TECHNOEXPORT, a.s. Praha IČO: 00000841

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHNOEXPORT, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00000841.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TECHNOEXPORT, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1969. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 77 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1969
Spisová značka: BXXXVI 62
IČO: 00000841
Obchodní firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1969
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1969
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a k přechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 247 20640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16339. 11.8.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář" či "Chemoprojek t, a.s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako: - 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 00 0826-000838, 000840-000841, - 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahr azených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673, Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodn ího rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 090921 ze dne 21. září 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Kř ižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda úč etní hodnoty a metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podíl ových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění uveřejní Společnost před Datem přechodu akcií způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. 11.11.2009 - 21.5.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. 2) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 2.787.920.000,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z e současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti. 3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rej stříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.8.2007
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. 2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční a účetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, K omunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556. 3) Způsob upisování akcií: První kolo První kolo je určeno pro upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. Druhé kolo V druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165. 4) Druh akcií, podoba, forma a počet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií. 5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6) Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a právního řádu České republiky. 7) Akcie nového druhu nebudou vydány. 8) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 9) Lhůta pro upsání akcií: První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je v souladu s us tanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpi s akcií ve druhém kole upisování a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Česká inkasní, s.r.o. oznámen písemným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Česká inkasn í, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku a v seznamu akcionářů, nebo předáním osobně statutárními orgánu této společnosti, a to nejpozději do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole úpisu akcií. 10) Místem k úpisu akcií pro první i druhé kolo bude sídlo společnosti - Václavské náměstí 846/1, Praha 1, III. patro, dveře číslo 310, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. 11) Výše emisního kursu akcií se pro první i druhé kolo úpisu stanovuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, a to 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Uvedená výše emisního kursu je stanovena s ohledem na ustanovení § 163a odst. 1 obchodního z ákoníku, jakož i s přihlédnutím k výši zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i k tomu, že jmenovitá hodnota nových akcií bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií stávajících, přičemž zároveň je zohledněn zájem společnosti a stávajících akcionářů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů (v prvním kole upisování) ke splacení emisního kursu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 15,015165 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v prvním kole, jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole, a to převody ze zahraničí na bankovní účet č. CZ 24 0300 0000 0000 1736 8 573 (IBAN), převody z tuzemska na bankovní účet č. 17368573/0300 (ABO), vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurz akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a tato společnost je povinna emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole upisování splatit započtením nejpozději do deseti dnů ode d ne uplynutí lhůty pro úpis akcií v druhém kole upisování. 12) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556 vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pohledávka, která bude započtena proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod vyplývající z Dohody o změně vzájemných práv a pov inností ze dne 30.6.2004. Důvody započtení: Důvodem započtení je řešení vztahů vůči věřiteli Česká inkasní, s.r.o. a zájem na oddlužení společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Představenstvo společnosti je povinno do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole zaslat společnosti Česká inkasní, s.r.o. návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splace ní emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní s.r.o. ve druhém kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro tento smluvní typ. Společnost Česká inkasní, s.r.o. je povinna nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emis ního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování. 13) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 14.9.2004 (slovy: čtrnáctého září roku dvou tisícího čtvrtého) podalo u Městského soudu v Praze návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. 22.7.2005 - 2.8.2007
