MND Gas Storage a.s. Hodonín IČO: 27732894

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MND Gas Storage a.s., která sídlí v obci Hodonín a bylo jí přiděleno IČO 27732894.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MND Gas Storage a.s. se sídlem v obci Hodonín byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické a další.

Základní údaje o MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 30.5.2007
Spisová značka: B 4925
IČO: 27732894
Obchodní firma: MND Gas Storage a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.5.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.5.2007
Na základě smlouvy o zákazu zcizení a zřízení zástavního práva k akciím společnosti MND Gas Storage a.s. (dále jen "Akcie") ze dne 29. dubna 2015 uzavřené mezi MND a.s., se sídlem na adrese Hodonín, Úprkova 807/6 PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 00 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, jako povinným a Komerční bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva ( bez předchozího písemného souhlasu Komerční banky a.s.) a zákaz prodat, převést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s Akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě) nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kd y omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle však do 29. dubna 2025. 21.5.2015 - 19.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.7.2014 - 13.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 21.7.2014 - 13.2.2017
1.Základní kapitál společnosti MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 27732894, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4925 (dále jen "MND Gas Storage a.s."), se snižuje z dosavadní výše 2 440 000 000 Kč (dvě miliardy čtyři sta čtyřicet milionů korun českých) o částku ve výši 439 200 000 Kč (čtyři sta třicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2 000 800 000 Kč (dvě miliardy osm set tisíc korun čes kých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií. 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to: a) v případě 1 ks kmenovité akcie na majitele v listinné podobě, série A1, číslo 000001, datum emise 02.11.2007 (druhého listopadu roku dvatisíce sedm), snížením jmenovité hodnoty této akcie z částky ve výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) na jme novitou hodnotu této akcie ve výši 1 640 000 Kč (jeden milion šest set čtyřicet korun českých); a b) v případě celkem 2 438 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, série A2, čísla 000001 až 2438000, nahrazených hromadnou listinnou série H2, číslo 000001, datum emise hromadné listiny 26.7.2011 (dvacátého šestého července roku dvatisíce jedenáct), snížením jmenovité hodnoty každé z těchto akcií z částky ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 820 Kč (osm set dvacet korun českých). 3. Společnost MND Gas Storage a.s. nemá k datu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku vlastní akcie nebo vlastní zatímní listiny. 4. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je nepřiměřeně vysoká. Částka, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům podle po měru jmenovitých hodnot jejich akcií. 5. Akcionáři jsou povinni předložit představenstvu společnosti MND Gas Storage a.s. akcie za účelem jejich výměny nebo vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsob em určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie předložili za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat p ráva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty bude učiněna bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení soud u, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.2.2012 - 23.7.2012
V důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 006, přešla část jmění rozdělované společnosti MND Gas Storage a.s. n a společnost MND a.s. jako nástupnickou společnost. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením je 01.01.2011. 1.7.2011
Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.07.2010 převedla společnost MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 27732894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925, s účinn ostí ke dni 29.07.2010, část svého podniku nazvanou "Provoz PZP Dolní Bojanovice" na společnost SPP Bohemia a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00, IČ: 25336169, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5638. 26.8.2010
Na základě Smlouvy o vkladu části podniku ze dne 1.9.2008 vložila společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 262 88 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760, s  účinností ke dni 1.9.2008 část svého podniku nazvanou "Skladovací část" do společnosti Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 277 32 894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925. 10.9.2008
