PROKOP INVEST, a.s. Pardubice IČO: 26510022

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PROKOP INVEST, a.s., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 26510022.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PROKOP INVEST, a.s. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a další.

Základní údaje o PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2003
Spisová značka: B 2301
IČO: 26510022
Obchodní firma: PROKOP INVEST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.2.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.2.2002
Valná hromada dne 4.1.2016 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s., se sídlem Dělnická 35, Drozdice, 533 01 Pardubice, IČO 265 10 022, spisová značka B 2301 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1180 (jeden tisíc jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Ing. Tomáši P r o c h á z k o v i , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, V Pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka nebo jen Zájemce 1), Ing. Přemyslu P r o c h á z k o v i , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha, Hodkovičky, Na Lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka nebo jen Zájemce 2), panu Miloslavu P r o c h á z k o v i , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Ostrovní 1403, (dá le též jen Miloslav Procházka nebo jen Zájemce 3), Ing. Františku S l a b é m u , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý nebo jen Zájemce 4), a panu Jiřímu D u n o v s k é m u , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (dále též jen Jiří Dunovský nebo jen Zájemce 5), (dále společně též jen Zájemci), takto: a)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 1), b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 2), c)Zájemci 3 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 3), d)Zájemci 4 bude nabídnuto upsání 177 (jedno sto sedmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bud e omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 4), e)Zájemci 5 bude nabídnuto upsání 295 (dvě stě devadesáti pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude o mezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 5). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Do podílového spoluvlastnictví Zájemců náleží technologie (technologické know how) zpracování pšenice eventuelně kukuřice na modifikovaný škrob a lepek, (dále též jen Know-how), přičemž Zájemce 1 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 2 vlastní 20 % Know-how, Z ájemce 3 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 4 vlastní 15 % Know-how a Zájemce 5 vlastní 25 % Know-how. 6.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). 7.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá společnosti Nepeněžitý vklad 1, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 1, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalec Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, Ke Kurtům 375/19, PSČ 142 00, znaleckým posudkem č. 13/2015 ze dne 30. října 2015, (dále též jen Znalecký posudek), jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 1 a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které obdrží Zájemce 1 za tento Nepeněžitý vklad 1 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 1 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 1. Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá společnosti Nepeněžitý vklad 2, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 2, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 2 a jmenovitou hodnotou Akcií 2, které obdrží Zájemce 2 za tento Nepeněžitý vklad 2 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 2 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 2. Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 9.Emisní kurs upsaných Akcií 3 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 3). Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen tak, že Zájemce 3 předá společnosti Nepeněžitý vklad 3, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 3, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 3. Cena Nepeněžitého vkladu 3 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 3 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 3 a jmenovitou hodnotou Akcií 3, které obdrží Zájemce 3 za tento Nepeněžitý vklad 3 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 3 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 3. Za Nepeněžitý vklad 3 budou vydány Akcie 3, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 10.Emisní kurs upsaných Akcií 4 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 15 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vk lad 4). Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen tak, že Zájemce 4 předá společnosti Nepeněžitý vklad 4, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 4, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 4. Cena Nepeněžitého vkladu 4 se určuje ve výši 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 4 stanovena částkou 5.640.000,-- Kč (pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 4 a jmenovitou hodnotou Akcií 4, které obdrží Zájemce 4 za tento Nepeněžitý vklad 4 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.100.000,-- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 4 v peněz ích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 4. Za Nepeněžitý vklad 4 budou vydány Akcie 4, emisní kurs činí 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). 