Hlavní navigace

Plynostav - regulace plynu, a.s. Pardubice IČO: 47472499

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Plynostav - regulace plynu, a.s., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 47472499.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Plynostav Pardubice - regulace plynu s.s r.o. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1992.

Základní údaje o Plynostav - regulace plynu, a.s. IČO: 47472499

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 3. 11. 1992
Spisová značka: B 2391
IČO: 47472499
Obchodní firma: Plynostav - regulace plynu, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.2004
Datum vzniku: 3.11.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 3.380.000,- Kč (tři miliony tři sta osmdesát tisíc korun českých) zvyšuje o částku 47.421.000,- Kč (čtyřicet sedm milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 50.801.000, - Kč (padesát milionů osm set jedna tisíc korun českých), a to upsáním 47.421 (čtyřicet sedm tisíc čtyři sta dvacet jedna) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, neregistrovaných. Jmenovitá hodnota každé nové akcie je 1.000,- Kč (jede n tisíc korun českých). Výše emisního kursu každé nové upisované akcie činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, jí mž je společnost Plynostav Pardubice holding akciová společnost se sídlem Pardubice, Svítkov, Motoristů 24, PSČ 530 06, IČ 46550496, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 655, z důvodu, že je vlastníkem nepeněžitého vkladu - nemovitostí a movitostí, kterým bude splaceno zvýšení základního kapitálu společnosti, s tím, že v nemovitostech má společnost sídlo a vykonává administrativní a převážnou část své podnikatelské činnosti a movitosti užívá při své podnikatelské činnosti vyplývající z předmětu jejího podnikání. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pardubice, Rosice nad Labem, Nádražní 641, PSČ 533 51, nové akcie společnosti mohou být upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že společnost je povinna doručit zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději čtrnáct dní před uplynutím lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude uhrazen nepeněžitým vkladem, který tvoří tyto věci: A. NEMOVITOSTI: - budova čp. 641, část obce Rosice, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 617/1, - pozemek s parcelním číslem stavebním 617/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1152 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 617/3, - pozemek s parcelním číslem stavebním 617/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 877, - pozemek s parcelním číslem stavebním 877 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 913 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 878, - pozemek s parcelním číslem stavebním 878 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1139 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 879 (regulační stanice plynu), - pozemek s parcelním číslem stavebním 879 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 882, - pozemek s parcelním číslem stavebním 882 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 883, - pozemek s parcelním číslem stavebním 883 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1007 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 884, - pozemek s parcelním číslem stavebním 884 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 885, - pozemek s parcelním číslem stavebním 885 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 886, - pozemek s parcelním číslem stavebním 886 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 887, - pozemek s parcelním číslem stavebním 887 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2, - pozemek s parcelním číslem stavebním 888 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 889, - pozemek s parcelním číslem stavebním 889 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, - pozemek