Správa nemovitostí města Jičína, a.s. Jičín IČO: 28776658

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Správa nemovitostí města Jičína, a.s., která sídlí v obci Jičín a bylo jí přiděleno IČO 28776658.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Správa nemovitostí města Jičína, a.s. se sídlem v obci Jičín byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2009
Spisová značka: B 2881
IČO: 28776658
Obchodní firma: Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.9.2009
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.9.2009
Dne 7.6.2017 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: -základní kapitál společnosti Správa nemovitostí města Jičína, a.s. se zvyšuje z částky 8,000.000,-- Kč (osm milionů korun českých) o částku 11,800.000,-- Kč (jedenáct milionů osm set tisíc korun českých) na částku 19,800.000,-- Kč (devatenáct milionů os m set tisíc korun českých). -zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně upsáním 11 (jedenácti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) v listinné podobě znějících na jméno a 4 (čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na jméno, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, -akcie budou upisovány pouze peněžitými vklady, nebudou upisovány s využitím přednostního práva, -všech 11 (jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) a všechny 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou vydány v l istinné podobě, budou nabídnuty k upsání pouze současnému jedinému akcionáři městu Jičín -emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, -akcie budou upisovány formou smlouvy o upsání akcií, kterou město Jičín jako jediný akcionář uzavře se Správnou nemovitostí města Jičína, a.s., -upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovac í podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu jej předat akcionáři, -lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla nebo mu předá do jeho rukou dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň představens tvo akcionáři oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií, -připouští se, aby na pohledávku Správy nemovitostí města Jičína, a.s. vůči městu Jičín na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne upsáním akcií ve výši 11,800.000,-- Kč (jedenáct milionů osm set tisíc korun českých), byla započtena pohle dávka města Jičín vůči Správě nemovitostí města Jičína, a.s. ve stejné výši, a to peněžitá pohledávka města Jičín z titulu smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 1.5.2010 (prvního května roku dva tisíce deset) mezi Správou nemovitostí města Jičína, a.s. j ako kupujícím a městem Jičín jako prodávajícím ve znění dodatku ze dne 14.9.2010 (čtrnáctého září roku dva tisíce deset), na základě které se Správa nemovitostí města Jičína, a.s. zavázala uhradit městu Jičín kupní cenu prodaného podniku ve výši 23,816.54 8,-- Kč (dvacet tři milionů osm set šestnáct tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) v celkem 10 (deseti) splátkách s tím, že ke dni přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebyly dosud uhrazeny níže uvedené dosud nesplatné splátky kupní ceny: -splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct), -splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct) -splátka ve výši 7,546.710,-- Kč (sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc sedm set deset korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) a -splátka ve výši 2,269.838,-- Kč (dva miliony dvě stě šedesát devět tisíc osm set třicet osm korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), připouští se, aby z této pohledávky města Jičín vůči Správě nemovitostí města Jičína, a.s. v celkové výši 11,816.548,-- Kč(jedenáct milionů osm set šestnáct tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) byla na pohledávku společnosti vůči městu Jičín, kt erá společnosti vznikne na základně upsání akcií ve výši 11,800.000,-- Kč (jedenáct milionů osm set tisíc korun českých), započtena část výše uvedené kupní ceny ve výši 11,800.000,-- Kč (jedenáct milionů osm set tisíc korun českých), a to tak, že bude zap očtena celá splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct), celá splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatná nejpozději do 31.12. 2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), celá splátka ve výši 7,546.710,-- Kč (sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc sedm set deset korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct ) a část splátky ve výši 2,253.290,-- Kč (dva miliony dvě stě padesát tři tisíce dvě stě devadesát korun českých) splatná nejpozději do 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), -pohledávky budou započteny (a tedy zaniknou) smlouvou o započtení uzavřenou mezi Správou nemovitostí města Jičína, a.s. a městem Jičín, tím bude současně splacen emisní kurs upsaných akcií; Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vyp racuje představenstvo společnosti a doručí jej městu Jičín bez zbytečného odkladu poté, co budou městem Jičín upsány akcie v souladu s tímto usnesením. Smlouva bude uzavřena doručením vyjádření souhlasu města Jičín s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií městem Jičín, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.6.2017 - 22.6.2017