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000. Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizace pohledávek). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů. Druh akcií: kmenové akcie Podoba akcií: listinné Forma akcií: na jméno Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korun českých) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští. V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem na navrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti. Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1, Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 26.2.2001 - 2.8.2007
Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a to po předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabývá účinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vede společnost. 11.6.1997 - 2.8.2007
Akcie jsou vydány v listinné podobě. 11.6.1997 - 23.6.2014
Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč ( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841 akcií po 100.000,-Kč. 11.3.1993 - 12.11.1993
náměstek generálního ředitele. ing.Milan Bubeník Mračnická 1056,Praha 10-Hostivař 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Václav Pšenička Hostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ 18.12.1989 - 11.4.1991
Generální ředitel: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 18.12.1989 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 14.9.1989 - 18.12.1989
náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav Strnad Jablonecká 420,Praha 9 15.2.1988 - 11.4.1991
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta Krohova 2254,Praha 6-Baba 12.3.1984 - 14.9.1989
náměstek generálního ředitele:ing.Jiří Palounek Poříčany 353,okr.Nymburk 11.7.1978 - 29.3.1989
náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20, Praha 8 22.5.1978 - 14.9.1989
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3 10.11.1977 - 12.3.1984
Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijaty změny §§ 17a19 stanov společnosti. Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975, čj.715/75/SN. 21.1.1976 - 29.11.1995
Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti. 21.1.1976 - 29.11.1995
Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněny ustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 a zrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti. 30.12.1971 - 29.11.1995
Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971 čj.14/251/71. 30.12.1971 - 29.11.1995
generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6 6.5.1971 - 10.11.1977
náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich Kuchta Na Pernikářce 26,Praha 6 17.2.1969 - 10.11.1977
Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčené notářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68. 1.1.1969
Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7 1.1.1969 - 6.5.1971
náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15 Praha 9 1.1.1969 - 11.12.1972
Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů. 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárska spoĺočnost pre zahraničný obchod 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade Company Limited 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonyme pour le Commerce Extérieur 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaft für Aussenhandel 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoe akcioněrnoe obščestvo 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónyma pare el Commercio Exterior 1.1.1969 - 29.11.1995

Aktuální kontaktní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000841
Obchodní firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00000841
Firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.11.1981

Kontakty na TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Třebohostická 3069/14 , Praha 100 00 3.7.2018
Sídlo: Třebohostická 3069/14 , Praha 100 00 16.2.2011 - 3.7.2018
Sídlo: Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 6.12.2002 - 16.2.2011
Sídlo: Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 15.10.1997 - 6.12.2002
Sídlo: Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 23.8.1977 - 15.10.1997
Sídlo: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 1.1.1969 - 23.8.1977

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Třebohostická 3069/14, Praha 100 00

Obory činností TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 28.2.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.1.2008 - 3.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.1.2008 - 3.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.1.2008 - 3.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 28.1.2008 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím sovisejících 15.10.1997 - 15.10.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 15.10.1997 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím souvisejících 15.10.1997 - 28.2.2012
poradenství v obchodě a investicích 12.11.1993 - 28.1.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.11.1993 - 3.6.2009
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu 12.11.1993 - 3.6.2009
1) zahraniční obchod,zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení pro chemický průmysl,včetně zařízení pro průmysl gumárenský a plastikárenský,dále pro průmysl papíru a celulozy,jakož i pro průmysl potravinářský. 1.1.1969 - 12.11.1993
2)vývoz i dovoz jednotlivých částí zařízení,náhradních dílů,kompo nentů,projektů,licencí,montáže,šáfmontáže a technické pomoci, popřípadě stavebních částí dodávek,vesměs pokud to souvisí s vývozem nebo dovozem zboží uvedeného pod bodem 1. 1.1.1969 - 12.11.1993
