Solitea Česká republika, a.s. Brno IČO: 25568736

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Solitea Česká republika, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25568736.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Solitea Česká republika, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.7.1999
Spisová značka: B 3012
IČO: 25568736
Obchodní firma: Solitea Česká republika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.7.1999
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením dle ust. § 15, § 250, § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách) ze dne 21.5.2018 přešla na společnost Solit ea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČ 25568736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3012, jako společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti Vema,a.s. , se sídlem Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno, IČ 26226511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415. 1.7.2018
Dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 6.5.2014 došlo k rozdělení společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., sloučením odštěpované části se společností Office Buildings s.r.o., IČ: 25541102, se sídlem Brno, Rostislavovo nám. 12, PSČ 612 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31650. 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 26.6.2014 - 6.2.2019
Základní kapitál obchodní společnosti CÍGLER SOFTWARE,a.s. se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 255 68 736, se zvyšuje o částku 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), a to z původní výše 50.331.600,-Kč (slovy: padesát milio nů tři sta třicet jeden tisíc šest set korun českých) na novou výši 51.231.600,-Kč (slovy:padesát jeden milion dvě stě třicet jeden tisíc šest set korun českých), nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním jedné nové akcie, jejíž emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů, pan Milan Cígler, nar. 25.06.1964, bytem Brno, Högrova 2888/17, PSČ 612 00. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť akcie bude upsána předem určeným zájemcem shora uvedeným a její emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), bude upsán jeden kus akcie, a to kmenová akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Nově upisovaná akcie bude upsána předem určeným zájemcem, panem Martinem Cíglerem, nar. 25.06.1964, bytem Brno, Högrova 2888/17, PSČ 612 00. Místem upsání akcie bude sídlo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., na adrese Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem se stanoví na 14 dnů ( slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie předem určenému zájemci na adresu jeho bydliště výše uvedenou. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému záj emci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie spolu s písemným oznámením, že k upsání akcie se určuje lhůta 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie bude předem určenému zájemci zaslán ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností CÍGLER SOFTWARE,a.s. Emisní kurs nově upisované akcie činí 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota akcie činí 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule. Nepeněžitý vklad bude v plné výši splacen v sídle společnosti CÍGLER SOFTWARE,a.s., na adrese Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, uzavřením smlouvy o vkladu a předáním ochranných známek, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, včetně související d okumentace, společnosti, a to ve lhůtě 10 dnů (slovy: deset dnů) ode dne upsání akcie ve smlouvě o upsání akcie, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, pana Martina Cíglera, nar. 25.06.1964, bytem Brno, Högrova 2888/17, PSČ 612 00, kterým jsou ochranné známky ve vlastnictví předem určeného zájemce, pana Martina Cíglera: - kombinovaná ochranná známka „CÍGLER SOFTWARE“, zapsaná v registru Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) pod číslem zápisu: 230055 (číslo spisu 145584), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16,41 a 42; - kombinovaná ochranná známka „CÍGLER SOFTWARE“, zapsaná v registru ÚPV pod číslem zápisu: 230056 (číslo spisu 145585), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16,41 a 42; - slovní ochranná známka „Cígler Software“, zapsaná v registru ÚPV pod číslem zápisu: 186273 (číslo spisu 88619), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16.a 42; - slovní ochranná známka „MONEY“ zapsaná v registru ÚPV pod číslem zápisu: 186275 (číslo spisu 88620), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16,a 42; - kombinovaná ochranná známka „MONEY“, zapsaná v registru ÚPV pod číslem zápisu 186276 (číslo spisu 88621), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16 a 42; - slovní ochranná známka „MONEY 2000“, zapsaná v registru ÚPV pod číslem zápisu: 215965 (číslo spisu 132484), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16,41 a 42; - slovní ochranná známka „MONEY S3“, zaspaná v registru ÚPV pod číslem zápisu: 246558 (číslo spisu 171034), pro třídu výrobků a služeb č. 9,16,41 a 42. Tento shora popsaný nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ve s myslu ust.§ 204 odst. 3 obch.zák., ve které se uvádí důvody upisovaní akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je potřeba získat pro společnost hospodářsky využitelný majetek ve vztahu k jejímu předmětu podnikání,který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. Výše emisního kursu byla určena v maximální možné hodnotě zjištěné dle znaleckého posudku dále citovaného. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, a to obchodní společností EXPERTIZA CZ-ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o., IČ 259 15 088, sídlem Hradec Králové, Chelčického 55/8, PSČ 500 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 14200, jmenovaným pro účely ocenění tohoto nepeněžitého vkladu na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.10.2012, č.j. 19 Nc 6472/2012-18, které nabyl o právní moci dne 01.11.2012. Znalecký posudek byl zpracován shora uvedeným znalcem dne 06.11.2012 pod pořadovým číslem 021/2012 znaleckého deníku. Shora popsaný nepeněžitý vklad byl v citovaném znaleckém posudku oceněn za použití oceňovacích metod ve znaleckém posudku popsaných částkou 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného výše stanovená podle posudku znalce jako cena obvyklá (tržní) činí 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie, znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě 900.000,-Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), v listinné podobě. 20.11.2012 - 17.12.2012
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 1.6.2011 o snížení základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 31,508.400,- Kč na novou výši 50,331.600,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty minulých let ve výši 31,675.000,- Kč dle § 216a odst. 1písm. a) obchodního zákoníku. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu ztráty z minulých let. Snížení základního kapitálu bude pr ovedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že u 70 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se jmenovitá hodnota sníží na 615.000,- Kč, u 1181 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se jmenovitá hodno ta sníží na 6.150,- Kč, u 30 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se jmenovitá hodnota kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy představenstva společnosti nebo jím pověřeného člena představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem vyz načení nižší jmenovité hodnoty s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií činí 60 dnů, ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00 30.6.2011 - 30.6.2011

