Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany nad Jevišovkou IČO: 46900764

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Moravskoslezské cukrovary, a.s., která sídlí v obci Hrušovany nad Jevišovkou a bylo jí přiděleno IČO 46900764.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Moravskoslezské cukrovary, a.s. se sídlem v obci Hrušovany nad Jevišovkou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy pracovních strojů , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.5.1992
Spisová značka: B 850
IČO: 46900764
Obchodní firma: Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Moravskoslezské cukrovary, a.s., IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka B 850 vedená u Krajského soudu v Brně je právním nástupcem společnosti PERCA s.r.o., IČO: 26272954, se sídlem Cukrovarská 657, 671 6 7 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 41278 vedená u Krajského soudu v Brně a společnosti DELHIA SHELF s.r.o., IČO: 26425785, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 44616 vedená u Krajského soudu v Brně, které zanikly fúzí sloučením se společností Moravskoslezské cukrovary, a.s., a to s rozhodným dnem 1.3.2017. V rámci fúze sloučením přešlo na společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. jmění zanikajících společností PERCA s.r.o. a DELHIA SHELF s.r.o. 1.3.2017
Valná hromada společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. (dále jen Společnost) přijala dne 21.1.2016 následující usnesení: I. Údaj o osobě hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AGRANA Zucker GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň 1020, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku pod s p. zn. FN 51929 t (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů ze dne 14. 1. 2016, který byl předložen představenstvu Společnosti. Z celkového počtu 20.819.267 ks akcií emitovaných Společností vlastní Hlavní akcionář celkem 20.331.333 ks akcií, což představuje 97,66% podíl na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. II. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, přičemž vlast nické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. III. Určení výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 141,60 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 704/68/2015, ze dne 27. 11. 2015, vypracovaným společností ZNALEX, s. r. o., IČO: 26099306, se sídlem Praha Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 1 10 00. IV. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Banka), finanční prostředky ve výši 69.091.4 54,40 Kč potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 2 měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění, minimálně však po dobu 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zv eřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede Banka, tj. Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, a o způsobu výplaty bude každého akcionáře inform ovat prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na jeho adresu uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionářům fyzickým osobám bude protiplnění vyplaceno v hotovosti na kterékoliv pobočce společnosti Česká spořitelna, a.s. v České republice, ledaže akcionář písemně s ověřeným podpisem požádá o výplatu protiplnění bezhotovostním převodem a sdělí Bance své zúčtovací údaje. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky. Akcionářům právnickým osobám bude protiplnění vyplaceno bezhotovostním převodem na účet, který akcionář písemně s ověřeným podpisem sdělí Bance. Akcionářům právnickým osobám se sídlem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet v edený v peněžním ústavu na území České republiky. 26.1.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 17.6.2015. 16.7.2015 - 9.7.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 13.6.2014. 9.7.2014 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 16.6.2010. 30.6.2010 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 25.5.2009. 3.6.2009 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 14.06.2007. 23.7.2007 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 22.06.2006. 24.10.2006 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 15.06.2004. 1.9.2004 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve změně ze dne 24.06.2003. 24.9.2003 - 16.7.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění z 26.6.2000. 11.9.2000 - 16.7.2015
Společnost se sloučila a je právním nástupcem zrušených společností Cukrovar Uničov,a.s. se sídlem Hrušovany nad Jevišovkou, IČO 47 67 58 02 vedené dosud pod B 2898 Krajského obchodního soudu v Brně a 1.Slezská,a.s. se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou, IČO 44 26 51 66, vedené dosud pod B 3008 Krajského obchodního soudu v Brně. 31.12.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 30.6.1999. 31.12.1999 - 16.7.2015
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené mimořádnou valnou hromadou ze dne 30.11.1998. 22.6.1999 - 31.12.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998 následovně: 3.5.1999 - 22.6.1999
Mimořádná valná hromada akciové společnosti Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti na 207.021.300,-Kč upisováním nových akcií v rozsahu nejvýše 130.581.900,-Kč, a to vydáním nejvýše 433.000 kusů nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele a nejvýše 2.273 kusů nových zaknihovaných zaměstnaneckých akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé nové akcie na majitele i každé nové zaměstnanecké akcie bude 300,-Kč a emisní kurs vydání každé nové akcie na majitele i každé zaměstnanecké akcie bude činit 300,-Kč. 3.5.1999 - 22.6.1999
Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je posílení vybavení vlastním jměním, aby byla společnost schopna dále investovat nebo se i podílet na jiných vhodných společnostech. 3.5.1999 - 22.6.1999
Způsob a rozsah zvýšení. 3.5.1999 - 22.6.1999
zvýšení základního jmění bude provedeno podle § 203 Obchodního zákoníku, upisováním nových akcií v rozsahu nejvýše 130,581.900,-Kč, slovy:jednostotřicet milionů pětsetosmdesát jeden tisíc devětset korun českých. Každý akcionář má v prvním kole právo, v poměru svého podílu na základním jmění společnosti upsat část nových akcií. Zaměstnanecké akcie mohou být upisovány výhradně stávajícími akcionáři, vlastnícími zaměstnanecké akcie. Vlastníci zaměstnaneckých akcií mají předkupní právo pouze k novým zaměstnaneckým akciím. Nové akcie na majitele, které nebudou upsány s využitím předkupního práva, budou v bezprostředně následujícím druhém kole nabídnuty k upisování výhradně společnosti WTP PRAHA NEWCO s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1. Nově zaměstnanecké akcie, které v prvním kole nebudou upsány, mohou být ve druhém kole upsány výhradně akcionářům, vlastnícím zaměstnanecké akcie. Bude-li upsáno více nových zaměstnaneckých akcií, budou nové zaměstnanecké akcie upisovány proporcionálně k množství akcií, držených zájemci o jejich upsání. 3.5.1999 - 22.6.1999
