MERKUR KEY, a.s. Praha IČO: 25337025

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MERKUR KEY, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25337025.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MERKUR KEY, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Provozování služeb spojených se zajišťováním celního řízení včetně provozování veřejného celního skladu , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.1.2010
Spisová značka: B 15890
IČO: 25337025
Obchodní firma: MERKUR KEY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.7.2014 - 6.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 23.7.2014 - 6.3.2015
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 36.000.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů korun českých, upsáním 36, slovy: třiceti šesti, kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 .000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. - Veškeré nově upisované akcie budou upsány vlastníky nepeněžitých vkladů, a to společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 a panem Ing. Václavem Třeštíkem, r.č. 630803/1895, bytem Praha 10, Vinohr adská 3216/163. - Předmět nepeněžitého vkladu společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 tvoří nemovitosti zapsané mimo jiné na LV č. 214 pro obec a k.ú. Vítkov, okres Opava, a to pozemek parc. č. 617/1, pozemek parc. č. 617/2, pozemek parc. č. 617/3 (zbytek po oddělení nově vzniklé p.č. 617/6 podle GP č. 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002), pozemek parc. č. 617/4, budova č.p. 910 způsob využití administrativa, na parc. č. 617/4, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavení, na parc. č. 584/2 LV č. 1678 (jedná se o čističku odpadních vod, která se nachází na pozemku jiného vlastníka, a to Města Vítkov), budova bez čp/če způsob využití doprava, na parc. č. 617/2, budova bez čp/če způsob využití doprava, na parc. č. 662. Dále by předmětem vkladu měly být nemovitosti v obci a k.ú. Vítkov - nově vzniklá p.č. 618/1 ostatní plocha - manipulační plocha, nově vzniklá p.č. 618/5 ostatní plocha - manipulační plocha, které obě vznikly oddělením z p.č. 618 na základě geometric kého plánu číslo 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002, dále nově vzniklá p.č. 618/7 ostatní plocha - manipulační plocha, která vznikla oddělením z p.č. 618 na základě geometrického plánu číslo 2001-102/2002 ze dne 30.09.2002, dále nově vzniklá p.č. 662/1 zastav ěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením na základě geometrického plánu číslo 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002, včetně všech součástí a příslušenství zejména budovy - unimobuňky postavené na p.č. 662, skladu kovového na p.č. 618/7, a to včetně všech so učástí a příslušenství. Předmět nepeněžitého vkladu dále tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1293 pro obec a k.ú. Jeseník, okres Jeseník, a to pozemek parc. č. 1081/1 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemek parc. č. 1081/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/7 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/9 ostatní plocha - ostatní komunikace, pozemek parc. č. 1081/10 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/11 zastavěná pl ocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/12 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/13 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/46 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/47 ostatní plocha - jiná plocha, pozemek parc. č. 1081/48 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če způsob využití garáž (hala dílny BO), výroby a renovace a diagnostiky), na parc. č. 1081/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na prc. č. 1081/6, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 108 1/7, budova bez čp/če způsob využití jiná st. (kotelna a uhelna), na parc. č. 1081/10, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/11, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/12, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/13, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/48, a to včetně všech součástí a příslušenství. Předmět nepeněžitého vkladu pana Ing. Václava Třeštíka, r.č.630803/1895, bytem Praha 10, Vinohradská 3216/163 tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1824 pro obec Říčany, k.ú. Říčany u Prahy - p.č. st. 2937 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 2938 - zastav ěná plocha a nádvoří, p.č. 1307/53 - zahrada a dále budova - rodinný dům čp. 1888 postavená na p.č. st. 2937 a garáž bez čp., če. postavená na p.