Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

TECHNOEXPORT, a.s. Praha 10 IČO: 00000841

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHNOEXPORT, a.s., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 00000841.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma TECHNOEXPORT, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem TECHNOEXPORT, a.s. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1969. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 77 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1969
Spisová značka: BXXXVI 62
IČO: 00000841
Obchodní firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1969
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1969
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Na základě projektu rozdělení došlo kodštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod akpřechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 24720640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze voddílu B, vložce 16339. 11.8.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář"či "Chemoprojekt, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako:- 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 000826-000838, 000840-000841,- 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673,Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností 11.11.2009 - 21.5.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti.2) Základní kapitál společnosti bude snížen očástku 2.787.920.000,- Kč ajeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti.3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti kjejich výměně za akcie snižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře kpředložení akcií za účelem jejich výměny za akcie onižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.8.2007
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), ato upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční aúčetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, číslo vložky 25556.3) Způsob upisování akcií:První koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií společnosti svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů stím, že upisovací nárok se vypočte zmaximální výše zvýšení základního kapitálu.Druhé koloVdruhém kole budou akcie, které nebyly upsány svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty kúpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165.4) Druh akcií, podoba, forma apočet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií.5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).6) Rozsah aobsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod aprávního řádu České republiky.7) Akcie nového druhu nebudou vydány.8) Poukázky na akcie nebudou vydávány.9) Lhůta pro upsání akcií:První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozápisu záměru ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ajeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je vsouladu sustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozapsání usnesení valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit azpůsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci opřednostním právu akcionářů na úpis nových akcií suvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.Lhůta pro úpis akcií vdruhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozápisu záměru ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ajeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií ve druhém kole upisování anávrh smlouvy na úpis akc 22.7.2005 - 2.8.2007
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORTakciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000.Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitéhovkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizacepohledávek).Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Českáinkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnostpro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy:jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč(slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých).Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů.Druh akcií: kmenové akciePodoba akcií: listinnéForma akcií: na jménoJmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korunčeských) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jednosto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie,tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští.V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb.,Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostníprávo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem nanavrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti.Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitémuzájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., sesídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnostiTECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1,Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, vekterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. 26.2.2001 - 2.8.2007
Akcie jsou vydány v listinné podobě. 11.6.1997 - 23.6.2014
Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a topo předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabýváúčinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vedespolečnost. 11.6.1997 - 2.8.2007
Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841akcií po 100.000,-Kč. 11.3.1993 - 12.11.1993
Generální ředitel: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4 18.12.1989 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele. ing.Milan BubeníkMračnická 1056,Praha 10-Hostivař 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Václav PšeničkaHostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4 14.9.1989 - 18.12.1989
náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav StrnadJablonecká 420,Praha 9 15.2.1988 - 11.4.1991
Generální ředitel:ing.Oldřich KuchtaKrohova 2254,Praha 6-Baba 12.3.1984 - 14.9.1989
náměstek generálního ředitele:ing.Jiří PalounekPoříčany 353,okr.Nymburk 11.7.1978 - 29.3.1989
náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20,Praha 8 22.5.1978 - 14.9.1989
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3 10.11.1977 - 12.3.1984
Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijatyzměny §§ 17a19 stanov společnosti.Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975,čj.715/75/SN. 21.1.1976 - 29.11.1995
Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti. 21.1.1976 - 29.11.1995
Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněnyustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 azrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti. 30.12.1971 - 29.11.1995
Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971čj.14/251/71. 30.12.1971 - 29.11.1995
generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6 6.5.1971 - 10.11.1977
náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich KuchtaNa Pernikářce 26,Praha 6 17.2.1969 - 10.11.1977
Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstvazahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dálena stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčenénotářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68. 1.1.1969
Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů. 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárskaspoĺočnost pre zahraničný obchod 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade CompanyLimited 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonymepour le Commerce Extérieur 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaftfür Aussenhandel 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoeakcioněrnoe obščestvo 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónymapare el Commercio Exterior 1.1.1969 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15Praha 9 1.1.1969 - 11.12.1972
Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7 1.1.1969 - 6.5.1971

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000841
Obchodní firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00000841
Firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.11.1981

Základní údaje datové schránky

IČO: 00000841
Jméno subjektu: TECHNOEXPORT, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: t2ngkt3