Středisku cenných papírů bude podle § 209 odst.6 Obchodního zákoníku po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku dán příkaz k vydání nových akcií. 3.5.1999 - 22.6.1999
Druh, forma, podoba a počet nových akcií: Budou vydány pouze nové akcie a to: - nejvýše 433.000 ks /slovy: čtyřistatřicettři tisíce kusů/ nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele, - nejvýše 2.273 ks /slovy: dvatisíce dvěstěsedmdesáttři kusů/ nových zaknihovaných zaměstnaneckých akcií na jméno. 3.5.1999 - 22.6.1999
Jmenovitá hodnota každé nové akcie na majitele, jakož i každé nové zaměstnanecké akcie bude 300,-Kč /slovy: třista korun českých/. 3.5.1999 - 22.6.1999
Emisní kurs vydání každé nové akcie na majitele i každé zaměstnanecké akcie, bude činit 300,-Kč /slovy: třista korun českých/. 3.5.1999 - 22.6.1999
Opatření ke zvýšení základního jmění budou zahájena až poté co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního jmění, jakož i o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění. 3.5.1999 - 22.6.1999
Lhůta pro upisování nových akcií v prvním kole /lhůta pro uplatnění předkupního práva/ je 15 dnů ode dne, kdy byla představenstvem v obchodním věstníku zveřejněna informace o počátku běhu lhůty pro upisování. 3.5.1999 - 22.6.1999
Upisování nových akcií bude probíhat v pracovní dny od 8 do 10 hodin v sídle společnosti, a to v sekretariátě generálního ředitele společnosti. 3.5.1999 - 22.6.1999
Na jednu stávající akcii ve /snížené/ jmenovité hodnotě 300,-Kč /slovy: třista korun českých/ lze upsat 1,6994 /slovy: jedna celá šest tisícin devět set devadesát čtyři desetitisíciny/ nových akcií. Výsledek nárokovaného počtu se vždy zaokrouhluje na celá čísla dolů. 3.5.1999 - 22.6.1999
Představenstvo společnosti sdělí akcionářům v oznámení uveřejněném v obchodním věstníku výsledky upisování v prvním kole a zároveň nabídne společnosti WTP PRAHA NEWCO s.r.o. k upsání zbylé akcie stejným způsobem a na stejném místě do 15 dnů ode dne uveřejnění. 3.5.1999 - 22.6.1999
Upisování nad výše uvedenou částku se nepřipouští. 3.5.1999 - 22.6.1999
Cena za upsané nové akcie musí být uhrazena v plné výši do 15 dnů po upsání nových akcií na konto společnosti č.účtu 1004006316/5500 u banky Raiffeisenbank Brno. Variabilní symbol je u právnických osob IČO, u fyzických osob rodné číslo. 3.5.1999 - 22.6.1999
Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 30.11.1998. 28.4.1999 - 31.12.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998 o snížení základního jmění z důvodu krytí ztrát společnosti. Mimořádná valná hromada společnosti Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a.s. rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 178.358.600,- Kč, tj. na 76.439.400,- Kč, a to tím způsobem, že bude snížena jmenovitá hodnota všech akcií, které jsou k rozhodnému dni, tj. k 23.11.1998, ve vlastnictví akcionářů, z 1.000,- Kč na 300,- Kč, snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 18.2.1999 - 28.4.1999
Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválených mimořádnou valnou hromadou 4.11.1997. 3.3.1998 - 31.12.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění. 28.11.1997 - 3.3.1998
Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku 40,000.000,- Kč, tedy z výše 214,798.000,- Kč na 254,798.000,- Kč. 28.11.1997 - 3.3.1998
Forma akcií: Akcie jsou emitovány jako zaknihované cenné papíry zapsané ve Středisku cenných papírů. 28.11.1997 - 3.3.1998
Nominální hodnota jedné akcie činí: 1.000,- Kč. 28.11.1997 - 3.3.1998
Celkový rozsah emise činí: 40,000.000,- Kč nominální hodnoty akcií /40.000 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 28.11.1997 - 3.3.1998
Místo a lhůta pro upisování akcií: sídlo společnosti Hrušovany/Jev. I.kolo - 5.12.1997 od 10.00 hod. do 14.00 hod. - zde mohou vlastníci akcií, kteří vlastní ke 4.12.1997 akcie společnosti, uplatnit své předkupní právo k upsání akcií v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. Akcionáři upisují své akcie osobně, právnická osoba - zástupce. 28.11.1997 - 3.3.1998
II. kolo - 8.12.1997 od 10.00 hod. do 12.00 hod. - všechny akcie, které nebyly upsány v prvním kole, budou v tomto kole nabídnuty akcionářům, kteří upisovali v prvním kole. Jestliže budou všechny emitované akcie upsány, bude upisování ukončeno i před uplynutím lhůty určené k upisování. 28.11.1997 - 3.3.1998
III. kolo - 10.12.1997 - všechny neupsané akcie ve druhém kole, budou v sídle společnosti od 10.00 hod. do 12.00 hod. - nabídnuty k upsání akcionářům, kteří se zúčastnili druhého kola, akcionáři upisují akcie osobně, právnické osoby - zástupce. Formuláře k upisování akcií budou předány zájemcům v sídle společnosti v den upisování. 28.11.1997 - 3.3.1998
Místo pro splacení peněžitého vkladu: Komerční banka Znojmo, expozitura Hrušovany/Jevišovkou, číslo účtu 8904-741/0100, variabilní symbol u právnických osob IČO, u fyzických osob rodné číslo. Sto procent nominální hodnoty upsaných akcií splatí upisovatel do 30 dnů od upsání akcií. 28.11.1997 - 3.3.1998
Změna stanov čl. 15 odst. 3 valnou hromadou 27.6.1996. 10.9.1996 - 31.12.1999
Ke dni 20.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 4,6,15,16,19,23,24. 20.7.1995 - 31.12.1999
Akcie: 214 798 ks akcií na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kč, z toho 1 338 ks akcií zaměstnaneckých. 14.10.1994 - 20.7.1995
Akcie: 133 798 ks akcií na jméno ve jm. hodnotě 1 000,- Kč, z toho 1 338 ks akcií zaměstnaneckých. 6.9.1994 - 14.10.1994
Ke dni 29.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v čl. 2,9,11,14,33. 6.9.1994 - 31.12.1999
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku Cukrovar Uherské Hradiště, s.p., o.z. Hrušovany n. Je- višovkou. 26.3.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Výše základního jmění společnosti činí 134,143.000,-- Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovar Uherské Hradiště, s.p., o.z. Hrušovany n. Jevišovkou. 1.5.1992 - 26.3.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 134.143 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 26.3.1993
Dozorčí rada společnosti: - Ing. Josef O s t r ý , Náměšť na Hané, Nádražní 341 - Libuše N o v á k o v á , Šanov 294 - Doc. ing. Zdeněk M a t ě j k a,DrSc. Praha 10, Bulharská 4 1.5.1992 - 15.7.1993

