MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo Praha 10 IČO: 00027634

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo, která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 00027634.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1951. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 86 osob.

Základní údaje o MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 12.6.1951
Spisová značka: DrXCIX 86
IČO: 00027634
Obchodní firma: MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo 12.6.1951
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 12.6.1951
Nedělitelný fond: 1 178 000,- Kč 30.7.1993
Usnesením II.valné hromady a čl.schůze družstva konané dne8.9.1992 byly přijaty nové stanovy družstva. 2.11.1992
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrůdružstva. 2.11.1992
Představenstvo se skládá z 5 členů. 2.11.1992 - 30.7.1993
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 2.11.1992 - 30.7.1993
Usnesením výroční členské schůze konané dne 27.3.1991 bylypřijaty nové stanovy družstva. 6.9.1991
Představenstvo družstva se skládá ze 7 až 9 členů. 6.9.1991 - 2.11.1992
Usnesením výroční členské schůze konané dne 22.3.1990 bylaschválena změna čl.2 stanov družstva, změna čl.5 odst.1, čl.21odst.2 stanov družstva se týká vnitřních poměrů družstva. 28.4.1990
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 17.3.1989byla 12.6.1989 schválena změna čl.2 stanov družstva. 15.6.1989
Usnesením členské schůze družstva konané dne 10.11.1988 bylyschváleny nové stanovy družstva, a to s účinností od 1.1.1989. 6.12.1988
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.12.1988
Usnesením člůenské schůze konané dne 22.9.1987 byl přijatdopplněk čl.2 odst.1 stanov družstva, schválený Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 14.10.1987. 23.10.1987
Usnesením členské schůze konané dne 15.9.1986 byla přijatazměna čl.2 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 15.10.1986. 17.10.1986
Usnesením výroční členské schůze ze dne 31.3.1981 byla přijatazměna čl.4 odst.1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g), čl.49 písm.a),čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1 stanov družstva schválená Českýmsvazem výrobních družstev v Praze 9.4.1981. 5.5.1981
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.5.1981
Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1980 byla přijatazměna stanov čl.1 odst.1 schválená Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 13.3.1981. 23.3.1981
Usnesením výrobní členské schůze ze dne 4.1.1980 byla přijatazměna stanov čl.2 odst.1 schválená Českým svazem výrobníchdružstev dne 22.1.1980. 5.2.1980
Usnesením členské schůze konané dne 27.9.1979 a se souhlasemČeského svazu výrobních družstev v Praze ze dne 21.12.1979 čj.E0442/22-131/79 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1980 toto družstvo jakopřejímající s družstvem Drutex, výrobní družstvo v Praze sesídlem Praha 1, Vodičkova 36 jako družstvem přejímaným. 4.2.1980
Usnesením výroční členské schůze ze dne 4.4.1978 byla přijatazměna čl.43 odst.2, 72 odst.2 stanov družstva schválená Českýmsvazem výrobních družstev ze dne 3.5.1978.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.5.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.9.1975 byly přijatynové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne5.11.1975. 1.12.1975
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 1.12.1975
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 let odvzniku členského poměru. 1.12.1975 - 2.11.1992
Usnesením výroční členské schůze ze dne 16.dubna 1971 bylypřijaty změny stanov družstva, schválené Českým svazemvýrobních družstev dne 27.4.1971. 15.6.1971
Ostatní údaje těchto změn stanov se týkají vnitřních poměrůdružstva. 15.6.1971
Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11 členů. 15.6.1971 - 6.9.1991
Usnesením výroční členské schůze delegátů konané dne 17.3.1970byly přijaty nové stanovy družstva, schválené Českým svazemvýrobních družstev ze dne 16.4.1970.Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrůdružstva. 23.4.1970
Usnesením členské schůze ze dne 5.4.1968 byly změněny články 2odst.1, čl.3 odst.1, čl.9 odst.1, vložen nový článek 16a azměněn čl.59 odst.5 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.5.1968
Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1967 byly změněny články 1,2 odst.1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c), d) a odst.2, 14, 42odst.1, 44 odst.4, nově článek 47a), 53 odst.3, 54 posledníodstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5,7, 8, 9, 12, 13, 15. 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanovdružstva.Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobnbíchdružstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstvs. 6.5.1967
Usnesením členské schůze ze dne 22.4.1966 byl změněn článek 60stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 29.4.1966
