Pactio Invest a.s. Praha IČO: 28214374

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pactio Invest a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28214374.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Pactio Invest a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru .

Základní údaje o Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.2.2008
Spisová značka: B 13436
IČO: 28214374
Obchodní firma: Pactio Invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.2.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.2.2008
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 24.11.2017, který byl schválen všemi společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 29.12.2017, došlo k rozdělení společnosti Pactio Invest a.s. a k přechodu dvou částí jejího jmění, uvedených v projektu , na nástupnickou společnost 1: Pactio DB s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, IČO 064 85 821, a nástupnickou společnost 2: ATECRAMA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 808/20, PSČ 140 00, IČO 291 50 574. 1.1.2018
Jediný akcionář , KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království rozhodl dne 20.1.2015 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BONUS PRAHA Investment a.s. a vydal následující usnesení: 1.Základní kapitál společnosti BONUS PRAHA Investment a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 282 14 374, akciové společnosti, zapsané ve vložce č. 13436, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v do savadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu společnosti ve výši 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českýc h). 2.Vklad jediného akcionáře společnosti KKCG Investments B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1207, 1077XX, Nizozemské království, Registrační číslo: 34251870, v dosavadní výši 400,000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých) se snižuje o částku 130 ,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) a po tomto snížení bude činit výše vkladu jediného akcionáře 270,000.000,- Kč (dvě stě sedmdesát milionů korun českých). 3.Snížení základního kapitálu společnosti ve výši 130,000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých), bude dosaženo vzetím 130 (jednoho sta třiceti) kusů akcií společnosti z oběhu na základě návrhu jediného akcionáře, a to za úplatu odpovídající jm enovité hodnotě akcií. 4.Jediný akcionář prohlašuje, že jde o dobrovolné, efektivní snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti, které přesahují potřebu společnosti na krytí investičních a provozních výdajů. Jediný akcionář předpokládá, že rozhodnutí nebude mít negativní vliv na hospodaření společnosti. 5.Představenstvu společnosti se ukládá vyzvat ve lhůtě stanovené § 518 ZOK všechny věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem učinění rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základn ího kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů po zveřejnění posledního oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a to písemně k rukám statutárního orgánu společnosti na adresu sídla společnosti. 6.2.2015 - 29.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.8.2014 - 26.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 26.2.2014 - 26.10.2015
Společnost přijala na valné hromadě, o níž byl pořízen notářský zápis NZ 90/2013, N 1117/2012, dne 25.1.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem jednoho ze dvou akcionářů, následujícího obsahu: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 380.000.000,- Kč, tj. z 20.000.000,- Kč na 400.000.000,- Kč. 2) Upisování akcií nad částku 380.000.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 3 800 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 4) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na jednu akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. 5) Veškeré nové akcie upíše předem určený zájemce, kterým je jeden z akcionářů - nizozemská právnická osoba KKCG Investments N.V. , se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komo rou pro Amsterdam pod č. 34251870, DIČ: NL816072255 ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch.zák. 6) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění částečného započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnos ti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci na jeho adresu nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku. 7) K upsání akcií poskytne společnost předem určenému zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu tomuto zájemci na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo z části provedeno započtením pohledávky ve výši 380.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za předem určeným zájemcem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a smlouvy uvedené ad 5 ) - 7) (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce, kterou má předem určený zájemce za společností na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 11.1.2013 mezi původním věřitelem společnosti KKCG Structured Finance Lim ited, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Christodoulides Building, 8 Alasias Street, CY-3095, Limassol, Kypr, reg.