OHL Central Europe, a.s. Praha IČO: 26420341

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OHL Central Europe, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26420341.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OHL Central Europe, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.12.2000
Spisová značka: B 6939
IČO: 26420341
Obchodní firma: OHL Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.12.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.12.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.7.2014 - 10.7.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014 - 10.7.2018
Společnost OHL Central Europe, a.s., byla sloučena se zanikající společností Rentia Invest, a.s. se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 602 00, identifikační číslo 262 20 334. Na společnost OHL Central Europe, a.s., přešlo jmění zanikající společnos ti Rentia Invest, a.s. 1.7.2011
Dne 8.6.2007 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti OHL Central Europe, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 358.210.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 358.210.000,- Kč na 500.975.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 142.765.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 28.553 kusů, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 28.553 kusů akcií spolenčosit, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 5.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci, a to společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantío - 28023, Madrid, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Winhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1 0/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bud e akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Obrascón Huarte Lain, S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinholg Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené advokátní kance láře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen spolenčosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657122/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozděj i do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní ú čet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst.2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 9. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kaplitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinn osti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 19.6.2007 - 1.8.2007
Dne 21. listopadu 2005 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář společnosti OHL Central Europe, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,- Kč na 358.210.000,- Kč Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 357.210.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 35.721 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitý ch pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo bude možno vykonat následujícím způsobem: (i) v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři uvedenému v seznamu akcion ářů k akceptaci; lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů akcionářem doručen do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. (ii) na dosavadní 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 357,21 nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie (iii) v prvním kole bude možno s využitím přednostního práva upsat akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž akcie budou kmenové, na jméno a v listinné podobě, a emisní kurz pro každou akcii upisovanou s využitím přednostního práva bude činit 10.000, - Kč (iv) z důvodu právní jistoty budou informace o přednostním právu v rozsahu vymezeném ustanovením § 204a odst. 2 obch. zák. zveřejněny v Obchodním věstníku, a to i přestože dle názoru jediného akcionáře by tato povinnost zveřejnit informace o přednostním p rávu dle § 204a obch. zák. v případě zvyšování základního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře neměla být aplikována. 4. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Elsan Pacsa S.A., se sídlem Enrique Larreta 10, Madrid 28036, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůt y začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Elsan Pacsa S.A. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Elsan Pacsa S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. 5. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657130/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisn ího kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení m této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obch. zák. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti svědčící mu na základě (i) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. května 2005 mezi společností jako postupníkem a jediným akcionářem jako postupitelem, a dále (ii) na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 3. dubna 2004 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jedinéh o akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o postoupení pohledávky 40.616.411,18 Kč a pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o  úvěru činí 10.790.261,14 EUR. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle přestavenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionáře m musí být doručen společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení jedinému akcionáři. 7. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obch. zák., neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g), h),i) a k) obch. zák. 24.11.2005 - 21.12.2005

Aktuální kontaktní údaje OHL Central Europe, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26420341
Obchodní firma: OHL Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 15.12.2003
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26420341
Firma: OHL Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.12.2000

Kontakty na OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 24.5.2005
Sídlo: Karlovo náměstí 0 , 120 00 Praha 2 Česká republika
11.8.2003 - 24.5.2005
Sídlo: Husova 240/5 , Praha 110 00 20.12.2000 - 11.8.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Olšanská 2643/1, Praha 130 00

Obory činností OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 2.2.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.2.2004
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.2.2004 - 8.7.2014
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 2.2.2004 - 8.7.2014
zprostředkování služeb 2.2.2004 - 8.7.2014
specializovaný maloobchod 2.2.2004 - 8.7.2014
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 2.2.2004 - 8.7.2014
velkoobchod 2.2.2004 - 8.7.2014
přípravné práce pro stavby 2.2.2004 - 8.7.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 2.2.2004 - 8.7.2014
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 2.2.2004 - 8.7.2014
projektování elektrických zařízení 2.2.2004 - 8.7.2014
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 20.12.2000 - 8.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.2003

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Přerušení oprávnění: 23.9.2016

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Přerušení oprávnění: 23.9.2016