Aktuální kontaktní údaje Solitea Česká republika, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25568736
Obchodní firma: Solitea Česká republika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.7.1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25568736
Firma: CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1999

Kontakty na Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Drobného 555/49 , Brno 602 00 26.6.2014
Sídlo: Drobného 555/49 , Brno 602 00 6.8.2010 - 26.6.2014
Sídlo: Rostislavovo náměstí 2936/12 , Brno 612 00 1.2.2000 - 6.8.2010
Sídlo: Högrova 2888/17 , Brno 612 00 1.7.1999 - 1.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Drobného 555/49, Brno 602 00

Obory činností Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.5.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 20.9.2007 - 13.5.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.7.2006
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.7.2006 - 13.5.2010
instalace a opravy elektronických zařízení 27.7.2006 - 13.5.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.7.2006 - 13.5.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.7.2006 - 13.5.2010
zprostředkování obchodu a služeb 27.7.2006 - 13.5.2010
reklamní činnost a marketing 27.7.2006 - 13.5.2010
realitní činnost 27.7.2006 - 13.5.2010
pronájem nemovitostí 1.7.1999 - 27.7.2006
reklamní činnost 1.7.1999 - 27.7.2006
zprostředkovatelská činnost 1.7.1999 - 27.7.2006
poskytování software 1.7.1999 - 27.7.2006
činnost účetních poradců 1.7.1999 - 27.7.2006
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.7.1999 - 27.7.2006
provozování cestovní kanceláře 1.7.1999 - 13.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.1999 - 13.5.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Hilleho 1841/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011944693
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.12.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Drobného 555/49 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000558495
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 2.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Rubeška 215/1 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1009809644
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.8.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykovo náměstí 11 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny: 1012900126
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 2.9.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Hilleho 1841/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011944693
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Drobného 555/49 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000558495
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Rubeška 215/1 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1009809644
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2014

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Přerušení oprávnění: 4.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: Drobného 555/49 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000558495
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Rubeška 215/1 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1009809644
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2014

