ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ODEON DATA SERVIS a.s. a bylo jí přiděleno IČO 44848331.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ODEON DATA SERVIS a.s. byla založena v roce 1991. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob.

Základní údaje o ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.12.1991
Spisová značka: B 1205
IČO: 44848331
Obchodní firma: ODEON DATA SERVIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 31.12.1991
Datum zániku: 1.10.2010
Společnost ODEON DATA SERVIS a.s., se sídlem v Praze 4, Nuselská 1419/53, PSČ 140 00, IČ: 448 48 331, byla zrušena bez likvidace a byla vymazána z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu B, vložka 1205, neboť dne 01.10.2010 zanikla převzetím jejího jmění přejímajícím akcionářem - společností ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ: 634 86 725, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1782, která se tak stala o de dne 01.10.2010 jako nástupnická společnost právním nástupcem zaniklé společnosti, a to na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 16.06.2010 a projektu převzetí jmění zanikající společnosti přejímajícím společníkem s rozhodným dnem převzetí 01.10 .2009. 1.10.2010 - 1.10.2010
Na společnost ODEON DATA SERVIS a.s. v postavení nástupnické společnosti přešlo fúzí formou sloučení obchodní jmění zrušené společnosti bez likvidace ODEON ART SERVIS s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská 1419/53, PSČ 140 00, IČ 272 18 911 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.1.2007 - 1.10.2010
Usnesení o snížení základního jmění navrhovatele, které schválila jeho řádná valná hromada konaná dne 4.9.2000. Základní jmění společnosti je navrhováno snížit ze současné hodnoty 70.760.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůsedmsetšedesáttisíc korun českých), o částku 63.760.000,- Kč (slovy: šedesáttřimilionysedmsetšedesáttisíc korun českých), přičemž nová výše základního jmění společnosti by po tomto snížení byla ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých). Důvodem snížení základního jmění je vypořádání (úhrada) všech ztrát společnosti v celkové výši 62.865 tis. Kč, které přesáhly polovinu základního jmění, a převod zbylé části (895.000,-Kč) do rezervního fondu na uhrazení budoucí ztráty. Ke snížení základního jmění budou použity především vlastní akcie vydané na majitele v počtu 1.520 kusů., které budou zrušeny v SCP, a následně se provede snížení základního jmění snížením jmenovité hodnoty akcií z 500,- Kč na 50,- Kč tj. na jednu desetinu dosavadní jmenovité hodnoty. Vlastní zrušení těchto akcií provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu - obchodního rejstříku v Praze o zápisu usnesení valné hromady o snížení základního jmění. Výsledné základní jmění bude činit 7.000.000,- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých) a bude rozděleno na 140.000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele (doručitele) o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50,- Kč )slovy: padesát korun českých). 6.12.2000 - 31.10.2001
Dodatek č. 1 ke stanovám ze dne 26.6.1996 30.5.1997 - 1.10.2010
Rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 11.2.1997 bylo odejmuto společnosti povolení ke vzniku udělené Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod č.j. 3701/91 ze dne 16.12.1991. 30.5.1997 - 1.10.2010
Změna stanov a statutu ze dne 30.5.1995. 19.9.1995 - 1.10.2010
Změna statutu investičního fondu v úpravě ze dne 9.9.1993. 17.11.1993 - 1.10.2010
Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plá- nem, kterým byly ustaveny orgány společnosti a přijaty její sta- novy s tím, že se jedná o investiční privatizační fond na základě souhlasu Ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci ČR ze dne 19.12.1991. Ke dni založení společnosti byl její zálad- ní kapitál zcela upsán a zplacen. 31.12.1991 - 17.11.1993

Aktuální kontaktní údaje ODEON DATA SERVIS a.s.