č. st. 2938. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena na základě znaleckých posudků Ing. Pavla Sedláka, u nemovitostí v k.ú. Jeseník na částku 22.500.000,- Kč, slovy: dvacet dva miliony pět set tisíc korun českých, u nemovitostí v k.ú. Vítkov na částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů, dále na základě znaleckého posudku Ing. Petry Jechové u nemovitostí v k.ú. Říčany u Prahy na částku 4.137.300,- Kč, slovy: čtyři miliony jedno sto třicet sedm tisíc tři sta korun českých. Valná hromada schvaluje, aby upisovateli ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 bylo na jeho výše popsaný nepeněžitý vklad vydáno 32, slovy: třicet dva, kusů nově vydaných kmenových akcií, v listinné podo bě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že částka 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, tvoří emisní ážio a dále valná hromada schvaluje, aby upisovateli Ing. Václavu Třeštíkovi, r.č. 630803/1895, bytem Praha 10 , Vinohradská 3216/163, byly na jeho výše popsaný nepeněžitý vklad vydány 4, slovy: čtyři, kusy nově vydaných kmenových akcií, v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že částka 137.300,- Kč, slovy: jedno sto třicet sedm tisíc tři sta korun českých, tvoří emisní ážio. - Místem pro upsání nově emitovaných akcií je sídlo společnosti Zlín, Nad Vývozem 4868 a lhůta činí 14, slovy: čtrnáct, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhů tě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovatelům představenstvem doručen bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku. 4.8.2004 - 6.9.2004
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40 000 000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, upsáním 40, slovy: čtyřiceti, kusů nových kmenových, neregistrovaných akcií na majitele, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. - veškeré nově upisované akcie budou upsány vlastníkem nepeněžitých vkladů, přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1925 pro obec Krnov, k.ú. Krnov - Horní Předměstí - p.č. 5318/1, 5321/2, 5323, 5324, 5330/1, 5330/2, 5330/3, 5330/4, 5330/8, 5330/9, 5331 a dále budova čp. 1787 na p.č. 5323, budova na p.č.1770/10, budova na p.č. 5324, budova na p.č. 5328, budova na p.č. 5330/2, budova na p.č. 5330/3, budova na p.č. 5330/4 a dále nemovitostmi zapsanými na LV č. 1143 pro obec Br untál, k.ú. Bruntál - město a to p.č. 2878/1, 2878/2, 2878/3, 2879/1, 2879/2, 3083/3, 3085, 3088/1, 3088/2, 3089/1, 3090, 3091, 3092, 3093/1, 3093/2, 3093/5, 3093/6, 3094 a dále budova čp. 1096 na p.č. 2878/1, budova čp. 1875 na p.č. 2879/1, budova na p .č. 3088/2, budova na p.č. 3089/1, budova na č.p. 3090, garáž na p.č. 3091, budova na p.č. 3092, budova na p.č. 3093/2, budova na p.č. 3093/5, budova na p..č. 3093/6, budova na p.č.3094. Hodno ta nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě znaleckého po sudku Ing. Pavla Sedláka, na částku u nemovitostí v k.ú. Bruntál - město na částku 15 000 000,- Kč, u nemovitostí v k.ú. Krnov - Horní Předměstí na částku 25 300 000,- Kč. - valná hromada schvaluje, aby jako protiplnění na výše uvedený nepeněžitý vklad bylo upisovateli, společnosti ČSAD Ostrava, a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, IČ 45192057 vydáno 40 kusů, slovy: čtyřicet, nových kmenových listinných akcií společnosti, zně jících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč slovy: jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 300 000,- Kč. - místem pro upsání nově emitovaných akcií je navrženo sídlo společnosti Zlín, Nad Vývozem 4868 a lhůta činí 14 dnů a počíná běžet dnem, následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli představenstvem doručen bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku. 28.11.2003 - 10.12.2003
Zvýšení základního jmění: Valná hromada, která se konala dne 2.3.2001, přijala následující rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu: 19.3.2001 - 23.4.2001
Zvyšuje se základní kapitál společnosti MERKUR KEY, a.s., se sídlem Zlín, Nad Vývozem 4868, IČ 25337025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka číslo 2320, o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 19.3.2001 - 23.4.2001
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 ks (slovy: jedno sto kusů) listinných, kmenových akcií na majitele, které nejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), je shodná s jejich emisním kursem. 19.3.2001 - 23.4.2001
Veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody dojde dnešního dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, v kanceláři notáře v Brně JUDr. Michala Voříška, a dohoda bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moci rozhodnutí o pravomocném zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.3.2001 - 23.4.2001