s parcelním číslem stavebním 896/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, - pozemek s parcelním číslem 269/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1510 m2, - pozemek s parcelním číslem 269/3 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4093 m2, - pozemek s parcelním číslem 269/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 519 m2, - pozemek s parcelním číslem 269/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 138 m2, - pozemek s parcelním číslem 269/6 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 562 m2, - pozemek s parcelním číslem 290/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 424 m2, - pozemek s parcelním číslem 290/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1032 m2, - pozemek s parcelním číslem 290/9 - lesní pozemek o výměře 408 m2, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, - pozemek s parcelním číslem 290/10 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 856 m2, - pozemek s parcelním číslem 290/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4265 m2, - pozemek s parcelním číslem 327/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 646 m2, - pozemek s parcelním číslem 327/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1842 m2, - pozemek s parcelním číslem 327/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2723 m2, - pozemek s parcelním číslem 748 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5162 m2, - pozemek s parcelním číslem 749 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4014 m2, - pozemek s parcelním číslem 750 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 384 m2, v katastním území Rosice nad Labem, obec i okres Pardubice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 1079, se vším příslušenstvím a součástmi, tj. venkovními úpravami (vodovodní p řípojka s rozvody, ČOV kompletní, kanalizační přípojky, kanalizace trubní, kanalizační šachty, plynová přípojka, regulační stanice plynu, septik, žumpa, zpevněné plochy, zpevněné plochy z monolit. betonu, zpevněné plochy z panelů, plot zadní a západní, os tatní oplocení, plotová vrata), jehož hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem znalce paní Jaroslavy Nové ze dne 14. 6. 2008, zapsaným ve znaleckém deníku pod poř.č. 3381-016/2008, na částku 45.882.948,- Kč, slovy čtyřicet pět milionů osm set osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet osm korun českých, B. MOVITOSTI: inv.č. E00002493, auto nákladní KIA PREGIO TB PUN 43-52, inv.č. 064680030, aurojeřáb T 148/AD 070.1 PUA 58-97, inv.č. 064680004, autojeřáb T 148/AD 080.1 AR 60-40, inv.č. 064680034, autojeřáb T 148/AD 080.1 PUA 31-90, inv.č. M00000106, nakladač Bobek 861, inv.č. 093420002, návěs valníkový RENDERS PUA 36-17, inv.č. 064460185, návěs-podvalník GOLDHOFER STZ VLCV52-40, inv.č. 064460016, návěs-podvalník ZREMBN25.31PU93-43, inv.č. 064460114, přívěs oplenový TP 8-2 C 54-53, inv.č. U00000378, přívěs sklápěcí BSS PS 1010 H PU 71-53, inv.č. 045330109, recyklátor živičních směsí - mobilní, inv.č. 045340034, rypadlo kolové JCB 3 CX-4 TS, inv.č. 045340030, rypadlo kolové Menzi Muck M 6000 T2, inv.č. 045340036, rypadlo pásové Hitachi UH 083, inv.č. 064450158, tahač návěsu MAN 33,422 CVA 24-82, inv.č. 045330194, truboukladač T 1530, inv.č. 045330208, truboukladač TO 1224 G, inv.č. 045330251, truboukladač TO 1224 G, inv.č. 045330261, truboukladač TO 1224 G, inv.č. 045330262, truboukladač TO 1224 G, inv.č. 064750005, vozík DVHM 3222 TN, inv.č. E00001153 bedna ukládací zkosená, inv.č. E00001154 bedna ukládací zkosená, inv.č. E00001178 bedna ukládací zkosená, inv.č. E00001179 bedna ukládací zkosená, inv.č. E00001180 bedna ukládací zkosená, inv.č. 22940017 bruska GGS 27L Bosch, inv.č. 990004000 bruska EBU 15 S, inv.č. 990004661 bruska elektr., inv.č. 990001545 bruska elektricka 6-115 Bosch, inv.č. 990003910 bruska elektricka rucni EB010, inv.č. E00001192 bruska elektrická stolní B 175, inv.