MORAVAN akciová společnost Otrokovice IČO: 00010618

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MORAVAN akciová společnost, která sídlí v obci Otrokovice a bylo jí přiděleno IČO 00010618.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MORAVAN akciová společnost se sídlem v obci Otrokovice byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 29.12.1990
Spisová značka: B 219
IČO: 00010618
Obchodní firma: MORAVAN akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999, kterým bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady očástku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie aovyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií vcelkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné. 30.12.2006
Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005. 8.3.2005
Z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a získáníefektivních finančních prostředků k dalšímu rozvoji společnosti,k jejímu zapojení do celosvětového procesu globalizace formouvstupu zahraničního strategického partnera, k zajištěníprosperity společnosti a tak i vyššího zhodnocení akcií sezvyšuje základní jmění společnosti takto: 3.8.1999 - 30.12.2006
I. Částka zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti ve výši 509.222.000,- Kč bude vsouladu s tímto rozhodnutím zvýšeno peněžitým vkladem o částku640.000.000,- Kč (slovy šestsetčtyřicetmilionů korun českých)nebo k ní vztaženou alikvótní hodnotu v cizí měně na hodnotu1.149.222.000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipouští. 3.8.1999 - 30.12.2006
II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akciíPočet upisovaných akcií: 640 akcií (slovy šestsetčtyřicet)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun českých). 3.8.1999 - 30.12.2006
III. Druh, podoba a forma nových akciíVšechny nově upisované akcie budou:- kmenové akcie- listinné- akcie na jméno- veřejně neobchodovatelné. 3.8.1999 - 30.12.2006
IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníJediný akcionář v souladu s čl. 8 odst.3 Stanov společnostivzhledem k důležitému zájmu společnosti spočívajícím v zajištěnívstupu strategického zahraničního partnera rozhodl o vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií ve jmenovité hodnotě640.000.000,- Kč. Práva a povinnosti spojená s účastí na úpisunových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000,000,- Kč v celémrozsahu společnost SDC International, Inc. se sídlem USA, PalmBeach, FL 33480.Při hlasování na valné hromadě náleží na každých 1.000,- Kčjmenovité hodnoty akcií jeden hlas. 3.8.1999 - 30.12.2006
Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti MORAVAN akciováspolečnost, se sídlem Letiště 1578, Otrokovice, 765 81.Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 dnů počínající dnem právní mociusnesení Krajského obchodního soudu o povolení zápisu tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě tj. 1.000.000,- Kč(slovy jedenmilión korun českých)Akcie budou splaceny u peněžního ústavu: Chase Manhattan Bank,N.A., USA, č.účtu: 3231363892.Jestliže upisovatel nesplatí v zákonné lhůtě emisní kursupsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvoaby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy. Připorušení splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho částzaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5% ročně. 3.8.1999 - 30.12.2006
Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 30.7.1998. 13.1.1999
Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadoudne 11.6.1998. 13.1.1999
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionářespolečnosti ze dne 13.10.1997. 20.3.1998
A. Základní jmění společnosti MORAVAN akciová společnost sezvyšuje o částku 143,000.000,- Kč (slovy:jednostočtyřicetřimilióny korun českých), a to z dosavadníhodnoty základního jmění ve výši 366,222.000,- Kč (slovy:třistašedesátšestmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých) nanovou výši 509,222.000,- Kč (slovy:pětsetdevětmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 18.12.1997 - 20.3.1998
B. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,a to upsáním 143.000 kusů (slovy: jednostočtyřicettřitísíce)kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich1.000,- Kč (slovy: jedentisíc), emitovaných v zaknihovanépodobě. Emisní kurs jedné akcie na zvýšení základního jmění činí1.000,- Kč (slovy: jedentisíc). Akcie budou nabídnuty k úpisuspolečnosti AVAN a.s., se sídlem pod adresou Slušovice, NáměstíSvobody 57, okres Zlín, IČO: 63484358, jelikož předmětemnavrhovaných nepěněžitých vkladů společnosti AVAN a.s. dospolečnosti MORAVAN akciová společnost jsou i nemovitosti, kteréspolečnost MORAVAN akciová společnost nezbytně potřebuje prosvůj další podnikatelský rozvoj. 18.12.1997 - 20.3.1998
C. Emisní kurs všech upisovaných akcií na zvýšení základníhojmění bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře,společnosti AVAN a.s., přičemž předmět nepeněžitých vkladůtvoří: 18.12.1997 - 20.3.1998
1. a) Pozemky p.č. 1089, 1090, 1138, 1139, 1205, 1243, 1244,1325, 1369, 1395, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421,1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443,1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,1501, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1752, 1860, 1862,1863,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2090, 2091, 2092, 2544, 2545,2546, 2547, 2548, zapsané na LV č. 2793 (v roce 1995 zapsané naLV č. 3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu veZlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
b) Pozemky p.č. 611/4, 625/3, 664/2, 706/7, 706/10, 726/2,727/4, 742/2, 1223/4, 1223/5, 156, 162, 181, 212, 213, 244, 262,265, 266, 288, 289, 298, 299, zapsané na LV č. 385 (v roce 1995zapsané na LV č. 391) pro k.ú. a obec Podkopná Lhota uKatastrálního úřadu ve Zlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
c) Pozemky p.č.3093, 3095/3, 3097/3, 3097/4, 3097/5 díl 1, díl2, 3097/6, 3097/7, 3097/9, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5,3100/2, 3115/10, 3115/13, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3115/17,3115/21, 3115/22, 3115/35, 3115/37, 3115/38, 3115/39, 3115/40,3115/41, 3115/42, 3115/43, 3115/44, 3115/45, 3115/46, 3115/47,3115/48, 3115/49, 3115/50, 3115/51, 3115/52, 3115/53, 3115/54,3115/55, 3115/56, 3115/57, 3115/58, 3115/59, 3115/60, 3115/61,3115/62, 3115/63, 3115/64, 3115/65, 3115/66, 3115/67, 3115/68,3115/69, 3115/70, 3115/71, 3115/72, 3115/73, 3115/74, 3115/76,3115/77, 3115/82, 3115/85, 3115/88, 3115/89, 3115/90, 3115/94,3115/95, 3115/96, 3115/97, 3115/98, 3115/99, 3115/101,3115/103, 3115/104, 3115/105, 3115/106, 3115/107, 3115/108,3155/1, 3155/28, 3155/29, 3155/30, 3156 díl 1, díl 2, 3158/ díl1, díl 2, 3388, 3393, 3394, 2104, 2804, 1088, 267/2, 275/8,275/9, 3115/1, 3115/9, 3115/84, zapsané na LV č.2793 ( v roce1995 zapsané na LV č.3265) pro k.ú. a obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně, přičemž pozemky parc.č.267/2,275/8, 275/9, vznikly rozdělením původního pozemku p.č.267/2. 18.12.1997 - 20.3.1998
d) Pozemek p.č.375, zapsaný na LV č.2002 ( v roce 1995 zapsanýna LV 1958) pro k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice uKatastrálního úřadu ve Zlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
Shora popsané pozemky byly oceněny odbornými odhady soudníhoznalce ing. Zdeňka Vrby, bytem ulice Stará Tenice 1199, UherskéHradiště, na částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských) asoudního znalce p.Stanislava Sedláčka, bytem Sušice 34, Přerov,na částku 64,487.400,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy oceněníve výši částku 64,470.900,-Kč (slovy:šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských). 18.12.1997 - 20.3.1998
2. Peněžitá pohledávka, a to pohledávka společnosti AVAN a.s.za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,-Kč (slovy:osmdesáttřimilonypadesátčtyřítisícešestsetkorunčeských). Tatopeněžitá pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVANakciová společnost vznikla z titulu bezdůvodného obohaceníspolečnosti MORAVAN akciová společnost, neboť na základěrozhodnutí jediného akcionáře, (nesprávně označeného jakorozhodnutí valné hromady) společnosti MORAVAN akciová společnostze dne 11.12.1995, jímž byla v době rozhodnutí společnostINVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, se sídlem podadresou Senovážné nám. 32, 110 00 Praha l, IČO: 45316619, ozvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost,byly společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnostsplaceny upisované akcie na zvýšení základního jmění v nominálníhodnotě 83,054.600,- Kč nepeněžitým vkladem, a to postoupenímpohledávek společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, za společností MORAVAN akciová společnost ve výši47,268.801,- Kč a 35,785.799,- Kč. Usnesením Krajskéhoobchodního soudu v Brně č.j. Firm 3187/96 ze dne 10.10.1996 bylnávrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuzamítnut, důsledkem čehož byl zánik závazku společnostiMORAVAN akciová společnost emitovat upsané akcie z důvodudodatečné nemožnosti plnění s důsledky uvedenými v ust. § 351zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Postoupením výšeuvedených pohledávek na MORAVAN akciová společnost došlo kesplynutí práva věřitele a povinnosti dlužníka a pohledávky tedyzanikly podle ust. § 584 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění.Jelikož není možná naturální restituce, postupiteliresp.upisovateli výše uvedených pohledávek vznikla nová peněžitápohledávka za společnosti MORAVAN akciová společnost ve výši83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/. 18.12.1997 - 20.3.1998
Dle Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995,uzavřeného dne 12.12.1995, vstoupila do všech práv a povinnostíupisovatele - společnosti INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciováspolečnost, společnost AVAN a.s., na základě čehož se věřitelem uvedené pohledávky ve výši 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/ zaspolečností MORAVAN akciová spolelčnost stala společnost AVANa.s. Tato peněžitá pohledávka za společností MORAVAN akciováspolečnost byla oceněna odbornými odhady soudního znalce Ing.Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, načástku 80,563.000,- Kč /slovy:osmdesátmiliónůpětsetšedesáttřitisícekorunčeských/ a soudníhoznalce Ing. Yvety Janasové, bytem Bratrská 8, Přerov, na částku78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/, přičemžjediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši78,902.000,- Kč /slovy:sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/. 18.12.1997 - 20.3.1998
D. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je shora uvedenápohledávka o nominální hodnotě 83,054.600,- Kč /slovy:osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/, musíbýt splacen formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky do10 pracovních dní ode dne doručení pravomocného usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění.Nepeněžité vklady, jejichž předmětem jsou nemovitosti již bylysplaceny v plné výši na základě rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění ze dne 11.12.1995, upisovací listiny,prohlášení vkladatele a Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvěze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, jak vyplývá zpřiložených výpisů z katastru nemovitostí. 18.12.1997 - 20.3.1998
E. Částka 372.900,- Kč /slovy:třistasedmdesátdvatisícedevětsetkorunčeských/, představujícírozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladůve výši 143,372.900,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónytřistasedmdesátdvatísícedevětsetkorunčeských/ a celkovou jmenovitou hodnotou akcií,které mají být vydány upisovateli v souvislosti sezvýšením základního jmění ve výši 143,000.000,- Kč /slovy:jednostočtyřicettřimiliónykorunčeských/, bude převedena dorezervního fondu společnosti. 18.12.1997 - 20.3.1998
Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okresZlín, IČO 63 48 43 58 7.11.1997
Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtučlenů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost. 21.10.1997
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 14.12.1995. 11.10.1996 - 20.3.1998
Dozorčí rada:Jan Moravčík, Otrokovice, Hlavní 1250Vladimír Grebeníček, Staré Město u Uh. Hradiště, Nerudova 1406Miloš Maňásek, Bílovice - Včelany 311 5.10.1992 - 2.9.1994
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciovéspolečnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstvaa.s. AERO se sídlem v Praze. 29.12.1990
Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrnoje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky 29.12.1990