11.Emisní kurs upsaných Akcií 5 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 25 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vk lad 5). Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen tak, že Zájemce 5 předá společnosti Nepeněžitý vklad 5, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 5, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 5. Cena Nepeněžitého vkladu 5 se určuje ve výši 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 5 stanovena částkou 9.400.000,-- Kč (devět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 5 a jmenovitou hodnotou Akcií 5, které obdrží Zájemce 5 za tento Nepeněžitý vklad 5 jako protiplnění, tj. částku ve výši 3.500.000,-- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 5 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 5. Za Nepeněžitý vklad 5 budou vydány Akcie 5, emisní kurs činí 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). 4.1.2016 - 29.7.2016
Valná hromada dne 12.12.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1000 (jedentisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přija ty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Tomáš P r o - c h á z k a , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, Božkov, V pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka), Ing. Přemysl P r o c h á z k a , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha 4, Hodkovičky, Na lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka), pan Miloslav P r o c h á z k a , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Olešovice, Ostrovní 1403, (dále též jen Miloslav Procházka), Ing. František S l a b ý , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý), pan Jiří D u n o v s k ý , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (d ále též jen Jiří Dunovský), (dále každý jednotlivě též jen jako Zájemce nebo společně též jen Zájemci), takto: a)Ing. Tomáši Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, b)Ing. Přemyslu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c)panu Miloslavu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, d)Ing. Františku Slabému bude nabídnuto upsání 150 (jednostopadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, e)panu Jiřímu Dunovskému bude nabídnuto upsání 250 (dvousetpadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usne sení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Zájemci jsou stávajícími akcionáři společnosti a navrhuje se upsání Akcií Zájemci v poměru, v němž se Zájemci dosud podílejí na společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 24 7, odst. 1 ZoK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs upsaných akcií jsou Zájemci povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 1627462/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení valné hromady. 9.Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se s t a n o v y společnosti m ě n í takto: Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI stanov se změní a nadále bude znít takto: Výše základního kapitálu společnosti je 32.000.000,-- Kč (slovy třicetdvamiliony korun českých). Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 1 stanov se změní a nadále bude znít takto: 1. Společnost vydala 1600 (jedentisícšestset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 4 stanov se změní a nadále bude znít takto: 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1600 (jedentisícšestset) hlasů. 5.1.2015 - 29.7.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 5.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 5.1.2015
Valná hromada konaná dne 29. června 2005 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů ve smyslu ustano vení § 4, odstavce 7 a 8 stanov společnosti. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaání akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o., se sídlem Ralsko, Ploužnice čp. 280, PSČ 471 24, IČ 465 04 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C., číslo vložky 21418, (dále jen "PLOUŽNICE, spol. s r.o." nebo jen "určitý zájemce "). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti PROKOP INVEST, a.s. v Pardubicích, Dělnická 35, PSČ 533 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému z ájemci. 6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředeně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnos t je tak povinna nejpozději do jednoho týdne ode dne tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 20.000,-- Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Určitý zájemce je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč za určitým zájemcem společností PLOUŽNICE, spol. s r.o., z titulu splacení upsaného em isního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o. za společností PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek ze smlouvy uzavřené dne 14. června 2002 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PROKOP INVEST, a.s., na straně druhé jako postupníkem. Pohledávka Ing. Zdeňka Procházky za společností PROKOP INVEST, a.s. z výše citované smlouvy byla dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 3. května 2004 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PLOUŽNICE, spol. s r.o. na straně druhé jakou postupníkem, převedena na společnost PLOUŽNICE, spol. s r.o. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti PROKOP INVEST, a.s. společnosti PLOUŽNICE spol. s r.o. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost PROKOP IN VEST, a.s. vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 6.8.2005 - 18.10.2005