Společnost Moravské naftové doly, a.s., jako jediný akcionář společnosti Gas Storage a.s. (dále též jen "Společnost"), s odkazem na usnesení valné hromady společnosti Moravské naftové doly, a.s., konané dne 25. ledna 2008, je si vědoma povinnosti ke zvýše ní základního kapitálu Společnosti v souladu s usneseními valné hromady ze dne 25. ledna 2008 a současně vidí potřebu, aby byla posouzena níže uvedená soudní rozhodnutí ze strany Krajského soudu v Brně. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně o přípu stnosti zvýšení základního kapitálu společnost Gas Storage a.s. bude zvolen další postup. Jde o tyto soudní rozhodnutí: Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 379/2007-107 ze dne 31. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 20. července 2007, přičemž tato valná hromada se netýká tohoto zvýšení základního kapitálu). Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 21/2008 - 75 ze dne 29. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 25. ledna 2008, které zaniklo, jak vyplývá z níže uvedených soudních rozhodnutí). Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 115/2008-108 ze dne 4. dubna 2008. Sdělení Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 27/2007-102 ze dne 1. dubna 2008. Základní kapitál společnosti Gas Storage a.s. se zvyšuje o částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž celý emisní kurs bude splacen ne peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 12 948 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet osm miliónů sto osmdesát pět tisíc koru n českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich, které mohou bý t vydány ve formě hromadné listiny. Jediný akcionář Společnosti, tj. společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 26288583, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3760, upisuje 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč bude jediným akcionářem upsáno způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj . na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře, tedy místem uzavření Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno pravomocně do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 90 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet dnem doručení Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) lze upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hod notě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií na majitele o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesá t pět tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé z nich, tedy emisní kurs všech upsaných akcií o celkové hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard d evět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude roven celkové jmenovité hodnotě upsaných akcií, tj. 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). Celkový počet akcií Společnosti, které je oprávněn jediný akcionář upsat, je 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), každé z nich. Celý emisní kurs akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část p odniku jediného akcionáře, představovaná provozy Podzemního zásobníku plynu Uhřice (útvar č. 5270) a Podzemního zásobníku plynu Dolní Bojanovice (útvary č. 5280, 5281, 5282, 5283) a souvisejícími provozy (útvary č. 2255, 2266, 2277, 2288, 2299, 5291), urč enými k zajištění skladování a distribuce zemního plynu, provozování stávajících a výstavbě nových podzemních zásobníků plynu. Část podniku jediného akcionáře, jež je předmětem nepeněžitého vkladu, tvoří v rámci organizačního schématu jediného akcionáře s amostatnou organizační složku a vede oddělené účetnictví prostřednictvím samostatných analytických účtů a střediskové evidence výnosů, nákladů, majetku, závazků a ostatních aktiv a pasiv. Zpráva představenstva podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 notářského zápisu. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znalcem Ing. Antonín Zatloukal, IČ: 44107480, Zlín-Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 736 02, Ing. Luboš Kluz, IČ: 47342731, Uherský Brod, Maršovská 2360, PSČ 688 01, Ing. Jaroslav Dohnal, IČ: 47342552, Březolup y 415, PSČ 687 13, znalci sdruženými ve sdružení fa AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 44107480, na částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to Znaleckým posudkem číslo AZET 12007010 ze dne 29.6.2007. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět kusů list inných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), každé z nich. Schvaluje se upisování akcií jediným akcionářem, a to výše uvedeným nepeněžitým vkladem, představovaným částí podniku a schvaluje se výše ocenění nepeněžitého vkladu, stanovená citovaným znaleckým posudkem. Zdůvodnění upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kursu je provedeno ve zprávě představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem je stanovena v délce tří měsíců a počíná běžet dnem uzavření Smlouvy o upsání akcií. Místo splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese sídla Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6. 30.5.2008 - 10.9.2008

