MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MOTOCO a.s. v likvidaci a bylo jí přiděleno IČO 26016966.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MOTOCO a.s. v likvidaci byla založena v roce 1999. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.

Základní údaje o MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.5.2010
Spisová značka: B 16234
IČO: 26016966
Obchodní firma: MOTOCO a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 2.11.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 2.11.1999
Datum zániku: 19.4.2011
Obchodní společnost MOTOCO a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, IČ: 260 16 966, se z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vymazává ke dni právní moci rozhodnutí o povolení návrhu na zápis výmazu. Právním dů vodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. 19.4.2011 - 19.4.2011
Rozhodnutím jediného společníka dne 20.7.2010 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 1.8.2010. 26.8.2010 - 19.4.2011
Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 40.804.618,-Kč (čtyřicet milionů osm set čtyři tisíce šest set osmnáct korun českých ) z dosavadní výše 658.139.000,- Kč ( šest set padesát osm milionů jedno sto třicet devět tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 617.334.382,- Kč ( šest set sedmáct milionů tři sta třicet čtyři tisíc tři sta osmdesát dva korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z akcií společnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 938,- Kč ( devět set třicet osm korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstř íku. Lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za nové akcie společnosti s novou jmenovitou hodnotou se stanoví v délce ( 30 ) dnů. Představenstvu společnosti se ukládá, aby po snížení základního kapitálu společnosti ( § 216 odst. 3 obchodního zák oníku) vyzvalo akcionáře způsobem stanoveným zákonem, aby ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady předložili akcie k jejich výměně za nové akcie společnosti s novou jmenovitou hodnotou. 29.7.2010 - 22.12.2010
Usnesení valné hromady ze dne 23.9.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada přijal dne 23.9.2002 toto rozhodnutí: 30.10.2002 - 16.12.2002
schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 557,139.000 ( pět set padesát sedm milionů sto třicet devět korun českých) na 658,130.000,-Kč ( šest set padesát osm milionů sto třicet devět tisít korun českých) za následujících podmínek: 30.10.2002 - 16.12.2002
upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští 30.10.2002 - 16.12.2002
celkový počet upisovaných akcií činí: 557.139 ( pět set padesát sedm tisíc sto třicet devět) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých). Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií, 30.10.2002 - 16.12.2002
vzhledem k tomu, že se oba stávající akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nově upisované akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti Tecumseh Products Company se sídlem 100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan 49286, Spojené státy americké, 30.10.2002 - 16.12.2002
úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Lovvels sdružení advokátů, Praha 1, Na Příkopě 22, ve lhůtě 15 (patnácti dnů ode dne, kdy byl předem určeným zájemcům doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, přičemž počátek lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem poštou, 30.10.2002 - 16.12.2002
úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady společnosti MOTOCO a .s. o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl prodán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti MOTOCO a.s. o zvýšení nákladního kapitálu do obchodního rejstříku, 30.10.2002 - 16.12.2002
emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, 30.10.2002 - 16.12.2002
upisování akcií, který upíše akcie je povinen splatit 30 % emisního kursu do třiceti dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený u HVB Bank Česká republika, a.s., pobočka České Budějovice, číslo účtu 310028-76/2700, zbývající část nejpozději do jenoho roku po jejich upsání na tentýž účet. 30.10.2002 - 16.12.2002
Jediný akcinář na místě valné hromady rozhodl dne 14. 8. 2000 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto: 1. Základní jmění se zvýší o částku Kč 100,OOO.OOO,- upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 100.000 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. 3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti podle ust. § 204a odst. 1 obch. zák. Jediný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upuštěno od zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akcií jinou osobou než jediným akcionářem, na základě veřejné výzvy či jinak se nepřipouští. 4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akacionář nepeněžitým vkladem části vlastního podniku, popsaným a oceněným znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí. 5. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu uvedeného v odst. 4 a schvaluje se též jeho ocenění znaleckými posudky ke dni 31.5. 2000, a to ve výši 242,877.000,-Kč. 6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění v částce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust. § 163a odst. 3 obch. zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. že emisní kurs činí 2.428,77 Kč a emisní ážio 1.428,77 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladu stanovenou shora uvedenými posudky a jeho hodnotou v den splacení ve smyslu ust. § 59 odst. 5 obch. zák. se vypořádá v souladu se stanovami společnosti. 22.8.2000 - 27.10.2000

Aktuální kontaktní údaje MOTOCO a.s. v likvidaci

Kontakty na MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 15.4.2010 - 15.4.2010
Sídlo: Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 15.4.2010 - 19.4.2011
Sídlo: Křižíkova 734/1 , České Budějovice 370 01 24.1.2002 - 15.4.2010
Sídlo: Křižíkova 734/1 , České Budějovice 370 01 22.8.2000 - 24.1.2002
Sídlo: Kněžskodvorská 2277/26 , České Budějovice 370 04 2.11.1999 - 22.8.2000