Aktuální kontaktní údaje Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46900764
Obchodní firma: Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 14.10.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46900764
Firma: Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Hrušovany nad Jevišovkou
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 16.7.2015
Sídlo: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 11.9.2000 - 16.7.2015
Sídlo: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 6.9.1994 - 11.9.2000
Sídlo: Cukrovarská ul. , 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká republika
1.5.1992 - 6.9.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67

Obory činností Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2010
opravy pracovních strojů 30.6.2010
opravy pracovních strojů 30.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 24.10.2006 - 30.6.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 24.9.2003 - 30.6.2010
hostinská činnost 1.1.2001
provozování dráhy 1.1.2001
provozování drážní dopravy 1.1.2001
výroba tepla 1.1.2001
rozvod tepla 1.1.2001
výroba elektřiny 1.1.2001
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy 1.1.2001 - 1.9.2004
opravárenství a montáž vnitřních strojních zařízení (mimo úkonů uvedených v zákoně č. 455/1991 Sb., příloha 2, skupina 205) 1.1.2001 - 1.9.2004
provozování dráhy 1.1.2001 - 1.9.2004
provozování drážní dopravy 1.1.2001 - 1.9.2004
výroba tepla 1.1.2001 - 1.9.2004
rozvod tepla 1.1.2001 - 1.9.2004
výroba cukru, jeho modifikací, zpracování vedlejších produktů 1.1.2001 - 30.6.2010
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy 1.1.2001 - 30.6.2010
ubytovací zařízení (mimo hostinskou činnost) 1.1.2001 - 30.6.2010
opravárenství a montáž vnitřních strojních zařízení (mimo úkonů uvedených v zákoně č. 455/1991 Sb., příloha 2, skupina 205) 1.1.2001 - 30.6.2010
automatizované zpracování dat 1.1.2001 - 30.6.2010
úklidové práce 1.1.2001 - 30.6.2010
výkopové práce 1.1.2001 - 30.6.2010
finanční leasing 1.1.2001 - 30.6.2010
laboratorní rozborové činnosti pro zemědělce i ostatní organizace v oblasti zemědělství 1.1.2001 - 30.6.2010
výroba krmiv 1.1.2001 - 30.6.2010
poradenská činnost v oblasti zemědělství 1.1.2001 - 30.6.2010
finanční leasing 16.11.2000 - 30.6.2010
laboratorní rozborové činnosti pro zemědělce i ostatní organizace v oblasti zemědělství 16.11.2000 - 30.6.2010
výroba krmiv 16.11.2000 - 30.6.2010
poradenská činnost v oblasti zemědělství 16.11.2000 - 30.6.2010
provozování dráhy 11.9.2000
provozování drážní dopravy 11.9.2000
výroba tepla 11.9.2000
rozvod tepla 11.9.2000
výroba elektřiny 11.9.2000
hostinská činnost 25.1.1994
výroba tepelné a elektrické energie 15.7.1993 - 11.9.2000
výroba cukru, jeho modifikací, zpracování vedlejších produktů 15.7.1993 - 30.6.2010
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy 15.7.1993 - 30.6.2010
ubytovací zařízení (mimo hostinskou činnost) 15.7.1993 - 30.6.2010
opravárenství a montáž vnitřních strojních zařízení (mimo úkonů uvedených v zákoně č. 455/1991 Sb., příloha 2, skupina 205) 15.7.1993 - 30.6.2010
automatizované zpracování dat 15.7.1993 - 30.6.2010
úklidové práce 15.7.1993 - 30.6.2010
výkopové práce 15.7.1993 - 30.6.2010
1. Nákup zemědělských výrobků a surovin pro výrobu cukru a jeho modifikací, 2. Výroba chemických a biochemických výrobků a zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru, 3. Výroba cukru a jeho modifikací, 4. Agronomická, technologická a technická služba pro pěstitele cukrovky, 5. Obchodní činnost, 6. Výroba tepelné energie a elektrické energie, 7. Neveřejná silniční doprava nákladů, 8. Poskytování prací a služeb výpočetního střediska, 1.5.1992 - 15.7.1993
9. Provozování stravovacích, ubytovacích a sociálních zařízení, 10. Skladovací činnost, 11. Stavební činnost, 12. Opravárenská, servisní a montážní činnost, vývoj a doplňková výroba strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů, 13. Plnění povinností zřizovatele středního odborného učiliště pro přípravu mládeže pro dělnická povolání, 14. Provádění prací, výrob a služeb pro nár. výbory, org. a občany. 1.5.1992 - 15.7.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Identifikační číslo provozovny: 1007394846
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Vávrovická 273/87 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1007394854
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.10.1992

Živnost č. 2 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Identifikační číslo provozovny: 1007394846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.1.2001

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Cukrovarská 657 , Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Identifikační číslo provozovny: 1007394846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.1993

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Opravárenství a montáž vnitřních strojních zařízení (mimo úkonů uvedených v zákoně č. 455/91 Sb., příloha 2, skupina 205)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Zánik oprávnění: 11.1.2001

Živnost č. 6 Ubytovací zařízení (mimo hostinskou činnost)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba cukru, jeho modifikací, zpracování vedlejších produktů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy,

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba tepelné a elektrické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1992
Zánik oprávnění: 22.4.1993

Živnost č. 10 Úklidové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výkopové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 14.2.2001

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.6.1993
Zánik oprávnění: 14.2.2001

Živnost č. 14 Laboratorní rozborové činnosti pro zemědělce i ostatní organizace v oblasti zemědělství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Finanční leasing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba krmiv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poradenská činnost v oblasti zemědělství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba cukru
Výroba ostatních chemických výrobků
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti

