SALIX MORAVA a.s. Horní Moštěnice IČO: 25380893

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SALIX MORAVA a.s., která sídlí v obci Horní Moštěnice a bylo jí přiděleno IČO 25380893.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SALIX MORAVA a.s. se sídlem v obci Horní Moštěnice byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Specializovaný maloobchod a další.

Základní údaje o SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 11.9.1997
Spisová značka: B 1732
IČO: 25380893
Obchodní firma: SALIX MORAVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.9.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.9.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 13.8.2014
Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893 Valná hromada společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu hlavního akcionáře, tak že: - určení hlavního akcionáře - hlavním akcionářem je obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532, když obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o. v l a s t n í ve společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1732, tyto akcie: a) hromadnou akcii číslo 7, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy:patnáct milionů korun českých), která nahrazuje 300 (slovy:tři sta) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, číselné označení akcií série D, čísla 1 až 300, b) hromadnou akcii číslo 8, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 27.939.000,- Kč (slovy:dvacet sedm milionů devět set třicet devět tisíc korun českých), která nahrazuje 27.939 (slovy:dvacet sedm tisíc devět set třicet devět) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, číselné označení akcií série A, čísla 1 až 27918, 28393 až 28408 a 28508 až 28512, c) hromadnou akcii číslo 9, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 6.855.300,- Kč (slovy:šest milionů osm set padesát pět tisíc tři sta korun českých), která nahrazuje 68.553 (slovy:šedesát osm tisíc pět set padesát tři) kusů jednotlivých kmenový ch akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, číselné označení akcií série B, čísla 1 až 68524, 70777 až 70798, 71509 až 71515, d) hromadnou akcii číslo 10, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.591.180,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát jeden tisíc jedno sto osmdesát korun českých), která nahrazuje 159.118 (slovy: jedno sto padesát devět tisíc jedno sto osmná ct) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, číselné označení akcií série C, čísla 1 až 159078, 162924 až 162962 a 164495. Obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, tedy vlastní akcie ve společnosti SALIX MORAVA a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51.385.480,- Kč (slovy: padesát jedna milionů tři st a osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což činí 93,24 % (slovy: devadesát tři celých dvacet čtyři setin procent) základního kapitálu společnosti SALIX MORAVA a.s., přičemž s těmito akciemi jsou spojena hlasovací práva a je s nimi spojen 93,24 % (slovy: devadesát tři celých dvacet čtyři setin procentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti SALIX MORAVA a.s.. Společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01 je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. - rozhodla dle ustanovení § 183i odstavec 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavn ího akcionáře a to na obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532. Vlastnické práv o k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle ustanovení § 183l odstavec 1 obchodního zákoníku. - určení výše protiplnění - výše protiplnění, kterou poskytne hlavní akcionář - obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532, ostatním akcionářům společnosti SALIX MORAVA a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti SALIX MOR AVA a.s. na hlavního akcionáře, činí: - částku 160.772,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - částku 3.215,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě patnáct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - částku 322,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), - částku 32,- Kč (slovy: třicet dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem číslo 245-20/2010, zpracovaným dne 14. září 2010 znalcem Ing. Liborem Bučkem, Trávník 2083, 686 03 Staré Město, soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brn ě ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti spolu se svou žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové , že hodnota akcií společnosti SALIX MORAVA a.s., a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je : a) částka 160.772,- Kč (slovy:jednostošedesáttisícsedmsetsedmdesátdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesáttisíckorunčeských), b) částka 3.215,- Kč (slovy:třitisícedvěstěpatnáctkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorunčeských), c) částka 322,- Kč (slovy:třistadvacetdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy:jednostokorunčeských), d) částka 32,- Kč (slovy:třicetdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy:desetkorunčeských). Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částek uvedených ve znaleckém posudku neodchyluje. - stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 183m odstavec 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů, po splnění podmínek dle § 183m odstavec 2 obchodního zákoní ku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobá m vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních p ředpisů, dne 22.11.2010 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menš inovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Společnost (tj. společnost SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893) na základě mandátní smlouvy ze dne 1.12.2010 zmocnila obchodníka s cennými papíry a to společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovč írnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075 (mandatář), k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti v rozsahu podle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí mandatáři - obchodníkovi s cennými papíry a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, v řádné lhůtě podle us tanovení § 183l odstavec 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle mandatáře na adrese: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, přičemž v případě potřeby si akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s mandatářem, v rámci řádné lhůty, jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry (akcie) do měsíce, bude společností SALIX MORAVA a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí mandatáři - obchodníkovi s cennými papíry a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, v dodatečné lhůtě určen é společností podle ustanovení § 183l odstavec 6 obchodního zákoníku, v sídle mandatáře na adrese: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, přičemž v případě potř eby si akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s mandatářem, v rámci dodatečné lhůty, jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 214 odstavec 1 až 3 obchodního zákoníku 27.12.2010
Společnost SALIX MORAVA a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se společnostmi ROVINA Agro a.s., IČ: 253 02 663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24, A G S Zdounky a.s., IČ: 499 71 891, se sídlem Zdounky, Troubky 148, PSČ 768 02, a KORYČAN SKO, a.s., IČ: 255 43 628, se sídlem Koryčany, Nádražní 800, okres Kroměříž, PSČ 768 05, jako se zanikajícími společnostmi, a to fúzí sloučením všech těchto společností. Na společnost SALIX MORAVA a.s. přešlo jmění zanikajících společností ROVINA Agro a.s ., IČ: 253 02 663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24, A G S Zdounky a.s., IČ: 499 71 891, se sídlem Zdounky, Troubky 148, PSČ 768 02, a KORYČANSKO, a.s., IČ: 255 43 628, se sídlem Koryčany, Nádražní 800, okres Kroměříž, PSČ 768 05. Rozhodný den fúze je 1.leden 2009. 1.10.2009