Obory činností MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 10.6.2009 - 19.4.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.6.2009 - 19.4.2011
kalibrace měřidel 17.3.2001 - 10.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 17.3.2001 - 10.6.2009
výroba strojírenských výrobků provozovaná průmyslovým způsobem 27.10.2000 - 10.6.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.11.1999 - 10.6.2009
Zprostředkovatelská činnost 2.11.1999 - 10.6.2009

Vedení firmy MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje každý z členů představenstva samostatně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 2.11.1999
Jméno: Ing. Zdeněk Daňha 2.11.1999 - 8.8.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Chalupy 350, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Ladislav Řídel 2.11.1999 - 8.8.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefy Kolářové 1006/8, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. František Lošek 2.11.1999 - 24.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Chalupy 351, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Ladislav Řídel 8.8.2001 - 25.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.1999 do 4.4.2005
Ve funkci: od 10.5.2001 do 4.4.2005
Adresa: Josefy Kolářové 1006/8, České Budějovice 370 11
Jméno: Eugene Wilbert Ohrmund 24.1.2002 - 25.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2001 do 16.3.2005
Adresa: Spojené státy americké
W 8285 Ash Road, Cascade, Wisconsin 530 11
Jméno: Paolo Mion 25.5.2005 - 1.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2005 do 7.10.2005
Ve funkci: od 21.4.2005 do 7.10.2005
Adresa: Italská republika
10123 Torino, Via della Rocca 21/A
Jméno: Carlo Ostino 25.5.2005 - 1.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2005 do 7.10.2005
Adresa: Italská republika
10020 Torino, Pecetto, Strada Rosero 74
Jméno: Ian Rowbotham 8.8.2001 - 1.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2001 do 9.11.2007
Adresa: Křenova 439/21, Praha 162 00
Jméno: Reiner Dienlin 10.5.2006 - 1.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2006 do 9.11.2007
Adresa: Spolková republika Německo
53175 Bonn, St Bad Godesberg, Leonardusstrasse 86
Jméno: Eva M.kalawski 1.7.2008 - 15.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Mary Ann Sigler 1.7.2008 - 19.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Ian Michael Stuart Downie 1.7.2008 - 19.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Eva M.kalawski 15.4.2010 - 19.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2007
Ve funkci: od 22.2.2010
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Jan Dušek 2.11.1999 - 27.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Branišovská 946/44, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Vlastimil Petrů 2.11.1999 - 23.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.3.2002
Ve funkci: do 27.3.2002
Adresa: Brodská 370, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Miloš Kříž 2.11.1999 - 23.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.3.2002
Adresa: Vodňanská 1028/7, České Budějovice 370 11
Jméno: Mgr. Jan Dušek 27.10.2000 - 23.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.3.2001
Adresa: Branišovská 946/44, České Budějovice 370 05
Jméno: David William Kay 27.5.2003 - 8.7.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2003 do 31.3.2004
Adresa: Spojené státy americké
9701 Newburg Highway, 49286, Tecumseh, Michigan
Jméno: Paolo Mion 27.5.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2003 do 18.4.2005
Adresa: Italská republika
10123 Torino, Via della Rocca 21/A
Jméno: Kent Benjamin Herrick 8.7.2004 - 1.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2004 do 9.11.2007
Adresa:
9693 Woodbend, Salina, Michigan 48176, Spojené státy americké
Jméno: James S.nicholson 23.8.2005 - 1.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2005 do 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Billmyer Highway, Britton, Michigan 49229
Jméno: Pavel Blažek 23.5.2003 - 15.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2003 do 30.4.2008
Adresa: Školní 292/10, České Budějovice 370 10
Jméno: Philip E.norment 1.7.2008 - 15.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Robert J.wentwort 1.7.2008 - 19.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2007
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Philip E.norment 15.4.2010 - 19.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2007
Ve funkci: od 8.4.2010
Adresa: Spojené státy americké
Beverly Hills, CA 90210, c/o Platinum Equity, LLC, North Crescent Drive 360, California
Jméno: Bryan Lee Kelln 15.4.2010 - 19.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2010
Adresa: Spojené státy americké
Santa Monica, CA 90402, 19th Street 470, California

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Aleš Novák 26.8.2010 - 19.4.2011
Adresa: 7 , 251 67 Pyšely Česká republika

Vlastníci firmy MOTOCO a.s. v likvidaci IČO: 26016966

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 617 334 000 Kč - 22.12.2010 - 19.4.2011
zakladni 658 130 000 Kč - 16.12.2002 - 16.12.2002
zakladni 658 139 000 Kč - 16.12.2002 - 22.12.2010
zakladni 101 000 000 Kč - 27.10.2000 - 16.12.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 2.11.1999 - 27.10.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 938 Kč 658 139 22.12.2010 - 19.4.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 658 130 16.12.2002 - 16.12.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 658 139 16.12.2002 - 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 101 000 27.10.2000 - 16.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 2.11.1999 - 27.10.2000

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MOTOCO a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MOTOCO a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.