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 15.3.2001

Živnost č. 5 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 29.6.2001

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech samostatně, s výjimkou následujících právních úkonů, kdy společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva: (a) přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (b) poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (c) nájem majetku společnosti nebo jeho přenechání do výpůjčky, zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu, (d) převod, pacht nebo zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, (e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (f) nabytí majetku společností v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, (h) převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby, (i) vydání slibu odškodnění společností jako slibujícím, (j) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovací postoupení pohledávky, (k) převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením. 6.2.2019
Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva zastupují společnost ve všech věcech samostatně, s výjimkou následujících právních úkonů, kdy společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva: (a)přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (b)poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (c)nájem majetku společnosti nebo jeho přenechání do výpůjčky, zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu, (d)převod, pacht nebo zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, (e)zcizení majetku společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (f)nabytí majetku společností v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (g)vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, (h)převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby, (i)vydání slibu odškodnění společností jako slibujícím, (j)postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovací postoupení pohledávky, (k)převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením. 26.6.2014 - 6.2.2019
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, - s výjimkou pronájmu nemovitého majetku společnosti nebo jeho přenechání do výpůjčky, kdy je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně pouze předseda představenstva, a - s výjimkou následujících právních úkonů, kdy jednají jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně: a) přijímání úvěrů a/nebo půjček jménem společnosti v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), b) poskytování úvěrů a/nebo půjček společností třetím osobám v hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), c) pronájem jiného než nemovitého majetku společnosti či přenechání jiného než nemovitého majetku společnosti do výpůjčky, zřízení zástavního práva, věcného břemene, věcného předkupního práva nebo smluvního předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, d) zcizení nemovitostí ve vlastnictví společnosti, e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), f) nabytí majetku společností v hodnotě v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, h) převzetí ručení za závazky třetích osob, i) převzetí dluhu třetí osoby, j) přistoupení k závazku třetí osoby, k) vydání slibu odškodnění jménem společnosti, l) zajišťovací převod práva, m) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), n) zajišťovací postoupení pohledávky, o) převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva a/nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 16.4.2013 - 26.6.2014
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, anebo jím pověřený člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, anebo jím pověřený člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením svého příjmení,funkce ve společnosti a data podpisu. 1.7.1999 - 16.4.2013
Jméno: Martin Cígler 27.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2018
Ve funkci: od 2.4.2018
Adresa: Högrova 2888/17, Brno 612 00
Jméno: Ing. Michal Rybovič 27.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2018
Ve funkci: od 2.4.2018
Adresa: Mládežnícka 3471/21 , Banská Bystrica Slovenská republika
Jméno: Tomáš Loukota 6.2.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.2.2019
Adresa: Starý dvůr 1732, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Jméno: Tomáš Táborský 1.7.1999 - 17.3.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.5.2003 do 20.1.2006
Adresa: Poděbradova 289/46, Brno 612 00
Jméno: Martin Cígler 1.7.1999 - 12.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 27.5.2003 do 27.8.2007
Adresa: Högrova 2888/17, Brno 612 00
Jméno: Ing. Libor Dvořák 1.7.1999 - 12.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 27.5.2003 do 27.8.2007
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Dagmar Novotná 17.3.2006 - 13.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.1.2006 do 24.2.2010
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44
Jméno: Martin Cígler 12.10.2007 - 13.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 29.9.2011
Ve funkci: od 1.10.2007 do 29.9.2011
Adresa: Högrova 2888/17, Brno 612 00
Jméno: Ing. Libor Dvořák 12.10.2007 - 13.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 29.9.2011
Ve funkci: od 1.10.2007 do 29.9.2011
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Dagmar Novotná 13.5.2010 - 16.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2010 do 2.4.2013
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44
Jméno: Martin Cígler 13.12.2011 - 16.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2011 do 2.4.2013
Ve funkci: od 29.9.2011 do 2.4.2013
Adresa: Högrova 2888/17, Brno 612 00
Jméno: Ing. Libor Dvořák 13.12.2011 - 16.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2011 do 2.4.2013
Ve funkci: od 29.9.2011 do 2.4.2013
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Tomáš Loukota 16.4.2013 - 26.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2013 do 9.6.2014
Adresa: Starý dvůr 1732, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Jméno: Martin Cígler 16.4.2013 - 27.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2013 do 2.4.2018
Ve funkci: od 2.4.2013 do 2.4.2018
Adresa: Högrova 2888/17, Brno 612 00
Jméno: Michal Rybovič 16.4.2013 - 27.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2013 do 2.4.2018
Ve funkci: od 2.4.2013 do 2.4.2018
Adresa: Mládežnícka 21 , 974 04 Banská Bystrica Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera CSc. 26.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2014
Ve funkci: od 9.6.2014
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Silvie Nechvátalová 1.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2017
Ve funkci: od 1.10.2017
Adresa: Dvorského 29/8, Brno 639 00
Jméno: Dagmar Novotná 27.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2018
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera 1.7.1999 - 23.9.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Ing. Radomil Dojiva 1.7.1999 - 23.9.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Bystřinova 2425/37, Brno 612 00
Jméno: Tomáš Bobek 1.7.1999 - 23.9.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 27.5.2003
Adresa: Švermova 546/9, Vyškov 682 01
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera 23.9.2003 - 26.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.5.2003
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlák 26.1.2004 - 21.6.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.11.2003 do 21.2.2005
Adresa: Souběžná 96/21, Brno 636 00
Jméno: Dagmar Novotná 21.6.2005 - 17.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 6.4.2005 do 16.12.2005
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44
Jméno: Ing. Radomil Dojiva 23.9.2003 - 12.10.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.5.2003 do 27.8.2007
Adresa: Bystřinova 2425/37, Brno 612 00
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera 26.1.2004 - 12.10.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.5.2003 do 27.8.2007
Ve funkci: od 10.11.2003 do 27.8.2007
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Silvie Nechvátalová 17.3.2006 - 13.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.4.2010
Adresa: Dvorského 29/8, Brno 639 00
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera CSc. 12.10.2007 - 30.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2007 do 1.6.2011
Ve funkci: od 1.10.2007 do 1.6.2011
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Ing. Radomil Dojiva 12.10.2007 - 30.6.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2007 do 1.6.2011
Ve funkci: od 1.10.2007 do 1.6.2011
Adresa: Podešvova 689/14, Brno 612 00
Jméno: MVDr. Antonín Kozdera CSc. 30.6.2011 - 16.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 2.4.2013
Ve funkci: od 1.6.2011 do 2.4.2013
Adresa: Štefáčkova 2386/11, Brno 628 00
Jméno: Tomáš Bobek 30.6.2011 - 16.4.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 2.4.2013
Ve funkci: od 1.6.2011 do 2.4.2013
Adresa: Švermova 546/9, Vyškov 682 01
Jméno: Silvie Nechvátalová 13.5.2010 - 26.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2010 do 9.6.2014
Adresa: Dvorského 29/8, Brno 639 00
Jméno: Libor Dvořák 16.4.2013 - 26.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2013
Ve funkci: od 2.4.2013
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Dagmar Novotná 16.4.2013 - 26.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2013
Ve funkci: od 2.4.2013 do 9.6.2014
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44
Jméno: Libor Dvořák 26.6.2014 - 11.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2013
Ve funkci: od 2.4.2013
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Libor Dvořák 11.4.2015 - 1.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2013 do 1.10.2017
Ve funkci: od 2.4.2013 do 1.10.2017
Adresa: Nováčkova 235/73, Brno 614 00
Jméno: Dagmar Novotná 26.6.2014 - 27.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2013 do 2.4.2018
Adresa: Ježkov 466/15, Ořechov 664 44