Usnesením členské schůze ze dne 14.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 20.12.1965 splatností od 1.ledna 1966. 21.12.1965
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. 21.12.1965
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10členů. 21.12.1965 - 15.6.1971
Usnesením mimořádné valné hromady družstva konané dne 28.12.1964a se schválením Městského svazu výrobních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle § 91 zák.č.109/64 Sb. ke dni1.ledna 1965 toto družstvo jako družstvo přejímající sdružstvem: "Oděv Praha, lidové výrobní družstvo v Praze", jakodružstvem přejímaným,. 21.1.1965
Usnesením valné hromady ze dne 22.března 1963 byly změněnyčlánky 30, 33 odst.6, 34 odst.3, 36 odst.4 a 37 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.4.1963
Usnesením valné hromady konané dne 26.11.1959 a se schválenímÚstředního svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák.č.53/1954 Sb. ve znění zák.č.20/56Sb. ke dni 1.ledna 1960 s tímto družstvem jako přejímajícímdružstvo: Lidové výrobní družstvo krejčí - Nusle jakopřejímané. 3.2.1960
Rozhodnutím valné hromady konané dne 29.9.1958 byly přijaty novéstanovy. 14.10.1958
Výbor je nyní představenstvem. 14.10.1958
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.10.1958
Představenstvo má 5 až 9 členů. 14.10.1958 - 21.12.1965
Usnesením valné hromady ze dne 12.3.1956 byly přijaty novéstanovy. 16.5.1956
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 16.5.1956 - 2.11.1992
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 16.5.1956 - 1.12.1975
Výbor má 5 až 9 členů. 16.5.1956 - 14.10.1958
Usnesením valné hromady ze dne 15.1201953 byly přijaty novéstanovy. 17.2.1954
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do jednoho roku odpřijetí za člena. 17.2.1954 - 2.11.1992
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 17.2.1954 - 16.5.1956
Výbor se skládá ze sedmi členů. 17.2.1954 - 16.5.1956
Usnesením valné hromady, konané dne 30.3.1952 byly přijatystanovy lidového družstva. 23.4.1952
Členský podíl 500,- Kčs, splatný do jednoho roku od přijetí začlena. 23.4.1952 - 17.2.1954
Představenstvo se skládá ze 7 členů. 23.4.1952 - 17.2.1954
Výměrem ministerstva lehkého průmyslu z 6.2.1951 čj.217.471/1951a-IV/2 rozšířeného výměrem z 11.6.1951 č.j.232.799/1951-a-IV/2splynula podle §§ 21, 22 a 25 vl.nař.č.259/39 Sb. ve zněnívl.nař.č.291/44 Sb. s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím následující družstva, jako družstva zrušovaná:1) Výrobní a nákupní družstvo dělníků krejčovských v Praze VII.,zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII.Vinařská 16 a2) Výrobní, nákupní a prodejní družstvo krejčí v Praze, zapsanéspolečenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII., Haškova10.Tímto zápisem přecházejí všechna práva a závazky zrušovanýchdružstev na přejímající družstvo v rozsahu v jakém dosudpříslušela zrušovaným družstvům. 9.8.1951
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 16.2.1904. 12.6.1951
Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. 12.6.1951 - 17.2.1954
Členský podíl ve výši 200,- Kčs jest splatný ihned po přijetí začlena. 12.6.1951 - 23.4.1952
Správou družstva pověřen náhradní orgán. 12.6.1951 - 23.4.1952

Aktuální kontaktní údaje MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00027634
Firma: MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1980

Kontakty na MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U vršovického nádraží 30 , 101 00 Praha 10 Česká republika
U vršovického nádraží 30/30, Vršovice, 101 00 Praha 10
4.11.2016
Sídlo: U Vršovického nádraží 30 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Vršovického nádraží 30
31.1.1997 - 4.11.2016
Sídlo: Vladislavova 16 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vladislavova 16
12.6.1951 - 31.1.1997

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U vršovického nádraží 30/30, Praha 101 00

Obory činností MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
krejčovství 30.7.1993 - 21.7.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zák.č.455/91 Sb., o živnostenskémpodnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 30.7.1993 - 21.7.2006
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalšíchpředmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož iposkytování služeb souvisejících 2.11.1992 - 30.7.1993
maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických čifyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s nímsouvisející služby vykonávané např. formou obstarávánízáležitostí či jinými dalšími zákonem dovolenými formami 2.11.1992 - 30.7.1993
provozování služeb v oboru krejčovském 2.11.1992 - 30.7.1993
spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestouuspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všechoborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými ifyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšímivhodnými formami 2.11.1992 - 30.7.1993