vše to buď vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménem a na cizí účet,u licencí a technické pomoci též cizím jménem a na cizí účet 1.1.1969 - 12.11.1993
3)veškerá vedlejší činnost související s předmětem podnikání pod body 1) a 2),zejména: a)obstarávání záležitostí pro třetí osoby b)účast na zahraničním i tuzemském výrobním,obchodním nebo jiném podnikání v jakékoliv právně přípustné formě c)úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících 1.1.1969 - 12.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Třebohostická 3069/14 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1008674796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 24.1.2013

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2012

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2012

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel. 23.6.2014
Za společnost jednají jejím jménem ve všech věcech navenek společně: - předseda a místopředseda představenstva nebo - předseda a jeden člen představenstva anebo - místopředseda a jeden člen představenstva. Samostatně může navenek za společnost jejím jménem jednat pouze předseda představenstva, a to na základě písemného pověření představenstvem, pokud mu bylo uděleno. 1.8.2011 - 23.6.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány: - jediný člen představenstva, nebo - prokurista ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku, může-li podle prokury jednat samostatně, nebo - třetí osoba na základě písemné plné moci udělené představenstvem. 18.1.2011 - 1.8.2011
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo na psané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a své funkce vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2.8.2007 - 18.1.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. Podepisování za společnost ses děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. 15.10.1997 - 15.10.1997
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. 15.10.1997 - 2.8.2007
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. 29.11.1995 - 15.10.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje člen představenstva, který je pověřen funkcí generálního ředitele společnosti a předseda představenstva, a to každý samostatně. Ostatní členové představenstva mohou jednat za společnost pouze v rozsahu písemného zmocnění představenstva. Za společnost mohou jednat a zastupovat ji též pracovníci, či jiné osoby, na základě prokury, případně plné moci udělené členem představenstva, který je pověřen funkcí generálního ředitele. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru. 12.11.1993 - 29.11.1995
Podepisování: Podle změněného § 5 stanov podepisování za společnost se děje nyní tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představenstva pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni a generální ředitel, nebo generální ředitel nebo některý jeho náměstek nebo prokurista se samostat- nou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru. 30.12.1971 - 12.11.1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představenstva pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo genrální ředitel nebo některý jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru. 1.1.1969 - 30.12.1971
Jméno: Tomáš Plachý 12.10.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Na cípu 457, Praha 149 00
Jméno: ing. Zdeněk Chytil 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jurkovičova 251/8, Brno 638 00
Jméno: ing. Štefan Voskár 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: .. Česká republika
Jméno: František Staněk 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tábor 522/44, Brno 602 00
Jméno: Ladislav Hemelík 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Lipkách 866/8, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jaroslav Čechura 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: .. Česká republika
Jméno: Miroslav Tkadlec 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prievozska cesta 27 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Bohuslav Preclík 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: U vodárny 878/16, Praha 130 00
Jméno: ing. Josef Bouda 2.9.1971 - 9.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Jméno: ing. Karol Kubala 2.9.1971 - 9.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Jméno: Vladislav Čermák 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 872, Chotěboř 583 01
Jméno: Antonín Kunc 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: 101, Tlustice 268 01
Jméno: Rudolf Mačák 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Revoluční 1283 , Gottwaldov I Česká republika
Jméno: ing. Jan Rottenborn 2.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Raisova 1716/20, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Karol Morár 2.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 26 , Bratislava Česká republika
Jméno: Cyrill Voráč 27.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Labská kotlina 973/19, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jiří Löffler 1.1.1969 - 21.1.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krasnojarská 682/12, Praha 100 00
Jméno: ing. Jan Ludvík 16.10.1973 - 21.1.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Táborská 1991/36, Plzeň 326 00
Jméno: Dr. Jan Tichý 2.9.1971 - 2.7.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třída SNB 699 , Praha 10 Česká republika
Jméno: ing. Josef Bouda 9.9.1971 - 2.7.1976
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Jméno: František Nepovím 21.1.1976 - 2.7.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Hercovkou 1627/18, Praha 182 00
