RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RADIOKOMUNIKACE a.s. a bylo jí přiděleno IČO 26705036.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RADIOKOMUNIKACE a.s. byla založena v roce 2002. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob.

Základní údaje o RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.7.2002
Spisová značka: B 7716
IČO: 26705036
Obchodní firma: RADIOKOMUNIKACE a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.7.2002
Datum zániku: 1.7.2007
Obchodní společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. zanikla sloučením se společností BLJ Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00, IČ: 274 44 902, na níž přešlo jmění společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. 1.7.2007 - 1.7.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4. května 2006 bylo rozhodnuto, že stávající akcie obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ 267 05 036, sériové č. 1-0001 až 1-0100 a 2-000001 až 2-325000 se štěpí tak, že namísto 325.100 ks (třistadvacetpěttisícjednosto kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), bude vydáno 6.502.000 ks (šestmilionůpětsetdvatisíc kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). K vydání nových akcií a ke stanovení lhůty k předložení dosavadních akcií k výměně dojde po zápisu této skutečnost i do obchodního rejstříku. Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4. května 2006 bylo dále rozhodnuto, že základní kapitál rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ 267 05 036, se snižuje z dosavadní hodnoty 6.502.000.000,- Kč (šestmiliaradpětsetdvamilionů korun českých) o částku 4.478.236.000,- Kč (čtyřimiliardyčtyřistasedmdesátosmmilionůdvěstětřicetšesttisíc korun českých) na novou hodnotu 2.023.764.000,- Kč (dvěmiliaradydvacettřimilionůsedmsetšedesátčtyři tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je k rozhodnému dni nižší než její základní kapitál. Částka odpovídající s nížení základního kapitálu nebude rozdělena mezi akcionáře rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. a bude proti ní zúčtována účetní hodnota převáděného majetku; případný rozdíl bude zúčtován proti ostatním kapitálových fondům rozdělované obc hodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. Snížení základního kapitálu rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. se uskuteční vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s ustanovením § 213 c obchodního zákoníku. Akcionáři, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. v jejím sídle listinné akcie obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., ohledně nichž byl veřejný návrh smlouvy přijat, a to do 15 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 20.11.2006 - 3.5.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti Bivideon B.V., se sídlem Herengracht 450, 1017CA, Amsterodam, Nizozemské království, ze dne 4. května 2006, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7716, odštěpením se založením nové společnosti, Radiokomunikace Holdings a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000. Rozdělen ím přešla ze společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. na společnost Radiokomunikace Holdings a.s. vyčleněná část jmění společnosti RADIOKOMUNICE a.s., jak je uvedena v projektu rozdělení odštěpením schváleném rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hrom ady ze dne 4. května 2006 v podobě podle návrhu, který byl dne 29.3.2006 uložen do sbírky listin Městského soudu v Praze. Jediný akcionář společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. se stal jediným akcionářem společnosti Radiokomunikace Holdings a.s. 30.10.2006 - 1.7.2007
Na společnost JTR Management a.s. přešlo jmění zaniklé společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, identifikační číslo: 601 93 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddí le B, vložce číslo 2376, a to na základě smlouvy o převzetí jmění uzavřené ve formě notářského zápisu dne 17.5.2005. Společnost JTR Management a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a přešlo na ní jmění zanikající společ nosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 26.7.2005 - 1.7.2007
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 6.500.000.000,- Kč (šest miliard pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií na hodnotu 6.502.000.000,- Kč (šest miliard pět set dva mil iony korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 325.000 ks (třistadvacetpěttisíc kusů) kmenových akcií listinné podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč ( dvecettisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu má obchodní společnost BIVIDEON B.V. jako jediný akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejího podílu na základním kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod., b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 2 (dva) týdny a počne běžet následující den po doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva obchodní společnosti BIVIDEON B.V., přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude obchodní společnosti BIVIDEON B.V. oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že společnost zašle tomuto jedinému akcionáři oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedeno u v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, d) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento akcionář oprávněn předostně upsat 100% nových akcií společnosti, takže na jednu dosavadní akcii lze upsat 3.250 ks (třitisícedvěstěpa desát kusů) nových akcií, e) emisní kurs každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva činí 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro upsání nové akcie je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00., b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 2 (dva) týdny a počne běžet následující den po doručení oznámení o zpočetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesen í o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen zveřejněním v Obchodním věstníku bez zbytečného prodlení po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, d) emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), Připouští se možnost započtení - peněžité pohledávky akcionáře obchodní společnosti BIVIDEON B.V. vůči obchodní společnosti JTR Management a.s. na splacení kupní ceny vyplývající ze smlouvy o koupi 29.101.386 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě á 100,- Kč, obchodní společnosti ČES KÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem 130 00 Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ 601 93 671, která bude uzavřena mezi obchodní společností BIVIDEON B.V. jako prodávajícím a obchodní společností JTR Management a.s. jako kupujícím, přičemž kupní cena bude st anovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem v souladu s ustanovením § 196a obchodního zákoníku, proti - pohledávce obchodní společnosti JTR Management a.s. vůči obchodní společnosti BIVIDEON B.V. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledá vek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má li obchodní společnost BIVIDEON B.V. využít možnosti započtení uvedené pohladávky, musí obchodní společnost JTR Management a.s. doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti d nů ode dne upsání akcií. Nevyužije-li obchodní společnost BIVIDEON B.V. připuštěné možnosti započtení výše uvedené pohledávky nebo nebude-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku mít nebo započítávaná pohledávka bude nižší nebo výše emisního kursu, je obchodní spol ečnost BIVIDEON B.V. povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 803830008/2700, který byl za tím účelem založen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. Dojde li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 803830008/2700, který byl za tím účelem založen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic.a.s. Dokumenty přiložené k tomuto návrhu jako přílohy č. 12, 13, 16, 19, 20 a 21 jsou určeny v jednom vyhotovení k založení do sbírky listin navrhovatele. 8.3.2005 - 21.3.2005

