Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" a bylo jí přiděleno IČO 47673753.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" byla založena v roce 1993. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob.

Základní údaje o Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 5.10.1993
Spisová značka: B 618
IČO: 47673753
Obchodní firma: Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost 5.10.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 5.10.1993
Datum zániku: 6.4.2013
Vymazává se ke dni právní moci z obchodního rejstříku Moravskočeská investiční společnost, a.s. " v likvidaci ", Frýdek-Místek, Kostíkovo nám. 646, PSČ 738 01, IČ 476 73 753 včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo na základě návrhu likvidátora po zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. 6.4.2013 - 6.4.2013
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 92/2010-7 ze dne 3.1.2012, které nabylo právní moci dne 11.2.2012, byl jmenován likvidátor společnosti. 5.3.2012 - 6.4.2013
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 78/2009-43 ze dne 13.4.2010 byl likvidátor Ing. Václav Khyn odvolán z funkce likvidátora. 28.6.2010 - 6.4.2013
Právní důvod zrušení společnosti: Obchodní společnost byla zrušena na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.12.2002 č.j. 29 Cm 11/98-71. 15.6.2005 - 6.4.2013
Právní důvod zrušení společnosti: Obchodní společnost byla zrušena na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.12.2002 č.j. 29 Cm 11/98-71 s tím, že likvidátorem společnosti byl soudem jmenován Ing. Vladimír Kubálek. 14.2.2003 - 15.6.2005
Dne 26.5.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.1998 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku mezi společností Moravskočeský investiční společnost a.s. jako prodávajícím a společností MCI HOLDING a.s. se sídlem Ostrava 1, Masná 4, PSČ 700 39, IČO 47673354 jako kupujícím. 29.10.1999 - 6.4.2013
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 8.4.1999 - 6.4.2013
Valná hromada společnosti dne 4.11.1996 rozhodla o zvýšení základního jmění. 8.4.1999 - 6.4.2013
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000,- Kč na novou výši 30.000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 8.4.1999 - 6.4.2013
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno emisí 300 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o nominální hodnotě každé z nich ve výši 90.000,- Kč. 8.4.1999 - 6.4.2013
3. Dosavadní akcionáři mají v souladu s ust. § 204a odst. 1 až 4 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie společnosti, a to v poměru jedné dosavadní akcie za jednu novou akcii o nominální hodnotě 90.000,- Kč. Toto své právo musí dosavadní akcionář uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po dni, v němž mu představenstvo společnosti doručí informaci o možnosti využít přednostní právo k úpisu akcií. Přednostní právo k úpisu akcií zaniká uplynutím lhůty, stanovené pro jeho vykonání. Přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, následující po dni, v němž byla akcionáři doručena písemná informace o možnosti uplatnit přednostní právo k úpisu akcií. 8.4.1999 - 6.4.2013
4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být upsány na základě dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Pokud nebude taková dohoda akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřena do 10 dnů ode dne, kdy zanikne přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií, budou všechny zbylé akcie nabídnuty jednotlivě stávajícím akcionářům, a to v sestupném pořadí od akcionáře s nejvyšším počtem akcií. Tito akcionáři mohou nabídnuté akcie upsat ve lhůtě 2 dnů ode dne učinění nabídky. 8.4.1999 - 6.4.2013
5. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude probíhat v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti. 8.4.1999 - 6.4.2013
6. Emisní kurs jedné akcie činí jak pro upisování akcií s využitím přednostního práva, tak pro upisování bez přednostního práva, 100% nominální hodnoty upisované akcie, tj. 90.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši do 7 dnů ode dne upsání akcií, a to na účet 13917002/7920, vedený ve FORESBANK, a.s., pobočka Frýdek - Místek. 8.4.1999 - 6.4.2013
Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 101/24877/1997 ze dne 19.3.1993 byla v souladu s ust. § § 37 odst. 1 písm. c), 37d odst. 2 zák.č. 248/92 Sb. zavedena ke dni 20.3.1997 nucená správa ve společnosti Moravskočeská investiční společnost, a.s. s tím, že činnost společnosti byla citovaným rozhodnutím omezena a spočívá ve zdržení se jakéhokoli nakládání s majetkem podílového fondu Bonus, Moravskočeské investiční společnosti, a.s.. Nucený správce: Ing. Zdeňka Doušková r.č. 555809/0285 bytem Praha, Ostromečská 1383/14 20.7.1998 - 26.7.2001