Jméno: ing. Josef Doležal 2.7.1976 - 5.2.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sluneční 1000/28, Plzeň 312 00
Jméno: Svatopluk Klaban 1.1.1969 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělehradská 664/37, Praha 120 00
Jméno: ing. Josef Malát 1.1.1969 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průběžná 1826/63, Praha 100 00
Jméno: Antonín Babáček 2.9.1971 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chládkova 2098/20, Brno 616 00
Jméno: ing. Karol Kubala 9.9.1971 - 5.4.1983
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Jméno: Dr. Václav Ohnútek 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Viniční 3582/224, Brno 615 00
Jméno: ing. Imrich Varhola 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hanzlíčkova 11 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Klimecký 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohuslavice 2 , okr.Gottwaldov Česká republika
Jméno: ing. Vladimír Lexa 5.4.1983 - 4.8.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Červeňova 15 , Bratislava Česká republika
Jméno: Václav Šmídl 5.2.1980 - 27.7.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 1042/97, Plzeň 323 00
Jméno: ing. Eduard Nešpor 5.4.1983 - 27.7.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mahenova 2788/7, Břeclav 690 02
Jméno: Fridolín Kotrba 2.7.1976 - 27.12.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na sklonku 423/1, Praha 150 00
Jméno: Oldřich Čermák 16.10.1973 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Severní 1144, Chotěboř 583 01
Jméno: František Matys 16.10.1973 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heleny Malířové 159/6, Brno 638 00
Jméno: ing. Zbyněk Oktábec CSc. 5.4.1983 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Milešovská 1766/7, Praha 130 00
Jméno: ing. Ludovít Brezula 5.4.1983 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Rovnicami 13 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Zdeněk Trnka 5.4.1983 - 19.8.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štěpánská 629/59, Praha 110 00
Jméno: Zdeněk Štrunc 27.7.1984 - 19.8.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hálkova 1199/34, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Vladimír Štroner 2.7.1976 - 18.8.1988
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Merhautova 956/78, Brno 613 00
Jméno: ing. Leopold Faber 5.4.1983 - 18.8.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brechtova 23/2, Brno 638 00
Jméno: ing. Karel Noga 5.4.1983 - 18.8.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 186, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Miroslav Švejka 18.9.1986 - 26.10.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zemědělská 1578/14, Praha 160 00
Jméno: ing. Zdeněk Feigl 2.7.1976 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 1893/11, Praha 182 00
Jméno: ing. Ivan Križko 4.8.1983 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sklodovskej 4 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Josef Hlavačka 27.7.1984 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žerotínova 247, Napajedla 763 61
Jméno: ing. Adolf Murín 27.12.1985 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nezabudkova 36 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Vladimír Havel 18.9.1986 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Odborářská 888, Chotěboř 583 01
Jméno: ing. Svatopluk Pastyřík 18.9.1986 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamýcká 945/55, Praha 165 00
Jméno: ing. Alois Ondra 19.8.1987 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Saratovská 18 , Bratislava IV Česká republika
Jméno: ing. Karel Noga 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 17. listopadu 186, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Jan Bartošic 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sverdlova 13 , Brno Česká republika
Jméno: ing. Josef Peringer 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rudé armády 799 , Hradec Králové III Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Lněnička 31.12.1991 - 11.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Uhlířova 1144 , Hradec Králové Česká republika
Jméno: ing. Josef Čimbora 31.12.1991 - 11.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slatinská 6 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Milan Šíbl 19.8.1987 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzenecká 2304/74, Plzeň 326 00
Jméno: ing. Antonín Šinágl 31.12.1991 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zahradní 92, Meziboří 435 13
Jméno: ing. Jiří Tesner 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrubínova 1460/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: ing. František Devera 27.12.1985 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: U nádraží 138 , 268 01 Hořovice Česká republika
Jméno: ing. Radim Štengl CSc. 26.10.1989 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sovětské armády 785/42 , Praha 4-Modřany Česká republika
Jméno: ing. Petr Novák CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaselská 266/10, Praha 160 00
Jméno: ing. Josef Cílek CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kaplická 854/53, Praha 140 00
Jméno: ing. Luděk Doležal 31.12.1991 - 3.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad údolím 13/241 , 147 00 Praha 4-Hodkovičky Česká republika
Jméno: ing. Josef Cílek CSc. 29.11.1995 - 3.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kaplická 854/53, Praha 140 00
Jméno: ing. Karel Páral 5.1.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Rozhraní 548/2, Hradec Králové 500 12
Jméno: Věra Kicová 3.4.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 1679/74, Praha 130 00
Jméno: František Smrčka 11.3.1993 - 4.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 879/31, Praha 140 00