Základní údaje DPH

IČO: 00000841
DIČ: CZ00000841
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: TECHNOEXPORT, a.s.
Sídlo: Třebohostická 3069/14 PRAHA 10 - STRAŠNICE 100 31 PRAHA
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2104160446/2700 28.5.2013
901183/0300 1.4.2013
CZ8662000001070010357249 14.6.2013
CZ7903001759000000901183 4.6.2013
CZ7003001769030000901183 4.6.2013
CZ0280905039780001010016 28.5.2013
CZ2762000000000010357249 23.5.2013
CZ6427000000002102784722 19.5.2013
CZ8227000000002105759194 19.5.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Třebohostická 3069 , 100 31 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10031
16.2.2011
Sídlo: Václavské náměstí 846 , 113 34 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334
6.12.2002 - 16.2.2011
Sídlo: Václavské náměstí 1 , 113 34 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11334
15.10.1997 - 6.12.2002
Sídlo: Václavské náměstí 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1
23.8.1977 - 15.10.1997
Sídlo: Václavské náměstí 56 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 56
1.1.1969 - 23.8.1977

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Třebohostická 3069/14, Praha 100 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Třebohostická 3069/14, Strašnice, 10000 Praha 10

Obory činností TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 28.2.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 28.1.2008 - 3.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.1.2008 - 3.6.2009
poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware 28.1.2008 - 3.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost technických poradců voblasti životního prostředí 28.1.2008 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tímsouvisejících 15.10.1997 - 28.2.2012
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 15.10.1997 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tímsovisejících 15.10.1997 - 15.10.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenskémpodnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.11.1993 - 3.6.2009
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu 12.11.1993 - 3.6.2009
poradenství v obchodě a investicích 12.11.1993 - 28.1.2008
1) zahraniční obchod,zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení prochemický průmysl,včetně zařízení pro průmysl gumárenský aplastikárenský,dále pro průmysl papíru a celulozy,jakož i proprůmysl potravinářský. 1.1.1969 - 12.11.1993
2)vývoz i dovoz jednotlivých částí zařízení,náhradních dílů,komponentů,projektů,licencí,montáže,šáfmontáže a technické pomoci,popřípadě stavebních částí dodávek,vesměs pokud to souvisís vývozem nebo dovozem zboží uvedeného pod bodem 1. 1.1.1969 - 12.11.1993
vše to buď vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménema na cizí účet,u licencí a technické pomoci též cizím jménem ana cizí účet 1.1.1969 - 12.11.1993
3)veškerá vedlejší činnost související s předmětem podnikánípod body 1) a 2),zejména:a)obstarávání záležitostí pro třetí osobyb)účast na zahraničním i tuzemském výrobním,obchodním nebojiném podnikání v jakékoliv právně přípustné forměc)úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytováníslužeb s prodejem souvisejících 1.1.1969 - 12.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Třebohostická 3069/14 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1008674796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 24.1.2013