Aktuální kontaktní údaje PROKOP INVEST, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26510022
Obchodní firma: PROKOP INVEST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 17.6.2002
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26510022
Firma: PROKOP INVEST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice IV
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.2.2002

Kontakty na PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dělnická 35 , Pardubice 533 01 30.6.2015
Sídlo: Dělnická 35 , Pardubice 533 01 2.4.2003 - 30.6.2015
Sídlo: Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 11.2.2002 - 2.4.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dělnická 35, Pardubice 533 01

Obory činností PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 29.12.2016
Projektová činnost ve výstavbě 30.6.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 2.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2014
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 23.1.2004 - 2.7.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly též nad 3,5 t celkové hmotnosti 23.1.2004 - 2.7.2014
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 23.1.2004 - 2.7.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 7.12.2002 - 2.7.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.12.2002 - 2.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 7.12.2002 - 30.6.2015
zprostředkování obchodu 15.7.2002 - 2.7.2014
velkoobchod 15.7.2002 - 2.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.7.2002 - 2.7.2014
činnost technických poradců v oblasti strojírenství 15.7.2002 - 2.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 15.7.2002 - 2.7.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 11.2.2002 - 15.7.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Dělnická 35 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1006561315
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 21.5.2003

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.10.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Dělnická 35 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1006561315
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.10.2003

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.2003

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 3.10.2016
Přerušení oprávnění: 5.2.2018

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2002
Zánik oprávnění: 11.9.2018

Živnost č. 13 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, pokud právní jednání za společnost bude obsahovat povinnost k peněžitému plnění ze strany Společnosti maximálně, jednotlivě či souhrnně, do částky 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) , nebo v případě právního jednání zavazujícího společnost k poskytnutí plnění, jakožto dodavatele v rámci její obchodní činnosti, s hodnotou do částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Společnost budou ve věcech s předmětem plnění ve výš i překračující uvedené částky nebo při právním jednání bez finančního plnění zastupovat předseda a místopředseda představenstva společnosti společně. 4.8.2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 21.9.2015 - 4.8.2016
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. 2.7.2014 - 21.9.2015
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 20.3.2007 - 2.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv z členů představenstva samostatně. 7.12.2002 - 20.3.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jednají jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že nejméně dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 15.7.2002 - 7.12.2002
Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 11.2.2002 - 15.7.2002
Jméno: Ing. Tomáš Procházka 4.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Ve funkci: od 13.7.2016
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Pavel Ziecina 27.2.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2017
Ve funkci: od 30.1.2017
Adresa: Na Farském 1094, Zruč nad Sázavou 285 22
Jméno: Ing. Marián Čapkovič 27.2.2017
Funkce: Člen představentva
Trvání členství: od 27.12.2016
Adresa: Čajkovského 26 , 917 08 Trnava Slovenská republika
Jméno: Pavla Smetanová 11.2.2002 - 15.7.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Ve funkci: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Ing. Hana Barbaričová 15.7.2002 - 2.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.6.2002 do 10.1.2003
Adresa: Palackého třída 2626, Pardubice 530 02
Jméno: Jiří Dunovský 15.7.2002 - 20.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.6.2002 do 21.2.2007
Ve funkci: od 12.6.2002 do 21.2.2007
Adresa: Lonkova 492, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. František Slabý 15.7.2002 - 20.3.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 12.6.2002 do 21.2.2007
Ve funkci: od 12.6.2002 do 21.2.2007
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Ing. Arnošt Buřval 2.4.2003 - 20.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.1.2003 do 21.2.2007
Adresa: 50, Sobětuchy 537 01
Jméno: Ing. Arnošt Buřval 20.3.2007 - 3.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Ve funkci: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Adresa: 50, Sobětuchy 537 01
Jméno: Ing. František Slabý 20.3.2007 - 3.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Ve funkci: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Miloslav Procházka 20.3.2007 - 3.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Adresa: Ostrovní 1403, Kamenice 251 68
Jméno: Arnošt Buřval 3.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Ve funkci: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Adresa: 50, Sobětuchy 537 01
Jméno: František Slabý 3.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Ve funkci: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Miloslav Procházka 3.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Adresa: Ostrovní 1403, Kamenice 251 68
Jméno: Ing. Tomáš Procházka 2.7.2014 - 30.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Ve funkci: od 11.6.2014
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. František Slabý 2.7.2014 - 30.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Ing. Zdeněk Procházka 2.7.2014 - 30.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Tomáš Procházka 30.6.2015 - 21.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Ve funkci: od 11.6.2014
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. František Slabý 30.6.2015 - 21.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014 do 9.9.2015
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Ing. Zdeněk Procházka 30.6.2015 - 21.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014 do 9.9.2015
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Tomáš Procházka 21.9.2015 - 4.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Martin Bernát 4.8.2016 - 27.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.7.2016 do 15.12.2016
Ve funkci: od 13.7.2016 do 15.12.2016
Adresa: Vizovická 311, Liberec 460 08