Aktuální kontaktní údaje Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci"

Kontakty na Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masná 1850/4 , Ostrava 702 00 8.4.1999 - 8.4.1999
Sídlo: Elišky Krásnohorské 404/8 , Ostrava 702 00 8.4.1999 - 8.4.1999
Sídlo: Kostíkovo nám. 646 , 738 01 Frýdek - Místek Česká republika
8.4.1999 - 6.4.2013
Sídlo: Masná 1324/1 , Ostrava 702 00 18.8.1994 - 8.4.1999
Sídlo: Bezručova 300 , Bohumín 735 81 5.10.1993 - 18.8.1994

Obory činností Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kolektivní investování, jehož výlučným předmětem je tímto zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty v souladu s § 2 zák. 248/92 Sb. 8.4.1999 - 6.4.2013
obhospodařování majetku podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů v souladu s ust. § 2 zák. 248/92 Sb. 8.4.1999 - 6.4.2013
a) kolektivní investování, t.j. shromažďování peněžních prostředků za účelem jejich investování do cenných papírů 5.10.1993 - 8.4.1999
b) správa majetku investičních fondů 5.10.1993 - 8.4.1999
c) vykonávání činností, které bezprostředně souvisí s činnostmi uvedenými pod písmeny a) a b) 5.10.1993 - 8.4.1999

Vedení firmy Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Evžen Stejskal 5.10.1993 - 8.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tyršova 1597/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vlasta Legerská 5.10.1993 - 8.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svat. Čecha 1075, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Alfonz Lukačin 5.10.1993 - 8.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šlikova 404/18, Praha 169 00
Jméno: Ing. Rostislav Majkút 8.4.1999 - 7.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeronýmova 426, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. František Černý 8.4.1999 - 6.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Vladimír Mika 8.4.1999 - 6.4.2013
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rezkova 2958/2, Ostrava 700 30

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Peter Hrinko 5.10.1993 - 17.3.1995
Funkce: předseda
Adresa: Moldavská 7, Košice , Slovenská republika Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Hefner 5.10.1993 - 8.4.1999
Funkce: člen
Adresa: 1. máje 706, Bohumín 735 31
Jméno: Ing. Vilém Littner 5.10.1993 - 8.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Mezi Cestami 702, Dolní Lutyně 735 53
Jméno: JUDr. Alexandr Zápotocký 17.3.1995 - 8.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Moldavská 33 , Košice, Slovenská republika Česká republika
Jméno: Ing. Vilém Littner 8.4.1999 - 5.3.2012
Funkce: člen
Adresa: Mezi Cestami 702, Dolní Lutyně 735 53
Jméno: Ing. Bohumil Hefner 8.4.1999 - 6.4.2013
Funkce: předseda
Adresa: 1. máje 706, Bohumín 735 31
Jméno: Ing. Petr Pivoda 8.4.1999 - 6.4.2013
Funkce: člen
Adresa: Jaromíra Matuška 12 , 700 30 Ostrava 3 Česká republika
Jméno: Ing. Vilém Littner 5.3.2012 - 6.4.2013
Funkce: člen
Adresa: Mezi Cestami 702, Dolní Lutyně 735 53

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
u osoby Ing. Vladimíra Kubálka se zapisuje den zániku funkce: 30. října 2003 22.6.2005
Jméno: Ing. Vladimír Kubálek 14.2.2003 - 22.6.2005
Adresa: Dělnická 202/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Václav Khyn 15.6.2005 - 28.6.2010
Adresa: 250, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Ing. Petr Klus CSc. 5.3.2012 - 6.4.2013
Adresa: Řeznická 33, Frýdek-Místek 738 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Členové představenstva mohou konat samostatně na základě zvláštních zplnomocnění. 5.10.1993
Jméno: Ing. Květoslava Dudová 5.10.1993 - 12.4.1994
Adresa: Rychvaldská 470 , Orlová-Lutyně Česká republika
Jméno: Ing. Květoslava Dudová 12.4.1994 - 8.4.1999
Adresa: Rychvaldská 470 , Orlová - Lutyně Česká republika

Vlastníci firmy Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO: 47673753

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč - 5.10.1993 - 6.4.2013

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci"


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.