Office House Průmyslová a.s. Ostrava IČO: 25250191

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Office House Průmyslová a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25250191.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Office House Průmyslová a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Činnost realitní kanceláře a další.

Základní údaje o Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 20.12.2006
Spisová značka: B 3164
IČO: 25250191
Obchodní firma: Office House Průmyslová a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.6.2014 - 23.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 10.6.2014 - 23.10.2014
Základní kapitál obchodní společnosti Office House Průmyslová a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00, identifikační číslo 252 50 191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3164 ( dále též jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 8,213.000,-Kč, slovy: osm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých, na novou výši 8,665.000,- Kč, slovy: osm-milionů-šest-set-šedesát-pět-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 452.000,- Kč, slovy: čtyři-sta-padesát-dva-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 452 ks, slovy: čtyři-sta-padesát-dva kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden-tisíc korun českých, kt eré nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost LANDSTROW LTD., se sídlem: Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, IČ: 008478 (dále též j en "LANDSTROW LTD." nebo "předem určený zájemce") bez veřejné nabídky. Místem upisování nových akcií je sídlo advokátní kanceláře Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ: 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních d nů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě sml ouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 22,590.056,- Kč, slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-padesát-šest korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč činí 49.978,- Kč, slovy: čtyřicet- devět-tisíc-devět-set-sedmdesát-osm korun českých. Rozdíl mezi emisním kurzem nové akcie a její jmenovitou hodnotou ve výši 48.978,- Kč, slovy: čtyřicet-osm-tisíc-devět-set-sedmdesát-osm korun českých, tvoří emisní ážio. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude př edem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určeného zájemce LANDSTROW LTD. vůči Společnosti proti závazku předem určeného zájemce LANDSTROW LTD. na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvisl osti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to: a) pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 4. 6. 1996 (uzavřené mezi Společností a původním věřitelem), která byla na předem určeného zájemce postoupena a kterou tvoří jistina ve výši 15,757.980,11 Kč, sl ovy: patnáct-milionů-sedm-set-padesát-sedm-tisíc-devět-set-osmdesát korun českých jedenáct haléřů, a úroky ve výši 2,406.559,51 Kč, slovy: dva-miliony-čtyři-sta-šest-tisíc-pět-set-padesát-devět korun českých padesát-jedna haléřů; b) pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 1. 7. 2007 (uzavřené mezi Společností a původním věřitelem), která byla na předem určeného zájemce postoupena a kterou tvoří jistina ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, a úroky ve výši 425.599,43 Kč, slovy: čtyři-sta-dvacet-pět-tisíc-pět-set-devadesát-devět korun českých čtyřicet-tři haléřů. Nominální hodnota výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce vůči Společnosti činí 22,590.139,05 Kč, (slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-sto-třicet-devět korun českých a pět haléřů). Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce, v jejich části činící 22,590.056,- Kč (slovy: dvacet-dva-milionů-pět-set-devadesát-tisíc-padesát-šest korun českých). Lhůta pro splacení pe něžitého vkladu činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být spla ceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. 11.12.2012 - 14.9.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1,000.000,-Kč, slovy: jeden-milion korun českých, na novou výši 8.213.000,- Kč, slovy: osm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o čás tku 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 7.213 ks, slovy: sedm-tisíc-dvě-sta-třináct kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden-tisíc korun český ch, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). - V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zv ýšení základního kapitálu. - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., identifikační číslo 286 01 432, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00, zapsaná v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4209 (dále též jen "Rezidence Veleslavínova 13, a.s." nebo "předem určený zájemce"). - Místem upisování nových akcií je sídlo advokátní kanceláře Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních d nů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o up sání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. - Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. - Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určeného zájemce Rezidence Veleslavínova 13, a.s. vůči společnosti proti závazku předem určeného zájemce Rezidence Veleslavínova 13, a.s. na splacení emisního k urzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to: a) Pohledávky celkem ve výši 6,413.000,-- Kč, slovy: šest-milionů-čtyři-sta-třináct korun českých, kterou nabyla obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., jako postupník, Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2011 od společnosti TRIMEX GROUP a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, IČ: 26841274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2824 (dále též jen "společnost TRIMEX GROUP"), jako postupitele. Konkrétně se jedná o soubor pohledávek vůči společnosti, jako dlužníkovi ze smluv o půjčkách: - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 10.10.2007 vznikla pohledávka ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyři-sta-tisíc korun českých, která byla zčásti v částce 178.000,-- Kč, slovy: sto-sedmdesát-osm-tisíc korun českých , dne 1.4.2009 uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 6.11.2007 vznikla pohledávka ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět-set-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 19.12.2007 vznikla pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 7.2.2008 vznikla pohledávka ve výši 300.000,- Kč, slovy: tři-sta-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 29.2.2008 vznikla pohledávka ve výši 2,700.000,- Kč, slovy: dva-miliony-sedm-set-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 26.6.2008 vznikla pohledávka ve výši 1,550.000,- Kč, slovy: jeden-milion-pět-set-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 24.7.2008 vznikla pohledávka ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 2.12.2008 vznikla pohledávka ve výši 750.000,- Kč, slovy: sedm-set-padesát-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 25.9.2009 vznikla pohledávka ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. - Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TRIMEX GROUP a společností dne 31.5.2010 vznikla pohledávka ve výši 121.000,- Kč, slovy: sto-dvacet-jedna-tisíc korun českých, která dosud nebyla uhrazena. b) Pohledávky ve výši 800.000,- Kč, slovy: osm-set-tisíc korun českých, kterou nabyla obchodní společnost Rezidence Veleslavínova 13, a.s., jako postupník, Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2011 od Mgr. Davida Fiedlera, advokáta, se sídlem Prah a 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 44371438, jako postupitele, přičemž se jedná o pohledávku, která vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a Mgr. Davidem Fiedlerem dne 27.2.2009 ve výši 800.000,- Kč, slovy: osm-set-tisíc k orun českých. - Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek, celkem ve výši 7.213.000,- Kč, slovy: sedm-milionů-dvě-sta-třináct-tisíc korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení ne peněžitým vkladem se nepřipouští. - Dohoda o započtení specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem společnosti dopisem nebo osobně předán, a t o bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Rezidence Veleslavínova 13, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla . 13.5.2011 - 11.12.2012
Obchodní společnost B.E.I. CZ, a.s., sídlem Praha 3, Husinecká 5, IČ: 25 25 01 91 se zapisuje do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze v odd. C, vložka 5813. 1.3.1999 - 11.12.2012

