STAVODĚL, výrobní družstvo Praha 10 IČO: 00027693

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAVODĚL, výrobní družstvo, která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 00027693.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma STAVODĚL, výrobní družstvo má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem STAVODĚL, výrobní družstvo se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1951. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 100 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Vodoinstalatérství, topenářství a další.

Základní údaje o STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.5.1951
Spisová značka: DrXCIX 96
IČO: 00027693
Obchodní firma: STAVODĚL, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo 30.5.1951
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 30.5.1951
Představenstvo se skládá z 3-6 členů. 11.12.1992 - 2.1.1997
Představenstvo se skládá z 5 členů. 28.1.1992 - 11.12.1992
Usnesením výroční členské schůze družstva ze dne 25.3.1991byly přijaty nové stanovy družstva. 27.1.1992
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 27.1.1992
Ručení:Předseda družstva ručí seštinásobku základního členského po-dílu. Členové představenstva a kontrolní komise pětinásobkemzákladního členského podílu, vedoucí útvarů a předseda KPOČčtyřnásobkem, vedoucí středisek a oddělení trojnásobkem,mistři dvojnásobkem a ostatní členové 1x základního člen-ského podílu. 27.1.1992 - 11.12.1992
Představenstvo se skládá z 9 členů. 27.1.1992 - 28.1.1992
Usnesením výroční členské schůze družstva, konané dne 12.3.1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva. 26.4.1990 - 3.6.2009
Usnesením mimořádné členské schůze, konané dne 15.12.1989byly přijaty změny čl.5 odst.1, 18, 21 odst.1, 23 odst.1písm.c), 23 odst.1 písm.n), 26 odst.3, 27 odst.1, 28, 29odst.3,8, 29 odst.3,10.31,34,35 odst.1, 38 odst.1 stanov.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 21.2.1990 - 3.6.2009
Představenstvo se skládá z 11 - 15 členů. 21.2.1990 - 27.1.1992
Usnesením pololetní členské schůze družstva konané dne 17.10.1988 byly přijaty nové stanovy družstva s účinností k1.1.1989. 7.3.1989 - 3.6.2009
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.3.1989 - 3.6.2009
Členský podíl činí 1000,- Kčs u členů se změněnou pracovníschopností a domáckých pracovníků činí 500,- Kčs a je splat-ná do jednoho roku od vzniku členského poměru. 7.3.1989 - 27.1.1992
Ručení:Členové družstva ručí do výše členského podílu. 7.3.1989 - 27.1.1992
Usnesením výročního shromáždění delegátů, konaného dne 19.3.1987 byl přijat doplněk čl.2 odst.1) stanov družstva schvá-lený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 23.4.1987. 17.6.1987 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze konané dne 17.9.1985 byla přijatazměna čl.2 odst.1) stanov družstva, schválená Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 20.12.1985. 10.3.1986 - 3.6.2009
Usnesením delegátů ze dne 13.9.1984 byl přijat doplněk čl.2odst.1) stanov družstva schválený Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 22.10.1984. 13.11.1984 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 3.10.1980 byla přijatazměna čl.2 odst.1) stanov družstva schválená Českým svazemvýrobních družstev dne 30.9.1981 26.11.1981 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.3.1981 byla přijatazměna čl.4,45,49,66 a 67 stanov družstva schválená Českýmsvazem výrobních družstev dne 22.4.1981.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.5.1981 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.9.1979 byl přijatdoplněk stanov čl.2 odst.l schválený Českým svazem výrobníchdružstev dne 27.9.1979. 2.1.1980 - 3.6.2009
Usnesením výroční členské schůze ze dne 25.4.1978 byla při-jata změna čl.43 odst.2) a čl.72 odst.2) stanov družstvaschválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 5.7.1978. 11.9.1978 - 3.6.2009
Uvedené změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.9.1978 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.4.78 byla přijatazměna čl.43 odst.2), čl.72 odst.2) stanov družstva, schvá-lená Českým svazem výrobních družstev ze dne 27.6.1978.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.7.1978 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 9.1.1978 byla přijatazměna stanov čl.1 odst.2 a čl.2 odst.1 schválená Českým sva-zem výrobních družstev dne 7.3.1978. 20.3.1978 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze konané dne 29.9.1977 a se souhlasemČeského svazu výrobních družstev v Praze ze dne 28.11.1977,čj.0442/22-16016/77 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst.1) hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1978 družstvo:STAV Praha, výrobní stavební družstvo se sídlem Praha 2 -Vinohrady, Mánesovva 1374/53 jako družstvo přejímané s druž-stvem: STAVODĚL, výrobní družstvo stavební se sídlem Praha 2Nusle, Jaromírova 51 jako družstvem přejímajícím. Tímtosloučením přejímané družstvo STAV, výrobní družstvo stavebníse sídlem Praha 2-Vinohrady, Mánesova 1374/53 zaniklo bez 31.1.1978
likvidace a bylo proto vymazáno. 31.1.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.9.1975 byly přijatynové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne13.2.1976. 24.3.1976 - 3.6.2009
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 24.3.1976 - 3.6.2009
Členský podíl u mladistvých učňů může být zaplacen do 2 letod vzniku členského poměru. 24.3.1976 - 11.12.1992
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 letod vzniku členského poměru. 24.3.1976 - 24.3.1976
Usnesením výroční členské schůze ze dne 28.4.1972 byl přijatdoplněk stanov čl.1 odst.2) a čl.2 odst.1), schválený Českýmsvazem výrobních družstev dne 21.6.1972. 28.8.1972 - 3.6.2009
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne23.12.1971 čj.E 111/71-23 bylo podle ustanovení § 91 odst.2)hosp.zák.č.109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem jako přejí-majícím družstvo Signál, montážní družstvo se sídlem Praha 4Nusle, Štětkova 20 jako družstvo přejímané ke dni 1.1.1972.Tímto sloučením přejímané družstvo Signál, montážní družstvose sídlem Praha 4-Nusle, Štětkova 20, zaniklo bez likvidacea bylo proto vymazáno. 3.3.1972
Usnesením výroční členské schůze ze dne 23.4.1971 byly při-jaty změny a doplňky stanov družstva schválené Českým svazemvýrobních družstev dne 20.5.1971. 25.6.1971 - 3.6.2009
Ostatní údaje těchto změn se týkají vnitřních poměrů druž-stva. 25.6.1971 - 3.6.2009
Představenstvo se skládá z 5 až 11 členů. 25.6.1971 - 21.2.1990
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev ze dne 25.září1970 čj.E 306/70-203 a rozhodnutím z téhož dne čj.305/70-203sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.2 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.října 1970 toto družstvo jako přejímajícís družstvy: "STAVOCENTRUM, výrobním stavebním družstvem" a"RAPIDO, stavebním výrobním družstvem" jako družstvy přejí-manými. 30.11.1970
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne22.7.1970 čj. E 257/70-203 sloučilo se bez likvidacepodle § 91 odst.2 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.července1970 toto družstvo jako přejímající s družstvem ART BOHE-MIANS, výr.družstvem jako družstvem přejímaným. 24.9.1970
Usnesením výroční členské schůze ze dne 17.dubna 1970 bylyzměněny a doplněny stanovy družstva. Tyto změny a doplňkybyly schváleny Českým svazem výrobních družstev v Praze dne23.6.1970 a týkají se vnitřních poměrů družstva. 7.7.1970 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1969 byly změněny člán-ky 39 odst.l) a 2), 42 odst.lb) a d) a odst.2, 47 odst.l,58 odst.1) až 8) stanov družstva. 2.7.1969 - 3.6.2009
změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.7.1969 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 19.dubna 1968 byly změněnyčlánky 2 odst.1), 3 odst.1), 9 odst.1), vložen nový článek16a) a změněn čl.59 odst.5) stanov družstva. 15.6.1968 - 3.6.2009
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 15.6.1968 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 31.3.1967 byly změněny člán-ky 1, 2 odst.1), 6 odst.2) a 3), 9 odst. 1) písm.c.d a odst.2), 14, 42 odst.1), 44 odst.4), nově článek 47a), 53 odst.3)54 poslední odstave, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpra-vy článků 3,5,7,8,9,12,13,15,16,36,37,39,49,54,58,63 a 66stanov družstva.Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobníchdružstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstva 10.5.1967 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 19.3.1966 byl změněn článek60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 14.4.1966 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 24.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 15.2.1966. 16.2.1966 - 3.6.2009
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů druž-stva. 16.2.1966 - 3.6.2009
Představenstvo se skládá z předsedy a dalších 4-10 členů. 16.2.1966 - 25.6.1971
Usnesením valné hromady ze dne 6.4.1963 byly změněny články30, 33 odst.6), 34 odst.3), 36 odst.4) a 37 stanov družstva. 24.4.1963 - 3.6.2009
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 24.4.1963 - 3.6.2009
Rozhodnutím valné hromady dne 20.9.1958 byly přijaty novéstanovy. 1.11.1958 - 3.6.2009
Výbor je nyní představenstvem. 1.11.1958 - 3.6.2009
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 1.11.1958 - 3.6.2009
Rozhodnutím Ústředního svazu výrobních družstev v Praze zedne 17.6.1958, zn.592141-Kř/Z byl podle § 50, odst.1 zák.č.54/1954 Sb. odvolán výbor družstva a revizní komise a jme-nován s okamžitou účinností na dobu do zvolení nových orgá-nů družstva náhradní orgán. 25.6.1958 - 3.6.2009
Usnesením valné hromady ze dne 7.dubna 1956 byly přijaty no-vé stanovy. 9.6.1956 - 3.6.2009
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku člen-ského podílu. 9.6.1956 - 7.3.1989
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 9.6.1956 - 24.3.1976
Výbor má 5 až 9 členů. 9.6.1956 - 16.2.1966
Usnesením valné hromady ze dne 22.12.1953 byly přijaty novéstanovy, z nichý vyplývají tyto změny: 5.5.1954 - 3.6.2009
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do 1 roku od při-jetí za člena. 5.5.1954 - 9.6.1956
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 5.5.1954 - 9.6.1956
Výbor se skládá e sedmi členů. 5.5.1954 - 9.6.1956
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 5.5.1954 - 9.6.1956
Mimořádnou valnou hromadou, konanou dne 17.prosince 1950 by-ly přijaty stanovy lidového družstva. 19.12.1951
Smlouva společenství (stanovy) ze dne 1.2.1920. 30.5.1951
Členský podíl ve výši 200,- Kčs jest splatný do 1 roku od přije-tí za člena. 30.5.1951 - 5.5.1954
Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. 30.5.1951 - 5.5.1954
Představenstvo se skládá ze šesti členů. 30.5.1951 - 5.5.1954