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2012

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2012

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Plachý 10.2.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
Jméno: Ing. Zdeněk Chytil 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jurkovičova 8 , Brno Česká republika
Brno, Jurkovičova 8
Jméno: Ing. Štefan Voskár 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: . Česká republika
..
Jméno: František Staněk 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tábor 44 , Brno Česká republika
Brno, Tábor 44 C
Jméno: Ladislav Hemelík 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: V lipkách 866 , Hradec Králové I Česká republika
Hradec Králové I, V lipkách 866
Jméno: Jaroslav Čechura 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: . Česká republika
..
Jméno: Miroslav Tkadlec 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prievozska cesta 27 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Prievozska cesta 27
Jméno: Ing. Bohuslav Preclík 1.1.1969 - 2.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: U vodárny 16 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U vodárny 16
Jméno: Ing. Josef Bouda 2.9.1971 - 9.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Marxova 6
Jméno: Ing. Karol Kubala 2.9.1971 - 9.9.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Plzeňská 11
Jméno: Vladislav Čermák 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 872 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Dělnická 872
Jméno: Antonín Kunc 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tlustice 101 , Hořovice Česká republika
Hořovice, Tlustice 101
Jméno: Rudolf Mačák 1.1.1969 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Revoluční 1283 , Gottwaldov I Česká republika
Gottwaldov I, Revoluční 1283
Jméno: Ing. Jan Rottenborn 2.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Raisova 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Raisova 20
Jméno: Ing. Karol Morár 2.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 26 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 26
Jméno: Cyrill Voráč 27.9.1971 - 16.10.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Labská kotlina 973 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Labská kotlina 973
Jméno: Jiří Löffler 1.1.1969 - 21.1.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krasnojarská 12 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Krasnojarská 12
Jméno: Ing. Jan Ludvík 16.10.1973 - 21.1.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Táborská 36 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Táborská 36
Jméno: Dr. Jan Tichý 2.9.1971 - 2.7.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třída SNB 699 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Třída SNB 699/74
Jméno: Ing. Josef Bouda 9.9.1971 - 2.7.1976
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Marxova 6
Jméno: František Nepovím 21.1.1976 - 2.7.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Hercovkou 18 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Hercovkou 18
Jméno: Ing. Josef Doležal 2.7.1976 - 5.2.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Slunečná 28
Jméno: Svatopluk Klaban 1.1.1969 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělehradská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 37
Jméno: Ing. Josef Malát 1.1.1969 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průběžná 63 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 63
Jméno: Antonín Babáček 2.9.1971 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chládkova 20 , Brno Česká republika
Brno, Chládkova 20
Jméno: Ing. Karol Kubala 9.9.1971 - 5.4.1983
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Plzeňská 11
Jméno: Dr. Václav Ohnútek 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Viniční 224 , Brno Česká republika
Brno, Viniční 224
Jméno: Ing. Imrich Varhola 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hanzlíčkova 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Hanzlíčkova 11
Jméno: Ing. Jaroslav Klimecký 16.10.1973 - 5.4.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohuslavice 2 , okr.Gottwaldov Česká republika
okr.Gottwaldov, Bohuslavice 2
Jméno: Ing. Vladimír Lexa 5.4.1983 - 4.8.1983
Funkce: člen představenstva
Adresa: Červeňova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Červeňova 15
Jméno: Václav Šmídl 5.2.1980 - 27.7.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 97 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 97
Jméno: Ing. Eduard Nešpor 5.4.1983 - 27.7.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mahenova 7 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Mahenova 7
Jméno: Fridolín Kotrba 2.7.1976 - 27.12.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Sklonku 1 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Sklonku 1
Jméno: Oldřich Čermák 16.10.1973 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Severní 1144 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Severní 1144
Jméno: František Matys 16.10.1973 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heleny Malířové 6 , Brno Česká republika
Brno, Heleny Malířové 6
Jméno: Ing. Zbyněk Oktábec CSc. 5.4.1983 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Milešovská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Milešovská 7
Jméno: Ing. Ludovít Brezula 5.4.1983 - 18.9.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Rovnicami 13 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Pod Rovnicami 13
Jméno: Ing. Zdeněk Trnka 5.4.1983 - 19.8.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štěpánská 59 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 59
Jméno: Zdeněk Štrunc 27.7.1984 - 19.8.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hálkova 34 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Hálkova 34
Jméno: Ing. Vladimír Štroner 2.7.1976 - 18.8.1988