výroba v oboru oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalšíchpředmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož iposkytování služeb souvisejících 6.9.1991 - 2.11.1992
maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických čifyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s nímsouvisející služby vykonávané např. formou obstarání záležitostiči jinými dalšími zákonem dovolenými formami 6.9.1991 - 2.11.1992
provozování služeb v oboru krejčovském, veřejného stravování acestovního ruchu 6.9.1991 - 2.11.1992
provozování zahraničně obchodní činnosti a poskytovánízahraničně obchodních služeb a to na základě platné právníúpravy 6.9.1991 - 2.11.1992
spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestouuspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všechoborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými ifyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšímivhodnými formami 6.9.1991 - 2.11.1992
střihová služba, případně prodej střihů 28.4.1990 - 6.9.1991
stavební údržba 28.4.1990 - 6.9.1991
služby poskytované organizacím a občanům včetně poskytováníslužeb v oblasti veřejného stravování a cestovního ruchu 28.4.1990 - 6.9.1991
prodej výrobků oboru 747 občanům a organizacím 28.4.1990 - 6.9.1991
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků, autopovlaků a poskytovánísouvisejících služeb 28.4.1990 - 6.9.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků, výrobků nakupovaných odjiných organizací a od občanů, případně doplňkový prodej módníchdoplňků souvisejících s poskytovanými službami 28.4.1990 - 6.9.1991
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 28.4.1990 - 6.9.1991
stavební údržba 15.6.1989 - 28.4.1990
služby poskytované socialistickým organizacím 15.6.1989 - 28.4.1990
prodej výrobků oboru 747 občanům a socialistickým organizacím 15.6.1989 - 28.4.1990
poskytování služeb v oboru krejčovství, klobouků a čepic,autopovlaků a chladičových přikrývek, modelových květin, výrobkůz pěří a dalších módních doplňků 6.12.1988 - 28.4.1990
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůnakupovaných od výrobních družstev nebo od jiných organizací aod občanů, případně doplňkový prodej módních doplňkůsouvisejících s poskytovanými službami 6.12.1988 - 28.4.1990
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 6.12.1988 - 28.4.1990
střihová služba, případně prodej střihů 6.12.1988 - 28.4.1990
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,klobouků a čepic, módních doplňků, dále výroba autopovlaků,chladičových přikrývek, výroba umělých květin 6.12.1988 - 28.4.1990
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 23.10.1987 - 6.12.1988
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůnakupovaných především od výrobních družstev nebo od jinýchorganizací, případně doplňkový prodej módních doplňkůsouvisející s poskytovanými službami 17.10.1986 - 6.12.1988
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,prádla, klobouků a čepic, kravat a módních doplňků, dále výrobaautopovlaků, chladičových přikrývek, ochranných obalů asportovních potřeb a technických výrobků z textilu 5.2.1980 - 6.12.1988
poskytování služeb v oboru krejčovství - šití a oprav prádla,klobouků a čepic, kravat, autopovlaků a chladičových přikrývek,modelových květin, výrobků z peří a dalších módních doplňků 5.2.1980 - 6.12.1988
maloobchodní prodej vlastních výrobků souvisejících sposkytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oborutextilním a oděvním, především z produkce výrobních družstev 5.2.1980 - 17.10.1986
výroba v oboru oděvním, zejména v oboru zakázkového křejčovství 1.12.1975 - 5.2.1980
opravářské a údržbářské práce v oboru oděvním 1.12.1975 - 5.2.1980
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru oděvním 1.12.1975 - 5.2.1980
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví oděvním,zejména v těchto základních oborech- zakázkové krejčovství 25.9.1970 - 1.12.1975
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru (oborech) 25.9.1970 - 1.12.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 25.9.1970 - 1.12.1975
. 12.6.1951 - 25.9.1970

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů

Vedení firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Klíma 4.11.2016
Funkce: Předseda
Adresa: Na krutci 311 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na krutci 311/7, Vokovice, 160 00 Praha 6
Jméno: Marta Mayerová 4.11.2016
Funkce: Místopředseda
Adresa: U Slovanské pojišťovny 863 , 140 00 Praha 4 Česká republika
U Slovanské pojišťovny 863/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Jméno: Jarmila Čechová 4.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Oldřichova 273 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Oldřichova 273/13, Nusle, 128 00 Praha 2