č. HE179840 jakožto postupitelem a předem určeným zájemcem jakožto postupníkem, ve výši 351.543.835,6 1 Kč, přičemž existence pohledávky a její výše byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Škampou, č. osvědčení seznamu auditorů KA ČR 1450 dne 24.1.2013 (vyjádření auditora je přílohou č. 2 notářského zápisu NZ 90/2013, N 1117/2012). 9) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 5) - 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku, Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky předem určeného zájemce za společností v celé její struktuře včetně příslušenství, Dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, Dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy Dohoda nezahrne celý upsaný emisní kurs akcií, ale pouze jeho část ve výši 351.543.835,- Kč, Z pohledávky předem určeného zájemce za společností, část ve výši 61 haléřů zůstane nezapočtena. 10) Část emisního kurzu ve výši 28.456.165,- Kč splatí předem určený zájemce na zvláštní účet u banky splňující požadavky § 204 odst. 2 posl. věta obch. zák. a to nejpozději do deseti pracovních dnů po uzavření smlouvy dle odst. 5) - 7) tohoto rozhodnutí, vždy však před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11) Zvláštním účtem u banky uvedený v předchozím odstavci je účet č. 256864136/0300 u Československé obchodní banky, a.s. 12) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů, po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve předem určeného zájemce - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem p oštovní licence nejpozději desátý den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 9.00 - 17.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem převzetí akcií bude sídlo společnosti. 22.2.2013 - 21.3.2013
1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011, N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na 20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 18 ks nových akcií. 3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitov aných akcií o stejné jmenovité hodnotě. 4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracov ních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 5) Popis akcií: a) druh - kmenové, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč, e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d), f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 6) Upisovatelé: a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč, b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč. 7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k u pisování. 8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20. 9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lh ůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.10.2011 - 4.10.2011
1) Základní kapitál společnosti se rozhodnutím valné hromady ze dne 5.9.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 813/2011, N 816/2011, vyhotovený JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, se zvyšuje o 18.000.000,- Kč, tj. z 2.000.000,- Kč na 20.000.000 ,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 180 ks nových akcií. 3) Akcionáři využijí svého přednostního práva a upíší nově emitované akcie ve stejném poměru, v jakém se dosud podíleli na základním kapitálu, tj. v poměru 3 ku 7, což znamená, že na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 9 nově emitov aných akcií o stejné jmenovité hodnotě. 4) Doporučenými dopisy odeslanými akcionářům nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, oznámí představenstvo společnosti akcionářům počátek běhu lhůty k upisování, k upisování stanoví lhůtu nejméně 15 pracov ních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., místem upisování bude sídlo společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději dva měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 5) Popis akcií: a) druh - kmenové, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 100.000,- Kč, e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d), f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 6) Upisovatelé: a) Jan Rosák upíše 54 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 5.400.000,- Kč, b) KKCG Investments N.V. upíše 126 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za emisní kurs celkem 12.600.000,- Kč. 7) Jan Rosák splatí částku 5.400.000,- Kč a společnost KKCG Investments N.V. částku 12.600.000,- Kč na zvláštní účet banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k u pisování. 8) Zvláštním účtem banky, uvedeným v odst. 7) je účet č. 246769821/0300 u Československé obchodní banky a.s., pob. SME Praha - Na Poříčí, Na Poříčí 24-26, Praha 1, 115 20. 9) Společnost emituje nové akcie do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučenými dopisy, odeslanými nejpozději 10. den po datu emise na jejich adresy. K převzetí akcií jim poskytne lh ůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., a to v sídle společnosti. Lhůta však musí skončit nejpozději do 2 měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.10.2011 - 13.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Pactio Invest a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28214374
Obchodní firma: Pactio Invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 22.4.2010
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28214374
Firma: Pactio Invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.2.2008