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Merhautova 78 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 78
Jméno: Ing. Leopold Faber 5.4.1983 - 18.8.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brechtova 2 , Brno-Lesná Česká republika
Brno-Lesná, Brechtova 2
Jméno: Ing. Karel Noga 5.4.1983 - 18.8.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třemošnice 186 , okr.Chrudim Česká republika
okr.Chrudim, Třemošnice 186
Jméno: Ing. Miroslav Švejka 18.9.1986 - 26.10.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zemědělská 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zemědělská 14
Jméno: Ing. Zdeněk Feigl 2.7.1976 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: S.K.Neumanna 11 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, S.K.Neumanna 11
Jméno: Ing. Ivan Križko 4.8.1983 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sklodovskej 4 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Sklodovskej 4
Jméno: Ing. Josef Hlavačka 27.7.1984 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žerotínova 247 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Žerotínova 247
Jméno: Ing. Adolf Murín 27.12.1985 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nezabudkova 36 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Nezabudkova 36
Jméno: Ing. Vladimír Havel 18.9.1986 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Odborářská 888 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Odborářská 888
Jméno: Ing. Svatopluk Pastyřík 18.9.1986 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamýcká 945 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamýcká 945
Jméno: Ing. Alois Ondra 19.8.1987 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Saratovská 18 , Bratislava IV Česká republika
Bratislava IV, Saratovská 18
Jméno: Ing. Karel Noga 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Třemošnice 186 , okr.Chrudim Česká republika
okr.Chrudim, Třemošnice 186
Jméno: Ing. Jan Bartošic 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sverdlova 13 , Brno Česká republika
Brno, Sverdlova 13
Jméno: Ing. Josef Peringer 18.8.1988 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rudé armády 799 , Hradec Králové III Česká republika
Hradec Králové III, Rudé armády 799
Jméno: Ing. Jaroslav Lněnička 31.12.1991 - 11.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Uhlířova 1144 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Uhlířova 1144
Jméno: Ing. Josef Čimbora 31.12.1991 - 11.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slatinská 6 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Slatinská 6
Jméno: Ing. Milan Šíbl 19.8.1987 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzenecká 74 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plzenecká 74
Jméno: Ing. Antonín Šinágl 31.12.1991 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zahradní 92 , Meziboří Česká republika
Meziboří, Zahradní 92
Jméno: Ing. Jiří Tesner 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrubínova 1460 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Hrubínova 1460
Jméno: Ing. František Devera 27.12.1985 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: U nádraží 138 , Hořovice Česká republika
Hořovice, U nádraží 138
Jméno: Ing. Radim Štengl CSc. 26.10.1989 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sovětské armády 785 , Praha 4-Modřany Česká republika
Praha 4-Modřany, Sovětské armády 785/42
Jméno: Ing. Petr Novák CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaselská 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 10
Jméno: Ing. Josef Cílek CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
Jméno: Ing. Luděk Doležal 31.12.1991 - 3.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad údolím 13 , Praha 4-Hodkovičky Česká republika
Praha 4-Hodkovičky, Nad údolím 13/241
Jméno: Ing. Josef Cílek CSc. 29.11.1995 - 3.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
Jméno: Ing. Karel Páral 5.1.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na rozhraní 548 , 500 12 Hradec Králové 12 Česká republika
Hradec Králové 12, Na rozhraní 548, PSČ 50012
Jméno: Věra Kicová 3.4.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 74 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 74
Jméno: František Smrčka 11.3.1993 - 4.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 879 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Pujmanové 879/31
Jméno: Ing. Lubor Vitáček 5.1.1995 - 4.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 17 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Slunečná 17, PSČ 10000
Jméno: Ing. Miroslav Langer 15.10.1997 - 6.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.6.2002
Adresa: Štíbrova 1213 , 180 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18000
Jméno: Ing. Jiří Palounek 12.11.1993 - 12.8.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: okr.Nymburk , Kounická 353 Česká republika
okr.Nymburk, Kounická 353,Poříčany
Jméno: Ing. Pavel Mráz 5.1.1995 - 12.8.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5.května 1324 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7, PSČ 14000
Jméno: Ing. Josef Cílek CSc. 3.4.1997 - 12.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Španielova 1314 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1314/23
Jméno: Ing. Věra Kicová 15.10.1997 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.1996 do 1.6.2006
Adresa: Vinohradská 74 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 74
Jméno: Michal Krejčík 6.12.2002 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 1.6.2006
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16900
Jméno: Ing. Josef Cílek CSc. 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.1990 do 1.6.2006
Ve funkci: od 30.5.1995 do 1.6.2006
