Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Středočeská  energetická a.s. a bylo jí přiděleno IČO 60193140.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Středočeská  energetická a.s. byla založena v roce 1994. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob.

Základní údaje o Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1994
Spisová značka: B 2356
IČO: 60193140
Obchodní firma: Středočeská  energetická a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.1.1994
Datum zániku: 1.10.2007
Společnost Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, se vymazává ke dni zápisu výmazu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356. Společnost zanikla sloučením s nástup nickou společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, v rámci fúze sloučením zanikajících společností Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika , a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Gu ldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, s nástupnickou společností ČEZ, a.s. 1.10.2007 - 1.10.2007
Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 26.6.2006 uzavřené mezi společností Středočeská energetická a.s. jako vkladatelem a společností ČEZ Správa majetku, s.r.o. jako nabyvatelem byla vložena část podniku společnosti Středočeská energetická a.s. tvořená organizační jednotkou "Správa majetku" do základního kapitálu společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., IČ 262 06 803, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV. 7.12.2006 - 1.10.2007
Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 26.6.2006 uzavřené mezi společností Středočeská energetická a.s. jako vkladatelem a společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. jako nabyvatelem byla vložena část podniku společnosti Středočeská energetická a.s. tvořená organizační jednostkou "Distribuční služby" do základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., IČ 268 71 823, se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava. 7.12.2006 - 1.10.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, konaná dne 5.srpna 2005, přijala toto usmesení: Mimořádná valná hromada určila, že hlavním akcionářem společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356, je společnost ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, která je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií společnosti Středočeská energetická a.s., a  to 2 322 151 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a 814 865 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,72 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 97,72 % základního kapitálu, je osvědčena Stavovým výpisem z účtu majitele vedeného Střediskem cenných papírů a vydaným ke dni 6.6.2005 a rovněž výpisem z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů a vydaným k rozhodnému dni. Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech akcií společnosti Středočeská enegetická a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Středočeská ener getická, a.s. na společnost ČEZ, a.s. a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Středočeská energetická a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 2.750,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 536/2006 ze dne 9.6.2005 vypracovaným znaleckým ústavem PROFI-TEN a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ 251 33 97. Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů společnosti Středočeská energetická a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po zápisu vlastnického práva n a majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s., v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. 23.11.2006 - 1.10.2007
omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva po předchozím stanovisku dozorčí rady. V případě rozdělení obcí se akcie dělí v poměru počtu obyvatel v obcích ke dni rozdělení. 3.5.2002 - 1.10.2007
omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva po předchozím stanovisku dozorčí rady. V případě rozdělení obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel v obcích ke dni rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí nebo rozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení nebo rozdělení nepodléhá souhlasu valné hromady. 9.3.2002 - 3.5.2002
