Stavební družstvo Svébyt Praha 5 IČO: 00141224

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební družstvo Svébyt, která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 00141224.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Stavební družstvo Svébyt má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Stavební družstvo Svébyt se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1988. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob.

Základní údaje o Stavební družstvo Svébyt IČO: 00141224

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.6.1988
Spisová značka: DrXCVIII 561
IČO: 00141224
Obchodní firma: Stavební družstvo Svébyt
Právní forma: Družstvo 17.6.1988
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 17.6.1988
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.10.2015
Krajský obchodní soud prohlásil dne 5. 8. 1993 konkursna majetek dlužníka Stavební bytové družstvo Svébytv likvidaci. 1.10.1993 - 1.10.1993
Usnesením členské schůze konané dne 29. 3. 1989 byly přijatystanovy družstva. 30.10.1989 - 29.3.2016
Základní členský vklad činí 3.000,- Kčs. 30.10.1989 - 29.3.2016
Ručení: Za schodek v hospodaření ručí členové družstvanásledujícím způsobem:a/ členové plně chozrasčotních středisek ručí pouze zaschodek vzniklý v hospodaření jejich střediska a to v plnévýši,b/ členové částečně chozrasčotních středisek ručí jednak zatu část schodku, vzniklého v hospodaření jiného hospodář-ského střediska, která nebyla uhrazena střediskem a jehočleny a to do výše svého členského podílu, uvedeného vesmlouvě o členském podílu, 30.10.1989 - 29.3.2016
c/ ostatní členové družstva ručí do výše zůstatkové hodnotyčlenského podílu / resp. základního členského vkladu /. 30.10.1989 - 29.3.2016
Usnesením členské schůze konané dne 30. 6. 1987 byly přijatystanovy družstva. 27.9.1988 - 30.10.1989
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno usnesením představenstva Českéhosvazu bytových družstev v Praze dne 26. 4. 1988 pod čj. 61/88. 17.6.1988
Den vzniku je 17. červen 1988. 17.6.1988
Představenstvo má 5 - 15 členů. 17.6.1988 - 29.3.2016
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 17.6.1988 - 30.10.1989
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 21. 4. 1988 přijatystanovy družstva typu "B". 17.6.1988 - 27.9.1988

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00141224
Firma: Stavební družstvo Svébyt
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.6.1988

Základní údaje datové schránky

IČO: 00141224
Jméno subjektu: Stavební družstvo Svébyt
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: y2deyii

Kontakty na Stavební družstvo Svébyt IČO: 00141224

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Petřínská 570 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Petřínská 570/18, Malá Strana, 150 00 Praha 5
12.9.2016
Sídlo: Petřínská 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Petřínská 18
17.6.1988 - 12.9.2016

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Petřínská 570/18, Praha 150 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Petřínská 570/18, Malá Strana, 15000 Praha 5