Vedení firmy Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně. 17.3.2016
Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis vždy oba členové představens tva. 16.7.2015 - 17.3.2016
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda představenstva a nebo samostatně jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před stavenstvem písemně pověřen. 9.7.2014 - 16.7.2015
Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden č len představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.6.2010 - 9.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 30.6.2010
Jméno: Ing. Jiří Hollein 9.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2018
Ve funkci: od 26.6.2018
Adresa: Nádražní 12, Lednice 691 44
Jméno: Ing. Ružena Brádňanová 9.7.2018
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 26.6.2018
Ve funkci: od 26.6.2018
Adresa: 1. mája 629 , Hnúšťa Slovenská republika
Jméno: Ing. Adrián Šedivý 9.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2018
Adresa: Orgovánová 14 , 940 56 Nové Zámky Slovenská republika
Jméno: Ing. František Janeček 1.5.1992 - 15.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 60, Jiřice u Miroslavi 671 78
Jméno: František Gerža 1.5.1992 - 15.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cukrovarská 770, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Josef Lössl 1.5.1992 - 15.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 818, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Bořivoj Hladík 15.7.1993 - 6.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 137, Suchohrdly u Miroslavi 671 72
Jméno: Jan Feichtinger 15.7.1993 - 6.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cukrovarská 774, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: ing. Bořivoj Hladík 6.10.1993 - 14.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 137, Suchohrdly u Miroslavi 671 72
Jméno: František Gerža 15.7.1993 - 18.11.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Cukrovarská 770, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Josef Lössl 15.7.1993 - 18.11.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nádražní 818, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Zdeněk Herzog 15.7.1993 - 18.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Fučíka 833, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Dr.Ing. Manfred Reiff 6.9.1994 - 18.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tilakstr. 47 , Rakousko, Vídeň 21 Česká republika
Jméno: Zdeněk Herzog 18.11.1994 - 20.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Fučíka 836, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Dipl. Ing. Martin D O P P L E R 20.10.1994 - 24.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Waldgasse 1 , Rakousko, 2273 Hohenau Česká republika
Jméno: Josef Lössl 18.11.1994 - 24.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 818, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: František Gerža 18.11.1994 - 24.8.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Cukrovarská 770, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Dr.Ing. Manfred Reiff 18.11.1994 - 30.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tilakstr. 47 , Rakousko, Vídeň 21 Česká republika
Jméno: Dipl.Ing. Martin Doppler 24.1.1997 - 30.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Waldgasse 1 , Rakousko, 2273 Hohenau Česká republika
Jméno: Dipl.ing. Herbert Hlawati, Nar. 13.8.1961 24.8.1998 - 30.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
Bernhardsthal 98
Jméno: Dr.Ing. Manfred Reiff 30.11.1998 - 11.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tilakstr. 47 , Rakousko, Vídeň 21 Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Tobola 24.8.1998 - 20.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hamerská 629/48, Olomouc 779 00
Jméno: Dipl.Ing. Martin Doppler 30.11.1998 - 5.11.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Waldgasse 1 , Rakousko, 2273 Hohenau Česká republika
Jméno: Dipl. Ing. Herbert Hlawati 30.11.1998 - 1.9.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
Bernhardsthal 98
Jméno: Dr.Ing. Manfred Reiff 11.9.2000 - 1.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 15.4.2004
Adresa: Tilakstr. 47 , Rakousko, Vídeň 21 Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Tobola 20.8.2002 - 6.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 20.4.2006
Adresa: Hanáckého pluku 1162/10, Olomouc 779 00
Jméno: Dipl.Ing. Martin Doppler 5.11.2003 - 6.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2006
Adresa: Rakouská republika
Josef-Reither-Str.15b, 3430, Tulln a.d. Donau
Jméno: Dipl. Ing. Herbert Hlawati 1.9.2004 - 6.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.4.2006
Ve funkci: od 15.4.2004 do 22.2.2006
Adresa: Rakouská republika
Bernhardsthal 98
Jméno: Ing. Stanislav Tobola 6.6.2006 - 5.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006
Ve funkci: od 20.4.2006
Adresa: Hanáckého pluku 1162/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Beránek 6.6.2006 - 5.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 649/6, Brno 618 00
Jméno: Josef Lössl 6.6.2006 - 30.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006 do 16.6.2010
Ve funkci: od 20.4.2006 do 16.6.2010
Adresa: Nádražní 818, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Ing. Jiří Hollein 24.10.2006 - 30.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2006
Adresa: Nádražní 12, Lednice 691 44
Jméno: Ing. Jiří Beránek 5.6.2008 - 30.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006 do 16.6.2010
Adresa: Mezi Cestami 823, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Ing. Stanislav Tobola 5.6.2008 - 31.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006
Ve funkci: od 20.4.2006