Jméno: ing. Lubor Vitáček 5.1.1995 - 4.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 3061/17, Praha 100 00
Jméno: ing. Miroslav Langer 15.10.1997 - 6.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.6.2002
Adresa: Štíbrova 1213/18, Praha 182 00
Jméno: ing. Jiří Palounek 12.11.1993 - 12.8.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kounická 353,Poříčany , okr.Nymburk Česká republika
Jméno: ing. Pavel Mráz 5.1.1995 - 12.8.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5. května 1324/7, Praha 140 00
Jméno: ing. Josef Cílek CSc. 3.4.1997 - 12.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Španielova 1314/23, Praha 163 00
Jméno: Ing. Věra Kicová 15.10.1997 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.1996 do 1.6.2006
Adresa: Vinohradská 1679/74, Praha 130 00
Jméno: Michal Krejčík 6.12.2002 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 1.6.2006
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Josef Cílek CSc. 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.1990 do 1.6.2006
Ve funkci: od 30.5.1995 do 1.6.2006
Adresa: Nepálská 802/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Palounek 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.1992 do 1.6.2006
Adresa: Kounická 353 , Poříčany Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Mráz 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.1994 do 1.6.2006
Adresa: 5. května 1324/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloslav Kožnar 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Ve funkci: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: Na poříčí 1042/16, Praha 110 00
Jméno: Ing. Pavel Mráz 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Ve funkci: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: 5. května 1324/7, Praha 140 00
Jméno: Jan Mayer 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: Nad Rokoskou 799/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Miroslav Langer 16.8.2006 - 30.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 3.1.2008
Adresa: Štíbrova 1213/18, Praha 182 00
Jméno: Dmitrij Švec 30.1.2008 - 24.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 15.6.2009
Adresa: Betlémská 262/10, Praha 110 00
Jméno: Pavel Kryštof 27.9.2007 - 20.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 24.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: Kpt. Stránského 960/37, Praha 198 00
Jméno: Ing. Lubomír Prosek 30.7.2008 - 20.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2008 do 25.6.2009
Adresa: U zeleného ptáka 1159/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Petr Wesselý 27.9.2007 - 24.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2007 do 21.6.2010
Ve funkci: od 24.9.2007 do 21.6.2010
Adresa: Do Lehovic 2208/4, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 20.7.2009 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009
Adresa: Zlatnická 1129/8, Praha 110 00
Jméno: Michal Krejčík 16.8.2006 - 18.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 16.12.2010
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vladimír Kuba 20.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA 20.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Adresa: Na Křtině 271, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 24.8.2010 - 18.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 16.12.2010
Adresa: Zlatnická 1129/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 18.1.2011 - 1.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Michal Krejčík 1.8.2011 - 10.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.9.2013
Ve funkci: od 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA 1.8.2011 - 12.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271, Praha 149 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 1.8.2011 - 14.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Karel Kareta 10.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013 do 10.6.2014
Adresa: Krajanská 360/46, Praha 149 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA 12.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271, Praha 149 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 14.5.2014 - 23.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Tomáš Plachý 23.6.2014 - 4.3.2015
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Tomáš Plachý 4.3.2015 - 10.2.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Tomáš Plachý 10.2.2017 - 12.10.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Miroslav Chocholouš 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Fučíkova 871 , Chodov Česká republika
Jméno: ing. Miloš Kadlec 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Na vyhlídce 1737/5 , 405 05 Děčín 6 Česká republika
Jméno: ing. Karel Babor 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Rakovského 3161/6, Praha 143 00
Jméno: ing. Jiří Kroupa 11.3.1993 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Severní 1334, Chotěboř 583 01
Jméno: ing. Jaroslav Weiss 5.1.1995 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 1042/97, Plzeň 323 00
Jméno: Yona Šourková 11.3.1993 - 15.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: ing. Eva Krecarová 5.1.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Vršovická 919/16, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen (z řad prac. Technoexportu)
Adresa: Aubrechtové 3110/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Irena Krecarová 15.10.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen (z řad prac. Technoexportu)
Adresa: Krohova 2254/37, Praha 160 00