Adresa: Nepálská 802 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nepálská 802/2, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jiří Palounek 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.1992 do 1.6.2006
Adresa: Kounická 353 , Poříčany Česká republika
Poříčany, Kounická 353, okres Nymburk
Jméno: Ing. Pavel Mráz 12.8.2003 - 16.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.1994 do 1.6.2006
Adresa: 5.května 1324 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7, PSČ 14000
Jméno: Ing. Miloslav Kožnar 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Ve funkci: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: Na Poříčí 16 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Poříčí 16, PSČ 11000
Jméno: Ing. Pavel Mráz 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Ve funkci: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: 5. května 1324 , 140 00 Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, 5. května 1324/7, PSČ 14000
Jméno: Jan Mayer 16.8.2006 - 27.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 24.9.2007
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18200
Jméno: Ing. Miroslav Langer 16.8.2006 - 30.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 3.1.2008
Adresa: Štíbrova 1213 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18200
Jméno: Dmitrij Švec 30.1.2008 - 24.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 15.6.2009
Adresa: Betlémská 10 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Betlémská 10, PSČ 11000
Jméno: Pavel Kryštof 27.9.2007 - 20.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 24.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: Kpt. Stránského 960 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kpt. Stránského 960, PSČ 19800
Jméno: Ing. Lubomír Prosek 30.7.2008 - 20.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2008 do 25.6.2009
Adresa: U Zeleného ptáka 1159 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, U Zeleného ptáka 1159, PSČ 14800
Jméno: Ing. Petr Wesselý 27.9.2007 - 24.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2007 do 21.6.2010
Ve funkci: od 24.9.2007 do 21.6.2010
Adresa: Do Lehovic 2208 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Do Lehovic 2208, PSČ 25101
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 20.7.2009 - 24.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
Jméno: Michal Krejčík 16.8.2006 - 18.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2006 do 16.12.2010
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
Jméno: Ing. Vladimír Kuba 20.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Adresa: Za zahradami 397 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Za zahradami 397/4, PSČ 10900
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA. 20.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 24.8.2010 - 18.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 16.12.2010
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 18.1.2011 - 1.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
Jméno: Michal Krejčík 1.8.2011 - 10.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.9.2013
Ve funkci: od 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA. 1.8.2011 - 12.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 1.8.2011 - 14.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
Jméno: Karel Kareta 10.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013 do 10.6.2014
Adresa: Krajanská 360 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Krajanská 360/46, Újezd, 149 00 Praha 4
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA. 12.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 14.5.2014 - 23.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
Jméno: Tomáš Plachý 23.6.2014 - 4.3.2015
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
Jméno: Tomáš Plachý 4.3.2015 - 10.2.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Chocholouš 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Fučíkova 871 , Chodov Česká republika
Chodov, Fučíkova 871
Jméno: Ing. Miloš Kadlec 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Na vyhlídce 1737 , Děčín 6 Česká republika
Děčín 6, Na vyhlídce 1737/5
Jméno: Ing. Karel Babor 11.3.1993 - 5.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Rakouského 3161 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rakouského 3161
Jméno: Ing. Jiří Kroupa 11.3.1993 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Severní 1334 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Severní 1334
Jméno: Ing. Jaroslav Weiss 5.1.1995 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 97 , 323 15 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 97, PSČ 32315
Jméno: Yona Šourková 11.3.1993 - 15.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Mazurská 520 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 520
Jméno: Ing. Eva Krecarová 5.1.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Vršovická 16 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 16, PSČ 10000
Jméno: Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen (z řad prac. Technoexportu)
Adresa: Aubrechtové 3110 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3110, PSČ 10000
Jméno: Ing. Irena Krecarová 15.10.1997 - 15.10.1997
Funkce: člen (z řad prac. Technoexportu)
Adresa: Krohova 2254 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
Jméno: Ing. Pavel Fiala 29.11.1995 - 4.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Adélova 14 , 320 01 Plzeň Česká republika
Plzeň, Adélova 14, PSČ 32001
Jméno: Ing. Vratko Kaššovič CSc. 5.1.1995 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Damborského 2 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Damborského 2
Jméno: Ing. Radim Štengl CSc. 29.11.1995 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: K Vltavě 785 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, K Vltavě 785/42, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Aubrechtové 3110 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3110, PSČ 10000