Aktuální kontaktní údaje SALIX MORAVA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25380893
Obchodní firma: SALIX MORAVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 11.9.1997
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25380893
Firma: SALIX MORAVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Horní Moštěnice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.9.1997

Kontakty na SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Revoluční 130/30 , Horní Moštěnice 751 17 23.9.2016
Sídlo: Revoluční 130/30 , Horní Moštěnice 751 17 11.9.1997 - 23.9.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 130/30, Horní Moštěnice 751 17

Obory činností SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly vozidly nebo jízdními soupravami o největší po volené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 13.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.6.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 28.6.2012 - 13.8.2014
opravy silničních vozidel 17.1.2003
velkoobchod 17.1.2003 - 28.6.2012
specializovaný maloobchod 17.1.2003 - 28.6.2012
zprostředkování obchodu 17.1.2003 - 28.6.2012
zprostředkování služeb 17.1.2003 - 28.6.2012
silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná 17.1.2003 - 28.6.2012
realitní činnost 17.1.2003 - 28.6.2012
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.1.2003 - 28.6.2012
hostinská činnost 26.2.1998
pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.1998 - 17.1.2003
opravy motorových vozidel 26.2.1998 - 17.1.2003
silniční motorová doprava nákladní 26.2.1998 - 28.6.2012
2. Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. 11.9.1997
l. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 11.9.1997 - 17.1.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 81 , Zdounky 768 02
Identifikační číslo provozovny: 1011008254
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 1.10.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Zámecká 104 , Střílky 768 04
Identifikační číslo provozovny: 1011008246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 1.10.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: 751 19 Vlkoš
Identifikační číslo provozovny: 1011008262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 1.10.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: 123 , Vítonice 768 61
Identifikační číslo provozovny: 1011008238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 1.10.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Revoluční 130/30 , Horní Moštěnice 751 17
Identifikační číslo provozovny: 1011009978
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 1.7.2016

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.2.1998

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1997
Zánik oprávnění: 25.4.2002

