Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

RUBENA a.s. Hradec Králové IČO: 00012131

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RUBENA a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 00012131.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma RUBENA a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem RUBENA a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o RUBENA a.s. IČO: 00012131

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 29.12.1990
Spisová značka: B 91
IČO: 00012131
Obchodní firma: RUBENA a. s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Osobou pověřenou jednáním vůči zaměstnancům společnosti RUBENA a.s. byl představenstvem společnosti RUBENA a.s. určen Ing. Karel Hlaváč, nar. 27. srpna 1959, bytem Nemastova 1908, 547 01 Náchod. 29.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 29.12.2015
Na společnost RUBENA a.s., se sídlem Hradec Králové, Akademika Bedrny 89, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti BS Servis Centrum, s.r.o. se sídlem Otrokovice, Lidická 1246, PSČ 765 02, identifikační číslo 479 10 755, uvedená vprojektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 24. 2. 2011. 13.4.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2009 ozvýšení základního kapitálu společnosti: 2.6.2009 - 15.6.2009
I. Základní kapitál obchodní společnosti RUBENA a.s. se zvyšuje očástku 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých), tedy způvodní výše 148.494.750,- Kč (slovy: jednostočtyřicetosm miliónů čtyřistadevadesátčtyři tisíce sedmsetpadesát korun českých) na částku 257.321.750 (slovy: dvěstěpadesátsedm milionů třistadvacetjeden tisíc sedmsetpadesát korun českých), ato za níže stanovených podmínek. Současně se jediný akcionář vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií ztohoto zvýšení základního kapitálu. 2.6.2009 - 15.6.2009
II. Základní kapitál je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je obchodní společnost BS Servis Centrum, s.r.o., se sídlem: Otrokovice, Lidická 1246, PSČ 765 02, IČ: 47910755, zapsaná vobchodním rejstříku Krajského soudu vBrně, oddíl C, vložka 9845, jejíž jediným společníkem je rovněž jediný akcionář obchodní společnosti RUBENA a.s.. 2.6.2009 - 15.6.2009
III. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, asice:a) pozemky parc.č. St.483, St. 509, St. 513, St. 514, St. 525, St. 768, St. 820/1, St. 1213, St. 1620, St. 1631/2, St. 1783, St. 2259, St. 2292/1, St. 2292/2 (vše zastavěná plocha anádvoří), 1208/2 (ostatní plocha), 1209/11 (ostatní plocha), 1209/12 (ostatní plocha), 1211/8 (zahrada), 1230/2 (ostatní plocha) a 2024/4 (ostatní plocha), vše vk.ú. Náchod, zapsané na LV 7701,b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 407/3 (ostatní plocha) vk.ú. Hronov, zapsaný na LV 185,c) pozemek parc.č. St. 617 (zastavěná plocha anádvoří) vk.ú. Věkoše, zapsaný na LV 12647,d) stavba na pozemku parc.č. St. 483 č.p. 295 (výroba), stavba na pozemku St. 1783 č.p. 539 (obyč.vyb.), stavba na pozemku St. 1213 bez čp/če (garáž), stavba na pozemku St. 2259 bez čp/če (výroba), stavba na pozemku St. 2292/1 bez čp/če (výroba) astavba na pozemku St. 2292/2 (výroba), včetně příslušenství těchto staveb, vše vk.ú. Náchod, zapsané na LV 7701,e) stavba na pozemku parc.č. St. 617 bez čp/če (výroba) včetně příslušenství této stavby vk.ú. Věkoše, zapsané na LV 12647,jejichž současným vlastníkem je společnost BS Servis Centrum, s.r.o.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán aoceněn ve výši 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 1483 - 19/2009 znalce Jana Münstera, r.č. 530224/328, bytem Praha 2, Václavská 9/1898, PSČ 120 00 ze dne 27. dubna 2009, přičemž tento znalec byl pro vypracování zmíněného posudku vsouladu sustanovením § 59 odst.3 a§ 196a odst.3 obchodního zákoníku jmenován Krajským soudem vHradci Králové usnesením čj. 2 Nc 262/2009-35.III. Za výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti RUBENA a.s. bude vydáno celkem 108.827 ks (slovy: jednostoosm tisíc osmsetdvacetsedm kusů kmenových akcií na jméno předem určeného zájemce, ato vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní hodnota nových akcií je totožná sjejich jmenovitou hodnotou. Snovými akciemi jsou spojena shodná práva jako spůvodními akciemi; vydání nových akcií nemá vliv na práva původních akcií obchodní společnosti RUBENA a.s. 2.6.2009 - 15.6.2009