Upisovatel je povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu (tj. jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do čtyřiceti pěti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet č. 529-4218319004/0400 u Živnostenské banky, a.s., zbytek emisního kursu upsaných akcií bude splacen takto: - dalších nejméně 10 %, slovy: deset procent emisního kurzu nejpozději do 30.6.2001, slovy: třicátého června roku dva tisíce jedna, - dalších nejméně 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 30.9.2001, slovy: třicátého září roku dva tisíce jedna, - dalších nejméně 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 30.12.2001, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce jedna, posledních 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 28.02.2001, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce dva. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 19.3.2001 - 23.4.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými dne 6.10.2000. 21.11.2000 - 23.4.2001
Záměr zvýšení základního jmění: Rozhodnutí jediného akcionáře z 6.10.2000. 6.11.2000 - 21.11.2000
a) Základní jmění společnosti se z důvodu posílení zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje zvyšuje o částku 141.000.000,-Kč, slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion korun českých, tedy z dosavadní výše 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, nově na částku 142.000.000,-Kč, slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony korun českých, nepeněžitým vkladem. Zvýšení základního jmění nad shora uvedenou navrhovanou výši se nepřipouští. 6.11.2000 - 21.11.2000
b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 141 kusů, slovy: jedno sto čtyřicet jedna, nových kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii. 6.11.2000 - 21.11.2000
c) Nově upisované akcie budou upsány vlastníky nepeněžitých vkladů takto: - společnost Hasičská pojišťovna, a.s., se sídlem Radlinského 6, Bratislava, Slovenská republika upíše 65, slovy: šedesát pět kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za emisní kurz 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii. - předmětem nepeněžitého vkladu společnosti Hasičská pojišťovna, a.s. se sídlem Radlinského 6, Bratislava je vklad know-how Hasičské pojišťovny, a.s. spočívající v umožnění poskytování ručení v celním řízení ve smyslu platných právních předpisů ČR, které je podrobně popsáno a oceněno ve znaleckém posudku Ing.Yvety Janásové ze dne 11.8.2000, číslo 2-08/00 znaleckého deníku a ve znaleckém posudku Ing. Luboše Marka ze dne 11.8.2000, číslo 01-2000 znaleckého deníku. - v prvním znaleckém posudku je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 65.500.000,-Kč, slovy: šedesát pět milionů pět set tisíc korun českých, - ve druhém znaleckém posudku je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 69.900.000,-Kč, slovy: šedesát devět miliónů devět set tisíc korun českých, - jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Yvety Janásové schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společnosti Hasičská pojišťovna, a.s. částkou 65.500.000,-Kč, slovy: šedesát pět milionů pět set tisíc korun českých, s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 65, slovy: šedesát pět, kusů, blíže popsané pod písmenem b)., - rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 500.000,-Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. 6.11.2000 - 21.11.2000
společnost NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o., IČO 25855883, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 988/109, upíše 76, slovy: sedmdesát šest, kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurz 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii. 6.11.2000 - 21.11.2000
předmětem nepeněžitého vkladu společnosti NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o., IČO 25855883, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 988/109 jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 3159, pro obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava, a to budova čp. 988 postavená na parcele číslo 1898, parcela číslo 1898, parcela číslo 1899 a parcela číslo 1900 včetně všech součástí a příslušenství. 6.11.2000 - 21.11.2000
předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1620/69/2000, který dne 4.10.2000 zpracoval Ing. Jaroslav Lukeš a ve znaleckém posudku číslo 881/30/00, který dne 4.10.2000 zpracoval Ing. Steve Mikeska. 6.11.2000 - 21.11.2000