Živnost č. 5 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 31.1.2018

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 31.1.2018

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednat za společnost (zastupovat společnost) jsou oprávněni společně alespoň dva členové představenstva. 13.8.2014
Z představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně alespoň dva členové představenstva. 28.6.2012 - 13.8.2014
Jednání : Za představenstvo jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 11.9.1997 - 28.6.2012
Jméno: Stanislav Sobek 9.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2019
Ve funkci: od 25.4.2019
Adresa: 185, Kyselovice 768 11
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 9.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2019
Ve funkci: od 25.4.2019
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 9.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2019
Adresa: 101, Uhřice 768 33
Jméno: Vlasta Nováková 11.9.1997 - 20.1.1999
Adresa: Na Odpoledni 244/1, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 11.9.1997 - 26.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Ve funkci: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Adresa: nám. T. G. Masaryka 224/13, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Zdeněk Švéda 11.9.1997 - 26.5.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Ve funkci: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Adresa: U kostela 55/7, Horní Moštěnice 751 17
Jméno: Ing. Vladimír Navrátil 20.1.1999 - 26.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.1998 do 25.6.2002
Adresa: Tyršova 8/4, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Zdeněk Švéda 26.5.2003 - 4.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2002
Ve funkci: od 25.6.2002
Adresa: U kostela 55/7, Horní Moštěnice 751 17
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 26.5.2003 - 1.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Adresa: nám. T. G. Masaryka 224/13, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Vladimír Navrátil 26.5.2003 - 1.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Adresa: Tyršova 8/4, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Zdeněk Švéda 4.6.2007 - 1.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Ve funkci: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Adresa: Družstevní 181, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Ve funkci: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Adresa: nám. T. G. Masaryka 224/13, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Zdeněk Švéda 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Ve funkci: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Adresa: Družstevní 181, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: Ing. Vladimír Navrátil 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Adresa: Tyršova 8/4, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 25.5.2009 - 25.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009 do 4.11.2009
Ve funkci: od 23.4.2009 do 4.11.2009
Adresa: nám. T. G. Masaryka 224/13, Přerov 750 02
Jméno: Iain Kirkpatrik Dykes 25.5.2009 - 15.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Iain Kirkpatrik Dykes 15.11.2012 - 15.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 25.5.2009 - 31.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Ve funkci: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Adresa: 39 , 751 22 Osek nad Bečvou Česká republika
Jméno: Stanislav Sobek 25.11.2009 - 13.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.11.2009 do 24.4.2014
Ve funkci: od 4.11.2009 do 24.4.2014
Adresa: 185, Kyselovice 768 11
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 15.11.2012 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 31.10.2013 - 13.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Ve funkci: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 13.8.2014 - 27.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014
Adresa: 101, Uhřice 768 33
Jméno: Stanislav Sobek 13.8.2014 - 9.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014 do 24.4.2019
Ve funkci: od 24.4.2014 do 24.4.2019
Adresa: 185, Kyselovice 768 11
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 13.8.2014 - 9.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014 do 24.4.2019
Ve funkci: od 24.4.2014 do 24.4.2019
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 27.10.2015 - 9.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014 do 24.4.2019
Adresa: 101, Uhřice 768 33