Adresa: Václava III. 70/12, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Hollein 30.6.2010 - 16.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2006
Ve funkci: od 16.6.2010 do 18.6.2015
Adresa: Nádražní 12, Lednice 691 44
Jméno: Ing. Ružena Brádňanová 30.6.2010 - 16.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Adresa: 1.mája 629 , 981 01 Hnúšťa Slovenská republika
Jméno: Ing. Stanislav Tobola 31.8.2013 - 16.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006 do 17.6.2015
Ve funkci: od 20.4.2006 do 17.6.2015
Adresa: Václava III. 70/12, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Růžena Brádňanová 16.7.2015 - 16.7.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010
Ve funkci: od 18.6.2015
Adresa: 1. mája 629 , Hnúšťa Slovenská republika
Jméno: Ing. Jiří Hollein 16.7.2015 - 9.7.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2006 do 25.6.2018
Ve funkci: od 18.6.2015 do 25.6.2018
Adresa: Nádražní 12, Lednice 691 44
Jméno: Ing. Ružena Brádňanová 16.7.2015 - 9.7.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010 do 25.6.2018
Ve funkci: od 18.6.2015 do 25.6.2018
Adresa: 1. mája 629 , Hnúšťa Slovenská republika
Jméno: Ing. Adrián Šedivý 17.3.2016 - 9.7.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2016 do 25.6.2018
Ve funkci: od 1.3.2016 do 25.6.2018
Adresa: Orgovánová 14 , 940 56 Nové zámky Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mag. Andreas Schröckenstein 9.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2018
Ve funkci: od 26.6.2018
Adresa: Kottingbrunnerstrasse 37 , Bad Vöslau Rakouská republika
Jméno: Ing. Mag. Josef Herbert Eisenschenk 22.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2019
Adresa: Josef Reitherstrasse 13 , 3430 Tulln Rakouská republika
Jméno: Ing. Lubor Perháč 15.7.1993 - 15.7.1993
Adresa: Fedákova 4 , 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká republika
Jméno: Ing. Dušan Adamec 15.7.1993 - 6.9.1994
Adresa: Prokofjevova 14 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Lubor Perháč 15.7.1993 - 6.9.1994
Adresa: Fedákova 4 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Bronislav Formánek 15.7.1993 - 14.10.1994
Adresa: Drnholecká 586, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Mag.Dr. Walter Rothensteiner 6.9.1994 - 20.7.1995
Adresa: Bibesstrasse 10/11 , Rakousko, Vídeň Česká republika
Jméno: Ing. Alois Čaněk 14.10.1994 - 20.7.1995
Adresa: Mičurinova 1752/9, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Zdeněk Polívka CSc. 15.7.1993 - 31.12.1999
Adresa: Štolcova 841/81, Brno 618 00
Jméno: Dipl.Ing. Johan Marihart 6.9.1994 - 31.12.1999
Adresa: Straningerstr. 16 , Rakousko, Limberg/Maissau Česká republika
Jméno: Zdeněk Herzog 20.7.1995 - 31.12.1999
Adresa: J. Fučíka 836, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Mag. Walter Grausam 20.7.1995 - 31.12.1999
Adresa: Lindauergasse 5 , Vídeň, Rakousko Česká republika
Jméno: Libuše Nováková 15.7.1993 - 11.9.2000
Adresa: Komenského 294, Šanov 671 68
Jméno: Dipl.Ing. Johann Marihart 31.12.1999 - 11.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
Straningerstr. 16, Limberg/Maissau
Jméno: Libuše Nováková 11.9.2000 - 7.10.2005
Funkce: členka
Trvání členství: do 24.6.2005
Adresa: Komenského 294, Šanov 671 68
Jméno: Mag. Walter Grausam 31.12.1999 - 24.10.2006
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.6.2006
Adresa: Rakouská republika
Lindauergasse 5, Vídeň
Jméno: Dipl.Ing. Johann Marihart 11.9.2000 - 24.10.2006
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.6.2006
Adresa: Rakouská republika
Straningerstr. 16, Limberg/Maissau
Jméno: Dipl. Ing.Dr. Herbert Wesner 24.10.2006 - 5.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006 do 26.5.2008
Ve funkci: od 21.8.2006 do 26.5.2008
Adresa: Rakouská republika
Tulln, Reitherstrasse 13, 3430
Jméno: Mag. Gerhard Robl 24.10.2006 - 5.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006
Adresa: Rakouská republika
Leobendorf, Hofgartenstrasse 4/1, 2100
Jméno: Ing. Vladimír Zajac 7.10.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2005 do 19.5.2009
Adresa: Vávrovická 68/81, Opava 747 07
Jméno: Mag. Roman Knotzer 24.10.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006 do 25.5.2009
Adresa: Rakouská republika
Bad Sauerbrunn, Franz Lisztgasse 11, 7202
Jméno: Mag. Dipl. Ing. Dr. Fritz Gattermayer 24.10.2006 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006 do 25.5.2009
Adresa: Rakouská republika
Klosterneuburg, Dietrichsteingasse 9, 3400
Jméno: Jan Feichtinger 24.10.2006 - 5.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2006 do 9.9.2010
Adresa: Cukrovarská 774, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
Jméno: Mag. Gerhard Robl 5.6.2008 - 9.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2006 do 16.6.2014
Ve funkci: od 26.5.2008 do 16.6.2014
Adresa: Rakouská republika
Leobendorf, Hofgartenstrasse 4/1, 2100
Jméno: Ing. Jiří Beránek 5.10.2010 - 9.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2010 do 13.6.2014
Adresa: Mezi Cestami 823, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Ing. Jiří Beránek 9.7.2014 - 25.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014 do 25.6.2018
Ve funkci: do 25.6.2018
Adresa: Mezi Cestami 823, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Dipl. Ing. Martin Doppler 5.6.2008 - 9.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2008 do 25.6.2018
Adresa: Schalkgasse 2 , 1180 Wien Rakouská republika
Jméno: Mag. Andreas Schröckenstein 9.7.2014 - 9.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014 do 25.6.2018
Ve funkci: od 16.6.2014 do 25.6.2018
Adresa: Kottingbrunnerstrasse 37 , Bad Vöslau Rakouská republika
Jméno: Dipl. Ing. Martin Doppler 9.7.2018 - 22.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2018 do 24.6.2019
Adresa: Schalkgasse 2/21 , 1180 Vídeň Rakouská republika