IV. Předem určený výše uvedený zájemce se zavazuje upsat tyto nové akcie asplatit vplné výši nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů poté, kdy dojde kzápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií nad stanovenou částku je nepřípustné. Vsouladu sustanovením § 204, odst.5 obchodního zákoníka budou akcie určeným zájemcem upsány smlouvou oupsání akcií, uzavřenou vsídle jediného akcionáře vPraze 10, Švehlova 1900, kde rovněž dojde ke splacení nepeněžitého vkladu. Přesný termín bude určenému zájemci sdělen dopisem nejméně čtrnáct dnů předem, pokud nebude na základě vzájemné dohody obchodní společnosti RUBENA a.s. aurčeným zájemcem využita možnost ustanovení § 203, odst. 4 obchodního zákoníku, tedy uzavření smlouvy oupsání akcií srozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.6.2009 - 15.6.2009
Důvodem zvýšení základního kapitálu je optimalizace finančních zdrojů vrámci koncernu ČGS, do něhož obchodní společnosti RUBENA a.s. iBS Servis Centrum, s.r.o. náleží. Ohospodářském využití nepeněžitého vkladu zpracovalo představenstvo obchodní společnosti RUBENA a.s. písemnou zprávu, se kterou se jediný akcionář seznámil avzal na vědomí před rozhodnutím ozvýšení základního kapitálu. 2.6.2009 - 15.6.2009
Na základě smlouvy orozdělení došlo krozdělení Česká gumárenská společnost a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odštěpované části jmění Česká gumárenská společnost a.s. specifikované ve smlouvě orozdělení předšly na nástupnické společnosti RUBENA a.s. se sídlem Hradec Králové, Akademika Berdrny, PSČ 502 00, IČ 000 12 131 aBUZULUK Komárov, nástupnická a.s. se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ 250 56 301. 8.8.2006 - 9.4.2008
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 16.8.2005 opřechodu akcií společnosti dle ust. § 183i anásl. obchodního zákoníku:1. Určení hlavního akcionáře.Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti RUBENA a.s., se sídlem vHradci Králové, Akademika Bedrny, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131, (dále jen společnost) je Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Švehlova 1900, 106 24 Praha 10, identifikační číslo 26212021. Hlavní akcionář vlastní 49035 ks akcií ojmenovité hodnotě 250,- Kč, 67 ks akcií ojmenovité hodnotě 1000,- Kč, 31 ks akcií ojmenovité hodnotě 100 000,- Kč a 133 ks akcií ojmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč společnosti, všechny akcie jsou kmenové, znějí na majitele amají listinnou podobu. Skutečnost, že Česká gumárenská společnost, a.s. je hlavní akcionář, je osvědčena prohlášením hlavního akcionáře otom, že je vlastníkem výše uvedených akcií, předložením těchto akcií představenstvu atím, že souhrnná jmenovitá hodnota výše uvedených akcií činí 99,954 % základního kapitálu společnosti.2. Přechod akcií.Valná hromada rozhoduje opřechodu všech ostatních akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, ato za protiplnění ve výši 753,- Kč za každých 250,- Kč jmenovité hodnoty jejich akcií. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Mgr. Ing. Martina Zvěřiny ze dne 28.7.2005. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po předložení akcií společnosti. 6.10.2005 - 2.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2000 o zvýšenízákladního jmění na 148.494.750,- Kč dle toho usnesení:U s n e s e n ío zvýšení základního jmění 21.7.2000 - 22.9.2000
I.Základní jmění společnosti se zvyšuje z původní výše114.854.750,- Kč, slovy: jedno sto čtrnáct milionů osm setpadesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých o částku33.640.000,- Kč, slovy: třicet tři milionů šest set čtyřicettisíc korun českých, a sice níže specifikovaným nepeněžitýmvkladem. Nová výše základního jmění činí 148.494.750,- Kč,slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů čtyři sta devadesátčtyři tisíc sedm set padesát korun českých. 21.7.2000 - 22.9.2000
II.Důvodem zvýšení základního jmění je řešení ekonomické situacespolečnosti. 21.7.2000 - 22.9.2000
III.Zvýšení základního jmění se realizuje vydáním nových akciíspolečnosti, jejichž upisovatelem je společnost R-TECH a.s. sesídlem v Náchodě, Č. Bratří 338, IČO 46 50 47 61. 21.7.2000 - 22.9.2000
IV.Na zvýšení základního jmění se vydává:- 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých- 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých- a 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českýchVšechny nové akcie jsou kmenové, jsou vydány na majitele, a to vlistinné podobě. 21.7.2000 - 22.9.2000
V.Lhůta k upsání akcií, jejichž emisní kurs činí na každých1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnotyakcie částku 3.270,- Kč, slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesátkorun českých, je stanovena na jeden měsíc ode dne zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Upisovatel se zavazuje splatit nížespecifikovaný nepeněžitý vklad v sídle společnosti RUBENA a.s.nejpozději do čtrnácti dnů po upsání akcií. 21.7.2000 - 22.9.2000
