TANEX Vladislav,a.s. Vladislav IČO: 25570803

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TANEX Vladislav,a.s., která sídlí v obci Vladislav a bylo jí přiděleno IČO 25570803.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TANEX Vladislav,a.s. se sídlem v obci Vladislav byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 26.7.1999
Spisová značka: B 3043
IČO: 25570803
Obchodní firma: TANEX Vladislav,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.7.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.7.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 15.8.2014 - 26.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 15.8.2014 - 26.3.2018
Valná hromada společnosti TANEX Vladislav, a.s., se sídlem ve Vladislavi 70, IČ 255 70 803 (dále jen "Společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu ekonomické stabilizace Společnosti a optimalizace struktury pasiv v rozvaze spole čnosti, a to o částku 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v důležitém zájmu Společnosti, který je specifikován ve zprávě představenstva. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097, IČ 438 73 871 (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností: - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úvěrů poskytnutých společností TANEX Vladislav, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.12.2006, 15.12.2006 a 25.9.2008 v celkové částce 23.900.000,-- Kč (slovy: dvacettři mil iony devětset tisíc korun českých), - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úroků z úvěrů sjednaných v uvedených smlouvách za dobu do 31.10.2008 v celkové výši 2.650.845,83 Kč (slovy: dva miliony šestsetpadesát tisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 83/ 100), - část pohledávky věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nezaplaceného nájemného za nájem dopravního prostředku podle nájemních smluv ze dne 26.2.2003 a ze dne 22.5.2007 ve výši 1.449.154,17 Kč (slovy: jeden milion čtyřistačtyřicetdevět tisí c jednostopadesátčtyři korun českých 17/100). Potvrzení auditora Ing. Pavla Hrabáka, číslo osvědčení 996 ze dne 10.12.2008 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 7 notářského zápisu. Valná hromada společnosti schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouvu o započtení uzavře Společnost s Upisovatelem. Lhůta 10 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti U pisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. 15.12.2008 - 30.12.2008
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 1.10.1999. 8.12.1999 - 15.8.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 21.9.1999 - 8.12.1999
1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Na celkovou částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorun českých). Upisování nad částku 19.000.000,- Kč se nepřipouští. 21.9.1999 - 8.12.1999
2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 19 kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), v listinné podobě, neveřejně obchodovatelných. 21.9.1999 - 8.12.1999
3. Všechny nově upisované akcie budou upsány výhradně stávajícím jediným akcionářem společnosti - společností TANEX, akciová společnost, se sídlem Jaroměř, IČ 00013641. 21.9.1999 - 8.12.1999
4. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Vladislavi 70. 21.9.1999 - 8.12.1999
5. Schvaluje splacení emisního kursu všech upisovaných akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku TANEX, akciová společnost, IČ 00013641 a to odštěpný závod TANEX, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav, se sídlem Vladislav, t.j. věci movité a nemovité, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování činnosti odštěpného závodu Vladislav. Výše ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Milana Votypky ze dne 10.8.1999, číslo posudku 2708-089/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Milanem Votypkou, byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Dále ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 16.8.1999, číslo posudku 220/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý hmotný majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Jaroslavou Medvědovou byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou, číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Pro účel zvýšení základního jmění rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady, že na základě výše ocenění nepeněžitého vkladu vycházejí z posudků výše uvedených znalců, se použije částka 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií. 21.9.1999 - 8.12.1999
6. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel v den úpisu, převodem věcí movitých a nemovitých, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování TANEX a.s., odštěpný závod Vladislav, t.j. předáním části podniku do majetku akciové společnosti TANEX Vladislav a.s. dle § 476 a násl. obchodního zákoníku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ve Vladislavi 70. 21.9.1999 - 8.12.1999

Aktuální kontaktní údaje TANEX Vladislav,a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25570803
Obchodní firma: TANEX Vladislav, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třebíč
Vznik první živnosti: 26.7.1999
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25570803
Firma: TANEX Vladislav,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Vladislav
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.7.1999

Kontakty na TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 70 , Vladislav 675 01 15.8.2014
Sídlo: 70 , Vladislav 675 01 26.7.1999 - 15.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.8.2008
silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti 28.8.2008 - 7.2.2011
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona 26.7.1999 - 7.2.2011
výroba polygrafických lepidel a želatiny 26.7.1999 - 7.2.2011
výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu 26.7.1999 - 7.2.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba polygrafických lepidel a želatiny

 • Výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu

 • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 70 , Vladislav 675 01
Identifikační číslo provozovny: 1001475054
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba polygrafických lepidel a želatiny

 • Výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu

 • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 11.3.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 70 , Vladislav 675 01
Identifikační číslo provozovny: 1001475054
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.8.1999