Jméno: Irena Kuchtová 15.10.1997 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Krohova 2254 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
Jméno: Ing. Miroslav Doležal 4.3.1999 - 20.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Smetanová 317 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice, Smetanová 317, okres Plzeň-sever, PSČ 33027
Jméno: Antonín Kadlec 12.11.1993 - 10.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 14.6.2001
Adresa: Loosova 14 , Brno Česká republika
Brno, Loosova 14
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 20.9.2000 - 6.12.2002
Funkce: člen
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
Jméno: JUDr. Ing. Jiří Špička 20.9.2000 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2000 do 19.10.2005
Adresa: Arménská 4 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Arménská 4, PSČ 10000
Jméno: Jan Mayer 20.9.2000 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2000 do 4.5.2006
Adresa: Kolínská 1666 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1666/19, PSČ 13000
Jméno: Ing. Milan Čoupek 10.5.2002 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 4.5.2006
Ve funkci: od 14.6.2001
Adresa: Vinohrady 15 , Brno Česká republika
Brno, Vinohrady 15, okres Brno-město, PSČ 63900
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 6.12.2002 - 26.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2000 do 4.5.2006
Ve funkci: od 14.9.2000 do 4.5.2006
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
Jméno: Ing. Petr Platovský 20.9.2000 - 16.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2000 do 22.5.2006
Adresa: Na Sádce 1748 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Sádce 1748, PSČ 14000
Jméno: Ing. René David 20.9.2000 - 16.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.5.2000 do 22.5.2006
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
Jméno: Ing. Karel Goldemund 26.5.2006 - 21.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 11.4.2007
Adresa: Tyršova 681 , Vyškov Česká republika
Vyškov, Tyršova 681/38
Jméno: Mgr. Karel Štogl 21.5.2007 - 2.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2007 do 25.6.2007
Adresa: Melodická 1418 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Melodická 1418/15, PSČ 15500
Jméno: Ing. Miloslav Hejnák CSc. 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 10.8.2007
Ve funkci: od 18.5.2006 do 10.8.2007
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jiří Bis 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 10.8.2007
Adresa: Koterovská 145 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 145, PSČ 32600
Jméno: Zdeněk Čáp Ph.D. 26.5.2006 - 25.9.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2006 do 9.8.2007
Ve funkci: od 18.5.2006 do 9.8.2007
Adresa: Vlasákova 2763 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, Vlasákova 2763/5, PSČ 27601
Jméno: Ing. Radek Zamrzla 25.9.2007 - 30.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.3.2008
Adresa: Americká 1301 , 360 09 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
Jméno: Ing. Petr Platovský 16.8.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 21.5.2009
Adresa: Doubravická 1307 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1307, PSČ 14000
Jméno: Ing. René David 16.8.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2006 do 21.5.2009
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
Jméno: JUDr. Petr Polák 2.8.2007 - 23.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007 do 25.6.2009
Adresa: Podolská 606 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 606/120, PSČ 14000
Jméno: Mgr. Pavel Pražák 25.9.2007 - 23.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: Podléšková 1229 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Podléšková 1229/24, PSČ 10600
Jméno: JUDr. Zdeněk Klapka 25.9.2007 - 23.7.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 25.6.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 25.6.2009
Adresa: 798 57 Laškov 108 Česká republika
Laškov 108, PSČ 79857
Jméno: Tomáš Čumpelík 30.7.2008 - 23.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2008 do 25.6.2009
Adresa: Výletní 364 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Výletní 364/6, PSČ 14200
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 23.7.2009 - 11.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009
Ve funkci: od 1.7.2009
Adresa: Pod Dálnicí 472 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Dálnicí 472/6, PSČ 14000
Jméno: Ing. Helena Tychnová 3.6.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2009 do 15.12.2010
Adresa: V Dubině 164 , 252 28 Černošice Česká republika
Černošice, V Dubině 164, PSČ 25228
Jméno: Ing. Tomáš Plachý CSc. 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
Jméno: Ing. Radek Zamrzla 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Americká 1301 , 360 09 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
Jméno: Hana Benediktová 23.7.2009 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Chelčického 28 , 378 04 Chlum u Třeboně Česká republika
Chlum u Třeboně, Chelčického 28, PSČ 37804
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 11.11.2009 - 18.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.7.2009 do 16.12.2010
Adresa: Dlouhá 618 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 618/14, PSČ 11000
Jméno: Michal Krejčík 18.1.2011 - 1.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
Jméno: Ing. René David 3.6.2009 - 5.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2009 do 17.5.2012
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 18.1.2011 - 12.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
Jméno: Ing. František Doleček 1.8.2011 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 10.6.2014
Adresa: Wichterlova 2372 , 182 00 Praha 9 - Libeň Česká republika
Praha 9 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 18200