Aktuální kontaktní údaje STAVODĚL, výrobní družstvo

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00027693
Obchodní firma: STAVODĚL, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 21.8.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00027693
Firma: STAVODĚL, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1978

Základní údaje datové schránky

IČO: 00027693
Jméno subjektu: STAVODĚL, výrobní družstvo
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: xqz4jxr

Základní údaje DPH

IČO: 00027693
DIČ: CZ00027693
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: STAVODĚL, výrobní družstvo
Sídlo: V Chotejně 1267/1 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ 102 00 PRAHA 102
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
88777788/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V Chotejně 1267 , 102 00 Praha 10 Česká republika
V Chotejně 1267/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
14.1.2016
Sídlo: V Chotejně 1143 , 102 00 Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, V Chotejně 1143/3, PSČ 10200
26.2.2009 - 14.1.2016
Sídlo: Mánesova 1374 , 120 65 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 1374/53, PSČ 12065
20.4.2002 - 26.2.2009
Sídlo: Mánesova 53 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 53
20.3.1978 - 20.4.2002
Sídlo: Jaromírova ul.č 51 , Praha 2- Nusle Česká republika
Praha 2- Nusle, Jaromírova ul.č.51
28.8.1972 - 20.3.1978
Sídlo: Jaromírova ul.č 80 , Praha 2 Nusle - Údolí Česká republika
Praha 2 Nusle - Údolí, Jaromírova ul.č.80/51
1.11.1958 - 28.8.1972
Sídlo: Jaromírova ul.č 51 , Praha - Nusle Česká republika
Praha - Nusle, Jaromírova ul.č.51
9.6.1956 - 1.11.1958
Sídlo: Jaromírova ul.č.80/51 n. , Praha XIV - Nusle Česká republika
Praha XIV - Nusle, Jaromírova ul.č.80/51 n.
11.9.1951 - 9.6.1956
Sídlo: Jaromírova ul.č 80 , Praha XIV - Nusle Česká republika
Praha XIV - Nusle, Jaromírova ul.č.80
30.5.1951 - 11.9.1951

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: V Chotejně 1267/1, Praha 102 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: V Chotejně 1267/1, Hostivař, 10200 Praha 10