Aktuální kontaktní údaje MND Gas Storage a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27732894
Obchodní firma: MND Gas Storage a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 30.5.2007
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27732894
Firma: MND Gas Storage a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Hodonín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.5.2007

Kontakty na MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01 15.2.2016
Sídlo: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01 30.5.2007 - 15.2.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Úprkova 807/6, Hodonín 695 01

Obory činností MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.5.2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.5.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 10.6.2009
obchod s plynem 10.6.2009 - 10.2.2012
uskladňování plynu 6.10.2008
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie při hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů 14.5.2008
hornická činnost v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3. 14.5.2008
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie 30.5.2007 - 10.6.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 30.5.2007 - 10.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 30.5.2007 - 10.6.2009
poskytování technických služeb 30.5.2007 - 10.6.2009
maloobchod použitým zbožím 30.5.2007 - 10.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.5.2007 - 10.6.2009
ubytovací služby 30.5.2007 - 10.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 30.5.2007 - 10.6.2009
kopírovací práce 30.5.2007 - 10.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.5.2007 - 10.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.5.2007 - 10.6.2009
vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin 30.5.2007 - 10.6.2009
projektování elektrických zařízení 30.5.2007 - 10.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 30.5.2007 - 10.6.2009
zprostředkování obchodu a služeb 30.5.2007 - 10.6.2009
velkoobchod 30.5.2007 - 10.6.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 30.5.2007 - 10.6.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání 6.10.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.10.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

 • Kopírovací práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Maloobchod použitým zbožím

 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1005828628
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

 • Kopírovací práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Maloobchod použitým zbožím

 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 30.5.2007

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1005828628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2008

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1005828628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.2012

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.4.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Úprkova 807/6 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1005828628
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.4.2013