Jméno: ing. Pavel Fiala 29.11.1995 - 4.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Adelova 2612/14, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Vratko Kaššovič CSc. 5.1.1995 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Damborského 2 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Radim Štengl CSc. 29.11.1995 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: K Vltavě 785/42, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Aubrechtové 3110/8, Praha 106 00
Jméno: Irena Kuchtová 15.10.1997 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Krohova 2254/37, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miroslav Doležal 4.3.1999 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Smetanova 317, Vejprnice 330 27
Jméno: Antonín Kadlec 12.11.1993 - 10.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 14.6.2001
Adresa: Loosova 357/14, Brno 638 00
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 20.9.2000 - 6.12.2002
Funkce: člen
Adresa: Slezská 1426/119, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Ing. Jiří Špička 20.9.2000 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2000 do 19.10.2005
Adresa: Arménská 1369/4, Praha 101 00
Jméno: Jan Mayer 20.9.2000 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2000 do 4.5.2006
Adresa: Kolínská 1666/19, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Čoupek 10.5.2002 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 4.5.2006
Ve funkci: od 14.6.2001
Adresa: Vinohrady 107/15, Brno 639 00
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 6.12.2002 - 26.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2000 do 4.5.2006
Ve funkci: od 14.9.2000 do 4.5.2006
Adresa: Slezská 1426/119, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Platovský 20.9.2000 - 16.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2000 do 22.5.2006
Adresa: Na sádce 1748/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. René David 20.9.2000 - 16.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2000 do 22.5.2006
Adresa: Londýnská 537/16, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 26.5.2006 - 21.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 11.4.2007
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Mgr. Karel Štogl 21.5.2007 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2007 do 25.6.2007
Adresa: Melodická 1418/15, Praha 158 00
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 10.8.2007
Ve funkci: od 18.5.2006 do 10.8.2007
Adresa: Slezská 1426/119, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Bis 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 10.8.2007
Adresa: Koterovská 566/145, Plzeň 326 00
Jméno: Zdeněk Čáp PhD. 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 9.8.2007
Ve funkci: od 18.5.2006 do 9.8.2007
Adresa: Vlasákova 2763/5, Mělník 276 01
Jméno: Ing. Radek Zamrzla 25.9.2007 - 30.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.3.2008
Adresa: Americká 1301/12, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Petr Platovský 16.8.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 21.5.2009
Adresa: Doubravická 1307/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. René David 16.8.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 21.5.2009
Adresa: Londýnská 537/16, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Petr Polák 2.8.2007 - 23.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2009
Adresa: Podolská 606/120, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 25.9.2007 - 23.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: Podléšková 1229/24, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Klapka 25.9.2007 - 23.7.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: 108, Laškov 798 57
Jméno: Tomáš Čumpelík 30.7.2008 - 23.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2008 do 25.6.2009
Adresa: Výletní 364/6, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 23.7.2009 - 11.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009
Ve funkci: od 1.7.2009
Adresa: Pod dálnicí 472/6, Praha 140 00
Jméno: Ing. Helena Tychnová 3.6.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2009 do 15.12.2010
Adresa: V dubině 164, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Štítová 243, Praha 149 00
Jméno: Ing. Radek Zamrzla 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Americká 1301/12, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Hana Benediktová 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Chelčického 28, Chlum u Třeboně 378 04
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 11.11.2009 - 18.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Dlouhá 618/14, Praha 110 00
Jméno: Michal Krejčík 18.1.2011 - 1.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. René David 3.6.2009 - 5.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2009 do 17.5.2012
Adresa: Londýnská 537/16, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 18.1.2011 - 12.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. František Doleček 1.8.2011 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Wichterlova 2372/10, Praha 180 00
Jméno: Ing. René David 5.6.2012 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2012 do 10.6.2014
Adresa: Londýnská 537/16, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 12.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129/8, Praha 110 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
samostatná prokura 20.7.2009
Panu JUDr. Ing. Tomáši Novotnému byla udělena samostatná prokura. 20.4.2007
sam. prokura 16.8.2006
samostatná prokura 5.3.1999
Jméno: sam.prok. Jiří Ureš 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: U smaltovny 1381/26, Praha 170 00
Jméno: sam.prok.ing. Štefan Glosík 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: Ke Krči 1047/25, Praha 147 00
Jméno: sam.prok. Václav Stříbrný 25.3.1969 - 27.9.1971
Adresa: Jungmannova 30 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. František Huml 25.3.1969 - 16.6.1972
Adresa: V olšinách 2012/126, Praha 100 00