Jméno: Zdenka Plesníková 4.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ke Strašnické 2402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Ke Strašnické 2402/15, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jméno: Miroslav Najman 12.6.1951 - 23.4.1952
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Toukova 10 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Toukova 10
Jméno: Bohumír Brázda 12.6.1951 - 23.4.1952
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Mladoňoucova 29 , Praha-Žižkov Česká republika
Praha-Žižkov, Mladoňoucova 29
Jméno: Josef Ruda 12.6.1951 - 23.4.1952
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Legerova 9 , Praha II. Česká republika
Praha II., Legerova 9
Jméno: Jan Havlán 12.6.1951 - 23.4.1952
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Jméno: Ladislav Kulhavý 5.10.1951 - 23.4.1952
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Chopdská 24 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Chopdská 24
Jméno: Josef Limburský 23.4.1952 - 16.2.1953
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nitranská 879 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Nitranská 879
Jméno: Jan Havlán 23.4.1952 - 27.6.1953
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Jméno: František Plotzer 23.4.1952 - 27.6.1953
Funkce: Člebn představenstva
Adresa: Koněvova 1961 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 1961
Jméno: Karel Melka 23.4.1952 - 27.6.1953
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Vinohradské nemocnice 10 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., U Vinohradské nemocnice 10
Jméno: Jan Houda 23.4.1952 - 8.1.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tomkova 27 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Tomkova 27
Jméno: Josef Mareš 23.4.1952 - 8.1.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Táborská 751 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Táborská 751
Jméno: Karel Landfeld 16.2.1953 - 8.1.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vozová 6 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Vozová 6
Jméno: Miloslav Částek 27.6.1953 - 8.1.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Melantrichova 10 , Praha I. Česká republika
Praha I., Melantrichova 10
Jméno: Jan Filipi 23.4.1952 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Jméno: Antonín Procházka 27.6.1953 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žerotínova 37 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Žerotínova 37
Jméno: Václav Lukeš 27.6.1953 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Jméno: František Hlavín 8.1.1954 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Koněvova 119 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 119
Jméno: Jan Havlán 8.1.1954 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Jméno: Karel Doškář 8.1.1954 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Jméno: František Slavík 8.1.1954 - 17.2.1954
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Komunardů 7 , Praha VIII. Česká republika
Praha VIII., Komunardů 7
Jméno: František Hlavín 17.2.1954 - 25.5.1955
Funkce: Předseda výboru
Adresa: Koněvova 119 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 119
Jméno: Karel Doškář 17.2.1954 - 25.5.1955
Funkce: Člen výboru
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Jméno: František Slavík 17.2.1954 - 16.5.1956
Funkce: Člen výboru
Adresa: Komunardů 7 , Praha VIII. Česká republika
Praha VIII., Komunardů 7
Jméno: Miloslav Částek 25.5.1955 - 16.5.1956
Funkce: Člen výboru
Adresa: Melantrichova 10 , Praha I. Česká republika
Praha I., Melantrichova 10
Jméno: Jan Havlán 17.2.1954 - 11.4.1957
Funkce: Člen výboru
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Jméno: Antonín Procházka 17.2.1954 - 26.4.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Žerotínova 37 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Žerotínova 37
Jméno: Stanislav Luxemburk 11.4.1957 - 26.4.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Černokostelecká 1153 , Praha XX.- Česká republika
Praha XX.-, Černokostelecká 1153/70
Jméno: Jan Filipi 17.2.1954 - 14.10.1958
Funkce: Zástupce předsedy výboru
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Jméno: Václav Lukeš 17.2.1954 - 14.10.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Jméno: Karel Doškář 25.5.1955 - 14.10.1958
Funkce: Předseda výboru
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Jméno: František Plotzer 16.5.1956 - 14.10.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Českobrodská 1691 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Českobrodská 1691
Jméno: Miloslav Tomíšek 16.5.1956 - 14.10.1958
Funkce: Člebn výboru
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Jméno: Marie Brendlová 26.4.1958 - 14.10.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Tř.Vítězného února 6 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Tř.Vítězného února 6
Jméno: František Hudrment 26.4.1958 - 14.10.1958