Představenstvo společnosti v souladu s pověřením dle § 210 Obchodního zákoníku, které bylo přijato na valné hromadě konané dne 4.10.1996, rozhodlo na svém jednání dne 3.12.1999 usnesením o zvýšení základního jmění společnosti o 983.000,- Kč tj. slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých na celkovou výši 3 210 369 000,- Kč. - Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je schválení a vybrání níže uvedených privatizačních projektů Ministerstvem financí k realizaci. Na jejich základě získá společnost nemovitosti, které využívá pro svoji podnikatelskou činnost a jsou na nich umístěna energetická zařízení. -Základní jmění společnosti se zvýší celkově o 983 000,- Kč(slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých) a to upsáním nových akcií splacením emisního kursu akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady. -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. - Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na základě nabídky určitému zájemci, a to : Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2,IČ : 41692918. Zastoupeného na základě plných mocí ze dne 22.11.1999 paní Ing. Dagmar Toporčákovou Přednostní právo akcionářů je vyloučeno z důvodů podmínek stanovených Ministerstvem financí v rozhodnutí o privatizaci majetku státu. Celkem bude vydáno 983 kusů kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné. - Lhůta pro upisování akcií bude 20 dnů a jejich běh začne třetím dnem po zápisu usnesení představenstva do obchodního rejstříku a zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet první den lhůty pro úpis akcií a končí třetí den po skončení lhůty pro upisování akcií.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu nejbližší pracovní den. - Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitého vkladu, bude sídlo společnosti. - Předmět vkladu a navrhované ocenění: Vklad Fondu majetku České republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží čp. 42, IČ: 41692918. a, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.111/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 22268/99/6010/1306 ze dne 15.7.1999 ze státního podniku Středočeské energetické závody, s.p. na základě privatizačního projektu č.50570, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/36129/98 ze dne 30.10.1998.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001,pozemky Rozvodna Týnec nad Labem) byl oceněný znaleckým posudkem č. 744-108/97, který je součástí privatizačního projektu na 413 000,- Kč(slovy čtyřistatřinácttisíckorun českých) b, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č. 138/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 30072/99/6140/1824 ze dne 4.10.1999 ze státního podniku Středočeské energetické závody,s.p. na základě privatizačního projektu č. 50579, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/23002/99 ze dne 4.8.1999.privatizovaný majetek(formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Milín) byl oceněn znaleckým posudkem č. 750-144/97, který je součástí privatizačního projektu na 143 000,- Kč)slovy stočtyřicettřitisíc korun českých) c, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.112/1999 Ministerstva p růmylu a obchodu č.j. 22257/996010/1301 ze dne 15.7.1999 ze státního podniku Středočeké energetické závody,s.p. na základě privatizačního projektu č. 50581, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/11563/99 ze dne 19.4.1999. Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Čechy střed-Mochov) byl oceněn znaleckým posudkem č. 746-110/97, který je součástí privatizačního projektu na 427 000,- Kč( slovy čtyřistadvacetsedmtisíckorun českých) 21.2.2000 - 16.7.2002
Představenstvo společnosti v souladu s pověřením dle § 210 Obchodního zákoníku, které bylo přijato na valné hromadě konané dne 4.10.1996, rozhodlo na svém jednání dne 3.12.1999 usnesením o zvýšení základního jmění společnosti o 983.000,- Kč tj. slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých na celkovou výši 3 210 369 000,- Kč. - Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je schválení a vybrání níže uvedených privatizačních projektů Ministerstvem financí k realizaci. Na jejich základě získá společnost nemovitosti, které využívá pro svoji podnikatelskou činnost a jsou na nich umístěna energetická zařízení. -Základní jmění společnosti se zvýší celkově o 983 000,- Kč(slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých) a to upsáním nových akcií splacením emisního kursu akcií níže uvedenými nepeněžitými vklady. -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. - Všechny akcie budou bez využití přednostního práva na základě nabídky určitému zájemci, a to : Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2,IČ : 41692918. Zastoupeného na základě plných mocí ze dne 22.11.1999 paní Ing. Dagmar Toporčákovou Přednostní právo akcionářů je vyloučeno z důvodů podmínek stanovených Ministerstvem financí v rozhodnutí o privatizaci majetku státu. Celkem bude vydáno 983 kusů kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné. - Lhůta pro upisování akcií bude 20 dnů a jejich běh začne třetím dnem po zápisu usnesení představenstva do obchodního rejstříku a zveřejní výzvy k úpisu akcií v obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet první den lhůty pro úpis akcií a končí třetí den po skončení lhůty pro upisování akcií.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu nejbližší pracovní den. - Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitého vkladu, bude sídlo společnosti. - Předmět vkladu a navrhované ocenění: Vklad Fondu majetku České republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží čp. 42, IČ: 41692918. a, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.111/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 22268/99/6010/1306 ze dne 15.7.1999 ze státního podniku Středočeské energetické závody, s.p. na základě privatizačního projektu č.50570, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/36129/98 ze dne 30.10.1998.