VI.S novými akciemi jsou spojena shodná práva jako s akciemipůvodními. Proto vydání nových akcií nemá žádné důsledky napráva spojená s akciemi dříve vydanými. 21.7.2000 - 22.9.2000
VII.Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií sevylučuje, a to z tohoto důvodu, že níže uvedené vklady jeschopna vložit do společnosti pouze výše uvedená právnickáosoba. 21.7.2000 - 22.9.2000
VIII.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor nemovitých a movitýchvěcí z majetku společnosti R-TECH a.s., tak jak je popsán:- ve znaleckém posudku č. 092 - 1066/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 12.314.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 094 - 1068/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 14.916.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 110 - 1084/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 2.921.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 111 - 1085/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 21.428.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 112 - 1086/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 12.640.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 113 - 1087/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 12.550.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 117 - 1091/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 41.093.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 118 - 1092/00 JUDr. Václava Hrnčíře av ceně 8.204.000,- Kč,tedy celkem v ceně 126.066.000,- Kč. 21.7.2000 - 22.9.2000
- ve znaleckém posudku č. 089/3511/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.310.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 657-51/2000 pana Jana Münstera a vceně 14.915.300,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 150/3571/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 3.321.373,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 662-0056/00 pana Jana Münstera a vceně 21.400.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 134/3555/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.600.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 135/3556/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 12.550.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 156/3577/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 41.117.000,- Kč,- ve znaleckém posudku č. 157/3578/2000 Ing. Václava Zimy a vceně 8.183.000,- Kč,tedy celkem v ceně 126.396.673,- Kč. 21.7.2000 - 22.9.2000
Valná hromada bere na vědomí znalecká ocenění nepeněžitéhovkladu a současně schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu načástku 110.002.800,- Kč, slovy: sto deset milionů dva tisíce osmset korun českých. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upisovaných akcií. 21.7.2000 - 22.9.2000
Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.1996 o sníženízákladního jmění na 64.691 500,- Kč. 2.4.1996 - 9.4.2008
Právní poměry: změna provedena podle notářského zápisusepsaného dne 5.2.1994. 14.2.1994 - 9.4.2008
Akcie: 258 766 kusů akcií na majitele po 1.000,-- Kčjmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelnýchcenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akciespolečnosti v zaknihované podobě. 14.2.1994 - 22.10.1996
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 18.3.1993. 24.3.1993 - 9.4.2008
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zák.č.104/90 Sb. o akciových společnostech rozhodnutím č.541/90ministra průmyslu ČR ze dne 27.12.1990 jednorázově. 29.12.1990 - 9.4.2008
Zastupování a podepisování za společnost:Společnost zastupuje navenek jako statutární orgánpředstavenstvo, které je pětičlenné.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že kvytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva popř. místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 13.10.1993
Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 258.766.000,-Kčs.Je vydáno25.877 kusů akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé činí10.000-Kčs.Akcie znějí na jméno, jsou splaceny státem vklademveškerého majetku zrušeného státního podniku.Podle znaleckého posudku soudního znalce z oboru ekonomiky -odvětví účetní evidence Ing.Zdeňka Kovaříka převáděný majetekodpovídá výši základního kapitálu. 29.12.1990 - 13.10.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00012131
Obchodní firma: RUBENA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 20.11.1992
Celkový počet živností: 42
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00012131
Firma: RUBENA a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1974

