Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

První brněnská strojírna, a.s. Brno IČO: 00211281

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu První brněnská strojírna, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 00211281.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma První brněnská strojírna, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem První brněnská strojírna, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 42 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a další.

Základní údaje o První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.12.1990
Spisová značka: B 166
IČO: 00211281
Obchodní firma: První brněnská strojírna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.12.1990
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti První brněnská strojírna a.s., a to společnosti PBS Group, a.s., obsažené v notářském zápise notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, ze dne 30.07.2015, č. NZ 816/2015, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti První brněnská strojírna a.s., takto:1. Jediný akcionář společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 49.877.346,-- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých) o částku ve výši 7.999.998,-- Kč (slovy: sedm milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) tj. na částku 57.877.344,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 2.666.666 (slovy: dva miliony šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů akcií.3. Emisní kurs nově upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jejich jmenovité hodnotě a činí 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 4. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3847. 5. Akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 618 00.6. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno jediným akcionářem ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem s tím, že účinnost této smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a v této smlouvě bude rozvazovací podmínka jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to předáním prohlášení vkladatele (jediného akcionáře) a předáním předmětné nemovité věci vkladatelem (jediným akcionářem) společnosti.Předmět nepeněžitého vkladu se schvaluje, a je to nemovitá věc:- pozemek parcela číslo 489/79, o výměře 5695m2, orná půda která je v katastru nemovitostí zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastn 30.7.2015 - 3.8.2015
Účastník společnost PBS GROUP, a.s., jako jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 22.7.2014 společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Jediný akcionář společnosti První brněnská strojírna, a.s. schvaluje v působnosti valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 30.125.346,--Kč (slovy: třicet milionů jednostodvacetpěttísíc třistačtyřicetšest korun českých) o částku ve výši 19.752.000,--Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetpadesátdva tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české) o celkovém počtu 6.584.000 (slovy: šest milionů pět set osmdesát čtyři tisíc kusů).3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti PBS GROUP, a.s., IČ: 61057801, se sídlem Praha 1 Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 3847. 4. Akcie společnosti První brněnská strojírna, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ: 618 00,5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, společnosti PBS GROUP, a.s., návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,--Kč (slovy: tři koruny české), bude roven jmenovité hodnotě a činí 3,--Kč (slovy: tři koruny české) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - částku 7.508.950,- Kč (slovy sedm milionů pět set osm tisíc devět set padesát korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s., ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, a to na účet č. 1701948501/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na jméno První brněnská strojírna, a.s. , o splacení této části emisního kursu vydá UniCredit Bank Cze 25.7.2014 - 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014 - 24.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014 - 24.10.2016
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 21.8.2013. 4.10.2013 - 25.7.2014
Společnost se řídí stanovami včetně změn adoplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady dne 27.07.2011. 24.8.2011 - 4.10.2013
Společnost se řídí stanovami včetně změn adoplňků schválených rozhodnutím jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady dne 23.6.2009. 7.7.2009 - 24.8.2011
Mimořádná valná hromada společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. přijala dne 30.1.2008 následující usnesení:Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře uurčení výše protiplnění:Hlavním akcionářem společnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 110, PSČ 656 14, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 166, IČ: 002 11 281 (déle jen "Společnost"), je, ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) a c) obchodního zákoníku, obchodní společnost SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 5 Athion street Julia House, Flat/Office 103, Pallouriotissa, P.C. 1056 Nicosia, Kyperská republika, IČ: HE 96041 (déle jen "hlavní akcionář"), která je vlastníkem celkem 9 790 963 listinných kmenových akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 3 Kč, a to ve formě hromadných listin nahrazujících tyto akcie, které představují 97,50% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti.Skutečnost, ze hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti je osvědčena:a) předávacím protokolem vystaveným dne 11.9.2007 obchodníkem s cennými papíry, kterým je J & T BANKA, a.s. o předání hromadných listin nahrazujících 9 790 963 kusů akcií společnosti hlavnímu akcionáři při vypořádání převodu těchto akcií na hlavního akcionáře a tím i nabytí uvedených akcií hlavním akcionářem.Hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 11.12.2007, a dodržel tak zákonem stanovenou lhůtu pro uplatnění uvedeného práva.b) potvrzením J & T BANKY, a.s. o uložení akcií společnosti v počtu 9 790 963 kusů pro osobu hlavního akcionáře. Potvrzení je datováno dne 28.1.2008 a je účinné do 31.1.2008.Návrh na přechod akcií vydaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře se týká 250 819 akcií, což představuje 2,50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Jiné účastnické cenné papíry, než které jsou uvedeny výše, Společnost nevydala.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, ato s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (déle jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (déle i "ostatní akcionáři").3. Výše protiplněníVýše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům za jejich akcie vydané Společností vpřípadě zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, je 3,20 Kč za jed 21.2.2008 - 21.8.2008
Společnost se řídí stanovami včetně změn adoplňků schválených mimořádnou valnou hromadou dne 30.10.2007 4.12.2007 - 7.7.2009
Společnost se řídí stanovami včetně změn adoplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 28.6.2006. 2.8.2006 - 4.12.2007
Snížení základního kapitálua) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2005 ve výši 70.708.587,71 Kč apoužití zákonného rezervního fondu do výše 12.618.178,16 Kčb) rozsah snížení základního kapitálu: o 50.208.910,- Kčc) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 8,- Kč/ks na 3,- Kč/ksd) vdůsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta kpředložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy vsouladu s§ 213a, odst. 2 ObchZ. 2.8.2006 - 22.8.2006
Společnost se řídí stanovami včetně změn adoplňků schválených řádnou valnou hromadou dne 17.06.2005. 25.8.2005 - 22.8.2006
Snížení základního kapitálua) důvod snížení základního kapitálu: úhrada účetní ztráty za rok 2004 do výše 151.621.526,30 Kč příděl do zákonného rezervního fondu: 9.046.985,70 Kčb) rozsah snížení základního kapitálu: o 160.668.512,- Kčc) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty akcie z 24,- Kč/ks na 8,- Kč/ksd) vdůsledku snížení základního kapitálu se stanoví lhůta kpředložení listinných akcií do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy vsouladu s§ 213a, odst. 2 ObchZ. 25.8.2005 - 16.11.2005