Obory činností STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.2009
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 20.4.2002 - 26.2.2009
Zednictví 20.4.2002 - 26.3.2007
Obkladačství 20.4.2002 - 26.3.2007
Tesařství 20.4.2002 - 26.3.2007
Pokrývačství 20.4.2002 - 26.3.2007
Klempířství 20.4.2002 - 26.3.2007
Malířství 20.4.2002 - 26.3.2007
Natěračství 20.4.2002 - 26.3.2007
Podlahářství 20.4.2002 - 26.3.2007
Vodoinstalatérství, topenářství 20.4.2002 - 26.3.2007
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 20.4.2002 - 26.3.2007
Opravy silničních vozidel 20.4.2002 - 26.3.2007
Zpracování gumárenských směsí 20.4.2002 - 26.3.2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.4.2002 - 26.3.2007
Silniční motorová doprava nákladní 20.4.2002 - 26.3.2007
Ubytovací služby (vyjma ubytovacích služeb uvedených v příl. 3zákona č. 455/91 Sb.) 20.4.2002 - 26.3.2007
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytovéhofondu 6.3.1996 - 26.2.2009
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 11.12.1992 - 26.2.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.12.1992 - 26.3.2007
provádění průmyslových staveb 11.12.1992 - 20.4.2002
provádění bytových a občanských staveb 11.12.1992 - 20.4.2002
stavitelství 11.12.1992 - 20.4.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 11.12.1992 - 20.4.2002
zednické, obkladačské, tesařské práce 11.12.1992 - 20.4.2002
pokrývačské a klempířské práce 11.12.1992 - 20.4.2002
malířství a natěračství 11.12.1992 - 20.4.2002
sklenářství 11.12.1992 - 20.4.2002
podlahářské práce (kladení podlahovin) 11.12.1992 - 20.4.2002
provádění tepelných a hlukových izolací 11.12.1992 - 20.4.2002
vodoinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
výroba, instalace a opravy ústředního topení a větrání 11.12.1992 - 20.4.2002
plynoinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 11.12.1992 - 20.4.2002
elektroinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
zámečnictví 11.12.1992 - 20.4.2002
opravy motorových vozidel 11.12.1992 - 20.4.2002
vulkanizace-opravy pneumatik 11.12.1992 - 20.4.2002
činnost účetních poradců 11.12.1992 - 20.4.2002
automatizace zpracování dat 11.12.1992 - 20.4.2002
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro-vá doprava 11.12.1992 - 20.4.2002
ubytování a stravování ve vlastních rekreačních zařízeních 11.12.1992 - 20.4.2002
Předmětem hospodářské činnosti v oborech:hlavní a přidružené stavební výroby 27.1.1992 - 11.12.1992
zámečnických, truhlářských, klempířských a vzduchotechnic-kých výrobků a prvků 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž zařízení pro rozvod plynu, montáž zařízení prospotřebu plynu spalováním podle zvláštního oprávnění a vjeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
projektová činnost podle zvláštního oprávnění a v jehorámci 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelskýmzpůsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komí-nech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výškovýchbudovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci. 27.1.1992 - 11.12.1992
Poskytování služeb v oborech:hlavní a přidružené výroby 27.1.1992 - 11.12.1992
zámečnické, truhlářské, klempířské a vzduchotechnicképráce 27.1.1992 - 11.12.1992
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revizezařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
záruční a servisní opravy kotlů a plynových zařízení podledohod o záručních a servisních opravách 27.1.1992 - 11.12.1992
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 27.1.1992 - 11.12.1992
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků otryskáním ametalizací 27.1.1992 - 11.12.1992
úprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrníchkomínech, věžích, stožárech a výškových budovách podlezvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
opravy a revize elektrických zařízení a hromosvodů podlezvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezáníkyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
poskytování stravovacích a ubytovacích služeb ve vlastníchrekreačních zařízeních 27.1.1992 - 11.12.1992
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha-nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu v rámcismlouvy o sdružení ke gesci 27.1.1992 - 11.12.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniky, zejména pora-denské činnosti, projekční činnosti a strojového času 27.1.1992 - 11.12.1992
řezání vysokofrekvenčním soustředěným vodním paprskem 27.1.1992 - 11.12.1992
zahraničně obchodní činnost v rozsahu vydaného povolenía v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
nákup a prodej výrobků a materiálu 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž antén pro příjem rozhlasu a televize 27.1.1992 - 11.12.1992
provozování autoopravárenské činnosti podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 26.4.1990 - 27.1.1992
výroba drobných výrobků souvisejících s poskytovanými služ-bami 26.4.1990 - 27.1.1992
výroba v oboru (oborech):hlavní a přidružená stavební výroba 7.3.1989 - 27.1.1992
výroba zámečnických, truhlářských, klempířských a vzducho-technických výrobků a prvků 7.3.1989 - 27.1.1992
montážní práce včetně montáží a demontáží technologickýchzařízení a tlakových nádob a jejich revizí podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž zařízení pro rozvod plynů, montáž zařízení pro spo-třebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jehorámci 7.3.1989 - 27.1.1992
projektová činnost a inženýring podle zvláštního oprávněnía v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelskýmzpůsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komínech 7.3.1989 - 27.1.1992
žárotechnické práce na věžích, stožárech a výškových budo-vách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru (oborech):hlavní a přidružená stavební výroba 7.3.1989 - 27.1.1992
zámečnické, truhlářské, klempířské a vzduchotechnické práce 7.3.1989 - 27.1.1992
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revizezařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
záruční a servisní opravy kotlů a plynových zařízení podledohod o záručních a servisních opravách 7.3.1989 - 27.1.1992
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 7.3.1989 - 27.1.1992
broušení kotoučových pil a bruslí pro občany 7.3.1989 - 27.1.1992
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská-ním a metalizací 7.3.1989 - 27.1.1992
úprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrníchkomínech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výško-vých budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
oprava elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
revize elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha-nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu NSZa SFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniy, zejména pora-denské činnosti, projekční činnosti a strojového času 7.3.1989 - 27.1.1992
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezáníkyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služ-bami 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniky, zejména pora-denské činnosti, projekční činnosti a strojového času proorganizace výrobního družstevnictví, výjimečně po předchozímsouhlasu Českého svazu výrobních družstev pro jiné socialis-tické organizace 17.6.1987 - 7.3.1989
hlavní a přidružená stavební výroba 10.3.1986 - 7.3.1989
výroba zámečnických, truhlářských a vzduchotechnických vý-robků a prvků 10.3.1986 - 7.3.1989
montážní práce včetně montáží a demontáží technologickýchzeřízení a tlakových nádob a jejich revizí podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž zařízení pro rozvod plynů, montáž zařízení pro spo-třebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jehorámci 10.3.1986 - 7.3.1989
projektová činnost a inženýring podle zvláštního oprávněnía v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelskýmzpůsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komínech(žárotechnické práce), věžích, stožárech a výškových budo-vách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
Poskytování služeb v oboru (oborech):hlavní a přidružená stavební výroba 10.3.1986 - 7.3.1989
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revizezařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
záruční a servisní opravy kotlů podle dohod o záručních aservisních opravách 10.3.1986 - 7.3.1989
konzervace dřevěných konstrukcí, restaurace dřevěných kul-turních památek, protipožární nátěry a postřiky 10.3.1986 - 7.3.1989
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 10.3.1986 - 7.3.1989
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská-ním a metalizací 10.3.1986 - 7.3.1989
oprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrníchkomínech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výško-vých budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
oprava elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
revize elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezáníkyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služba-mi 10.3.1986 - 7.3.1989
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha-nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí a dovozu NSZ aSFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 10.3.1986 - 7.3.1989
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha-nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu NSR aSFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 13.11.1984 - 10.3.1986
hlavní a přidružená stavební a stavebně montážní výroba 26.11.1981 - 10.3.1986
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá-ce 26.11.1981 - 10.3.1986
výroba stavebních hmot, maltové a betonové směsi 26.11.1981 - 10.3.1986
výroba zámečnických prvků 26.11.1981 - 10.3.1986
demontáže průmyslových zařízení 26.11.1981 - 10.3.1986
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská-ním a metalizací 26.11.1981 - 10.3.1986
práce na plynových rozvodech 26.11.1981 - 10.3.1986
práce na výstavbě kotelen 26.11.1981 - 10.3.1986
ochrana a impregnace dřevěných památkových objektů, kon-zervace dřeva, protipožární nátěry a postřiky 26.11.1981 - 10.3.1986
projektová činnost a inženýring v rámci zvláštního oprávnění 26.11.1981 - 10.3.1986
poskytování služeb v oboru:hlavní a přidružená stavební výroba 26.11.1981 - 10.3.1986
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezáníkyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská-ním a metalizací 26.11.1981 - 10.3.1986
montáž a oprava, údržba výškového výstražného osvětlenína továrních komínech, věžích, stožárech a výškových budo-vách 26.11.1981 - 10.3.1986
rekonstrukce a opravy kotelen, záruční a servisní opravykotlů 26.11.1981 - 10.3.1986
instalace a opravy hromosvodů podle zvláštního oprávněnía v jeho rámci a antén včetně revizí 26.11.1981 - 10.3.1986
revize elektrického zařízení a rozvodů podle zvláštníhooprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
opravy plynových rozvodů, plynových spotřebičů podle zvlášt-ního oprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
ochrana a impregnace dřevěných objektů, konzervace dřeva,protipožární nátěry a postřiky 26.11.1981 - 10.3.1986
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služ-bami 26.11.1981 - 10.3.1986
nákladní autodoprava s platností do 31.12.1981 26.11.1981 - 10.3.1986
provádění výuky ve svařování čl.obloukem, plamenem, řezáníkyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 2.1.1980 - 26.11.1981
hlavní a přidružená stavební a stavebně montážní výroba 20.3.1978 - 26.11.1981
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 20.3.1978 - 26.11.1981
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářsképráce 20.3.1978 - 26.11.1981
práce dlaždičské, zejména nádlažba kabelových tras, úpravychodníků, vozovek a jiných ploch asfaltovým povrchem 20.3.1978 - 26.11.1981
demontáže průmyslových zařízení 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba ústředních tepelně energetických zařízení malého in-vestičního charakteru 20.3.1978 - 26.11.1981
lokální a individuální zásobování teplem bytové a občanskévýstavby a průmyslových zařízení tepelných zdrojů a zaříze-ní 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba a montáž světelných poutačů 20.3.1978 - 26.11.1981
povrchová úprava kovů a kovových konstrukcí jejich metali-zací 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba stavebních hmot 20.3.1978 - 26.11.1981
projektová činnost v rámci zvláštního oprávnění a inženýring 20.3.1978 - 26.11.1981
poskytování služeb v oborech hlavní a přidružené stavebnívýroby v oboru dlaždičském a jiných úpravách komunikací 20.3.1978 - 26.11.1981
montáž, oprava a údržba výškového výstražného osvětlení natovárních komínech, věžích, stožárech a výškových budovách 20.3.1978 - 26.11.1981
montáž, oprava a rekonstrukce včetně revizí hromosvodníhozařízení na budovách, komínech a věžích 20.3.1978 - 26.11.1981
doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými služ-bami 20.3.1978 - 26.11.1981
doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými služ-bami 24.3.1976 - 20.3.1978
provádění stavebních a stavebně montážních prací v odvětvístavebnictví v hlavní a přidružené stavební výrobě ve všechprofesích 28.8.1972 - 20.3.1978
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 28.8.1972 - 20.3.1978
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá-ce 28.8.1972 - 20.3.1978
demontáže průmyslových zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
ústřední tepelně energetická zařízení malého investičníhocharakteru 28.8.1972 - 20.3.1978
lokální a individuální zásobování teplem bytové a občanskévýstavby a průmyslových zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
chemické úpravy vod malého rozsahu 28.8.1972 - 20.3.1978
pomocná zařízení tepelných zdrojů a zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
montáž, oprava a rekonstrukce, včetně revizí hromosvodníhozařízení na budovách a komínech a věžích 28.8.1972 - 20.3.1978
výroba stavebních hmot 28.8.1972 - 20.3.1978
výroba, montáž a odbyt světelných poutačů 28.8.1972 - 20.3.1978
projektová činnost v rozsahu zvláštního oprávnění vydanéhopodle platných předpisů 28.8.1972 - 20.3.1978
montáž, oprava a údržba výškového výstražného osvětlenína továrních komínech, věžích, stožárech a výškových bu-dovách 28.8.1972 - 20.3.1978
obchodní a odbytová činnost související s výše uvedenýmičinnostmi družstva 28.8.1972 - 24.3.1976
provádění stavebních a stavebně montážních prací v odvětvístavebnictví v hlavní a přidružené stavební výrobě ve všechprofesích 25.6.1971 - 28.8.1972
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 25.6.1971 - 28.8.1972
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá-ce 25.6.1971 - 28.8.1972
trhací práce malého a velkého rozsahu, komorové odstřely,clonové odstřely a stavební destrukce všeho druhu včetnětovárních komínů 25.6.1971 - 28.8.1972
demontáže průmyslových zařízení 25.6.1971 - 28.8.1972
výroba stavebních hmot, výroba bytových doplňků a výrobkůz pálené keramiky 25.6.1971 - 28.8.1972
výroba, montáž a odbyt světelných poutačů 25.6.1971 - 28.8.1972
obchodní a odbytová činnost související s výše uvedenýmičinnostmi družstva 25.6.1971 - 28.8.1972
a) investiční výstavba, opravy a údržba, rekonstrukce aadaptace stavebně montážní povahy těmito profesemi:zedník, obkladač, tesař, lešenář, betonář, asfaltér a izola-tér, klempíř, pokrývač, elektrikář, sklenář, topenář, insta-latér, malíř, lakýrník, zámečník, svářeč, truhlář, kovář,automechanik, kladeč podlahovin a dalšími, které svou pova-hou souvisejí s pracemi uvedenými v odst.1) pod písm. a),b) a c) 1.12.1970 - 25.6.1971
b) stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 1.12.1970 - 25.6.1971
c) výroba, montáž a odbyt světelných poutačů. 1.12.1970 - 25.6.1971
Práce, uvedené v písm.a), b) a c) zajišťuje družstvo provšechny druhy odběratelů. 1.12.1970 - 25.6.1971
. 30.5.1951 - 25.6.1971