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michal Chmel 9.7.2018
Adresa: Budišovská 551/1, Opava 747 06
Jméno: Mgr. Zdeněk Kubíček 1.1.2001 - 23.8.2001
Adresa: U Stadionu 570, Uničov 783 91
Jméno: Ing. Antonín Richter 1.1.2001 - 1.9.2004
Adresa: 174, Šumvald 783 85
Jméno: Ing. Jiří Beránek 23.8.2001 - 27.11.2004
Adresa: Elišky Krásnohorské 649/6, Brno 618 00
Jméno: Ing. Jan Hojgr 27.11.2004 - 16.7.2015
Adresa: Blodkovo náměstí 42/23, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jan Hojgr 16.7.2015 - 9.7.2018
Adresa: Blodkovo náměstí 42/23, Olomouc 779 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ružena Brádňanová
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Hollein
Člen statutárního orgánu: Ing. Adrián Šedivý

Vlastníci firmy Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 208 193 000 Kč - 31.12.1999
zakladni 207 021 000 Kč - 22.6.1999 - 31.12.1999
zakladni 76 439 400 Kč - 28.4.1999 - 22.6.1999
zakladni 254 798 000 Kč - 3.3.1998 - 28.4.1999
zakladni 214 798 000 Kč - 14.10.1994 - 3.3.1998
zakladni 133 798 000 Kč - 26.3.1993 - 14.10.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 10 Kč 20 819 267 11.9.2000
Akcie na majitele 10 Kč 20 747 047 31.12.1999 - 11.9.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 Kč 72 220 31.12.1999 - 11.9.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 300 Kč 3 611 22.6.1999 - 31.12.1999
Akcie na majitele 300 Kč 686 460 22.6.1999 - 31.12.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 300 Kč 1 338 28.4.1999 - 22.6.1999
Akcie na majitele 300 Kč 253 460 28.4.1999 - 22.6.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 253 460 3.3.1998 - 28.4.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 213 460 20.7.1995 - 3.3.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 338 20.7.1995 - 28.4.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 133 798 26.3.1993 - 6.9.1994