Základní údaje datové schránky

IČO: 00012131
Jméno subjektu: RUBENA a. s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: skwf5hx

Základní údaje DPH

IČO: 00012131
DIČ: CZ00012131
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: RUBENA a. s.
Sídlo: Akademika Bedrny 531/8a VĚKOŠE 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2030600305/2600 26.5.2013
43-9344090207/0100 1.4.2013
CZ1126000000002030600305 23.5.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na RUBENA a.s. IČO: 00012131

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Akademika Bedrny 531 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
13.3.2013
Sídlo: Akademika Bedrny , 502 00 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Akademika Bedrny, PSČ 50200
3.12.2002 - 13.3.2013
Sídlo: Česká republika
Hradec Králové, Akademika Bedrny
26.1.2000 - 3.12.2002
Sídlo: Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové
29.12.1990 - 26.1.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Akademika Bedrny 531/8, Hradec Králové 500 03

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 50003 Hradec Králové

Obory činností RUBENA a.s. IČO: 00012131

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.7.2014
Obráběčství 9.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.7.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.7.2014
Zámečnictví, nástrojařství 9.7.2014
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 9.7.2014
Hostinská činnost 9.7.2014
Zpracování gumárenských směsí 9.7.2014
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 9.7.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.7.2014
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 9.7.2014
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákonaobory činnosti:výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 23.8.2011 - 9.7.2014
nákup aprodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování aničení bezpečnostního materiálu 29.5.2007 - 9.7.2014
zpracování gumárenských směsí 3.12.2002 - 9.7.2014
kovoobráběčství 3.12.2002 - 9.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpčné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,senzibilizující 3.12.2002 - 9.7.2014
nástrojářství 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.12.2002 - 9.7.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 3.12.2002 - 9.7.2014
velkoobchod 3.12.2002 - 9.7.2014
specializovaný maloobchod 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 3.12.2002 - 9.7.2014
povrchové úpravy a svařování kovů 3.12.2002 - 9.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.12.2002 - 9.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost technických poradců v oblasti jakosti a ekologie 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 3.12.2002 - 9.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 3.12.2002 - 9.7.2014
poskytování technických služeb 3.12.2002 - 9.7.2014
rozvod elektřiny 21.7.2000 - 9.7.2014
výroba tepla 21.7.2000 - 9.7.2014
rozvod tepla 21.7.2000 - 9.7.2014
výroba, opravy a montáž měřidel 21.7.2000 - 9.7.2014
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce 21.7.2000 - 9.7.2014
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.2000 - 9.7.2014
školení a poradenská činnost v oblasti informatiky 21.7.2000 - 3.12.2002
údržba, vývoj a zavádění software, údržba výpočetní techniky 21.7.2000 - 3.12.2002
automatizované zpracování dat 21.7.2000 - 3.12.2002
ekonomické a obchodní poradenství 21.7.2000 - 3.12.2002
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,senzibilizující 21.7.2000 - 3.12.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 21.7.2000 - 3.12.2002
zpracování a vedení personální agendy činnost dle § 3 odst. 3písm. r) zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 21.7.2000 - 3.12.2002
kontrola a revize hasících přístrojů, zařízení a dalšíchprostředků požární ochrany 21.7.2000 - 3.12.2002
vedení účetnictví 21.7.2000 - 3.12.2002
poradenská činnost v oblasti systémů jakosti a ekologie 21.7.2000 - 3.12.2002
montáž, údržba a servis drátového telekomunikačního vedení vmajetku a. s. (mimo JTS) 22.10.1997 - 9.7.2014
provozování střediska praktického vyučování 22.2.1996 - 13.12.1999
zámečnictví 24.3.1993 - 9.7.2014
ubytovací služby 24.3.1993 - 9.7.2014
hostinská činnost 24.3.1993 - 9.7.2014
vulkanizace 24.3.1993 - 3.12.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.3.1993 - 3.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.3.1993 - 3.12.2002
výroba kaučukových směsí 24.3.1993 - 3.12.2002
lakýrnictví 24.3.1993 - 3.12.2002
kovoobrábění 24.3.1993 - 3.12.2002
výroba nástrojů 24.3.1993 - 3.12.2002
provozování mateřské školy 24.3.1993 - 27.3.1998
-výroba a prodej:lisovaného gumokovulehkých výrobků z technické pryžetěžších výrobků z technické pryžehřídelového těsněníspeciálních těsnících elementůlisovaných kolventilových koulíopryžovaných kol, válců, včetně volných potahů kaučukovýchsměsípryžových desek s výztuhou pro pokrytí žel.přejezdů 29.12.1990 - 24.3.1993
lisované pryžepovlaků válců odlévánímkovových zálisků včetně povrchové úpravy-provoz předškolního zařízení-práce a služby výpočetní techniky-maloobchodní prodej vlastních výrobků a poskytování služeb-zahraniční obchodní činnost (v rozsahu povolení MZO z 21.12.1990č.j. 13/14945/To/90) 29.12.1990 - 24.3.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 24.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Hostovského 184 , Hronov 549 31
Identifikační číslo provozovny: 1001340787
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.7.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: Šedesátá 5576 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340825
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 30.4.2009

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1996

Živnost č. 4 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Hostovského 184 , Hronov 549 31
Identifikační číslo provozovny: 1001340787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Šedesátá 5576 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340825
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1996

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1992

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Českých bratří 539 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340817
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1993

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2000

Živnost č. 9 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Českých bratří 338 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001340795
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1001340779
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.2000

Živnost č. 11 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Náchodská 449 , Velké Poříčí 549 32
Identifikační číslo provozovny: 1001340809
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2007

Živnost č. 12 Provozování mateřské školy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.1992
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 2.9.1996

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 15 Vulkanizace

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 2.9.1996

Živnost č. 16 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 2.9.1996

Živnost č. 17 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 2.9.1996

Živnost č. 18 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.4.2004

Živnost č. 27 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1993
Zánik oprávnění: 7.5.1996

Živnost č. 28 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Údržba, vývoj a zavádění software, údržba výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 30 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 21.2.2002

Živnost č. 32 Činnost technických poradců v oblasti jakosti a ekologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Školení a poradenská činnost v oblasti informatiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 34 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 8.12.2000

Živnost č. 35 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 16.1.2001

Živnost č. 38 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 39 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 40 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2000
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 42 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních pryžových výrobků
Výroba zbraní a střeliva
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Výzkum a vývoj
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Vedení firmy RUBENA a.s. IČO: 00012131