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.2.2017

Živnost č. 6 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba ropy a zemního plynu
Podpůrné činnosti při těžbě
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
Vázání a související činnosti
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva. 21.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen nebo osoba k tomu představenstvem písemn ě pověřená. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti (vypsání obchodní firmy společnosti nebo otisku razítka) připojí svůj podpis společně buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta venstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, nebo osoba k tomu představenstvem písemně pověřená. 30.5.2007 - 21.7.2014
Jméno: Ing. Karel Luner 15.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: 578, Tvarožná Lhota 696 62
Jméno: Ing. Milan Dočkal 15.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Zahradní 714, Moravský Písek 696 85
Jméno: Mgr. Slavomír Halla Ph.D. 21.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Botanická 47/47, Brno 602 00
Jméno: Ing. Radim Blažej 30.5.2007 - 24.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007 do 31.7.2007
Adresa: Sadová 672, Dolní Bojanovice 696 17
Jméno: Mgr. Richard Kováč 30.5.2007 - 6.10.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007 do 11.9.2008
Ve funkci: od 30.5.2007 do 11.9.2008
Adresa: Novobohdalecká 1484/18, Praha 101 00
Jméno: Marcela Hrbáčková B.B.S. 24.9.2007 - 6.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2007 do 11.9.2008
Adresa: Erbenova 2910/10, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 30.5.2007 - 10.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007
Ve funkci: od 30.5.2007
Adresa: Muchova 2420/13, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. František Komárek 6.10.2008 - 26.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2008
Adresa: Pančava 3785/47, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 10.6.2009 - 26.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007
Ve funkci: od 30.5.2007 do 25.3.2010
Adresa: Havlíčkova 932/22, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Radek Lucký 6.10.2008 - 21.5.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2008 do 13.5.2010
Ve funkci: od 15.9.2008 do 13.5.2010
Adresa: Zvánovická 2508/3, Praha 141 00
Jméno: Ing. František Komárek 26.3.2010 - 21.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2008 do 14.5.2010
Ve funkci: od 25.3.2010 do 14.5.2010
Adresa: Pančava 3785/47, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 26.3.2010 - 21.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007
Adresa: Havlíčkova 932/22, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 21.5.2010 - 24.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Ve funkci: od 17.5.2010 do 4.6.2010
Adresa: Havlíčkova 932/22, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 21.5.2010 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2010 do 4.6.2010
Adresa: K Potokům 173, Řitka 252 03
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 24.6.2010 - 26.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010 do 20.8.2010
Ve funkci: od 8.6.2010 do 20.8.2010
Adresa: Havlíčkova 932/22, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Minařík 24.6.2010 - 26.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010 do 20.8.2010
Adresa: J. Suka 2780/2, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 24.6.2010 - 19.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2010 do 1.1.2012
Ve funkci: od 8.6.2010 do 1.1.2012
Adresa: K Potokům 173, Řitka 252 03
Jméno: Karel Komárek 26.8.2010 - 19.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 1.1.2012
Ve funkci: od 20.8.2010 do 1.1.2012
Adresa: Vinohradská 1511/230, Praha 100 00
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 26.8.2010 - 19.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 1.1.2012
Adresa: Jana Černého 192, Moravská Nová Ves 691 55
Jméno: Ing. Karel Luner 19.1.2012 - 16.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012
Ve funkci: od 2.1.2012
Adresa: 578, Tvarožná Lhota 696 62
Jméno: Ing. Petr Brož 19.1.2012 - 16.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 29.5.2014
Adresa: Boženy Němcové 677/9, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Petr Brož 16.12.2013 - 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 29.5.2014
Adresa: Boženy Němcové 677/9, Ostrava 725 25
Jméno: Mgr. Slavomír Halla 19.1.2012 - 15.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2015
Ve funkci: od 2.1.2012
Adresa: Trenčianska 2 48, 1008 Žilina Slovenská republika
Jméno: Ing. Karel Luner 16.12.2013 - 15.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2015
Ve funkci: od 2.1.2012
Adresa: 578, Tvarožná Lhota 696 62
Jméno: Ing. Milan Dočkal 21.7.2014 - 15.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2014 do 31.12.2015
Adresa: Zahradní 714, Moravský Písek 696 85
Jméno: Mgr. Slavomír Halla Ph.D. 15.2.2016 - 21.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Botanická 47/47, Brno 602 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 7.2.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 9.1.2017
Adresa: K Potokům 173, Řitka 252 03
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Jana Černého 192, Moravská Nová Ves 691 55
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 7.2.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Hradní 118, Jenštejn 250 73
Jméno: Ing. Radim Ciprys 30.5.2007 - 24.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Ve funkci: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Adresa: Čs. armády 1038/38, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Tatiana Forišková 30.5.2007 - 24.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Ve funkci: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Adresa: Družstevní čtvrť 3127/16, Hodonín 695 01
Jméno: Mgr. Pavel Minařík 30.5.2007 - 24.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 4.6.2010
Adresa: J. Suka 2780/2, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Robert Kolář 24.6.2010 - 19.1.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010 do 1.1.2012
Ve funkci: od 8.6.2010 do 1.1.2012
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: JUDr. Josef Novotný 24.6.2010 - 19.1.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010 do 1.1.2012
Ve funkci: od 8.6.2010 do 1.1.2012
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Vítězslav Straka 8.11.2010 - 19.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2010 do 29.4.2011
Adresa: Luční 91/11, Lanžhot 691 51
Jméno: Karel Komárek 19.1.2012 - 17.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 1.12.2013
Adresa: Vinohradská 1511/230, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 19.1.2012 - 17.12.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: K Potokům 173, Řitka 252 03
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 19.1.2012 - 17.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Jana Černého 192, Moravská Nová Ves 691 55
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 17.12.2013 - 7.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2016
Ve funkci: od 4.12.2013
Adresa: K Potokům 173, Řitka 252 03
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 17.12.2013 - 7.2.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2016
Ve funkci: od 4.12.2013
Adresa: Jana Černého 192, Moravská Nová Ves 691 55
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 17.12.2013 - 7.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2013 do 31.12.2016
Adresa: Hradní 118, Jenštejn 250 73

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Luner
Člen statutárního orgánu: Mgr. Slavomír Halla
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Dočkal

Vlastníci firmy MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 800 000 Kč - 23.7.2012
zakladni 2 440 000 000 Kč - 1.7.2011 - 23.7.2012
zakladni 12 948 200 000 Kč - 10.9.2008 - 1.7.2011
zakladni 2 000 000 Kč - 30.5.2007 - 10.9.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 640 000 Kč 1 24.9.2012
Akcie na jméno 820 Kč 2 438 000 24.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 640 000 Kč 1 23.7.2012 - 24.9.2012
Kmenové akcie na majitele 820 Kč 2 438 000 23.7.2012 - 24.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 438 000 1.7.2011 - 23.7.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 12 946 185 10.9.2008 - 1.7.2011
Kmenové akcie na majitele 2 000 000 Kč 1 30.5.2007 - 23.7.2012