Kontakty na Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 22.10.2012
Sídlo: Korunní 810/104 , Praha 101 00 5.2.2008 - 22.10.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vinohradská 1511/230, Praha 100 00

Obory činností Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.9.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.9.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2012 - 26.9.2017
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 22.10.2012 - 26.9.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2010 - 26.9.2017

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.2.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.2.2008 - 22.10.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.2010

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.9.2012

Živnost č. 3 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.2012
Zánik oprávnění: 1.3.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní poskytování úvěrů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.2.2016
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 26.10.2015 - 1.2.2016
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společně. 6.5.2010 - 26.10.2015
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy alespoň dva členové představenstva. 5.2.2008 - 6.5.2010
Jméno: Petr Knobloch 7.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Ke dráze 537/9, Praha 109 00
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 18.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Ve funkci: od 7.12.2015
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Miloš Naxera 17.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2016
Adresa: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 158 00
Jméno: Jan Rosák 5.2.2008 - 6.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.2.2008 do 15.4.2010
Adresa: Pod Slovany 1888/12, Praha 128 00
Jméno: Roman Čakurda 5.2.2008 - 6.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.2.2008 do 15.4.2010
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Marie Vašíčková 5.2.2008 - 6.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.2.2008 do 15.4.2010
Adresa: Hradešínská 2362/29, Praha 101 00
Jméno: Bc. Petr Knobloch 6.5.2010 - 16.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2010 do 7.9.2010
Ve funkci: od 16.4.2010 do 7.9.2010
Adresa: Na Pankráci 1146/107, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Rampír 6.5.2010 - 16.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2010 do 7.9.2010
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice 530 02
Jméno: Jan Rosák 6.5.2010 - 13.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2010 do 6.10.2010
Ve funkci: od 16.4.2010 do 6.10.2010
Adresa: Pod Slovany 1888/12, Praha 128 00
Jméno: Matěj Skalický 16.9.2010 - 13.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2010 do 29.9.2010
Adresa: Rubeška 383/4, Praha 190 00
Jméno: Soňa Hovorka 16.9.2010 - 13.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.10.2010
Adresa: Zázvorkova 1996/28, Praha 155 00
Jméno: Bc. Petr Knobloch 13.10.2010 - 20.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010
Ve funkci: od 6.10.2010
Adresa: Na Pankráci 1146/107, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Rampír 13.10.2010 - 20.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Pavel Rampír 20.4.2011 - 13.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 15.11.2011
Adresa: Větrná 501, Staré Hradiště 533 52
Jméno: Jan Rosák 13.10.2010 - 22.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 25.1.2013
Ve funkci: od 6.10.2010 do 25.1.2013
Adresa: Pod Slovany 1888/12, Praha 128 00
Jméno: Bc. Petr Knobloch 20.4.2011 - 22.2.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 25.1.2013
Ve funkci: od 6.10.2010 do 25.1.2013
Adresa: Ke dráze 537/9, Praha 109 00
Jméno: Martin Bláha 13.12.2011 - 22.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2011 do 25.1.2013
Adresa: Domanovická 1741, Praha 190 16
Jméno: Jan Rosák 22.2.2013 - 26.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2013 do 16.12.2013
Ve funkci: od 28.1.2013 do 16.12.2013
Adresa: Pod Slovany 1888/12, Praha 128 00
Jméno: Martin Bláha 22.2.2013 - 12.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2013 do 13.6.2014
Ve funkci: od 28.1.2013 do 13.6.2014
Adresa: Domanovická 1741, Praha 190 16
Jméno: Petr Knobloch 22.2.2013 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2013 do 13.6.2014
Adresa: Ke dráze 537/9, Praha 109 00
Jméno: Miloslav Vyhnal 22.2.2013 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2013 do 13.6.2014
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Petr Toman 26.2.2014 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2014 do 13.6.2014
Adresa: Nad Babím dolem 415, Měšice 250 64
Jméno: Petr Toman 12.8.2014 - 4.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Nad Babím dolem 415, Měšice 250 64
Jméno: Martin Bláha 12.8.2014 - 1.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 4.12.2015
Ve funkci: od 18.6.2014 do 4.12.2015
Adresa: Domanovická 1741, Praha 190 16
Jméno: Miloslav Vyhnal 12.8.2014 - 1.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Petr Toman 4.11.2015 - 27.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 21.3.2016