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lars E Olsson 24.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2016
Adresa: Rudbecksgatan 10 , Malmö Švédské království
21617 Malmö, Rudbecksgatan 10a
Jméno: Ing. Michal Kubeček 20.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2016
Ve funkci: od 20.6.2016
Adresa: 196 , 549 21 Česká Čermná Česká republika
č.p. 196, 549 21 Česká Čermná
Jméno: Ing. Rudolf Peca 20.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2016
Ve funkci: od 20.6.2016
Adresa: Turinského 1633 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Turinského 1633/17, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Jméno: Ing. Ladislav Mráček 29.12.1990 - 1.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cihlářská 23 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Cihlářská 23
Jméno: Ing. Zdeněk Bubeník 29.12.1990 - 1.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kobylákova 814 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kobylákova 814
Jméno: Vlastimil Sporek 1.3.1993 - 21.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kukelská 904 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 904
Jméno: Jitka Vášová 29.12.1990 - 22.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 887 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Nerudova 887
Jméno: Ing. Josef Ellinger 29.12.1990 - 22.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Suchého 548 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Suchého 548
Jméno: Ing. Jan Krejčí 1.3.1993 - 22.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fibichova 941 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Fibichova 941
Jméno: Ing. Antonín Kachlík 21.6.1995 - 22.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kukelská 928 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kukelská 928
Jméno: Ing. Petr Kachlík 22.2.1996 - 27.3.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jugoslávských partyzánů 30 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 30
Jméno: Ing. Karel Galgonek 22.2.1996 - 27.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V horkách 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V horkách 16
Jméno: Ing. Rostislav Kořínek 22.2.1996 - 27.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štefánikova 314 , Hradec Králové 11 Česká republika
Hradec Králové 11, Štefánikova 314
Jméno: Ing. Zdeněk Ouředník 22.2.1996 - 27.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Španielova 1253 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1253
Jméno: Ing. Jaroslav Burda 29.12.1990 - 15.9.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Slunečná 601 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Slunečná 601
Jméno: Ing. Rudolf Peca 27.3.1998 - 15.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Turinského 1633 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Turinského 1633
Jméno: Ing. Mojmír Brodský 27.3.1998 - 15.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchého 548 , Hradec Králové 11 Česká republika
Hradec Králové 11, Suchého 548
Jméno: Ing. Bohuslav Koutský 27.3.1998 - 15.9.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Smiřická 363 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Smiřická 363
Jméno: Ing. Pavel Vyoral 27.3.1998 - 15.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 967 , Vizovice Česká republika
Vizovice, Tyršova 967
Jméno: Ing. Vladimír Trefil 15.9.1998 - 18.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mandysova 1409 , Hradec Králové 12 Česká republika
Hradec Králové 12, Mandysova 1409
Jméno: Ing. Bohuslav Koutský 15.9.1998 - 13.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Smiřická 363 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Smiřická 363
Jméno: Ing. Josef Ellinger 15.9.1998 - 13.12.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vachkova 863 , Hradec Králové 9 Česká republika
Hradec Králové 9, Vachkova 863
Jméno: Ing. Rostislav Kořínek 15.9.1998 - 13.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 314 , Hradec Králové 11 Česká republika
Hradec Králové 11, Štefánikova 314
Jméno: Ing. Rostislav Kořínek 13.12.1999 - 28.12.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Štefánikova 314 , Hradec Králové 11 Česká republika
Hradec Králové 11, Štefánikova 314
Jméno: Ing. Pavel Vyoral 15.9.1998 - 10.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Tyršova 967 , Vizovice Česká republika
Vizovice, Tyršova 967, okres Zlín
Jméno: Ing. Rudolf Peca 18.5.1999 - 10.11.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Turinského 1633 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Turinského 1633
Jméno: Ing. Vojtěch Ludvík 13.12.1999 - 10.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Hyacintová 3181 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hyacintová 3181/20
Jméno: Ing. Josef Burda 13.12.1999 - 10.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Komenského 277 , Náchod Česká republika
Náchod, Komenského 277
Jméno: Ing. Vladimír Hanzal 28.12.2000 - 10.11.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.5.2001
Adresa: Pod Altánem 2404 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Altánem 2404/44
Jméno: Ing. Vojtěch Ludvík 10.11.2001 - 15.10.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2001 do 30.10.2001
Adresa: Hyacintová 3181 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hyacintová 3181/20
Jméno: Ing. Vladimír Hanzal 10.11.2001 - 3.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2001 do 30.6.2002
Adresa: Pod Altánem 2404 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Altánem 2404/44
Jméno: PhDr. Milan Zítko 15.10.2002 - 3.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2001