Zvýšení základního kapitálu společnosti:Návrh na rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti o199.999.920,- Kč, slovy jednostodevadesátdevět milionůdevětsetdevadesátdevět tisíc devětsetdvacet korun českých, tedyze zcela splacených 41.002.848,- Kč na 241.002.768,- Kč, a toupisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. 24.10.2001 - 15.2.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžníchprostředků pro další rozvoj společnosti. Upsání nových akciíbude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsánínových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadnímzákladním kapitálu společnosti. Nepřipouští se upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 24.10.2001 - 15.2.2002
Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba novýchupisovaných akcií: Celkem bude upisováno 8.333.330 kusů novýchkmenových akcií, v zaknihované podobě, neregistrovanýchznějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 24,- Kč. 24.10.2001 - 15.2.2002
Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude zveřejněnaotištěním v Zemských novinách a v Obchodním věstníkupředstavenstvem v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníkubez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského souduv Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.10.2001 - 15.2.2002
Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí24,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 24,- Kč. 24.10.2001 - 15.2.2002
Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počínáběžet ode dne následujícího po právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dní. 24.10.2001 - 15.2.2002
Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je sídlospolečnosti První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. na adreseHlinky 110, Brno, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do12.00 hod..Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kursjím upsaných nových akcií do 10 dní od data úpisu, na účetspolečnosti číslo 1701948501/3800 vedený u HypoVereisbank. 24.10.2001 - 15.2.2002
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a tospolečnosti imAGe 1, a.s., se sídlem Praha 8, Kubišova 19, IČO:00174491, která je vlastníkem pohledávky vůči společnosti Prvníbrněnská strojírna Brno DIZ, a.s. v hodnotě 253.039.502,78 Kč kedni 28.6.2001, přiznané pravomocným rozsudkem Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. 6 Cm 722/99-39 ze dne 18.5.2000, ato formou započtení shora uvedené pohledávky ve výši zvýšenízákladního kapitálu neupsaného s využitím přednosního právaakcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení započtením je oddluženíspolečnosti, za emisní kurs 24,- Kč za jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 24,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předemvybraným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručenípísemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitímpřednostního práva, a činí 10 dní. Místem pro provedení úpisupředem vybraným zájemcem je sídlo společnosti První brněnskástrojírna Brno DIZ, a.s., Hlinky 110, Brno a to v pracovní dny vdobě od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce jepovinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 10dní ode dne jejich upsání a to uzavřením smlouvy o započtenípohledávky. 24.10.2001 - 15.2.2002
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Do tří dnů po konání řádné valné hromady, nejpozději však do13.07.2001 bude mezi společností a předem vybraným zájemcem budeuzavřena Smlouva o uzavření budoucí dohody o vzájemném zápočtupohledávek dle ust. § 289 a násl. Obch.Z. 24.10.2001 - 15.2.2002
Zapisuje se úplné znění stanov schválených řádnou valnouhromadou dne 20.6.2000.Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou společnosti dne 20.6.2000. 10.7.2000 - 25.8.2005
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne20.6.2000 o snížení základního jmění společnosti: 10.7.2000 - 26.10.2000
a) Důvody snížení základního jmění- hospodářský výsledek minulých let vykázaný v roční účetnízávěrce roku 1999- ztráta 1 198 051 018,23 Kč, která vznikla při realizacienergetického bloku č. 1 a 2 obchodního případu elektrárna4x64 MW Iranshahr ve smyslurozhodnutí vlády ČR o jeho dokončení a starého bloku zakázek"order backlog" realizovaných společným podnikem ABB PBS, s.r.o.jménem a na účet PBS Brno, a.s., dále pak ztráta z nákladovýchúroků (KOB, ŽB a ostat.) a tvorba opravných položek k rizikovýmpohledávkám a rizikovým finančním investicím.- snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fonduke krytí budoucích ztrát dle § 216 a bod 1 Obchodního zákoníkuve výši 386 623,60 Kč. 10.7.2000 - 26.10.2000
b) Rozsah snížení základního jměníZákladní jmění bude z hodnoty 1 708 452 tis. sníženo o1 667 449 152,-Kč na hodnotu 41 002 848,- Kč. 10.7.2000 - 26.10.2000
c) Způsob snížení základního jměníSnížení základního jmění bude provedeno ve smyslu § 213aObchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií společnostiz 1 000,- Kč/ks na 24,- Kč/ks. 10.7.2000 - 26.10.2000
Vzhledem k zaknihované podobě akcií není stanovena lhůta projejich předložení. 10.7.2000 - 26.10.2000
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou společnosti dne 3. března 2000. 20.4.2000 - 25.8.2005
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchvalnou hromadou 12.6.1998. 21.8.1998 - 25.8.2005
Zapisuje se úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou13.6.1997. 6.2.1998 - 25.8.2005
Zvýšení základního jmění o 1 milion Kč bylo dosaženo sloučeníms První brněnskou strojírnou rozvojovou, a.s. se sídlemv Brně, Kuklenská 38, IČO 60 71 13 37, vedenou pod Rg B 1357Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 12.10.1995 - 16.11.2005
Akcie:1 708 451 ks akcií na majitele, jm. hodnoty 1 000,- Kč1 ks akcie na jméno se zvláštními právy,jm.hodnoty 1 000,-KčZvláštní práva jsou časově omezena do 31.12.1997 a uplynutítohoto času zanikají. 12.10.1995 - 12.10.1995
Generální ředitel: JUDr. Zdeněk VaněčekBrno, Sevastopolská 7 2.3.1995 - 9.9.1998
Generální ředitel : JUDr. Zdeněk V a n ě č e kOslavany, Havířská 11 26.5.1993 - 2.3.1995
Generální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc. 21.2.1992 - 26.5.1993
Revizor účtů:Ing. Karel Hampl 21.2.1992 - 9.3.1993
Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc., Praha 1, Vavřenova 1169ing. Leonard Kozohorský, Brno, Kosmonautů 11ing. Lubomír Ptáček, Brno, Ečerova 3ing. František Ujčík, Brno, Černého 7JUDr. Jiří Vodička, Praha, Mezivrší 29Jiří Tomšík, Budišov 129 21.2.1992 - 9.3.1993
Ostatní formy názvu:První brněnská strojírna Brno, Joint Stock CompanyPrvní brněnská strojírna Brno, AktiengesellschaftPrvní brněnská strojírna Brno, Société AnonymePrvní brněnská strojírna Brno, Sociedad AnonimaPrvní brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo 11.4.1991 - 9.9.1998
Prokurista: Ing. Richard Kuba, CSc.Brno, Luční 30616 00 11.4.1991 - 26.5.1993
Základní kapitál společnosti je 1.234,770.000,-- Kčs a jevyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.234,770.000,-- Kčsznějících na jméno. 11.4.1991 - 9.3.1993
Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc.ing. Leonard Kozohorskýing. Lubomír Ptáčeking. František UjčíkJUDr. Jiří VodičkaJiří Tomšík 11.4.1991 - 21.2.1992
Způsob zřízení: Jednorázové založení státní akciové společnostidle par. 32 zák. č.111/1990 Sb. o státním podniku a ustanovenípar. 62, 25 a dalších zák. č. 104/1990 Sb. o akciovýchspolečnostech, na základě zakladatelského plánu a schvále-ných stanov. 1.12.1990 - 16.11.2005
Základní ochranné známky: značka 1.B v kruhu registr. č. 116.477značka 1.B bez kruhu registr.č. 116.478z to samostatně nebo s názvem společnosti. 1.12.1990 - 16.11.2005
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředsedav době jeho nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 1.12.1990 - 9.3.1993
Revizor účtů: Ing. Karel HamplGenerální ředitel: Ing. Richard Kuba, CSc. 1.12.1990 - 21.2.1992
Základní kapitál: 1.174,041.251,-- Kčsa je vyjádřen jednou hromadnou akcií na Kčs 1.174,041.251,-- Kčsznějících na jméno. 1.12.1990 - 11.4.1991
Ostatní formy názvu:První brněnská strojírna Brno, Company LimitedPrvní brněnská strojírna Brno, AktiengesellschaftPrvní brněnská strojírna Brno, Société AnonymePrvní brněnská strojírna Brno, Sociedad AnonimaPrvní brněnská strojírna Brno, Akcioněrnoe obščestvo 1.12.1990 - 11.4.1991
Dozorčí rada:prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc.ing. Leonard Kozohorskýing. Lubomír Ptáčeking. František UjčíkJUDr. Zdeněk VaněčekJUDr. Jiří Vodička 1.12.1990 - 11.4.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00211281
Obchodní firma: První brněnská strojírna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 4.11.1992
Celkový počet živností: 72
Aktivních živností: 6