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014 - 5.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014 - 5.1.2016
Usnesení valné hromady ze dne 25.9. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti: -základní kapitál společnosti Správa nemovitostí města Jičína, a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 6,000.000,-- Kč (šest milionů korun českých) na částku 8,000.000,-- Kč (osm milionů korun českých). -zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně upsáním 30 (třiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno, přičemž upisování akcií nad částku na vrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, -akcie budou upisovány pouze peněžitými vklady, nebudou upisovány s využitím přednostního práva, -všech 30 (třicet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korunách českých), které budou vydány v listinné podobě, budou nabídnuty k upsání pouze současnému jedinému akcionáři - městu Jičín, -emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, -akcie budou upisovány formou smlouvy o upsání akcií, kterou město Jičín jako jediný akcionář uzavře se Správnou nemovitostí města Jičína, a.s., -upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovac í podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu jej předat akcionáři, -lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím pod dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla nebo mu předá do jeho rukou dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň představen stvo akcionáři oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií, -připouští se, aby na pohledávku Správy nemovitostí města Jičína, a.s. vůči městu Jičín na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne upsáním akcií ve výši 6,000.000,-- Kč (šest milionů korun českých), byla započtena pohledávka města Jičín v ůči Správě nemovitostí města Jičína, a.s. ve stejné výši, a to peněžitá pohledávka města Jičín z titulu smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 1.5.2010 (prvního května roku dva tisíce deset) mezi Správou nemovitostí města Jičína, a.s. jako kupujícím a měs tem Jičín jako prodávajícím ve znění dodatku ze dne 14.9.2010 (čtrnáctého září roku dva tisíce deset), na základě které se Správa nemovitostí města Jičína, a.s. zavázala uhradit městu Jičín kupní cenu prodaného podniku ve výši 23,816.548,-- Kč (dvacet tř i milionů osm set šestnáct tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) v celkem 10 (deseti) splátkách tak, že: -splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2011 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct) -splátka ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2012 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2013 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2016 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) -splátka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct) -splátka ve výši 7,546.710,-- Kč (sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc sedm set deset korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) -splátka ve výši 2,269.838,-- Kč (dva miliony dvě stě šedesát devět tisíc osm set třicet osm korun českých) je splatná nejpozději do 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet) připouští se, aby z této pohledávky města Jičín vůči Správě nemovitostí města Jičína, a.s. byla na pohledávku společnosti vůči městu Jičín, která společnosti vznikne na základě upsání akcií ve výši 6,000.000,-- Kč (šest milionů korun českých), započtena část výše uvedené kupní ceny ve výši 6,000.000,-- Kč (šest milionů korun českých), a to tak, že bude započtena část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12.2013 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce t řináct), část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12 .2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct), část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12.2016 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct), část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jed en milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) a část splátky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) splatné nejpozději do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíc e osmnáct), -pohledávky budou započteny (a tedy zaniknou) smlouvou o započtení uzavřenou mezi Správou nemovitostí města Jičína, a.s. a městem Jičín, tím bude současně splacen emisní kurs upsaných akcií; Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vyp racuje představenstvo společnosti a doručí jej městu Jičín bez zbytečného odkladu poté, co budou městem Jičín upsány akcie v souladu s tímto usnesením. Smlouva bude uzavřena doručením vyjádření souhlasu města Jičín s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií městem Jičín, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.10.2013 - 11.12.2013