v prvním znaleckém posudku je oceněn na částku 76.915.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů devět set patnáct tisíc korun českých - ve druhém znaleckém posudku je oceněn na částku 76.114.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých - jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Steve Mikesky schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společnosti NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o. částkou 76.114.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 76, slovy: sedmdesát šest, kusů, blíže popsané pod písmenem b). - rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 114.000,-Kč, slovy: jedno sto čtrnáct tisíc korun českých. 6.11.2000 - 21.11.2000
d) Místem pro upsání nově emitovaných akcií je dosavadní sídlo společnosti Brno, Koliště 21 a lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnost Hasičská pojišťovna,a.s., splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě smlouvy o postoupení know-how. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnosti NEMINVEST OSTRAVA s.r.o., splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě předání prohlášení vkladatele o vkladu výše popsaných nemovitostí do základního jmění společnosti MERKUR KEY, a.s. s úředně ověřeným podpisem oprávněného jednatele. 6.11.2000 - 21.11.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými dne 28.8.2000. 6.11.2000 - 21.11.2000
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.1.1998 o zvýšení základního jmění. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti MERKUR KEY,a.s. o částku 15,000.000,-Kč, tedy na 16,000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií vydaných v počtu 30 kusů, každé o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. 16.2.1998 - 9.9.1999
Jedná se o akcie kmenové, v listinné podobě, na majitele. 16.2.1998 - 9.9.1999
A. Valná hromada schvaluje úpis 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč za kus na základě přednostního práva akcionáře s přednostní lhůtou dvou týdnů po právní moci usnesení, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady společnosti MERKUR KEY,a.s. o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počet nových akcií, upisovaných na základě přednostní lhůty k upisování upsat v poměru v jakém se akcionáři podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100% jmenovité hodnoty. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počátek lhůty pro uplatnění přednostního práva je první den následující po dni, ve kterém zápis usnesení valné hromady společnosti MERKUR KEY,a.s. o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. 16.2.1998 - 9.9.1999
Informaci o přednostním právu akcionářů k upisování akcií uveřejnit na vývěsce v sídle společnosti v termínu určeném zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady. 16.2.1998 - 9.9.1999
Místo pro výkon přednostního práva akcionáře je sídlo společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje splacení peněžitého vkladu takto: 30% z upsané částky splatit v termínu do 30 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, 30% z upsané částky splatit v termínu do 60 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, 40% z upsané částky splatit v termínu do 90 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, to vše na účet č.19-8646850297/0100 vedený u KB Brno venkov. 16.2.1998 - 9.9.1999
B. Valná hromada schvaluje, aby všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva byly upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií, která bude uveřejněna na vývěsce v sídle společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počátek lhůty pro upisování akcií na základě veřejné výzvy je první den následující po dni uveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií. Délka lhůty činí 30 dní. 16.2.1998 - 9.9.1999
Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy činí 100% jmenovité hodnoty. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisovacím místem pro upisování akcií na základě veřejné výzvy je sídlo společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisování akcií na základě veřejné výzvy nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje splacení peněžitého vkladu takto: 30% z upsané částky splatit v termínu do 30 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, 30% z upsané částky splatit v termínu do 60 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, 40% z upsané částky splatit v termínu do 90 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, a to vše na účet č. 19-8646850297/0100 vedený u KB Brno venkov. 16.2.1998 - 9.9.1999
Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno. 6.5.1997 - 6.11.2000

Aktuální kontaktní údaje MERKUR KEY, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25337025
Obchodní firma: MERKUR KEY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 6.5.1997
Celkový počet živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25337025
Firma: MERKUR KEY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1997

Kontakty na MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Domažlická 1256/1 , Praha 130 00 13.7.2015
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 189/2 , Praha 130 00 30.11.2009 - 13.7.2015
Sídlo: Nad Vývozem 4868 , Zlín 760 05 6.11.2000 - 30.11.2009
Sídlo: Koliště 639/21 , Brno 602 00 16.2.1998 - 6.11.2000
Sídlo: Nad Vývozem 4868 , Zlín 760 05 6.5.1997 - 16.2.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Domažlická 1256/1, Praha 130 00

Obory činností MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.4.2009 - 16.7.2018
zprostředkování obchodu a služeb 25.7.2005 - 27.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.7.2005 - 27.4.2009
služby administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 4.8.2004 - 27.4.2009
realitní činnost 9.1.2002 - 27.4.2009
poskytování ručení a zastupování v celním řízení 26.6.2001 - 27.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1997 - 27.4.2009
provozování služeb spojených se zajišťováním celního řízení včetně provozování veřejného celního skladu 6.5.1997 - 27.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provozování služeb spojených se zajišťováním celního řízení včetně provozování veřejného celního skladu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 21.12.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 10.7.2018

Živnost č. 4 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 6.3.2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. 23.7.2014 - 6.3.2015
Způsob jednání za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány, v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná každý z členů představenstva samostatně 28.11.2003 - 23.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl předsedou písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.11.2000 - 28.11.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl předsedou písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.5.1997 - 6.11.2000
Jméno: Marcel Papcun 13.1.2016
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 9.12.2015
Ve funkci: od 9.12.2015
Adresa: Kollárova 4453/45 , Prešov Slovenská republika
Jméno: Ing. Jiří Krajča 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dostihová 470, Slušovice 763 15
Jméno: Ing. Luděk Novák 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 4773, Zlín 760 05
Jméno: Ivo Pitrman 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Vodojemem 2727, Zlín 760 01
Jméno: JUDr. Jan Sedláček 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.10.2001
Adresa: Lerchova 292/3, Brno 602 00
Jméno: Ing. Václav Procházka 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 23.8.2001
Adresa: Lazy 2 , Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Václav Třeštík 6.11.2000 - 28.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 28.8.2000
Adresa: Dešná 64 , 763 14 Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Richard Mattas 9.1.2002 - 28.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2001 do 29.9.2003
Adresa: Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 160 00
Jméno: Ing. Václav Třeštík 28.11.2003 - 26.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 28.8.2000 do 14.4.2006
Adresa: Vinohradská 3216/163, Praha 100 00
Jméno: RNDr. Jan Brázdil 9.1.2002 - 26.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2001 do 26.6.2006
Ve funkci: od 24.8.2001 do 26.6.2006
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: JUDr. Jan Kunovský 28.11.2003 - 26.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2003 do 26.6.2006
Adresa: Lešenská 499, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Stanislav Purger 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: 88, Žeranovice 769 01
Jméno: Ing. Michael Broda 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Pod lipami 2556/47, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Jan Kunovský 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Lešenská 499, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Václav Třeštík 20.5.2008 - 27.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007
Adresa: Vinohradská 3216/163, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michael Broda 20.5.2008 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 10.7.2009
