REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Praha IČO: 27567117

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27567117.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob.

Základní údaje o REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.6.2006
Spisová značka: B 10850
IČO: 27567117
Obchodní firma: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.6.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.6.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 24.1.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.1.2014 - 9.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 24.1.2014 - 9.4.2015
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výš e základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: ? 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 , PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak , že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; poč átek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilio nů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3536652/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 10.12.2008 - 17.12.2008
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinn é podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zá koníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 5 0 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 50 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě bude nabídnuto společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď z ašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití př ednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 2768312/0800, vedený u České spořitelny, a. s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 18.10.2007 - 23.10.2007

Aktuální kontaktní údaje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27567117
Firma: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.6.2006

Kontakty na REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 7.10.2015
Sídlo: Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 21.2.2007 - 7.10.2015
Sídlo: Na Perštýně 342/1 , Praha 110 00 29.6.2006 - 21.2.2007
Sídlo: Na Perštýně 342/1 , Praha 110 00 13.6.2006 - 29.6.2006

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 140 00

Obory činností REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "ZISIF"), a to: 1. Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. a) ZISIF): a) speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem b) fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investič ních fondů). 2. Provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 ZISIF (tj. činnost dle § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF) pro: a) speciální fondy a zahraniční fondy srovnatelné se speciálním fondem, b) fondy kvalifikovaných investorů a zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních f odnů). 30.4.2014
výkon kolektivního investování spočívajícího ve: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů (§ 14 odst. 1 písm..a) zákona o kolektivním investování) b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. b) zák ona o kolektivním investování) 21.6.2010 - 30.4.2014
výkon kolektivního investování spočívajícího ve vytváření a obhospodařování podílových fondů podle § 60 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování 1.12.2006 - 21.6.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 13.6.2006 - 1.12.2006