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupuje společnost statutární ředitel samostatně 10.7.2018
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 8.7.2014 - 10.7.2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 8.10.2003 - 8.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 20.12.2000 - 8.10.2003
Jméno: Jose Emilio Pont Perez 18.9.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.7.2018
Adresa: Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259D , 28046 Madrid Španělské království
Jméno: Joel V. Schemmel, Nar. 15,5,1966 20.12.2000 - 11.8.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 11.6.2003
Ve funkci: do 11.6.2003
Adresa: Na Ořechovce 485/39, Praha 162 00
Jméno: Pervze Younis 20.12.2000 - 8.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.7.2003
Adresa: Betlémské náměstí 1004/8, Praha 110 00
Jméno: Pavel Svoboda 20.12.2000 - 8.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.7.2003
Adresa: Pod kaštany 236/2, Praha 160 00
Jméno: Radek Váňa 11.8.2003 - 8.10.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.6.2003 do 23.7.2003
Ve funkci: od 11.6.2003 do 23.7.2003
Adresa: Laubova 1731/6, Praha 130 00
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 8.10.2003 - 21.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 3.5.2007
Adresa: Vinařská 359/44, Brno 603 00
Jméno: Antonio Jané Rodríguez 21.5.2007 - 5.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2007 do 22.10.2009
Adresa: Španělské království
Barcelona, Rd/ del General Mitre 95, 08022
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 5.11.2009 - 19.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.10.2014
Ve funkci: od 22.10.2009
Adresa: Španělské království
Calle Churruca 12 P02 C, Alicante, psč: 030 03
Jméno: Manuel Viciana Pedrosa 19.11.2014 - 12.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2014 do 29.5.2015
Adresa: Calle Churruce 12 , Alicante Španělské království
Jméno: José Emilio Pont Perez 12.6.2015 - 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2015 do 9.7.2018
Adresa: c/Baleares č. 4 , 460 23 Valencia Španělské království
Jméno: José Emilio Pont Pérez 10.7.2018 - 26.7.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.7.2018
Adresa: c/Baleares č. 4 , 460 23 Valencia Španělské království
Jméno: José Emilio Pont Pérez 26.7.2018 - 18.9.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 10.7.2018
Adresa: Paseo de la Castellana 259D , 280 46 Madrid, Torre Espacio Španělské království

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Daniel Weinhold 20.12.2000 - 11.8.2003
Funkce: předseda
Adresa: Vejvanovského 1614/4, Praha 149 00
Jméno: Milan Polák 20.12.2000 - 11.8.2003
Funkce: člen
Adresa: Přeštická 1091/14, Praha 102 00
Jméno: Michal Kroft 20.12.2000 - 11.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.6.2003
Adresa: Levá 392/19, Praha 147 00
Jméno: Daniel Weinhold 11.8.2003 - 8.10.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.12.2000 do 23.7.2003
Ve funkci: od 20.12.2000 do 23.7.2003
Adresa: Berounská 1712, Černošice 252 28
Jméno: Milan Polák 11.8.2003 - 8.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2000 do 23.7.2003
Adresa: Přeštická 1091/14, Praha 102 00
Jméno: Jiří Sixta 11.8.2003 - 8.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.6.2003 do 23.7.2003
Adresa: Šrobárova 2177/11, Praha 130 00
Jméno: Gonzalo Vizcaíno Monti 8.10.2003 - 5.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 17.2.2006
Adresa: Španělské království
Urbanizacion Las Norias 2, byt 3D, PSČ: 280220 Majadahonda Madrid
Jméno: Lauro Bravar 8.10.2003 - 11.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2003 do 5.10.2006
Adresa: Španělské království
C/Peňa Del Aguila 30, PSČ: 28035, Madrid
Jméno: Francisco Marín Andrés 8.10.2003 - 25.9.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.7.2003 do 17.7.2008
Ve funkci: od 23.7.2003 do 17.7.2008
Adresa: Španělské království
Avda.Provincias Vascongadas 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 5.4.2006 - 25.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2006 do 13.5.2011
Adresa: C/ Pensamiento 27 , 280 20 Madrid Španělské království
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 11.10.2006 - 9.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2006 do 5.10.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, c/Nuria 91, 3° B 1, 28034
Jméno: Francisco Marín Andrés 25.9.2008 - 18.9.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.7.2008 do 17.7.2013
Ve funkci: od 17.7.2008 do 17.7.2013
Adresa: Španělské království
Avda.Provincias Vascongadas N. 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid 280 23
Jméno: Francisco Marín Andrés 18.9.2013 - 28.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2013 do 10.12.2014
Ve funkci: od 18.7.2013 do 10.12.2014
Adresa: Avda.Provincias Vascongadas N.5 , 280 23 La Florida Madrid Španělské království
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 25.10.2011 - 5.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011 do 13.5.2016
Adresa: C/ Pensamiento 27 , 280 20 Madrid Španělské království
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 9.12.2011 - 5.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2011 do 30.6.2016
Adresa: c/ Nuria 91, 3 B 1 , 280 34 Madrid Španělské království
Jméno: Ignacio Botella Rodríguez 28.1.2015 - 5.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2014 do 23.6.2015
Ve funkci: od 10.12.2014 do 23.6.2015
Adresa: Paseo de la Castellana 259-D , Madrid, Torre Espacio Španělské království
Jméno: Ignacio Botella Rodríguez 5.9.2016 - 10.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 9.7.2018
Ve funkci: od 30.6.2016 do 9.7.2018
Adresa: Paseo de la Castellana 259-D , Madrid, Torre Espacio Španělské království
Jméno: Ignacio Martinez Esteban 5.9.2016 - 10.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 9.7.2018
Ve funkci: od 30.6.2016
Adresa: c. Padre Damian 5 008 IZ , Madrid Španělské království
Jméno: Arturo Agulló Jaramillo 5.9.2016 - 10.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 9.7.2018
Ve funkci: od 30.6.2016
Adresa: c. de Portillo Pesadilla 4 , Madrid, San Sebastian de los Reyes Španělské království