Jméno: Ing. René David 5.6.2012 - 23.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2012 do 10.6.2014
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jan Mengler CSc. 12.10.2013 - 23.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Ve funkci: od 16.12.2010 do 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Samprokjiří Ureš 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: U Smaltovny 26 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Smaltovny 26
Jméno: Ing. Samprokštefan Glosík 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: Ke Krči 25 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 25
Jméno: Samprokváclav Stříbrný 25.3.1969 - 27.9.1971
Adresa: Jungmannova 30 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 30
Jméno: Ing. Samprokfrantišek Huml 25.3.1969 - 16.6.1972
Adresa: V Olšinách 2012 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Olšinách 2012
Jméno: Ing. Samprokvěroslav Zíka 1.11.1971 - 15.10.1974
Adresa: Žateckých 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Žateckých 4
Jméno: Samprokjaroslav Hejhal 7.3.1973 - 14.4.1976
Adresa: Vodičkova 707 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 707/37
Jméno: Samprokjiří Sosnovec 25.3.1969 - 22.5.1978
Adresa: Nad Šutkou 20 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Šutkou 20
Jméno: Samprokmarie Svobodová 7.2.1978 - 24.5.1978
Adresa: V zálomu 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zálomu 5
Jméno: Ing. Samprokjiří Palounek 21.1.1976 - 11.7.1978
Adresa: Poříčany 353 , okr. Nymburk Česká republika
okr. Nymburk, Poříčany 353
Jméno: Sam Prokstanislav Rybář 8.1.1971 - 12.1.1981
Adresa: tř.SNB 9 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, tř.SNB 9
Jméno: Samprokmiroslav Pavlíček 14.4.1976 - 12.1.1981
Adresa: Čechova 309 , Horní Počernice Česká republika
Horní Počernice, Čechova 309
Jméno: Ing. Samproktomáš Strakoš 12.1.1981 - 6.1.1983
Adresa: Běluňská 1970 , Praha 9-Horní Počernice Česká republika
Praha 9-Horní Počernice, Běluňská 1970
Jméno: Ing. Samprokjosef Cílek 24.5.1978 - 1.2.1985
Adresa: sídliště Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4,sídliště Pankrác I, Kaplická 854/53
Jméno: Samprokjan Zmrhal 15.10.1974 - 15.2.1988
Adresa: Tolstého 21 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Tolstého 21/1063
Jméno: Ing. Samprokjaroslav Strnad 1.2.1985 - 15.2.1988
Adresa: Jablonecká 420 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420
Jméno: Ing. Samprokzdeněk Vilím 11.7.1978 - 27.10.1988
Adresa: Družná 1273 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Družná 1273/6
Jméno: Ing. Samprokjosef Cílek 25.8.1988 - 14.9.1989
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
Jméno: Ing. Samprokmilan Bubeník 6.1.1983 - 18.12.1989
Adresa: Mračnická 1056 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mračnická 1056
Jméno: Ing. Sam Prokváclav Pšenička 19.8.1987 - 18.12.1989
Adresa: okr.Praha-západ , Hostivice Česká republika
Hostivice,okr.Praha-západ, Sídliště na pískách 519
Jméno: Ing. Samprokjosef Šmíd 14.4.1976 - 31.5.1990
Adresa: Na Chodovci 2504 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Chodovci 2504
Jméno: Ing. Samprokvěroslav Zíka 30.7.1981 - 31.5.1990
Adresa: Žateckých 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Žateckých 4
Jméno: Ing. Samprokoldřich Staněk 15.2.1988 - 31.5.1990
Adresa: Poljanovova 3241 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Poljanovova 3241
Jméno: Samproklubomír Pohanka 31.5.1990 - 11.3.1993
Adresa: Majorova 1469 , Praha 4 - Opatov Česká republika
Praha 4 - Opatov, Majorova 1469
Jméno: Ing. Sam Prokjiří Kedles 15.11.1990 - 11.3.1993
Adresa: Fibichova 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Fibichova 3
Jméno: Prokurista:ingmilan Pazour 11.4.1991 - 11.3.1993
Adresa: Klimovova 2106 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klimovova 2106
Jméno: Ing. Samprokluděk Doležal 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Nad údolím 241 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad údolím 241/13
Jméno: Ing. Samprokzdeněk Humhal 11.3.1993 - 3.4.1997
Adresa: Doubravčická 2200 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Doubravčická 2200
Jméno: Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno: Ing. Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno: Ing. Samprokjiří Knobloch 11.3.1993 - 11.6.1997
Adresa: Bělocerkevská 1009 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1009/1
Jméno: Ing. Samproklubomír Vitáček 15.11.1990 - 5.3.1999
Adresa: Slunečná 17 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Slunečná 17
Jméno: Ing. Samprokadam Kisza 11.3.1993 - 12.8.2003
Adresa: Frýdlantská 1319 , Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1319/5
Jméno: Ing. Samprokváclav Dvořák 26.10.1989 - 24.10.2007
Adresa: Boháčova 863 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boháčova 863
Jméno: Ing. Samprokjiří Palounek 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: okr.Nymburk , Kounická 353 Česká republika
okr.Nymburk, Kounická 353,Poříčany
Jméno: Ing. Samprokpavel Mráz 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: 5.května 1324 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7
Jméno: Ing. Samprokmiroslav Langer 3.4.1997 - 24.10.2007
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno: Ing. Samprokváclav Mašek 12.8.2003 - 24.10.2007
Adresa: Kolínská 1964 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1964/12, PSČ 13000
Jméno: Jan Mayer 16.8.2006 - 24.10.2007
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18200
Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Novotný 20.4.2007 - 8.9.2008
Adresa: Štíbrova 1218 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1218/8, PSČ 18200
Jméno: Michal Krejčík 5.3.1999 - 20.7.2009
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4
Jméno: Ing. Tomáš Plachý MBA. 20.7.2009 - 1.8.2011
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Plachý CSc.