č. E00000932 bruska PNEU prima, inv.č. 990006994 bruska přímá DGP 25, inv.č. M00000583 bruska úhlová EBU 15 G, inv.č. 990006495 bruska uhlova EBU 23, inv.č. 22940025 bruska uhlová GWS 14-125C, inv.č. 990005127 bruska uhlova NAREX 180, inv.č. M00000254 bruska uhlová NAREX EBU 15 F, inv.č. M00000420 bruska uhlová NAREX EBU 15G, inv.č. M00000463 bruska uhlová NAREX EBU 15G, inv.č. 990004217 čerpadlo RT 2 100, inv.č. M00000548 dálkoměr laserový LE 40 STABIL, inv.č. E00001194 deska příměrná, inv.č. M00000398 fax Centre F 110, inv.č. 990004675 fax PANASONIC KX-F130B, inv.č. E00001195 fréza na sedla ventilu 30-760, inv.č. E00001196 fréza na sedla ventilu 45-760, inv.č. 45120005 fréza nástrojová FNGJ 32 NS 115, inv.č. 218 gola sada 1/4+1/, inv.č. E00001202 hasicí přístroj, inv.č. E00001203 hasicí přístroj, inv.č. E00001204 hasicí přístroj, inv.č. E00003061 hasicí přístroj, inv.č. E00003062 hasicí přístroj, inv.č. 990006500 hlava závitořezná, inv.č. 990006499 hořák opalovací na PB, ivn.č. 990001755 chladnička Calex 225 l, inv.č. 45140236 invertor svař. WIG-DC TransTig 1700 G/F inv.č. E00003885 kalkulačka, inv.č. E00001198 klíče GOLA, inv.č. 990004001 klíče MET sada, inv.č. E00001208 klíče TONA, inv.č. E00001251 kolečko stavební, inv.č. E00004405 konvice rychlovarná ETA, inv.č. E00001123 konvice varná, inv.č. 990007014 kopírovací stroj MINOLTA CS PRO, inv.č. E00001207 kovadlina, inv.č. 990004803 kukla svarečska SPEDGLLAS, inv.č. 24824037 kyslíkový řezací stroj RS 12, inv.č. 2821124005 láhev acetylen, inv.č. 2821124006 láhev acetylen, inv.č. 2821122006 láhev kyslík, inv.č. 2821122059 láhev kyslík, inv.č. 2821122060 láhev kyslík, inv.č. 2821122061 láhev kyslík, inv.č. 2821122062 láhev kyslík, inv.č. 2821122063 láhev kyslík, inv.č. 2821122064 láhev kyslík, inv.č. 2821120151 láhev PB 33 kg, inv.č. U00000259 láhev PB 33 kg, inv.č. E00001212 lékárna příruční inv.č. 45130005 lis RAV PX M 150, inv.č. E00001083 lískovnice, inv.č. E00001197 lískovnice, inv.č. E00001214 lískovnice, inv.č. E00001215 lískovnice, inv.č. E00001216 lískovnice, inv.č. E00001076 lískovnice velká, inv.č. E00001075 lískovnice velká, inv.č. 76120029 maringotka 2-osá MV 9 012, inv.č. E00003788 měrka svárů otočná, inv.č. E00005437 měřítko posuvné, inv.č. E00005600 měřítko posuvné, inv.č. E00001135 nástavec řezací RN6, inv.č. M00000405 nosič plechů horizontální roz.4-100 mm, inv.č. 990001813 nůžky elektrické ruční, inv.č. E00001176 nůžky na plech, inv.č. 45160017 nůžky tabulové NTC 2500/4, inv.č. 34290009 odsávací zař.č.1 vývojove dílny Pce, inv.č. 34290010 odsávací zař.č. 2 vývojove dílny Pce, inv.č. 34290011 odsávací zař.č. 3 vývojove dílny Pce, inv.č. 34290012 odsávací zař.č. 4 vývojove dílny Pce, inv.č. 34290013 odsávací zař.č. 5 vývojove dílny Pce, inv.č. 990001814 ohýbačka trub, ivn.č. 45130001 ohýbačka UNIV RUCNI 2000, inv.č. E00001226 pájka el. ruční, inv.č. E00001275 palice na kámen, inv.č. 45140111 pálicí stroj DN 150-600, inv.č. 45140161 pálicí stroj NA SEGMENTY, inv.č. 45140108 pálicí stroj ZINSER 1101/LK 130, inv.č. E00000418 pás záchranný IPO, inv.č. M00000097 páskovač ruční BO-4, inv.č. E00001230 pásmo měřící, inv.č. 9911018 PC KORUND PIII/600, inv.č. 990007076 PC PPS PIII600/133, inv.č. 22921001 pícka sušící, inv.č. 990003998 pila kotoučová, inv.č. 990004687 pila pásová ARG 110 Komplet, inv.č. E00000934 pistole stříkací, inv.č. 990004254 plošina manipulační, inv.č. E00001089 pokladna příruční, inv.č. E00001131 pokladna příruční, inv.č. E00001272 polička, inv.č. 45140099 polohovadlo k PAU 500, inv.č. 45330052 polohovadlo ZSP 300, inv.č. 45330053 polohovadlo ZSP 300, inv.č. 22875001 ponk, inv.č. 990004107 ponk dílenský, inv.č. 990004116 ponk dílenský, inv.č. 990004117 ponk dílenský, inv.č. E0000950 posuvka velká, inv.č. E00003789 posuvné měřidlo svárů, inv.č. E00004788 posuvné měřítko digitální, inv.č. 435 program T 4120 D, inv.č. E00001193 přístroj měřící dutinoměr, inv.č. E00001229 přístroj měřící el. odpor, inv.