Aktuální kontaktní údaje Office House Průmyslová a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25250191
Obchodní firma: Office House Průmyslová a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 6.5.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25250191
Firma: Office House Průmyslová a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1996

Kontakty na Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 28. října 1727/108 , Ostrava 702 00 31.10.2013
Sídlo: 28. října 1727/108 , Ostrava 702 00 17.3.2011 - 31.10.2013
Sídlo: Velká 2984/23 , Ostrava 702 00 29.11.2006 - 17.3.2011
Sídlo: Panská 890/7 , Praha 110 00 18.7.2006 - 29.11.2006
Sídlo: Husinecká 808/5 , Praha 130 00 29.10.1998 - 18.7.2006
Sídlo: Čelakovského 639/3 , Hradec Králové 500 02 14.3.1997 - 29.10.1998
Sídlo: Komenského 240/41 , Hradec Králové 500 03 6.5.1996 - 14.3.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 28. října 1727/108, Ostrava 702 00

Obory činností Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.12.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1996 - 11.12.2012
činnost realitní kanceláře 6.5.1996 - 11.12.2012
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.5.1996 - 11.12.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1996

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 15.12.2012

Živnost č. 3 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně člen představenstva. 23.10.2014
Společnost zastupují členové představenstva samostatně. 10.6.2014 - 23.10.2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 18.7.2006 - 10.6.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně buď předseda představenstva, nebo dva členové představenstva. 6.5.1996 - 18.7.2006
Jméno: Mgr. Pavel Štefánik 10.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Akad.soch. Karel Syrůček 6.5.1996 - 29.10.1998
Funkce: Předseda pedstavenstva
Adresa: V Kopečku 86/11, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing.arch. Karel Michálek 6.5.1996 - 29.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Týnišťská 107, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Veronika Renzová 6.5.1996 - 18.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové 500 02
Jméno: Philipp Henry Schröder, Nar. 11.07.1966 29.10.1998 - 18.7.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 9.3.2006
Ve funkci: do 9.3.2006
Adresa: Spolková republika Německo
816 München, Kolbergerstrasse 11
Jméno: Jaroslav Kuťák 29.10.1998 - 18.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Philipp Henry Schröder 18.7.2006 - 29.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2006 do 12.9.2006
Adresa:
München, Holbeinstrasse 3, Spolková republika Německo
Jméno: Tomáš Kořistka 29.11.2006 - 17.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2006 do 2.3.2011
Adresa: Dobrovského 653/10, Opava 747 05
Jméno: Mgr. Marcel Zachveja Ph.D., LL.M. 17.3.2011 - 25.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2011 do 16.10.2013
Adresa: Puchmajerova 1799/9, Ostrava 702 00
Jméno: Břetislav Nitka 25.10.2013 - 23.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.10.2013 do 3.9.2014
Ve funkci: od 16.10.2013 do 3.9.2014
Adresa: U Březinek 1277, Vratimov 739 32
Jméno: Ondřej Ručka 25.10.2013 - 23.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2013 do 3.9.2014
Adresa: Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava 700 30
Jméno: Peter Suchý 25.10.2013 - 10.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2013 do 26.3.2015