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Kříž 20.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2017
Adresa: Slatinská 2345/84, Brno 636 00
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 30.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2019
Ve funkci: od 29.4.2019
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Martin Smrž 30.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2019
Adresa: 26, Hlavatce 391 73
Jméno: Ing. Vladimír Navrátil 11.9.1997 - 20.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 8/4, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Vlastimil Němec 11.9.1997 - 26.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Ve funkci: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Adresa: 175, Želatovice 751 16
Jméno: Ing. Stanislav Hejník 11.9.1997 - 26.5.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Ve funkci: od 11.9.1997 do 25.6.2002
Adresa: 71 , Přestavlky Česká republika
Jméno: Oldřich Kozák 20.1.1999 - 26.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.9.1998 do 25.6.2002
Adresa: Hliník 389/18, Bochoř 750 02
Jméno: Oldřich Kozák 26.5.2003 - 6.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.8.2002 do 15.8.2005
Adresa: Hliník 389/18, Bochoř 750 02
Jméno: Ing. Vlastimil Němec 26.5.2003 - 1.10.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Ve funkci: od 15.8.2002 do 19.6.2007
Adresa: 175, Želatovice 751 16
Jméno: Ing. Stanislav Hejník 26.5.2003 - 1.10.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 25.6.2002 do 19.6.2007
Ve funkci: od 15.8.2002 do 19.6.2007
Adresa: 71 , Přestavlky Česká republika
Jméno: Petr Kubík 6.3.2007 - 1.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2006
Adresa: Hliník 83/1, Bochoř 750 02
Jméno: Ing. Vlastimil Němec 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Ve funkci: od 3.8.2007 do 23.4.2009
Adresa: 175, Želatovice 751 16
Jméno: Petr Kubík 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2006
Ve funkci: od 3.8.2007 do 23.4.2009
Adresa: Hliník 83/1, Bochoř 750 02
Jméno: Ing. Stanislav Hejník 1.10.2007 - 25.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2007 do 23.4.2009
Adresa: 71, Přestavlky 750 02
Jméno: William Henry England 25.5.2009 - 28.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2009 do 30.3.2012
Ve funkci: od 23.4.2009 do 30.3.2012
Adresa: 65, Jihlava 586 01
Jméno: Bc. Stanislav Dvořák DiS. 25.5.2009 - 28.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2009
Adresa: 180, Sněžné 592 03
Jméno: Petr Kubík 25.5.2009 - 28.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2006 do 9.9.2011
Adresa: Hliník 83/1, Bochoř 750 02
Jméno: Bc. Stanislav Dvořák DiS. 28.6.2012 - 13.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.4.2014
Ve funkci: od 24.4.2012 do 23.4.2014
Adresa: 180, Sněžné 592 03
Jméno: Bc. Stanislav Dvořák DiS. 13.8.2014 - 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2014 do 23.6.2014
Ve funkci: od 24.4.2014 do 23.6.2014
Adresa: 180, Sněžné 592 03
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 28.6.2012 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2012
Adresa: ul. Urocza 4, PSČ 62-081 , Wysogotowo Polská republika
Jméno: Petr Kubík 28.6.2012 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2012
Adresa: Hliník 83/1, Bochoř 750 02
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 27.10.2015 - 20.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2012 do 30.3.2017
Adresa: ul. Urocza 4, PSČ 62-081 , Wysogotowo Polská republika
Jméno: Petr Kubík 27.10.2015 - 20.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2012 do 20.4.2017
Adresa: Hliník 83/1, Bochoř 750 02
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 8.9.2014 - 30.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014 do 29.4.2019
Ve funkci: od 23.6.2014 do 29.4.2019
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 20.9.2018 - 30.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2017 do 29.4.2019
Adresa: ul. Piekna 14 , Wysogotowo Polská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Rakovský
Člen statutárního orgánu: Iain Kirkpatrick Dykes
Člen statutárního orgánu: Stanislav Sobek

Vlastníci firmy SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 55 109 900 Kč - 1.10.2009
zakladni 15 000 000 Kč - 17.9.1999 - 1.10.2009
zakladni 10 000 000 Kč - 20.1.1999 - 17.9.1999
zakladni 5 000 000 Kč - 11.9.1997 - 20.1.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 29 914 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 82 817 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 191 422 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 1.10.2009 - 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 29 914 1.10.2009 - 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 82 817 1.10.2009 - 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 191 422 1.10.2009 - 1.4.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 25.5.2009 - 1.10.2009
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 300 17.9.1999 - 25.5.2009
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 20.1.1999 - 17.9.1999
Akcie na jméno 50 000 Kč 100 11.9.1997 - 20.1.1999