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001,pozemky Rozvodna Týnec nad Labem) byl oceněný znaleckým posudkem č. 744-108/97, který je součástí privatizačního projektu na 413 000,- Kč(slovy čtyřistatřinácttisíckorun českých) b, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č. 138/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 30072/99/6140/1824 ze dne 4.10.1999 ze státního podniku Středočeské energetické závody,s.p. na základě privatizačního projektu č. 50579, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/23002/99 ze dne 4.8.1999.privatizovaný majetek(formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Milín) byl oceněn znaleckým posudkem č. 750-144/97, který je součástí privatizačního projektu na 143 000,- Kč)slovy stočtyřicettřitisíc korun českých) c, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.112/1999 Ministerstva p růmylu a obchodu č.j. 22257/996010/1301 ze dne 15.7.1999 ze státního podniku Středočeké energetické závody,s.p. na základě privatizačního projektu č. 50581, schváleného Rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 42/11563/99 ze dne 19.4.1999. Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Čechy střed-Mochov) byl oceněn znaleckým posudkem č. 746-110/97, který je součástí privatizačního projektu na 427 000,- Kč( slovy čtyřistadvacetsedmtisíckorun českých) 1.2.2000 - 21.2.2000
II. Představenstvo rozhodlo, že hodnota nepeněžitého vkladu činí : 983 000,- Kč. Fond národního majetku České republiky uvedeným nepeněžitým vkladem upíše 983 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč jedné akcie. Jedná se o emisi kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelných. 1.2.2000 - 16.7.2002
Usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti a výzvu k úpisu zveřejní představenstvo, bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. 1.2.2000 - 16.7.2002
omezení převoditelnosti akcií: Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. V případě rozdělení obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel v obcích ke dni rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí nebo rozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení nebo rozdělení nepodléhá souhlasu valné hromady. 19.1.2000 - 9.3.2002
omezení převoditelnosti akcií: Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. V případě rozdělení obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel v obcích ke dni rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí nebo rozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení, nepodléhá souhlasu valné hromady. 11.1.2000 - 19.1.2000
Jedna akcie na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč je akcií se zvláštními právy státu. 6.4.1995 - 1.10.2007
1 akcie na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč je akcií se zvláštními právy státu 11.11.1994 - 15.11.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Středočeké energetické závody. 1.1.1994 - 1.10.2007
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné soby, ve znění zákona č.210/1993 Sb,. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 13.prosince 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování 1.1.1994 - 1.10.2007
členů představenstva a dozorčí rady 1.1.1994 - 1.10.2007

Aktuální kontaktní údaje Středočeská  energetická a.s.

Kontakty na Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vinohradská 325/8 , Praha 120 00 8.12.2001 - 1.10.2007
Sídlo: Vinohradská 325/8 , Praha 120 00 31.1.1997 - 8.12.2001
Sídlo: Na příkopě 583/15 , Praha 110 00 1.1.1994 - 31.1.1997

Obory činností Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování telekomunikačních služeb 17.9.1999 - 21.4.2006
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 17.9.1999 - 21.4.2006
nástrojářství 19.6.1998 - 8.12.2001
kovoobráběčství 19.6.1998 - 8.12.2001
zámečnictví 19.6.1998 - 8.12.2001
silniční motorová doprava nákladní 19.6.1998 - 8.12.2001
projektová činnost ve výstavbě 19.6.1998 - 21.4.2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.6.1998 - 21.4.2006
výroba elektřiny 19.6.1998 - 1.10.2007
rozvod elektřiny 19.6.1998 - 1.10.2007
provoz, údržba, opravy, rekonstrukce, modernizace a rozvoj energetických zařízení, dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny 19.6.1998 - 1.10.2007
řízení, distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti 19.6.1998 - 1.10.2007
poskytování služeb, souvisejících s dodávkou, odběrem, používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení 19.6.1998 - 1.10.2007
výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách 19.6.1998 - 1.10.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.6.1998 - 1.10.2007
revize elektrických zařízení 19.6.1998 - 1.10.2007