Základní údaje datové schránky

IČO: 00211281
Jméno subjektu: První brněnská strojírna, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 67wtmdb

Základní údaje DPH

IČO: 00211281
DIČ: CZ00211281
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: První brněnská strojírna, a.s.
Sídlo: Olomoucká 3419/9 ŽIDENICE 618 00 BRNO 18
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno II, Cejl 113, BRNO-STŘED, tel.: 545 120 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
107-8779240257/0100 13.12.2014
1701948501/2700 11.4.2013
CZ0301000001078779370297 13.12.2014
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.5.1993

Kontakty na První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Olomoucká 3419 , 618 00 Brno Česká republika
Olomoucká 3419/9, Židenice, 618 00 Brno
24.10.2016
Sídlo: Olomoucká 3419 , 618 00 Brno Česká republika
Brno, Olomoucká 3419/9, PSČ 61800
24.2.2012 - 24.10.2016
Sídlo: Česká republika
Brno, Olomoucká 3419, č.o.7/9, PSČ 61800
24.8.2011 - 24.2.2012
Sídlo: Hlinky 510 , 603 00 Brno Česká republika
Brno, Hlinky 510/110, PSČ 60300
7.7.2009 - 24.8.2011
Sídlo: Hlinky 110 , Brno Česká republika
Brno, ul. Hlinky 110
26.5.1993 - 7.7.2009
Sídlo: Olomoucká 7 , Brno Česká republika
Brno, Olomoucká 7/9
9.3.1993 - 26.5.1993
Sídlo: Brno Česká republika
Brno
1.12.1990 - 9.3.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Olomoucká 3419/9, Židenice, 61800 Brno