Živnost č. 3 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba polygrafických lepidel a želatiny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba klihů
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 15.8.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jménem společnosti navenek jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. Činí-li členové představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 14.2.2011 - 15.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti. 26.7.1999 - 14.2.2011
Jméno: Miroslava Mokrišová 26.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2016
Adresa: 277, Vladislav 675 01
Jméno: Ing. Tomáš Vais 26.7.1999 - 4.3.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Klapálkova 2241/7, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ladislav Adamec CSc. 26.7.1999 - 4.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Milady Horákové 387/56, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Halouska 26.7.1999 - 4.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Kubíkova 1180/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Tomáš Vais 4.3.2005 - 4.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.10.2004
Ve funkci: od 29.6.2002 do 31.10.2004
Adresa: Klapálkova 2241/7, Praha 149 00
Jméno: František Zpěvák 4.3.2005 - 8.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 12.1.2005 do 25.5.2006
Adresa: Spojenců 618/12, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Jan Halouska 4.3.2005 - 8.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2002
Adresa: Kubíkova 1180/9, Praha 182 00
Jméno: František Zpěvák 8.6.2006 - 17.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2005 do 22.6.2006
Adresa: Spojenců 618/12, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Ladislav Adamec CSc. 4.3.2005 - 28.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2002 do 29.9.2007
Adresa: Milady Horákové 387/56, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Halouska 8.6.2006 - 28.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2002 do 29.9.2007
Ve funkci: od 26.5.2006 do 29.9.2007
Adresa: Kubíkova 1180/9, Praha 182 00
Jméno: Miroslava Mokrišová 17.7.2006 - 14.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2006 do 3.2.2011
Adresa: 277, Vladislav 675 01
Jméno: Ing. Jan Halouska 28.8.2008 - 14.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Ve funkci: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Adresa: Kubíkova 1180/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ladislav Adamec CSc. 28.8.2008 - 14.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Adresa: Milady Horákové 387/56, Praha 170 00
Jméno: Bc. Miroslava Mokrišová 14.2.2011 - 15.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2011
Adresa: 277, Vladislav 675 01
Jméno: Bc. Miroslava Mokrišová 15.8.2014 - 26.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2011 do 3.2.2016
Ve funkci: do 3.2.2016
Adresa: 277, Vladislav 675 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Černý 26.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2016
Adresa: 451, Štítná nad Vláří-Popov 763 33
Jméno: Ing. Martina Rusňáková 26.7.1999 - 23.2.2002
Funkce: členka
Adresa: Klírova 1916/4, Praha 148 00
Jméno: Ing. Vojtěch Sedláček 26.7.1999 - 4.3.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Květinková 371/14, Praha 130 00
Jméno: Dana Lorencová 26.7.1999 - 4.3.2005
Funkce: členka
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Majerského 2049/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Martina Rusňáková 23.2.2002 - 4.3.2005
Funkce: členka
Ve funkci: od 26.7.1999 do 29.6.2002
Adresa: Březská 518/7, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Vojtěch Sedláček 4.3.2005 - 28.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2002 do 29.9.2007
Adresa: Květinková 371/14, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martina Rusňáková 4.3.2005 - 28.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2002 do 29.9.2007
Adresa: Březská 518/7, Říčany 251 01
Jméno: Dana Lorencová 4.3.2005 - 28.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2002 do 29.9.2007
Adresa: Majerského 2049/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vojtěch Sedláček 28.8.2008 - 14.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Adresa: Květinková 371/14, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martina Rusňáková 28.8.2008 - 14.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Adresa: Březská 518/7, Říčany 251 01
Jméno: Dana Lorencová 28.8.2008 - 14.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 3.2.2011
Adresa: Majerského 2049 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Mgr. Jan Špirk 14.2.2011 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2011 do 12.8.2014
Adresa: Mezi Domy 795, Jesenice 252 42
Jméno: Tomáš Černý 14.2.2011 - 15.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2011
Ve funkci: od 3.2.2011
Adresa: 451, Štítná nad Vláří-Popov 763 33
Jméno: Lubomír Lysák 14.2.2011 - 15.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2011 do 12.8.2014
Adresa: Rozkvět 705, Brumov-Bylnice 763 31
Jméno: Mgr. Jan Špirk 12.8.2014 - 15.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2011 do 12.8.2014
Adresa: Cedrová 1271, Jesenice 252 42
Jméno: Tomáš Černý 15.8.2014 - 26.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2011 do 3.2.2016
Ve funkci: od 3.2.2011 do 3.2.2016
Adresa: 451, Štítná nad Vláří-Popov 763 33

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Miroslava Mokrišová

Vlastníci firmy TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 48 000 000 Kč - 30.12.2008
zakladni 20 000 000 Kč - 8.12.1999 - 30.12.2008
zakladni 1 000 000 Kč - 26.7.1999 - 8.12.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 15.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 280 15.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 280 30.12.2008 - 15.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 17.9.2008 - 15.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 8.12.1999 - 17.9.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 26.7.1999 - 8.12.1999