Kontakty na ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nuselská 1419/53 , Praha 140 00 1.7.2005 - 1.10.2010
Sídlo: Na Zámecké 597/11 , Praha 140 00 2.9.2003 - 1.7.2005
Sídlo: Na Zámecké 597/11 , Praha 140 00 6.12.2000 - 2.9.2003
Sídlo: Boleslavova 72/38 , Praha 140 00 3.12.1999 - 6.12.2000
Sídlo: Petrská 1168/29 , Praha 110 00 8.11.1994 - 3.12.1999
Sídlo: Pod Karlovem 1574/12 , Praha 120 00 17.11.1993 - 8.11.1994
Sídlo: Štúrova ul. - Zálesí , 140 00 Praha 4 Česká republika
31.12.1991 - 17.11.1993

Obory činností ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.2.2007 - 1.10.2010
zprostředkování obchodu a služeb 23.2.2007 - 1.10.2010
reklamní činnost a marketing 23.2.2007 - 1.10.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 23.2.2007 - 1.10.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně ekonomické povahy u fyzických a právnických osob 1.7.2005 - 1.10.2010
péče o spisový materiál včetně archivování písemností 1.7.2005 - 1.10.2010
odkup pohledávek 1.7.2005 - 1.10.2010
postoupení pohledávek 1.7.2005 - 1.10.2010
správa pohledávek 1.7.2005 - 1.10.2010
vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek 1.7.2005 - 1.10.2010
poskytování úvěrů a půjček 1.7.2005 - 1.10.2010
reklamní činnost 3.12.1999 - 23.2.2007
propagační činnost 3.12.1999 - 1.10.2010
vedení účetnictví 23.11.1998 - 3.12.1999
účetní poradenství 23.11.1998 - 3.12.1999
poradenská činnost v oblasti ekonomiky, organizace a řízení 23.11.1998 - 3.12.1999
zprostředkovatelská činnost v oblasti financování 23.11.1998 - 23.2.2007
poradenská činnost v oblasti financování 23.11.1998 - 23.2.2007
poskytování software 23.11.1998 - 1.10.2010
automatizované zpracování dat 23.11.1998 - 1.10.2010
provozování veřejných tělovýchovných škol 23.11.1998 - 1.10.2010
činnost sportovních instruktorů 23.11.1998 - 1.10.2010
vytváření internetových stránek v elektronické podobě 23.11.1998 - 1.10.2010
odkup, správa a inkaso krátkodobých pohledávek 23.11.1998 - 1.10.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.5.1997 - 3.12.1999
poradenská činnost v oblasti obchodu a investic 30.5.1997 - 3.12.1999
zprostředkování investic a obchodu 30.5.1997 - 3.12.1999
Fond podniká v oblasti kolektivního investování tím, že shromažďuje peněžní prosttředky právnických a fyzických osob vydáváním akcií a investiční body v procesu kupónové privatizace, a to za účelem jejich použití ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo je ukládá na zvláštní účet u banky. 17.11.1993 - 30.5.1997
Společnost podniká v oblasti kolektivního investování tím, že shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob vydáváním akcií a investiční body v procesu kuponové privatizace, a to za účelem jejich použití ke koupi cenných papírů. 30.11.1992 - 17.11.1993
a)Shromáždění co největšího počtu investičních kuponů od jejich majitelů a použití takto sdružených investičních kuponů k zís- kání akcií širokého okruhu podniků privatizovaných s využitím kuponové metody ve smyslu ust. § 17 nař. vl. 383/91 Sb. 31.12.1991 - 30.11.1992
b)Přeskupování a obměna portofolia cenných papírů jejich prodejem a nákupem podle vývoje situace na kapitálovém trhu s cílem eli- minace rizika a zajištění pravidelných a nadprůměrných výnosů z majetku fondu při jeho současném zhodnocování. 31.12.1991 - 30.11.1992