Obory činností První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.10.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 7.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 7.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 7.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009
hostinská činnost 7.7.2009 - 31.3.2010
správa aúdržba nemovitostí 25.8.2005 - 7.7.2009
poskytování technických služeb 25.8.2005 - 7.7.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 30.12.2003 - 7.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 27.6.2002 - 7.7.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů těles a kontejnerů 24.10.2001 - 7.7.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 24.10.2001 - 7.7.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 24.10.2001 - 7.7.2009
Zprostředkování obchodu 24.10.2001 - 7.7.2009
Zprostředkování služeb 24.10.2001 - 7.7.2009
Ubytovací služby 24.10.2001 - 7.7.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 24.10.2001 - 7.7.2009
Realitní činnost 24.10.2001 - 7.7.2009
Velkoobchod 24.10.2001 - 7.7.2009
Maloobchod se smíšeným zbožím 24.10.2001 - 7.7.2009
Činnost technických poradců v oblasti (strojírenství, hutnictvía energetiky) 24.10.2001 - 7.7.2009
Výuka jazyků 24.10.2001 - 7.7.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.10.2001 - 7.7.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti 24.10.2001 - 7.7.2009
Zpracování dat, služby databank, správa zařízení 24.10.2001 - 7.7.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.10.2001 - 7.7.2009
Výuka obsluhy (řízení) technických sítí 24.10.2001 - 7.7.2009
Testování, měření a analýzy 24.10.2001 - 7.7.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 30.10.2000 - 7.7.2009
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 30.10.2000 - 7.7.2009
Zkoušení vlastností a kvality výrobků 30.10.2000 - 24.10.2001
Obstarávání dodávek investičních celků energetických zařízení 30.10.2000 - 24.10.2001
Montáž a demontáž strojně-technologických zařízení, potrubí aocelových konstrukcí 14.4.1998 - 24.10.2001
Zprostředkovatelská činnost 14.4.1998 - 24.10.2001
Ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem strojů a zařízení 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných služeb nežzákladních 14.4.1998 - 24.10.2001
Vyučování v oboru cizích jazyků 14.4.1998 - 24.10.2001
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 14.4.1998 - 24.10.2001
Pronájem movitých věcí 14.4.1998 - 24.10.2001
Organizování školící činnosti 14.4.1998 - 24.10.2001
Automatizované zpracování dat 14.4.1998 - 24.10.2001
Obchodní živnost - Koupě zboží za účelem dalšího prodeje aprodej 14.4.1998 - 24.10.2001
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblastistrojírenství 14.4.1998 - 24.10.2001
Hostinská činnost 14.4.1998 - 24.10.2001
Výroba parních kotlů, potrubních systémů a zařízení proenergetiku, teplárenství a chemickou výrobu 12.10.1995 - 14.4.1998
Výroba tepelných turbín, strojů a zařízení pro energetikua strojírenství 12.10.1995 - 14.4.1998
Montáž a demontáž strojně-technologických zařízení, potrubía ocelových konstrukcí 12.10.1995 - 14.4.1998
Zkoušení vlastností a kvality výrobků 12.10.1995 - 14.4.1998
Svařečská škola 12.10.1995 - 14.4.1998
Reprografické práce 12.10.1995 - 14.4.1998
Ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem strojů, přístrojů a zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem nemovistostí včetně poskytování jiných služeb nežzákladních 12.10.1995 - 14.4.1998
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje aprodej 12.10.1995 - 14.4.1998
Zámečnictví 12.10.1995 - 14.4.1998
Kovoobrábění 12.10.1995 - 14.4.1998
Slévání železných i neželezných obecných kovů 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Revize elektrických zařízení 12.10.1995 - 14.4.1998
Hostinská činnost 12.10.1995 - 14.4.1998
Silniční motorová doprava 12.10.1995 - 14.4.1998
Vyučování v oboru cizích jazyků 12.10.1995 - 14.4.1998
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.10.1995 - 14.4.1998
Provozování soukromé školy 12.10.1995 - 14.4.1998
Pronájem movitých věcí 12.10.1995 - 14.4.1998
Organizování školící činnosti 12.10.1995 - 14.4.1998
Automatizované zpracování dat 12.10.1995 - 14.4.1998
Projektová činnost v investiční výstavbě 12.10.1995 - 14.4.1998
Stavitel 12.10.1995 - 14.4.1998
Činnost organizačních a ekonomických poradců 12.10.1995 - 14.4.1998
výroba parních kotlů, potrubních systémů a zařízení proenergetiku, teplárenství a chemickou výrobu 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba modelů pro slévání kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
povrchové úpravy a zušlechťování kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
montáže a demontáže strojnětechnologických zařízení, potrubí aocelových konstrukcí 9.3.1993 - 12.10.1995
zkoušení vlastností a kvality výrobků 9.3.1993 - 12.10.1995
provoz pily 9.3.1993 - 12.10.1995
svařečská škola 9.3.1993 - 12.10.1995
reprografické práce 9.3.1993 - 12.10.1995
knihařství 9.3.1993 - 12.10.1995
ubytování v domově mládeže a rekreačních objektech 9.3.1993 - 12.10.1995
pronájem strojů, přístrojů a zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných služeb nežzákladních 9.3.1993 - 12.10.1995
obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodejea prodej 9.3.1993 - 12.10.1995
kovářství 9.3.1993 - 12.10.1995
zámečnictví 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba nástrojů 9.3.1993 - 12.10.1995
broušení a leštění kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
kovoobrábění 9.3.1993 - 12.10.1995
slévání železných i neželezných obecných kovů 9.3.1993 - 12.10.1995
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.3.1993 - 12.10.1995
truhlářství 9.3.1993 - 12.10.1995
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplas-tika, ofsetový tisk 9.3.1993 - 12.10.1995
vodoinstalatérství 9.3.1993 - 12.10.1995
kosmetické služby 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkouškyvyhrazených tlakových zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a prováděnírevizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.3.1993 - 12.10.1995
revize elektrických zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
projektování elektrických zařízení 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.3.1993 - 12.10.1995
montáž a opravy měřící a regulační techniky 9.3.1993 - 12.10.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 9.3.1993 - 12.10.1995
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek proshora uvedené stavby) 9.3.1993 - 12.10.1995
automatizované zpracování dat 9.3.1993 - 12.10.1995
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 9.3.1993 - 12.10.1995
činnost organizačních a ekonomických poradců 9.3.1993 - 12.10.1995
masérské služby 9.3.1993 - 12.10.1995
hostinská činnost 9.3.1993 - 12.10.1995
silniční motorová doprava 9.3.1993 - 12.10.1995
zřizovatel a provozovatel středního odborného učiliště 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba tepelných turbín, strojů a zařízení pro energetikua strojírenství 9.3.1993 - 12.10.1995
provozování drah s vyjímkou celostátních 9.3.1993 - 12.10.1995
provozování středisek kalibrační služby 9.3.1993 - 12.10.1995
výroba a odbyt tepelné a elektrické energie 9.3.1993 - 12.10.1995
1. výzkum, vývoj, výroba a odbyt- strojů a zařízení pro energetiku- zařízení pro ústřední vytápění- automatizačních prostředků2. vývoj, výroba a odbyt- nástrojů a měřidel- potrubí a ocelových konstrukcí- výrobků sléváren, kováren a lisoven- příslušenství letadel- speciální výroby 1.12.1990 - 9.3.1993
- zařízení pro úpravu vody- strojů a zařízení chemické výroby- strojních součástí a mechanismů- speciálních strojů a zařízení- zařízení pro tvorbu a ochranu životního prostředí3. výroba- příslušenství letadel- tepelné a elektrické energie4. výkon vyšších dodavatelských funkcí5. plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 1.12.1990 - 9.3.1993
6. příprava svářečů7. projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění8. poskytování engineeringu a technické pomoci9. stavební práce10. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikánía na základě registrace nebo povolení FMZO11. zprostředkovatelská a poradenská činnost 1.12.1990 - 9.3.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004019289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.7.2011

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004019289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004019289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2011

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004019289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2011

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.8.2014

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.2.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1010125974
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2015

Živnost č. 7 Povrchové úpravy a zušlechťování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 8 Provoz pily

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 11 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 12 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 13 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.1997

Živnost č. 14 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.1997

Živnost č. 15 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 23.6.1995

Živnost č. 16 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 23.7.1997

Živnost č. 17 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 19 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 20 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 21 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 22 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 23.7.1997

Živnost č. 23 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 24 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.1997

Živnost č. 25 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 26 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 27 Knihařství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 27.4.1994

Živnost č. 28 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 30 Zkoušení vlastností a kvality výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 15.7.1997

Živnost č. 31 Výroba tepelných turbín,strojů a zařízení pro energetiku a strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.10.1998

Živnost č. 32 Reprografické práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 15.7.1997

Živnost č. 33 Výroba modelů pro slévání kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 34 Výroba parních kotlů,potrubních systémů a zařízení pro energetiku,teplárenství a chemickou výrobu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.10.1998

Živnost č. 35 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 23.7.1997

Živnost č. 36 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 41 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.1997

Živnost č. 42 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Svářečská škola

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 15.7.1997

Živnost č. 44 Montáž a demontáže strojně technologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 25.6.2001

Živnost č. 45 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Zánik oprávnění: 25.6.2001

Živnost č. 48 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 23.7.1997

Živnost č. 49 Masérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 50 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 23.7.1997

Živnost č. 51 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 52 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 53 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1994
Konec oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 54 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 28.12.1996

Živnost č. 55 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 13.5.1994

Živnost č. 56 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 26.3.2010

Živnost č. 57 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 58 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Výuka jazyků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 64 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.1997
Zánik oprávnění: 25.6.2001