Obory činností Stavební družstvo Svébyt IČO: 00141224

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových, hospodářských, sociálních a kulturních potřebčlenů družstva a dalších občanů a upevňovat socialistickéuvědomění uživatelů družstevního majetku. 30.10.1989 - 2.10.2015
2/ Ke splnění těchto úkolů družstvo pro vlastní potřebu nebona objednávku tuzemských nebo zahraničních hospodářskýchsubjektů na území ČSSR i v zahraničí: 30.10.1989 - 2.10.2015
a/ organizuje, připravuje, zabezpečuje nebo provádí vevlastní režii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu,obnovovací, seřizovací, montážní, vybavovací a úklidovépráce stavebních objektů, jejich nosných konstrukcí,technických zařízení, interiérů, vybavení a expozic ipřilehlých parterů, a to se zvláštním zaměřením na objektypro bydlení, služby a další občanskou vybavenost, včetněvýstavby rodinných domků určených případně pro převod doosobního vlastnictví 30.10.1989 - 2.10.2015
b/ ve spolupráci s národními výbory a ostatními příslušnýmiorgány a organizacemi činnými v oblasti bydlení, obchodu aslužeb obhospodařuje objekty a prostory potřebné pro bydlenía obchod, služby pro obyvatelstvo i pro organizace,pronajímá je a nebo v nich tyto činnosti samo organizujea provozuje 30.10.1989 - 2.10.2015
c/ za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socia-listicky podniká bez územního či odvětvového omezení, a tozejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo-klady a prostředky pro výkon svých činností. Jedná senapříklad o:- návrhové, výrobní, a předrealizační fáze výstavby, údržbya rekonstrukcí, včetně průzkumných a expertních činností voblasti stavební fyziky a mechaniky- dopravní a přepravní činnosti a související služby, např.autoopravna, koupě, prodej a pronájem automobilů aj. 30.10.1989 - 2.10.2015
- pořizování, opravování, nájem a pronájem, provozování,koupě a prodej přepravních, stavebních a jiných mechanismůa další techniky- nákup, prodej, pronájem, výzkum, vývoj a výroba stavebníchdílů a materiálů, technických a zařizovacích zařízení budov,nábytku, předmětů osobní potřeby a dalších fyzikálních,mechanických, elektrických a elektronických dílů a zařízení 30.10.1989 - 2.10.2015
- organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultačníslužby pro organizace i občany v oblastech např. programo-vacích a systémových služeb, hodnotové analýzy, marketingu,řešení technických problémů, kontroly stavu fyzických sys-témů, provozování hracích automatů, reprografické techniky,revizí elektrických a zdvihacích zařízení, opravy elektric-kých přístrojů, pořizování fotodokumentace aj. 30.10.1989 - 2.10.2015
- vnitřně i zahraničně obchodní činnost a to zahraničněobchodní činnost povolenou Federálním ministerstvem zahra-ničního obchodu v Praze, dne 17. 8. 1989, čj. 6/1197/63/89,poř. č. 419 v tomto rozsahu: 30.10.1989 - 2.10.2015
"1. Poskytování služeb zahraničním osobám formoua/ projektování stavebních objektů občanské a technickévybavenosti území v zahraničí,b/ investorských, inženýrských a poradenských činností přirealizaci projektů dle písm. a/,c/ vývoje a výroby stavebních dílů a hmot, zejména z odpa-dových materiálů,d/ vývoje a výroby elektronických diagnostických, měřících,kontrolních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zamě-řením na aplikaci ultrazvuku, 30.10.1989 - 2.10.2015
e/ tvorby počítačových programů v souladu s předmětem čin-nosti organizace vlastními kapacitami organizace. 30.10.1989 - 2.10.2015
2. Vývoz věcí nezbytných pro realizaci činností dle bodu 1písm a/ a b/ povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
3. Vývoz elektronických diagnostických, měřících, kontrol-ních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zaměřením naaplikaci ultrazvuku, částí a kompletů prostředků výpočetnítechniky, komponentů satelitních TV antén a příslušnýchnosných konstrukcí, z vlastní produkce organizace, v souladus jejím předmětem činnosti. 30.10.1989 - 2.10.2015
4. Vývoz stavebních dílů a hmot z vlastní produkce organi-zace, v souladu s jejím předmětem činnosti v návaznosti nabod 1, odst. c/ rozsahu povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
5. Dovoz zařízení, dílů a materiálů pro vlastní potřebuorganizace, nezbytných k zajištění činností, uvedených vbodech 1, 2 a 3 povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