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.1.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: V Chotejně 1267/1 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1011679868
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.6.2017

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Přerušení oprávnění: 22.4.2013

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Přerušení oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 4 Obkladačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 5 Výroba kovů a kovových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 6 Pokrývačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 7 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 8 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 21.4.1997

Živnost č. 10 Podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 11 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 12 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 15 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 16 Malířství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 17 Sklenářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 18 Natěračtví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 19 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 20 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 21 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 21.4.1997

Živnost č. 22 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 23 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 24 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 28.4.1997

Živnost č. 25 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 26 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 27 Plynoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 28.4.1997

Živnost č. 28 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 31.8.1993
Konec oprávnění: 31.8.1993

Živnost č. 29 Ubytovací služby v kat. Penhzion včetně hostinské činnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.10.1992
Zánik oprávnění: 3.9.1994
Konec oprávnění: 3.9.1994

Živnost č. 30 Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 31 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Zánik oprávnění: 6.9.1994
Konec oprávnění: 6.9.1994

Živnost č. 32 Ubytovací služby (vyjma ubytovacích služeb uvedených v příl. 3 zakona č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.11.1994
Zánik oprávnění: 5.2.2007

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostání a mezinárodní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1994
Zánik oprávnění: 31.10.1995
Konec oprávnění: 31.10.1995

Živnost č. 34 Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1995
Zánik oprávnění: 25.11.2004