č. E00001217 přístroj měřící mikrometr, inv.č. E00001218 přístroj měřící mikrometr, inv.č. E00001219 přístroj měřící mikrometr, inv.č. E00001220 přístroj měřící mikrometr, inv.č. 990006498 přístroj měřící mikrometr v pouzdře, inv.č. 990006538 přístroj měřící úchylkoměr Šupito, inv.č. 990006539 přístroj měřící úchylkoměr Šupito, inv.č. E00001256 přístroj závitořezný, inv.č. 432 PVESSA - instalační disketa, inv.č. 478 PVESSA T4134D - moduly, inv.č. E00001129 razidlo do kovu, inv.č. E00001188 razidlo do kovu, inv.č. 990007056 razník SV 255, inv.č. 990007063 razník SV255, inv.č. 990007064 razník SV225, inv.č. E00001127 razníkové znaky, inv.č. E00001609 redukční ventil na PB, inv.č. E00001614 redukční ventil na PB, inv.č. 990001857 regál, inv.č. 990001858 regál, inv.č. 990001859 regál, inv.č. 990001860 regál, inv.č. 990001861 regál, inv.č. 990001862 regál, inv.č. 92811004 regál trubkový, inv.č. 92811005 regál trubkový, inv.č. E00001610 řezací nástavec RN 7 PB, inv.č. 27551078 řezací stroj RS 13 přenosný, inv.č. 40010141 řezací stroj RS 131, inv.č. E00000935 sada pilníků, inv.č. E00001134 sada závitníků, inv.č. 990003996 sklíčidlo tříčelisťové, inv.č. 990004490 sklíčidlo universal 160/4, inv.č. 990001903 skříň, inv.č. 990001948 skříň, inv.č. 990002000 skříň dvoudvéřová, inv.č. 990002002 skříň dvoudvéřová, inv.č. E00001184 skříň plechová, inv.č. E00001186 skříň plechová, inv.č. E00001279 skříň plechová, inv.č. E00001240 skříň plechová nářadí dvoj., inv.č. E00001241 skříň plechová nářadí TONA, inv.č. 990001999 skříň s posuvnými úzávěry - vysoká, inv.č. 990004832 skříň se závěsem, inv.č. E00001130 skříň vestavěná, inv.č. E00001141 skříň vestavěná, inv.č. E00001150 skříň vestavěná, inv.č. E00001277 skříň vestavěná, inv.č. E00001062 skříňka dvoudvéřová, inv.č. E00001061 skříňka dvoudvéřová, inv.č. E00001060 skříňka dvoudvéřová, inv.č. E00001268 skříňka dvoudvéřová, inv.č. E00001069 skříňka malá jednodvéřová, inv.č. E00001068 skříňka malá jednodvéřová, inv.č. E00001067 skříňka malá jednodvéřová, inv.č. E00001065 skříňka malá jednodvéřová, inv.č. E00001063 skříňka malá jednodvéřová, inv.č. E00000953 skříňka plech. na nářadí MARS, inv.č. E00001059 skříňka s posuv. uzávěry, inv.č. E00001264 skříňka s posuv. uzávěry, inv.č. E00001265 skříňka s posuv. uzávěry, inv.č. E00001266 skříňka žaluziová, inv.č. E00001267 skříňka žaluziová inv.č. E00001064 skříňka žaluziová 2x, inv.č. E00001052 souprava rýsovací KINEX, inv.č. E00001238 souprava svářecí autogen, ivn.č. E00001239 souprava svářecí autogen, inv.č. 45120013 soustruh hrotový SUR 300, inv.č. 45120003 soustruh SN 50B/2000, inv.č. 45120002 soustruh SV 18RA/1250, inv.č. 990004127 stáčečka plechu v.c. stojanu, ivn.č. 23614001 stavěcí regál I VD 755, inv.č. 990004345 stojan k vrtačce, inv.č. U00000001 stojan kovový, inv.č. U00000002 stojan kovový, inv.č. U00000003 stojan kovový, inv.č. U00000004 stojan kovový, inv.č. U00000005 stojan kovový, inv.č. 990001906 stojan rýsovací KINEX, inv.č. E00001087 stojan rýsovací KINEX, inv.č. E00001086 stojan rýsovací KINEX, inv.č. 990001887 stroj psací OPTIMA, inv.č. 990001841 stroj psací ZETA, inv.č. 990002109 stůl kancelářský, inv.č. 990002111 stůl kancelářský, inv.č. 990002112 stůl kancelářský, inv.č. 990002113 stůl kancelářský, inv.č. 990002124 stůl kancelářský, inv.č. 990004850 stůl kancelářský, inv.č. E00001231 stůl odkládací, inv.č. 990002047 stůl pracovní, inv.č. 990002048 stůl pracovní, inv.č. 990002140 stůl psací, inv.č. 990001901 sušička elektrod, inv.č. 45140112 svař. agregát Kempomig 3500 S, inv.č. 45140105 svař. agregát Kemponig 3500 S, inv.č. 45140096 svař. poloaut. WLSP 315, inv.č. 45140097 svař. poloaut. WLSP 315, ivn.č. 45140023 svař. usměr. WTU 315-30, inv.č. 45140016 svař. usměr. WTU 315-31, inv.č. 45140017 svař. usmě. WTU 315, inv.č. M00000048 svářečka COMPACT 400-1 chlazený vodou, inv.č. E00001189 svěrák, inv.č. E00001242 svěrák, inv.č. E00001243 svěrák, inv.č. E00001245 svěrák, inv.