Aktuální kontaktní údaje Správa nemovitostí města Jičína, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28776658
Obchodní firma: Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 14.9.2009
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28776658
Firma: Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Jičín
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.9.2009

Kontakty na Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 17. listopadu 1074 , Jičín 506 01 1.7.2014
Sídlo: 17. listopadu 1074 , Jičín 506 01 14.9.2009 - 1.7.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 17. listopadu 1074, Jičín 506 01

Obory činností Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 29.7.2010
distribuce elektřiny 29.7.2010
výroba teplené energie 29.7.2010
rozvod tepelné energie 29.7.2010
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 29.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.9.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: 506 01 Podhradí
Identifikační číslo provozovny: 1010263676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 21.4.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.2009

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.2009

Živnost č. 4 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Ohrádce 188 , Mlázovice 507 58
Identifikační číslo provozovny: 1008091588
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Valdštejnovo náměstí 1 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1008091553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Jičínská 110 , Valdice 507 11
Identifikační číslo provozovny: 1008091570
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 17. listopadu 1074 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1008091561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.2010

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a další člen představenstva společnosti. V době nepřítomnosti předsedy představenstva zastupuje společnost společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 1.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jednají vždy společně předseda a místopředseda nebo předseda a další člen představenstva společnosti. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost společně místopředseda představenstva a jeden člen představen stva. 14.9.2009 - 1.7.2014
Jméno: Marek Vondrák 5.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.9.2015
Adresa: U stadionu 831, Jičín 506 01
Jméno: František Svoboda 3.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.10.2017
Adresa: 152, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Petr Hamáček 1.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2019
Ve funkci: od 21.2.2019
Adresa: Ruská 599, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Jan Malý 1.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.3.2019
Ve funkci: od 26.3.2019
Adresa: Nad cihelnou 1084, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Miloslav Kůta 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.3.2019
Adresa: Sv. Čecha 294, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Ladislav Brykner 14.9.2009 - 8.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009 do 9.3.2011
Ve funkci: od 14.9.2009 do 9.3.2011
Adresa: Kollárova 488, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Martin Puš 14.9.2009 - 8.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009 do 9.3.2011
Adresa: Vrchlického 439, Jičín 506 01
Jméno: Bc. Blanka Moravcová 14.9.2009 - 8.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009 do 9.3.2011
Adresa: Jiráskova 11, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Pavel Bílek 14.9.2009 - 11.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009
Ve funkci: od 14.9.2009
Adresa: Jakubcova 545, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Miloš Starý 14.9.2009 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Jungmannova 62, Jičín 506 01
Jméno: Josef Dvořák 8.6.2011 - 1.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011
Ve funkci: od 11.4.2011
Adresa: Seifertova 478, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Dmitrij Pavlenko 8.6.2011 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011
Adresa: Jabloňová 357, Jičín 506 01
Jméno: Bc. Miroslav Matějka 8.6.2011 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011
Adresa: Fügnerova 653, Jičín 506 01
Jméno: Pavel Bílek 11.12.2013 - 1.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013
Ve funkci: od 8.10.2013
Adresa: Jakubcova 545, Jičín 506 01
Jméno: Miloš Starý 11.12.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013
Adresa: Jungmannova 62, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Dmitrij Pavlenko 1.7.2014 - 26.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011
Adresa: Jabloňová 357, Jičín 506 01
Jméno: Josef Dvořák 1.7.2014 - 13.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011 do 9.12.2014
Ve funkci: od 11.4.2011 do 9.12.2014
Adresa: Seifertova 478, Jičín 506 01
Jméno: Bc. Miroslav Matějka 1.7.2014 - 6.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011 do 9.3.2015
Adresa: Fügnerova 653, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Dmitrij Pavlenko 26.7.2014 - 6.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2011 do 9.3.2015
Adresa: Sv. Čecha 1283, Jičín 506 01
Jméno: Pavel Bílek 1.7.2014 - 5.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013 do 23.9.2015
Ve funkci: od 8.10.2013 do 23.9.2015
Adresa: Jakubcova 545, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Jan Malý 6.5.2015 - 5.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2015
Adresa: Nad cihelnou 1084, Jičín 506 01
Jméno: Miloš Starý 1.7.2014 - 3.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013 do 25.9.2017
Adresa: Jungmannova 62, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Petr Hamáček 13.2.2015 - 1.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2014 do 22.12.2018
Ve funkci: od 15.1.2015 do 22.12.2018
Adresa: Ruská 599, Jičín 506 01
Jméno: Mgr. Miloslav Kůta 6.5.2015 - 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2015 do 6.3.2019
Adresa: Sv. Čecha 294, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Jan Malý 5.1.2016 - 1.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.3.2015 do 18.3.2019
Ve funkci: od 24.11.2015 do 18.3.2019
Adresa: Nad cihelnou 1084, Jičín 506 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Milan Köstinger 5.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2015
Ve funkci: od 21.10.2015
Adresa: Meruňková 1206, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Petr Kebus 5.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2015
Adresa: Barákova 455, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Daniel Novotný Ph.D. 3.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2016
Adresa: Husova 322, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Milan Köstinger 14.9.2009 - 28.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Ve funkci: od 14.9.2009
Adresa: Meruňková 1206, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Lubomír Svatý CSc. 14.9.2009 - 28.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Ruská 599, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Petr Kebus 14.9.2009 - 28.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Pod lipami 896, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Lubomír Svatý CSc. 28.2.2011 - 8.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 9.3.2011
Adresa: Ruská 599, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Milan Köstinger 28.2.2011 - 1.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010
Ve funkci: od 15.10.2010
Adresa: Meruňková 1206, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Petr Kebus 28.2.2011 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010
Adresa: Barákova 455, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Daniel Novotný Ph.D. 8.6.2011 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2011
Adresa: Husova 322, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Milan Köstinger 1.7.2014 - 5.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010
Ve funkci: od 15.10.2010
Adresa: Meruňková 1206, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Petr Kebus 1.7.2014 - 5.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010
Adresa: Barákova 455, Jičín 506 01
Jméno: JUDr. Daniel Novotný Ph.D. 1.7.2014 - 3.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2011 do 9.3.2016
Adresa: Husova 322, Jičín 506 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Hamáček
Člen statutárního orgánu: Mgr. Miloslav Kůta
Člen statutárního orgánu: JUDr. Jan Malý
Člen statutárního orgánu: František Svoboda
Člen statutárního orgánu: Dušan Šulc