Živnost č. 36 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1995
Zánik oprávnění: 5.2.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 14.1.2016
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 15.12.2015
Adresa: K dálnici 872 , 104 00 Praha 10 Česká republika
K dálnici 872/29, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Jméno: Jan Framberg 30.5.1951 - 11.9.1951
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mečislavova ul.čís 164 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Mečislavova ul.čís.164
Jméno: František Hofman 30.5.1951 - 19.12.1951
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Dědinách čp 976 , Praha-Michle Česká republika
Praha-Michle, Na Dědinách čp.976
Jméno: Josef Březina 30.5.1951 - 19.12.1951
Funkce: Člen představenstva
Adresa: v Podzámčí čís 41 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., v Podzámčí čís.41
Jméno: Karel Mráček 11.9.1951 - 19.12.1951
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Severovýchodní 1563 , Praha XIII.-Spořilov Česká republika
Praha XIII.-Spořilov, Severovýchodní 1563
Jméno: Jan Kunc 30.5.1951 - 25.7.1952
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Závišova ul.čís 230 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Závišova ul.čís.230
Jméno: Antonín Mareš 19.12.1951 - 25.7.1952
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K Ryšánce 502 , V Dolní Krči Česká republika
V Dolní Krči, K Ryšánce 502
Jméno: Josef Schwelbl 19.12.1951 - 25.7.1952
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 183 , Zbraslav III. čp Česká republika
Zbraslav III. čp.183
Jméno: Josef Veselý 30.5.1951 - 5.5.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Svobodova ul.čís 255 , Hořelice Česká republika
Hořelice, Svobodova ul.čís.255
Jméno: Jan Framberg 19.12.1951 - 5.5.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mečislavova 164 , Praha XIV Česká republika
Praha XIV, Mečislavova 164
Jméno: Zdeněk Betka 25.7.1952 - 5.5.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Miličova 8 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Miličova č.8
Jméno: Stanislav Adámek 25.7.1952 - 5.5.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 142 , Jesenice u Prahy Česká republika
Jesenice u Prahy č.142
Jméno: Václav Martínek 25.7.1952 - 5.5.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 251 , Suchdol u Prahy Česká republika
Suchdol u Prahy č.251
Jméno: Karel Doležal 5.5.1954 - 16.8.1954
Funkce: Předseda výboru
Adresa: Michelská ul.č 18 , Praha XIV.-Michle Česká republika
Praha XIV.-Michle, Michelská ul.č.18
Jméno: Jaroslav Jakubka 5.5.1954 - 16.8.1954
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: U družstva Ideál 1068 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., U družstva Ideál č.1068
Jméno: Josef Roubíček 5.5.1954 - 16.8.1954
Funkce: Člen
Adresa: Na Konvářce 192 , Praha XVI. Česká republika
Praha XVI., Na Konvářce č.192/22
Jméno: Jaroslav Kazbal 30.5.1951 - 1.9.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kloboučnická ul.č 1044 , Praha XIV Česká republika
Praha XIV, Kloboučnická ul.č.1044
Jméno: Karel Hlaváček 5.5.1954 - 1.9.1954
Funkce: Člen
Adresa: Kostelní ul.č 8 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Kostelní ul.č.8
Jméno: František Hrabě ml. 5.5.1954 - 1.9.1954
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Všestary č.96, p.Strašnice
Jméno: Josef Veselý 5.5.1954 - 1.9.1954
Funkce: Čle
Adresa: Svobodova 255 , Rudná II. Česká republika
Rudná II., Svobodova č.255
Jméno: Jaroslav Jakubka 16.8.1954 - 1.9.1954
Funkce: Předseda
Adresa: U družstva Ideál 1086 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., U družstva Ideál č.1086
Jméno: Josef Roubíček 16.8.1954 - 1.9.1954
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Na Kovářce 192 , Praha XVI. Česká republika
Praha XVI., Na Kovářce č.192/22
Jméno: Jan Synek 16.8.1954 - 1.9.1954
Funkce: Člen
Adresa: Dr.Musílka 323 , Praha IV. Česká republika
Praha IV., Ul.Dr.Musílka 323/47
Jméno: Josef Tauš 1.9.1954 - 9.6.1956
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Baarova 15 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Baarova 15
Jméno: Karel Tichava 1.9.1954 - 9.6.1956
Funkce: Člen
Adresa: Ohradní 4 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Ohradní č.4
Jméno: Stanislav Adámek 1.9.1954 - 9.6.1956
Funkce: Člen
Adresa: 142 , Osnice Česká republika
Osnice č.142
Jméno: Jaroslav Reiman 1.9.1954 - 30.12.1957
Funkce: Předseda
Adresa: 139 , Nebušice Česká republika
Nebušice č.139
Jméno: Zdeněk Petrák 1.9.1954 - 25.6.1958
Funkce: Člen
Adresa: 386 , Černošice-Vráž Česká republika
Černošice-Vráž 386
Jméno: Josef Hoffman 1.9.1954 - 25.6.1958
Funkce: Člen
Adresa: 72 , Psáry Česká republika
Psáry č.72
Jméno: Josef Strnad 1.9.1954 - 25.6.1958
Funkce: Člen
Adresa: Koněvova 27 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova č.27/31
Jméno: Stanislav Adámek 9.6.1956 - 25.6.1958
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: 142 , Osnice Česká republika
Osnice č.142
Jméno: Josef Tauš 9.6.1956 - 25.6.1958
Funkce: Člen
Adresa: Baarova 15 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Baarova 15
Jméno: Josef Zadák 9.6.1956 - 25.6.1958
Funkce: Člen
Adresa: Adamovská 1064 , Prah-Michle Česká republika
Prah-Michle, Adamovská č.1064/7
Jméno: Josef Kůs 30.12.1957 - 25.6.1958
Funkce: Předseda
Adresa: Tyršova 1194 , Modřany Česká republika
Modřany, Tyršova 1194
Jméno: Josef Kůs 25.6.1958 - 20.4.1959
Funkce: Náhradní orgán
Adresa: Tyršova 1194 , Praha-Modřany Česká republika
Praha-Modřany, Tyršova ul. 1194
Jméno: Jindřich Kandus 25.6.1958 - 20.4.1959
Adresa: Sluštická 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sluštická 22
Jméno: Václav Malý 25.6.1958 - 20.4.1959
Adresa: Puchmajerova 13 , Jinonice u Prahy Česká republika
Jinonice u Prahy, Puchmajerova 13/336
Jméno: Pavel Novák 25.6.1958 - 20.4.1959
Adresa: Přemyslovská 29 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Přemyslovská 29
Jméno: Miroslav Trefil 25.6.1958 - 20.4.1959
Adresa: Oldřichova 12 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Oldřichova 12
Jméno: Miroslav Trefil 20.4.1959 - 7.12.1960
Funkce: Předseda
Adresa: Oldřichova 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 12
Jméno: Jindřiška Hlaváčková 20.4.1959 - 7.12.1960
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Grégrova 9 , Praha 13 Česká republika
Praha 13, Grégrova 9
Jméno: Josef Strnad 20.4.1959 - 7.12.1960
Funkce: Člen
Adresa: Koněvova 27 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Koněvova 27
Jméno: Miroslav Trefil 7.12.1960 - 11.1.1961
Funkce: Člen
Adresa: Oldřichova 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 12
Jméno: Jaromír Adam 20.4.1959 - 17.4.1961
Funkce: Člen
Adresa: Krokova 9 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Krokova 9
Jméno: Josef Strnad 7.12.1960 - 17.4.1961
Funkce: Předseda
Adresa: Koněvova 27 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Koněvova 27
Jméno: Stanislav Adámek 20.4.1959 - 5.4.1962
Funkce: Člen
Adresa: 92 , Osnice čp Česká republika
Osnice čp.92
Jméno: Václav Žíla 20.4.1959 - 5.4.1962
Funkce: Člen
Adresa: U pomníku 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U pomníku 4
Jméno: Jindřiška Hlaváčková 7.12.1960 - 5.4.1962
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Na kopečku 3 , Praha 8-Libeň Česká republika
Praha 8-Libeň, Na kopečku 3/1281
Jméno: Jan Polcar 17.4.1961 - 5.4.1962