č. E00001244 svěrák, inv.č. E00001246 svěrák, inv.č. E00003432 svěrák, inv.č. E00003433 svěrák, inv.č. E00001249 svěrák k radial. vrt., inv.č. E00001276 svěrák PIONYR, inv.č. E00001183 svěrák YORK, inv.č. E00001122 svěrák YORK 100, inv.č. E00001182 svěrák YORK 80, inv.č. E00000952 šroubovák, inv.č. M00000076 tiskárna HP DeskJet 5652 C, inv.č. U00000072 tiskárna Minolta PagePro 1100, inv.č. E00001138 úhelnice, inv.č. E00001140 úhelnice, inv.č. E00001133 úhelník, inv.č. 990004064 úchyt na plechy, inv.č. 45120008 ukosovací stroj MUV-1, inv.č. 990004809 utahovač elektr. ruční s nástavcem, inv.č. E00001050 utahovák, AKKU 2,4, inv.č. E00001181 ventil 051461204009, inv.č. E00000933 ventil redukční, inv.č. 990004673 ventil redukční KYSLIK, inv.č. E00001051 ventilátor stolní, inv.č. E00001074 věšák kovový, inv.č. E00005116 vodováha 70 M 40 STABILA 1mm/m magnety, inv.č. M00000536 vodováha uhlová Winkeltronic 600 0,1, inv.č. 64750005 vozík DVHM 3222 TN, inv.č. E00001250 vozík na lahve, inv.č. 990004346 vrtačka el., inv.č. 990002021 vrtačka el. ruční EV 210 DC, inv.č. 45120006 vrtačka otočná VO 32, ivn.č. M00000022 vrtačka otočná VR6, inv.č. M00000087 vrtačka příklepová EVP 16-2F3, inv.č. 990004011 vrtačka stolní ECONOMY prum. 16, inv.č. E00001252 výsečník výměnný - sada, inv.č. 45120011 zavalcovací jednotka PZ 400-4, inv.č. E00004544 závitník 3010 M20x1,5 levý HSS sada, inv.č. E00004543 závitník 3210 M20x1,5 levé HSS, inv.č. 990006501 závitníky M 33 /sada/, inv.č. 990006502 závitníky M 36 /sada/, inv.č. 44140001 závitořez RIDGID 300 AA, inv.č. E00001137 zkoušečka tlaková ruční, inv.č. E00001253 zvedák hřebenový, inv.č. E00001072 židle, inv.č. E00001260 židle, inv.č. E00001261 židle, inv.č. E00001262 židle, inv.č. E00001263 židle, inv.č. 990000205 židle pojízdná otočná, inv.č. 990000206 židle pojízdná otočná, inv.č. 990000215 židle pojízdná otočná, inv.č. E00001058 židle pojízdná otočná, inv.č. E00001057 židle pojízdná otočná, se vším příslušenstvím a součástmi, jak uvedeno v níže citovaném znaleckém posudku, jehož hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem znalce pana Ing. Jindřicha Kandlera, CSc. ze dne 22. 6. 2008, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř.č. 28/08-2726, na částku 1.538.860,- Kč, slovy jeden milion pět set třicet osm tisíc osm set šedesát korun českých. Nepeněžitý vklad - nemovitosti a movitosti - se započítává na vklad vkladatele částkou 47.421.000,- Kč, slovy čtyřicet sedm milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých, a vydá se za tento vklad 47.421 (čtyřicet sedm tisíc čtyři sta dvacet jedna) ku sů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, neregistrovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Schválený nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno předáním písemného prohlášení upisovatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ohledně nemovotistí a s předáním nepeněžitého vkladu - nemovitostí a movitostí - v sídle společ nosti. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a tedy i důvody zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem - jednak nemovitostmi, které tvoří ucelený areál, ve kterém je umístěno jednak sí dlo společnosti a současně je v něm uskutečňována převážná část podnikatelské činnosti společnosti a jednak movitostmi, které společnost užívá při své podnikatelské činnosti vyplývající z jejího předmětu podnikání. V rámci zvýšení základního kapitálu společnosti nebudou vydávány žádné poukázky na akcie. 21.7.2008 - 17.7.2009
Společnost změnila právní formu na akciovou společnost rozhodnutím valné hromady společnosti s ručením omezeným ze dne 26.3.2004 a s právními účinky ke dni zápisu změny 1.6.2004 právní formy do obchodního rejstříku. Před změnou právní formy byla společnos t zapsána v oddíle C, vložce číslo 3109. 1.6.2004 - 1.6.2004
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 27.10.1992 podle zák.č.513/91 Sb. 3.11.1992 - 1.6.2004