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Rybovič
Člen statutárního orgánu: Martin Cígler
Člen statutárního orgánu: Tomáš Loukota

Vlastníci firmy Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 16 660 700 Kč 100% 1.7.2014
zakladni 51 231 600 Kč 100% 17.12.2012 - 1.7.2014
zakladni 50 331 600 Kč 100% 30.6.2011 - 17.12.2012
zakladni 81 840 000 Kč - 1.7.1999 - 30.6.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 000 Kč 70 31.7.2018
Akcie na jméno 2 000 Kč 1 181 31.7.2018
Akcie na jméno 200 Kč 30 31.7.2018
Akcie na jméno 292 700 Kč 1 31.7.2018
Akcie na jméno 200 000 Kč 70 1.7.2014 - 31.7.2018
Akcie na jméno 2 000 Kč 1 181 1.7.2014 - 31.7.2018
Akcie na jméno 200 Kč 30 1.7.2014 - 31.7.2018
Akcie na jméno 292 700 Kč 1 1.7.2014 - 31.7.2018
Akcie na jméno 900 000 Kč 1 17.12.2012 - 1.7.2014
Akcie na jméno 615 000 Kč 70 30.6.2011 - 1.7.2014
Akcie na jméno 6 150 Kč 1 181 30.6.2011 - 1.7.2014
Akcie na jméno 615 Kč 30 30.6.2011 - 1.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 23.9.2003 - 30.6.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 181 23.9.2003 - 30.6.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 23.9.2003 - 30.6.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 1.7.1999 - 23.9.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 795 1.7.1999 - 23.9.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 890 1.7.1999 - 23.9.2003