Sbírka Listin Moravskoslezské cukrovary, a.s. IČO: 46900764

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 850/SL 83 notářský zápis [NZ 545/2016] Krajský soud v Brně 1.3.2016 2.3.2016 30
B 850/SL 82 notářský zápis [NZ 159/2016], ostatní Krajský soud v Brně 22.1.2016 26.1.2016 149
B 850/SL 81 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.5.2015 2.7.2015 23.7.2015 2
B 850/SL 80 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 17.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 3
B 850/SL 79 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 17.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 4
B 850/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 18
B 850/SL 76 výroční zpráva [2015] za hospodářský rok 2014/15 (1.3.2014-28.2.2015) Krajský soud v Brně 15.5.2015 2.7.2015 23.7.2015 48
B 850/SL 75 výroční zpráva [2014]  k 28.2.2014 Krajský soud v Brně 13.5.2014 25.6.2014 18.9.2014 44
B 850/SL 74 notářský zápis stanovy, NZ 153/2014 Krajský soud v Brně 16.6.2014 25.6.2014 18.9.2014 37
B 850/SL 73 ostatní zápis o řádné VH, zpráva představenstva za uplynulý rok, zpráva dozorčí rady za uplynulý rok Krajský soud v Brně 17.6.2013 2.7.2013 10.7.2013 15
B 850/SL 72 ostatní oznámení o konání řádné VH 17.6.2013 Krajský soud v Brně 17.4.2013 2.7.2013 10.7.2013 1
B 850/SL 71 výroční zpráva [2013]  k 28.2.2013 Krajský soud v Brně 13.3.2013 2.7.2013 10.7.2013 42
B 850/SL 70 zpráva auditora k 28.2.2013 Krajský soud v Brně 13.3.2013 2.7.2013 10.7.2013 23
B 850/SL 69 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 19.6.2012 2.7.2012 4.7.2012 5
B 850/SL 68 ostatní - zpráva představenstva o podnikat. činnosti za uplyn. hosp. rok 2011/12 Krajský soud v Brně 2.7.2012 4.7.2012 4
B 850/SL 67 ostatní - určení auditora k ověření účetní závěrky + volba člena dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.7.2012 4.7.2012 1
B 850/SL 66 ostatní - zpráva dozorčí rady za uplynulý hosp. rok 2011/12 Krajský soud v Brně 2.7.2012 4.7.2012 1
B 850/SL 65 ostatní - návrh podnikatelské činnosti na rok 2012/13 Krajský soud v Brně 2.7.2012 4.7.2012 1
B 850/SL 64 ostatní - schválení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za uplyn. hosp. rok 2011/12 Krajský soud v Brně 2.7.2012 4.7.2012 4
B 850/SL 63 ostatní - oznámení o konání řádné VH v Obchodním věstníku Krajský soud v Brně 16.5.2012 2.7.2012 4.7.2012 1
B 850/SL 62 zpráva auditora k 29.2.2012 Krajský soud v Brně 3.4.2012 2.7.2012 4.7.2012 27
B 850/SL 61 výroční zpráva za hosp. rok 2011/12 (1.3.2011 - 29.2.2012) Krajský soud v Brně 3.4.2012 2.7.2012 4.7.2012 44
B 850/SL 60 výroční zpráva za hosp.rok 1.3.2010-28.2.2011 Krajský soud v Brně 15.3.2011 29.7.2011 44
B 850/SL 59 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 6.6.2011 22.6.2011 17
B 850/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.6.2010 2.7.2010 3
B 850/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.6.2010 2.7.2010 3
B 850/SL 56 ostatní - pověření Krajský soud v Brně 16.6.2010 2.7.2010 4
B 850/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.2010 2.7.2010 28
B 850/SL 54 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 142/2010 Krajský soud v Brně 16.6.2010 2.7.2010 6
B 850/SL 53 výroční zpráva k 28.2.2010 Krajský soud v Brně 15.3.2010 2.7.2010 38
B 850/SL 52 zpráva auditora k účetní závěrce k 28.2.2010 Krajský soud v Brně 12.3.2010 2.7.2010 30
B 850/SL 51 zpráva auditora k účetní závěrce k 28.2.2009 Krajský soud v Brně 13.3.2009 8.6.2009 30
B 850/SL 50 výroční zpráva od 1.3.2008 do 28.2.2009 Krajský soud v Brně 24.4.2009 8.6.2009 36
B 850/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.5.2009 8.6.2009 29
B 850/SL 48 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 154/2009 Krajský soud v Brně 25.5.2009 8.6.2009 7
B 850/SL 47 ostatní - odst. z fce člena dozorčí r. Krajský soud v Brně 25.5.2009 8.6.2009 2
B 850/SL 46 ostatní - odst. z fce člena dozorčí r. Krajský soud v Brně 5.1.2009 8.6.2009 2