Adresa: Pod lipami 2556/47, Praha 130 00
Jméno: Ing. Václav Třeštík 27.4.2009 - 23.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.11.2011
Adresa: Olivova 1888/35, Říčany 251 01
Jméno: Alice Potměšilová 23.12.2011 - 17.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2011 do 11.12.2012
Adresa: Větrná 348, Ondřejov 251 65
Jméno: Ing. Stanislav Purger 20.5.2008 - 9.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007
Ve funkci: od 29.6.2007
Adresa: 88, Žeranovice 769 01
Jméno: Radka Pluhaříková 30.11.2009 - 21.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2009 do 28.6.2013
Adresa: Českobratrská 1769/28, Ostrava 702 00
Jméno: Václav Třeštík 4.6.2013 - 21.8.2013
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Masaryka 708/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Stanislav Purger 9.8.2013 - 6.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.2.2015
Ve funkci: od 29.6.2007 do 27.2.2015
Adresa: Zahradní 1282/10, Ostrava 702 00
Jméno: Václav Třeštík 21.8.2013 - 6.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2013 do 27.2.2015
Ve funkci: do 27.2.2015
Adresa: Jana Masaryka 708/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Václav Třeštík 6.3.2015 - 13.1.2016
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: do 9.12.2015
Ve funkci: od 27.2.2015 do 9.12.2015
Adresa: Jana Masaryka 708/12, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Panáčková 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: 122, Kostelany nad Moravou 686 01
Jméno: Alena Květáková 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: členka
Adresa: 177, Zádveřice-Raková 763 12
Jméno: Jana Štěpánková 6.5.1997 - 6.11.2000
Funkce: členka
Adresa: 541 , 763 15 Padělky Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Lukáčik 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 24.8.2001
Adresa: Špitálská 9 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Ivan Maroš 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.8.2001
Ve funkci: do 24.8.2001
Adresa: Pifflova 1244 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Tomáš Komada 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Černyševského 29 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Marek Tureček 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.8.2001
Adresa: Hranická 74/21, Přerov 751 24
Jméno: Ing. František Pivoda 6.11.2000 - 9.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Na Odpoledni 1042/19, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Ivan Peschl 19.3.2001 - 23.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.3.2001 do 21.12.2001
Adresa: Cabanova 8 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Tomáš Komada 9.1.2002 - 23.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 21.12.2001
Adresa: Černyševského 29 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. František Pivoda 9.1.2002 - 28.11.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 30.9.2003
Ve funkci: od 6.10.2000
Adresa: Na Odpoledni 1042/19, Přerov 750 02
Jméno: Věra Baculáková 9.1.2002 - 28.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.8.2001 do 30.9.2003
Adresa: Osmek 528/3, Přerov 750 02
Jméno: Radka Pluhaříková 9.1.2002 - 28.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.8.2001 do 29.8.2003
Adresa: Marie Majerové 1694/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Milan Novotný 23.4.2002 - 28.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.9.2003
Ve funkci: od 21.12.2001
Adresa: U Tenisu 1190 , 750 02 Přerov Česká republika
Jméno: Miroslava Divišová 23.4.2002 - 28.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.9.2003
Ve funkci: od 21.12.2001
Adresa: U Tenisu 1340/25, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Václav Procházka 9.1.2002 - 4.8.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 24.8.2001 do 11.12.2003
Adresa: Lazy 2 , Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Purger 28.11.2003 - 26.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.9.2003 do 26.6.2006
Adresa: 88, Žeranovice 769 01
Jméno: Ing. Petr Koltok 28.11.2003 - 26.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.9.2003 do 26.6.2006
Adresa: 260 , Hradišťko-Rajchardov Česká republika
Jméno: Ing. Lumír Pracný 4.8.2004 - 26.9.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 11.12.2003 do 26.6.2006
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: RNDr. Jan Brázdil 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Lumír Pracný 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Petr Koltok 26.9.2006 - 20.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: 260 , 252 09 Hradišťko - Rajchardov Česká republika