Funkce: Člen
Adresa: 291 , v Chodově u Prahy čp Česká republika
v Chodově u Prahy čp.291
Jméno: Josef Košek 20.4.1959 - 5.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Ve vilách 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve vilách 5
Jméno: František Filip 17.4.1961 - 5.5.1964
Funkce: Předseda
Adresa: Na Lysině 657 , Praha č-Podolí Česká republika
Praha č-Podolí, Na Lysině 657/27
Jméno: Josef Novák 17.4.1961 - 5.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: U podolského hřbitova 4 , Praha 4-Podolí Česká republika
Praha 4-Podolí, U podolského hřbitova 4
Jméno: Milan Rusniak 25.9.1961 - 5.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Slavojova ul 14 , Praha 2-Nusle Česká republika
Praha 2-Nusle, Slavojova ul.14
Jméno: Miroslav Hamerle 5.4.1962 - 5.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Ve dvoře 6 , Praha č-Braník Česká republika
Praha č-Braník, Ve dvoře č.6
Jméno: Jan Kunc 5.5.1964 - 4.12.1965
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
D.Břežany čp.183,pkr.Pha-vých.
Jméno: František Lejsek 17.4.1961 - 14.4.1966
Funkce: Člen
Adresa: Na Skalce 29 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Skalce 29
Jméno: Jan Spálenka 5.5.1964 - 15.6.1968
Funkce: Člen
Adresa: Brtnická 6 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Brtnická 6
Jméno: Josef Syrovátka 14.4.1966 - 15.6.1968
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Zlatníky 111, p.D.Břežany
Jméno: Miloslav Sochor 5.5.1964 - 25.6.1971
Funkce: Člen
Adresa: Hražského ul 1083 , Benešov u Prahy Česká republika
Benešov u Prahy, Hražského ul.1083
Jméno: Jaroslav Ježil 4.12.1965 - 25.6.1971
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
D.Měcholupy čp.168,o.Pha-vých.
Jméno: Josef Mytra 15.6.1968 - 25.6.1971
Funkce: Člen
Adresa: Dobrovského 26 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dobrovského 26
Jméno: František Schönpflug 15.6.1968 - 25.6.1971
Funkce: Člen
Adresa: Pod Slovany 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Slovany 16
Jméno: Josef Kvirenc 25.6.1971 - 28.8.1972
Funkce: Člen
Adresa: Jihlavská 426 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Jihlavská 426
Jméno: Zdeněk Stehlík 5.5.1964 - 26.7.1974
Funkce: Člen
Adresa: Vnější 927 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Vnější 927/32
Jméno: Jan Cichra 25.6.1971 - 26.7.1974
Funkce: Člen
Adresa: Na Pankráci 877 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Pankráci 877/16
Jméno: František Pšenička 25.6.1971 - 26.7.1974
Funkce: Člen
Adresa: Sokolovská 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Sokolovská 23/352
Jméno: Petr Štorek 28.8.1972 - 26.7.1974
Funkce: Člen
Adresa: Legerova 48 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Legerova 48
Jméno: Vladislav Aschenbrenner 26.7.1974 - 24.3.1976
Funkce: Člen
Adresa: Třeboňská 592 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Třeboňská 592
Jméno: Stanislav Adámek 5.4.1962 - 22.7.1976
Funkce: Místopředseda
Adresa: 92 , Osnice Česká republika
Osnice č.92
Jméno: Jan Procházka 25.6.1971 - 22.7.1976
Funkce: Člen
Adresa: Nad vodovodem 61 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Nad vodovodem 61/2029
Jméno: Miloslav Sochor 26.7.1974 - 6.5.1977
Funkce: Člen
Adresa: Hrázského 1083 , Benešov u Prahy Česká republika
Benešov u Prahy, Hrázského 1083
Jméno: Vladislav Aschenbrenner 22.7.1976 - 6.5.1977
Funkce: Místopředseda
Adresa: Třeboňská 592 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Třeboňská 592
Jméno: Jaroslav Raiman 22.7.1976 - 6.5.1977
Funkce: Člen
Adresa: K noskovně 325 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, ul.K noskovně 325
Jméno: Stanislav Navrátil 5.5.1964 - 20.3.1978
Funkce: Předseda
Adresa: Křenická 41 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Křenická 41
Jméno: Zdeněk Homolka 6.5.1977 - 20.3.1978
Funkce: Člen
Adresa: Při trati 10 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Při trati 10
Jméno: Milena Kadlecová 6.5.1977 - 20.3.1978
Funkce: Člen
Adresa: Na Folimance 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Folimance 17
Jméno: Ladislav Ježko 26.7.1974 - 30.5.1979
Funkce: Člen
Adresa: Kremelská 130 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kremelská 130/150a
Jméno: Václav Nestrojil 20.3.1978 - 30.5.1979
Funkce: Člen
Adresa: Kremličkova 976 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 976
Jméno: Jaroslav Raiman 20.3.1978 - 30.5.1979
Funkce: Člen
Adresa: K noskovně 325 , Praha 6-Nebušice Česká republika
Praha 6-Nebušice, K noskovně 325
Jméno: Zdeněk Stehlík 6.5.1977 - 10.6.1980
Funkce: Místopředseda
Adresa: Vavřenova ul 1108 , Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, Vavřenova ul.1108
Jméno: Jan Vítek 30.5.1979 - 28.5.1981
Funkce: Člen
Adresa: Pod Sychrovem II 38 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Sychrovem II 38/1037
Jméno: Jaroslav Zenkner 24.3.1976 - 3.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Dolní Podluží 366,okr.Děčín
Jméno: Viliam Kováčik 20.3.1978 - 3.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Družstevní 1087 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Družstevní 1087
Jméno: Pavel Podrazil 30.5.1979 - 3.5.1982
Funkce: Člen
Adresa: Bajkalská 34 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bajkalská 34
Jméno: Stanislav Chloupek 26.7.1974 - 17.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: K vodojemu 232 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, K vodojemu 232/12
Jméno: Pavel Bouda 28.5.1981 - 17.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Janov čp.265/12,okr.Most
Jméno: Eva Šubrtová 20.3.1978 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Bořivojova 92 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 92/765
Jméno: Zdeněk Hejduk 30.5.1979 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Na Líše 19 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Líše 19
Jméno: Luboš Divíšek 10.6.1980 - 21.2.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Jeremenkova 22 , Praha 4-Podolí Česká republika
Praha 4-Podolí, Jeremenkova 22/752
Jméno: Josef Budák 3.5.1982 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Ječná 25 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Ječná 25/1255
Jméno: Rudolf Černý 3.5.1982 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Sídliště Strž 438 , Stará Huť u Dobříše Česká republika
Stará Huť u Dobříše, Sídliště Strž 438
Jméno: Jaroslav Kučera 3.5.1982 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Moldavská 1363 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Moldavská 1363/13
Jméno: Zdeněk Kolka 17.6.1987 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Radlická 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radlická 10
Jméno: Luboš Kopta 17.6.1987 - 21.2.1990
Funkce: Člen
Adresa: Na Petřinách 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 36
Jméno: Jaroslav Nesládek 20.3.1978 - 26.4.1990
Funkce: Předseda
Adresa: Mánesova 53 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 53
Jméno: František Vitáček 21.2.1990 - 26.4.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Feřtekova 540 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Feřtekova 540
Jméno: Ing. Jaroslav Brentner 21.2.1990 - 26.4.1990
Funkce: Člen
Adresa: Panská 892 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 892/1
Jméno: Ivan Gabriss 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Radlická 12 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radlická 12