montáž a opravy měřící a regulační techniky 19.6.1998 - 1.10.2007
montáž měřidel 19.6.1998 - 1.10.2007
zřizování, kapitálová účast a správa účastí v jiných obchodních společnostech 19.6.1998 - 1.10.2007
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.6.1998 - 1.10.2007
provozování dráhy železniční - vlečky "Vlečka STE a.s., transformovna Čechy střed" 19.6.1998 - 1.10.2007
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.6.1998 - 1.10.2007
ubytovací služby bez poskytování hostinské činnosti v těchto zařízeních 19.6.1998 - 1.10.2007
montáž a opravy energetických spojových kabelů 19.6.1998 - 1.10.2007
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.6.1998 - 1.10.2007
silniční motorová doprava nákladní 31.1.1997 - 19.6.1998
1.Výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej elektřiny. 1.1.1994 - 19.6.1998
2.Provoz, údržba, opravy, rekonstrukce, modernizace a rozvoj energetických zařízení, zařízení dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny. 1.1.1994 - 19.6.1998
3.Řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti. 1.1.1994 - 19.6.1998
4.Poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem používáním elktřiny a s použitím dodávaných výrobků a zařízení. 1.1.1994 - 19.6.1998
5.Úřední měření. 1.1.1994 - 19.6.1998
6.Výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách. 1.1.1994 - 19.6.1998
7.Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 19.6.1998
11.Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přistrojů. 1.1.1994 - 19.6.1998
12.Revize elektrických zařízení. 1.1.1994 - 19.6.1998
13.Zámečnictví. 1.1.1994 - 19.6.1998
14. Montáž a opravy energrtických spojových kabelů( výjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání). 1.1.1994 - 19.6.1998
15. Montáž a opravy měřící a regulační techniky. 1.1.1994 - 19.6.1998
16. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 1.1.1994 - 19.6.1998
8.Výroba nástrojů. 1.1.1994 - 19.6.1998
9.Kovoobrábění. 1.1.1994 - 19.6.1998
10.Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.1.1994 - 19.6.1998

Vedení firmy Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. 4.8.2004 - 1.10.2007
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jednají vždy dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti (vypsání názvu společnosti, nebo otisk razítka) připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 3.9.1998 - 4.8.2004
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jednají vždy dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 19.6.1998 - 3.9.1998
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti (vypsání názvu společnosti, nebo otisk razítka) připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 6.4.1995 - 19.6.1998
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl před- stavenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem,že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 11.11.1994 - 6.4.1995
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představestva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 11.11.1994
Jméno: Ing. Jaroslav Hába 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Boháček 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šimonova 1104/4, Praha 163 00
Jméno: Ing. Pavel Brychcín 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střížkovská 550/33, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Novotný 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Oleška 148 , 281 62 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Hába 31.1.1997 - 30.7.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 5.5.2003
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Boháček 31.1.1997 - 30.7.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 5.5.2003
Adresa: Šimonova 1104/4, Praha 163 00
Jméno: Ing. Pavel Brychcín 31.1.1997 - 30.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 26.3.2003
Adresa: Střížkovská 550/33, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Kanta 30.7.2003 - 4.9.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 5.5.2003
Adresa: Měcholupy 17 , Předslav Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Novotný 31.1.1997 - 7.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 27.8.2003
Adresa: Oleška 148 , 281 62 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kanta 4.9.2003 - 13.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 5.5.2003 do 22.7.2004
Adresa: 17, Předslav 339 01
Jméno: Ing. Alexej Hrebiček 7.1.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.8.2003 do 22.7.2004
Adresa: Okružní 259, Jílové 407 01
Jméno: Ing. Otto Karl 30.7.2003 - 7.2.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 5.5.2003 do 26.11.2004
Adresa: Levského 3204/17, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jan Veškrna 13.10.2004 - 26.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2004
Ve funkci: od 22.7.2004 do 15.3.2005
Adresa: Beskydská 1034/5, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Jiří Novotný 7.1.2004 - 13.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.8.2003 do 20.6.2005