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Vedení firmy REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že k připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti. 22.12.2006
Způsob jednání za společnot: Jednání členů představenstva , které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 13.6.2006 - 22.12.2006
Jméno: Ing. Jaromír Kohout MBA 25.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2015
Ve funkci: od 3.5.2016
Adresa: 109, Sedlec 250 65
Jméno: Tomáš Jandík CFA, MRICS 11.10.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.5.2016
Adresa: Zdíkovská 2991/126, Praha 150 00
Jméno: Ing. Filip Kubricht 18.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2018
Ve funkci: od 2.12.2018
Adresa: U dubu 1538/72, Praha 147 00
Jméno: Ing. Milan Vávra 13.6.2006 - 2.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2006 do 31.10.2006
Ve funkci: od 13.6.2006 do 31.10.2006
Adresa: Hošťálkova 392/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Tomáš Trčka 2.11.2006 - 5.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006
Adresa: Jihovýchodní II. 10 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: John Sebastian Breaux Jr. 5.12.2006 - 11.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006 do 13.4.2007
Ve funkci: od 1.12.2006 do 13.4.2007
Adresa: Podvinný mlýn 2281/10, Praha 190 00
Jméno: Ing. Tomáš Trčka 5.12.2006 - 11.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006 do 1.11.2010
Ve funkci: od 1.12.2006 do 1.11.2010
Adresa: Jihovýchodní II. 10 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Filip Kubricht 5.12.2006 - 11.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006 do 1.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2006 do 1.12.2010
Adresa: Vilová 1671/6, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Martin Skalický 11.6.2007 - 19.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2011
Adresa: Vstupní 150/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Trčka 11.1.2011 - 2.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2010 do 31.1.2012
Ve funkci: od 1.11.2010 do 31.1.2012
Adresa: Jihovýchodní II 757/10, Praha 141 00
Jméno: Ing. Martin Skalický 19.9.2011 - 19.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2011
Adresa: Vstupní 150/1, Praha 150 00
Jméno: Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 19.6.2012
Trvání členství: do 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11, Praha 140 00
Jméno: Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 19.6.2012
Trvání členství: od 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Filip Kubricht 11.1.2011 - 20.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2010
Adresa: Vilová 1671/6, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Filip Kubricht 20.10.2013 - 3.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 1.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: U dubu 1538/72, Praha 147 00
Jméno: Wolfgang Lunardon 19.6.2012 - 9.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012
Adresa: Na Bučance 1704/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Martin Skalický 19.6.2012 - 7.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2011 do 29.8.2015
Ve funkci: od 31.5.2012 do 29.8.2015
Adresa: Vstupní 150/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Filip Kubricht 3.2.2015 - 7.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014
Ve funkci: od 7.1.2015
Adresa: U dubu 1538/72, Praha 147 00
Jméno: Wolfgang Guido Lunardon 9.4.2015 - 7.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012
Adresa: Traktoristů 642, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Wolfgang Guido Lunardon 7.10.2015 - 16.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012 do 13.10.2015
Adresa: Traktoristů 642, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Ing. Filip Kubricht 7.10.2015 - 16.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014
Ve funkci: od 7.1.2015 do 13.10.2015
Adresa: U dubu 1538/72, Praha 147 00
Jméno: Wolfgang Guido Lunardon 16.11.2015 - 25.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012 do 30.4.2016
Ve funkci: od 13.10.2015 do 30.4.2016
Adresa: Traktoristů 642, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Ing. Jaromír Kohout MBA 16.11.2015 - 25.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2015
Ve funkci: do 3.5.2016
Adresa: 109, Sedlec 250 65
Jméno: Tomáš Jandík MRICS, CFA 25.5.2016 - 11.10.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.5.2016
Adresa: Zdíkovská 2991/126, Praha 150 00
Jméno: Ing. Filip Kubricht 16.11.2015 - 18.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014 do 1.12.2018
Ve funkci: od 13.10.2015 do 1.12.2018
Adresa: U dubu 1538/72, Praha 147 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Machač 29.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2016
Adresa: Naardenská 669/21, Praha 162 00
Jméno: Ing. Milan Hašek 11.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2016
Ve funkci: od 30.9.2016
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Ing. Dušan Sýkora 14.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2019
Adresa: K lomu 984/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Kamil Kosman 13.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2006 do 13.6.2007
Ve funkci: od 13.6.2006 do 13.6.2007
Adresa: Vejvodova 445/1, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Martin Burda 13.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2006 do 23.4.2007
Ve funkci: od 13.6.2006 do 23.4.2007
Adresa: Nad údolím 308/46, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Škorvaga CSc. 13.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2006 do 13.6.2007
Ve funkci: od 13.6.2006 do 13.6.2007
Adresa: Eliášova 549/42, Praha 160 00
Jméno: Ing. Kamil Kosman 19.7.2007 - 14.1.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007
Adresa: Vejvodova 445/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Daniel Heler 19.7.2007 - 14.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007
Adresa: Národní obrany 908/47, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Škorvaga CSc. 19.7.2007 - 14.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 18.6.2008
Adresa: Eliášova 549/42, Praha 160 00
Jméno: Ing. Kamil Kosman 14.1.2008 - 19.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 13.6.2011
Ve funkci: od 3.10.2007 do 13.6.2011
Adresa: Vejvodova 445/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Daniel Heler 14.1.2008 - 19.9.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2007 do 18.5.2011
Ve funkci: od 3.10.2007 do 18.5.2011
Adresa: Národní obrany 908/47, Praha 160 00
Jméno: Heinz Knotzer 29.10.2008 - 19.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.8.2008
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Heinz Knotzer 19.9.2011 - 29.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2008 do 31.7.2012
Ve funkci: od 15.8.2011 do 31.7.2012
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Daniel Heler 19.9.2011 - 22.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2011 do 31.1.2014
Ve funkci: do 31.1.2014
Adresa: Národní obrany 908/47, Praha 160 00
Jméno: Heinz Knotzer 29.8.2012 - 22.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Daniel Heler 22.10.2012 - 30.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2011 do 31.1.2014
Ve funkci: od 25.6.2012 do 31.1.2014
Adresa: Národní obrany 908/47, Praha 160 00
Jméno: Heinz Knotzer 22.10.2012 - 24.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2012
Ve funkci: od 2.10.2012 do 14.3.2014
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 30.4.2014 - 24.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2014
Ve funkci: od 1.2.2014 do 5.6.2014
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Mgr. David Lorenc 19.9.2011 - 7.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011 do 23.1.2015
Adresa: V Ouzkém 194, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 24.9.2014 - 7.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 5.6.2014
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 24.9.2014 - 7.10.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 5.6.2014
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 7.10.2015 - 29.6.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 31.5.2016
Ve funkci: od 5.6.2014 do 31.5.2016
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 7.10.2015 - 11.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 20.8.2016
Ve funkci: od 5.6.2014 do 20.8.2016
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Dušan Sýkora 7.10.2015 - 14.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2015 do 12.5.2019
Ve funkci: od 12.5.2015 do 12.5.2019
Adresa: K lomu 984/11, Praha 182 00