Jméno: Ing. Petr Koltok 20.5.2008 - 30.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 1.4.2008
Adresa: 260 , 252 09 Hradišťko - Rajchardov Česká republika
Jméno: RNDr. Jan Brázdil 20.5.2008 - 28.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 29.9.2012
Ve funkci: od 29.6.2007 do 29.9.2012
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Lumír Pracný 20.5.2008 - 7.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Milan Adam 30.11.2009 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2009
Adresa: Chřestová 1085/1, Ivančice 664 91
Jméno: Ing. Lumír Pracný 7.3.2014 - 6.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.2.2015
Ve funkci: do 27.2.2015
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Milan Adam 23.7.2014 - 6.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2009 do 27.2.2015
Ve funkci: do 27.2.2015
Adresa: Chřestová 1085/1, Ivančice 664 91

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Marcel Papcun

Vlastníci firmy MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 318 000 000 Kč - 6.9.2004
zakladni 282 000 000 Kč - 10.12.2003 - 6.9.2004
zakladni 242 000 000 Kč - 23.4.2002 - 10.12.2003
zakladni 242 000 000 Kč - 9.1.2002 - 23.4.2002
zakladni 242 000 000 Kč - 1.8.2001 - 9.1.2002
zakladni 242 000 000 Kč - 23.4.2001 - 1.8.2001
zakladni 142 000 000 Kč - 21.11.2000 - 23.4.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 9.9.1999 - 21.11.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 6.5.1997 - 9.9.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 318 23.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 318 6.9.2004 - 23.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 282 10.12.2003 - 6.9.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 242 9.10.2002 - 10.12.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 241 23.4.2001 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 141 21.11.2000 - 23.4.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 6.11.2000 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 6.5.1997 - 6.11.2000

Sbírka Listin MERKUR KEY, a.s. IČO: 25337025

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 15890/SL 79 ostatní rozhodnutí SR Městský soud v Praze 9.12.2015 14.12.2015 25.2.2016 1
B 15890/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.7.2014 21.7.2014 3.9.2014 13
B 15890/SL 77 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2013 20.8.2013 21.8.2013 1
B 15890/SL 76 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.6.2013 20.8.2013 21.8.2013 1
B 15890/SL 75 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.5.2013 30.5.2013 4.6.2013 2
B 15890/SL 74 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 11.12.2012 10.1.2013 18.1.2013 1
B 15890/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 11.1.2013 29
B 15890/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2012 30
B 15890/SL 70 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2012 19
B 15890/SL 72 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.11.2011 2.12.2011 3
B 15890/SL 69 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 11.11.2009 10.12.2009 2
B 15890/SL 68 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 3.11.2009 10.12.2009 1
B 15890/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.8.2009 10.12.2009 21
B 15890/SL 66 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 1.4.2008 10.12.2009 1
B 15890/SL 65 notářský zápis - rozh. VH, NZ 635/09 Městský soud v Praze 21.8.2009 10.12.2009 6
B 15890/SL 64 notářský zápis - rozh. VH, NZ 534/09 Městský soud v Praze 10.7.2009 10.12.2009 23
B 15890/SL 63 notářský zápis - rozh. VH, NZ 521/08 Městský soud v Praze 27.6.2008 10.12.2009 49
B 15890/SL 62 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 4.6.2008 6.1.2009 22
B 15890/SL 61 podpisové vzory + ČP - M.B. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 60 podpisové vzory + ČP - V.T. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 59 podpisové vzory + ČP - S.P. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 58 podpisové vzory + ČP - J.B. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 57 podpisové vzory + ČP- L.P. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 56 podpisové vzory + ČP- P.K. Městský soud v Praze 28.4.2008 21.5.2008 2
B 15890/SL 55 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 54 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 53 notářský zápis - rozh. VH, NZ 504/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 29