B 850/SL 45 výroční zpráva -1.3.2007-29.2.2008 Krajský soud v Brně 28.3.2008 23.4.2009 36
B 850/SL 44 účetní závěrka -zpráva auditora k 29.2.2008 Krajský soud v Brně 14.3.2008 23.4.2009 30
B 850/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.4.2008 6.6.2008 2
B 850/SL 42 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 21.1.2008 6.6.2008 1
B 850/SL 41 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 172/08 Krajský soud v Brně 26.5.2008 6.6.2008 7
B 850/SL 40 výroční zpráva od 1.3.06 - 28.2.07 Krajský soud v Brně 15.3.2007 15.8.2007 35
B 850/SL 39 zpráva auditora k 28.02.07 Krajský soud v Brně 16.3.2007 15.8.2007 26
B 850/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2007 15.8.2007 29
B 850/SL 37 notářský zápis - rozhod.VH, NZ 182/07 Krajský soud v Brně 14.6.2007 15.8.2007 12
B 850/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2006 3.11.2006 29
B 850/SL 35 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 160/06 Krajský soud v Brně 22.6.2006 3.11.2006 11
B 850/SL 34 výroční zpráva k 28.2.2006 Krajský soud v Brně 3.11.2006 65
B 850/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.4.2006 9.6.2006 2
B 850/SL 32 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 22.2.2006 9.6.2006 1
B 850/SL 31 výroční zpráva -2004/2005 Krajský soud v Brně 18.3.2005 21.10.2005 53
B 850/SL 30 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 14.9.2004 6.12.2004 2
B 850/SL 29 ostatní - výpis z jedn. představenstva Krajský soud v Brně 7.9.2004 6.12.2004 1
B 850/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2004 6.9.2004 28
B 850/SL 27 notářský zápis -rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 15.6.2004 6.9.2004 8
B 850/SL 26 účetní závěrka -k 29.2.204 Krajský soud v Brně 26.3.2004 6.9.2004 20
B 850/SL 25 ostatní -zpráva o auditu Krajský soud v Brně 21.5.2004 6.9.2004 1
B 850/SL 24 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 15.4.2004 6.9.2004 1
B 850/SL 23 výroční zpráva -2003/2004 Krajský soud v Brně 6.9.2004 35
B 850/SL 22 ostatní -zpráva led. únor 03 Krajský soud v Brně 30.3.2003 7.10.2003 27
B 850/SL 21 ostatní -výr. zpráva 02 Krajský soud v Brně 30.3.2003 7.10.2003 26
B 850/SL 20 účetní závěrka -k 2802003 Krajský soud v Brně 27.3.2003 7.10.2003 20
B 850/SL 19 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 27.3.2003 7.10.2003 20
B 850/SL 18 notářský zápis -rozh.VH Krajský soud v Brně 24.6.2003 7.10.2003 9
B 850/SL 17 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 14.3.2002 23.8.2002 43
B 850/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 10.6.2002 23.8.2002 9
B 850/SL 15 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 29.3.2001 12.9.2001 45
B 850/SL 14 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 12.7.2001 12.9.2001 33
B 850/SL 13 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 24.3.2000 15.9.2000 19
B 850/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 31.3.2000 15.9.2000 23
B 850/SL 11 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 26.6.2000 15.9.2000 32
B 850/SL 10 účetní závěrka 1999 3x Krajský soud v Brně 31.3.2000 20.7.2000 56
B 850/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.6.1999 3.1.2000 42
B 850/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.4.1999 28
B 850/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.11.1998 24.2.1999 36
B 850/SL 6 účetní závěrka - osvědčení auditora Krajský soud v Brně 27.11.1998 24.2.1999 2
B 850/SL 5 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 11.5.1998 9.7.1998 17
B 850/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 16
B 850/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.2.1998 17
B 850/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 30.11.1992 26.2.1998 7
B 850/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.9.1996 26.2.1998 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Moravskoslezské cukrovary, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Moravskoslezské cukrovary, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.