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. František Slabý 21.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2015
Adresa: U Školky 40, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Ing. Ilona Kadlecová 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2016
Adresa: 101, Ráby 533 52
Jméno: Ing. Zdeněk Procházka 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2016
Adresa: V pěšinách 127, Mnichovice 251 64
Jméno: Tomáš Vrtílek 11.2.2002 - 15.7.2002
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Ve funkci: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Adresa: Nezamyslova 1659/5, Brno 615 00
Jméno: Vlastislava Studená 11.2.2002 - 15.7.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Adresa: Morávkova 129/1, Vyškov 682 01
Jméno: Lukáš Vrtílek 11.2.2002 - 15.7.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.2.2002 do 12.6.2002
Adresa: Nezamyslova 1659/5, Brno 615 00
Jméno: Stanislav Dvořák 15.7.2002 - 7.12.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.6.2002 do 7.8.2002
Ve funkci: od 12.6.2002 do 7.8.2002
Adresa: Rezlerova 305, Praha 109 00
Jméno: David Tichý 15.7.2002 - 2.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.6.2002 do 10.1.2003
Adresa: Na Babce 1056, Pardubice 530 12
Jméno: Jan Roubíček 2.4.2003 - 7.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.1.2003 do 20.2.2004
Adresa: 642 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: Ivona Kopová 15.7.2002 - 20.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.6.2002 do 21.2.2007
Adresa: 54, Horní Ředice 533 75
Jméno: Ing. Jiří Broulík 7.12.2002 - 20.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.8.2002 do 21.2.2007
Ve funkci: od 7.8.2002 do 21.2.2007
Adresa: Na Rozhraní 1377/7, Hradec Králové 500 12
Jméno: Jiří Dunovský 20.3.2007 - 3.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Ve funkci: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Přemysl Procházka 20.3.2007 - 3.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2007 do 11.6.2014
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Roman Mejtský 7.9.2004 - 2.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 11.6.2014
Ve funkci: od 20.2.2004
Adresa: 4, Bezděkov 535 01
Jméno: Jiří Dunovský 3.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Ve funkci: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice 530 02
Jméno: Přemysl Procházka 3.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012 do 11.6.2014
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Ing. Přemysl Procházka 2.7.2014 - 30.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Ing. Přemysl Procházka 30.6.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Ing. Přemysl Procházka 15.7.2015 - 17.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Jiří Dunovský 2.7.2014 - 21.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Ve funkci: od 11.6.2014
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice 530 02
Jméno: Miloslav Procházka 2.7.2014 - 21.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014 do 9.9.2015
Adresa: Ostrovní 1403, Kamenice 251 68
Jméno: Ing. Přemysl Procházka 17.7.2015 - 21.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014 do 9.9.2015
Adresa: Na lysinách 245/11, Praha 147 00
Jméno: Jiří Dunovský 21.9.2015 - 4.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014 do 13.7.2016
Ve funkci: od 9.9.2015 do 13.7.2016
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice 530 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Marián Čapkovič
Člen statutárního orgánu: Pavel Ziecina
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Procházka

Vlastníci firmy PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 55 600 000 Kč 100% 29.7.2016
zakladni 55 600 000 Kč - 4.1.2016 - 29.7.2016
zakladni 32 000 000 Kč - 30.6.2015 - 4.1.2016
zakladni 32 000 000 Kč - 5.1.2015 - 30.6.2015
zakladni 12 000 000 Kč 100% 18.10.2005 - 5.1.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 11.2.2002 - 18.10.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 2 780 4.1.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 600 21.9.2015 - 4.1.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 600 30.6.2015 - 21.9.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 600 5.1.2015 - 30.6.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 600 20.3.2007 - 5.1.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 600 18.10.2005 - 20.3.2007
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 7.12.2002 - 18.10.2005
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 11.2.2002 - 7.12.2002