Aktuální kontaktní údaje MORAVAN akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00010618
Obchodní firma: MORAVAN akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Otrokovice
Vznik první živnosti: 31.12.1992
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00010618
Firma: MORAVAN akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Otrokovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Letiště 1578 , 765 02 Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 76502
4.1.2012
Sídlo: Letiště 1578 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Letiště 1578, okres Zlín, PSČ 76581
21.10.1997 - 4.1.2012
Sídlo: Otrokovice Česká republika
Otrokovice
29.12.1990 - 21.10.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Letiště 1578, Otrokovice 765 02

Obory činností MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství 13.1.1999
klempířství 13.1.1999
zednictví 13.1.1999
úklidové práce 13.1.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 13.1.1999
odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technickýchzařízení mimo výkon státního odborného dozoru 13.1.1999
správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytovéhofondu a svobodárny 13.1.1999
odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkouposuzování vlivů na životní prostředí 13.1.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštníchpředpisů s výjimkou nebezpečných odpadů 13.1.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.1.1999
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a reviznízkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 13.1.1999
provozování vodovodů a kanalizací 13.1.1999
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 13.1.1999
rozvod elektřiny 13.1.1999
rozvod tepla 13.1.1999
vývoj projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace akonstrukční změny letecké techniky 7.11.1997
letecká doprava a letecké práce 7.11.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.11.1997
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost 7.11.1997
zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační voblasti strojírenské výroby 7.11.1997
prodej a nákup licencí a know how a jiných nehmotných práv,správa ochranných známek 7.11.1997
organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb stím spojených 7.11.1997
pronájem movitých a nemovitých věcí 7.11.1997
služby spojené s řízením jakosti 7.11.1997
předkladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné 7.11.1997
automatizované zpracování dat a poskytování software 7.11.1997
výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky 7.11.1997
zámečnictví 7.11.1997
kovoobrábění 7.11.1997
výroba nástrojů 7.11.1997
silniční motorová doprava osobní 7.11.1997
silniční motorová doprava nákladní 7.11.1997
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 7.11.1997
personalizace platebních a identifikačních karet 7.11.1997
konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební aidentifikační karty, zpracování dat, software, výpočetnítechnika 7.11.1997
1. vývoj, výroba, montáž, prodej, opravy a servis letadel, jejichsoučástí a dílů včetně zajišťování obchodně technických služeb2. vývoj, výroba, montáž, prodej, opravy a servis bezpečnostníchpásů pro dopravní prostředky3. vývoj, výroba, montáž, prodej a servis strojů pro chemickéčištění a jejich dílů4. výroba a prodej nářadí, nástrojů, forem, modelů a šablon5. práce, výrobní povahy ve strojírenství6. zajišťování prací při hodnocení a zkoušení bezpečnostních pásůpro dopravní prostředky 29.12.1990 - 7.11.1997
7. zajišťování oprav a údržby strojů a zařízení8. nákup a prodej obchodního zboží souvisejícího s výrobnímprogramem společnosti9. provádění obchodní činnosti10.zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost11.pilotní příprava a výcvik posádek12.nepravidelná letecká doprava osob a nákladů13.zajišťování činností projektových, investičních,dokumentačních, patentových, konzultačních, revizních a přivzdělávání pracovníků v oblasti strojírenské výroby 29.12.1990 - 7.11.1997
14.prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv,správa ochranných známek15.práce a služby v oblasti automatizace řízení, výpočetnítechniky a reprografie16.provoz předškolních zařízení, správa podnikových ubytovacíchzařízení 29.12.1990 - 7.11.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.12.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.12.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

 • Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

 • Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

 • Pronájem movitých a nemovitých věcí

 • Personalizace platebních a identifikačních karet

 • Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

 • Automatizované zpracování dat a poskytování software

 • Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

 • Služby spojené s řízením jakosti

 • Úklidové práce

 • Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Letiště 1578 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1002300878
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

 • Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

 • Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem movitých a nemovitých věcí

 • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

 • Personalizace platebních a identifikačních karet

 • Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

 • Automatizované zpracování dat a poskytování software

 • Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

 • Služby spojené s řízením jakosti

 • Úklidové práce

 • Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování: 3.12.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.1995

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.8.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.1998

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.1998

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.1998

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.1998

Živnost č. 10 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.1998

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1998

Živnost č. 12 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.12.1992
Zánik oprávnění: 1.8.1996

Živnost č. 15 Letecká doprava a letecké práce.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.1993
Zánik oprávnění: 1.4.1997

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.1997
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 24 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Personalizace platebních a identifikačních karet

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Automatizované zpracování dat a poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 20.10.2001

Živnost č. 30 Služby spojené s řízením jakosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1997
Zánik oprávnění: 19.12.2000

Živnost č. 36 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1998
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 37 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 19.12.2000

Živnost č. 40 Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Úklidové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.1998
Zánik oprávnění: 20.10.2001

Živnost č. 44 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1998
Zánik oprávnění: 25.1.2002