Jméno: sam.prok.ing. Věroslav Zíka 1.11.1971 - 15.10.1974
Adresa: Žateckých 763/4, Praha 140 00
Jméno: sam.prok. Jaroslav Hejhal 7.3.1973 - 14.4.1976
Adresa: Vodičkova 707/37, Praha 110 00
Jméno: sam.prok. Jiří Sosnovec 25.3.1969 - 22.5.1978
Adresa: Nad Šutkou 984/20, Praha 182 00
Jméno: sam.prok. Marie Svobodová 7.2.1978 - 24.5.1978
Adresa: V zálomu 1268/5, Praha 140 00
Jméno: sam.prok.ing. Jiří Palounek 21.1.1976 - 11.7.1978
Adresa: Kounická 353, Poříčany 289 14
Jméno: Sam Prok. Stanislav Rybář 8.1.1971 - 12.1.1981
Adresa: tř.SNB 9 , Praha 10 Česká republika
Jméno: sam.prok. Miroslav Pavlíček 14.4.1976 - 12.1.1981
Adresa: Čechova 309 , 751 17 Horní Počernice Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Tomáš Strakoš 12.1.1981 - 6.1.1983
Adresa: Běluňská 1970/52, Praha 193 00
Jméno: sam.prok.ing. Josef Cílek 24.5.1978 - 1.2.1985
Adresa: Kaplická 854/53, Praha 140 00
Jméno: sam.prok. Jan Zmrhal 15.10.1974 - 15.2.1988
Adresa: Tolstého 1063/21, Praha 101 00
Jméno: sam.prok.ing. Jaroslav Strnad 1.2.1985 - 15.2.1988
Adresa: Jablonecká 420/66, Praha 190 00
Jméno: sam.prok.ing. Zdeněk Vilím 11.7.1978 - 27.10.1988
Adresa: Družná 1273/6, Praha 143 00
Jméno: sam.prok.ing. Josef Cílek 25.8.1988 - 14.9.1989
Adresa: Kaplická 854/53, Praha 140 00
Jméno: sam.prok.ing. Milan Bubeník 6.1.1983 - 18.12.1989
Adresa: Mračnická 1056 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Sam Prok.ing.václav Pšenička 19.8.1987 - 18.12.1989
Adresa: Na Pískách 519, Hostivice 253 01
Jméno: sam.prok.ing. Josef Šmíd 14.4.1976 - 31.5.1990
Adresa: Na Chodovci 2504 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Věroslav Zíka 30.7.1981 - 31.5.1990
Adresa: Žateckých 763/4, Praha 140 00
Jméno: sam.prok.ing. Oldřich Staněk 15.2.1988 - 31.5.1990
Adresa: Poljanovova 3241/1, Praha 143 00
Jméno: sam.prok. Lubomír Pohanka 31.5.1990 - 11.3.1993
Adresa: Majorova 1469 , Praha 4 - Opatov Česká republika
Jméno: Sam Prok.ing.jiří Kedles 15.11.1990 - 11.3.1993
Adresa: Fibichova 1307/3, Praha 130 00
Jméno: prokurista:ing. Milan Pazour 11.4.1991 - 11.3.1993
Adresa: Klimovova 2106 , Praha 5 Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Luděk Doležal 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Nad údolím 241 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Zdeněk Humhal 11.3.1993 - 3.4.1997
Adresa: Doubravčická 2200/3, Praha 100 00
Jméno: Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213/18, Praha 182 00
Jméno: Ing. Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213/18, Praha 182 00
Jméno: sam.prok.ing. Jiří Knobloch 11.3.1993 - 11.6.1997
Adresa: Bělocerkevská 1009/1 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Lubomír Vitáček 15.11.1990 - 5.3.1999
Adresa: Slunečná 3061/17, Praha 100 00
Jméno: sam.prok.ing. Adam Kisza 11.3.1993 - 12.8.2003
Adresa: Frýdlantská 1319/5, Praha 182 00
Jméno: sam.prok.ing. Václav Dvořák 26.10.1989 - 24.10.2007
Adresa: Boháčova 863/1, Praha 149 00
Jméno: sam.prok.ing. Jiří Palounek 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: Kounická 353,Poříčany , okr.Nymburk Česká republika
Jméno: sam.prok.ing. Pavel Mráz 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: 5. května 1324/7, Praha 140 00
Jméno: sam.prok.ing. Miroslav Langer 3.4.1997 - 24.10.2007
Adresa: Štíbrova 1213/18, Praha 182 00
Jméno: sam.prok.Ing. Václav Mašek 12.8.2003 - 24.10.2007
Adresa: Kolínská 1964/12, Praha 130 00
Jméno: Jan Mayer 16.8.2006 - 24.10.2007
Adresa: Nad Rokoskou 799/9, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Novotný 20.4.2007 - 8.9.2008
Adresa: Štíbrova 1218/8, Praha 182 00
Jméno: Michal Krejčík 5.3.1999 - 20.7.2009
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA 20.7.2009 - 1.8.2011
Adresa: Na Křtině 271, Praha 149 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Plachý CSc.

Vlastníci firmy TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 418 188 000 Kč 100% 11.8.2010
zakladni 696 980 000 Kč 100% 2.8.2007 - 11.8.2010
zakladni 3 484 900 000 Kč 100% 17.4.2007 - 2.8.2007
zakladni 217 600 000 Kč 100% 10.4.2002 - 17.4.2007
zakladni 84 100 000 Kč - 12.11.1993 - 10.4.2002
zakladni 120 000 000 Kč - 1.1.1969 - 12.11.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 12 000 Kč 34 849 23.6.2014
Kmenové akcie na jméno 12 000 Kč 34 849 11.8.2010 - 23.6.2014
Akcie na jméno 20 000 Kč 34 849 2.8.2007 - 11.8.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 34 849 17.4.2007 - 2.8.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 176 10.4.2002 - 17.4.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 841 12.11.1993 - 10.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 200 1.1.1969 - 12.11.1993

Sbírka Listin TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
BXXXVI 62/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 46
BXXXVI 62/SL 94 ostatní zápis ze zasedání SR. Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 2
BXXXVI 62/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 245/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 31
BXXXVI 62/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 48
BXXXVI 62/SL 91 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2013 3.10.2013 11.10.2013 4
BXXXVI 62/SL 90 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2013 3.10.2013 52
BXXXVI 62/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 3.10.2013 50
BXXXVI 62/SL 88 notářský zápis NZ 59/2012 Městský soud v Praze 17.2.2012 5.3.2012 21
BXXXVI 62/SL 87 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 18.7.2011 24.11.2011 24.2.2012 47
BXXXVI 62/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 3.8.2011 4
BXXXVI 62/SL 84 notářský zápis - NZ 236/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 3.8.2011 21
BXXXVI 62/SL 86 ostatní záp.z mimořádného zased.předs Městský soud v Praze 30.6.2011 2.8.2011 2