Jméno: Václav Havlík 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Dolnokrčská 41 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dolnokrčská 41
Jméno: Tomáš Hanzlík 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Lužická 11 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lužická 11
Jméno: Ing. Jan Pokorný 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Na Chodovci 2543 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Chodovci 2543
Jméno: Václav Prokůpek 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Bořivojova 41 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 41
Jméno: Miloš Sváček 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Na úseku 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na úseku 3
Jméno: Jiří Šafránek 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Průčelní 642 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Průčelní 642/4
Jméno: Jan Vacek 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Čížovská 1586 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Čížovská 1586
Jméno: Ladislav Vytlačil 21.2.1990 - 27.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Hostavická 688 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Hostavická 688/4
Jméno: Ing. Jaroslav Bentner 26.4.1990 - 27.1.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Panská 892 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 892/1
Jméno: Ing. Jiří Hortenský 21.2.1990 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: U 3.baterie 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U 3.baterie 13/774
Jméno: Svatopluk Šíbal 21.2.1990 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Jindřišská 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jindřišská 8
Jméno: Josef Kubizňák 27.1.1992 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Želivská 2810 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Želivská 2810
Jméno: Vladimír Suchý 27.1.1992 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Sklenská 293 , Praha 9-Kyje Česká republika
Praha 9-Kyje, Sklenská 293/16
Jméno: František Zelenka 27.1.1992 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Korunní 92 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Korunní 92
Jméno: Ladislav Pavlík 27.1.1992 - 28.1.1992
Funkce: Člen
Adresa: Hořejší nábřeží 25 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Hořejší nábřeží 25
Jméno: Ing. Jan Novák 21.2.1990 - 2.1.1997
Funkce: Člen
Adresa: Mánesova 60 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 60
Jméno: Ing. Milena Pavlíková 27.1.1992 - 17.11.1999
Funkce: Člen
Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí č.13
Jméno: František Vitáček 26.4.1990 - 20.4.2002
Funkce: Předseda
Adresa: Feřtekova 540 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Feřtekova 540
Jméno: Ing. Jan Novák 2.1.1997 - 20.4.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Mánesova 60 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 60
Jméno: Petr Červ 2.1.1997 - 20.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Matuškova 800 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 800
Jméno: Stanislav Kolumpek 2.1.1997 - 20.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plavecká 9 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Plavecká 9/1666
Jméno: Ing. Milena Pavlíková 17.11.1999 - 20.4.2002
Funkce: Člen
Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí č.13A
Jméno: František Vitáček 20.4.2002 - 26.3.2007
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 11.12.2006
Adresa: Feřtekova 540 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Feřtekova 540, PSČ 18000
Jméno: Ing. Milena Pavlíková 20.4.2002 - 26.3.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 11.12.2006
Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 13a, PSČ 10000
Jméno: Ing. Jan Novák 20.4.2002 - 26.3.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 11.12.2006
Adresa: Mánesova 60 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 60, PSČ 12000
Jméno: Petr Červ 20.4.2002 - 26.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 11.12.2006
Adresa: Matuškova 800 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 800, PSČ 14000
Jméno: František Pospíšil 20.4.2002 - 26.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 11.12.2006
Adresa: Churáňovská 2695 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Churáňovská 2695, PSČ 15000
Jméno: Ing. Jan Novák 26.3.2007 - 26.2.2009
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 11.12.2006 do 5.2.2009
Adresa: Mánesova 60 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 60, PSČ 12000
Jméno: Jiřina Mikolášková 26.3.2007 - 26.2.2009
Funkce: místopředseda družstva
Ve funkci: od 11.12.2006 do 29.12.2008
Adresa: Italská 36 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Italská 36/25, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jan Novák 26.2.2009 - 26.2.2009
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 5.2.2009
Ve funkci: od 5.2.2009
Adresa: Mánesova 1598 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1598/60, PSČ 12000
Jméno: Zdeňka Janíčková 26.2.2009 - 26.2.2009
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 5.2.2009
Ve funkci: od 5.2.2009
Adresa: U Zahradního Města 3189 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, U Zahradního Města 3189/2, PSČ 10600
Jméno: Ing. Jan Novák 26.2.2009 - 3.6.2009
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 5.2.2009 do 19.3.2009
Adresa: Mánesova 1598 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1598/60, PSČ 12000
Jméno: Zdeňka Janíčková 26.2.2009 - 3.6.2009
Funkce: místopředseda družstva
Ve funkci: od 5.2.2009 do 18.5.2009
Adresa: U Zahradního Města 3189 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, U Zahradního Města 3189/2, PSČ 10600
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 3.6.2009 - 18.1.2010
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 27.5.2009
Adresa: Písečná 445 , 182 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Písečná 445/15, PSČ 18200
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 18.1.2010 - 7.12.2010
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 27.5.2009
Adresa: Velká Skála 677 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Velká Skála 677/7, PSČ 18100
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 7.12.2010 - 12.1.2011
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 27.5.2009 do 29.12.2010
Adresa: K Dálnici 872 , 104 00 Praha 10 - Uhříněves Česká republika
Praha 10 - Uhříněves, K Dálnici 872/29, PSČ 10400
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 12.1.2011 - 7.6.2013
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 7.1.2011
Adresa: K Dálnici 872 , 104 00 Praha 10 - Uhříněves Česká republika
Praha 10 - Uhříněves, K Dálnici 872/29, PSČ 10400
Jméno: Zdeňka Janíčková 3.6.2009 - 14.1.2016
Funkce: místopředseda družstva
Ve funkci: od 27.5.2009 do 12.12.2015
Adresa: U Zahradního Města 3189 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, U Zahradního Města 3189/2, PSČ 10600
Jméno: PhDr. Zdeněk Drozen 7.6.2013 - 14.1.2016
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 7.1.2011 do 15.12.2015
Adresa: K dálnici 872 , 104 00 Praha 10 Česká republika
K dálnici 872/29, Uhříněves, 104 00 Praha 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: PhDr. Zdeněk Drozen

