Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec Husinec IČO: 00038750

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec, která sídlí v obci Husinec a bylo jí přiděleno IČO 00038750.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Stavební bytové družstvo Prachatice se sídlem v obci Husinec byla založena v roce 1962. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec IČO: 00038750

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 23. 5. 1962
Spisová značka: DrXXXXIII 52
IČO: 00038750
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec
Právní forma: Družstvo 23.5.1962
Datum vzniku: 23.5.1962
Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 24.4.1962 a jeho ustavení schváleno usnesením rady ONV v Prachaticích ze dne 2.5.1962. 17.9.2016
Družstvo jako slučující se dnem 1.7.1972 sloučilo se Stavebním bytovým družstvem pracovníků dopravy v Prachaticích jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky slučovaného družstva přešly dnem 1.7.1972 na družstvo slučující. 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 20.12.1973 a rozhodnutí JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.11.1973 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího: 1/ Stavební bytové družstvo Libín v Prachaticích 2/ Stavební bytové družstvo pracovníků OSP v Prachaticích. Veškerá práva, majetek a povinnosti přechází na družstvo slučující. 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD 2 Prachatice ze dne 4.12.1975 a shromáždění delegátů SBD 1 Prachatice bylo ku dni 1.1.1976 sloučeno Stavební bytové družstvo 1 Prachatice jako slučující družstvo se Stavebním bytovým družstvem 2 Prachatice jako druž stvem slučovaným. Sloučením zaniklo SBD 2 Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a povinnosti přešly na družstvo slučující. 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Prachatice ze dne 30.10.1979, usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vimperk ze dne 30.3.1979, usnesení shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Pracha tice ze dne 27.4.1979 a výpisu z jednání 10. schůze JčKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 26.4.1979 slučuje se ke dni 1.1. 1980: Stavební bytové družstvo Prachatice - jako družstvo slučující, se Stavebním bytovým družstvem Vimperk a Okresním stavebním bytovým dr užstvem Prachatice - jako družstvy slučovanými. 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 23.11.1976 a shromáždění delegátů Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží Prachatice ze dne 18.11. 1976 slučuje se ku dni 1.1.1977 Stavební bytové družstvo 1 Prachatice jako družstvo slučující s Okresním družstvem pro výstavbu a správu garáží Prachatice jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující. 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD Prachatice ze dne 24.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 16.12.1981, č.j. 647/81-101/Pe slučuje se ku dni 1.1.1982 Stavební bytové družstvo Prachatice, jako družstvo sluču jící s Okresním bytovým družs tvem Prachatice, jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Okresní výstavbové bytové družstvo Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky pŕešly dnem sloučení na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Prachatice. 17.9.2016
Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku. 9.7.2014
Počet členů představenstva: 9 9.7.2014 - 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění dlegátů SBD Prachatice ze dne 24.4.1981 a rozhod nutí JKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 16.12.1981, č.j. 647/81-101/Pe slučuje se ku dni 1.1.1982 Stavební bytové družstvo Prachatice, jako družstvo sluču jící s Okresním bytovým družstvem Prachatice, jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Okresní výstavbové bytové družstvo Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky pŕešly dnem sloučení na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Prachatice. 29.12.2000 - 17.9.2016
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými podle zákona č. 176/1990 Sb. a schválenými shromážděním delegátů dne 19. 4. 1991. Uhrazovací povinnost: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnost, vykázanou v roční účetní závěrce, ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejvýše však částkou Kčs. 3. 000,- . Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 22.7.1991 - 1.1.1993
Podle usnesení shromáždění dlegátů SBD Prachatice ze dne 24.4.1981 a rozhod nutí JKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 16.12.1981, č.j. 647/81-101/Pe slučuje se ku dni 1.1.1982 Stavební bytové družstvo Prachatice, jako družstvo sluču jící s Okresním bytovým družstvem Prachatice, jako družstvem slučujícím. Sloučením zaniklo Okresní výstavbové bytové družstvo Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky pŕešly dnem sloučení na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Prachatice. 29.12.1981 - 29.12.2000
Podle usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Prachatice ze dne 30.10.1979, usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vimperk ze dne 30.3.1979, usnesení shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Prachatice ze dne 27.4.1979 a výpisu z jednání 10. schůze JčKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 26.4.1979 slučuje se ke dni 1.1. 1980: Stavební bytové družstvo Prachatice - jako družstvo slučující, se Stavebním bytovým družstvem Vimperk a Okresním stavebním bytovým družstvem Prachatice - jako družstvy slučovanými. 17.1.1980 - 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 23.11.1976 a shromáždění delegátů Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží Prachatice ze dne 18.11. 1976 slučuje se ku dni 1.1.1977 Stavební bytové družstvo 1 Prachatice jako družstvo slučující s Okresním družstvem pro výstavbu a správu garáží Prachatice jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující. 17.1.1980 - 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů SBD 2 Prachatice ze dne 4.12.1975 a shromáždění delegátů SBD 1 Prachatice bylo ku dni 1.1.1976 sloučeno Stavební bytové družstvo 1 Prachatice jako slučující družstvo se Stavebním bytovým družstvem 2 Prachatice jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo SBD 2 Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a povinnosti přešly na družstvo slučující. 27.12.1976 - 29.12.2000
Podle usnesení shromáždění dlegátů SBD 2 Prachatice ze dne 4.12.1975 a shro máždění delegátů SBD 1 Prachatice bylo ku dni 1.1.1976 sloučeno Stavební by tové družstvo 1 Prachatice jako slučující družstvo se Stavebním bytovým družstvem 2 Prachatice jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo SBD 2 Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a povinnosti přešly na družstvo slučující. 27.12.1975 - 17.9.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 20.12.1973 a rozhodnutí JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.11.1973 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího: 1/ Stavební bytové družstvo Libín v Prachaticích 2/ Stavební bytové družstvo pracovníků OSP v Prachaticích. Veškerá práva, majetek a povinnosti přechází na družstvo slučující. 3.6.1974 - 17.9.2016
Družstvo jako slučující se dnem 1.7.1972 sloučilo se Stavebním bytovým družstvem pracovníků dopravy v Prachaticích jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky slučovaného družstva přešly dnem 1.7.1972 na družstvo slučující. 15.8.1972 - 17.9.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 16.12.1988 s účinností od 1.1.1989. Podle těchto stanov se zapisuje: Stavební bytové družstvo Prachatice. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma podepisu je předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. Povinnost uhrazovací: Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost sloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. 23.5.1962 - 22.7.1991
Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 23.5.1962 - 22.7.1991
Podle usnesení shromáždění dlegátů SBD Prachatice ze dne 24.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD Č. Budějovice ze dne 16.12.1981, č.j. 647/81-101/Pe slučuje se ku dni 1.1.1982 Stavební bytové družstvo Prachatice, jako družstvo slučující s Okresním bytovým družstvem Prachatice, jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Okresní výstavbové bytové družstvo Prachatice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly dnem sloučení na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Prachatice. 23.5.1962 - 1.1.1993
Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 24. dubna 1962 a jeho ustavení schváleno usnesením rady ONV v Prachaticích ze dne 2.5.1962. 23.5.1962 - 17.9.2016