Sbírka Listin PROKOP INVEST, a.s. IČO: 26510022

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2301/SL 47 ostatní úplné znění stanov Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2016 4.1.2016 10
B 2301/SL 46 notářský zápis [NZ 2/2016] osvědčení o rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2016 4.1.2016 9
B 2301/SL 44 notářský zápis [NZ 3788/2015] Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2015 15.9.2015 25.9.2015 8
B 2301/SL 43 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 16727/2015-A-5 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2015 16.7.2015 29.7.2015 2
B 2301/SL 42 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 16727/2015-A-3 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2015 9.7.2015 1
B 2301/SL 41 účetní závěrka [2013], zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 4.3.2015 6.3.2015 22
B 2301/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2014 12.1.2015 11
B 2301/SL 39 notářský zápis [NZ 7537/2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2014 23.12.2014 12.1.2015 7
B 2301/SL 38 notářský zápis, ostatní NZ 3556/2014,2x zápis,rezignace,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 22.7.2014 21
B 2301/SL 35 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2012 2.12.2013 5.12.2013 1
B 2301/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2012 2.12.2013 5.12.2013 2
B 2301/SL 33 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z MVH Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2012 2.12.2013 5.12.2013 5
B 2301/SL 32 účetní závěrka [2012], zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2013 11.11.2013 12.11.2013 23
B 2301/SL 31 ostatní 2x zápis - DR,VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2013 12.11.2013 8
B 2301/SL 30 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z předst.cd Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2012 11.11.2013 12.11.2013 2
B 2301/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř.VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2012 11.11.2013 12.11.2013 6
B 2301/SL 28 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 29343/2013-A-6 Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2013 1.11.2013 7.11.2013 2
B 2301/SL 27 insolvenční rozhodnutí KSPA 56 INS 29343/2013-A-3 Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2013 21.10.2013 31.10.2013 1
B 2301/SL 26 usn. o nařízení výk.rozh. 019 EX 581/13 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2013 14.5.2013 17.5.2013 3
B 2301/SL 25 usn. o nařízení výk.rozh. 158 EX 202/13-22 Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2013 10.4.2013 12.4.2013 2
B 2301/SL 24 usn. o nařízení výk.rozh. 158 EX 202/13-7 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2013 27.3.2013 2.4.2013 3
B 2301/SL 22 výroční zpráva 2010,cd Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2011 23.5.2012 30.5.2012 27
B 2301/SL 21 výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2011 9.5.2011 29
B 2301/SL 20 výroční zpráva 2008, cd Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2011 3.5.2011 30
B 2301/SL 19 ostatní - usnesení 56INS11406/2010-A-6 Krajský soud v Hradci Králové 6.10.2010 7.10.2010 7.10.2010 1
B 2301/SL 18 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2008 19.11.2008 6
B 2301/SL 17 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2008 19.11.2008 27
B 2301/SL 16 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.8.2007 15.8.2007 27
B 2301/SL 15 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2007 15.8.2007 15.8.2007 4
B 2301/SL 14 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2007 15.8.2007 15.8.2007 27
B 2301/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 108/2007 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2007 23.2.2007 23.2.2007 33
B 2301/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2006 24.8.2006 24.8.2006 47
B 2301/SL 10 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva - NZ 437/2005,za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 46
B 2301/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2004 1.6.2004 1.6.2004 2
B 2301/SL 8 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2004 5.5.2004 5
B 2301/SL 7 účetní závěrka, ostatní - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2003 19.11.2003 19.11.2003 16
B 2301/SL 6 notářský zápis, ostatní, výroční zpráva - za rok 2002, NZ 456/2003 Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2003 19.11.2003 19.11.2003 62
B 2301/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ642/2002 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2002 15.1.2003 25
B 2301/SL 3 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2002 15.1.2003 3
B 2301/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2001 12.2.2002 19.7.2002 38
B 2301/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +čest.prohlášení 9x Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2002 18.7.2002 39
B 2301/SL 5 notářský zápis, ostatní - NZ 15/2003, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2003 10
B 2301/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PROKOP INVEST, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PROKOP INVEST, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.