Adresa: 148, Oleška 281 62
Jméno: Ing. Aleš Damm 13.10.2004 - 9.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.7.2004
Ve funkci: do 12.4.2005
Adresa: Dlouhá 731/33, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaroslav Paul 9.8.2005 - 15.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.12.2005
Ve funkci: od 12.4.2005
Adresa: K lomu 965, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Ing. Jaroslav Opat 30.7.2003 - 18.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 5.5.2003 do 30.4.2006
Adresa: Vladislavova 770, Louny 440 01
Jméno: Ing. Otto Karl 13.7.2005 - 18.5.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.6.2005
Adresa: Levského 3204/17, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petra Holomková 26.5.2005 - 3.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 15.3.2005 do 31.3.2007
Adresa: Jasná 283/40, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Otto Karl 18.5.2006 - 3.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2005
Ve funkci: od 1.5.2006 do 31.3.2007
Adresa: Levského 3204/17, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jaroslav Opat 18.5.2006 - 1.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2003
Adresa: Vladislavova 770, Louny 440 01
Jméno: Ing. Otto Karl 3.7.2007 - 1.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2005
Ve funkci: od 1.4.2007
Adresa: Levského 3204/17, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petra Holomková 3.7.2007 - 1.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.4.2007
Adresa: Jasná 283/40, Děčín 405 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Samek 1.1.1994 - 11.11.1994
Funkce: člen
Adresa: Radhošťská 1770/21, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Novák 1.1.1994 - 11.11.1994
Funkce: člen
Adresa: Lucemburská 1578/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Neužil 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Sečská 1854/21, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miroslava Kadeřábková 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: M. Kudeříkové 1573, Benešov 256 01
Jméno: Josef Vacek 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Pod Haldou 460, Příbram 261 01
Jméno: František Král 1.1.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Truchlovice 565 , 273 02 Česká republika
Jméno: PhDr. Karel Herčík 11.11.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Šmilovského 262/15, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Otakar Mrkvička 11.11.1994 - 31.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Kaňkovského 1241/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavel Brychta CSc. 31.1.1997 - 19.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Tachovská 1156/32, Praha 153 00
Jméno: Ing. Tibor Nemeš 31.1.1997 - 19.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Šárecké údolí 58 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Miroslav Hájek 31.1.1997 - 17.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Dukelských hrdinů 296, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Otakar Mrkvička 31.1.1997 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Kaňkovského 1241/2, Praha 182 00
Jméno: Jaroslav Král 31.1.1997 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou 294 71
Jméno: Josef Vacek 31.1.1997 - 11.1.2000
Funkce: předseda
Adresa: Pod Haldou 460, Příbram 261 01
Jméno: Jaroslav Drchota 19.6.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Žitavského 507, Praha 156 00
Jméno: Hans Meinecke 3.9.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Spolková republika Německo
Gesberstrasse 16, 462 44 Bottrop
Jméno: JUDr. Blanka Petrlíková 19.6.1998 - 16.1.2001
Funkce: člen
Adresa: U parního mlýna 1416/4, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jaroslav Borák 11.1.2000 - 16.1.2001
Funkce: předseda
Adresa: Chrudimská 2158/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Martínek 11.1.2000 - 16.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Šimonova 1110/1, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Alexander Keviczky 16.1.2001 - 8.12.2001
Adresa: Vladislavova 1747/16, Praha 110 00
Jméno: Josef Vacek 11.1.2000 - 9.11.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod Haldou 460, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Pavel Hussar 11.1.2000 - 9.11.2002
Funkce: člen
Adresa: Dobšická 476/1, Praha 193 00
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 11.1.2000 - 9.11.2002
Funkce: člen
Adresa: S. K. Neumanna 2010/5, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Kabilka 16.1.2001 - 9.11.2002
Adresa: Na Homolce 148/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Theodor Dvořák 16.1.2001 - 9.11.2002
Adresa: Coufalova 1245/21, Znojmo 669 02
Jméno: JUDr. Blanka Petrlíková 8.12.2001 - 30.7.2003
Ve funkci: do 5.5.2003
Adresa: U parního mlýna 1416/4, Praha 170 00
Jméno: Josef Vacek 9.11.2002 - 30.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 5.5.2003