Aktuální kontaktní údaje RADIOKOMUNIKACE a.s.

Kontakty na RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U nákladového nádraží 3144/4 , Praha 130 00 31.8.2005 - 1.7.2007
Sídlo: Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 20.6.2003 - 20.6.2003
Sídlo: Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 20.6.2003 - 31.8.2005
Sídlo: Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 1.7.2002 - 20.6.2003

Obory činností RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
podnikání v eletronických komunikacích 26.10.2005 - 26.10.2005
podnikání v elektronických komunikacích 26.10.2005 - 1.7.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 26.10.2005 - 1.7.2007
zprostředkování obchodu a služeb 26.10.2005 - 1.7.2007
činnost technických poradců v oblasti elektronických komunikací 26.10.2005 - 1.7.2007
testování, měření, analýzy a kontroly 26.10.2005 - 1.7.2007
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 26.10.2005 - 1.7.2007
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 26.7.2005 - 26.10.2005
zprostředkování obchodu 26.7.2005 - 26.10.2005
zprostředkování služeb 26.7.2005 - 26.10.2005
testování, měření a analýzy 26.7.2005 - 26.10.2005
specializovaný maloobchod 26.7.2005 - 26.10.2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 26.7.2005 - 1.7.2007
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 26.7.2005 - 1.7.2007
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 26.7.2005 - 1.7.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 26.7.2005 - 1.7.2007
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 26.7.2005 - 1.7.2007
realitní činnost 26.7.2005 - 1.7.2007
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 26.7.2005 - 1.7.2007
technické činnosti v dopravě 26.7.2005 - 1.7.2007
specializované stavební činnosti 26.7.2005 - 1.7.2007
projektová činnost ve výstavbě 26.7.2005 - 1.7.2007
ubytovací služby 26.7.2005 - 1.7.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 26.7.2005 - 1.7.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 26.7.2005 - 1.7.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 26.7.2005 - 1.7.2007
velkoobchod 26.7.2005 - 1.7.2007
silniční motorová doprava nákladní 26.7.2005 - 1.7.2007
silniční motorová doprava osobní 26.7.2005 - 1.7.2007
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor 1.7.2002 - 26.7.2005