Funkce: Člen výboru
Adresa: Barrandova 7 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Barrandova 7
Jméno: František Plotzer 14.10.1958 - 22.4.1960
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Českobrodská 1691 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Českobrodská 1691
Jméno: Marie Brendlová 14.10.1958 - 22.4.1960
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tř.Vítězného února 6 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Tř.Vítězného února 6
Jméno: Jan Filipi 14.10.1958 - 15.5.1961
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Jméno: Miloslav Tomíšek 14.10.1958 - 15.5.1961
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Jméno: Jiří Šleis 22.4.1960 - 15.5.1961
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lípová 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lípová 10
Jméno: Václav Lukeš 14.10.1958 - 25.4.1962
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Jméno: Stanislav Houf 15.5.1961 - 28.4.1964
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Kozačce 8 , Praha 2-Vinohrady Česká republika
Praha 2-Vinohrady, Na Kozačce 8
Jméno: František Hudrment 14.10.1958 - 21.1.1965
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Barrandova 7 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Barrandova 7
Jméno: Břetislav Zapletal 15.4.1959 - 21.1.1965
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Jílu 705 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Jílu 705
Jméno: Vratislava Hujerová 22.4.1960 - 21.1.1965
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U nových domů 2 , Praha 14 Česká republika
Praha 14, U nových domů 2/527
Jméno: Jan Šťoural 15.5.1961 - 21.1.1965
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stalingradská 8 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Stalingradská 8
Jméno: Miloslav Tomíšek 15.5.1961 - 21.1.1965
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Jméno: Alois Podlešák 25.4.1962 - 21.1.1965
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Záhřebská 13 , Praha 2-Vinohrady Česká republika
Praha 2-Vinohrady, Záhřebská 13
Jméno: Jindřich Veselý 21.1.1965 - 14.5.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá tř. 20 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá tř. 20
Jméno: Ladislav Šimek 21.1.1965 - 14.5.1968
Funkce: Místopředseda
Adresa: U Svobodárny 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Svobodárny 7
Jméno: František Anderle 21.1.1965 - 14.5.1968
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Jméno: Karel Pohan 15.4.1959 - 15.6.1971
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lumírova 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lumírova 3
Jméno: Zdeněk Mikulecký 28.4.1964 - 15.6.1971
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Skořepka 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 3
Jméno: Helena Hejcmanová 21.1.1965 - 15.6.1971
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Studánky 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Studánky 29
Jméno: Josef Mareš 21.1.1965 - 15.6.1971
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Zkratce 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Zkratce 3
Jméno: František Anderle 14.5.1968 - 15.6.1971
Funkce: Místopředseda
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Jméno: Karel Holý 14.5.1968 - 15.6.1971
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krakovská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 5
Jméno: Ladislav Šimek 14.5.1968 - 7.9.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Svobodárny 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Svobodárny 7
Jméno: Jarmila Drápalíková 15.6.1971 - 7.9.1973
Funkce: Člen představenstva
Adresa: W.Piecka 87 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, W.Piecka 87
Jméno: Jan Hájek 21.1.1965 - 6.5.1977
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kubova 4 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubova 4
Jméno: Stanislava Pečenková 3.4.1974 - 6.5.1977
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 1462 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Havlíčkova 1462
Jméno: Jaroslav Rathouský 3.4.1974 - 6.5.1977
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Včelařská 464 , Praha 8-Ďáblice Česká republika
Praha 8-Ďáblice, Včelařská 464/8
Jméno: Karel Doškář 14.10.1958 - 5.2.1980
Funkce: Předseda
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Jméno: Otakar Kolda 15.6.1971 - 5.2.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bořivojova 41 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 41
Jméno: Rudolf Mládek 15.6.1971 - 5.2.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Zástřelu 69 , Praha-Břevnov Česká republika
Praha-Břevnov, Na Zástřelu 69/21
Jméno: Věra Obermajerová 6.5.1977 - 5.2.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Holečkova 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Holečkova 18