Vedení firmy ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo.Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že za společnost podepisuje každý člen představenstva sanostatně, a činí tak způsobem, že k otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis, ke kterému může uvést svoji funkci. 31.10.2001 - 1.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva; k podpisu mohou připojit své jméno a funkci. 3.12.1999 - 31.10.2001
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostat- nému jednání i kteréhokoli svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 15.4.1998 - 3.12.1999
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Členové představenstva se podepisují tím způsobem, že k názvu fondu či otisku razítka připojí svůj podpis a mohou připojit i svoji funkci. 30.5.1997 - 15.4.1998
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva spo- lečně. Dále ji zastupuje v předmětu jejího podnikání, a to výhradně, statutární orgán smluvního správce, kterým je Investice - Portfolio a Partner, investiční společnost s.r.o se sídlem v Praze 2, Pod Karlovem 12, IČO 438 713 64, a to Ing. Jiří Mihola, CSc., bytem Praha 8, Mazurská 521 - jedna- tel, nebo prokurista fondu. 17.11.1993 - 30.5.1997
Společnost zastupují všichni členové představenstva, a to i samostatně. Dále ji zastupuje v předmětu jejího podnikání, a to výhradně, statutární orgán smluvního správce, kterým je Investice - Portfolio a Partner, Investiční spol. s r.o. se sídlem v Praze 2, Pod Karlovem 12, IČO 438 71 364. 30.11.1992 - 17.11.1993
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 31.12.1991 - 30.11.1992
Jméno: Ing. Ondřej Huslar 31.12.1991 - 30.11.1992
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jaselská 464/38, Praha 160 00
Jméno: Dr. David Kraft 31.12.1991 - 30.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nekázanka 877/17, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 31.12.1991 - 30.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Valentova 1731/21, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Beneš 31.12.1991 - 17.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Pavel Čížkovský 31.12.1991 - 19.9.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Bratří Čapků 1841/23, Praha 101 00
Jméno: Miroslav Kundera 30.11.1992 - 19.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vršovická 1461/64, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Steinich 17.11.1993 - 30.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jenečská 424/68, Praha 161 00
Jméno: JUDr. Pavel Čížkovský 19.9.1995 - 30.5.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Bratří Čapků 1841/23, Praha 101 00
Jméno: Ing. Dagmar Flanderková 19.9.1995 - 30.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Veronské nám. 332, Praha 109 00
Jméno: JUDr. Vladimír Koubek 30.5.1997 - 15.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: tř. 28. října 1295/19, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Eva Kamínková CSc. 30.5.1997 - 15.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod vilami 1193/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Šindelka 30.5.1997 - 15.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Janouchova 659/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Hájek 30.5.1997 - 15.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Minská 2785/5, Tábor 390 05
Jméno: Ing. František Dvořák 15.4.1998 - 15.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrabákova 1979/4, Praha 148 00
Jméno: Hana Zajícová 15.4.1998 - 15.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tehovská 2147/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Dvořák 15.4.1998 - 19.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrabákova 1979/4, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ivo Pastrňák CSc. 30.5.1997 - 3.12.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Nuselská 1495/64, Praha 140 00
Jméno: Hana Zajícová 15.4.1998 - 3.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tehovská 2147/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Patočka 19.11.1999 - 3.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Okružní 2163/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Oldřich Jesenský 3.12.1999 - 13.7.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.1999 do 28.12.2001
Ve funkci: od 31.8.1999 do 28.12.2001
Adresa: Matúškova 787/12, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Ondřej Pastrňák 3.12.1999 - 13.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nuselská 1296/65, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Ondřej Pastrňák 13.7.2002 - 30.8.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.1999
Ve funkci: od 28.12.2002
Adresa: Prosecká 685/111, Praha 190 00
Jméno: Jan Zajíc 3.12.1999 - 2.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2003
Adresa: Oblouková 1001/20, Praha 101 00
Jméno: Mgr. Ondřej Pastrňák 30.8.2002 - 22.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.1999
Ve funkci: od 28.12.2001
Adresa: Prosecká 685/111, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ivana Krejzlíková 2.9.2003 - 19.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 28.2.2005
Ve funkci: od 20.6.2003