Sbírka Listin Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3012/SL 90 výroční zpráva [2015] k 30.6.2015 v AJ Krajský soud v Brně 18.12.2015 29.12.2015 48
B 3012/SL 89 výroční zpráva [2014] k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 3.12.2014 29.12.2014 46
B 3012/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2014 17.7.2014 12.9.2014 13
B 3012/SL 87 notářský zápis stanovy, NZ 248/2014 Krajský soud v Brně 9.6.2014 9.7.2014 16.7.2014 59
B 3012/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2014 11.6.2014 7.7.2014 12
B 3012/SL 85 notářský zápis projekt rozdělení formou odštěpení sloučením, NZ 247/2014 Krajský soud v Brně 9.6.2014 11.6.2014 7.7.2014 57
B 3012/SL 84 notářský zápis projekt rozdělení formou odštěpení sloučením, NZ 249/2014 Krajský soud v Brně 9.6.2014 11.6.2014 7.7.2014 35
B 3012/SL 83 ostatní projekt rozdělení formou odštěpení sloučením Krajský soud v Brně 6.5.2014 6.5.2014 7.5.2014 15
B 3012/SL 82 výroční zpráva [2013]  k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 8.11.2013 9.1.2014 9.1.2014 48
B 3012/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2013 28.6.2013 8.7.2013 12
B 3012/SL 80 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.4.2013 12.4.2013 17.4.2013 2
B 3012/SL 78 notářský zápis stanovy, NZ 110/2013 Krajský soud v Brně 2.4.2013 12.4.2013 17.4.2013 42
B 3012/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2012 12.12.2012 7.1.2013 9
B 3012/SL 76 notářský zápis - rozhodnutí mimořádné VH, NZ 363/2012 Krajský soud v Brně 8.11.2012 15.11.2012 22.11.2012 19
B 3012/SL 75 posudek znalce č. 021/2012 Krajský soud v Brně 6.11.2012 15.11.2012 22.11.2012 49
B 3012/SL 74 výroční zpráva k 30.6.2012 Krajský soud v Brně 25.9.2012 9.11.2012 13.11.2012 36
B 3012/SL 73 výroční zpráva k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 22.11.2011 23.4.2012 11.5.2012 39
B 3012/SL 72 výroční zpráva k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 23.4.2012 11.5.2012 38
B 3012/SL 71 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.12.2011 21.12.2011 1
B 3012/SL 70 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.12.2011 21.12.2011 1
B 3012/SL 69 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 29.9.2011 21.12.2011 2
B 3012/SL 68 ostatní - zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 29.9.2011 21.12.2011 9
B 3012/SL 67 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.6.2011 4.7.2011 2
B 3012/SL 66 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 4.7.2011 2
B 3012/SL 65 zpráva auditora - potvrzení nezávisl. auditora Krajský soud v Brně 13.6.2011 4.7.2011 1
B 3012/SL 64 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.6.2011 4.7.2011 2
B 3012/SL 63 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 172/2011 Krajský soud v Brně 1.6.2011 4.7.2011 18
B 3012/SL 62 zpráva auditora - ov.VZ+zpr.o vzt. k 30.6.2008 Krajský soud v Brně 24.6.2009 7.4.2011 41
B 3012/SL 61 zpráva auditora - ov. účetní závěrky k 30.6.08 Krajský soud v Brně 15.10.2008 7.4.2011 19
B 3012/SL 60 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 2.8.2010 10.8.2010 1
B 3012/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.7.2010 10.8.2010 10
B 3012/SL 58 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 215/2010 Krajský soud v Brně 19.7.2010 10.8.2010 12
B 3012/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.4.2010 14.5.2010 2
B 3012/SL 56 ostatní - zápis vol. komise o kon. v. Krajský soud v Brně 20.4.2010 14.5.2010 5
B 3012/SL 55 ostatní - zápis vol. komise o kon. v. Krajský soud v Brně 20.4.2010 14.5.2010 4
B 3012/SL 54 ostatní -vyhl. výsledku voleb člena DR Krajský soud v Brně 20.4.2010 14.5.2010 5
B 3012/SL 53 ostatní - vyhlášení volby člena DR Krajský soud v Brně 20.4.2010 14.5.2010 3
B 3012/SL 52 ostatní - návrh kandidáta na člena DR Krajský soud v Brně 8.3.2010 14.5.2010 2
B 3012/SL 51 ostatní - jmenování volební komise Krajský soud v Brně 8.3.2010 14.5.2010 4
B 3012/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.2.2010 14.5.2010 1
B 3012/SL 49 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 24.2.2010 14.5.2010 8
B 3012/SL 48 ostatní - pozvánka na VH 24.2.2010 Krajský soud v Brně 20.1.2010 14.5.2010 11
B 3012/SL 47 zpráva auditora -k 30.6.2007 Krajský soud v Brně 15.10.2007 3.3.2008 2