Vlastníci firmy Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 19 800 000 Kč - 22.6.2017
zakladni 8 000 000 Kč - 1.7.2014 - 22.6.2017
zakladni 8 000 000 Kč 100% 11.12.2013 - 1.7.2014
zakladni 2 000 000 Kč 100% 14.9.2009 - 11.12.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 44 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 11 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 40 11.12.2013 - 22.6.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 14.9.2009 - 11.12.2013

Sbírka Listin Správa nemovitostí města Jičína, a.s. IČO: 28776658

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2881/SL 25 notářský zápis [NZ 708/2015], rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2015 15.12.2015 7.1.2016 43
B 2881/SL 23 ostatní zápi RM Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2015 7.5.2015 4
B 2881/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2014 26.1.2015 16.2.2015 8
B 2881/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 211/2014 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 9.7.2014 26
B 2881/SL 20 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 8.7.2014 48
B 2881/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 19.12.2013 20
B 2881/SL 18 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2013 13.12.2013 5
B 2881/SL 17 notářský zápis NZ 250/2013 Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2013 9.10.2013 7
B 2881/SL 16 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2013 27.6.2013 46
B 2881/SL 15 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2012 27.6.2012 44
B 2881/SL 12 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2011 9.6.2011 48
B 2881/SL 10 smlouva o prodeji/převodu - dodatek Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2010 4.10.2010 200
B 2881/SL 9 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2010 30.7.2010 8
B 2881/SL 8 ostatní smlouva o prodeji podniku Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2010 24.6.2010 227
B 2881/SL 7 posudek znalce č. 44/3/2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2010 24.6.2010 36
B 2881/SL 4 ostatní zápise ze zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 2.9.2009 23.9.2009 1
B 2881/SL 3 ostatní zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 2.9.2009 23.9.2009 2
B 2881/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2009 2.9.2009 23.9.2009 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Správa nemovitostí města Jičína, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Správa nemovitostí města Jičína, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.