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00038750
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec
Právní forma: Družstvo
Vznik první živnosti: 19. 1. 1982
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00038750
Firma: Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec
Právní forma: Družstvo
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Husinec
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 19. 1. 1982

Kontakty na Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec IČO: 00038750

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova 3, Husinec 38421, Česká republika 17.9.2016
Sídlo: , Husinec , Česká republika 23.5.1962 - 1.1.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Husova 3, Husinec 38421

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova 3, Husinec 38421

Obory činností Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec IČO: 00038750

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1993
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/ 1.1.1993
Předmět činnosti družstva je především organizování přípravy a provedení výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstva připravuje a zabezpečuje zejména: - výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení - přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví 22.7.1991 - 1.1.1993
- údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor - poskytování služeb spojených s bydlením svých členů - poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím - materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením - práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby - investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické i občanské vybavenosti 22.7.1991 - 1.1.1993
pro členy družstva, organizace, národní výbory a občany - prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou - činnosti a služby pro členy družstva, organizace, obce a občany , a to zejména: výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčení - provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydaného oprávnění - výkony MTZ - výkony skladového hospodářství - práce HSV a PSV 22.7.1991 - 1.1.1993
- další činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb členů družstva a občanů - výstavba bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů 22.7.1991 - 1.1.1993
Předmět činnosti: 1. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádě ní výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečení služeb spojených s bydlením. 23.5.1962 - 22.7.1991
2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místnos tí nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictí c/ údržbu, opravy, rekunstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím 23.5.1962 - 22.7.1991
f/ materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g/ provádění revizí elektro pro soc. organizace a občany h/ příležitostný prodej materiálu dle vyhlášky i/ doprava materiálu pro organizace a občany j/ výkon IČ pro organizace dle oprávnění 23.5.1962 - 22.7.1991

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 3. 2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 28. 9. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec IČO: 00038750

