalová Krajský soud v Plzni 7.12.2007 31.3.2008 1.4.2008 1
B 833/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 2. zased. DR Krajský soud v Plzni 28.2.2008 17.3.2008 20.3.2008 2
B 833/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 1. zased. DR Krajský soud v Plzni 28.2.2008 17.3.2008 20.3.2008 2
B 833/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - výp. ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 21.12.2007 5.2.2008 6.2.2008 2
B 833/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 5.12.2007 5.2.2008 6.2.2008 2
B 833/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 5.12.2007 16.1.2008 17.1.2008 2
B 833/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis o průběhu voleb čl. DR Krajský soud v Plzni 30.11.2007 16.1.2008 17.1.2008 2
B 833/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 22.11.2007 16.1.2008 17.1.2008 11
B 833/SL 53 zpráva auditora 2006 - nezávislého Krajský soud v Plzni 23.2.2007 19.6.2007 20.6.2007 35
B 833/SL 52 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 2.3.2007 19.6.2007 20.6.2007 50
B 833/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.10.2006 17.10.2006 19.10.2006 20
B 833/SL 50 notářský zápis Nz 351/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 10.10.2006 17.10.2006 19.10.2006 5
B 833/SL 49 ostatní -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 2.5.2006 20.7.2006 24.7.2006 6
B 833/SL 48 ostatní -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 22.5.2006 12.7.2006 24.7.2006 26
B 833/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 31.5.2006 12.7.2006 24.7.2006 2
B 833/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 22.5.2006 12.7.2006 24.7.2006 1
B 833/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 17.2.2006 13.6.2006 13.6.2006 34
B 833/SL 44 výroční zpráva 2005 NEKTERE LIST. NESKEN. Krajský soud v Plzni 13.6.2006 13.6.2006 49
B 833/SL 43 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 14.7.2005 22.7.2005 6.9.2005 20
B 833/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 14.4.2005 15.6.2005 21.6.2005 75
B 833/SL 42 notářský zápis Nz 116/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.5.2005 15.6.2005 16.6.2005 7
B 833/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - jmenování gen. řed. Krajský soud v Plzni 9.3.2005 30.3.2005 11.4.2005 1
B 833/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. čl. představ Krajský soud v Plzni 23.12.2004 21.1.2005 24.1.2005 4
B 833/SL 38 podpisové vzory - čl. představ- Krajský soud v Plzni 3.1.2005 7.1.2005 24.1.2005 2
B 833/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl. představ. Krajský soud v Plzni 9.9.2004 7.1.2005 24.1.2005 1
B 833/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů DR 2x Krajský soud v Plzni 22.9.2004 7.1.2005 24.1.2005 6
B 833/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 5.1.2005 7.1.2005 13.1.2005 20
B 833/SL 34 notářský zápis Nz 137/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 3.11.2004 3.12.2004 5.1.2005 10
B 833/SL 33 posudek znalce č.1605/2004 Krajský soud v Plzni 18.10.2004 4.11.2004 25.11.2004 37
B 833/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 23.7.2004 7.10.2004 3.11.2004 1
B 833/SL 31 podpisové vzory člena DR Krajský soud v Plzni 6.9.2004 7.10.2004 3.11.2004 2
B 833/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápid z MVH Krajský soud v Plzni 3.8.2004 7.10.2004 3.11.2004 10
B 833/SL 29 notářský zápis -NZ 94/2004 rozh.+stanovy Krajský soud v Plzni 12.8.2004 29.9.2004 3.11.2004 29
B 833/SL 28 podpisové vzory členů představ.+DR Krajský soud v Plzni 9.7.2004 15.9.2004 9
B 833/SL 27 ostatní -zápis o průběhu voleb Krajský soud v Plzni 30.6.2004 9.7.2004 15.9.2004 2
B 833/SL 26 notářský zápis -NZ 351/2004 rozh.MVH+stanovy Krajský soud v Plzni 26.5.2004 9.7.2004 15.9.2004 21
B 833/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 26.5.2004 9.7.2004 15.9.2004 7
B 833/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 13.2.2004 8.7.2004 21.7.2004 112
B 833/SL 23 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.7.2003 31.7.2003 4.8.2003 21
B 833/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 31.1.2003 28.7.2003 30.7.2003 96
B 833/SL 21 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 4.4.2003 9.4.2003 23.5.2003 2
B 833/SL 20 notářský zápis Nz 219/2003 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 21.3.2003 9.4.2003 23.5.2003 16
B 833/SL 19 notářský zápis Nz 218/2003 - osv. MVH Krajský soud v Plzni 21.3.2003 9.4.2003 23.5.2003 20
B 833/SL 18 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 20.3.2003 9.4.2003 23.5.2003 3
B 833/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 21.2.2002 7.2.2003 17.2.2003 63
B 833/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.2.2001 7.2.2003 17.2.2003 43
B 833/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst.+DR Krajský soud v Plzni 6.11.2002 3.1.2003 10.2.2003 5
B 833/SL 14 notářský zápis -NZ 138/2002 rozh.MVH+ÚZ stan. Krajský soud v Plzni 5.11.2002 3.1.2003 10.2.2003 32
B 833/SL 13 notářský zápis -NZ 137/2002 osv.MVH Krajský soud v Plzni 5.11.2002 3.1.2003 10.2.2003 13
B 833/SL 12 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 17.10.2002 3.1.2003 10.2.2003 3
B 833/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis o průběhu voleb DR Krajský soud v Plzni 2.10.2002 3.1.2003 10.2.2003 2
B 833/SL 10 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 13.5.2002 16.10.2002 31.10.2002 2
B 833/SL 9 notářský zápis Nz 154/2002 - rozh. Krajský soud v Plzni 9.8.2002 9.8.2002 19.8.2002 3
B 833/SL 8 podpisové vzory představenstva Krajský soud v Plzni 21.2.2002 13.3.2002 13.5.2002 5
B 833/SL 7 notářský zápis -NZ 361/2001 rozh.+stanovy Krajský soud v Plzni 10.12.2001 13.3.2002 13.5.2002 23
B 833/SL 5 notářský zápis -NZ 217/2000, N 244/2000 Krajský soud v Plzni 8.11.2000 11.12.2000 19.1.2001 28
B 833/SL 4 notářský zápis Nz 153/2000 + stanovy Krajský soud v Plzni 20.7.2000 11.12.2000 19.1.2001 27
B 833/SL 3 ostatní -smlouva o převodu akcíí Krajský soud v Plzni 6.6.2000 15.6.2000 21.6.2000 5
B 833/SL 2 notářský zápis Nz 125/99 + stanovy Krajský soud v Plzni 10.11.1999 15.11.1999 5.1.2000 27
B 833/SL 1 notářský zápis N 153/99 (zakl.list., stanovy) Krajský soud v Plzni 10.11.1999 15.11.1999 5.1.2000 28
C 3389/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.1997 30.6.1997 13
C 3389/SL 2 notářský zápis -NZ 189/97 rozh.+ÚZ ZL Krajský soud v Plzni 27.6.1998 30.6.1997 30.6.1997 4
C 3389/SL 1 notářský zápis -NZ 261/96 rozh. Krajský soud v Plzni 17.12.1996 27.12.1996 27.12.1996 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TS Plzeň a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TS Plzeň a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.