Adresa: Pod Haldou 460, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 9.11.2002 - 30.7.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 5.5.2003
Adresa: S. K. Neumanna 2010/5, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Škurek 9.11.2002 - 30.7.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 28.6.2002 do 5.5.2003
Adresa: Křišťanova 1789/17, Praha 130 00
Jméno: František Král 31.1.1997 - 4.9.2003
Funkce: člen
Adresa: Truchlovice 565 , 273 02 Česká republika
Jméno: Ing. Karel Korytář 30.7.2003 - 7.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.5.2003
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Miroslava Kadeřábková 31.1.1997 - 4.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.12.2003
Adresa: M. Kudeříkové 1573, Benešov 256 01
Jméno: Stanislav Hudec 17.9.1999 - 4.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.12.2003
Adresa: Palackého 870, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Jiří Mikyna 9.11.2002 - 4.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Čelákovského 133 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Jméno: František Král 4.9.2003 - 4.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.12.2003
Adresa: Za Humny II 565, Tuchlovice 273 02
Jméno: Ing. Petr Vobořil 30.7.2003 - 13.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.5.2003 do 23.6.2004
Adresa: U bazénu 403/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jana Vernerová 9.11.2002 - 19.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 29.6.2005
Ve funkci: od 28.6.2002 do 29.6.2005
Adresa: Spotřebitelská 366, Praha 155 31
Jméno: Ing. Karel Korytář 7.1.2004 - 19.8.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 5.5.2003 do 29.6.2005
Ve funkci: od 5.5.2003 do 29.6.2005
Adresa: Nemocniční 1183, Uničov 783 91
Jméno: František Král 4.8.2004 - 19.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2004
Ve funkci: od 1.1.2004 do 26.7.2005
Adresa: Za Humny II 565, Tuchlovice 273 02
Jméno: Ing. Vladimír Tošovský 30.7.2003 - 22.11.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.5.2003 do 5.8.2005
Adresa: Výletní 399/29, Praha 142 00
Jméno: Ing. Martin Zmelík 15.3.2006 - 22.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.10.2005 do 22.8.2006
Adresa: Sadová 882/2, Jeseník 790 01
Jméno: Ing. Jaroslav Janda 30.7.2003 - 1.10.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 5.5.2003
Adresa: Na květnici 1096/13, Praha 140 00
Jméno: Zdeněk Peltán 4.8.2004 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2004
Adresa: Československé armády 1651/58, Lysá nad Labem 289 22
Jméno: Stanislav Hudec 4.8.2004 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2004
Adresa: 41, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Miloš Petera 4.8.2004 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2003
Adresa: Poděbradská 1760/12, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Josef Sedlák 13.10.2004 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2004
Adresa: Na Výsluní 1588, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Ing. Jan Škurek 19.8.2005 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2005
Ve funkci: od 29.6.2005
Adresa: Křišťanova 1789/17, Praha 130 00
Jméno: František Král 19.8.2005 - 1.10.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.1.2004
Ve funkci: od 26.7.2005
Adresa: Za Humny II 565, Tuchlovice 273 02
Jméno: Mgr. Ivan Kůs 19.8.2005 - 1.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2005
Ve funkci: od 29.6.2005
Adresa: Havlíčkova 8, Beroun 266 01

Vlastníci firmy Středočeská  energetická a.s. IČO: 60193140

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 210 370 000 Kč - 27.6.2000 - 1.10.2007
zakladni 3 209 390 000 Kč - 7.2.1996 - 27.6.2000
zakladni 2 490 500 000 Kč - 1.1.1994 - 7.2.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 846 773 30.7.2003 - 1.10.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 363 596 27.6.2000 - 1.10.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 362 613 19.6.1998 - 27.6.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 846 772 19.6.1998 - 30.7.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 19.6.1998 - 30.7.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 337 708 7.2.1996 - 19.6.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 7.2.1996 - 19.6.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 11.11.1994 - 7.2.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 618 827 11.11.1994 - 7.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 846 772 11.11.1994 - 19.6.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 24 905 11.11.1994 - 19.6.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 24 905 1.1.1994 - 11.11.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 465 600 1.1.1994 - 11.11.1994

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Středočeská  energetická a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Středočeská  energetická a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.