Živnost č. 45 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.2001
Zánik oprávnění: 18.12.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pokrývačské práce
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Úklidové činnosti
Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Vedení firmy MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Beran 18.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009
Adresa: Moravská 40 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Moravská 40, PSČ 56002
Jméno: Oksana Klimová 28.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009
Adresa: 571 01 Městečko Trnávka - Mezihoří 14 Česká republika
Městečko Trnávka - Mezihoří 14, PSČ 57101
Jméno: Ing. Milan Bellay 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: předseda předst. a ředitel
Adresa: Mladcová 153 , Zlín Česká republika
Zlín, Mladcová 153
Jméno: Ing. Luboš Joska 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Zimního stadionu 1091 , Zlín Česká republika
Zlín, U Zimního stadionu 1091
Jméno: Ing. Vladimír Otřísal 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trávníky 1176 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Trávníky 1176
Jméno: Ing. Miroslav Kotolán 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 4562 , Zlín Česká republika
Zlín, Slunečná 4562
Jméno: Vladimír Němec 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 301 , Halenkovice Česká republika
Halenkovice 301
Jméno: Ing. Jan Zeman 29.12.1990 - 5.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čs. armády 369 , Odolena voda Česká republika
Odolena voda, Čs. armády 369
Jméno: Ing. Josef Brázdil 29.12.1990 - 2.9.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Větrná 4607 , Zlín Česká republika
Zlín, Větrná 4607
Jméno: Milan Charvát 5.10.1992 - 2.9.1994
Funkce: předseda předst. a ředitel
Adresa: Absolonova 4 , Brno Česká republika
Brno, Absolonova 4
Jméno: Petr Kousal 5.10.1992 - 2.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gorkého 3394 , Zlín Česká republika
Zlín, Gorkého 3394
Jméno: Ing. Zdeněk Motalík 5.10.1992 - 2.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komornická 32 , Praha Česká republika
Praha, Komornická 32
Jméno: Ing. Michal Černý 5.10.1992 - 2.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická 29
Jméno: Ing. Jan Bartoň 5.10.1992 - 2.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vyžlovská 2246 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2246
Jméno: Ing. Pavel Svatoš 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Novosibiřská 858 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novosibiřská 858
Jméno: Jan Hubík 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: tř. T. Bati 3890 , Zlín Česká republika
Zlín, tř. T. Bati 3890
Jméno: Ing. Jindřich Kapoun 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mádrova 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mádrova 4
Jméno: Doc.Ing. František Čuba CSc. 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 70 , Neubuz Česká republika
Neubuz 70
Jméno: Pavel Drha 11.10.1996 - 3.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 337 , Zádveřice Česká republika
Zádveřice 337
Jméno: Ing. Josef Panáček 11.10.1996 - 3.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Seifertova 1418 , Staré Město Česká republika
Staré Město, Seifertova 1418
Jméno: Jan Hubík 11.10.1996 - 15.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zatloukalova 468 , Luhačovice Česká republika
Luhačovice, Zatloukalova 468, okres Zlín
Jméno: Ing. Václav Šimek 3.4.1998 - 14.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Švermova 434 , Tlumačov Česká republika
Tlumačov, Švermova 434
Jméno: Ing. Libor Soska 3.4.1998 - 18.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 10.5.2003
Ve funkci: do 10.5.2003
Adresa: Osvobození 624 , Slavičín Česká republika
Slavičín, Osvobození 624, okres Zlín
Jméno: Ing. Tomáš Štefánek 15.7.1999 - 18.2.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.9.2004
Ve funkci: do 30.9.2004
Adresa: 569 , Velká nad Veličkou Česká republika
Velká nad Veličkou 569, okres Hodonín
Jméno: Oksana Klimová 18.2.2010 - 28.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009
Adresa: Mezihoří 14 , 571 01 Moravská Třebová - Městečko Trnávka Česká republika
Moravská Třebová - Městečko Trnávka, Mezihoří 14, PSČ 57101
Jméno: Jan Bureš 18.2.2010 - 11.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009 do 4.1.2010
Adresa: Černokostelecká 29 , 100 00 Praha Česká republika
Praha, Černokostelecká 29, PSČ 10000

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Mazel 28.12.2011
Funkce: člen
Adresa: 768 21 Bělov 49 Česká republika
Bělov 49, PSČ 76821
Jméno: Ing. Patrik Joachimczyk 21.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Peroutkovo nábřeží 374 , 760 01 Zlín Česká republika
Peroutkovo nábřeží 374, Příluky, 760 01 Zlín
Jméno: Jaroslav Mrázek 20.2.2016
Funkce: člen
Adresa: 117 , 763 01 Sazovice Česká republika
č.p. 117, 763 01 Sazovice
Jméno: Pavel Drha 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: 337 , Zádveřice Česká republika
Zádveřice 337
Jméno: JUDr. Petr Hůla 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: člen
Adresa: 588 , Mníšek pod Brdy Česká republika
Mníšek pod Brdy 588
Jméno: Ing. Jan Moravčík 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Hlavní 1250 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Hlavní 1250
Jméno: Ing. Jiří Tesař CSc. 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: předseda
Adresa: Arbesovo n. 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Arbesovo n. 10
Jméno: Ing. Petr Dědek 2.9.1994 - 11.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Dukelská 273 , Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Dukelská 273
Jméno: Ing. Stanislav Bouřa 11.10.1996 - 21.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Na stráni 662 , Uherské Hradiště-Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště-Mařatice, Na stráni 662
Jméno: Vladimír Němec 2.9.1994 - 13.1.1999
Funkce: člen
Adresa: 301 , Halenkovice Česká republika
Halenkovice 301
Jméno: Doc.Ing. František Čuba CSc. 11.10.1996 - 13.1.1999
Funkce: předseda
Adresa: 70 , Neubuz Česká republika
Neubuz 70, okres Zlín
Jméno: Ing. Stanislav Bouřa 21.10.1997 - 13.1.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Na stráni 662 , Uherské Hradiště-Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště-Mařatice, Na stráni 662
Jméno: Ing. Jiří Tesař CSc. 21.10.1997 - 13.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Arbesovo náměstí 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Arbesovo náměstí 10
Jméno: Ing. Pavel Svatoš 21.10.1997 - 13.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Novosibiřská 858 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novosibiřská 858
Jméno: Ing. Patrik Joachimczyk 13.1.1999 - 21.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Příční 151 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Příční 151, PSČ 76701
Jméno: Milan Mazel 21.10.1997 - 28.12.2011
Funkce: člen
Adresa: 49 , Bělov Česká republika
Bělov 49, okres Kroměříž
Jméno: Ing. Patrik Joachimczyk 21.12.2011 - 21.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Příčná 151 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Příčná 151, PSČ 76701
Jméno: Jaroslav Mrázek 13.1.1999 - 20.2.2016
Funkce: člen
Adresa: 117 , 763 01 Sazovice Česká republika
Sazovice 117, okres Zlín, PSČ 76301