Vlastníci firmy STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 000 000 Kč - 27.3.2009 - 14.1.2016
zakladni 60 000 Kč - 6.3.1996 - 27.3.2009
zakladni 190 000 Kč - 11.12.1992 - 6.3.1996

Sbírka Listin STAVODĚL, výrobní družstvo IČO: 00027693

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCIX 96/SL 41 notářský zápis [NZ 258/2015] Městský soud v Praze 11.12.2015 29.12.2015 22.1.2016 36
DrXCIX 96/SL 40 ostatní zápis z členské schůze Městský soud v Praze 15.12.2015 29.12.2015 22.1.2016 9
DrXCIX 96/SL 38 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 31.12.2014 7.1.2015 13
DrXCIX 96/SL 37 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.12.2013 9.1.2014 14
DrXCIX 96/SL 36 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.12.2012 8.1.2013 13
DrXCIX 96/SL 35 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.12.2011 11.1.2012 9
DrXCIX 96/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2011 18.1.2011 2
DrXCIX 96/SL 33 ostatní zápis z členské schůze Městský soud v Praze 7.1.2011 18.1.2011 21
DrXCIX 96/SL 32 ostatní zápis z členské schůze Městský soud v Praze 29.12.2010 18.1.2011 8
DrXCIX 96/SL 31 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 4.1.2011 2
DrXCIX 96/SL 30 účetní závěrka 2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 4.1.2011 2
DrXCIX 96/SL 29 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.12.2010 4.1.2011 5
DrXCIX 96/SL 28 účetní závěrka 2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 4.1.2010 2
DrXCIX 96/SL 27 účetní závěrka 2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 4.1.2010 2
DrXCIX 96/SL 26 účetní závěrka 2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 4.1.2010 4
DrXCIX 96/SL 25 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 27.5.2009 10.6.2009 4
DrXCIX 96/SL 24 ostatní -zápis z čl.schůze Městský soud v Praze 27.5.2009 10.6.2009 15
DrXCIX 96/SL 23 stanovy společnosti -8.12.08 Městský soud v Praze 5.2.2009 3.4.2009 15
DrXCIX 96/SL 22 ostatní -zápis z čl.schůze Městský soud v Praze 5.2.2009 3.4.2009 22
DrXCIX 96/SL 21 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 5.2.2009 3.4.2009 4
DrXCIX 96/SL 20 notářský zápis -NZ423/08 Městský soud v Praze 8.12.2008 3.4.2009 29
DrXCIX 96/SL 19 ostatní - dohoda o ukončení zmocnění Městský soud v Praze 19.12.2008 3.4.2009 2
DrXCIX 96/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 395/2008 Městský soud v Praze 21.11.2008 28.11.2008 28.11.2008 20
DrXCIX 96/SL 17 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.10.2008 15.10.2008 1
DrXCIX 96/SL 16 účetní závěrka - výkaz zisků r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.10.2008 15.10.2008 2
DrXCIX 96/SL 15 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.10.2008 15.10.2008 1
DrXCIX 96/SL 14 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2008 15.10.2008 1
DrXCIX 96/SL 13 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2008 15.10.2008 2
DrXCIX 96/SL 12 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2008 15.10.2008 1
DrXCIX 96/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ392/06 Městský soud v Praze 11.12.2006 23.4.2007 15
DrXCIX 96/SL 10 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 8.3.2007 23.4.2007 4
DrXCIX 96/SL 9 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 26.5.2006 31.5.2006 0
DrXCIX 96/SL 8 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.5.2006 31.5.2006 0
DrXCIX 96/SL 7 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 26.5.2006 31.5.2006 0
DrXCIX 96/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.11.2003 9.2.2004 13.2.2004 0
DrXCIX 96/SL 5 notářský zápis -NZ327/03 Městský soud v Praze 5.12.2003 9.2.2004 13.2.2004 0
DrXCIX 96/SL 4 účetní závěrka r.2001 /2002 Městský soud v Praze 9.2.2004 13.2.2004 0
DrXCIX 96/SL 3 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.3.2002 0
DrXCIX 96/SL 2 ostatní kopie-živnost.listů Městský soud v Praze 21.3.2002 0
DrXCIX 96/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 28.12.2001 21.3.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STAVODĚL, výrobní družstvo


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STAVODĚL, výrobní družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.