Jméno: Vlasta Dimitrovová 6.5.1977 - 5.2.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spálená 21 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 21
Jméno: Ludmila Polnická 6.5.1977 - 5.2.1980
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 1.pluku 18 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, 1.pluku 18
Jméno: Daniela Janovská 5.2.1980 - 5.5.1981
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Klíčovská 24 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klíčovská 24
Jméno: František Anderle 15.6.1971 - 14.5.1982
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Jméno: Karel Holý 15.6.1971 - 14.5.1982
Funkce: Místopředseda
Adresa: Krakovská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 5
Jméno: Zdeněk Mikulecký 5.2.1980 - 14.5.1982
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Skořepka 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 3
Jméno: Helena Bohuslavová 5.2.1980 - 14.5.1982
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kladenská 8 , Praha 6-Vokovice Česká republika
Praha 6-Vokovice, Kladenská 8
Jméno: Helena Kratochvílová 5.2.1980 - 14.5.1982
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Severovýchodní II. 1458 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Severovýchodní II. 1458/49
Jméno: Daniela Veselá 5.5.1981 - 14.5.1982
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Klíčovská 24 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klíčovská 24
Jméno: Blanka Vizingerová 5.2.1980 - 25.4.1984
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jílovská 427 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jílovská 427/15
Jméno: Ivana Daňková 14.5.1982 - 25.4.1984
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pelhřimovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pelhřimovská 3
Jméno: Věra Dušková 14.5.1982 - 17.5.1985
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dubečská 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 16
Jméno: Zdeňka Vaňková 5.2.1980 - 21.4.1987
Funkce: Předseda
Adresa: Mánesova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 22/1616
Jméno: Rudolf Mládek 5.5.1981 - 21.4.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Jméno: František Novák 14.5.1982 - 21.4.1987
Funkce: Místopředseda
Adresa: Lounských 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lounských 3/888
Jméno: Růžena Bartůňková 14.5.1982 - 21.4.1987
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 2 , Čestlice Česká republika
Čestlice 2, okres Praha-východ
Jméno: Anna Guttenbergová 15.6.1971 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kodaňská 42 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 42
Jméno: Jiřina Merksbauerová 5.2.1980 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dvorecká 806 , Praha 4-Podolí Česká republika
Praha 4-Podolí, Dvorecká 806
Jméno: Lenka Opičková 14.5.1982 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Přistoupimská 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přistoupimská 3
Jméno: Zdeňka Staňková 14.5.1982 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čechovo nám. 1366 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Čechovo nám. 1366
Jméno: Emilie Černohorská 17.5.1985 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Macurova 1557 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Macurova 1557
Jméno: Marcela Dostálková 21.4.1987 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jenštejnská 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jenštejnská 2
Jméno: Helena Kratochvílová 21.4.1987 - 20.2.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Severovýchodní II 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Severovýchodní II/49
Jméno: Jaroslava Kučerová 21.4.1987 - 20.2.1990
Funkce: Předseda
Adresa: Práčská 2671 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Práčská 2671
Jméno: Rudolf Mládek 21.4.1987 - 20.2.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Jméno: Jitka Gajdová 20.2.1990 - 28.4.1990
Funkce: Předseda
Adresa: U nového Suchdola 133 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U nového Suchdola 133/3
Jméno: Tomáš Sýkora 20.2.1990 - 28.4.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Jaselská 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 13
Jméno: Dagmar Rychlá 20.2.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čestmírova 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čestmírova 9
Jméno: Alena Vejšická 20.2.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U křížku 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U křížku 9
Jméno: Jaroslava Vinická 20.2.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Madaťjanova 17 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Madaťjanova 17
Jméno: Zdena Zlesáková 20.2.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spojovací 2608 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 2608/38