Živnost č. 66 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 68 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 69 Obstarávání dodávek investičních celků energetických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1999
Zánik oprávnění: 25.6.2001

Živnost č. 70 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 71 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 72 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Jelínek 8.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Ve funkci: od 11.11.2015
Adresa: Jihlavská 684 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Jihlavská 684, 595 01 Velká Bíteš
Jméno: Leoš Zahrádka 8.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Jasanová 1121 , 674 01 Třebíč Česká republika
Jasanová 1121, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Jméno: Ondřej Košťál 3.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2015
Ve funkci: od 30.7.2015
Adresa: Mezihorská 1548 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Mezihorská 1548/49, Modřany, 143 00 Praha 4
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 1.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen
Adresa: Lacinova 2290 , 272 00 Kladno Česká republika
Kladno, Lacinova 2290, PSČ 27200
Jméno: JUDr. Ing. Bohumil Studýnka CSc. 1.12.1990 - 11.4.1991
Funkce: člen
Adresa: Mezivrší 33 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 33, PSČ 14700
Jméno: Ing. Vladimír Dolenský 1.12.1990 - 21.2.1992
Funkce: člen
Adresa: Turgeněvova 12 , 625 00 Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 12, PSČ 62500
Jméno: Ing. Bohumil Siegel 1.12.1990 - 9.2.1993
Funkce: člen
Adresa: U stadionu 386 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, U stadionu 386, PSČ 59501
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 1.12.1990 - 9.3.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Jugoslávská 146 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 146, PSČ 60200
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 1.12.1990 - 9.3.1993
Funkce: člen
Adresa: 679 53 Benešov 170 Česká republika
Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka CSc. 1.12.1990 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Dvořiště 48 , 625 00 Brno Česká republika
Brno, Dvořiště 48, PSČ 62500
Jméno: Ing. Andrej Kopčaj 1.12.1990 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Frýdecká 489 , 736 01 Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, Frýdecká 489/13a, PSČ 73601
Jméno: Ing. Richard Kuba CSc. 1.12.1990 - 5.4.1993
Funkce: předseda
Adresa: Luční 30 , 616 00 Brno Česká republika
Brno, Luční 30, PSČ 61600
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 11.4.1991 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Soudní 8 , 140 00 Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Soudní 8, PSČ 14000
Jméno: Ing. Josef Hlavsa 11.4.1991 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: gen. Sochora 11 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, ul. gen. Sochora 11, PSČ 67401
Jméno: Ing. Miroslav Lampar 21.2.1992 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Na chmelnici 12 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Na chmelnici 12, PSČ 77900
Jméno: Ing. Bronislav Hovadík 9.2.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 233 , Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Tyršova 233
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: 1. místopředseda
Adresa: Jugoslávská 146 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 146, PSČ 60200
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: 2. místopředseda
Adresa: 679 53 Benešov 170 Česká republika
Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: JUDr. Zdeněk Vaněček 5.4.1993 - 30.11.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Havířská 11 , Oslavany Česká republika
Oslavany, Havířská 11
Jméno: Ing. Josef Buchal 5.4.1993 - 12.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 9. května 23 , Třebíč Česká republika
Třebíč, 9. května 23
Jméno: Ing. Emil Glotzmann 5.4.1993 - 12.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Skalky 24 , Brno Česká republika
Brno, Skalky 24
Jméno: Ing. Miroslav Roubíček 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Malvazinky 24 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 24
Jméno: Ing. Lubomír Ptáček 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ečerova 3 , Brno Česká republika
Brno, Ečerova 3
Jméno: Ing. Jiří Brabec 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ledvinova 1709 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ledvinova 1709
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jugoslávská 146 , Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 146
Jméno: Prof. Ing. Stanislav Adamec CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pod Lysinami 15 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Lysinami 15
Jméno: Doc.Ing. Jan Solař CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chobůtky 441 , Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Chobůtky 441
Jméno: JUDr. Zdeněk Vaněček 30.11.1994 - 6.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sevastopolská 7 , Brno Česká republika
Brno, Sevastopolská 7
Jméno: Ing. Jaroslav Eliáš 12.10.1995 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vídeňská 15 , Mikulov Česká republika
Mikulov, Vídeňská 15
Jméno: Ing. Karel Vícha 12.10.1995 - 6.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamínky 23 , Brno Česká republika
Brno, Kamínky 23
Jméno: Prof. Ing. Stanislav Adamec CSc. 6.2.1998 - 21.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Lysinami 15 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Lysinami 15
Jméno: Ing. Stanislav Hrachovina 21.8.1998 - 9.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krondlova 7 , Brno Česká republika
Brno, Krondlova 7, okres Brno-město
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 6.2.1998 - 20.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: V Luzích 1 , Brno Česká republika
Brno, V Luzích 1, okres Brno-město
Jméno: Doc.Ing. Jan Solař CSc. 6.2.1998 - 20.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chobůtky 441 , Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Chobůtky 441, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Ing. Stanislav Hrachovina 9.9.1998 - 20.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krondlova 7 , Brno Česká republika
Brno, Krondlova 7, okres Brno-město
Jméno: JUDr. Zdeněk Vaněček 6.2.1998 - 20.4.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sevastopolská 7 , Brno Česká republika
Brno, Sevastopolská 7, okres Brno-město
Jméno: Ing. Miroslav Chmelka 6.2.1998 - 20.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Svážná 5 , Brno Česká republika
Brno, Svážná 5, okres Brno-město
Jméno: Ing. Stanislav Hrachovina 20.10.1999 - 20.4.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Krondlova 7 , Brno Česká republika
Brno, Krondlova 7, okres Brno-město
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 20.10.1999 - 20.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Luzích 1 , Brno Česká republika
Brno, V Luzích 1, okres Brno-město
Jméno: Ing. Lubomír Hanák 20.10.1999 - 20.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Česká 257 , Lelekovice Česká republika
Lelekovice, Česká 257, okres Brno-venkov, PSČ 66431
Jméno: Ing. Jiří Hlavica CSc. 20.4.2000 - 24.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 145 , 664 01 Kanice Česká republika