B 15890/SL 52 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 12.6.2007 17.12.2007 20
B 15890/SL 51 výroční zpráva -2005 Městský soud v Praze 22.5.2006 21.12.2006 20
B 15890/SL 50 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 11
B 15890/SL 49 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 1
B 15890/SL 48 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 1
B 15890/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 22
B 15890/SL 46 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 682/06 Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 22
B 15890/SL 45 účetní závěrka -2004 Městský soud v Praze 16.6.2005 27.7.2005 14
B 15890/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2005 27.7.2005 22
B 15890/SL 43 notářský zápis -NZ 619/2005-osvědčení Městský soud v Praze 27.6.2005 27.7.2005 12
B 15890/SL 42 ostatní - smlouvy o upsání akcií Městský soud v Praze 11.8.2004 7.9.2004 11
B 15890/SL 41 notářský zápis - osvědčení Městský soud v Praze 23.6.2004 20.8.2004 15
B 15890/SL 40 ostatní - ocenění nemovitosti T21/04 Městský soud v Praze 3.5.2004 20.8.2004 45
B 15890/SL 39 ostatní - znale.posudekč.1035/09904 Městský soud v Praze 21.4.2004 20.8.2004 30
B 15890/SL 38 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 6.4.2004 20.8.2004 1
B 15890/SL 37 ostatní - ocenění nemovitostí T20/04 Městský soud v Praze 3.3.2004 20.8.2004 41
B 15890/SL 36 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 20.8.2004 1
B 15890/SL 35 notářský zápis osvědčení Městský soud v Praze 11.12.2003 20.8.2004 7
B 15890/SL 34 ostatní -sml. o upsání akcií Městský soud v Praze 28.11.2003 15.12.2003 4
B 15890/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2003 15.12.2003 23
B 15890/SL 32 ostatní -přílohy náj. smlouvy Městský soud v Praze 2.12.2003 158
B 15890/SL 31 ostatní příloha nájemní smlouvy Městský soud v Praze 2.12.2003 135
B 15890/SL 30 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 22
B 15890/SL 29 ostatní -oceění nem. T 66/03 Městský soud v Praze 24.9.2003 2.12.2003 35
B 15890/SL 28 ostatní -ocenění nem. T 65/03 Městský soud v Praze 24.9.2003 2.12.2003 29
B 15890/SL 27 notářský zápis -osv. kon. VH Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 12
B 15890/SL 26 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 9.10.2003 2.12.2003 3
B 15890/SL 25 ostatní -zápis předst. Městský soud v Praze 29.9.2003 2.12.2003 4
B 15890/SL 24 ostatní -zápis DR Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 1
B 15890/SL 23 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 26.6.2002 21.10.2002 13
B 15890/SL 22 notářský zápis - rozhodn.VH Městský soud v Praze 6.9.2002 21.10.2002 17
B 15890/SL 21 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 21.12.2001 6.5.2002 4
B 15890/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2002 22
B 15890/SL 19 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 21.12.2001 6.5.2002 10
B 15890/SL 18 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 25.6.2001 18.2.2002 14
B 15890/SL 17 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 6
B 15890/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.2.2002 22
B 15890/SL 15 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 14
B 15890/SL 14 ostatní - potvrz.o zal.účtu Městský soud v Praze 12.11.2001 18.2.2002 1
B 15890/SL 13 ostatní - zápis dozor.rady Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 2
B 15890/SL 12 ostatní - zápis z představen. Městský soud v Praze 13.11.2001 18.2.2002 2
B 15890/SL 11 notářský zápis - zvýšení zákl. kapitálu Městský soud v Praze 2.3.2001 25.4.2001 13
B 15890/SL 10 notářský zápis - VH,stanovy Městský soud v Praze 2.3.2001 13.3.2001 44
B 15890/SL 9 posudek znalce č.2-08/00 Městský soud v Praze 11.8.2000 15.11.2000 36
B 15890/SL 8 posudek znalce č.1620/69/2000 Městský soud v Praze 4.10.2000 15.11.2000 33
B 15890/SL 7 posudek znalce č.881/32/00 Městský soud v Praze 4.10.2000 15.11.2000 47
B 15890/SL 6 posudek znalce č.01-2000 Městský soud v Praze 11.8.2000 15.11.2000 37
B 15890/SL 5 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 6.10.2000 15.11.2000 30
B 15890/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí Městský soud v Praze 11.9.2000 15.11.2000 2
B 15890/SL 3 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 28.8.2000 15.11.2000 26
B 15890/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 21.7.1997 13.3.1998 5
B 15890/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 24.3.1997 13.3.1998 21

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MERKUR KEY, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MERKUR KEY, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.