Jméno: Jitka Gajdová 28.4.1990 - 6.3.1991
Funkce: Místopředseda
Adresa: U nového Suchdola 133 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U nového Suchdola 133/3
Jméno: Tomáš Sýkora 28.4.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jaselská 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 13
Jméno: Ing. Ivan Škorpil 28.4.1990 - 6.3.1991
Funkce: Předseda
Adresa: Zoubkova 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zoubkova 5/2129
Jméno: Helena Švarcová 28.4.1990 - 6.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Balbínova 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 1/529
Jméno: Marcela Gajdošová 20.2.1990 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Janovského 41 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 41
Jméno: Richard Hronovský 20.2.1990 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Böhmova 1976 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Böhmova 1976
Jméno: Marta Mayerová 20.2.1990 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Slovanské pojišťovny 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Slovanské pojišťovny 5
Jméno: Jindřiách Větrovský 6.3.1991 - 12.12.1991
Funkce: Předseda
Adresa: Novovysočanská 42 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novovysočanská 42
Jméno: Zdeňka Svojtková 6.3.1991 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jablonecká 19 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 19
Jméno: Vladislava Ottmanská 6.3.1991 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štíbrova 1221 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1221
Jméno: Miroslav Hartman 6.3.1991 - 12.12.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novodvorská 1007 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1007
Jméno: Rudolf Mládek 6.3.1991 - 2.11.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Jméno: Jana Šimůnková 6.3.1991 - 2.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rostislavova 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rostislavova 8
Jméno: Miroslav Hartman 12.12.1991 - 2.11.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Novodvorská 1007 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1007
Jméno: Jarmila Čechová 12.12.1991 - 2.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Jméno: JUDr. Jiří Pomahač 12.12.1991 - 30.7.1993
Funkce: Předseda
Adresa: Vokrojova 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vokrojova 2/3379
Jméno: Martina Stanková 12.12.1991 - 30.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U družstva práce 30 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U družstva práce 30
Jméno: Jiřina Věchetová 12.12.1991 - 30.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Renoirova 647 , Praha 5.Hlubočepy Česká republika
Praha 5.Hlubočepy, Renoirova 647
Jméno: Jana Šimůnková 2.11.1992 - 30.7.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: Rostislavova 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rostislavova 8
Jméno: Ivana Patoková 2.11.1992 - 30.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Herálecká 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Herálecká 2
Jméno: Eva Karlinová 30.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sázavská 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sázavská 8/914
Jméno: Ing. Tomáš Klíma 30.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Předseda
Adresa: Na krutci 7 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na krutci 7
Jméno: Ing. Štěpánka Říhová 30.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Místopředseda
Adresa: Dostálova 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dostálova 15/275
Jméno: Jarmila Čechová 30.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Jméno: Zdeňka Plesníková 30.7.1993 - 31.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Starostrašnická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 15/2402
Jméno: Ing. Tomáš Klíma 31.1.1997 - 4.11.2016
Funkce: Předseda
Adresa: Španielova 1297 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1297
Jméno: Marta Mayerová 31.1.1997 - 4.11.2016
Funkce: Místopředseda
Adresa: U Slovanské pojišťovny 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Slovanské pojišťovny 5
Jméno: Jarmila Čechová 31.1.1997 - 4.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Jméno: Zdeňka Plesníková 31.1.1997 - 4.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Starostrašnická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 15/2402

Vlastníci firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 85 500 Kč - 2.11.1992

Sbírka Listin MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO: 00027634

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCIX 86/SL 1 usn. o konkursu a vyrovn. Městský soud v Praze 1.12.2005 12.4.2006 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.