6. Vývoz obalů / krabic / na společenské hry z vlastníprodukce organizace v hodnotě do 50 tis. liber šterlingůdo Velké Britanie. 30.10.1989 - 2.10.2015
7. Poskytování služeb zahraničním osobám formou- tlumočení,- odborných výkladů,- propagační činnosti,- instalování expozicí,při realizaci akce Advent of Artificial-Inteligence in HighEducation, konané v říjnu 1989 v Praze. 30.10.1989 - 2.10.2015
8. Vývoz a dovoz dokumentů, informativních podkladů apříslušných záznamových prostředků nutných k zabezpečenízahraničně obchodní činnosti dle bodu 1, 2, 3 a 4 rozsahupovolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
9. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti." 30.10.1989 - 2.10.2015
d/ přiděluje, pronajímá nebo prodává do osobního vlastnictvísvým členům nebo dalším osobám byty i nebytové prostory 30.10.1989 - 2.10.2015
e/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místností nesloužících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku 30.10.1989 - 2.10.2015
f/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu / místností nesloužících k byd-lení / spojeno 30.10.1989 - 2.10.2015
g/ organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavněpečuje o prohlubování společenské funkce družstva a sociali-stické demokracie; za tím účelem se v souladu s obecně plat-nými předpisy může zabývat tiskovou, divadelní, výchovněvzdělávací, ediční a publikační činností, pořádáním kompono-vaných pořadů a divadelních představení, a to i s mezinárod-ní účastí, tvorbou audiovizuálních záznamů a komponovanýchvideoprogramů a jejich rozšiřováním a organizováním dalšíchkulturních, sportovních a branných akcí a činností 30.10.1989 - 2.10.2015
Organizuje, připravuje a zabezpečuje nebo provádí ve vlastnírežii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu, obnovovací,zařizovací, vybavovací a úklidové práce stavebních zařízení,interiérů, vybavení a expozic i přilehlého parteru a to sezvláštním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a dalšíobčanskou vybavenost. 27.9.1988 - 30.10.1989
Ve spolupráci s národními výbory a dalšími organizacemičinnými v oblasti bydlení a obchodu a služeb obhospodařujeobjekty a prostory potřebné pro bydlení a pro služby proobyvatelstvo i pro organizace, pronajímá je a nebo v nichtyto služby samo organizuje a provozuje. 27.9.1988 - 30.10.1989
Za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socialis-ticky podniká bez územního či odvětvového omezení a tozejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo-klady a prostředky pro výkon svých činností. 27.9.1988 - 30.10.1989
Jedná se např. o:- návrhové, výrobní a předrealizační fáze výstavby, údržbya rekonstrukci, včetně průzkumných a expertních činností voblasti stavební fyziky a mechaniky- pořizování, udržování a provozování parku přepravních,stavebních a jiných mechanismů a jiné potřebné techniky- výrobní činnost, např. stavebních dílů, nábytku, předmětůobecné potřeby aj. 27.9.1988 - 30.10.1989
- organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultačníslužby pro organizace v oblastech např. programovacích asystémových služeb, hodnotové analýzy, marketinku, řešenítechnických problémů, kontroly stavu fyzických systémů aj. 27.9.1988 - 30.10.1989
Přiděluje svým členům družstevní byty i nebytové prostory,příp. je pronajímá i dalším právnickým osobám. 27.9.1988 - 30.10.1989
Zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místnosti neslou-žících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku. 27.9.1988 - 30.10.1989
Zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu / místnosti nesloužící k bydlení/spojeno. 27.9.1988 - 30.10.1989
Organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavněpečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socia-listické demokracie. 27.9.1988 - 30.10.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytůa místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení aposkytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo pro-vádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénníchúprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jinépráce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo 17.6.1988 - 27.9.1988
možné vystavěné objekty užívat. 17.6.1988 - 27.9.1988