Adresa: 262, Zlonín 250 64
Jméno: Petr Knobloch 12.8.2014 - 7.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Ke dráze 537/9, Praha 109 00
Jméno: Miloslav Vyhnal 1.2.2016 - 18.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Ve funkci: od 7.12.2015
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Miloš Naxera 27.7.2016 - 17.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2016
Adresa: Ovčí hájek 2154/4, Praha 158 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Roman Cének 26.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2015
Ve funkci: od 2.9.2015
Adresa: Na Slatince 3278/5, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jan Ditz 1.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2018
Adresa: Želetavská 1447/5, Praha 140 00
Jméno: Andrea Vyhnalová 7.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2017
Adresa: Na Pankráci 808/20, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Michal Müller 5.2.2008 - 6.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2008 do 15.4.2010
Adresa: Melantrichova 1062/6, Praha 110 00
Jméno: Filip Sajtl 5.2.2008 - 6.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2008 do 15.4.2010
Adresa: Pplk. Sochora 732/35, Praha 170 00
Jméno: Matěj Skalický 5.2.2008 - 16.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2008 do 6.9.2010
Adresa: Rubeška 383/4, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Tomáš Lebeda 6.5.2010 - 16.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2010 do 6.9.2010
Ve funkci: od 15.4.2010 do 6.9.2010
Adresa: Na Sídlišti I 152, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 6.5.2010 - 16.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2010 do 6.9.2010
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Roman Čakurda 16.9.2010 - 13.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2010 do 30.9.2010
Ve funkci: od 7.9.2010 do 30.9.2010
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Mgr. Michal Müller 16.9.2010 - 13.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2010 do 30.9.2010
Adresa: Melantrichova 1062/6, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Petrů 16.9.2010 - 13.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2010 do 30.9.2010
Adresa: 66, Kozlovice 739 47
Jméno: JUDr. Tomáš Lebeda 13.10.2010 - 20.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 23.3.2011
Ve funkci: od 6.10.2010 do 23.3.2011
Adresa: Na Sídlišti I 152, Průhonice 252 43
Jméno: Mgr. Matěj Skalický 13.10.2010 - 4.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 5.9.2011
Adresa: Rubeška 383/4, Praha 190 00
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 13.10.2010 - 4.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 5.9.2011
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Alena Bastis 20.4.2011 - 4.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2011 do 5.9.2011
Ve funkci: od 23.3.2011 do 5.9.2011
Adresa: Nizozemské království
Weesp, Utrechtseweg 46, 1381 GP
Jméno: Alena Bastis 4.10.2011 - 27.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2011 do 12.10.2011
Adresa: Nizozemské království
Weesp, Utrechtseweg 46, 1381 GP
Jméno: Ing. Lukáš Brych 4.10.2011 - 22.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2011 do 25.1.2013
Adresa: Farského 1389/10, Praha 170 00
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 4.10.2011 - 22.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2011 do 25.1.2013
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 27.10.2011 - 22.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2011 do 25.1.2013
Ve funkci: od 14.10.2011 do 25.1.2013
Adresa: Kozáková 125/2, Praha 104 00
Jméno: Lukáš Brych 22.2.2013 - 22.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2013 do 19.9.2013
Adresa: Farského 1389/10, Praha 170 00
Jméno: Jana Bartušková 22.2.2013 - 26.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2013
Adresa: Petrská 1161/24, Praha 110 00
Jméno: Miroslav Dvořák 22.2.2013 - 12.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2013 do 13.6.2014
Ve funkci: od 28.1.2013 do 13.6.2014
Adresa: Kozáková 125/2, Praha 104 00
Jméno: Jana Bartušková 26.7.2014 - 26.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2013 do 2.9.2015
Adresa: Mladíkov 1047, Jesenice 252 42
Jméno: JUDr. Josef Novotný 12.8.2014 - 26.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014 do 2.9.2015
Ve funkci: od 18.6.2014
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Matěj Skalický 22.10.2013 - 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2013
Adresa: Rubeška 383/4, Praha 190 00
Jméno: Karolina Ahne 26.10.2015 - 26.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2015 do 25.9.2017
Adresa: Tolstého 1352/1, Praha 101 00
Jméno: Matěj Skalický 4.8.2016 - 1.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2013 do 7.9.2018
Adresa: Krkonošská 1512/11, Praha 120 00
Jméno: Andrea Vyhnalová 26.9.2017 - 7.6.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2017
Adresa: Příčná 456, Třemošnice 538 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Petr Knobloch
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Vyhnal
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Naxera