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Beran
Člen statutárního orgánu: Oksana Klimová

Vlastníci firmy MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 509 222 000 Kč 100% 20.3.1998
zakladni 509 222 000 Kč 100% 20.3.1998 - 20.3.1998
zakladni 366 222 000 Kč 100% 7.11.1997 - 20.3.1998
zakladni 366 222 000 Kč - 29.12.1990 - 7.11.1997

Sbírka Listin MORAVAN akciová společnost IČO: 00010618

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 219/SL 33 ostatní -usnesení KS v Brně Krajský soud v Brně 4.1.2010 2.2.2010 2
B 219/SL 32 ostatní -usnesení KS v Brně Krajský soud v Brně 21.10.2009 2.2.2010 3
B 219/SL 31 ostatní -usn. zproš. a ust. likvidátor Krajský soud v Brně 22.12.2005 28.3.2006 2
B 219/SL 30 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 29.6.2005 3.1.2006 11
B 219/SL 29 usn. o konkursu a vyrovn. -prohlášení Krajský soud v Brně 21.8.2002 18.7.2005 15
B 219/SL 28 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 26.6.2004 28.12.2004 12
B 219/SL 27 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 18.3.2004 12
B 219/SL 26 usn. o konkursu a vyrovn. - se prohlašuje Krajský soud v Brně 21.8.2002 28.8.2002 15
B 219/SL 25 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení Krajský soud v Brně 7.6.2002 16.7.2002 15
B 219/SL 24 účetní závěrka -výr.zpráva 1998 Krajský soud v Brně 29.6.1999 4.4.2000 30
B 219/SL 23 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 19.7.1999 4.8.1999 21
B 219/SL 22 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 30.7.1998 4.3.1999 2
B 219/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.8.1998 4.3.1999 25
B 219/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 11.6.1998 4.3.1999 29
B 219/SL 19 ostatní - smlouva o postoupení pohled. Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 4
B 219/SL 18 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 2
B 219/SL 17 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 5
B 219/SL 16 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.2.1998 5.5.1998 5
B 219/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 24
B 219/SL 7 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 8.1.1997 23.2.1998 2
B 219/SL 6 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 30.10.1997 23.2.1998 2
B 219/SL 5 ostatní - návrh na zápis rozhodnutí Krajský soud v Brně 30.10.1997 23.2.1998 5
B 219/SL 3 ostatní - porotokol Krajský soud v Brně 30.8.1996 23.2.1998 2
B 219/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání doz. rady Krajský soud v Brně 15.1.1997 23.2.1998 1
B 219/SL 14 účetní závěrka Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 23
B 219/SL 13 posudek znalce - 4-09/97 Krajský soud v Brně 24.9.1997 23.2.1998 41
B 219/SL 12 posudek znalce - 93/97 Krajský soud v Brně 24.9.1997 23.2.1998 42
B 219/SL 11 posudek znalce - 93/97 Krajský soud v Brně 25.9.1997 23.2.1998 32
B 219/SL 10 posudek znalce č.4-09/97 Krajský soud v Brně 26.9.1997 23.2.1998 91
B 219/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.1.1997 23.2.1998 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MORAVAN akciová společnost


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MORAVAN akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.