Vlastníci firmy TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 418 188 000 Kč 100% 11.8.2010
zakladni 696 980 000 Kč 100% 2.8.2007 - 11.8.2010
zakladni 3 484 900 000 Kč 100% 17.4.2007 - 2.8.2007
zakladni 217 600 000 Kč 100% 10.4.2002 - 17.4.2007
zakladni 84 100 000 Kč - 12.11.1993 - 10.4.2002
zakladni 120 000 000 Kč - 1.1.1969 - 12.11.1993

Sbírka Listin TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
BXXXVI 62/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 46
BXXXVI 62/SL 94 ostatní zápis ze zasedání SR. Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 2
BXXXVI 62/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 245/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 31
BXXXVI 62/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 48
BXXXVI 62/SL 91 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2013 3.10.2013 11.10.2013 4
BXXXVI 62/SL 90 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2013 3.10.2013 52
BXXXVI 62/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 3.10.2013 50
BXXXVI 62/SL 88 notářský zápis NZ 59/2012 Městský soud v Praze 17.2.2012 5.3.2012 21
BXXXVI 62/SL 87 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 18.7.2011 24.11.2011 24.2.2012 47
BXXXVI 62/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 3.8.2011 4
BXXXVI 62/SL 84 notářský zápis - NZ 236/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 3.8.2011 21
BXXXVI 62/SL 86 ostatní záp.z mimořádného zased.předs Městský soud v Praze 30.6.2011 2.8.2011 2
BXXXVI 62/SL 81 notářský zápis NZ 42/2011 Městský soud v Praze 3.2.2011 2.3.2011 12
BXXXVI 62/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 3
BXXXVI 62/SL 82 notářský zápis NZ 430/2010 Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 34
BXXXVI 62/SL 76 ostatní -zápis ze 7 mim.zased.předst. Městský soud v Praze 28.6.2010 7.9.2010 2
BXXXVI 62/SL 80 notářský zápis NZ 356/2010 Městský soud v Praze 3.8.2010 12.8.2010 31
BXXXVI 62/SL 79 posudek znalce č.100615 Městský soud v Praze 15.6.2010 12.8.2010 138
BXXXVI 62/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 12.8.2010 6
BXXXVI 62/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 30
BXXXVI 62/SL 75 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 29.6.2010 29.6.2010 30.6.2010 17
BXXXVI 62/SL 74 notářský zápis, posudek znalce č.090921/21.9.09/-NZ222/09 Městský soud v Praze 23.10.2009 16.11.2009 19.11.2009 105
BXXXVI 62/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 6.8.2009 81
BXXXVI 62/SL 68 ostatní zápis z mim. VH+předst. Městský soud v Praze 1.7.2009 24.7.2009 17
BXXXVI 62/SL 72 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 30.6.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 71 podpisové vzory +ČP x3 Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 7
BXXXVI 62/SL 70 ostatní výpis ze zápi.z mimo.zase.před Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 3
BXXXVI 62/SL 69 ostatní zápis z mimo.zase.před.spol. Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 64 ostatní výpis ze zápisu z mimořa.zase. Městský soud v Praze 15.6.2009 26.6.2009 1
BXXXVI 62/SL 62 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2009 4.6.2009 8.6.2009 16
BXXXVI 62/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 22.4.2009 23.4.2009 17
BXXXVI 62/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.1.2009 15.1.2009 67
BXXXVI 62/SL 56 ostatní -výp.ze záp.mimoř.jed.představ Městský soud v Praze 14.8.2008 9.9.2008 2
BXXXVI 62/SL 59 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 25.3.2008 1.9.2008 3
BXXXVI 62/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2008 1.9.2008 1
BXXXVI 62/SL 57 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 16.6.2008 1.9.2008 4
BXXXVI 62/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2008 8.8.2008 12.8.2008 15
BXXXVI 62/SL 54 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2008 30.7.2008 10
BXXXVI 62/SL 53 ostatní -výp.ze záp.4.zased.představ. Městský soud v Praze 3.1.2008 30.1.2008 1
BXXXVI 62/SL 52 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 18.12.2007 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 51 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 24.1.2008 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 50 notářský zápis, účetní závěrka NZ 401/2007,2006-rozv+výkaz ZZ Městský soud v Praze 13.12.2007 29.1.2008 20
BXXXVI 62/SL 49 ostatní -výp.ze záp.2zased.představ. Městský soud v Praze 10.10.2007 25.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 48 podpisové vzory + čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 4
BXXXVI 62/SL 47 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 45 ostatní - listina přítomných VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 6
BXXXVI 62/SL 44 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 9
BXXXVI 62/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.8.2007 9.8.2007 15.8.2007 22
BXXXVI 62/SL 41 ostatní -záp. z 6.zased.představenstva Městský soud v Praze 6.3.2007 16.4.2007 4
BXXXVI 62/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2007 16.4.2007 2
BXXXVI 62/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 36 ostatní -záp.z 1.zased.předst. Městský soud v Praze 2.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 34 ostatní zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 1.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+aud.+z.o vz.+VH/26.6.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 8.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 30 ostatní -záp.ze zased.VH Městský soud v Praze 4.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 29 ostatní -zápis z DR/volba předst./ Městský soud v Praze 18.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 27 ostatní záp. z XXXVIII VH Městský soud v Praze 29.6.2005 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 26 notářský zápis NZ 356/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 25 notářský zápis NZ 355/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002+zápis z VH Městský soud v Praze 8.4.2003 3.10.2003 0
BXXXVI 62/SL 21 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 18 ostatní zápis z XXXV. zasedání VH,příl Městský soud v Praze 20.6.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 235/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 11 ostatní -zápis zasedání V H Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 10 notářský zápis NZ 469/2000 Městský soud v Praze 28.11.2000 4.4.2001 0
BXXXVI 62/SL 9 ostatní -zápis z VH XXXIII-zasedání Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 8 stanovy společnosti -úplné znění-2x Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 7 notářský zápis NZ 299/2000 Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 6 ostatní - zápis z XXXII.zasedání VH Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 4 notářský zápis NZ 272/99 Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 2.7.1998 15.7.1998 0
BXXXVI 62/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/97 Městský soud v Praze 25.6.1997 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 46 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 24.9.2007 0

Hodnocení TECHNOEXPORT, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TECHNOEXPORT, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...