Vlastníci firmy REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 25 200 000 Kč 100% 16.1.2013
zakladni 90 000 000 Kč 100% 17.12.2008 - 16.1.2013
zakladni 80 000 000 Kč 100% 23.10.2007 - 17.12.2008
zakladni 30 000 000 Kč 100% 13.6.2006 - 23.10.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 280 000 Kč 90 16.1.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 90 17.12.2008 - 16.1.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 80 23.10.2007 - 17.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 29.6.2006 - 23.10.2007
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 13.6.2006 - 29.6.2006

Sbírka Listin REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10850/SL 48 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 27.10.2015 4.11.2015 18.11.2015 1
B 10850/SL 47 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 12.5.2015 24.9.2015 9.10.2015 1
B 10850/SL 46 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 28.7.2015 23
B 10850/SL 45 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 28
B 10850/SL 44 ostatní zápis z jednání představ. spol. Městský soud v Praze 7.1.2015 12.1.2015 10.2.2015 1
B 10850/SL 43 ostatní rozhod. jed. akci, Městský soud v Praze 1.12.2014 12.1.2015 10.2.2015 1
B 10850/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.6.2014 23.1.2015 30.1.2015 2
B 10850/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 37
B 10850/SL 40 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.1.2014 4.4.2014 12.5.2014 2
B 10850/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 361/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 4.4.2014 12.5.2014 18
B 10850/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 32
B 10850/SL 36 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 22.4.2013 29.5.2013 31.5.2013 1
B 10850/SL 35 notářský zápis NZ 260/2012 Městský soud v Praze 14.12.2012 11.1.2013 28.1.2013 11
B 10850/SL 34 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2012 22.8.2012 1.10.2012 1
B 10850/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 36
B 10850/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 24.1.2012 26.4.2012 25.5.2012 1
B 10850/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 10.5.2011 12.12.2011 2
B 10850/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 12.12.2011 1
B 10850/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 6.10.2011 8.10.2011 7
B 10850/SL 28 notářský zápis NZ 161/2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 6.10.2011 8.10.2011 11
B 10850/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 41
B 10850/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 24.11.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 23 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.10.2010 31.1.2011 1
B 10850/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 44
B 10850/SL 21 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2009 28.8.2009 7.9.2009 1
B 10850/SL 20 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 28.8.2009 7.9.2009 1
B 10850/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 0
B 10850/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 4.2.2009 5.2.2009 6
B 10850/SL 17 notářský zápis NZ 905/2008 Městský soud v Praze 5.12.2008 6.1.2009 15
B 10850/SL 16 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 1.8.2008 19.11.2008 1
B 10850/SL 15 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 18.6.2008 6.9.2008 1
B 10850/SL 14 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 22.5.2008 6.9.2008 1
B 10850/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 56
B 10850/SL 12 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 3.10.2007 19.2.2008 1
B 10850/SL 11 notářský zápis NZ 566/2007 Městský soud v Praze 16.10.2007 26.11.2007 14
B 10850/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2007 24.7.2007 1
B 10850/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 28
B 10850/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 7 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.10.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 6 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 5 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.12.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 4 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 3 notářský zápis -NZ618/06 Městský soud v Praze 29.11.2006 13.12.2006 0
B 10850/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.6.2006 9.6.2006 0
B 10850/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ289/06 Městský soud v Praze 5.6.2006 9.6.2006 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.