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Rudolf Hanzal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.10.2022
Adresa Šumavská 84, 38451 Volary
Jméno Jan Šrámek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.5.2021
Adresa Národní 1004, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Richard Štengl
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.8.2020
Adresa Tylova Čtvrť 238, 38402 Lhenice
Jméno Jana Čechová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020
Adresa Nemocniční 511, 38301 Prachatice
Jméno Valerie Kunclová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020
Adresa nám. Přátelství 661, 38301 Prachatice
Jméno Timoteus Chán
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020
Adresa Kostnická 241, 38421 Husinec
Jméno Mgr. Lenka Treglerová
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 18.8.2020
Adresa Budovatelská 1091, 38301 Prachatice
Jméno Ivana Mészárosová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.11.2020
Adresa 111, 38486 Vacov
Jméno Zuzana Lencová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.1.2022
Adresa Sokolovská 416, 38301 Prachatice
Jméno Václav Bartoš
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020 do 7.10.2022
Adresa Mírová 1013, 38301 Prachatice
Jméno Hana Vokounová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020 do 10.1.2022
Adresa Neumannova 156, 38301 Prachatice
Jméno Martin Vazur
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020 do 5.5.2021
Adresa Kostnická 248, 38421 Husinec
Jméno Ing. Petr Kneifl
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.8.2020 do 7.11.2020
Adresa SNP 560, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Petr Kneifl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.2016 do 18.8.2020
Adresa SNP 560, 38301 Prachatice
Jméno Ing. František Bican
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Zvolenská 510, 38301 Prachatice
Jméno Ivo Kůta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Sídl. Míru 277, 38451 Volary
Jméno Ing. Richard Štengl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Tylova Čtvrť 238, 38402 Lhenice
Jméno Ing. Jaroslav Borovička
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Česká 671, 38301 Prachatice
Jméno Timoteus Chán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Kostnická 241, 38421 Husinec
Jméno Miloslav Founě
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Mírová 455, 38501 Vimperk
Jméno Václav Bartoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Mírová 1013, 38301 Prachatice
Jméno Petr Květoň
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 18.8.2020
Adresa Luční 501, 38501 Vimperk
Jméno Ing. Petr Kneifl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 11.11.2016
Adresa Slámova 462, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Petr Kneifl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2016 do 11.11.2016
Adresa Slámova 462, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Jaroslav Borovička
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Česká 671, 38301 Prachatice
Jméno Ivo Kůta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Sídl. Míru 277, 38451 Volary
Jméno Ing. František Bican
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Zvolenská 510, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Jaroslav Maryška
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Kostnická 246, 38421 Husinec
Jméno Ing. Milan Milota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa SNP 465, 38501 Vimperk
Jméno Václav Bartoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Mírová 1013, 38301 Prachatice
Jméno Stanislav Capůrka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Družstevní 575, 38411 Netolice
Jméno Miloslav Founě
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Mírová 455, 38501 Vimperk
Jméno Ing. Jaroslav Maryška
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Kostnická 246, 38421 Husinec
Jméno Ivo Kůta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Sídl. Míru 277, 38451 Volary
Jméno Ing. František Bican
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Zvolenská 510, 38301 Prachatice
Jméno Václav Bartoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Mírová 1013, 38301 Prachatice
Jméno Stanislav Capůrka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Družstevní 575, 38411 Netolice
Jméno Ing. Jaroslav Borovička
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Česká 671, 38301 Prachatice
Jméno Miloslav Founě
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa Mírová 455, 38501 Vimperk
Jméno Ing. Milan Milota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.2.2016 do 17.9.2016
Adresa SNP 465, 38501 Vimperk
Jméno Ivo Kůta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.1998 do 26.2.2016
Adresa sídliště Míru 277, 38451 Volary
Jméno Ing. Jaroslav Maryška
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2001 do 26.2.2016
Adresa Kostnická 277, 38421 Husinec
Jméno Ing. Jaroslav Borovička
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.6.2006 do 26.2.2016
Adresa Česká 671, 38301 Prachatice
Jméno Ing. František Bican
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.6.2006 do 26.2.2016