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47472499
Firma: Plynostav - regulace plynu, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VII
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 3. 11. 1992

Kontakty na Plynostav - regulace plynu, a.s. IČO: 47472499

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 641, Pardubice 53351, Česká republika 1.6.2004
Sídlo: Sukova třída 1556, Pardubice 53233, Česká republika 2.4.2002 - 1.6.2004

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 641, Pardubice 53351

Obory činností Plynostav - regulace plynu, a.s. IČO: 47472499

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.8.2014 - 15.4.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.8.2014 - 15.4.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.8.2014 - 15.4.2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.8.2014 - 15.4.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2014 - 15.4.2015
Zámečnictví, nástrojářství 1.8.2014 - 15.4.2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.8.2014 - 15.4.2015
Vodoinstalatérství, topenářství 1.8.2014 - 15.4.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.8.2014 - 15.4.2015
Projektová činnost ve výstavbě 1.8.2014 - 15.4.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 1.8.2014 - 15.4.2015
Obráběčství 1.8.2014 - 15.4.2015
Zprostředkování obchodu 1.6.2004 - 1.8.2014
Zprostředkování služeb 1.6.2004 - 1.8.2014
Silniční motorová doprava nákladní 5.12.2002 - 1.8.2014
Dodávky a montáže technologických zařízení a staveb průmyslovým způsobem zejména v oblasti plynárenství, energetiky, petrochemie a chemie 2.11.2002 - 1.8.2014
Výroba, montáž, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 2.4.2002 - 2.11.2002
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 16.11.2001 - 2.4.2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.11.2001 - 2.11.2002
Vodoinstalatérství, topenářství 16.11.2001 - 2.11.2002
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 16.11.2001 - 2.11.2002
Výroba rozvaděčů nízkého napětí 16.11.2001 - 2.11.2002
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 12.10.1999 - 16.11.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.10.1999 - 2.11.2002
Silniční motorová doprava nákladní 12.10.1999 - 2.11.2002
Projektová činnost ve výstavbě 15.6.1999 - 2.11.2002
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.10.1997 - 16.11.2001
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 10.10.1997 - 16.11.2001
Vodoinstalatérství 10.10.1997 - 16.11.2001
Topenářství 10.10.1997 - 16.11.2001
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.10.1997 - 2.11.2002
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 10.10.1997 - 2.11.2002
Vodoinstalatérství - topenářství 3.11.1992 - 10.10.1997
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 3.11.1992 - 10.10.1997
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 3.11.1992 - 10.10.1997
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 3.11.1992 - 10.10.1997
Provádění inženýrských staveb 3.11.1992 - 10.10.1997
Plynoinstalatérství 3.11.1992 - 10.10.1997
Pronájem stavebních mechanismů a motorových vozidel 3.11.1992 - 2.11.2002
Zámečnictví 3.11.1992 - 2.11.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba inženýrských sítí