Adresa: Voskovcova 1075 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Voskovcova 1075/51
Jméno: Ing. Dana Zajíčková 3.9.2003 - 9.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2003 do 12.9.2005
Adresa: Fialková 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Fialková 22
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 10.11.2001 - 16.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2001 do 1.9.2006
Ve funkci: od 22.5.2001 do 1.9.2006
Adresa: Hyacintová 3181 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hyacintová 3181/20
Jméno: Štefan Vojtek 10.11.2001 - 16.10.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2001 do 1.9.2006
Ve funkci: od 22.5.2001 do 1.9.2006
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín Česká republika
Zlín, Budovatelská 4817
Jméno: Mgr. Jaroslava Slavíková 10.11.2001 - 16.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2001 do 1.9.2006
Adresa: 136 , Libčany Česká republika
Libčany 136, okres Hradec Králové
Jméno: Ing. Rudolf Peca 3.12.2002 - 16.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2002 do 1.9.2006
Adresa: Turinského 1633 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Turinského 1633
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 16.10.2006 - 29.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 26.4.2007
Ve funkci: od 1.9.2006 do 26.4.2007
Adresa: Hyacintová 3181 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hyacintová 3181/20
Jméno: Štefan Vojtek 16.10.2006 - 29.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 1.9.2006 do 2.5.2007
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín Česká republika
Zlín, Budovatelská 4817
Jméno: Ing. Rudolf Peca 16.10.2006 - 29.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 2.5.2007
Adresa: Turinského 1633 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Turinského 1633
Jméno: Ing. Michal Kubeček 9.11.2005 - 10.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2005
Adresa: Dvořákova 1094 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Dvořákova 1094, PSČ 54701
Jméno: Štefan Vojtek 29.5.2007 - 10.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 30.11.2008
Ve funkci: od 2.5.2007 do 30.11.2008
Adresa: Budovatelská 4817 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Budovatelská 4817, PSČ 76005
Jméno: Ing. Rudolf Peca 29.5.2007 - 10.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 2.5.2007 do 30.11.2008
Adresa: Turinského 1633 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Turinského 1633, PSČ 50002
Jméno: Ing. Jan Albrecht 14.6.2007 - 5.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 23.4.2010
Adresa: 512 36 Horní Branná 161 Česká republika
Horní Branná 161, PSČ 51236
Jméno: Milan Thér 10.12.2008 - 15.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2008 do 30.5.2011
Adresa: Běloveská 1676 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Běloveská 1676, PSČ 54701
Jméno: Ing. Jaroslav Manc 5.5.2010 - 15.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2010 do 30.5.2011
Adresa: Růžová 762 , 500 04 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Růžová 762/1A, PSČ 50004
Jméno: Mgr. Jaroslava Slavíková 16.10.2006 - 29.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 20.6.2011
Adresa: 136 , Libčany Česká republika
Libčany 136
Jméno: Ing. Rudolf Peca 10.12.2008 - 29.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 20.6.2011
Ve funkci: od 30.11.2008 do 20.6.2011
Adresa: Turinského 1633 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Turinského 1633, PSČ 50002
Jméno: Ing. Michal Kubeček 10.12.2008 - 29.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2005 do 20.6.2011
Ve funkci: od 30.11.2008 do 20.6.2011
Adresa: Dvořákova 1094 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Dvořákova 1094, PSČ 54701
Jméno: Mgr. Jaroslava Slavíková 29.7.2011 - 31.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 31.12.2011
Adresa: 503 22 Libčany 136 Česká republika
Libčany 136, PSČ 50322
Jméno: Ing. Michal Kubeček 29.7.2011 - 19.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011
Ve funkci: od 21.6.2011
Adresa: Dvořákova 1094 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Dvořákova 1094, PSČ 54701
Jméno: Ing. Rudolf Peca 29.7.2011 - 9.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011
Ve funkci: od 21.6.2011
Adresa: Turinského 1633 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Turinského 1633/17, PSČ 50002
Jméno: Ing. Pavel Kment 31.12.2011 - 9.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2011
Adresa: Budovatelů 434 , 533 12 Chvaletice Česká republika
Chvaletice, Budovatelů 434, PSČ 53312
Jméno: Ing. Pavel Kment 9.7.2014 - 24.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2011 do 31.5.2016
Adresa: Budovatelů 434 , 533 12 Chvaletice Česká republika
Budovatelů 434, 533 12 Chvaletice
Jméno: Ing. Michal Kubeček 19.6.2013 - 20.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 20.6.2016
Ve funkci: od 21.6.2011 do 20.6.2016
Adresa: 196 , 549 21 Česká Čermná Česká republika
č.p. 196, 549 21 Česká Čermná
Jméno: Ing. Rudolf Peca 9.7.2014 - 20.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 20.6.2016
Ve funkci: od 21.6.2011 do 20.6.2016
Adresa: Turinského 1633 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Turinského 1633/17, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ingrid Charlotta Grähs 24.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2016
Adresa: Storbergsgatan 1 , Hägersten Švédské království
12942 Hägersten, Storbergsgatan 1
Jméno: Anders Niklas Johansson 24.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2016
Adresa: Möllevägen 25 , Höllviken Švédské království
23631 Höllviken, Möllevägen 25 B