Vlastníci firmy Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 215 000 000 Kč 100% 1.1.2018
zakladni 270 000 000 Kč 100% 29.6.2015 - 1.1.2018
zakladni 270 000 000 Kč 100% 6.2.2015 - 21.3.2013
zakladni 400 000 000 Kč 100% 21.3.2013 - 6.2.2015
zakladni 400 000 000 Kč 100% 21.3.2013 - 29.6.2015
zakladni 20 000 000 Kč 100% 13.12.2011 - 21.3.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 23.3.2009 - 13.12.2011
zakladni 2 000 000 Kč 30% 5.2.2008 - 23.3.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 7 962 960 Kč 27 1.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 27 24.9.2015 - 1.1.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 700 29.6.2015 - 24.9.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 27 6.2.2015 - 22.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 000 22.4.2013 - 6.2.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 000 22.4.2013 - 29.6.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 000 21.3.2013 - 22.4.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 22.2.2013 - 21.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 13.12.2011 - 22.2.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.5.2010 - 13.12.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.2.2008 - 6.5.2010

Sbírka Listin Pactio Invest a.s. IČO: 28214374

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 13436/SL 57 notářský zápis [NZ 572/2015] Městský soud v Praze 4.12.2015 18.12.2015 9.2.2016 7
B 13436/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.9.2015 16.10.2015 4.11.2015 1
B 13436/SL 54 notářský zápis [NZ 23/2015] Městský soud v Praze 20.1.2015 29.1.2015 13.2.2015 4
B 13436/SL 53 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 18.6.2014 6.8.2014 15.8.2014 3
B 13436/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 352/2014 Městský soud v Praze 13.6.2014 6.8.2014 15.8.2014 29
B 13436/SL 51 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 3.2.2014 5.2.2014 28.2.2014 2
B 13436/SL 50 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 26.6.2013 1.8.2013 22.8.2013 11
B 13436/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 22.8.2013 35
B 13436/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2013 25.3.2013 14
B 13436/SL 47 notářský zápis NZ 90/2013 Městský soud v Praze 25.1.2013 13.3.2013 25.3.2013 16
B 13436/SL 46 zpráva auditora Městský soud v Praze 24.1.2013 13.3.2013 25.3.2013 4
B 13436/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2013 5.2.2013 27.2.2013 14
B 13436/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.1.2013 5.2.2013 27.2.2013 2
B 13436/SL 43 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 90/2013 Městský soud v Praze 25.1.2013 5.2.2013 27.2.2013 10
B 13436/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2012 3.10.2012 25.10.2012 14
B 13436/SL 41 notářský zápis nz 532/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 3.10.2012 25.10.2012 9
B 13436/SL 40 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 24.9.2012 4
B 13436/SL 39 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 24.9.2012 2
B 13436/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2012 24.9.2012 34
B 13436/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2012 13.3.2012 14
B 13436/SL 36 notářský zápis NZ 112/2012 Městský soud v Praze 2.2.2012 13.3.2012 7
B 13436/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2011 23.12.2011 14
B 13436/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 15.11.2011 23.12.2011 2
B 13436/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.11.2011 23.12.2011 2
B 13436/SL 32 notářský zápis Městský soud v Praze 6.9.2011 11.10.2011 9
B 13436/SL 31 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 5.8.2011 7.8.2011 4
B 13436/SL 30 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 8.6.2011 5.8.2011 7.8.2011 5
B 13436/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 7.8.2011 28
B 13436/SL 28 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 9.11.2010 18.11.2010 1
B 13436/SL 27 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.11.2010 18.11.2010 5
B 13436/SL 26 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.11.2010 18.11.2010 6
B 13436/SL 25 ostatní zápis ze zsedání předs. Městský soud v Praze 6.10.2010 13.10.2010 2
B 13436/SL 24 ostatní zápis zezasedání předs. Městský soud v Praze 29.9.2010 13.10.2010 3
B 13436/SL 23 ostatní zápis z DR/jnen.členů předs. Městský soud v Praze 6.10.2010 13.10.2010 3
B 13436/SL 22 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 5.10.2010 13.10.2010 2
B 13436/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.10.2010 13.10.2010 1
B 13436/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2010 16.9.2010 1
B 13436/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.9.2010 16.9.2010 1
B 13436/SL 18 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.9.2010 16.9.2010 1
B 13436/SL 17 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 16.4.2010 7.5.2010 2
B 13436/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 7.5.2010 1
B 13436/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 7.5.2010 1
B 13436/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 7.5.2010 1
B 13436/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 356/2010 Městský soud v Praze 15.4.2010 7.5.2010 24
B 13436/SL 9 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 21.9.2009 2
B 13436/SL 8 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 21.9.2009 4
B 13436/SL 12 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2009 15.9.2009 21.9.2009 4
B 13436/SL 11 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 26.1.2009 15.9.2009 21.9.2009 4
B 13436/SL 10 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.9.2009 21.9.2009 5
B 13436/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.11.2007 18.2.2008 2
B 13436/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 843/2007 Městský soud v Praze 16.11.2007 18.2.2008 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Pactio Invest a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Pactio Invest a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.