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jose Emilio Pont Perez

Vlastníci firmy OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 500 975 000 Kč 100% 1.8.2007
zakladni 358 210 000 Kč - 21.12.2005 - 1.8.2007
zakladni 1 000 000 Kč 100% 7.1.2002 - 21.12.2005
zakladni 1 000 000 Kč 30% 20.12.2000 - 7.1.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 100 195 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 28 553 1.8.2007 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 71 642 15.5.2006 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 35 821 21.12.2005 - 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.12.2000 - 21.12.2005

Sbírka Listin OHL Central Europe, a.s. IČO: 26420341

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6939/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 35
B 6939/SL 65 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 22.6.2015 65
B 6939/SL 64 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady - volba člena představenstva Městský soud v Praze 29.5.2015 4.6.2015 18.6.2015 2
B 6939/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.9.2014 23.10.2014 24.11.2014 2
B 6939/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 595/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.6.2014 23.7.2014 35
B 6939/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 595/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 1.7.2014 9.7.2014 36
B 6939/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 8.7.2014 34
B 6939/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.7.2013 15.7.2013 33
B 6939/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 14.9.2012 31
B 6939/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 5.6.2012 14.6.2012 59
B 6939/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 55
B 6939/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 59
B 6939/SL 51 notářský zápis NZ 78/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 9.5.2011 12.7.2011 50
B 6939/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 12.7.2011 6
B 6939/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 25
B 6939/SL 48 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 28.3.2011 30.3.2011 30.3.2011 18
B 6939/SL 47 posudek znalce č. 1560-130/10 Městský soud v Praze 17.12.2010 24.2.2011 85
B 6939/SL 46 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.12.2010 17.12.2010 2
B 6939/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.12.2010 17.12.2010 54
B 6939/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.12.2010 17.12.2010 23
B 6939/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora 2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2010 8.6.2010 58
B 6939/SL 42 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 17.6.2009 2.6.2010 3.6.2010 2
B 6939/SL 41 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.6.2010 3.6.2010 17
B 6939/SL 40 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2010 3.6.2010 17
B 6939/SL 38 ostatní rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 22.10.2009 4.11.2009 6.11.2009 2
B 6939/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006,2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.2.2009 19.2.2009 54
B 6939/SL 34 ostatní - rozh.společníka Městský soud v Praze 12.5.2007 27.6.2007 2.7.2007 17
B 6939/SL 33 notářský zápis NZ 168/2007 Městský soud v Praze 8.6.2007 27.6.2007 2.7.2007 60
B 6939/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.5.2007 9.5.2007 0
B 6939/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 9.5.2007 9.5.2007 0
B 6939/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2006 2.11.2006 2.11.2006 0
B 6939/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.10.2006 1.11.2006 0
B 6939/SL 28 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.2.2006 18.4.2006 0
B 6939/SL 27 posudek znalce č.224-124/05 Městský soud v Praze 23.5.2005 27.7.2005 2.8.2005 0
B 6939/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2003 25.5.2005 0
B 6939/SL 25 posudek znalce 78-78/04 Městský soud v Praze 6.12.2004 5.1.2005 2.2.2005 0
B 6939/SL 24 výroční zpráva r. 2003 Městský soud v Praze 6.12.2004 5.1.2005 0
B 6939/SL 22 notářský zápis -NZ288/03 Městský soud v Praze 3.11.2003 17.3.2004 0
B 6939/SL 21 ostatní výpis z OR u MS v Praze 2 Městský soud v Praze 11.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 20 ostatní OR Madrid,Šp.-osvědčení+příl. Městský soud v Praze 21.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 19 ostatní seznam akcion.,PM Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 18 notářský zápis NZ 184/2003-rozhodn.j.akcionář Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 17 stanovy společnosti, podpisové vzory +čest. prohlášení Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 16 notářský zápis NZ143/2003+ÚZ r.2002 Městský soud v Praze 11.6.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 14 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 21.7.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 13 ostatní zpráva o vztazích r.2002 + aud Městský soud v Praze 27.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 12 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 19.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 11 výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 27.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 9 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 2.7.2002 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 8 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 19.6.2002 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 10 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 6 výroční zpráva - za rok 2000 2x Městský soud v Praze 12.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 5 stanovy společnosti - platné od 18.12.2001 Městský soud v Praze 18.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí mimořádné VH Městský soud v Praze 18.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 3 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.9.2001 0
B 6939/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2000 16.3.2001 0
B 6939/SL 23 posudek znalce Městský soud v Praze 23.12.2003 13.4.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OHL Central Europe, a.s.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 8 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OHL Central Europe, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.