Jméno: Ing. Pavel Běhoun 14.4.1993 - 13.10.1995
Adresa: M.Horákové 420 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, M.Horákové 420
Jméno: Ing. Miloš Dostál 14.4.1993 - 22.2.1996
Adresa: Cimlerova 210 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Cimlerova 210
Jméno: MUDr. Pavel Čermák 22.2.1996 - 22.10.1996
Adresa: Lamačova 822 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 822
Jméno: MUDr. Petr Čermák 22.10.1996 - 14.3.1997
Adresa: Lamačova 822 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 822
Jméno: Ing. Jaroslav Šafařík 22.2.1996 - 22.10.1997
Adresa: Česká republika
Praha 4, Nuselská
Jméno: Ing. Karel Plánička 14.4.1993 - 27.3.1998
Adresa: Plácky 224 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Plácky 224
Jméno: Ing. Radek Mička 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Houdova 901 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Houdova 901/11
Jméno: Ing. Josef Ellinger 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Vachkova 863 , Hradec Králové 9 Česká republika
Hradec Králové 9, Vachkova 863
Jméno: Ing. Václav Beneš 22.10.1997 - 27.3.1998
Adresa: Táborská 934 , Říčany Česká republika
Říčany, Táborská 934
Jméno: JUDr. Jaroslav Čechura 27.3.1998 - 21.7.2000
Adresa: K lipám 296 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, K lipám 296
Jméno: Ing. Marie Petirová 13.10.1995 - 10.11.2001
Trvání členství: do 31.5.2001
Adresa: Hrubínova 1467 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hrubínova 1467
Jméno: Ing. Dana Zajíčková 27.3.1998 - 15.10.2002
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Fialková 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Fialková 22
Jméno: JUDr. Jaroslav Čechura 21.7.2000 - 15.10.2002
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Společná 2191 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Společná 2191/3
Jméno: JUDr. Jaroslav Čechura 15.10.2002 - 3.12.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001 do 13.12.2001
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Společná 2191 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Společná 2191/3
Jméno: Ing. Dana Zajíčková 15.10.2002 - 3.12.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 19.6.2001
Adresa: Fialková 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Fialková 22
Jméno: Ing. Dana Zajíčková 3.12.2002 - 3.9.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001
Ve funkci: od 14.12.2001
Adresa: Fialková 22 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Fialková 22
Jméno: JUDr. Lubomír Svátek 3.12.2002 - 12.11.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 13.12.2001 do 25.5.2004
Adresa: Dědinova 1982 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 1982
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 3.9.2003 - 9.11.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003
Ve funkci: od 29.5.2003
Adresa: Na Hanspaulce 39 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 39
Jméno: Ing. Jiří Marcín 12.11.2004 - 29.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004 do 27.4.2007
Adresa: Brigádníků 241 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 241/3001
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 9.11.2005 - 29.5.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003 do 27.4.2007
Ve funkci: od 29.5.2003 do 27.4.2007
Adresa: Mužíkova 1796 , 500 08 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mužíkova 1796/45, PSČ 50008
Jméno: Petr Kábrt 10.11.2001 - 25.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2001 do 12.2.2009
Adresa: Kostelecká 1824 , Náchod Česká republika
Náchod, Kostelecká 1824
Jméno: Ing. Tomáš Němec 29.5.2007 - 5.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2007 do 12.8.2012
Adresa: Brigádníků 175 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 175, PSČ 10000
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 29.5.2007 - 5.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2007 do 12.8.2012
Adresa: Korunní 810 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 10000
Jméno: Ing. Tomáš Němec 5.9.2012 - 3.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2012
Adresa: Brigádníků 175 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 175, PSČ 10000
Jméno: Ing. Hana Hanousková 25.3.2009 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2009
Adresa: 503 46 Librantice 174 Česká republika
Librantice 174, PSČ 50346
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 5.9.2012 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2012
Adresa: Korunní 810 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 10000
Jméno: Ing. Tomáš Němec 3.7.2013 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2012
Adresa: Hornoměcholupská 639 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Hornoměcholupská 639, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Jméno: Ing. Hana Hanousková 9.7.2014 - 29.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2009
Adresa: 174 , 503 46 Librantice Česká republika
č.p. 174, 503 46 Librantice
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 9.7.2014 - 24.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2012 do 31.5.2016
Adresa: Korunní 810 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Jméno: Ing. Tomáš Němec 30.7.2015 - 24.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.8.2012 do 31.5.2016
Adresa: U Golfu 639 , 109 00 Praha 10 Česká republika
U Golfu 639, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Jméno: Claes Evert Jörvall 24.6.2016 - 17.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2016 do 30.11.2016
Ve funkci: od 31.5.2016 do 30.11.2016
Adresa: Möllemadsvägen 28 , Falsterbo Švédské království
23942 Falsterbo, Möllemadsvägen 28 C