Sbírka Listin SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1732/SL 60 notářský zápis [NZ 104/2015] Rozhodnutí VH - Změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 29.9.2015 5.10.2015 22
B 1732/SL 58 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 25.8.2015 7.9.2015 8
B 1732/SL 56 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 29.8.2014 7.11.2014 10
B 1732/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 146/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 30.6.2014 2.9.2014 22
B 1732/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.DR - volba předsedy, členů Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 30.6.2014 2.9.2014 3
B 1732/SL 53 ostatní Zápis ze zased.představ. - volba předsedy,místopředs. Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 30.6.2014 2.9.2014 3
B 1732/SL 52 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 30.6.2014 2.9.2014 3
B 1732/SL 48 ostatní Valná hromada Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 30.7.2014 21.8.2014 10
B 1732/SL 47 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 17.1.2014 27.1.2014 9
B 1732/SL 45 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 16.10.2012 28.11.2012 21.12.2012 6
B 1732/SL 44 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv. s příl, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 28.11.2012 21.12.2012 48
B 1732/SL 43 ostatní - Zápis o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 20.4.2012 29.6.2012 24.7.2012 3
B 1732/SL 42 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 24.7.2012 2
B 1732/SL 41 notářský zápis NZ 59/2012 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.3.2012 29.6.2012 24.7.2012 9
B 1732/SL 40 ostatní RJA - schv.ÚZ, výr.zpr. Krajský soud v Ostravě 1.9.2011 7.10.2011 13.10.2011 2
B 1732/SL 39 výroční zpráva r. 2010 vč. §66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 13.10.2011 18
B 1732/SL 38 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 13.10.2011 34
B 1732/SL 37 notářský zápis NZ 207/2010 rozh.řádné VH Krajský soud v Ostravě 3.12.2010 12.4.2011 4.5.2011 16
B 1732/SL 36 výroční zpráva r.2009 vč. zpr.audit, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.4.2011 4.5.2011 17
B 1732/SL 35 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 12.4.2011 4.5.2011 32
B 1732/SL 34 zakladatelské dokumenty - nové úplné znění k 1.10.2009 Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 18.6.2010 22
B 1732/SL 33 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání Krajský soud v Ostravě 4.11.2009 3.12.2009 11.1.2010 2
B 1732/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 4.11.2009 3.12.2009 11.1.2010 3
B 1732/SL 31 podpisové vzory Stanislav Sobek Krajský soud v Ostravě 3.12.2009 11.1.2010 1
B 1732/SL 30 podpisové vzory Stanislav Sobek Krajský soud v Ostravě 24.11.2009 30.11.2009 1
B 1732/SL 29 posudek znalce - stanovení hodnoty jmění Krajský soud v Ostravě 23.9.2009 12.10.2009 74
B 1732/SL 28 notářský zápis NZ 147/2009 Projekt přeměny Krajský soud v Ostravě 6.8.2009 23.9.2009 12.10.2009 42
B 1732/SL 27 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 9.7.2009 28
B 1732/SL 26 ostatní - Záp. ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 23.4.2009 27.5.2009 23.6.2009 3
B 1732/SL 25 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.4.2009 27.5.2009 23.6.2009 2
B 1732/SL 24 podpisové vzory Ing. Vrba, Ing. Rakovský Krajský soud v Ostravě 27.5.2009 23.6.2009 2
B 1732/SL 23 notářský zápis NZ 77/2009 odvol,volba členů Krajský soud v Ostravě 23.4.2009 27.5.2009 23.6.2009 36
B 1732/SL 22 změna právní formy, fúze projekt vnitros.fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 18.6.2009 21
B 1732/SL 21 výroční zpráva r.2007,výr.audit.,úč.záv.,§66 Krajský soud v Ostravě 10.9.2008 1.10.2008 28
B 1732/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 10.10.2007 15.10.2007 1
B 1732/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 10.10.2007 15.10.2007 2
B 1732/SL 18 ostatní - Zápis z VH vč. schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 10.10.2007 15.10.2007 7
B 1732/SL 17 výroční zpráva r.2006 vč.úč.z.§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 4.7.2007 9.8.2007 27
B 1732/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 13.6.2006 2.3.2007 8.3.2007 3
B 1732/SL 15 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§66a/9,zpr.a Krajský soud v Ostravě 2.8.2006 21.8.2006 24
B 1732/SL 14 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv, Krajský soud v Ostravě 11.7.2005 25.7.2005 25
B 1732/SL 13 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 25.8.2004 27.8.2004 23
B 1732/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 21.8.2003 5
B 1732/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 21.8.2003 11
B 1732/SL 10 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 7.7.2003 21
B 1732/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.1.2002 27.1.2003 1
B 1732/SL 8 notářský zápis NZ 9/2002+stanovy Krajský soud v Ostravě 22.1.2002 27.1.2003 32
B 1732/SL 7 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 5.12.2001 16
B 1732/SL 6 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 26.9.2001 2.10.2001 20
B 1732/SL 5 notářský zápis NZ 199/99+dodatek č.3 stanov Krajský soud v Ostravě 1.7.1999 10.9.1999 17.9.1999 11
B 1732/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 10.9.1999 10.9.1999 10
B 1732/SL 3 notářský zápis NZ 256/98+dodatek č.2 stanov Krajský soud v Ostravě 29.10.1998 23.12.1998 20.1.1999 8
B 1732/SL 2 notářský zápis NZ 264/97+dodatek č.1stanov Krajský soud v Ostravě 18.12.1997 24.2.1998 26.2.1998 9
B 1732/SL 1 notářský zápis NZ 316/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 14.8.1997 27.8.1997 27.8.1997 44

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SALIX MORAVA a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SALIX MORAVA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.