B 3012/SL 46 účetní závěrka -příloha k 30.6.2007 Krajský soud v Brně 3.3.2008 12
B 3012/SL 45 účetní závěrka -rozvaha + výkaz k 30.6.2007 Krajský soud v Brně 23.9.2007 3.3.2008 4
B 3012/SL 44 zpráva auditora Krajský soud v Brně 24.1.2008 3.3.2008 2
B 3012/SL 43 výroční zpráva -k 30.6.2007 Krajský soud v Brně 3.3.2008 32
B 3012/SL 42 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 1.10.2007 18.10.2007 1
B 3012/SL 41 ostatní - zápis ze zasedání dozorčí r. Krajský soud v Brně 1.10.2007 18.10.2007 1
B 3012/SL 40 ostatní - zápis z jedn. mimoř. VH Krajský soud v Brně 1.10.2007 18.10.2007 9
B 3012/SL 39 podpisové vzory + ČP + souhlas se zápis. do OR Krajský soud v Brně 18.10.2007 1
B 3012/SL 38 podpisové vzory + ČP + souhlas se zápis. do OR Krajský soud v Brně 5.10.2007 18.10.2007 1
B 3012/SL 37 podpisové vzory + ČP + souhlas se zápis. do OR Krajský soud v Brně 26.9.2007 18.10.2007 1
B 3012/SL 36 podpisové vzory + ČP + souhlas se zápis. do OR Krajský soud v Brně 19.9.2007 18.10.2007 1
B 3012/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.8.2007 26.9.2007 9
B 3012/SL 34 notářský zápis - rozh. mimoř. VH, NZ 191/2007 Krajský soud v Brně 29.8.2007 26.9.2007 17
B 3012/SL 33 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 12.6.2006 21.12.2006 23
B 3012/SL 32 notářský zápis -NZ 257/2006 Krajský soud v Brně 6.6.2006 16.8.2006 15
B 3012/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2006 16.8.2006 9
B 3012/SL 30 ostatní -jedn.mim. VH Krajský soud v Brně 20.1.2006 21.3.2006 18
B 3012/SL 29 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 12.12.2005 21.3.2006 2
B 3012/SL 28 ostatní -vyhl. volby čl. DR Krajský soud v Brně 24.2.2006 21.3.2006 3
B 3012/SL 27 ostatní -vyhl. výsl. voleb čl. DR Krajský soud v Brně 24.2.2006 21.3.2006 9
B 3012/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 6.3.2006 21.3.2006 2
B 3012/SL 25 notářský zápis -NZ 399/2005-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 18.5.2005 23.6.2005 8
B 3012/SL 24 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 28.4.2005 23.6.2005 22
B 3012/SL 23 ostatní -vyhl. volby čl. doz.rady Krajský soud v Brně 6.4.2005 22.6.2005 20
B 3012/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 13.4.2005 22.6.2005 1
B 3012/SL 21 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 21.2.2005 22.6.2005 3
B 3012/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.6.2004 12.8.2004 10
B 3012/SL 19 notářský zápis - rozhod.VH Krajský soud v Brně 8.6.2004 12.8.2004 9
B 3012/SL 18 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 21.5.2004 12.8.2004 20
B 3012/SL 17 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.1.2004 29.1.2004 2
B 3012/SL 16 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.11.2003 29.1.2004 23
B 3012/SL 15 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 7.4.2003 2.1.2004 17
B 3012/SL 14 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 25.8.2003 26.9.2003 5
B 3012/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.2003 26.9.2003 10
B 3012/SL 12 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.5.2003 26.9.2003 2
B 3012/SL 11 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 27.5.2003 26.9.2003 9
B 3012/SL 10 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 30.4.2002 20.8.2002 60
B 3012/SL 9 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 11.6.2001 18.9.2001 46
B 3012/SL 8 ostatní - návrh sml. o převzetí Krajský soud v Brně 11.4.2001 13.4.2001 4
B 3012/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.2.2000 9
B 3012/SL 6 ostatní - prohlášení Krajský soud v Brně 10.1.2000 7.2.2000 1
B 3012/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 6.1.2000 7.2.2000 1
B 3012/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 6.1.2000 7.2.2000 2
B 3012/SL 3 posudek znalce - č. 2577/048/99 Krajský soud v Brně 1.6.1999 22.7.1999 188
B 3012/SL 2 posudek znalce - č. 6/2/1999 Krajský soud v Brně 1.6.1999 22.7.1999 188
B 3012/SL 1 notářský zápis - ZS, stanovy Krajský soud v Brně 16.6.1999 22.7.1999 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Solitea Česká republika, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Solitea Česká republika, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.