Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci IČO: 00211371

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci a bylo jí přiděleno IČO 00211371.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci byla založena v roce 1988. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob.

Základní údaje o Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci IČO: 00211371

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.12.1988
Spisová značka: ALX 198
IČO: 00211371
Obchodní firma: Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci
Právní forma: Státní podnik 30.12.1988
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 30.12.1988
Datum zániku: 19.12.2008
Vymazává se společnost Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci, se sídlem Skokanská 1, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 00211371, z  obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. 19.12.2008 - 19.12.2008
Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 31.5.2002 (právní moc: 22.10.2002) o zrušení Správy radiokomunikací Praha, státní podnik a o jmenování likvidátora. 12.11.2003 - 19.12.2008
Rozhodnutím č.86/1996 ministra hospodářstvá ČR ze dne 25.10.1996 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě provatizačního projektu č.50309 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 27.11.1995 čj.460/3305/95 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 18.9.1996 čj.454/820/96 převádí se ke dni vkladu majetku do akciové společnosti České radiokomunikace zapsané v obchodním rejstříku Krajs.obchodního soudu v Praze v oddíle B vložka 2376 ,IČO: 60193671. 12.12.1996 - 19.12.2008
Rozhodnutím č.18/1995 ministra hospodářství ČR ze dne 31.března 1995 byla ke dni 1.4.1995 převedena část majetku s státního podniku na Fond národního majetku ČR na základě pri vatizačního projektu č.23621 schváleného Min.pro správu nár. majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 14.9.1993 čj.630/2109/ 633/93 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 14.3.1995 čj.093/8/95/Lj. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČR práva,závazky a pohledávky z hospodářskoprávních ,občans- koprávních a jiných právních vztahů,které se vztahují 14.7.1995 - 19.12.2008
k tomuto převáděnému majetku. 14.7.1995 - 19.12.2008
Rozhodnutím č. 104/1993 ministra hospodářství ČR ze dne 15.12.1993 byla vyjmuta část privatizovaného majetku podle usnesení vlády ČR č. 613 ze dne 27.10.1993 a schváleného provatizačního projektu. 18.1.1995 - 19.12.2008
Rozhodnutím č.83/1994 min.hospodářství ČR ze dne 31.10.1994 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národní ho majetku ČR na základě privatizačního projektu č.23621 schváleného Min.pro správu národního majetku a jeho privati- zaci ČR dne 14.9.1993 čj.630/2109/633/93 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 4.10.1994 čj.093/1413/94/Lj. ke dni 1.listopadu 1994,ve výši 13.109 tis.Kč. 14.11.1994 - 19.12.2008
Rozhodnutím č.27/1994 ministra hospodářství ČR ze dne 25.4. 1994 byla převedena část majetku státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č.469 schváleného Ministerstvem pro správu národní- ho majetku a jeho privatizaci České republiky dne 15.9.1993 čj.630/2109/633/93 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 20,4.1994 čj.092/437/94 se převádí ke dni 1.5.1994. 8.6.1994 - 19.12.2008
Rozhodnutím ministra hospodářství ČR ze dne 28.12.1993 č.113 byla převedena část majetku státního podniku na Správu stát- ních hmotných rezerv na základě privatizačního projektu č.23621 schváleného ministerstvem pro správu národního majet ku a jeho privatizaci České republiky ze dne l4.listopadu 1993 č.630/2109/633/93. 18.4.1994 - 19.12.2008
Rozhodnutím č. 104/1993 ministra hospodářství ČR ze dne 5.12.1993 byla vyjmuta část privatizovaného majetku podle usnesení vlády ČR č. 613 ze dne 27.10.1993 a schváleného privatizačního projektu. 1.1.1994 - 18.1.1995
Nálezem Ústavního soudu České a Slovenské Republiky ze dne 15.4.1992, čj. Pl Ús 2/92 je státní podnik Správa radio- komunikací nyní podřízen Ministerstvu pro hospodářskou po- litiku a rozvoj ČR. 20.8.1992 - 19.12.2008
Nový zakladatel: Federální ministerstvo spojů 8.10.1991 - 19.12.2008
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů ČSSR ze dne 30.3.1989 čj. 9 413/1989-350 byl vydán doplněk č. 1 k zakládací listině státního podniku 6.4.1989 - 19.12.2008
Den vzniku je 1.1.1989 30.12.1988 - 19.12.2008

Aktuální kontaktní údaje Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci

Kontakty na Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci IČO: 00211371

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Skokanská 2117/1 , Praha 169 00 10.7.1995 - 19.12.2008
Sídlo: Olšanská 54/3 , Praha 130 00 30.12.1988 - 10.7.1995

Obory činností Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci IČO: 00211371