Kanice 145, okres Brno-venkov, PSČ 66401
Jméno: Ing. František Šimáček 24.7.2000 - 18.9.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Koniklecova 9 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 9, okres Brno-město, PSČ 63400
Jméno: Ing. Jan Kašpar 20.4.2000 - 30.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bečvářova 10 , 110 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bečvářova 10, PSČ 11000
Jméno: Ing. František Šimáček 20.4.2000 - 24.10.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koniklecova 9 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 9, okres Brno-město, PSČ 63400
Jméno: Ing. Stanislav Hrachovina 20.4.2000 - 15.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 25.10.2001
Adresa: Krondlova 7 , Brno Česká republika
Brno, Krondlova 7, okres Brno-město
Jméno: Ing. Vít Dostál 30.10.2000 - 15.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 8.11.2001
Adresa: Dunajská 9 , 625 00 Brno Česká republika
Brno, Dunajská 9, PSČ 62500
Jméno: Ing. Jan Dostál 24.10.2001 - 15.2.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střešovická 45 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Střešovická 45, PSČ 16000
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 20.4.2000 - 16.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 29.5.2003
Adresa: A. Baumgartnerstr. 44 , A-Vídeň Rakouská republika
A-Vídeň, A. Baumgartnerstr. 44/A2//094
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 18.9.2000 - 16.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 29.5.2003
Adresa: Benešov 170 , 679 53 Benešov u Boskovic Česká republika
Benešov u Boskovic, Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Ing. Jan Dostál 15.2.2002 - 25.8.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bílá 516 , Říčany-Radošovice Česká republika
Říčany-Radošovice, Bílá 516, okres Praha-východ
Jméno: Ing. Jan Dostál 25.8.2005 - 16.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2001 do 30.6.2005
Ve funkci: od 28.6.2001 do 30.6.2005
Adresa: Bílá 516 , Říčany-Radošovice Česká republika
Říčany-Radošovice, Bílá 516, okres Praha-východ, PSČ 25101
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 16.10.2003 - 2.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Ve funkci: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Neumannova 19/1, PSČ 60200
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 16.10.2003 - 2.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Ve funkci: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Adresa: Benešov 170 , 679 53 Benešov u Boskovic Česká republika
Benešov u Boskovic, Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Ing. Jan Dostál 16.11.2005 - 21.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 29.8.2007
Ve funkci: od 30.6.2005 do 29.8.2007
Adresa: Bílá 516 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Bílá 516, PSČ 25101
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 2.8.2006 - 4.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Neumannova 19/1, PSČ 60200
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 2.8.2006 - 4.12.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Adresa: Benešov 170 , 679 53 Benešov u Boskovic Česká republika
Benešov u Boskovic, Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Ing. Robert Bundil 21.9.2007 - 4.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2007 do 30.10.2007
Adresa: Sv.Čecha 628 , 693 01 Hustopeče u Brna Česká republika
Hustopeče u Brna, Sv.Čecha 628/26, PSČ 69301
Jméno: Mgr. Marek Janča 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Ve funkci: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Plachty 12 , 634 00 Brno Česká republika
Brno, Plachty 12B, PSČ 63400
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Ve funkci: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Benešov 170 , 679 53 Benešov u Boskovic Česká republika
Benešov u Boskovic, Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Ing. Robert Bundil 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Sv. Čecha 628 , 693 01 Hustopeče u Brna Česká republika
Hustopeče u Brna, Sv. Čecha 628/26, PSČ 69301
Jméno: Ing. Martin Paštika MBA. 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: K. Světlé 581 , 385 01 Vimperk Česká republika
Vimperk, K. Světlé 581, PSČ 38501
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 27.8.2010 - 24.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010
Ve funkci: od 24.6.2010
Adresa: Benešov 170 , 679 53 Benešov u Boskovic Česká republika
Benešov u Boskovic, Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Mgr. Jan Stříteský 27.8.2010 - 8.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 1.10.2012
Adresa: Sečská 1962 , 100 00 Praha - Strašnice Česká republika
Praha - Strašnice, Sečská 1962/18, PSČ 10000
Jméno: Mgr. Pavel Horský 27.8.2010 - 20.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Otiskova 2836 , 628 00 Brno - Líšeň Česká republika
Brno - Líšeň, Otiskova 2836/20, PSČ 62800
Jméno: Ing. Mgr. Jiří Nováček 27.8.2010 - 4.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Červená skála 325 , 250 68 Husinec - Řež Česká republika
Husinec - Řež, Červená skála 325, PSČ 25068
Jméno: Ing. Vladimír Koudelka 24.2.2012 - 4.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: 679 53 Benešov 170 Česká republika
Benešov 170, PSČ 67953
Jméno: Mgr. Pavel Horský 20.9.2013 - 4.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Hanzelkova 2655 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Pavel Horský 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Ve funkci: od 11.9.2013 do 24.6.2014
Adresa: Hanzelkova 2655 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Vladimír Koudelka 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Ve funkci: od 11.9.2013 do 24.6.2014
Adresa: 170 , 679 53 Benešov Česká republika
č.p. 170, 679 53 Benešov
Jméno: Jiří Nováček 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Adresa: Na Kampě 514 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Jméno: Hana Krejčí Ph.D. 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Adresa: Starosuchdolská 61 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Praha 6
Jméno: Ing. Karel Jelínek 1.7.2014 - 20.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Ve funkci: od 24.6.2014
Adresa: U Stadionu 574 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
U Stadionu 574, 595 01 Velká Bíteš
Jméno: Ing. Vladimír Kroča 8.11.2012 - 3.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 30.7.2015
Ve funkci: do 30.7.2015
Adresa: Šmejkalova 1534 , 616 00 Brno Česká republika
Šmejkalova 1534/84, Žabovřesky, 616 00 Brno
Jméno: Leoš Zahrádka 1.7.2014 - 8.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Ve funkci: od 24.6.2014 do 11.11.2015
Adresa: Jasanová 1121 , 674 01 Třebíč Česká republika
Jasanová 1121, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Jméno: Ing. Karel Jelínek 20.8.2014 - 8.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014
Ve funkci: od 24.6.2014 do 11.11.2015
Adresa: Jihlavská 684 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Jihlavská 684, 595 01 Velká Bíteš
Jméno: Ondřej Košťál 3.8.2015 - 3.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2015
Ve funkci: od 30.7.2015
Adresa: Krčská 981 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Krčská 981/50, Krč, 140 00 Praha 4