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Sehnal 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Vavřenova 1440 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1440
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 27.3.1998 - 28.3.2001
Adresa: Horolezecká 861 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Horolezecká 861
Jméno: Ing. Jiří Marcín 27.3.1998 - 3.9.2003
Adresa: Brigádníků 241 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 241
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 28.3.2001 - 29.5.2007
Adresa: Hyacintová 3181 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hyacintová 3181/20
Jméno: Ing. Tomáš Němec 3.9.2003 - 29.5.2007
Adresa: Brigádníků 175 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 175

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Rudolf Peca
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Kubeček
Člen statutárního orgánu: Lars E Olsson

Vlastníci firmy RUBENA a.s. IČO: 00012131

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 257 322 000 Kč 100% 15.6.2009
zakladni 148 495 000 Kč 100% 22.9.2000 - 15.6.2009
zakladni 114 855 000 Kč 100% 26.1.2000 - 22.9.2000
zakladni 114 855 000 Kč - 14.3.1997 - 26.1.2000
zakladni 64 691 500 Kč - 22.10.1996 - 14.3.1997
zakladni 258 766 000 Kč - 13.10.1993 - 22.10.1996

Sbírka Listin RUBENA a.s. IČO: 00012131

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 91/SL 96 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2015 27.11.2015 6.1.2016 2
B 91/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2015 15.6.2015 44
B 91/SL 94 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2014 4.7.2014 16.7.2014 13
B 91/SL 93 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2014 20.5.2014 53
B 91/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2013 30.5.2013 54
B 91/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2012 7.9.2012 3
B 91/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2012 4.6.2012 54
B 91/SL 89 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2011 22.12.2011 3.1.2012 1
B 91/SL 88 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2011 22.12.2011 3.1.2012 1
B 91/SL 86 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2011 28.7.2011 2.8.2011 3
B 91/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 28.7.2011 2.8.2011 2
B 91/SL 84 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2011 15.6.2011 21.6.2011 25
B 91/SL 83 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2011 25.2.2011 29.3.2011 354
B 91/SL 79 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 4.5.2010 10.5.2010 2
B 91/SL 64 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2009 13.5.2009 19.5.2009 101
B 91/SL 63 převod,náj.podn.,ovládání, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2009 25.2.2009 25.2.2009 4
B 91/SL 62 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2008 9.12.2008 9.12.2008 6
B 91/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 9.6.2008 58
B 91/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2007 13.6.2007 14.6.2007 2
B 91/SL 56 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2006 22.11.2006 22.11.2006 21
B 91/SL 55 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 12.10.2006 18.10.2006 24
B 91/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2006 19.6.2006 20.6.2006 60
B 91/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2005 8.11.2005 8.11.2005 2
B 91/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2005 27.6.2005 27.6.2005 63
B 91/SL 45 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2004 29.6.2004 29.6.2004 7
B 91/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2003 17.7.2003 17.7.2003 25
B 91/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 23.11.2002 23.11.2002 12
B 91/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2001 8.11.2002 8.11.2002 8
B 91/SL 39 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2002 25.9.2002 25.9.2002 4
B 91/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2001 4.3.2002 4.3.2002 28
B 91/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2001 18.7.2001 18.7.2001 13
B 91/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 15.12.1999 15.12.1999 14
B 91/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1999 17.11.1999 17.11.1999 13
B 91/SL 21 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.1999 9.6.1999 9.6.1999 16
B 91/SL 22 ostatní - mimoř. jed. DR Krajský soud v Hradci Králové 4.3.1999 27.4.1999 27.4.1999 2
B 91/SL 20 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 19 ostatní - vzdání se funkce místopředs. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 18 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 19.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 3
B 91/SL 17 ostatní - zápis z volby člena DR Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 16 ostatní - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 15 ostatní - abdikace z funkce předsedy Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1998 31.7.1998 31.7.1998 2
B 91/SL 13 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 29.6.1998 29.6.1998 28
B 91/SL 12 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 12.11.1997 25.3.1998 25.3.1998 2
B 91/SL 11 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 9.12.1997 25.3.1998 25.3.1998 3
B 91/SL 10 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 12.12.1997 21.1.1998 21.1.1998 1
B 91/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 21.7.1997 21.7.1997 16
B 91/SL 2 ostatní - zápis z jednání val. hromady Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1996 7.1.1997 7.1.1997 4
B 91/SL 1 notářský zápis - NZ 89/96 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.1996 7.1.1997 7.1.1997 11
B 91/SL 44 účetní závěrka Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2004 3.6.2004 73
B 91/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2000 16

Hodnocení RUBENA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RUBENA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...