Vedení firmy Plynostav - regulace plynu, a.s. IČO: 47472499

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Pavel Kábele
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.9.2013 do 13.8.2015
Adresa Strádovská 224, 53825 Nasavrky
Jméno Zuzana Čiháková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.11.2014 do 13.8.2015
Adresa Na Okrouhlíku 1015, 53003 Pardubice
Jméno Vladimír Lupoměský
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 19.11.2014 do 13.8.2015
Adresa Lesní 388, 53345 Opatovice nad Labem
Jméno Zuzana Čiháková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.9.2013 do 19.11.2014
Adresa Na Okrouhlíku 1015, 53003 Pardubice
Jméno Vladimír Lupoměský
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.9.2013 do 19.11.2014
Adresa Lesní 388, 53345 Opatovice nad Labem
Jméno Zuzana Čiháková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.9.2013 do 25.9.2013
Adresa Na Okrouhlíku , 53003 Pardubice
Jméno Vladimír Lupoměský
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.9.2013 do 25.9.2013
Adresa Lesní , 53345 Opatovice nad Labem
Jméno Karel Šlajs
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.12.2008 do 21.9.2013
Adresa Kaznějovská 17, 32300 Plzeň
Jméno Tomáš Rych
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.12.2008 do 21.9.2013
Adresa 57, 53945 Nové Hrady
Jméno Ing. Jiří Krš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.12.2008 do 21.9.2013
Adresa Generála Svobody 313, 35601 Březová
Jméno Ing. Pavel Hložek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 4.10.2006 do 16.12.2008
Adresa Švabinského 1706, 35601 Sokolov
Jméno Tomáš Rych
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.10.2006 do 16.12.2008
Adresa 57, 53945 Nové Hrady
Jméno Nikola Jakovová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.2008 do 16.12.2008
Adresa Čankovská 828/6, 36005 Karlovy Vary
Jméno Filip Martínek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.10.2006 do 11.6.2008
Adresa Nám. Dr. Milady Horákové 11, 36001 Karlovy Vary
Jméno Václav Forman
Funkce Předseda
Ve funkci od 1.6.2004 do 4.10.2006
Adresa Mánesova 1665, Sokolov
Jméno Tomáš Rych
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 1.6.2004 do 4.10.2006
Adresa 57, Nové Hrady
Jméno Martin Štěpánek
Funkce Člen
Ve funkci od 1.6.2004 do 4.10.2006
Adresa Sadová 30, Svatava
Jméno Ing. Pavlína Kydalová
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 1.6.2004 do 3.8.2005
Adresa Černohorská 294/30, Brno
Jméno Ing. František Fišer
Funkce Jednatel
Ve funkci od 17.6.2003 do 1.6.2004
Adresa Štompil 1112/11, 62400 Brno 24 - Komín
Jméno Tomáš Rych
Funkce Jednatel
Ve funkci od 18.9.1998 do 1.6.2004
Adresa Nové Hrady 57, 53945 Nové Hrady
Jméno František Šenk
Funkce Jednatel
Ve funkci od 1.8.1996 do 18.9.1998
Adresa Dražkovická 1507, Pardubice
Jméno Karel Kocman
Funkce Jednatel
Ve funkci od 3.11.1992 do 1.8.1996
Adresa Na bukovině 1418, Pardubice

Vlastníci firmy Plynostav - regulace plynu, a.s. IČO: 47472499

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 50 801 000 Kč 100% 11.8.2008
Základní kapitál 3 380 000 Kč - 1.6.2004 - 11.8.2008
Základní kapitál 3 380 000 Kč - 12.10.1999 - 1.6.2004
Základní kapitál 3 360 000 Kč - 11.2.1997 - 12.10.1999
Základní kapitál 3 220 000 Kč - 10.7.1995 - 11.2.1997
Základní kapitál 3 140 000 Kč - 24.1.1995 - 10.7.1995
Základní kapitál 3 080 000 Kč - 17.8.1993 - 24.1.1995
Základní kapitál 2 680 000 Kč - 3.11.1992 - 17.8.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 50 801 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 47 421 13.1.2011  - 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 080 13.1.2011  - 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 280 13.1.2011  - 1.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 13.1.2011  - 1.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 50 801 11.8.2008  - 13.1.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 380 1.6.2004  - 11.8.2008

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Plynostav - regulace plynu, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.