Vedení firmy RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají navenek společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 26.10.2005 - 1.7.2007
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 20.10.2005 - 26.10.2005
Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 5.9.2005 - 20.10.2005
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 1.7.2002 - 5.9.2005
Jméno: Denisa Polanská 1.7.2002 - 31.7.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2002 do 20.3.2003
Ve funkci: od 1.7.2002
Adresa: Poděbradská 587/140, Praha 198 00
Jméno: Petra Lincová 31.7.2003 - 5.9.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2003 do 20.5.2003
Ve funkci: od 24.3.2003
Adresa: Krymská 227/29, Praha 101 00
Jméno: Ĺubica Jurčová 1.7.2002 - 1.11.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.7.2002 do 6.8.2004
Adresa: Brožíkova 278/2, Praha 150 00
Jméno: Markéta Hejmová 1.7.2002 - 8.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.7.2002 do 31.1.2005
Adresa: Mirošovická 268/12, Praha 100 00
Jméno: Ingmar Cfj Booij 5.9.2003 - 8.3.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2003 do 31.1.2005
Ve funkci: od 11.6.2003 do 31.1.2005
Adresa: Voskovcova 1075 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Daniela Černá 1.11.2004 - 8.3.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.8.2004 do 31.1.2005
Adresa: Národní obrany 909/45, Praha 160 00
Jméno: Ivar Gudjonsson 8.3.2005 - 17.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.5.2005
Ve funkci: od 31.1.2005
Adresa:
Kvisthagi 17, 107 Reykjavík, Island
Jméno: Scott Robert Baker 20.10.2005 - 10.4.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005 do 23.11.2006
Ve funkci: od 25.5.2005 do 23.11.2006
Adresa: Pařížská 1068/10, Praha 110 00
Jméno: Andri Sveinsson 28.12.2005 - 10.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2005 do 23.11.2006
Adresa: Sigtun 23 , 105 Reykjavik Islandská republika
Jméno: Thor Kristjansson 28.12.2005 - 10.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2005 do 23.11.2006
Adresa: Vogaland 7 , Reykjavik Islandská republika
Jméno: Thordur Mar Johannesson 17.1.2006 - 10.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2005 do 23.11.2006
Adresa: Manalind 5 , 201 Kopavogur Islandská republika
Jméno: Ian Robert Mckenzie 10.4.2007 - 2.5.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Adresa:
Harrogate, Noth Yorkshire Spofforth, Langcliffe Close, Park Road, 463 1BL
Jméno: Rees Alan 10.4.2007 - 2.5.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Birdingbury, Rugby, Bourton Lane, Penycae House, CU23 9QP
Jméno: Ing. Miroslav Čuřín 20.10.2005 - 1.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005
Ve funkci: od 25.5.2005
Adresa: Věkova 1243/20, Praha 147 00
Jméno: Craig Nimrod Butcher 10.4.2007 - 1.7.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Ve funkci: od 23.11.2006
Adresa: Maďarská republika
Budapešť, Páfránykert u 1
Jméno: Murat Erkurt 10.4.2007 - 1.7.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Ve funkci: od 23.11.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, De Vere 25, Flat 9, W8 5AN
Jméno: Francesco Caio 2.5.2007 - 1.7.2007
Trvání členství: od 19.1.2007
Adresa: Corso Magenta 60 , 201 23 Milán Italská republika
Jméno: Ian Robert Mckenzie 2.5.2007 - 1.7.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Adresa:
Harrogate, Noth Yorkshire Spofforth, Langcliffe Close, Park Road, HG3 1BL
Jméno: Rees Alan 2.5.2007 - 1.7.2007
Trvání členství: od 23.11.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Birdingbury, Rugby, Bourton Lane, Penycae House, CV23 9QP

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Margita Fernezová 1.7.2002 - 20.6.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.7.2002 do 27.9.2002
Adresa: Strojnická 997/15, Praha 170 00
Jméno: Kateřina Ryklová 1.7.2002 - 20.6.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.7.2002 do 27.9.2002
Adresa: Jasná II 1339/3, Praha 147 00
Jméno: Ivana Urbanová 1.7.2002 - 8.3.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 1.7.2002 do 31.1.2005
Adresa: Horákové 49 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Jméno: Markéta Zahradníková 20.6.2003 - 8.3.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.9.2002 do 31.1.2005
Adresa: Sládkovičova 1306/11, Praha 142 00
Jméno: Anna Rubínová 20.6.2003 - 8.3.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.9.2002 do 31.1.2005
Adresa: Baranova 626/36, Praha 130 00
Jméno: Gudmundur Thordarson 8.3.2005 - 14.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 31.1.2005 do 23.11.2006
Adresa:
Dalhus 83, 112 Reykjavík, Island
Jméno: Ing. Ondřej Heřman 22.5.2006 - 14.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2005 do 14.8.2006
Adresa: Zvolenská 3129/4, Praha 141 00
Jméno: Jaroslav Prokopec 15.3.2006 - 1.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2005
Adresa: Havlíčkova 310, Polička 572 01
Jméno: Ing. Antonín Trousil 15.3.2006 - 1.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2005
Adresa: Letenské náměstí 152/2, Praha 170 00
Jméno: Ing. Tomáš Tomiczek 22.5.2006 - 1.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2005
Adresa: Korunní 1972/121, Praha 130 00

Vlastníci firmy RADIOKOMUNIKACE a.s. IČO: 26705036

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 023 760 000 Kč 100% 3.5.2007 - 1.7.2007
zakladni 6 502 000 000 Kč 100% 21.3.2005 - 3.5.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 1.7.2002 - 21.3.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 023 764 3.5.2007 - 1.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 502 000 20.11.2006 - 3.5.2007
Akcie na jméno 20 000 Kč 325 100 21.3.2005 - 20.11.2006
Akcie na jméno 20 000 Kč 100 1.7.2002 - 21.3.2005

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RADIOKOMUNIKACE a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RADIOKOMUNIKACE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.