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Kádner 1.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Ve funkci: od 24.6.2014
Adresa: Bělohorská 208 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Bělohorská 208/137, Břevnov, 169 00 Praha 6
Jméno: Ing. Milan Macholán 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: Lánice 327 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Lánice 327, 595 01 Velká Bíteš
Jméno: Ing. Martin Uhlíř 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: 10 , 592 53 Dolní Libochová Česká republika
č.p. 10, 592 53 Dolní Libochová
Jméno: Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Vavřenova 1169 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vavřenova 1169
Jméno: Ing. Leonard Kozohorský 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Kosmonautů 11 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 11
Jméno: Ing. Lubomír Ptáček 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Ečerova 3 , Brno Česká republika
Brno, Ečerova 3
Jméno: JUDr. Jiří Vodička 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Mezivrší 29 , Praha Česká republika
Praha, Mezivrší 29
Jméno: Ing. Jan Blechta 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Bezručova 1107 , Kuřim Česká republika
Kuřim, Bezručova 1107
Jméno: Ing. Vladimír Šindelka 9.3.1993 - 5.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Bezručova 18 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Bezručova 18
Jméno: Ing. Ivan Samek 5.4.1993 - 12.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Mirovická 1088 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mirovická 1088
Jméno: Ing. Leonard Kozohorský 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Kosmonautů 11 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 11
Jméno: Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka CSc. 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Dvořiště 48 , Brno Česká republika
Brno, Dvořiště 48
Jméno: JUDr. Jiří Vodička 5.4.1993 - 6.2.1998
Funkce: předseda
Adresa: Mezivrší 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 29
Jméno: Ing. František Och 12.10.1995 - 6.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Kubišova 19 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubišova 19
Jméno: Ing. Vít Dostál 6.2.1998 - 21.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Dunajská 9 , Brno Česká republika
Brno, Dunajská 9, okres Brno-město
Jméno: JUDr. Jiří Vodička 6.2.1998 - 20.4.2000
Funkce: předseda
Adresa: Mezivrší 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 29
Jméno: Mgr. Andrea Černá 21.8.1998 - 20.4.2000
Funkce: členka
Adresa: 151 , Vranov Česká republika
Vranov 151
Jméno: Ing. František Och 6.2.1998 - 24.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Kubišova 19 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubišova 19
Jméno: Ing. Jan Dostál 20.4.2000 - 24.10.2001
Funkce: předseda
Adresa: Střešovická 45 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Střešovická 45, PSČ 16000
Jméno: Ing. Josef Landa 20.4.2000 - 16.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 29.5.2003
Adresa: Ivančická 582 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 582, PSČ 19000
Jméno: Ing. František Šimáček 24.10.2001 - 18.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.12.2004
Adresa: Koniklecova 9 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 9, okres Brno-město, PSČ 63400
Jméno: Ing. František Och 24.10.2001 - 25.8.2005
Funkce: předseda
Adresa: Kubišova 19 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubišova 19
Jméno: Ing. František Och 25.8.2005 - 16.11.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 28.6.2001 do 25.8.2005
Adresa: Kubišova 19 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubišova 19, PSČ 18000
Jméno: JUDr. Zdeňka Machová 25.8.2005 - 16.11.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.6.2005 do 22.9.2005
Adresa: Kamenná 201 , 639 00 Brno Česká republika
Brno, Kamenná 201/27, PSČ 63900
Jméno: Ing. Josef Landa 16.10.2003 - 2.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Ve funkci: od 29.5.2003 do 28.6.2006
Adresa: Ivančická 582 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 582, PSČ 19000
Jméno: JUDr. Zdeňka Machová 16.11.2005 - 4.12.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.6.2005 do 30.10.2007
Ve funkci: od 22.9.2005 do 30.10.2007
Adresa: Kamenná 201 , 639 00 Brno - Štýřice Česká republika
Brno - Štýřice, Kamenná 201/27, PSČ 63900
Jméno: Ing. Pavel Alexa 16.11.2005 - 4.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.8.2005 do 30.10.2007
Ve funkci: od 25.8.2005 do 30.10.2007
Adresa: Pod šachtami 302 , 261 01 Příbram Česká republika
Příbram, Pod šachtami 302, PSČ 26101
Jméno: Ing. Josef Landa 2.8.2006 - 4.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Ve funkci: od 28.6.2006 do 30.10.2007
Adresa: Ivančická 582 , 199 00 Praha - Letňany Česká republika
Praha - Letňany, Ivančická 582, PSČ 19900
Jméno: JUDr. Zdeňka Machová 4.12.2007 - 7.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2007
Adresa: Kamenná 201 , 639 00 Brno - Štýřice Česká republika
Brno - Štýřice, Kamenná 201/27, PSČ 63900
Jméno: JUDr. Daniel Křetínský 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Ve funkci: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Stojanova 367 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Stojanova 367/3, PSČ 60200
Jméno: Ing. Ivan Bíňovský MBA. 4.12.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Družstevná ulica 510 , Rybník Slovenská republika
93523 Rybník, Družstevná ulica 510/24
Jméno: JUDr. Zdeňka Machová 7.7.2009 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2007 do 24.6.2010
Adresa: Švehlova 1492 , 664 51 Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Švehlova 1492/63, PSČ 66451
Jméno: Ing. Vladimír Kroča 27.8.2010 - 8.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 1.10.2012
Adresa: Šmejkalova 1534 , 616 00 Brno Česká republika
Brno, Šmejkalova 1534/84, PSČ 61600
Jméno: Mgr. Michal Antonín 27.8.2010 - 2.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: 696 35 Dambořice 34 Česká republika
Dambořice 34, PSČ 69635
Jméno: JUDr. Zdeňka Machová 27.8.2010 - 4.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Švehlova 1492 , 664 51 Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Švehlova 1492/63, PSČ 66451
Jméno: Mgr. Michal Antonín 2.10.2013 - 4.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Ve funkci: od 24.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: Nová 34 , 696 35 Dambořice Česká republika
Nová 34, 696 35 Dambořice
Jméno: Mgr. Jan Stříteský 8.11.2012 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2012 do 24.6.2014
Adresa: Sečská 1962 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Sečská 1962/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jméno: Michal Antonín 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Ve funkci: od 11.9.2013 do 24.6.2014
Adresa: Nová 34 , 696 35 Dambořice Česká republika
Nová 34, 696 35 Dambořice
Jméno: Zdeňka Machová 4.10.2013 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 24.6.2014
Adresa: Švehlova 1492 , 664 51 Šlapanice Česká republika
Švehlova 1492/63, 664 51 Šlapanice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Leoš Zahrádka
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Jelínek
Člen statutárního orgánu: Ondřej Košťál