Adresa: Švédská 652/27, Ostrava 712 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Philipp Henry Schröder 6.5.1996 - 14.3.1997
Adresa: Spolková republika Německo
816 München, Kolbergerstrasse 11
Jméno: Alfred Beat Seger 6.5.1996 - 14.3.1997
Adresa: Švýcarská konfederace
8272 Ermatingen, Hauptstrasse 129
Jméno: Philipp Henry Schröder, Nar. 11.07.1966 14.3.1997 - 29.10.1998
Adresa: Spolková republika Německo
816 München, Kolbergerstrasse 11
Jméno: Stefan Pfister 6.5.1996 - 18.7.2006
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Švýcarská konfederace
8280 Kreuzlingen, Remisbergstrasse 12
Jméno: JUDr. Vlastimil Marhan 6.5.1996 - 18.7.2006
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Emy Destinnové 972/12, Hradec Králové 500 09
Jméno: Alfred Beat Seger, Nar. 21.09.1965 14.3.1997 - 18.7.2006
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Švýcarská konfederace
8272 Ermatingen, Hauptstrasse 129
Jméno: Daniel Seger 29.10.1998 - 18.7.2006
Trvání členství: do 9.3.2006
Adresa: Heimgartenstrasse 7 , Ermatingen Švýcarská konfederace
Jméno: Stefan Pfister 18.7.2006 - 29.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2006 do 12.9.2006
Adresa:
Zürich, Hofstrasse 12, PSČ: 8032, Švýcarská konfederace
Jméno: Alfred Beat Seger 18.7.2006 - 29.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2006 do 12.9.2006
Adresa:
Ermatigen, Schiffländestrasse 4, PSČ: 8272, Švýcarská konfederace
Jméno: Daniel Francois Seger 18.7.2006 - 29.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2006 do 12.9.2006
Adresa:
Fruthwilen, Weingartenstrasse 8, PSČ: 8269, Švýcarská konferedace
Jméno: Ing. Radmila Ondříšková 29.11.2006 - 19.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2006 do 5.8.2008
Adresa: Holubova 1043 , 703 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ivana Štefanková 29.11.2006 - 27.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2006 do 18.12.2009
Adresa: Alžírská 1517/12, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Šárka Froňková 29.11.2006 - 17.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2006 do 2.3.2011
Ve funkci: od 12.9.2006 do 2.3.2011
Adresa: Bohumínská 446/59, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Boris Navrátil 27.5.2010 - 17.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2010 do 2.3.2011
Adresa: Zimmlerova 2939/52, Ostrava 700 30
Jméno: Kateřina Urbanová 27.5.2010 - 17.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2010 do 2.3.2011
Adresa: Ostrčilova 2258/15, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Ing. Martin Janota 17.3.2011 - 25.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2011 do 16.10.2013
Adresa: Rodimcevova 2180/15, Ostrava 700 30
Jméno: Marcela Puterová 17.3.2011 - 31.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2011
Adresa: Aleše Hrdličky 1628/8, Ostrava 708 00
Jméno: Pavel Štefánik 25.10.2013 - 23.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2013 do 3.9.2014
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Marcela Puterová 31.10.2013 - 23.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2011 do 3.9.2014
Adresa: Aleše Hrdličky 1628/8, Ostrava 708 00
Jméno: Pavel Filipčík 25.10.2013 - 7.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2013 do 23.6.2016
Ve funkci: od 16.10.2013 do 23.6.2016
Adresa: Zikova 2113/22, Brno 628 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Pavel Štefánik