BXXXVI 62/SL 81 notářský zápis NZ 42/2011 Městský soud v Praze 3.2.2011 2.3.2011 12
BXXXVI 62/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 3
BXXXVI 62/SL 82 notářský zápis NZ 430/2010 Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 34
BXXXVI 62/SL 76 ostatní -zápis ze 7 mim.zased.předst. Městský soud v Praze 28.6.2010 7.9.2010 2
BXXXVI 62/SL 80 notářský zápis NZ 356/2010 Městský soud v Praze 3.8.2010 12.8.2010 31
BXXXVI 62/SL 79 posudek znalce č.100615 Městský soud v Praze 15.6.2010 12.8.2010 138
BXXXVI 62/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 12.8.2010 6
BXXXVI 62/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 30
BXXXVI 62/SL 75 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 29.6.2010 29.6.2010 30.6.2010 17
BXXXVI 62/SL 74 notářský zápis, posudek znalce č.090921/21.9.09/-NZ222/09 Městský soud v Praze 23.10.2009 16.11.2009 19.11.2009 105
BXXXVI 62/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 6.8.2009 81
BXXXVI 62/SL 68 ostatní zápis z mim. VH+předst. Městský soud v Praze 1.7.2009 24.7.2009 17
BXXXVI 62/SL 72 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 30.6.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 71 podpisové vzory +ČP x3 Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 7
BXXXVI 62/SL 70 ostatní výpis ze zápi.z mimo.zase.před Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 3
BXXXVI 62/SL 69 ostatní zápis z mimo.zase.před.spol. Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 64 ostatní výpis ze zápisu z mimořa.zase. Městský soud v Praze 15.6.2009 26.6.2009 1
BXXXVI 62/SL 62 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2009 4.6.2009 8.6.2009 16
BXXXVI 62/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 22.4.2009 23.4.2009 17
BXXXVI 62/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.1.2009 15.1.2009 67
BXXXVI 62/SL 56 ostatní -výp.ze záp.mimoř.jed.představ Městský soud v Praze 14.8.2008 9.9.2008 2
BXXXVI 62/SL 59 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 25.3.2008 1.9.2008 3
BXXXVI 62/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2008 1.9.2008 1
BXXXVI 62/SL 57 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 16.6.2008 1.9.2008 4
BXXXVI 62/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2008 8.8.2008 12.8.2008 15
BXXXVI 62/SL 54 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2008 30.7.2008 10
BXXXVI 62/SL 53 ostatní -výp.ze záp.4.zased.představ. Městský soud v Praze 3.1.2008 30.1.2008 1
BXXXVI 62/SL 52 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 18.12.2007 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 51 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 24.1.2008 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 50 notářský zápis, účetní závěrka NZ 401/2007,2006-rozv+výkaz ZZ Městský soud v Praze 13.12.2007 29.1.2008 20
BXXXVI 62/SL 49 ostatní -výp.ze záp.2zased.představ. Městský soud v Praze 10.10.2007 25.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 48 podpisové vzory + čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 4
BXXXVI 62/SL 47 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 45 ostatní - listina přítomných VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 6
BXXXVI 62/SL 44 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 9
BXXXVI 62/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.8.2007 9.8.2007 15.8.2007 22
BXXXVI 62/SL 41 ostatní -záp. z 6.zased.představenstva Městský soud v Praze 6.3.2007 16.4.2007 4
BXXXVI 62/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2007 16.4.2007 2
BXXXVI 62/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 36 ostatní -záp.z 1.zased.předst. Městský soud v Praze 2.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 34 ostatní zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 1.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+aud.+z.o vz.+VH/26.6.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 8.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 30 ostatní -záp.ze zased.VH Městský soud v Praze 4.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 29 ostatní -zápis z DR/volba předst./ Městský soud v Praze 18.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 27 ostatní záp. z XXXVIII VH Městský soud v Praze 29.6.2005 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 26 notářský zápis NZ 356/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 25 notářský zápis NZ 355/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002+zápis z VH Městský soud v Praze 8.4.2003 3.10.2003 0
BXXXVI 62/SL 21 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 18 ostatní zápis z XXXV. zasedání VH,příl Městský soud v Praze 20.6.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 235/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 11 ostatní -zápis zasedání V H Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 10 notářský zápis NZ 469/2000 Městský soud v Praze 28.11.2000 4.4.2001 0
BXXXVI 62/SL 9 ostatní -zápis z VH XXXIII-zasedání Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 8 stanovy společnosti -úplné znění-2x Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 7 notářský zápis NZ 299/2000 Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 6 ostatní - zápis z XXXII.zasedání VH Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 4 notářský zápis NZ 272/99 Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 2.7.1998 15.7.1998 0
BXXXVI 62/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/97 Městský soud v Praze 25.6.1997 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 46 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 24.9.2007 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TECHNOEXPORT, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TECHNOEXPORT, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.