Adresa: Stavitelská 1100/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaroslav Bažant 2.9.2003 - 2.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 20.5.2008
Ve funkci: od 20.6.2003 do 20.5.2008
Adresa: Padělky 290, Přísnotice 664 63
Jméno: Mgr. Ondřej Pastrňák 22.6.2004 - 2.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.1999 do 20.5.2008
Ve funkci: od 28.12.2001 do 20.5.2008
Adresa: Střížkovská 549/35, Praha 190 00
Jméno: Ing. Eva Kamínková CSc. 19.8.2005 - 2.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2005 do 20.5.2008
Ve funkci: od 1.3.2005 do 20.5.2008
Adresa: Vinohradská 3216/165, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jaroslav Bažant 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2008
Ve funkci: od 20.5.2008
Adresa: Padělky 290, Přísnotice 664 63
Jméno: Mgr. Ondřej Pastrňák 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2008
Ve funkci: od 5.6.2008
Adresa: Střížkovská 549/35, Praha 190 00
Jméno: Ing. Eva Kamínková CSc. 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2008
Ve funkci: od 20.5.2008
Adresa: Vinohradská 3216/165, Praha 100 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Suk 31.12.1991 - 17.11.1993
Adresa: 62, Krnsko 294 31
Jméno: JUDr. Olga Augustinová 31.12.1991 - 30.5.1997
Adresa: Křejpského 1507/31, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Sázel 31.12.1991 - 30.5.1997
Adresa: Píškova 1952/24, Praha 155 00
Jméno: Dr. Milada Bartošová 17.11.1993 - 30.5.1997
Adresa: nám.Zachariáše z Hradu 57 , Telč I Česká republika
Jméno: Věra Kohoutová 19.9.1995 - 30.5.1997
Adresa: Dreyerova 599/8, Praha 152 00
Jméno: Ing. Ivan Hayek 30.5.1997 - 24.11.1998
Funkce: Člen
Adresa: Brodského 1677/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Slavoj Czesaný DrCs 30.5.1997 - 3.12.1999
Funkce: Předseda
Adresa: Krkonošská 1607/10, Praha 120 00
Jméno: Ing. Marie Bohatá CSc. 30.5.1997 - 3.12.1999
Funkce: Člen
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ivan Hayek 24.11.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen
Adresa: Brodského 1677/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ivo Pastrňák CSc. 3.12.1999 - 2.9.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 20.6.2003
Ve funkci: do 20.6.2003
Adresa: Nuselská 1495/64, Praha 140 00
Jméno: Ing. Slavoj Czesaný DrSc. 3.12.1999 - 2.9.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 20.6.2003
Ve funkci: do 20.6.2003
Adresa: Krkonošská 1607/10, Praha 120 00
Jméno: Ing. Hana Zajícová 3.12.1999 - 2.9.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 20.6.2003
Ve funkci: do 20.6.2003
Adresa: Tehovská 2147/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivo Pastrňák CSc 2.9.2003 - 26.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.6.2003
Ve funkci: od 20.6.2003
Adresa: Nuselská 1495/64, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Anna Vopálenská 2.9.2003 - 26.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003
Ve funkci: od 20.6.2003
Adresa: Bílinská 515/6, Praha 190 00
Jméno: Matěj Pastrňák 2.9.2003 - 2.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Ve funkci: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Adresa: 1, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Jméno: Ing. Ivo Pastrňák CSc 26.3.2007 - 2.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Ve funkci: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Adresa: U Zahradního města 3190/2, Praha 106 00
Jméno: Mgr. Anna Vopálenská 26.3.2007 - 2.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Ve funkci: od 20.6.2003 do 12.5.2008
Adresa: U hráze 455/23, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivo Pastrňák CSc 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2008
Ve funkci: od 20.5.2008
Adresa: U Zahradního města 3190/2, Praha 106 00
Jméno: Matěj Pastrňák 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2008
Ve funkci: od 12.5.2008
Adresa: 1, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Jméno: Mgr. Anna Vopálenská 2.7.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.5.2008
Ve funkci: od 12.5.2008
Adresa: U hráze 455/23, Praha 100 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Pavla Oslerová 8.11.1994 - 30.5.1997
Adresa: Milady Horákové 2061, Kladno 272 01

Vlastníci firmy ODEON DATA SERVIS a.s. IČO: 44848331

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 7 000 000 Kč 100% 31.10.2001 - 1.10.2010
zakladni 70 760 000 Kč 100% 15.4.1998 - 31.10.2001
zakladni 70 760 000 Kč - 17.11.1993 - 15.4.1998
zakladni 100 000 Kč - 31.12.1991 - 17.11.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 140 000 6.6.2008 - 1.10.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 140 000 14.11.2007 - 6.6.2008
Prioritní akcie na majitele 50 Kč 140 000 19.10.2007 - 14.11.2007
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 140 000 1.7.2005 - 19.10.2007
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 140 000 31.10.2001 - 1.7.2005
Akcie na majitele 500 Kč 141 520 19.9.1995 - 31.10.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 70 760 17.11.1993 - 19.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 31.12.1991 - 17.11.1993

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ODEON DATA SERVIS a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ODEON DATA SERVIS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.