Sbírka Listin MND Gas Storage a.s. IČO: 27732894

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4925/SL 86 ostatní zápis z hlasování představenstva Krajský soud v Brně 18.12.2015 26.1.2016 18.2.2016 1
B 4925/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 11.12.2015 26.1.2016 18.2.2016 1
B 4925/SL 84 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 21.5.2015 22.6.2015 24.6.2015 1
B 4925/SL 83 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.3.2015 22.6.2015 24.6.2015 41
B 4925/SL 82 notářský zápis [NZ 249/2015] Krajský soud v Brně 16.4.2015 30.4.2015 10.6.2015 11
B 4925/SL 81 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.4.2014 30.6.2014 17.9.2014 39
B 4925/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2014 30.6.2014 17.9.2014 20
B 4925/SL 79 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 22.3.2013 26.6.2013 28.6.2013 38
B 4925/SL 78 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 26.6.2013 26.6.2013 28.6.2013 1
B 4925/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.4.2013 3.5.2013 13.5.2013 22
B 4925/SL 76 notářský zápis - rozh.VH,NZ 175/2012 Krajský soud v Brně 14.9.2012 26.9.2012 3
B 4925/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.7.2012 15.8.2012 22
B 4925/SL 74 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 20.6.2012 26.6.2012 1
B 4925/SL 73 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 10.2.2012 26.6.2012 42
B 4925/SL 72 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,NZ 19/2012 Krajský soud v Brně 26.1.2012 8.2.2012 15
B 4925/SL 71 ostatní - výpis ze záp. představenstva Krajský soud v Brně 22.11.2011 20.1.2012 2
B 4925/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.12.2011 20.1.2012 22
B 4925/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.8.2011 9.8.2011 23
B 4925/SL 68 notářský zápis - pr.př.fúze a pr.r.,NZ 637/11 Krajský soud v Brně 24.5.2011 7.7.2011 119
B 4925/SL 67 notářský zápis - pr.př.fúze a pr.r.,NZ 188/11 Krajský soud v Brně 24.5.2011 7.7.2011 121
B 4925/SL 66 notářský zápis - pr.př.fúze a pr.r.,NZ 187/11 Krajský soud v Brně 24.5.2011 7.7.2011 121
B 4925/SL 65 zpráva auditora - pro-f.zah.rozv.k 1.1.11 MND Krajský soud v Brně 4.4.2011 7.7.2011 15
B 4925/SL 64 zpráva auditora -pro-forma zah.rozv.k 1.1.2011 Krajský soud v Brně 4.4.2011 7.7.2011 13
B 4925/SL 63 posudek znalce č. AZET 12011011 Krajský soud v Brně 25.2.2011 7.7.2011 172
B 4925/SL 62 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 16.3.2011 7.7.2011 25
B 4925/SL 61 zpráva auditora 2010 MND Production a.s. Krajský soud v Brně 14.2.2011 7.7.2011 21
B 4925/SL 60 zpráva auditora 2010 MND a.s. Krajský soud v Brně 14.2.2011 7.7.2011 28
B 4925/SL 59 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 14.6.2011 44
B 4925/SL 58 změna právní formy, fúze -pr.přeshran.fúze a pr.rozděl. Krajský soud v Brně 14.4.2011 15.4.2011 18.4.2011 107
B 4925/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.11.2010 10.11.2010 2
B 4925/SL 56 ostatní -zápis ze zasedání komise Krajský soud v Brně 1.11.2010 10.11.2010 2
B 4925/SL 55 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.8.2010 31.8.2010 1
B 4925/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.8.2010 31.8.2010 2
B 4925/SL 53 ostatní - zápis č.22/09 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 20.8.2010 31.8.2010 3
B 4925/SL 52 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 209/2010 Krajský soud v Brně 20.8.2010 31.8.2010 18
B 4925/SL 51 ostatní - zápis o předání a převzetí Krajský soud v Brně 29.7.2010 31.8.2010 6
B 4925/SL 50 ostatní - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 29.7.2010 31.8.2010 29
B 4925/SL 49 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 11.7.2010 24.8.2010 41
B 4925/SL 48 ostatní -návrh na rozděl. zisku Krajský soud v Brně 4.6.2010 15.7.2010 1
B 4925/SL 47 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 2
B 4925/SL 46 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 2