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Správa majetku státního podniku. 1.1.1994 - 19.12.2008
Vypořádání restitučních nároků. 1.1.1994 - 19.12.2008
Vypořádání hospodářské činnosti státního podniku. 1.1.1994 - 19.12.2008
Provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 1.1.1994 - 19.12.2008
rozvoj, provoz a údržba radiokomunikačních a telekomunikač- ních zařízení na území ČR, která jsou součástí jednotné te- lekomunikační sítě a slouží k: a) šíření rozhlasových programů přejímaných od provozova- telů ze zákona, b) šíření rozhlasových programů provozovatelů na základě li- cence, kteří mají oprávnění k výrobě a šíření rozhlasových programů podle zákona č. 468/1991 Sb., c) šíření televizních programů provozovatelů ze zákona, d) šíření televizních programů provozovatelů na základě li- 20.8.1992 - 1.1.1994
cence, kteří mají oprávnění k výrobě a šíření televizních programů podle zákona č. 468/1991 Sb., e) mezinárodní a vnitrostátní výměně a distribuce rozhlaso- vých a televizních signálů, f) realizaci přenosů mezinárodních a vnitrostátních televiz- ních a telefonních signálů, přenosů a vysílání dalších dru- hů informací v souladu s požadavky na služby, včetně mobil- ní přenosových a reportážních prostředků a zařízení pro televizní kabelové rozvody. 20.8.1992 - 1.1.1994
výkon funkce signatáře Provozní dohody organizace Intelsat 20.8.1992 - 1.1.1994
zřizování a provoz pozemských stanic a sítí družicových spo- jů pro pevnou i pohyblivou službu k přenosu všech druhů in- formací zahrnujících i sítě typu VSAT 20.8.1992 - 1.1.1994
organizování mezinárodních rozhlasových a televizních přeno- sů v souladu s platnými legislativními a provozními normami 20.8.1992 - 1.1.1994
projektová, výzkumně-vývojová, inženýrská, stavebně-montážní a výrobní činnost v oblasti radiokomunikací. 20.8.1992 - 1.1.1994
výkon činností souvisejících s přípravou plnění úkolů pro období v mimořádných situacích, včetně branné pohotovosti státu v souladu s legislativním zabezpečením obrany státu 20.8.1992 - 1.1.1994
obchodní činnosti v dané oblasti podnikání 20.8.1992 - 1.1.1994
zajišťování rozvoje digitalizace radiokomunikačních pro- středků začleněných do jednotné telekomunikační sítě 6.4.1989 - 20.8.1992
rozvoj, provoz a údržba radiokomunikačních zařízení na území České socialistické republiky, která jsou součástí Jednotné te- lekomunikační sítě a slouží k: a) šíření rozhlasových a televizních programů přejímaných od Československého rozhlasu a Československé televize, případ- ně od jiné pověřené organizace, b) mezinárodní a vnitrostátní výměně a distribuci rozhlaso- vých a televizních programů, c) přenosu telefonních signálů a k přenosu a vysílání dal- ších druhů informací v souladu s požadavky odběratelů na 30.12.1988 - 20.8.1992
služby Jednotné telekomunikační sítě. 30.12.1988 - 20.8.1992
výkon kontroly kvality poskytovaných služeb na území České socialistické republiky, zejména ve vztahu k zásobení obyvatel- stva kvalitním rozhlasovým a televizním signálem. 30.12.1988 - 20.8.1992
organizování mezinárodních rozhlasových a televizních přenosů v souladu s postupy stanovenými Organizací socialistických správ spojů a Mezinárodním poradním sborem pro telekomunika- ce s působností pro Československou socialistickou republiku 30.12.1988 - 20.8.1992
zabezpečování závazků plynoucích pro Československou socialis- tickou republiku z účasti ve VAKSS na úseku radiokomunikací 30.12.1988 - 20.8.1992
výkon státní správy na úseku radiokomunikací v souladu se zákonem č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích a souvisícími obecně závaznými právními předpisy, včetně řízení a kontro- ly využívání kmitočtového spektra a výkonu státní inspekce telekomunikací na úseku radiokomunikací na základě pověření federálního ministerstva dopravy a spojů 30.12.1988 - 20.8.1992
provádění zkoušek odrušení výrobků při výkonu státního zkušeb- nictví 30.12.1988 - 20.8.1992
výkon činnosti souvisících s přípravou na plnění úkolů v mimo- řádných obdobích a za branné pohotovosti státu 30.12.1988 - 20.8.1992
projektové, stavebně-montážní, inženýrské, výzkumně-vývojové a výrobní činnosti v oblasti radiokomunikací prioritně pro vlast- ní potřebu a pro organizace spojů, případně i pro jiné organizace 30.12.1988 - 20.8.1992

Vedení firmy Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci IČO: 00211371

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zá- stupce. 24.10.1989
Jméno: , 30.12.1988 - 24.10.1989
Adresa:
Jméno: Ing. Jindřich Řitička 30.12.1988 - 25.10.1990
Funkce: Ředitel
Adresa: Jeseniova 1046/35, Praha 130 00
Jméno: Ing. Stanislav Urban 24.10.1989 - 1.1.1994
Funkce: zástupce ředitele
Adresa: Vrátkovská 2061/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Alex Bém 25.10.1990 - 1.1.1994
Funkce: ředitel
Adresa: Kubelíkova 777/56, Praha 130 00
Jméno: ing. Zdeněk Rampas 1.1.1994 - 19.12.2008
Funkce: Ředitel státního podniku
Adresa: Hodonínská 1244/7, Praha 141 00

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Eduard Hanák 12.11.2003 - 19.12.2008
Adresa: Družstevní ochoz 1153/11, Praha 140 00

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Správa radiokomunikací Praha, státní podnik v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.