Adresa Zvolenská 510, 38301 Prachatice
Jméno Václav Bartoš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.6.2006 do 26.2.2016
Adresa Mírová 1013, 38301 Prachatice
Jméno Marie Paclíková
Funkce místopředsedkyně
Ve funkci od 26.9.2006 do 26.2.2016
Adresa Slámova 507, 38301 Prachatice
Jméno Miloslav Founě
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2011 do 26.2.2016
Adresa Mírová 455, 38501 Vimperk
Jméno Ing. Milan Milota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.3.2014 do 26.2.2016
Adresa SNP 465, 38501 Vimperk
Jméno Stanislav Capůrka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.7.2014 do 26.2.2016
Adresa Družstevní 575, 38411 Netolice
Jméno Petr Kabátník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2011 do 19.5.2014
Adresa náměstí Přátelství 682, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Milan Milota
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2011 do 26.3.2014
Adresa SNP 465, 38501 Vimperk
Jméno Ing. Václav Zábran
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.1998 do 13.10.2011
Adresa Mírová 433, 38501 Vimperk
Jméno Stanislav Capůrka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2001 do 13.10.2011
Adresa Družstevní 575, 38411 Netolice
Jméno Josef Lusk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.6.2006 do 13.10.2011
Adresa Náměstí Přátelství 654, 38301 Prachatice
Jméno Marie Paclíková
Funkce místopředsedkyně
Ve funkci od 13.6.1990 do 26.9.2006
Adresa Fučíkova 507, Prachatice
Jméno Eva Petschová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 22.6.2006
Adresa K. Weise 390, Vimperk
Jméno ing. Jindřich Horka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.8.1995 do 22.6.2006
Adresa nám. ČSA 26, Prachatice
Jméno Ing. Jiří Wimberský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.1998 do 22.6.2006
Adresa Mírová 1014, 38301 Prachatice
Jméno Helena Churavá
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2001 do 22.6.2006
Adresa SNP 463, 38501 Vimperk
Jméno Oldřich Smil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 13.10.2001
Adresa Kaštanová 814, Prachatice
Jméno Pavel Němčák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.8.1995 do 13.10.2001
Adresa Mírová 459, Vimperk
Jméno František Zádka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.8.1995 do 13.10.2001
Adresa 236, Zdíkov
Jméno Marie Macháčková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.1998 do 13.10.2001
Adresa Italská 766, 38301 Prachatice
Jméno Petr Kolář
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.7.1998 do 13.10.2001
Adresa 101, 38486 Vacov
Jméno František Kotrlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.5.1976 do 23.7.1998
Adresa 505, Prachatice
Jméno Josef Rieder
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.2.1983 do 23.7.1998
Adresa Sídliště Míru 253, Volary
Jméno Ing. Josef Vrňák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 23.7.1998
Adresa Družstevní 557, Netolice
Jméno Jaroslava Pelcová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 23.7.1998
Adresa 262, Strunkovice nad Blanicí
Jméno Václav Šimek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.12.1994 do 23.7.1998
Adresa Česká 678, Prachatice
Jméno ing. Jindřich Horka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.1.1980 do 3.8.1995
Adresa nám. ČSA 26, Prachatice
Jméno Jaroslav Kodýtek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 3.8.1995
Adresa Mírová 460, Vimperk
Jméno Václav Sladkovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 3.8.1995
Adresa 254, Zdíkov
Jméno ing. Josef Šlemar
Funkce předseda
Ve funkci od 18.9.1986 do 16.12.1994
Adresa Na vyhlídce 35, Vimperk
Jméno Jan Tvrdek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.6.1990 do 16.12.1994
Adresa Rudoarmějců 772, Prachatice
Jméno PhDr. Miroslav Frnoch
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1991 do 16.12.1994
Adresa Mírová 433, Vimperk
Jméno ing. Alena Chumová
Funkce nemá
Ve funkci od 14.2.1976 do 22.7.1991
Adresa 518, Prachatice
Jméno ing. Vladimír Válek
Funkce nemá
Ve funkci od 29.12.1981 do 22.7.1991
Adresa Rogačevská 670, Prachatice
Jméno Josef Medek
Funkce nemá
Ve funkci od 8.2.1983 do 22.7.1991
Adresa Hraničářská 72, Vimperk
Jméno František Benč
Funkce nemá
Ve funkci od 1.6.1984 do 22.7.1991
Adresa Pod Lázněmi 818, Prachatice
Jméno Bohumil Ondřich
Funkce nemá
Ve funkci od 18.9.1986 do 22.7.1991
Adresa Rogačevská 678, Prachatice
Jméno Václav Snáněl
Funkce nemá
Ve funkci od 21.6.1988 do 22.7.1991
Adresa Fučíkova 519, Prachatice
Jméno ing. Grgurič Tugomír
Funkce nemá
Ve funkci od 21.6.1988 do 22.7.1991
Adresa SNP 464, Vimperk
Jméno Marie Paclíková
Funkce nemá
Ve funkci od 13.6.1990 do 13.6.1990
Adresa Fučíkova 507, Prachatice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miloslav Founě
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Borovička
Člen statutárního orgánu: Ing. František Bican
Člen statutárního orgánu: Václav Bartoš
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kneifl
Člen statutárního orgánu: Ing. Richard Štengl
Člen statutárního orgánu: Timoteus Chán
Člen statutárního orgánu: Ivo Kůta
Člen statutárního orgánu: Petr Květoň

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.