Vlastníci firmy Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 8 665 000 Kč - 14.9.2013
zakladni 8 213 000 Kč - 2.6.2011 - 14.9.2013
zakladni 1 000 000 Kč - 6.5.1996 - 2.6.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 665 10.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 665 14.9.2013 - 10.6.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 213 2.6.2011 - 14.9.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 6.5.1996 - 2.6.2011

Sbírka Listin Office House Průmyslová a.s. IČO: 25250191

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3164/SL 25 rozhod. o statut. orgánu Částečný výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 12.5.2015 11.6.2015 2
B 3164/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 3.9.2014 9.10.2014 27.10.2014 5
B 3164/SL 23 stanovy společnosti úplné znění k 25.9.2014 Krajský soud v Ostravě 9.10.2014 27.10.2014 15
B 3164/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 999/2014, N 1081/2014 Krajský soud v Ostravě 25.9.2014 9.10.2014 27.10.2014 6
B 3164/SL 21 stanovy společnosti ÚZ stanov k 10.6.2014 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 16
B 3164/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 332/2014, N 377/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 6.6.2014 13.6.2014 20
B 3164/SL 19 ostatní výsledek hospodaření r. 2013 Krajský soud v Ostravě 13.5.2014 14.5.2014 1
B 3164/SL 18 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 13.5.2014 14.5.2014 4
B 3164/SL 17 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 13.5.2014 14.5.2014 10
B 3164/SL 16 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2012 Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 3.7.2013 4
B 3164/SL 15 ostatní výsledek hospodař. r.2012 Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 3.7.2013 1
B 3164/SL 14 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 3.7.2013 9
B 3164/SL 13 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 22.2.2010 30.4.2010 3.5.2010 10
B 3164/SL 12 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 4.8.2009 11
B 3164/SL 11 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 4.8.2009 11
B 3164/SL 10 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 4.8.2009 9
B 3164/SL 9 notářský zápis NZ 313/2006 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 12.9.2006 28.12.2006 4
B 3164/SL 8 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 145/2006 Krajský soud v Ostravě 9.3.2006 7.9.2006 22
B 3164/SL 7 ostatní -sml.o převodu cen.pap. Krajský soud v Ostravě 15.5.2005 7.9.2006 7
B 3164/SL 6 podpisové vzory - Philipp Henry Schröder Krajský soud v Ostravě 20.3.2006 7.9.2006 7
B 3164/SL 5 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 25.2.1998 3.4.1998 3
B 3164/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 4.2.1998 3.4.1998 7
B 3164/SL 3 notářský zápis NZ 61/98+ stanovy Krajský soud v Ostravě 4.2.1998 3.4.1998 30
B 3164/SL 2 notářský zápis NZ 25/97 Krajský soud v Ostravě 4.3.1997 10.3.1997 3
B 3164/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.3.1997 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Office House Průmyslová a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Office House Průmyslová a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.