Vlastníci firmy První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 57 877 300 Kč 100% 3.8.2015
zakladni 49 877 300 Kč 100% 1.8.2014 - 3.8.2015
zakladni 30 125 300 Kč 100% 22.8.2006 - 1.8.2014
zakladni 80 334 300 Kč 100% 16.11.2005 - 22.8.2006
zakladni 241 003 000 Kč 100% 15.2.2002 - 16.11.2005
zakladni 41 002 800 Kč - 26.10.2000 - 15.2.2002
zakladni 1 708 450 000 Kč - 12.10.1995 - 26.10.2000
zakladni 1 707 450 000 Kč - 9.3.1993 - 12.10.1995

Sbírka Listin První brněnská strojírna, a.s. IČO: 00211281

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 166/SL 91 ostatní zápis z průběhu řádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 11.11.2015 2.12.2015 11.12.2015 3
B 166/SL 90 notářský zápis [NZ 831/2015] Krajský soud v Brně 3.8.2015 3.8.2015 2
B 166/SL 89 notářský zápis [NZ 816/2015] Krajský soud v Brně 30.7.2015 3.8.2015 11
B 166/SL 88 notářský zápis [NZ 816/2015] Krajský soud v Brně 30.7.2015 30.7.2015 11
B 166/SL 87 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.5.2015 30.6.2015 2.7.2015 38
B 166/SL 86 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2015 30.6.2015 2.7.2015 2
B 166/SL 85 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.2.2014 15.8.2014 13.10.2014 38
B 166/SL 84 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.2.2014 14.7.2014 15.8.2014 38
B 166/SL 83 ostatní rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 16.6.2014 14.7.2014 15.8.2014 2
B 166/SL 82 zpráva auditora o ověření existence pohledávky Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 4
B 166/SL 81 ostatní dohoda o započtení pohledávek Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 3
B 166/SL 80 notářský zápis stanovy, NZ 1427/2014 Krajský soud v Brně 22.7.2014 23.7.2014 1.8.2014 11
B 166/SL 79 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 23.7.2014 1.8.2014 3
B 166/SL 78 ostatní smlouva o úvěru Krajský soud v Brně 23.1.2013 23.7.2014 1.8.2014 16
B 166/SL 77 ostatní zápis z průběhu mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 4
B 166/SL 76 notářský zápis stanovy, NZ 1073/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 12
B 166/SL 75 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.1.2014 30.6.2014 22.7.2014 1
B 166/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.1.2014 30.6.2014 22.7.2014 26
B 166/SL 73 ostatní zápis č. 209 ze zas. předst. a DR Krajský soud v Brně 11.9.2013 25.9.2013 7.10.2013 4
B 166/SL 72 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 1
B 166/SL 71 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 767/2013 Krajský soud v Brně 21.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 7
B 166/SL 70 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2013 25.9.2013 7.10.2013 3
B 166/SL 69 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 11.2.2013 4.9.2013 9.9.2013 37
B 166/SL 68 ostatní rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 1.10.2012 1.11.2012 9.11.2012 2
B 166/SL 67 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2012 17.10.2012 23.10.2012 3
B 166/SL 66 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 11.2.2012 27.9.2012 3.10.2012 42
B 166/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.7.2011 8.9.2011 26
B 166/SL 64 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 613/2011 Krajský soud v Brně 27.7.2011 8.9.2011 11
B 166/SL 63 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 7.3.2005 30.8.2011 65
B 166/SL 62 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 6.5.2011 22.7.2011 3
B 166/SL 61 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 7.2.2011 22.7.2011 43
B 166/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.7.2010 7.9.2010 8
B 166/SL 59 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.6.2010 7.9.2010 6
B 166/SL 58 ostatní - zápis mim.zas.předst. č. 189 Krajský soud v Brně 24.6.2010 7.9.2010 3
B 166/SL 57 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.3.2010 1.9.2010 57
B 166/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2009 28.7.2009 26
B 166/SL 55 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 13.5.2009 5.6.2009 4
B 166/SL 54 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 7.5.2009 5.6.2009 56
B 166/SL 53 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.5.2008 24.10.2008 62
B 166/SL 52 ostatní -rozhod. akcionáře Krajský soud v Brně 23.6.2008 7.10.2008 4
B 166/SL 51 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.1.2008 19.8.2008 62
B 166/SL 50 notářský zápis - rozh. VH, NZ 99/08 Krajský soud v Brně 30.1.2008 26.2.2008 119
B 166/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.11.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 2
B 166/SL 41 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.8.2007 13.12.2007 3
B 166/SL 40 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 3
B 166/SL 39 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.11.2007 13.12.2007 14
B 166/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2006 13.12.2007 27
B 166/SL 37 notářský zápis - VH- stanovy, NZ 1077/07 Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.12.2007 5
B 166/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.9.2007 13.11.2007 2
B 166/SL 35 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.8.2007 13.11.2007 3
B 166/SL 42 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.9.2007 27.9.2007 5
B 166/SL 34 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 6.4.2007 14.8.2007 63
B 166/SL 33 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 3.3.2006 14.8.2006 62
B 166/SL 32 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 17.6.2005 8.9.2005 11
B 166/SL 31 notářský zápis -NZ 442/2005 Krajský soud v Brně 17.6.2005 8.9.2005 5
B 166/SL 30 ostatní -výpis ze zápisuč.137 předst. Krajský soud v Brně 25.11.2004 4.4.2005 1
B 166/SL 29 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 13.2.2004 13.7.2004 72
B 166/SL 28 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 5
B 166/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 27
B 166/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.10.2003 12.1.2004 5
B 166/SL 25 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.6.2003 27.10.2003 2
B 166/SL 24 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 19.3.2003 27.10.2003 75
B 166/SL 23 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 31.12.2002 27.10.2003 11
B 166/SL 22 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.2.2003 30.4.2003 4
B 166/SL 21 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 16.7.2002 68
B 166/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2001 16.7.2002 27
B 166/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 6.6.2002 16.7.2002 8
B 166/SL 18 ostatní -dohoda o vzáj.započt.pohled. Krajský soud v Brně 29.11.2001 18.2.2002 3
B 166/SL 17 ostatní - sml.o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.11.2001 18.2.2002 3
B 166/SL 16 ostatní - protokol o VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 25.10.2001 2
B 166/SL 15 ostatní - rozsudek o zaplacení dluhu Krajský soud v Brně 18.5.2000 25.10.2001 2
B 166/SL 14 ostatní - sml. o uzavření budovy Krajský soud v Brně 28.6.2001 25.10.2001 3
B 166/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 2.5.2001 19.9.2001 116
B 166/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 4.5.2000 10.8.2000 18
B 166/SL 9 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 13.3.2000 27.4.2000 1
B 166/SL 8 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Brně 7.3.2000 27.4.2000 2
B 166/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.3.2000 27.4.2000 14
B 166/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2000 27.4.2000 27
B 166/SL 7 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 4.8.1999 9.11.1999 4
B 166/SL 6 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 2.7.1999 9.11.1999 4
B 166/SL 5 ostatní - odstoupení z představen. Krajský soud v Brně 4.3.1999 9.11.1999 2
B 166/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.6.1998 28.8.1998 45
B 166/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1998 28.8.1998 26
B 166/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.6.1997 5.5.1998 7
B 166/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.6.1997 23.2.1998 26

Hodnocení První brněnská strojírna, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu První brněnská strojírna, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...