Sbírka Listin TANEX Vladislav,a.s. IČO: 25570803

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3043/SL 69 zpráva auditora za rok 2014 Krajský soud v Brně 19.6.2015 8.1.2016 13.1.2016 2
B 3043/SL 68 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 16.6.2015 8.1.2016 13.1.2016 6
B 3043/SL 67 účetní závěrka [2014] cash flow + přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 16.6.2015 8.1.2016 13.1.2016 3
B 3043/SL 66 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 16.6.2015 8.1.2016 13.1.2016 15
B 3043/SL 65 účetní závěrka [2011] výkaz Krajský soud v Brně 15.5.2012 11.12.2014 17.12.2014 2
B 3043/SL 64 účetní závěrka [2011] rozvaha Krajský soud v Brně 15.5.2012 11.12.2014 17.12.2014 4
B 3043/SL 63 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Brně 15.5.2012 11.12.2014 17.12.2014 14
B 3043/SL 62 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 28.6.2013 11.12.2014 17.12.2014 2
B 3043/SL 61 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 28.6.2013 11.12.2014 17.12.2014 4
B 3043/SL 60 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 28.6.2013 11.12.2014 17.12.2014 14
B 3043/SL 59 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.8.2014 3.11.2014 2
B 3043/SL 58 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.8.2014 3.11.2014 4
B 3043/SL 57 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.8.2014 3.11.2014 14
B 3043/SL 56 ostatní Cashflow, 2013 Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.8.2014 3.11.2014 1
B 3043/SL 55 notářský zápis stanovy, NZ 445/2014 Krajský soud v Brně 12.8.2014 14.8.2014 16.10.2014 14
B 3043/SL 50 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 24.6.2011 30.5.2012 4
B 3043/SL 49 ostatní -žádost o výmaz PV Krajský soud v Brně 9.1.2012 0
B 3043/SL 48 podpisové vzory + ČP + souhlas Krajský soud v Brně 3.2.2011 17.2.2011 2
B 3043/SL 47 podpisové vzory + ČP + souhlas Krajský soud v Brně 3.2.2011 17.2.2011 2
B 3043/SL 46 podpisové vzory + ČP + souhlas Krajský soud v Brně 3.2.2011 17.2.2011 2
B 3043/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.2.2011 17.2.2011 11
B 3043/SL 44 notářský zápis - rozh.jedin.akcion., NZ 40/11 Krajský soud v Brně 3.2.2011 17.2.2011 12
B 3043/SL 43 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 8.2.2011 40
B 3043/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.12.2008 8.2.2011 11
B 3043/SL 41 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 6.1.2011 40
B 3043/SL 40 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 8.4.2010 6
B 3043/SL 39 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 7.4.2010 32
B 3043/SL 38 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 17.12.2008 8.1.2009 3
B 3043/SL 37 ostatní - sml. o zápočtu pohledávek Krajský soud v Brně 18.12.2008 8.1.2009 3
B 3043/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.9.2008 17.12.2008 11
B 3043/SL 35 notářský zápis -NZ 881/2008-osvědčení mim. VH Krajský soud v Brně 11.12.2008 17.12.2008 19
B 3043/SL 34 ostatní -osvědčení auditora o pohled. Krajský soud v Brně 10.12.2008 17.12.2008 1
B 3043/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.6.2008 3.9.2008 5
B 3043/SL 32 ostatní -zápis z volby předs. předst. Krajský soud v Brně 19.6.2008 3.9.2008 1
B 3043/SL 31 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 19.6.2008 3.9.2008 13
B 3043/SL 30 notářský zápis -NZ 446/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 19.6.2008 3.9.2008 19
B 3043/SL 29 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 11.7.2008 11
B 3043/SL 28 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 30.6.2008 11.7.2008 2
B 3043/SL 27 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 30.6.2008 11.7.2008 4
B 3043/SL 26 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 27.3.2008 10.7.2008 2
B 3043/SL 25 účetní závěrka -cash flow 2007 Krajský soud v Brně 10.7.2008 1
B 3043/SL 24 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 10.7.2008 12
B 3043/SL 23 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 30.6.2008 10.7.2008 2
B 3043/SL 22 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 7.7.2008 10.7.2008 4
B 3043/SL 21 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 22.6.2006 22.8.2006 9
B 3043/SL 20 podpisové vzory - Krajský soud v Brně 23.6.2006 22.8.2006 1
B 3043/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 15.6.2006 41
B 3043/SL 18 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.5.2006 9.6.2006 2
B 3043/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 18.4.2005 4.11.2005 47
B 3043/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 31.5.2004 4.11.2005 45
B 3043/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.12.2004 23.3.2005 12
B 3043/SL 14 ostatní -zápis z volby předs. Krajský soud v Brně 12.1.2005 23.3.2005 1
B 3043/SL 13 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 12.1.2005 23.3.2005 2
B 3043/SL 12 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2002 23.3.2005 5
B 3043/SL 11 ostatní -odstoup. z funkce čl. a před. Krajský soud v Brně 25.10.2004 23.3.2005 1
B 3043/SL 10 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.10.2003 5.11.2003 81
B 3043/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.10.2001 9.9.2002 6
B 3043/SL 5 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 28.5.2001 12.9.2001 35
B 3043/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 1.10.1999 17.12.1999 21
B 3043/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.8.1999 27.9.1999 7
B 3043/SL 1 notářský zápis - zakl.list.,stanovy Krajský soud v Brně 24.6.1999 16.8.1999 21
B 3043/SL 3 ostatní - prohlášení znalce-dodatek Krajský soud v Brně 27.9.1999 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TANEX Vladislav,a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TANEX Vladislav,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.