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Stavební činnost vč. speciálních 2.10.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy Stavební družstvo Svébyt IČO: 00141224

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Oleg Rybnikář 12.9.2016
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Majerského 2034 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Majerského 2034/13, Chodov, 149 00 Praha 4
Jméno: Ing. Vlasta Kahounová 17.6.1988 - 27.9.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na křečku 339 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na křečku 339
Jméno: Ing. Jiří Kostlán 17.6.1988 - 30.10.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stallichova 936 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Stallichova 936
Jméno: Ing. Rudolf Stenský 17.6.1988 - 30.10.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Radomská 471 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Radomská 471
Jméno: Ing.arch. Oleg Haman 17.6.1988 - 30.10.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Obránců míru 84 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Obránců míru 84
Jméno: Ing.arch. Oleg Rybnikář CSc. 17.6.1988 - 7.8.1991
Funkce: předseda
Adresa: Kamerunská 5 , Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, Kamerunská 5
Jméno: Ing.arch. Jan Němec 17.6.1988 - 7.8.1991
Funkce: místopředseda
Adresa: Radimova 81 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Radimova 81/18
Jméno: Ing.arch. Stanislav Franc 17.6.1988 - 7.8.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 109 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 109a
Jméno: Oldřich Mašek 17.6.1988 - 7.8.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rabyňská 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 11
Jméno: PhDr. František Petružálek 27.9.1988 - 7.8.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osadní 39 , Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Osadní 39
Jméno: Ing. Josef Vávra 27.9.1988 - 7.8.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dominínská 97 , Praha 5 - Slivenec Česká republika
Praha 5 - Slivenec, Dominínská 97
Jméno: Ing. Zuzana Čmolová 30.10.1989 - 7.8.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heřmanova 1169 , Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 1169
Jméno: JUDr. Václav Horák 1.10.1993 - 15.11.1999
Funkce: správce konkursní podstaty
Adresa: Rezlerova 298 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rezlerova 298
Jméno: JUDr. Václav Horák 15.11.1999 - 6.12.2000
Funkce: správce konkursní podstaty
Adresa: Euklidova 28 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Euklidova 28
Jméno: Ing. Václav Šolar 17.6.1988 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.6.1993
Adresa: Ke dvoru 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ke dvoru 14
Jméno: Ing. Oldřich Vávra CSc. 17.6.1988 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.6.1993
Adresa: Měchenická 2552 , Praha 4 - Spořilov Česká republika
Praha 4 - Spořilov, Měchenická 2552
Jméno: Ing. Václav Navrátil 30.10.1989 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.10.1994
Adresa: Loučná 741 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Loučná 741
Jméno: Tomáš Zachat 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: likvidátor
Adresa: Hruškova 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hruškova 10
Jméno: Ing. Jan Novotný 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 7.8.1996
Adresa: Interbrigády 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Interbrigády 3
Jméno: Marie Ghaliová 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 7.8.1996
Adresa: Kamrunská 600 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamrunská 600
Jméno: Tomáš Zachat 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 7.8.1996
Adresa: Hruškova 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hruškova 10
Jméno: Ing. Dušan Mrozek 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 7.8.1996
Adresa: Ostravská 623 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ostravská 623
Jméno: JUDr. Stanislav Zelinka 7.8.1991 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 7.8.1996
Adresa: Glinkova 4 , Brno Česká republika
Brno, Glinkova 4
Jméno: Ing. Oleg Rybnikář 2.10.2015 - 12.9.2016
Funkce: předseda družstva
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Majerského 2034 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Majerského 2034/13, Chodov, 149 00 Praha 4

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Václav Fejtek 18.2.2014 - 2.10.2015
Adresa: Havlíčkova 261 , 250 82 Úvaly Česká republika
Havlíčkova 261, 250 82 Úvaly

Sbírka Listin Stavební družstvo Svébyt IČO: 00141224

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCVIII 561/SL 4 notářský zápis [NZ 459/2015, N 506/2015] Městský soud v Praze 30.9.2015 2.10.2015 10
DrXCVIII 561/SL 3 notářský zápis NZ 100/2014 Městský soud v Praze 24.1.2014 29.1.2014 14.3.2014 8

Hodnocení Stavební družstvo Svébyt


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stavební družstvo Svébyt obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.