B 4925/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 2
B 4925/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 2
B 4925/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 2
B 4925/SL 42 ostatní -zápis č. 19/10 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 3
B 4925/SL 41 ostatní - zápis č.4/10 ze zas.doz.rady Krajský soud v Brně 8.6.2010 30.6.2010 3
B 4925/SL 40 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 4.6.2010 30.6.2010 8
B 4925/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.5.2010 28.5.2010 3
B 4925/SL 38 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 17.5.2010 28.5.2010 4
B 4925/SL 37 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 14.5.2010 28.5.2010 4
B 4925/SL 36 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 13.5.2010 28.5.2010 10
B 4925/SL 35 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.3.2010 7.4.2010 3
B 4925/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 23.3.2009 28.7.2009 41
B 4925/SL 33 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 2.6.2009 18.6.2009 1
B 4925/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.10.2008 5.11.2008 19
B 4925/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.9.2008 13.10.2008 2
B 4925/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.9.2008 13.10.2008 2
B 4925/SL 29 notářský zápis -rozhod. jed.akc.,NZ 170/08 Krajský soud v Brně 22.9.2008 13.10.2008 13
B 4925/SL 28 ostatní -ozn. o poč. lhůty pro úpis ak Krajský soud v Brně 9.6.2008 15.9.2008 1
B 4925/SL 27 ostatní -usnesení Krajský soud v Brně 31.7.2008 15.9.2008 5
B 4925/SL 26 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 9.6.2008 15.9.2008 6
B 4925/SL 25 ostatní -sml. o vkladu části podniku Krajský soud v Brně 15.9.2008 97
B 4925/SL 24 ostatní -prohl. o spl. vkladu Krajský soud v Brně 1.9.2008 15.9.2008 3
B 4925/SL 23 notářský zápis -rozhdo.jed.akc.,NZ 518/08 Krajský soud v Brně 20.5.2008 15.9.2008 107
B 4925/SL 22 notářský zápis -rozhod. VH,Nz 92/08 Krajský soud v Brně 25.1.2008 15.9.2008 368
B 4925/SL 21 posudek znalce - dodatek k č. AZET 12007010 Krajský soud v Brně 2.10.2007 4.6.2008 15
B 4925/SL 20 posudek znalce č. AZET 12007010 Krajský soud v Brně 29.6.2007 4.6.2008 165
B 4925/SL 19 notářský zápis - rozh. VH, NZ 519/08 Krajský soud v Brně 20.5.2008 4.6.2008 19
B 4925/SL 18 ostatní -usnesení VS Olomouc Krajský soud v Brně 31.1.2008 13.5.2008 9
B 4925/SL 17 ostatní -usnesení VS olomouc Krajský soud v Brně 29.1.2008 13.5.2008 7
B 4925/SL 16 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 3.3.2008 9.5.2008 22
B 4925/SL 15 ostatní -rozh. akc. Krajský soud v Brně 30.8.2007 5.10.2007 2
B 4925/SL 14 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 2.10.2007 2
B 4925/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Brně 2.10.2007 2
B 4925/SL 12 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 31.7.2007 2.10.2007 2
B 4925/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 1
B 4925/SL 8 ostatní - čest.prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 7 ostatní - čest.prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 6 ostatní - čest. prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 5 ostatní - čest.prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 4 ostatní - čest.prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 3 ostatní - čest.prohl. Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 2 ostatní - zápis představ. Krajský soud v Brně 11.5.2007 7.6.2007 2
B 4925/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 1
B 4925/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.5.2007 7.6.2007 1
B 4925/SL 1 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 11.5.2007 7.6.2007 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MND Gas Storage a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MND Gas Storage a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.